H E T • S CH I L D E R B OE K • V A N • F E R D I N A N D • P E E R •• OVER DE KUNST VAN HET B E G R IJ P E N EN HET BEGRIJPEN VAN DE K U N S T • versie 2021/01/22/00:03:50 • LUISTER als je praat kun je niet luisteren : als je luistert hoef je niet te praten • BENEDICAM DOMINUM, qui tribuit mihi intellectum; providebam deum in conspectu meo semper; quoniam a dextris est mihi, ne conmovear (psalm 16) • TRAAGHEID VAN HET BESTAANDE alles bestaat dankzij de traagheid; anders had de oerknal zich in een oogwenk voltrokken en was alles al voorbij; traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alles; het leven is het venster van de HYSTERESE • DODE LETTER de reeds overledenen spreken tot u door deze letters; hun wereld aanschouwt u hier; hun gedachten openbaren zich nu /wodan • ben ik aan het mediteren of verbeeld ik mij dat? • als de beelden komen begint het dromen • god woont aan de oppervlakte—als aan de rand van een spiegelglad meer • EINSSEIN Im dionysischen Dithyrambus wird der Mensch zur höchsten Steigerung aller seiner symbolischen Fähigkeiten gereizt; etwas Nieempfundenes drängt sich zur Aeusserung, die Vernichtung des Schleiers der Maja, das Einssein als Genius der Gattung, ja der Natur. Jetzt soll sich das Wesen der Natur symbolisch ausdrücken; eine neue Welt der Symbole ist nöthig, einmal die ganze leibliche Symbolik, nicht nur die Symbolik des Mundes, des Gesichts, des Wortes, sondern die volle, alle Glieder rhythmisch bewegende Tanzgebärde. Sodann wachsen die anderen symbolischen Kräfte, die der Musik, in Rhythmik, Dynamik und Harmonie, plötzlich ungest • hoe meer de natuur zichzelf openbaart, hoe beter. minder inbreng van de kunstenaar zelf maar een sterker werk • iets is dat wat het niet is • het drijvende begrip • ik denk iets te begrijpen maar als ik dan door denk blijk er helemaal niets van te snappen /het drijvende begrip • SNELHEID EN TRAAGHEID, BEWEGING EN BESTAAN • OPPERVLAKKIG een oppervlak is de grens tussen twee verschilldende substanties. de wereld is verdeeld in natuur en geest en de grens, het oppervlak, is de werkelijkheid-bewustzijn: een spiegelend oppervlak met twee kanten. elk oppervlak spiegelt: dwz de ene substantie ziet zichzelf in de andere • de aard van beweging • OPPERVLAK alle kunst is oppervlakte. kunst is het opper-vlak • laertes: know you the hand? king: tis hamlets character. naked, and in a postscript here, he says, alone /hamlet, act iv, scene vii • er komt rook uit de top van de berg. ook reuzen hebben het koud. kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn alle sporen verdwenen • er komt rook van de top van de berg—ook reuzen hebben het koud—maar kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn zelfs alle sporen verdwenen • alle kunst is weerstand—theodor adorno • het luie oog • je bent wat je leest—lezen is gelijkschakeling met het discours: pas op met wat je leest, het verandert direct je denken • een beeldend kunstenaar is iemand die gelooft dat de werkelijkheid alleen beeldend is te bevatten • kenneth kaunda : one zambia, one nation! one nation, one leader! one leader, dr. kenneth david kaunda! • god woont aan de oppervlakte — als aan de rand van een spiegelglad meer • alle kunst is weerstand — theodor adorno • je bent wat je leest — lezen is gelijkschakeling met het discours: pas op met wat je leest, het verandert direct je denken • de baard van ockham : dat de natuur zich in de regel juist helemaal níet aan occam's razor houdt • marmerdruk, workshop 2020.1219 : (warm) met zout verzadigd water, daarop direct met terpentine verdunde olieverf • wat ik mooi vind aan het wereldbeeld van parmenides is dat de wereld ongevormd en onmenselijk is en dat wij haar oppervlakte, de werkelijkheid, vormgeven maar dat we haar in essentie niet kennen — ik weet dat parmenides het anders zegt, dat alles er al is, maar dat komt op hetzelfde neer: een wereld waarin alle mogelijkheden bestaan maar niet zijn • als je op het punt komt waar alle natuurkunde alleen nog zuiver wiskunde is, dan ben je er • elke nieuwe allesomvattende filosofie mag natuurlijk geen onuitgesproken vooronderstellingen hebben, zoals het idee dat oorzaak en gevolg bestaat, of object en subject; in de theorie mag niks vanzelfsprekend zijn; dat betekent een grondig zelfonderzoek • je kunt misschien wel alles begrijpen wat te begrijpen is (het kenbare) maar daarom hoef het nog niet waar te zijn — en je hoef het er niet mee eens te zijn • marmerdruk : vul een lage bak met water; giet of sprenkel daar met terpentine verdunde olieverf op; roer of kiep het water al dan een beetje; papier erop; laat de verf intrekken; als het vel helemaal doorweekt is trek je het papier snel uit het bad en laat platliggend (omdat anders de kleuren door elkaar lopen) drogen op een doek of oude kranten • marmerdruk: vul een lage bak met water; giet of sprenkel daar met terpentine verdunde olieverf op; roer of kiep het water al dan een beetje; papier erop; laat de verf intrekken; als het vel helemaal doorweekt is trek je het papier snel uit het bad en laat platliggend (omdat anders de kleuren door elkaar lopen) drogen op een doek of oude kranten • en el bosque hay caminos que las más veces se pierden de repente en lo intransitado. se llaman sendas perdidas. cada una de ellas corre aparte, pero en el mismo bosque/a menudo causan la impresión de ser iguales. pero solo lo son en apariencia /martin heidegger, holzwege • elke nieuwe wereldtheorie mag natuurlijk geen onuitgesproken vooronderstellingen hebben, zoals het idee dat oorzaak en gevolg bestaat, of object en subject; in de theorie mag niks vanzelfsprekend zijn • waarom vertellen we onze kinderen verhalen met dieren in hoofdrollen? zou dat betekenen dat (heel) vroeger de dieren een veel belangrijkere rol in ons leven speelden? • je denkt alleen maar dat je denkt aan wat je denkt • al zijn er duizenden verzen gemaakt uit vele nietszeggende woorden; beter een enkel woord uit, een vers, na het horen waarvan men tot rust komt /dhammapada 101 • wat ik mooi vind aan het wereldbeeld van parmenides is dat de wereld ongevormd en onmenselijk is en dat wij haar oppervlakte, de werkelijkheid, vormgeven • zou de kans van de golffunctie ook een golf zijn? een golf die loodrecht op de ruimte staat met een tijd die imaginair fluctueert met de eigenfrequentie in een verhouding van bijvoorbeeld 1/√2, dus daardoor onvoorspelbaar is? • er komt rook van de top van de berg — ook reuzen hebben het koud — maar kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn zelfs alle sporen verdwenen • een tekst ontstaat als hij gelezen wordt; het is de lezer die hem maakt • het verhaal van jan alferink: lange tochten langs de afrikaanse kust met een franse pakketboot. drie maanden of langer van huis. het begon bij freetown tot aan kaapstad. hij was verantwoordelijk voor de motorsloep. in '52 was hij bij monument van jan van riebeeck; een fles kabouterjenever en 45 gulden; nederlandse zeelui; van kaapstad af de bevoorrading van de willem barendz: mooi weer, kalme deining. pilsje drinken op het walvisluik: vreselijke stank. er verschijnt een man, keurig in pak met hoed, paraplu en valies; hij wenst iedereen hartelijk een goeie reis en stapt zo in zee, de koffer tegen zijn borst geklemd; nooit meer gezien; waarschijnlijk de koffer vol met zware spullen • nathan stubblefield who stated that earth batteries do not generate electricity: they intercept and receive ground flowing telluric currents. if you wish to find strong telluric currents by this means, place one of your two ground rods into a tree root. the galvanometer should be wired close to this base. the other rod is wired and can be placed in sequentially different spots. readings can literally "pin" the meter, holding it there for weeks /an introduction to the mysteries of ground radio, by gerry vassilatos https://borderlandsciences.org/journal/vol/53/n01/Vassilatos_on_Ground_Radio.html • laten we het eens nergens over hebben • massa vervormt de ruimte omdat het afstand opslaat: het is een afstand-reservoir; dit leidt tot de ontdekking van het afstanddeeltje; als je dit opeten tegen wilt gaan moet je energie (dus massa) inzetten, dat wil zeggen afstand afrollen • ik ben maar een stem op een moment • ferdinand peer (almelo, 1966) beeldend kunstenaar sinds 2007 woont hij in asturias, noordspanje. voornamelijk schilderijen en tekeningen maar ook installaties. hij heeft veel geleerd van de kunstenaars jopy van manen, han veneman, martin sjardijn en de fotograaf arthur c. verkoren. exposerend sinds de jaren negentig • coinci-dance: when the music starts playing, everyone breaks out in a perfectly choreographed dance that they all know /balconism from statler and waldorf https://en.m.wikipedia.org/wiki/Statler_and_Waldorf:_From_the_Balcony • in de leegte ontstaan de gedachten • Im dionysischen Dithyrambus wird der Mensch zur höchsten Steigerung aller seiner symbolischen Fähigkeiten gereizt; etwas Nieempfundenes drängt sich zur Aeusserung, die Vernichtung des Schleiers der Maja, das Einssein als Genius der Gattung, ja der Natur. Jetzt soll sich das Wesen der Natur symbolisch ausdrücken; eine neue Welt der Symbole ist nöthig, einmal die ganze leibliche Symbolik, nicht nur die Symbolik des Mundes, des Gesichts, des Wortes, sondern die volle, alle Glieder rhythmisch bewegende Tanzgebärde. Sodann wachsen die anderen symbolischen Kräfte, die der Musik, in Rhythmik, Dynamik und Harmonie, plötzlich ungestüm. Um diese Gesammtentfesselung aller symbolischen Kräfte zu fassen, muss der Mensch bereits auf jener Höhe der Selbstentäusserung angelangt sein, die in jenen Kräften sich symbolisch aussprechen will: der dithyrambische Dionysusdiener wird somit nur von Seinesgleichen verstanden! /Friedrich Wilhelm Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, http://gutenberg.org/cache/epub/7206/pg7206.html • MASSA vervormt de ruimte omdat het afstand opslaat: het is een afstand-reservoir; dit leidt tot de ontdekking van het afstanddeeltje; als je dit opeten tegen wilt gaan moet je energie (dus massa) inzetten, dat wil zeggen afstand afrollen • FERDINAND PEER (almelo, 1966) beeldend kunstenaar sinds 2007 wonend in asturias, noordspanje. voornamelijk schilderijen en tekeningen maar ook installaties. opgeleid door jopy van manen, han veneman, martin sjardijn en arthur c. verkoren. exposerend sinds de jaren negentig • TUSSENRUIMTE alleen de leegtes laten de lezer toe deel te nemen aan het samenstellen van de betekenis van een gebeurtenis /wolfgang iser, l’appel du texte, ihaiku.be/witruimte/ • NET BOVEN DE BOMEN zie je het dak van het huis van de Bask; rood afstekend tegen het blauwgroene wand van de steile bergwand; het huis is groot en alle gemakken voorzien; en je bent er welkom maar nooit zul je de Bask zelf aantreffen • THE SUM OVER HISTORIES by FEYNMAN and the WHAT-IS-NOT, IS NOT by PARMENIDES are one and the same (of course) if the event never took place/was not observed as it did not—the now is everywhere (or nonexistent) • COHERENCY in plaats van zeggen dat alles er al was wat is en wordt, zoals PARMENIDES stelt, kun je ook zeggen dat niets er ooit geweest is, dat niets ooit plaatsvond — of dat alles al heeft plaatsgevonden maar dat jij dat nog niet weet — het is coherent, zeggen de kwantici • INFINITAIR een getalstelsel (base ∞). elk getal heeft maar één positie maar er zijn oneindig veel symbolen; elk getal heeft dus zijn eigen symbool; er is geen relatie met andere getallen door de talnotatie • GLANSECTOMIE het verwijderen van de glans van de penis. voor een betere penetratie en prestatie. bovendien houdt het orgasme langer aan. veel vrouwen houden ook niet van een te groot lid • ONBETEKENEND de constituent is permanente staat van onbetekenis. leg je hem vast dan klapt hij uit elkaar. of in elkaar • de (kans van de) golffunctie is ook een golf met • Re: in plaats van zeggen dat alles er al was wat is en wordt, zoals parmenides stelt, kun je ook zeggen dat niets er ooit geweest is, dat niets ooit plaatsvond. maar blijft hangen in die wolk van mogelijkheden; of dat alles al heeft plaatsgevonden • dat er twee soorten tijd zijn: de tijd dat iets plaatsvind, dat er iets ergens gebeurt, wat letterlijk lokaal is; en de nonlokale tijd die ik nog niet weet te definiëren • in plaats van zeggen dat alles er al was wat is en wordt, zoals parmenides stelt, kun je ook zeggen dat niets er ooit geweest is, dat niets ooit plaatsvond. maar blijft hangen in die wolk van mogelijkheden • ontvlechten : volgens mij is 4d technisch wel mogelijk maar is er in onze wereld geen ruimtelijke vierde dimensie : anders zouden vlechten en een hoop knopen vanzelf los gaan • "the sum over histories" by feynman and the "what-is-not, is not" by parmenides are one and the same (of course) if the event never took place/was not observed as it did not—the now is everywhere (or nonexistent) • "the sum over histories" by feynman and the "what-is-not, is not" by parmenides are one and the same (of course) if the event never took place/was not observed as it did not • "the sum over histories" of feynman and the "what-is-not, is not" from parmenides • het schilderboek van ferdinand peer: de ontluisterende ontologie van de ontzaglijke werkelijkheid • ontzien : de meeste mensen zien alleen wat ze willen zien; alleen de heel sterken zien ook dat wat ze níet willen zien • elk schilderij een experiment • de interpretatie van het kunstwerk ligt bij de kijker; de maker moet zo zuiver mogelijk zijn werk doen zonder zich zorgen te maken over hóe het bekeken gaat worden • «there is one holy book, the sacred manuscript of nature, the only scripture which can enlighten the reader» /one of the ten sufi thoughts from "the way of illumination" by hazrat inayat khanhttps://inayatiorder.org/teachings/ten-sufi-thoughts/ • het verhaal van jan alferink: lange tochten langs de afrikaanse kust met een franse pakketboot. drie maanden of langer van huis. het begon bij freetown tot aan kaapstad. hij was verantwoordelijk voor de motorsloep. bij monument van jan van riebeeck in '52 : een fles kabouterjenever en 45 gulden nederlandse zeelui; van kaapstad de bevoorrading willem barendz: mooi weer kalme deining. pilsje drinken op het walvisluik: vreselijke stank. er verschijnt een man, keurig in pak met hoed, paraplu en valies; hij wenst iedereen hartelijk een goeie reis en stapt zo in zee, de koffer tegen zijn borst geklemd; nooit meer gezien; waarschijnlijk de koffer vol met zware spullen. • beeldende kunde /de (natuur)kunde van de direct waarneembare wereld /de (natuur)kunde van de imaginaire wereld • begrip /je kunt alles begrijpen /maar het kan wel even duren /je kunt iets alleen begrijpen als het volledig is • el maestro interior no dice nasa que no sepamos; nos recuerda lo que ya sabemos, nos pone ante la evidencia para que sonriamos /de innerlijke stem (meester) vertelt ons niks wat we niet al weten; hij herinnert ons aan wat we al wisten, toont ons het vanzelfsprekende zodat we erom glimlachen /pablo d'ors, biografía del silencio, 19 • het is wel zo dat mijn stelling is dat íedereen alles kan begrijpen wat íemand kan begrijpen maar dat wil nog niet zeggen dat alles te begrijpen ís • when i look back at those days i have no doubt that providence guided us, not only across those snow fields, but across the storm-white sea that separated elephant island from our landing place on south georgia. i know that during that long and racking march of thirty-six hours over the unnamed mountains and glaciers of south georgia it seemed to me often that we were four, not three. i said nothing to my companions on the point, but afterwards worsley said to me, "boss, i had a curious feeling on the march that there was another person with us." crean confessed to the same idea. one feels "the dearth of human words, the roughness of mortal speech" in trying to describe things intangible, but a record of our journeys would be incomplete without a reference to a subject very near to our hearts /ernest shackleton /south • hout, dennen, vuren, is gevoelig voor licht; kunnen we het nog gevoeliger maken? • de meeste mensen zien alleen wat ze willen zien; alleen de heel sterken zien ook dat wat ze níet willen zien • het wordt tijd dat kans wordt gezien als grootheid; dat kans een richting is, net als energie, afstand, zwaarte, etc • tijd, entropie, compressie, informatie, licht en energie; er zit meer in de speciale relativiteitstheorie dan je denkt; alles wat met de snelheid van licht reist is licht en licht is informatie • eerst was er de naam; daarna het znw, de noun, dwz het meervoud; daarna de bijnaam; pas helemaal aan het eind het werkwoord • alle kunst is weerstand /adorno • sendas perdidas • en el bosque hay caminos que se pierden de repente en lo intransitado. se llaman sendas perdidas cada una corre aparte, pero en el mismo bosque. a menudo causan la impresión de ser iguales pero solo lo son en apariencia. los leñadores los conocen saben lo que significa estar en una senda perdida ~martin heidegger, holzwege • the symbolic, the imaginary and the real /jacques lacan • warmte is gecomprimeerde tijd