we wisselen symbolen uit. eigenlijk doen we niet veel anders. vaak presenteren en herhalen we symbolen waarvan we zelf de betekenis niet (meer) begrijpen. dat is wat cultuur is