de mens is van nature gelaten en stoicijns/plicht, schuld en boete werden hem later aangepraat