dat de fout van de statistiek groter wordt naarmate de samplegrootte dichter bij de teleenheid komt (demoivre, maar dan anders #