mateor.eu (y) mnews /mucho trabajo, poco dinero • gemiddeld gebeurt er niks /we zijn maar een droomRe: bander space time mind architecture https://m.youtube.com/watch?v=iieJPs1Ag2Ubander space time mind architecture https://m.youtube.com/watch?v=iieJPs1Ag2Ubased on the assumption that humanity is not an outlier, but representative of the norm (aka. the copernican principle) it is logical to assume that an advanced eti would have created such a network already. based on humanity’s research into quantum communications, hippke four possible methods https://www.universetoday.com/150900/we-could-detect-alien-civilizations-through-their-interstellar-quantum-communication/maar de Duitsers beseften niet dat een Katwijkse helmgrasplanter stiekem de graven markeerde, zodat ze na de oorlog teruggevonden konden worden https://nos.nl/artikel/2378822-piet-kuijt-markeerde-stiekem-verzetsgraven-vandaag-wordt-hij-geeerdaround 500 kangal shepherd dogs have been given to farmers in namibia since 1994 by the cheetah conservation fund (ccf) and the program has proved so successful that it has been extended to kenya. during the past 14 years, the number of cheetahs killed by farmers is calculated to have fallen from 19 per farmer annually to 2.4. livestock losses have been cut significantly at more than 80% of the farms where the dogs have been adopted https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kangal_Shepherd_Dogour world-reality is a counterintuitive instance of statistical stationarityals je een tegenstelling zoekt tussen wetenschap en geloof zou je die kunnen zoeken in begrip: de wetenschapper gelooft dat de wereldwerkelijkheid uiteindelijk helemaal te begrijpen is en de gelovige gelooft juist dat de wereldwerkelijkheid im grunde helemaal niet te begrijpen is; het is ook precies daar waar je de overeenkomst moet zoeken /co:incidentia oppositorumhamerbijlen zijn gemaakt van de meest harde en taaie steensoorten zoals gabbro, dioriet en diabaas. de luttenbergse hamerbijl heeft een lengte van 13,5 cm, een breedte van 4 cm en een dikte van eveneens 4 cm. het gat is 2 cm in diameter en is op de lengteas van het voorwerp aangebracht. de bruingrijze bijl is vervaardigd uit natuursteen, vermoedelijk diabaas en weegt 448 gr. https://www.canonvannederland.nl/nl/overijssel/salland/raalte/hamerbijlhet veranderende beeld van de onveranderlijke werkelijkheid--dialectische verzoening van parmenides en heraklitoshoor geen woorden maar geluid. zie geen dingen maar beelda boy whose remains were found near mal'ta is usually known by the abbreviation ma-1. discovered in the 1920s, the remains have been dated to 24,000 bp. according to research published since 2013, ma-1 belonged to a population related to the genetic ancestors of siberians, american indians, and bronze age yamnaya and botai people of the eurasian steppe. in particular, modern-day native americans, kets, mansi, and selkup have been found to harbour a significant amount of ancestry related to ma-1 /mal'ta–buret' https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mal%27ta%E2%80%93Buret%27_culturenearly three quarters of terrestrial nature has long been shaped by diverse histories of human habitation and use by indigenous and traditional peoples. with rare exceptions, current biodiversity losses are caused not by human conversion or degradation of untouched ecosystems, but rather by the appropriation, colonization, and intensification of use in lands inhabited and used by prior societies https://www.pnas.org/content/118/17/e2023483118in 1898, stubblefield was issued u.s. patent 600,457 for an "electric battery", which was an electrolytic coil of iron and insulated copper wire that was immersed in liquid or buried in the ground. stubblefield made the unsubstantiated claim that, combined with normal battery operation, his device also drew additional power from the earth. however, it did successfully serve as both a power source and ground terminal for wireless telephony/earth battery /nathan stubblefield https://en.m.wikipedia.org/wiki/nathan_stubblefieldabîme superficiel /de oppervlakkige afgrond of de afgrondelijk oppervlakte. hoe een tweedimensionaal vlak werk diepte krijgt en hoe een proces een vlak vult waarbij de kunstenaar toekijkt en stuurtmaking wind chimes /from time to time people ask how to make wind chimes, especially how to calculate the lengths of the tubes/rods. there is no precise answer to this question! let’s discuss it.there was an article in projects in metal, december 1991, "eight-tube wind chimes" by thomas f. howard. this is probably also reprinted in one of the "metalworking" books by village press that condense issues of the magazine. i’ll refer to this article in a few places simply as "howard". first, there are lots of aspects of making one, other than how long to cut the chimes. how many chimes? what kind of chord do you want (major, minor, pentatonic, etc.). how should you arrange them? licht golft alle kanten op /het klotst rond hoeken en door gaten en kruipt door ruiten maar het kwantum (in dit geval de energie, het deeltje) gaat rechtdoor en blijft doelgerichtthe positive association between a history of swimming and melanoma risk suggests that carcinogenic agents in water, possibly chlorination by products, play a role in melanoma aetiology https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7858410/Pyrrho took part in the Indian expedition of Alexander the Great, and met with philosophers of the Indus region. Back in Greece he was frustrated with the assertions of the Dogmatists (those who claimed to possess knowledge), and founded a new school in which he taught fallibilism, namely that every object of human knowledge involves uncertainty https://iep.utm.edu/pyrrho/from time to time people ask how to make wind chimes, especially how to calculate the lengths of the tubes/rods. there is no precise answer to this question! let’s discuss it https://metalwebnews.com/wchime/wchime.htmlalles komt van de doejong en alles neigt naar de doejong. zijn deze zeezoogdieren zelf daar niet een mooi voorbeeld van? eens leefden zij op het land en waren het stekelvarkens. dat zie je nog aan de stekels op hunne kinnebakalles wat je bezit en bezighoudt neemt ook ruimte in in je hoofd. allemaal ballast /jopiemensen die zeggen dat iets heel eenvoudig is zijn levensgevaarlijk. laten we er van uit gaan dat de wereld/werkelijkheid heel ingewikkeld is en misschien nooit helemaal te begrijpende draad kwijt zijn: de spijt is zo groot omdat een stuk ik er vandoor gaat, je bent jezelf letterlijk kwijt, jij bent nu een ander. maar aan de andere kant: het feit dat het pijn doet dat je wat kwijt bent betekent dat er nog een hoger ik is. dat wel gevoel heeft maar geen herinneringde draad kwijt zijn: de spijt is zo groot omdat een stuk ik er vandoor gaat, je bent jezelf letterlijk kwijt, jij bent nu een ander. maar aan de andere kant: het feit dat het pijn doet dat je wat kwijt bent betekent dat er nog een hoger ik is. dat wel gevoel heeft maar geen herinneringretoriek is het graf der menselijke werkelijkheden /ortega y gassetno hagas muchas pragmáticas; y si las hicieres, procura que sean buenas, y, sobre todo, que se guarden y cumplan; que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen /miguel de cervantes saavedra /segunda parte del ingenioso caballero don quijote de la manchahalf a league~ half a league, half a league onward, all in the valley of death rode the six hundred. forward, the light brigade! charge for the guns! he said. into the valley of death rode the six hundred /alfred, lord tennysonde bron ligt aan de oppervlakteI went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived. I did not wish to live what was not life, living is so dear; nor did I wish to practise resignation, unless it was quite necessary. I wanted to live deep and suck out all the marrow of life, to live so sturdily and Spartan-like as to put to rout all that was not life, to cut a broad swath and shave close, to drive life into a corner, and reduce it to its lowest terms, and, if it proved to be mean, why then to get the whole and genuine meanness of it, and publish its meanness to the world; or if it were sublime, to know it by experience, and be able to give a true account of it in my next excursion. For most men, it appears to me, are in a strange uncertainty about it, whether it is of the devil or of God, and have somewhat hastily concluded that it is the chief end of man here to "glorify God and enjoy him forever /walden, henry david thoreauentrepierna~ de entre- y pierna. 1. f. parte interior de los muslos. 2. f. piezas cosidas, entre las hojas de los calzones y pantalones, a la parte interior de los muslos, hacia la horcajadura. 3. f. eufem. órganos genitales de una persona. pasarse algo por la entrepierna 1. loc. verb. vulg. u. para expresar menosprecio hacia ellohet zelfbewustzijn is ondenkbaar zonder dialoog in je hoofd, zonder meerdere identititeitenontelogie~ de studie van het nederlandse voorvoegsel «ont» dat aangeeft dat iets begonnen is te zijn: ont-waken, ont-bijten, ont-staan, etctoen het denken begon werden we op onszelf teruggeworpen en waren we alleen en begon de zoektocht terug /peerruido perlin~ función matemática que utiliza interpolación entre un gran número de gradientes precalculados de vectores que construyen un valor que varía seudo-aleatoriamente en el espacio o tiempo. se parece al ruido blanco, y es frecuentemente utilizado en imágenes generadas por computadora /wikiverlossing~ de oplossing is altijd minder techniek. meer techniek is geen oplossing een verstoppingcandido~ tampoco ignoro yo, dixo candido, que es menester cultivar nuestra huerta. razon tienes, dixo panglós; porque quando fué colocado el hombre en el paraiso de eden, fué para labrarle, _ut operaretur eum_, lo qual prueba que no nació para el sosiego. trabajemos pues sin argumentar, dixo martin, que es el medio único de que sea la ida tolerable /voltaire, candidocurrently, the closest star to earth (proxima centauri) is approximately 4 light years away.  however, stars are not stationary, and one approaches close enough to the sun to breach the oort cloud about once every 100,000 years.  since the earth has formed, that means there have been approximately 45,000 stars that have passed by our planet https://www.universetoday.com/150815/what-are-the-best-ways-to-search-for-technosignatures/il faut cultiver notre jardin et écrire un livredisclosure~ meditation does not create perfection ; it allows perfection to disclose itself, by removing the obstacles to its realization. this is a very important point, which must never be forgotten /hari prasad shashtrifenómeno de gibbs~ la descripción del comportamiento que tiene la serie de fourier asociada a una función definida a trozos periódica en una discontinuidad no evitable de salto finito. su nombre se debe a j. willard gibbs, quien fue el primero en explicar este fenómeno, en 1899arrested developmentataraxia~ ἀταραξία, alpha privative and tarachē "disturbance, trouble"; hence, "unperturbedness", generally translated as "imperturbability", "equanimity", or "tranquility". first used by pyrrho and subsequently epicurus and the stoics for a lucid state /wikipediacinchona~ from which we derive the febrifuge bark. the medicinal strength of this bark is said to increase in proportion to the degree of moisture imparted to the foliage of the tree by the light mists which form the upper surface of the clouds resting over the plains /von humboldt, cosmosclosed paintingefémero~ del lat. ephemĕron, y este del gr. ἐφήμερον ephḗmeron; literalmente 'de un día'.1. m. lirio hediondo. /dleben holliday~ a great portion of this vast machinery, these hundreds of men and coaches, and thousands of mules and horses, was in the hands of mr. ben holliday /mark twain /roughing ithet grote gebeuren~ alles is al gebeurd. onze geesten volgen de lijnen van uitkristallisatie; en achter het kristal van het al zit het wezen—alles is er, en was er, maar zit te wachten tot iemand het betekenis geeft; tot iemand het tekentI went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived. I did not wish to live what was not life, living is so dear; nor did I wish to practise resignation, unless it was quite necessary. I wanted to live deep and suck out all the marrow of life, to live so sturdily and Spartan-like as to put to rout all that was not life, to cut a broad swath and shave close, to drive life into a corner, and reduce it to its lowest terms, and, if it proved to be mean, why then to get the whole and genuine meanness of it, and publish its meanness to the world; or if it were sublime, to know it by experience, and be able to give a true account of it in my next excursion. For most men, it appears to me, are in a strange uncertainty about it, whether it is of the devil or of God, and have somewhat hastily concluded that it is the chief end of man here to "glorify God and enjoy him forever /walden, henry david thoreauas shetterly wrote in her book and explained in a september npr interview, glenn did not completely trust the computer. so, he asked the head engineers to "get the girl to check the numbers... if she says the numbers are good... i'm ready to go." https://www.popularmechanics.com/space/rockets/a24429/hidden-figures-real-story-nasa-women-computers/On the morning of 12 April 1961, at 5:30 a.m. Moscow time (2:30 UTC), cosmonauts Yuri Gagarin and his back-up Gherman Titov were woken in their hut at the Baikonur Cosmodrome. They had breakfast, were assisted into their spacesuits, and then were transported to the launch pad. Gagarin entered the Vostok 1 spacecraft and at 07:10 local time, the radio communication system was turned on https://www.esa.int/About_Us/ESA_history/50_years_of_humans_in_space/The_flight_of_Vostok_1Writer Mark Derr, in a recent New York Times editorial, went as far as to call Millan a "charming, one-man wrecking ball directed at 40 years of progress in understanding and shaping dog behavior" https://www.sfgate.com/magazine/article/The-Anti-Cesar-Millan-Ian-Dunbar-s-been-2550043.phpentrepierna~ de entre- y pierna. 1. f. parte interior de los muslos. 2. f. piezas cosidas, entre las hojas de los calzones y pantalones, a la parte interior de los muslos, hacia la horcajadura. 3. f. eufem. órganos genitales de una persona. pasarse algo por la entrepierna 1. loc. verb. vulg. u. para expresar menosprecio hacia ellobinary splitting tree of lifeontelogie~ de studie van het nederlandse voorvoegsel «ont» dat aangeeft dat iets begonnen is te zijn: ont-waken, ont-bijten, ont-staan, etchet zelfbewustzijn is ondenkbaar zonder dialoog in je hoofd, zonder meerdere identititeitentodas las decisiones se tomaban en un parlamento, había centros educativos, ayuntamiento, hospital, banco, bar, supermercado, una gasolinera, aduana, una de las primeras escuelas de medios audiovisuales de españa e incluso llegaron a tener su propio canal de televisión. a pesar de su ideología basada en los principios católicos, la ciudad de los muchachos llegó a albergar la única capilla musulmana de galicia https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/cultura/la-ciudad-de-los-muchachos-la-micronacion-gallega-que-reino-en-el-mundo-del-espectaculoto produce an mrna vaccine, scientists produce a synthetic version of the mrna that a virus uses to build its infectious proteins. this mrna is delivered into the human body, whose cells read it as instructions to build that viral protein, and therefore create some of the virus’s molecules themselves. these proteins are solitary, so they do not assemble to form a virus. the immune system then detects these viral proteins and starts to produce a defensive response to them https://horizon-magazine.eu/article/five-things-you-need-know-about-mrna-vaccines.htmlthe capitalism <-> socialism opposition seems outdated. i prefer to think in terms of centralization vs decentralization. humans have evolved to perform best in small groups of less than 150 people. that's why wherever there's centralization and excessive hierarchy, there's inefficiency and underutilized human potential. capitalist monopolies and socialist dictatorships are equally bad. in a natural environment, every small community is able to produce an outstanding leader and an independent thinker //t.me/durov/145toen het denken begon werden we op onszelf teruggeworpen en waren we alleen /peerall the world’s a stage, and all the men and women merely players; they have their exits and their entrances; and one man in his time plays many parts /shakespeare /as you like itfulano, na~ del ár. hisp. fulán, este del ár. clás. fulān, y este quizá del egipcio pw rn 'este hombre'. 1. m. y f. u. para aludir a alguien cuyo nombre se ignora o no se quiere expresar. 2. m. y f. persona indeterminada o imaginaria. 3. m. y f. con referencia a una persona determinada, u. en sent. despect. 4. m. y f. despect. querido. 5. f. despect. prostituta https://dle.rae.es/fulanosolitons are a wave effect that is self-reinforcing. solitons can maintain their shape while moving at a constant velocity and have been observed in water and other fluids. lentz demonstrated that while soliton warp bubbles would require an incredible amount of dense matter, it wouldn't require the energy of the matter to be negative https://www.universetoday.com/150510/alcubierre-gives-us-an-update-on-his-ideas-about-warp-drives/#more-150510choreography~ literally means: drawing of circles. today it refers to the design of a ballet. the term choreography also refers to the notation systems that have served dance composers and motion designers hundreds of years as memory support. they were generally developed for personal use /j.w.nijenhuis https://home.hccnet.nl/j.w.nijenhuis/artikel/THESPACEOFTHEFALLOnDanceA.htmluit de hernieuwde interesse voor kernenergie begrijp ik dat het kernafvalprobleem inmiddels is opgelost? /en dat er nieuwe grote voorraden uranium ontdekt zijn zodat we wat langer dan 30 jaar met kernenergie kunnen werken /waar blijft de thoriumreactor? /kanton bubahskycandido~ tampoco ignoro yo, dixo candido, que es menester cultivar nuestra huerta. razon tienes, dixo panglós; porque quando fué colocado el hombre en el paraiso de eden, fué para labrarle, _ut operaretur eum_, lo qual prueba que no nació para el sosiego. trabajemos pues sin argumentar, dixo martin, que es el medio único de que sea la ida tolerable /voltaire, candidofoxhole radios consisted of a wire aerial, a coil of wire serving as inductor, headphones, and some sort of improvised diode detector to rectify the signal. detectors consisted of an electrical contact between two different conductors with a semiconducting film of corrosion between them. they were devised from various common objects. one common type was made from an oxidized razor blade (rusty or flamed) with a pencil lead pressed against the blade with a safety pin. the oxide layer on the blade and the point contact of the pencil lead form a semiconductor schottky diode and only allow current to pass in one direction https://en.m.wikipedia.org/wiki/foxhole_radiojournalist, jeneverdrinker, trompetist en pijproker igor cornelissen (85) overleden. jazz bleef zijn leven lang een van zijn passies. van popmuziek moest hij niets hebben: "dat is paardendievenmuziek. een gruwel en erger dan ontucht." https://nos.nl/artikel/2372496-journalist-jeneverdrinker-trompetist-en-pijproker-igor-cornelissen-85-overleden.htmluntil a few thousand years ago human beings did not "view themselves". They did not have the ability: they had no introspection and no concept of ‘self’ that they could reflect upon. In other words: they had no subjective consciousness. Jaynes calls the mental space of these pre-conscious people the bicameral mind. It is a mind with two chambers, the mind that is divided in a god part and a human part http://erikweijers.nl/summary-origin-consciousness/operación exterminio~ narra uno de los sucesos más crueles de la historia de la represión franquista y su guerra sucia contra la guerrilla republicana /alejandro m. gallo https://publibros.com/operacion-exterminio-alejandro-m-gallo/no hagas muchas pragmáticas; y si las hicieres,ruido perlin~ función matemática que utiliza interpolación entre un gran número de gradientes precalculados de vectores que construyen un valor que varía seudo-aleatoriamente en el espacio o tiempo. se parece al ruido blanco, y es frecuentemente utilizado en imágenes generadas por computadora /wikidisclosure~ meditation does not create perfection ; it allows perfection to disclose itself, by removing the obstacles to its realization. this is a very important point, which must never be forgotten /hari prasad shashtrioperación exterminio~ narra uno de los sucesos más crueles de la historia de la represión franquista y su guerra sucia contra la guerrilla republicana /alejandro m. gallo https://publibros.com/operacion-exterminio-alejandro-m-gallo/We study the language of Cicero and Caesar, and then assume French, Italian, and Spanish descended from that. They didn't. They descend from the common speech of the people going about their lives in the Empire, the "Vulgar Latin," which always was a separate thing from the artificial literary Latin. It did not descend from Latin; it was coeval with it, out of the same prehistoric stock, and if anything it was older, the literary Latin being an artificial construction of the learned Romans to match Greek. Caesar and Cicero were bilingual; they would have been at home in both forms https://www.etymonline.com/columns/post/dante's-peekHet woord salade is eind zestiende eeuw ontleend aan het Frans. Het gaat via het Italiaans terug op het Latijnse werkwoord salare (‘zouten, inleggen’). De betekenis verschoof van ‘gerecht uit groente bereid’ naar ‘groene groente die rauw wordt gegeten’. Met name de verkorte vorm sla heeft deze tweede betekenis aangenomen http://etymologiebank.ivdnt.org/trefwoord/salade in metaphysics, nominalism is a philosophical view which denies the existence of universals and abstract objects, but affirms the existence of general or abstract terms and predicates. there are at least two main versions of nominalism. one version denies the existence of universals – things that can be instantiated or exemplified by many particular things (e.g., strength, humanity). the other version specifically denies the existence of abstract objects – objects that do not exist in space and timehttps://en.m.wikipedia.org/wiki/Nominalismin logic, antisthenes was troubled by the problem of universals. as a proper nominalist, he held that definition and predication are either false or tautological, since we can only say that every individual is what it is, and can give no more than a description of its qualities, e. g. that silver is like tin in colour. thus he disbelieved the platonic system of ideas. "a horse i can see," said antisthenes, "but horsehood i cannot see". definition is merely a circuitous method of stating an identity: "a tree is a vegetable growth" is logically no more than "a tree is a tree" https://en.m.wikipedia.org/wiki/AntisthenesPeople always ask me what telescope they should get. My answer is always straightforward. Buy a 6-8" Dobsonian telescope. They're easy to use, relatively portable, and let in a lot of light. They're the perfect telescope for looking at the Moon, planets, and other bright objects, even if you live under fairly light-polluted skies. Don't go bigger than 8". Although it's tempting to have a bigger aperture, the telescope gets bulkier, harder to move and use, and you'll barely appreciate the improvement https://sendy.universetoday.com/l/UY29rplR19c1ypZRtsHTiQ/dI984xpikJc892oUzvi9DyJA/ZasDSq2tRkGYcMxNDnlMXAcoinci-dance: when the music starts playing, everyone breaks out in a perfectly choreographed dance that they all know /balconism from statler and waldorf https://en.m.wikipedia.org/wiki/Statler_and_Waldorf:_From_the_BalconyTiny Mining is a mineral exploration co-operative and community committed to the open source exploitation of the interior of the human body for rare earth and other mineral resources. We provide resources and support for a growing community of tiny miners engaged in the DIY exploration of interior prospects. These resources are shared through (remote) community sweatshops, documentation and video tutorials http://tinymining.v2.nl/Im dionysischen Dithyrambus wird der Mensch zur höchsten Steigerung aller seiner symbolischen Fähigkeiten gereizt; etwas Nieempfundenes drängt sich zur Aeusserung, die Vernichtung des Schleiers der Maja, das Einssein als Genius der Gattung, ja der Natur. Jetzt soll sich das Wesen der Natur symbolisch ausdrücken; eine neue Welt der Symbole ist nöthig, einmal die ganze leibliche Symbolik, nicht nur die Symbolik des Mundes, des Gesichts, des Wortes, sondern die volle, alle Glieder rhythmisch bewegende Tanzgebärde. Sodann wachsen die anderen symbolischen Kräfte, die der Musik, in Rhythmik, Dynamik und Harmonie, plötzlich ungestüm. Um diese Gesammtentfesselung aller symbolischen Kräfte zu fassen, muss der Mensch bereits auf jener Höhe der Selbstentäusserung angelangt sein, die in jenen Kräften sich symbolisch aussprechen will: der dithyrambische Dionysusdiener wird somit nur von Seinesgleichen verstanden! /Friedrich Wilhelm Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, http://gutenberg.org/cache/epub/7206/pg7206.htmlA mountainside cave now used as a Tibetan Buddhist sanctuary was home to prehistoric humans known as Denisovans for tens of millennia https://phys.org/news/2020-11-midnight-holy-tibetan-cave-window.htmlDE VIPASSANA, OF OOK WEL ANAPANASATI YOGA genoemd, wordt door velen beschouwd als meditatie is zijn meest pure vorm. het is de meditatietechniek waarvan wordt gezegd dat het boeddha tot verlichting heeft gebracht«there is one holy book, the sacred manuscript of nature, the only scripture which can enlighten the reader» /one of the ten sufi thoughts from "the way of illumination" by hazrat inayat khanhttps://inayatiorder.org/teachings/ten-sufi-thoughts/we found combination vaccines for treating diphtheria, tetanus, and pertussis infectious diseases (DTP vaccine) to be significant sources of potential cross-reactive immunity to SARS-CoV-2 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.586984/fullIn any case, life on Earth has survived many geomagnetic reversals, and still, life thrives. Modern humans haven’t faced one yet, so observing the next one will be very instructive https://www.universetoday.com/148564/scientists-in-japan-have-found-a-detailed-record-of-the-earths-last-magnetic-reversal-773000-years-ago/in each generation, parents pass their dna on to their children, and the age of each parent is known to greatly affect the types of mutations that they pass on. "by comparing the genetic mutations on the neandertal dna fragments to the corresponding modern human dna fragments we found that, on average, neandertal children had older mothers and younger fathers compared to modern humans https://phys.org/news/2020-04-neandertals-older-mothers-younger-fathers.htmlbut there are more examples that reinforce this hypothesis. because of its anatomical similarity to american crocodiles, the extinct species crocodylus checchiai, which originated in libya and kenya, could well be its ancestor. this suggests that crocodiles were able to cross the atlantic ocean during the miocene, which would explain the appearance of the genus in america https://phys.org/news/2020-10-african-crocodiles-spain-million-years.htmlhare rama hare rama, rama rama hare hare, hare krishna hare krishna, krishna krishna hare hare; these sixteen names are destructive of the evil effects of kali. no better means than this is to be seen in all the vedas. "hare" can be interpreted as either the vocative form of hari, another name of vishnu meaning "he who removes illusion". another interpretation is as the vocative of harā, a name of rādhā, krishna's eternal consort or his energy (krishna's shakti) /wikipediaPerlin noise is a type of gradient noise used in the movie and special effects industry for procedural texture generation. It was developed by Ken Perlin in 1983. He was later awarded an Academy Award for Technical Achievement for creating the algorithm https://blog.hirnschall.net/perlin-noise/Euclid may have been the first to give a proofthat there are infintely many primes.  Below we give another proof by Filip Saidak, similar to Goldbach's argument, but in a way even simpler https://primes.utm.edu/notes/proofs/infinite/Saidak.htmlthere are two standard definitions of "gap".  Let p be a prime and q be the next prime. Some define the gap between these two primes to be the number of composites between them, so g = q - p - 1 (and the gap following the prime 2 has length 0). Others define it to be simply q - p (so the gap following the prime 2 has the length 1). On these pages we use the former definition https://primes.utm.edu/notes/GapsTable.htmlWhile the idea that dark matter existed before the Big Bang is not new, other theorists have not been able to come up with calculations that support the idea. The new study shows that researchers have always overlooked the simplest possible mathematical scenario for dark matter's origins https://phys.org/news/2019-08-dark-older-big.htmlThe idea for the study came to Mr. Ryo Asaka, first-year Master's student and one of the scientists on the study, when he first learned about the QFT and its limitations. He thought it would be useful to create a better alternative based on a variant of the standard Fourier transform called the fast Fourier transform (FFT), an indispensable algorithm in conventional computing that greatly speeds things up if the input data meets some basic conditions https://phys.org/news/2020-10-power-tool-math-quantum.htmlIn 2015, the excavation revealed two very well preserved wooden tools, one of which is a 15 cm-long digging stick. The detailed analysis of this tool and the luminescence dating of the sediment that bears the wooden remains indicate that the objects were deposited around 90,000 years ago, and thus were made by neandertals https://phys.org/news/2018-04-oldest-neanderthal-wooden-tools-iberian.htmlThe fossilised piece of beak was a surprising find and was initially assumed to be part of the fin spine of a fish, but a team of palaeontologists from the universities of Portsmouth and Bath spotted the unusual texture of the bone—seen only in pterosaurs—and realised it was a piece of beak https://phys.org/news/2020-10-beak-bone-reveals-pterosaur.htmllindsay kemp: it was the arrival of his show flowers at the edinburgh festival (based on genet's notre dame des fleurs) in 1976 which put kemp on the theatrical map and this production was seen by an 18-year-old called kate bush who immediately signed up for lessons with kemp. indeed bush's idiosyncratic (and much-mocked) theatrical dance moves can be attributed to her time spent studying with him https://www.telegraph.co.uk/dance/what-to-see/lindsay-kemp-choreographer-teacher-bowie-kate-bush-dies-aged/Favorable climatic conditions were preconditions for permanent human settlement. On a large scale, this is illustrated by the presence of the so-called Lake Lisan. This freshwater lake was located where the Dead Sea is today. However, it was of a much larger extent and carried greater water volume. Most of the water evaporated only with the end of the last ice age, leaving behind the hypersaline Dead Sea known toda https://phys.org/news/2020-10-modern-humans-detours-europe.htmlrisibsi: maak een bouillon van water, zout, gedroogde paddestoelen, kruiden en wat olijfolie; fruit uien (en verse paddestoelen) in olijfolie en bak daarbij daarna de rijst; voeg de capucijners enbouillon toe en daarna blijven roeren tot alles gaar is (vrij naar Wannée)Imre Lakatos: What Lakatos tried to establish was that no theorem of informal mathematics is final or perfect. This means that we should not think that a theorem is ultimately true, only that no counterexample has yet been found. Once a counterexample is found, we adjust the theorem, possibly extending the domain of its validity. This is a continuous way our knowledge accumulates, through the logic and process of proofs and refutations https://en.m.wikipedia.org/wiki/Imre_LakatosGödel's incompleteness theorems: Employing a diagonal argument, Gödel's incompleteness theorems were the first of several closely related theorems on the limitations of formal systems. They were followed by Tarski's undefinability theorem on the formal undefinability of truth, Church's proof that Hilbert's Entscheidungsproblem is unsolvable, and Turing's theorem that there is no algorithm to solve the halting problem https://en.m.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6del%27s_incompleteness_theoremsWhen they exposed both this species, dubbed Paramacrobiotus BLR strain, and another species, H exemplaris, to 15 minutes of UV light, only the former survived. Surprisingly, under UV light the new species glowed bright blue https://www.theguardian.com/science/2020/oct/14/tardigrades-latest-superpower-a-fluorescent-protective-shieldto overcome this problem, the new demonstration by pan and his colleagues ensured that micius would not “know” anything. the trick was to avoid using the satellite as a communications relay. instead the team relied on it solely for simultaneously transmitting a pair of secret keys to allow two ground stations in china, located more than 1,120 kilometers apart, to establish a direct link. “we don’t need to trust the satellite,” pan says. “so the satellite can be made by anyone—even by your enemy.” each secret key is one of two strings of entangled photon pairs. the laws of quantum physics dictate that any attempt to spy on such a transmissioThis is a preliminary description of the AndroWish SDK. It consists of a large ZIP file made up of prebuilt components (Java classes, shared libraries, Tcl library files, and other resource and property files) and a small graphical tool called bones to customize these components and to finally create an installable Android package (an APK file) http://androwish.org/home/wiki?name=AndroWish+SDK"we've sold more in the last three days than in the last five years," said mr mclean, adding they are also now listed under "sexy onions" on the company website. https://www.bbc.com/news/54467384My Indo-European demic diffusion model and then Mathieson et al. (2017), and Olalde et al. (2017), challenge the mood again, so people get less confident about the whole ‘Yamnaya ancestral component’ concept. Archaeologists begin to react, first with Klejn’s complain, and then especially Furholt’s thorough criticism. https://indo-european.eu/the-history-of-the-simplistic-haplogroup-r1a-indo-european-association/It’s not through surfaces,” she said. “We now know the root of the spread is not from touching surfaces and touching your eye. It’s from being close to someone spewing virus from their nose and mouth, without in most cases knowing they are doing so https://www.theguardian.com/world/2020/oct/05/did-early-focus-on-hand-washing-and-not-masks-aid-spread-of-covid-19-coronavirus«A new study comprising 3,199 hospitalized COVID-19 patients and controls finds that this is the major genetic risk factor for severe SARS-CoV-2 infection and hospitalization. Here, we show that the risk is conferred by a genomic segment of ~50 kb that is inherited from Neanderthals and is carried by ~50% of people in South Asia and ~16% of people in Europe today» https://www.nature.com/articles/s41586-020-2818-3in 2018, s2 made its closest approach to the black hole, giving us a chance to observe an effect of relativity known as gravitational redshift. if you toss a ball up into the air, it slows down as it rises. if you shine a beam of light into the sky, the light doesn't slow down, but gravity does take away some of its energy. as a result, a beam of light becomes redshifted as it climbs out of a gravitational well https://phys.org/news/2020-08-fastest-star.htmlbecause of its proximity to sgra*, s62 doesn't follow a keplerian orbit. rather than being a simple ellipse, it follows a spirograph motion by which its orbit precesses about 10 degrees with each cycle. this kind of relativistic precession was first observed with the orbit of mercury, but only as a small effect https://phys.org/news/2020-08-fastest-star.htmlin their experiments, they placed two time crystals in superfluid and mixed magnons between them. magnons are a magnetic quasiparticle that, in this case, led to “opposite-phase oscillations,” while the crystals themselves stayed phase stable. what’s cool (and, literally, supercooled) is how the matter acts within predictable quantum mechanical ways despite the central quality of wild oscillation patterns over time https://www.popularmechanics.com/science/a33648414/scientists-catch-time-crystals-interacting/older levels are dominated by quartzite and quartz raw materials and marked by the presence of levallois technology, a typical element of neanderthal occupations in europe. aurignacian levels, on the other hand, are dominated by flint and the production of very small blades that were likely used as inserts in arrow shafts for hunting https://phys.org/news/2020-09-modern-humans-westernmost-europe-years.htmlvariance is calculated by taking the differences between each number in the data set and the mean, then squaring the differences to make them positive, and finally dividing the sum of the squares by the number of values in the data set https://www.investopedia.com/terms/v/variance.aspin notes in berlin and st gallen in switzerland, hadrian is quoted explaining the latin word larum (wrongly translated in an earlier teaching text) with the old english word for seagull, meaw (a word still used in some northern dialects) https://www.historyextra.com/period/anglo-saxon/hadrian-clerk-libya-african-who-anglo-saxon-england/SPINOZA in zijn filosofie speelde theologie geen rol. hij stelde dat door zijn nieuwe definitie god en natuur hetzelfde zijn en dat inzicht in de natuur de kennis van het goddelijke verhoogt (wikipedia)the best scenario to explain the y pattern is that early modern human men mated with neanderthal women more than 100,000 but less than 370,000 years ago, according to the team’s computational models. their sons would have carried the modern human y chromosome, which is paternally inherited. the modern y then rapidly spread through their offspring to the small populations of neanderthals in europe and asia, replacing the neanderthal y https://www.sciencemag.org/news/2020/09/how-neanderthals-lost-their-y-chromosomephages: the tiny viruses that could help beat superbugs | phage therapy tends to be used in a personalised way which makes comparisons difficult and it is likely they are more efficient against certain bacteria, while antibiotics are more efficient against others, so new studies suggest it is better to combine both. phage therapy centres such as the ones that exist in poland and georgia claim to have a success rate of 75-85% https://www.theguardian.com/global-development/2020/sep/21/phages-the-tiny-viruses-that-could-help-beat-superbugstartiflette /vegetarisch /olijfolie, schijfjes gestoomde aardappelen, fruit uien met courgetteschijfjes, knoflook en rozemarijn en blus met witte wijn, dan daarop verse kaas en geraspte goudse. in de oven totdat de kaas gesmolten istartiflette /vegetarisch /olijfolie, schijfjes gestoomde aardappelen, fruit uien met courgetteschijfjes, knoflook en rozemarijn, daarop verse kaas en geraspte goudse. in de oven totdat de kaas gesmolten iszuurkoolpotje /schijfjes gestoomde aardappelen in een gietijzeren pan met olijfolie,  zuurkool daaroverheen, dan een laag bananeschijfjes en geraspte kaas. verwarmen tot de kaas smeltyasuo terada builds a raku kiln at leach pottery 2002. photo taken by jason wason https://leachpotteryblog.com/2020/05/14/bernard-leach-and-raku-by-rachel-viney/Wikipedia edits have massive impact on tourism, say economists | Wikipedia | The Guardianel galeón y otros tipos obsoletos se siguieron usando en españa para ciertas funciones más tiempo que en otras naciones europeas que evolucionaron más rápidamente hacia nuevos diseños, el anquilosamiento de la administración española y medidas como la prohibición por parte de la inquisición de libros procedentes de naciones protestantes, entre otros manuales de construcción naval, tuvieron un impacto negativo que motivó una paulatina toma de ventaja por de las marinas de inglaterra y francia https://es.m.wikipedia.org/wiki/Gale%C3%B3norganisms are constantly shedding cells throughout their lives. humans, for example, shed some half a billion skin cells every day. much of this genetic material is quickly degraded, but some small fraction is safeguarded for millenia through sedimentary mineral-binding and is out there waiting for us to recover and study it. now, we can conduct some remarkable research by recovering an immense diversity of environmental dna from very small amounts of sediment, and in the total absence of any surviving biological tissues https://phys.org/news/2020-09-reveal-richer-picture-dna-recovery.htmlorganisms are constantly shedding cells throughout their lives. humans, for example, shed some half a billion skin cells every day. much of this genetic material is quickly degraded, but some small fraction is safeguarded for millenia through sedimentary mineral-binding and is out there waiting for us to recover and study it. now, we can conduct some remarkable research by recovering an immense diversity of environmental dna from very small amounts of sediment, and in the total absence of any surviving biological tissueshttps://phys.org/news/2020-09-reveal-richer-picture-dna-recovery.htmlthe governor also signed a bill into law that will give some people who served as firefighters while incarcerated a chance to expunge their record, allowing them to get paid jobs as firefighters upon release. california relies heavily on prison labor for its firefighting efforts https://www.theguardian.com/world/2020/sep/11/oregon-fires-california-washington-deaths-wildfiresraamvertelling /ik zie niets als ik door het raam naar buiten kijk want het is donker. ik zie dat het koud is. ik ben ziek en mag niet naar buiten. uit het duister komen drie figuren gelopen. ze lopen langs de heg. één kijkt om, maar ziet niets. ze verdwijnen in de nacht. ik kruip weer in bedk-means clustering aims to partition data into k clusters in a way that data points in the same cluster are similar and data points in the different clusters are farther apart https://towardsdatascience.com/k-means-clustering-explained-4528df86a120ponderal index (pi) is a measure of leanness (corpulence) of a person calculated as a relationship between mass and height. it was first proposed in 1921 as the "corpulence measure" by swiss physician fritz rohrer and hence is also known as rohrer's index. it is similar to the body mass index, but the mass is normalized with the third power of body height rather than the second power https://en.m.wikipedia.org/wiki/Corpulence_indexwe now know that humans and neanderthals mixed early in human history, sometime before 45,000 years ago. this is shown by the fact that the genome of kostenki 14 had slightly more neanderthal dna than do europeans and asians today, perhaps as much as 1% more https://phys.org/news/2014-11-ancient-dna-europeans.htmlthe gravity hypothesis traces its origins to hungarian physicists károlyházy frigyes in the 1960s and lajos diósi in the 1980s. the basic idea is that the gravitational field of any object stands outside quantum theory. it resists being placed into awkward combinations, or “superpositions,” of different states. so if a particle is made to be both here and there, its gravitational field tries to do the same—but the field cannot endure the tension for long; it collapses and takes the particle with it https://www.sciencemag.org/news/2020/09/one-quantum-physics-greatest-paradoxes-may-have-lost-its-leading-explanation#the star cluster is also known as pleaides or seven sisters, and traditionally matariki followed the harvesting of kai or crops. at the time, the food storehouses or pātaka kai were full, thus freeing up time to honour ancestors and celebrate life https://www.theguardian.com/world/2020/sep/08/arderns-promise-to-make-maori-new-year-a-public-holiday-is-long-overdue"we wanted to know, do large frogs have large tadpoles and small frogs small tadpoles, or are the sizes between the two decoupled?'" wiens said, alluding to a prevailing hypothesis in evolutionary biology that states that larvae and adults should evolve rather independently, especially in species in which the two life stages have very different lifestyles https://phys.org/news/2020-09-big-tadpoles-frogs-complicated.htmlthey propose introducing a broader category called “lyfe” (pronounced, in an oddly west country fashion, as “loif”), of which life as we know it is just one variation. “our proposal attempts to break free of some of the potential prejudices due to us being part of this one instantiation of lyfe,” says bartlett https://www.theguardian.com/science/2020/sep/05/are-aliens-hiding-in-plain-sightendless cycle of change /where on the face of the earth can we find a spot on which close investigation will not discover signs of that endless cycle of change, to which this earth has been, is, and will be subjected? //charles darwin /a naturalist's voyage round the worldpas als je iets niet begrijpt wordt het interessantthe export of livestock for slaughter is prohibited unless the risks to new zealand's trade reputation can be adequately managed. under the animal welfare regulations 2016, no live animals may be exported for slaughter without the prior approval of the director-general of the ministry for primary industries https://www.mpi.govt.nz/exporting/animals/live-animals/requirement-documents-for-exporting-live-animals/animal-welfare-export-certificates/restrictions-on-exporting-livestock/siwa was de belangrijkste oase waar amon aanbeden werd door de berbers. de grieken noemden de inwoners van siwa de ammoniërs (ammonioi). hiervan is het woord ammoniak afgeleid, het zout van de bekende bronnen van siwa https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Amon_(mythologie)triangle generates exact delaunay triangulations, constrained delaunay triangulations, conforming delaunay triangulations, voronoi diagrams, and high-quality triangular meshes. the latter can be generated with no small or large angles, and are thus suitable for finite element analysishttp://www.cs.cmu.edu/~quake/triangle.htmlthe groups consistently preferred to hunt and feast on two different types of prey. the ekalakala group almost always went after a type of squirrel-like rodent called an anomalure that is capable of gliding through the air from tree to tree. the kokoalongo group, on the other hand, favored a small to medium-sized antelope called a duiker that lives on the forest floor https://phys.org/news/2020-09-differing-diets-bonobo-groups-insights.htmlmaar zie een man trekt uit en houdt de hand van zijn enig kind hij wandelt er mee iedere morgen op weg naar de bomen en op een dag als de zon fel aan de hemel staat neemt hij de bijl en het kind en zegt dat hij de boom gaat omhakken die al jaren zijn zicht vertroebelt en het kind lacht en is hem al lopende de boom in de vallende schaduw der blikken https://dbnl.org/tekst/schi003verz04_01/schi003verz04_01_0012.phpBert Schierbeek, Verzameld werk. Deel 3. De gestalte der stem. Het dier heeft een mens getekend. Ezel mijn bewoner · dbnlpeering down into the murky liquid, bits of grain husk floating on the surface, taking a good long sip through a reed straw and feeling that alcoholic punch hit you—it feels a little like stepping into a time machine. our experimental recreation is far from perfect, but it provides a unique kind of sensory connection with the past https://phys.org/news/2020-08-brewing-mesopotamian-beer-vibrant-ancient.htmlil faut cultiver notre jardin /je sais aussi qu'il faut cultiver notre jardin. vous avez raison, dit pangloss; car, quand l'homme fut mis dans le jardin d'éden, il y fut mis ut operaretur eum, pour qu'il travaillât; ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos /voltaire /candidevous savez....—je sais aussi, dit candide, qu'il faut cultiver notre jardin.—vous avez raison, dit pangloss, car quand l'homme fut mis dans le jardin d'éden, il y fut mis ut operaretur eum, pour qu'il travaillât, ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos.—travaillons sans raisonner, dit martin: c'est le seul moyen de rendre la vie supportable.» http://gutenberg.org/ebooks/59859"I know also," said Candide, "that we must cultivate our garden." "You are right," said Pangloss, "for when man was first placed in the Garden of Eden, he was put there ut operaretur eum, that he might cultivate it; which shows that man was not born to be idle." "Let us work," said Martin, "without disputing; it is the only way to render life tolerable." http://gutenberg.org/ebooks/19942china's baidu blanked out parts of its mapping platform. we used those locations to find a network of buildings bearing the hallmarks of prisons and internment camps in xinjiang. here's how we did it https://www.buzzfeednews.com/article/alison_killing/satellite-images-investigation-xinjiang-detention-campswhere on the face of the earth can we find a spot on which close investigation will not discover signs of that endless cycle of change, to which this earth has been, is, and will be subjected? /charles darwin /a naturalist's voyage round the worldin the defence of the sampo (1896), gallen-kallela shows a scene from songs 42-43, with the forces of pohjola led by the mistress at the upper right. väinämöinen, still holding the tiller in his left hand, is shown with his long white beard and hair, brandishing a sword at her, and the crew fend her off with spears and boathooks https://eclecticlight.co/2016/05/15/the-story-in-paintings-kalevala-finlands-epic-2/in the defence of the sampo (1896), gallen-kallela shows a scene from songs 42-43, with the forces of pohjola led by the mistress at the upper right. väinämöinen, still holding the tiller in his left hand, is shown with his long white beard and hair, brandishing a sword at her, and the crew fend her off with spears and boathooks https://eclecticlight.co/2016/05/15/the-story-in-paintings-kalevala-finlands-epic-2/s https://eclecticlight.co/2016/05/15/the-story-in-paintings-kalevala-finlands-epic-2/The standard deviation is a statistic that measures the dispersion of a dataset relative to its mean and is calculated as the square root of the variance. The standard deviation is calculated as the square root of variance by determining each data point's deviation relative to the mean. If the data points are further from the mean, there is a higher deviation within the data set; thus, the more spread out the data, the higher the standard deviation https://www.investopedia.com/terms/s/standarddeviation.aspThis form allows you to generate random numbers from a Gaussian distribution (also known as a normal distribution). The randomness comes from atmospheric noise, which for many purposes is better than the pseudo-random number algorithms typically used in computer programs. The form uses a Box-Muller Transform to generate the Gaussian distribution from uniformly distributed numbers https://www.random.org/gaussian-distributions/working alongside berners-lee, groff began pulling out the essential elements of the next browser and porting them to the c programming language. groff chose c not only because he was familiar with it, but because he knew most other programmers would be as well. within a few months, he had built the libwww package (its official title would come a couple of years later). the libwww package was a set of common components for making graphical browsers. included was the necessary code for parsing html, processing http requests and rendering pages. it also provided a starting point for creating browser ui, and tools for embedding browser history and managing graphical windows https://css-tricks.com/chapter-2-browsers/gemberboterkoek / recept van mijn oma / 200 gram tarwebloem, 125 gram boter, 100 gram suiker, theelepel kaneel, zakje bakpoeder, snufje zout; goed kneden; in bakvorm drukken; bedekken met schijfjes geconfijte gember en wat siroop van hetzelfde potje; 25 minuten in de oven op 140 gradenthe mind-matter mapping project is a world-wide network of researchers, labs and organizations interested in extending our understanding of matter-consciousness interactions and nonlocality as they apply to quantum mechanics, biophysics and experimental parapsychology. participants do not have to be affiliated with academia or have published research, however given the technical focus of the discussions we recommend that only individuals with a long-term commitment to experimental work in these disciplines apply for membership http://www.mindmattermapping.org/who-we-arepale moon is an open source, goanna-based web browser available for microsoft windows and linux (with other operating systems in development), focusing on efficiency and customization. make sure to get the most out of your browser. pale moon offers you a browsing experience in a browser completely built from its own, independently developed source that has been forked off from firefox/mozilla code a number of years ago, with carefully selected features and optimizations to improve the browser's stability and user experience, while offering full customization and a growing collection of extensions and themes to make the browser truly your own https://www.palemoon.org/for the remainder of the year 1828, and during the greater part of 1829, mr. brunel kept himself fully employed in scientific researches, and in intercourse with mr. babbage, mr. faraday, and other friends /from the life of isambard kingdom brunel, civil engineerde meest eenvoudige oplossing voor het opladen van een accu met een solarpaneel is een (schottky) diode is serie met de accu. hierbij is echter de accu niet beschermd tegen overladen. een andere mogelijkheid is een regelaar in serie met de accu. het probleem hierbij is de relatief grote spanningval over de regelaar, waardoor kostbare energie verloren gaat. deze schakeling werkt met de standaard diode in serie met de accu, en "dumpt" de overbodige energie in een weerstand zodra de accu zijn eindspanning heeft bereikt https://www.circuitsonline.net/schakelingen/123/voedingen/solar-regulator.htmlchanges in the carbon cycle, impinging cosmic radiation, the use of fossil fuels and 20th century nuclear testing have all caused large variations over time. thus, all radiocarbon dates need to be adjusted (or calibrated) to be turned into accurate calendar ages https://phys.org/news/2020-08-cave-art-climate-chaos-carbon.htmlbewoners van het eiland werken met man en macht om te voorkomen dat de olie de kust bereikt. sommigen knippen hun haar af om dat te laten verwerken in vangarmen die de olie moeten tegenhouden. haar kan olie opnemen en het absorbeert geen water https://nos.nl/artikel/2343852-olieschip-bij-koraalrif-mauritius-zo-goed-als-leeggepompt.htmldionysos ist, man weiss es, auch der gott der finsterniss. - jedes mal ein anfang, der irre führen soll, kühl, wissenschaftlich, ironisch selbst, absichtlich vordergrund, absichtlich hinhaltend. allmählich mehr unruhe; vereinzeltes wetterleuchten / ecce homo / nietzschei went to the woods because i wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if i could not learn what it had to teach, and not, when i came to die, discover that i had not lived / walden / henry david thoreauevidence of direct religious interaction between greek and buddhist thought during the period include the milinda pañha or "questions of menander", a pali-language discourse in the platonic style held between menander i and the buddhist monk nagasena https://en.m.wikipedia.org/wiki/greco-buddhism“lattice confinement” refers to the lattice structure formed by the atoms making up a piece of solid metal. the nasa group used samples of erbium and titanium for their experiments. under high pressure, a sample was “loaded” with deuterium gas, an isotope of hydrogen with one proton and one neutron. the metal confines the deuterium nuclei, called deuterons, until it’s time for fusion https://spectrum.ieee.org/energywise/energy/nuclear/nuclear-fusiontokamak-not-includedthe catalyst itself is made up of atomically dispersed copper on a carbon-powder support. it breaks down carbon dioxide and water molecules and selectively reassembles them into ethanol using an external electrical field. the electrocatalytic selectivity or ​faradaic efficiency of the process is over 90%, which is significantly higher than it is when using any other reported process. the catalyst operates stably over extended operation at low voltage https://cleantechnica.com/2020/08/08/argonne-national-lab-breakthrough-turns-carbon-dioxide-into-ethanol/There is a theory that it was Stephenson who indirectly gave the name of Geordies to the people of the North East of England. By this theory, the name of the Geordie Lamp attached to the North East pit men themselves. By 1866 any native of Newcastle upon Tyne could be called a Geordie / George Stephenson / https://en.m.wikipedia.org/wiki/George_StephensonAbouraddy's research team created the spacetime wave packets by using a device known as a spatial light modulator to reorganize the energy of a pulse of light so that its properties in space and time are no longer separate. This allows them to control the "group velocity" of the pulse of light, which is roughly the speed at which the peak of the pulse travels https://phys.org/news/2020-08-class-laser-doesnt-laws-refraction.htmlThe beams, known as spacetime wave packets, follow different rules when they refract, that is when they pass through different materials. Normally, light slows down when it travels into a denser material. "In contrast, spacetime wave packets can be arranged to behave in the usual manner, to not change speed at all, or even to anomalously speed up in denser materials," Abouraddy says. "As such, these pulses of light can arrive at different points in space at the same time." https://phys.org/news/2020-08-class-laser-doesnt-laws-refraction.htmlgeekflare website audit tool - performance, seo, best practices https://gf.dev/website-auditmost secure web browser for windows, mac, and linux https://thetechhacker.com/2020/06/09/most-secure-web-browsers-windows-mac-linux/humans and flies employ very similar mechanisms for brain development and function / with these new findings scientists can potentially better understand the subtle changes that can occur in genes and brain circuits that can lead to mental health disorders such as anxiety and autism spectrum disorders https://phys.org/news/2020-08-humans-flies-similar-mechanisms-brain.htmlAmericans Who Mainly Get Their News on Social Media Are Less Engaged, Less Knowledgeable—Those who rely on social media for news are less likely to get the facts right about the coronavirus and politics and more likely to hear some unproven claims https://www.journalism.org/2020/07/30/americans-who-mainly-get-their-news-on-social-media-are-less-engaged-less-knowledgeable/"nothing perishes in this world; but things merely vary and change their form. to be born, means simply that a thing begins to be something different from what it was before; and dying, is ceasing to be the same thing. yet, although nothing retains long the same image, the sum of the whole remains constant" / pythagoras / lyell / principles of geologyaardappels afleggen / in plaats van ze rechtop te houden, en dan te bedekken, is het makkelijker om ze af te leggen, als ze eenmaal onvermijdelijk plat gaan liggenwe are at a turning point in our history. there are two paths to choose. one is a path i’ve warned about tonight, the path that leads to fragmentation and self-interest. down that road lies a mistaken idea of freedom, the right to grasp for ourselves some advantage over others. that path would be one of constant conflict between narrow interests ending in chaos and immobility. it is a certain route to failure / jimmy carter / a crisis of confidence speech / https://www.americanrhetoric.com/speeches/jimmycartercrisisofconfidence.htmcrop yields for apples, cherries and blueberries across the united states are being reduced by a lack of pollinators, according to rutgers-led research, the most comprehensive study of its kind to date https://phys.org/news/2020-07-decline-bees-pollinators-threatens-crop.htmllist of international presidential trips made by edgar lungu https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_international_presidential_trips_made_by_Edgar_Lungueen halve eeuw lang heb ik een generatie artsen zien ontstaan met opvattingen en richtlijnen over cholesterol die niet ontleend zijn aan wetenschappelijk onderzoek, maar aan farmamarketing. de sturing door financieel belanghebbenden is bepalend geworden voor de cholesterolverlagende behandeling van patiënten https://www.apothekersnieuws.nl/een-halve-eeuw-cholesterolverdwazing/records found in basement undermine decades of dietary advice / ramsden, of the national institutes of health, unearthed raw data from a 40-year-old study, which challenges the dogma that eating vegetable fats instead of animal fats is good for the heart. the study, the largest gold-standard experiment testing that idea, found the opposite, ramsden and his colleagues reported on tuesday in bmj (formerly the british medical journal) https://www.statnews.com/2016/04/12/unearthed-data-challenge-dietary-advice/hand-washing aside, james hamblin has not used soap for five years. he warns that our obsession with being clean is harming the microbiome that keeps us healthy https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/jul/28/soap-dodger-meet-the-doctor-who-says-we-have-been-showering-wronglegendre's conjecture / proposed by adrien-marie legendre, states that there is a prime number between n^2 and (n + 1)^2 for every positive integer n. the conjecture is one of landau's problems (1912) on prime numbers; as of 2020, the conjecture has neither been proved nor disprovedhave you ever wondered why human hands have five fingers? and what about amphibians? they usually only have four. until now, researchers assumed that this was the case with the early ancestors of today's frogs and salamanders, the temnospondyli. however, a new find of the crocodile-like temnospondyl metoposaurus krasiejowensis from the late triassic in poland shows five metacarpal bones and thus five fingers https://phys.org/news/2020-07-wrong-fingers-track.htmlANU QUANTUM RANDOM NUMBERS SERVER this website offers true random numbers to anyone on the internet. the random numbers are generated in real-time in our lab by measuring the quantum fluctuations of the vacuum https://qrng.anu.edu.au/Legendre's conjecture, proposed by Adrien-Marie Legendre, states that there is a prime number between n2 and (n + 1)2 for every positive integer n. The conjecture is one of Landau's problems (1912) on prime numbers; as of 2020, the conjecture has neither been proved nor disprovedour educational system is like an automobile which has strong rear lights, brightly illuminating the past. but looking forward, things are barely discernible." --hermann oberth on the german system of education --hermann oberth https://en.wikipedia.org/wiki/hermann_oberthÖtzi was around 46 when he died. with not an ounce of excess fat. he had brown eyes, a beard, long hair and 61 tattoos. but these were not ornamental but medicinal. they correspond to pressure points used in acupuncture today/http://m.phys.org/news/2016-09-stone-age-mummy-revealing-secrets.htmlthe death of fair trade can partly be laid at the door of the eu. its treatment of former colonies, [by] restricting tariff-free trade to "primary produce" so that the profitable part of the businesses, manufacture, is protected https://www.theguardian.com/global-development/2019/jul/26/unsavourythe tradition of splashing cold water on your face to refresh yourself isn’t just an empty ritual/it provokes a physical change within us/http://ideas.ted.com/science_of_freediving/THOROUGH THOREAU edward emerson, the son of waldo emerson, is very clear. in a letter to dr. loring holmes dodd, october 11, 1918, he wrote: “we always called my friend thó-row, the h sounded, and accent on the first syllable.” [the goddard biblio log, spring 1973, p. 7] eigen onderzoek van (y)mnews geeft aangetoond dat a, b, c, e, h, i, l, m, n, o, p, r, s, t en v alle letters zijn die je nodig hebt. de g, f en d worden vervangen door de ligaturen ch, ph en th. de rest was toch al overbodig. 15 letters, eentje extra, vooruit de x (of toch maar de y?) en dan hexadecimaalcheesecake (experiment, 2020-06-22) : bodem van verkruimelde mariakaakjes met boter; pastoret queso fresco batido con yoghurt met sinasappelrasp en 4 el suiker; in koelkast laten opstijven; compôte van blauwe bessen met sinasappelsap en stukje sinasappelschil; dik maken met een beetje meel; laten afkoelen en dan op de taartOVT Fragmenten podcast https://podcast.npo.nl/feed/ovt-fragmenten-podcast.xmlAMALGAMA «ja mijnheer, met kwik vermengd vormt het een amalgama, dat in de bunsensche elementen het zink kan vervangen; het kwik wordt nooit opgelost; dit is slechts het geval met het sodium, doch dit levert de zee mij telkens weder op» kapitein nemo, jules verne, 20.000 mijlen onder zee/1e deelGRAVITY CELL sometime during the 1860s, a frenchman by the name of callaud invented a variant of the daniell cell which dispensed with the porous barrier. instead, a layer of zinc sulfate sits on top of a layer of copper sulfate, the two liquids are kept separate by their differing densities, often with a layer of oil added on top to prevent evaporation. this reduces the internal resistance of the system and thus the battery yields a stronger current. this variant, called a GRAVITY CELL, consists of a glass jar in which a copper cathode sat on the bottom and a zinc anode is suspended beneath the rim in the zinc sulfate layer. copper sulfate crystals are scattered around the cathode and the jar then filled with distilled water. as the current is drawn, a layer of zinc sulfate solution forms at the top around the anode. this top layer is kept separate from the bottom copper sulfate layer by its lower density and by the polarity of the cell. a disadvantage of the gravity cell is that a current has to be continually drawn to keep the two solutions from mixing by diffusion, so it is unsuitable for intermittent use. in addition, it was vulnerable to loss of integrity if too much electric current is drawn, which also causes the layers to mix. sometimes called the CROWFOOT CELL due to the distinctive shape of the electrodes, this arrangement is less costly for large multicell batteries and it quickly became the battery of choice for the american and british telegraph networks. even after most telegraph lines started being powered by motor-generators, the gravity battery continued to be used in way stations to power the local circuit at least into the 1950s. in the telegraph industry, this battery was often assembled on site by the telegraph workers themselves, and when it ran down it could be renewed by replacing the consumed components. the zinc sulfate layer is clear in contrast to the deep blue copper sulfate layer, which allows a technician to determine the battery life with a glance. on the other hand, this setup means the battery could only be used in a stationary appliance, otherwise the solutions would mix or spill. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Daniell_cell"we are conscious of an animal in us which awakens in proportion as our higher nature slumbers. it is reptile and sensual, and perhaps cannot be wholly expelled; like the worms which, even in life and health, occupy our bodies. possibly we may withdraw from it, but never change its nature" ~henry david thoreau, waldenMOTHER LODE a principal vein or zone of veins of gold or silver ore. The term is also used metaphorically to refer to the origin of something valuable or in great abundance (wikipedia)LONDON NOMADES "The class of Nomades with which I propose to deal makes some show of industry. These people attend fairs, markets, and hawk cheap ornaments or useful wares from door to door. At certain seasons this class 'works' regular wards, or sections of the city and suburbs. At other seasons its members migrate to the provinces, to engage in harvesting, hop-picking, or to attend fairs, where they figure as owners of 'Puff and Darts', 'Spin 'em rounds', and other games. [...] "The accompanying photograph, taken on a piece of vacant land at Battersea, represents a friendly group gathered around the caravan of William Hampton, a man who enjoys the reputation among his fellows, of being 'a fair-spoken, honest gentleman'. Nor has subsequent intercourse with the gentleman in question led me to suppose that his character has been unduly overrated [...] "He honestly owned his restless love of a roving life, and his inability to settle in any fixed spot. He also held that the progress of education was one of the most dangerous symptoms of the times, and spoke in a tone of deep regret of the manner in which decent children were forced now-a-days to go to school. 'Edication, sir! Why what do I want with edication? Edication to them what has it makes them wusser. They knows tricks what don't b'long to the nat'ral gent. That's my 'pinion. They knows a sight too much, they do! No offence, sir. There's good gents and kind 'arted scholards, no doubt. But when a man is bad, and God knows most of us aint wery good, it makes him wuss. Any chaps of my acquaintance what knows how to write and count proper aint much to be trusted at a bargain.' [...] "The dealer in hawkers' wares in Kent Street, tells me that when in the country the wanderers 'live wonderful hard, almost starve, unless food comes cheap. Their women carrying about baskets of cheap and tempting things, get along of the servants at gentry's houses, and come in for wonderful scraps. But most of them, when they get flush of money, have a regular go, and drink for weeks; then after that they are all for saving... They have suffered severely lately from colds, small pox, and other diseases, but in spite of bad times, they still continue buying cheap, selling dear, and gambling fiercely.' [...] "Declining an invitation to 'come and see them at dominoes in a public over the way', I hastened to note down as fast as possible the information received word for word in the original language in which it was delivered, believing that this unvarnished story would at least be more characteristic and true to life." ~From 'Street Life in London', 1877, by John Thomson and Adolphe Smith https://digital.library.lse.ac.uk/objects/lse:jer426cevLOODZUURACCU REVISEREN gebruik handschoenen en veiligheids bril; zwavelzuur opvangen een grote bak en (meerdere keren) filtreren (met watten) tot het schoon is; dan ca. 500gr natriumbicarbonaat op 3 liter water erbij (andere zeggen 75gr per liter); uur of twee laten staan (af en toe schudden) en afgieten. dan met water wassen en herhalen tot het schoon is; dan zuur er weer in (in elke cel precies evenveel) en aanvullen met gedemineraliseerd water; doppies er weer op en meten maar. je kan ook het zwavelzuur vernieuwen; 1,5 liter zwavelzuur op 1 liter gedemineraliseerd water : el filtrado es mejor con algodon, con un solo pase queda super limpio : te procedimiento se debe hacer preferiblemente antes de que empieza a fallar la batería; o sea como a los 2 años, y otra observación es que, si una celda ya está mala o sea si se desgastó el plomo o está roto yá por desgaste, la bataría no quedará bien, pues cada placa aporta una parte del voltaje y corriente y si falta una o más no alcanzará los 12V que son necesarios...Para los que quieran renovar totalmente el acido no vayan a ponerlo puro. Se utiliza una solucion al 10%, es decir para obtener 1 litro se mezcla 900 ml de agua destilada con 100 ml de acido sulfurico. precaucion: jamas arrojen agua sobre acido! lo correcto es ir agregando acido lentamente, muy lentamente sobre el agua de lo contrario reaccionará y les puede llegar a salir muy cara la experiencia. siempre acido sobre agua, jamas agua sobre acido! 1 llave Española 10 mm 1 desarmador plano 1 par de guantes 1 lentes 500gr de bicarbonato de sodio. 1 franela para filtrar 1 cuchara 1 embudo 3 litros de agua 1 tina dónde quepa la batería 1/2 de agua destiladacheesecake (experiment, 2020-06-22) : bodem van verkruimelde mariakaakjes met boter; pastoret queso fresco batido con yoghurt met sinasappelrasp en 4 el suiker; in koelkast laten opstijven; compôte van blauwe bessen met sinasappelsap en stukje sinasappelschil; dik maken met een beetje meel;  laten afkoelen en dan op de taartprijzen zal ik de heer, die mij verstand heeft gegeven: ik zie de heer voor mijn ogen te allen tijde: want hij is aan mijn rechterhand omdat ik niet wankele—benedicam dominum, qui tribuit mihi intellectum: providebamdeum in conspectu meo semper; quoniam a dextris est mihi, ne commovear (missaal, offertorium, vijfde zondag na pinksteren)the solid man saved by his sillied woman. crackajolking away like a hearse on fire. the elm that whimpers at the top told the stone that moans when stricken. wind broke it. wave bore it. reed wrote of it. syce ran with it. hand tore it and wild went war. hen trieved it and plight pledged peace. it was folded with cunning, sealed with crime, uptied by a harlot, undone by a child. it was life but was it fair? it was free but was it art? / finnegans wake / james joycewhen adam delved and eve span, who was then the gentleman?/john ball/peasant' revolt of 1381the solid man saved by his sillied woman. crackajolking away like a hearse on fire. the elm that whimpers at the top told the stone that moans when stricken. wind broke it. wave bore it. reed wrote of it. syce ran with it. hand tore it and wild went war. hen trieved it and plight pledged peace. it was folded with cunning, sealed with crime, uptied by a harlot, undone by a child. it was life but was it fair? it was free but was it art? / finnegans wake / james joycecharge of the light brigade / half a league, half a league, half a league onward, all in the valley of death rode the six hundred / forward, the light brigade! / charge for the guns! / he said / into the valley of death rode the six hundred  / alfred, lord tennysonwe are conscious of the animal within us, which awakens in proportion as our higher nature slumbers. it is reptile and sensual, and perhaps cannot be wholly expelled; like the worms which, even in life and health, occupy our bodies. possibly we may withdraw from it, but never change its nature ~henry david walden, thoreaulimonadesiroop (ranja)~ 750gr citroensap (ca. 3kg citroenen), 750gr water, 1,5kg suiker, de (schone) schil van 1 citroen en muntbladeren koken tot alle suiker goed opgelost is. dan meteen bottelen, zet de te vullen fles wel op een houten plankjeDeze week hebben op deze plek aandacht voor een ongewoon verhaal van een gewone man. Het hart van Theo Quekel stond 55 keer stil. De planken voor de kist lagen al klaar. Wonder boven wonder blijft de boswachter leven. Wat doet het met een mens als je oog in oog staat met de dood? U hoort het in het laatste deel /nporadio1/spraakmakers https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/537592-verhalen-van-spraakmakers-theo-quekel-overleefde-al-55-hartstilstanden-deel-5project harp | in 1966 the project installed its third and final 16-inch gun at a new test site in yuma, arizona. on november 18, 1966 the yuma gun fired a 400 lb (180 kg) martlet 2 projectile at 7,000 ft/s (2,100 m/s) sending it briefly into space and setting an altitude record of 180 km (590,000 ft; 110 mi) [wikipedia]het grootste verdriet | toen god en de duivel nog goede vrienden waren gingen ze eens wandelen toen het eens bijzonder mooi weer was. zoon door de goden gegeven prachtige nazomerdag terwijl het eigenlijk al winter had moeten zijn en het leek of de natuur meer een herinnering was dan de werkelijkheid. zo'n dag. ze liepen tussen velden en door de bossen en over de bergen en langs de meren en zeeën en babbelden er ondertussen vrolijk op los. eigenlijk waren ze het grotendeels met elkaar eens. en als ze het niet met elkaar eens waren dat gaven ze elkaar grootmoedig gelijk want het was zo'n mooie namiddag dat dat wel kon. ze bespraken de schepping en de natuur en de logica en de taal, dit laatste was een bijzondere liefhebberij van de duivel, en schetsten met vurige sporen wiskundige figuren in de heldere herfstlucht, aangezien de wiskunde altijd de warme belangstelling van god had. maar over één ding kwamen ze te spreken waar ze het maar niet over eens konden worden. en dat was wat nu het grootste verdriet was. daarin verschilden ze behoorlijk van mening. de duivel hield vol dat het de lichamelijke pijn was maar god beweerde dat het het ontbreken van liefde was. zo gingen ze maar door en door en kwamen er niet uit. ondertussen werd de lucht alsmaar donkerder en donkerder en begon het wat te waaien. god en de duivel haastten zich naar een groepje dichte taxusbomen die hun goede beschutting boden tegen de komende regen. want beiden wisten met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dát het zou gaan regenen, daar waren ze het over eens. het gaf de duivel een idee en hij zei tegen god: -laten we de proef op de som nemen met die mensen. dan zien we vanzelf wie er gelijk heeft. -dat is goed,- zei god, -maar hoe pakken we dat aan? en ze waren niet de enigen want uit de verte zagen zij een man en een vrouw naar hun schuilplaats komen rennen terwijl ze grote bossen wilgetenen hoog opgestapeld op hun rug in bedwang hielden. dat is vrij eenvoudig- zei de duivel: -wie het eerst huilt heeft verloren!- en met een wegwerpgebaar liet hij de man struikelen over een wortel van de taxus. de takkenbos viel over hem heen. hij stond op maar viel weer rollend over rondgestrooide wilgentenen en haalde zijn hand open aan zijn snoeimes. zijn vrouw wilde hem helpen maar omdat hij net weer viel had dat alleen maar tot gevolg dat ze hem in het gezicht schopte met haar klomp. de man kermde het uit maar er kwamen geen tranen uit zijn ogen. de duivel was niet blij en hij zon op een manier om de pijn nog wat te verergeren. hij zag de kraaien vluchten voor de regenbui en veranderde zichzelf in negen kraaien en viel de man aan. van alle kanten pikten en krabten de kraaien de man tot hij er razend van werd. hij probeerde de kraaien van zich af te slaan maar waar hij er eentje links van zich af sloeg vielen er rechts acht aan. toch huilde hij niet. uiteindelijk kreeg hij een kraai te pakken en stopte het beest in een juten zak die zijn vrouw hem had toegeworpen. toen verdwenen ook de andere kraaien één voor één in de zak. toen de man alle kraaien had knoopte hij de zak dicht en begon erop te ranselen en te timmeren dat het een lieve lust was! de duivel kermde het uit en smeekte om genade. de mensen schrokken hevig van die stem uit een zak waar ze alleen vogels hadden gestopt en de man liet de zak vallen en beiden renden hard weg. de duivel kroop uit de zak met een rood hoofd en betraande ogen. -nou,- zei god, -dat was niet erg overtuigend. -ik heb jou nog niks beters zien presteren!- zei de duivel terwijl hij zijn ogen uitveegde. toen bewoog god zijn rechterhand vlug heen en weer en liet zo een bliksemstraal op de vluchtende vrouw neerslaan zodat ze dood neer viel. de man keerde zich om en zeeg op zijn knieën naast het lijk van zijn vrouw en begon hartverscheurend te huilen. niet pijn maar de liefde geeft het meeste verdriet- zei god, terwijl hij triest voor zich uitkeek. de duivel stond er naast en keek zwijgend naar het tafereel van de man en de dode vrouw. god, je hebt gelijk.- zei hij, -je hebt de man niet geraakt toch lijdt hij nu het meest. -de mensen zijn gewend aan pijn want hun leven is pijn lijden. daarop maakte hij een bibberend gebaar met zijn linkerhand en de vrouw sloeg haar ogen op. de man nam haar in zijn armen en terwijl hij haar ondersteunde liepen ze langzaam weg. maar als ik het meest bang ben van pijn moet jij het meeste lijden als je niet geliefd wordt. -zo is het ook, zei god, -zonder de liefde ben ik nergenseen kleine plaats ten zuiden van Arch.--een gehucht werkelijk--met een kerk en eenige huizen, tenslotte vond ik den rentmeester, logerend bij zijne zuster. Ik vond hem in een deplorabele toestand. Geheel ontredderd was hij gevlucht voor mijn toorn. Hij vreesde 't allerergste, kennelijk. Ik sprak niets van het geen ik hem alles te verwijten had, doch vroeg hem zonder verdere omwegen naar datgene wat mij zo na aan het hart lag: de verblijfplaats van Mischa, zo hij dien kende. Hij keek mij daarop zo mogelijk nog verschrikter aan en zijn zuster begon heiligen aan roepend waar ik nog nooit van gehoord had en haar schort te verfrommelen en te bevochtigen met haar mondvocht en tranen van ogenschijnlijk zelfmedelijden. Ik liet mij door dit alles niet van de wijs brengen en drong aan. Hij vertelde dat hij haar gezien had op de weg naar het jachtslot van de Dzj.'s, op een gezadeld boerenpaard had zij hem aangekeken alsof hij de duivel zelve was--al moet ik er bij zeggen dat hij het zelf wat omslachtiger formuleerde maar hier kwam het wel op neer--en dat ze daarop ervandoor gestoven was om dergelijke argumentenThey walked in single file. The entrance to the path was like a sort of arch leading into a gloomy tunnel made by two great trees that leant together, too old and strangled with ivy and hung with lichen to bear more than a few blackened leaves. The path itself was narrow and wound in and out among the trunks. Soon the light at the gate was like a little bright hole far behind, and the quiet was so deep that their feet seemed to thump along while all the trees leaned over them and listened. As their eyes became used to the dimness they could see a little way to either side in a sort of darkened green glimmer. Occasionally a slender beam of sun that had the luck to slip in through some opening in the leaves far above, and still more luck in not being caught in the tangled boughs and matted twigs beneath, stabbed down thin and bright before them. But this was seldom, and it soon ceased altogether. ,THE HOBBIT OR THERE AND BACK AGAIN J.R.R. TOLKIEN CHAPTER VIII: FLIES AND SPIDERS ,https://archive.org/stream/TheHobbitByJRRTolkienEBOOKPANIEK IN DE DAUW Het was al lang geleden, zeker voor een dier als Sophie, dat Karel haar gepakt had. Ze bad daarop tot de lieve heer dat Karel een keer zijn regenscherm zou vergeten en haar zou nemen, in de gang. Het mocht niet baten. Niets hielp, ook het bidden niet. En het smeken had alleen een averechts effect. Sophie was radeloos maar ze besloot toch, op zekere dag, vandaag, het volgende te ondernemen. Als een soort van laatste afdwinging of eerste onthouding van het onontkoombare dat haar helder en klaar voor ogen stond als een snelstromend beekje in een diepen scheur tussen de woudreuzen die daarin helemaal alleen stonden want het waren beuken en haar middenrif deed kruimelen en haar hart jeuken zodat ze haar linkerarm tegen de borstkas klemde zo moest haar besluit haar verwarmen en doorbloeden. En dat deed het ook. Ze trok haar stoute schoenen aan. en haar stoute rokje en haar stoute truitje en paradeerde dronken van het vreemde spel dat zij speelde in de vroege ochtendlucht op het met nog dauwbevochtigde grasveld voor de flat waarin zij woonde want ze wist dat Karel elke ochtend uit het raam keek als hij de koffie door het apparaat liet pruttelen. Eeraleerst liep ze wat achteloos rond en leunde zwaar op haar tenen opdat der hakken niet zouden wegzakken tussen de pollen gras. Maar allengs beheerste ze dat zo goed dat zij kon schrijden, het bekken naar voren overhellend, haar linkerhand in de bocht van haar rug en haar kin omhoog, zo waadt zij aan, de nieuwe dag. Aurora! De koffie zal hem sterken, zijn knijpende maag zal versterkt worden dat door zijn gedachten aan haar, hij vergeeft zijn ochtendhumeur en ziet een nieuwe tijd aanbreken, daar, voortschrijdend over het veldje gaat zijn gemalin! Het koffiezetapparaat hapert en geeft een scheut bevrijdende reutels en borrelingen. Ze kijkt naar het balkon, waar, echter nog geen deur is opengegaan. Hij moet nu toch gaan komen kijken binnen gehoorsafstand, anders marcheert de dageraad van het grasveld af en staan blijven kan ze niet zonder haar gratie te verliezen die als de traagheid om haar heen hangt en haar met parfum- dauw omhult zolang ze beweegt. wie ben ik dat ik dit allemaal besef? waarom snapt die klootzak het niet? Er is geen tijd te verliezen. Zou Karel nu niet snappen wat er gaande moet zijn dan is haar gedrag voor altijd onverklaarbaar ingewikkeld en omstreden. Hij zou haar geestelijk mijden en doden met een schouderophaal als ze eens fietsten langs een berm met naamloze bloemetjes die zij nog nooit gezien zal hebben, en wolken die kloppen en het warme asfalt dat zij voelt onder haar wielen. hoeveel passen kan zij nog schrijden voor ze later nooit meer aan Karel kan zeggen dat hij wat fout doet? Beseft hij dat hij hier aan het weglopen is? En doorsjokt achter zijn gemiddelde dagin- deling aan en nooit meer naar morgens kan kijken zonder een kutklok te zien? Wat dan? Ze maakt de stappen korter en gooit haar hoofd van voor naar achter. steeds sneller, tot haar haren zich niet meer lijken te verplaatsen. ze pakt haar haren bij elkaar en draait ze in een knotje. Voor het raam staat nog steeds Karel. Hij kijkt wat bezorgd en schudt met zijn mok met koffie. 'Karel' staat erop. Hij glimlacht wat.They walked in single file. The entrance to the path was like a sort of arch leading into a gloomy tunnel made by two great trees that leant together, too old and strangled with ivy and hung with lichen to bear more than a few blackened leaves. The path itself was narrow and wound in and out among the trunks. Soon the light at the gate was like a little bright hole far behind, and the quiet was so deep that their feet seemed to thump along while all the trees leaned over them and listened. As their eyes became used to the dimness they could see a little way to either side in a sort of darkened green glimmer. Occasionally a slender beam of sun that had the luck to slip in through some opening in the leaves far above, and still more luck in not being caught in the tangled boughs and matted twigs beneath, stabbed down thin and bright before them. But this was seldom, and it soon ceased altogether. THE HOBBIT OR THERE AND BACK AGAIN J.R.R. TOLKIEN CHAPTER VIII: FLIES AND SPIDERS ,https://archive.org/stream/TheHobbitByJRRTolkienEBOOKlondon nomades : "the class of nomades with which i propose to deal makes some show of industry. these people attend fairs, markets, and hawk cheap ornaments or useful wares from door to door. at certain seasons this class 'works' regular wards, or sections of the city and suburbs. at other seasons its members migrate to the provinces, to engage in harvesting, hop-picking, or to attend fairs, where they figure as owners of 'puff and darts', 'spin 'em rounds', and other games. [...] "the accompanying photograph, taken on a piece of vacant land at battersea, represents a friendly group gathered around the caravan of william hampton, a man who enjoys the reputation among his fellows, of being 'a fair-spoken, honest gentleman'. nor has subsequent intercourse with the gentleman in question led me to suppose that his character has been unduly overrated. [...] "he honestly owned his restless love of a roving life, and his inability to settle in any fixed spot. he also held that the progress of education was one of the most dangerous symptoms of the times, and spoke in a tone of deep regret of the manner in which decent children were forced now-a-days to go to school. 'edication, sir! why what do i want with edication? edication to them what has it makes them wusser. they knows tricks what don't b'long to the nat'ral gent. that's my 'pinion. they knows a sight too much, they do! no offence, sir. there's good gents and kind 'arted scholards, no doubt. but when a man is bad, and god knows most of us aint wery good, it makes him wuss. any chaps of my acquaintance what knows how to write and count proper aint much to be trusted at a bargain.' [...] "the dealer in hawkers' wares in kent street, tells me that when in the country the wanderers 'live wonderful hard, almost starve, unless food comes cheap. their women carrying about baskets of cheap and tempting things, get along of the servants at gentry's houses, and come in for wonderful scraps. but most of them, when they get flush of money, have a regular go, and drink for weeks; then after that they are all for saving... they have suffered severely lately from colds, small pox, and other diseases, but in spite of bad times, they still continue buying cheap, selling dear, and gambling fiercely.' [...] "declining an invitation to 'come and see them at dominoes in a public over the way', i hastened to note down as fast as possible the information received word for word in the original language in which it was delivered, believing that this unvarnished story would at least be more characteristic and true to life." from 'street life in london', 1877, by john thomson and adolphe smith https://digital.library.lse.ac.uk/objects/lse:jer426cevlimonadesiroop (ranja) | 750gr citroensap (ca. 3kg citroenen), 750gr water, 1,5kg suiker, de (schone) schil van 1 citroen en muntbladeren koken tot alle suiker goed opgelost is. dan meteen bottelen, zet de te vullen fles wel op een houten plankjeancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day europeans | nature | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4170574my church offers no absolutes she tells me, "worship in the bedroom" the only heaven i'll be sent to is when i'm alone with you | take me to church | hozierbananencake met rum | koken met karin"Jener bild- und begrifflose Widerschein des Urschmerzes in der Musik, mit seiner Erlösung im Scheine" ~Friedrich Nietzsche, Der Geburt die Tragödie"...nathan stubblefield who stated that earth batteries do not generate electricity: they intercept and receive ground flowing telluric currents. if you wish to find strong telluric currents by this means, place one of your two ground rods into a tree root. the galvanometer should be wired close to this base. the other rod is wired and can be placed in sequentially different spots. readings can literally "pin" the meter, holding it there for weeks" ~an introduction to the mysteries of ground radio, by gerry vassilatos https://borderlandsciences.org/journal/vol/53/n01/Vassilatos_on_Ground_Radio.htmlDE TRAAGHEID VAN HET BESTAANDE het al bestaat vanwege de traagheid. anders had de oerknal zich in een oogwenk voltrokken, was alles al voorbij. traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alles. het leven is het venster van de hystereseOORLOGSGEHAKT recept van mijn moeder die het nog wist van haar moeder. om toch gehaktballen te kunnen draaien als je weinig tot geen vlees hebt: verkruimeld roggebrood, paneermeel, kruiden, ui, ei, smeerleverworst (saks of kalf), en wat je hebt aan gehaktheb je wel gehoord van de zeven, de zeven, heb je wel gehoord van de zevensprong. ze zeggen dat ik niet dansen kan. ik kan dansen als een edelman. dat is één, dat is twee, dat is drie, dat is vier, dat is vijf, dat is zes, en dat is ze-he-ven!Aus dem Schlussterzett fand der zweite Vers schnellvals geflügeltes Wort Verbreitung: »Wer Großes will, muss sich zusammenraffen./In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,/Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.« J.W.Goethemirkwood | the entrance to the path was like a sort of arch leading into a gloomy tunnel made by two great trees that leant together, too old and strangled with ivy and hung with lichen to bear more than a few blackened leaves (tolkien, the hobbit)Aus dem Schlussterzett fand der zweite Vers schnellvals geflügeltes Wort Verbreitung: »Wer Großes will, muss sich zusammenraffen. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.« J.W.GoetheGedroomd dagje paintballen eindigt op verlaten zandpad bij Kuinre. De politie is een omvangrijke fraude op het spoor. Mensen kochten een kaartje van 40 euro voor een dagje paintballen in het Kuinderbos https://v.gd/mn12345MOSTERDSOEP water, zout, peperkorrels, mosterd, mosterdzaad, prei, lavas of maggi, aardappels, geraspte kaasGedroomd dagje paintballen eindigt op verlaten zandpad bij Kuinre | NOSIsaac Monté II (Online Edition) | V2_RotterdamNederland had in 1974 al een werkende thoriumreactor: de KEMA suspensie test reactor van prof. J.J. Went. "Die leverde tot 1 mW thermisch vermogen, maar werd vrijwel direct daarna stilgelegd" https://nl.m.wikipedia.org/wiki/KEMA_Suspensie_Test_Reactorcake de carmen : 4 huevos, 1 yogurt de limón, 1 sobre de levadura royal, rayadura de un limón y de una naranja. en el recipiente vacío del yogur: 1 de aceite de girasol 3 de harina 2 de azúcar; yo le agrego un poco de mermelada, la que esté por ahí ; 2 cucharadas; media hora delevantar y en el horno a 150 grados, 40 minutos aproximadamenteIn der Beschränkung zeigt sich erst der Meisterthey walked in single file | the hobbit or there and back again j.r.r. tolkien / chapter viii: flies and spidersbij het verlaten van mijn huis trof ik vl. aanel hombre procede de cuatro linajes ancestrales de áfrica | la voz de asturiasthe enchiridion by epictetus | classics.mit.edupeople born blind are mysteriously protected from schizophrenia | the viceancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day europeans | naturea 5700 year-old human genome and oral microbiome from chewed birch pitch | natureice time - the debate over dating glaciers | oupbldie leerstelle als grundbegriff der rezeptionsästhetik | wikipediastudy confirms horseshoe crabs are really relatives of spiders, scorpions | physNino est en retardabout backdoors in signal and other apps | ~larma/blogmysterious denisovans emerged from the shadows in 2019 | science newsel adn de los pasiegoseen halve eeuw cholesterolverdwazing | apothekersnieuwsDirectory definition by The Linux Information ProjFrench Filmmaker Agnès Varda to Receive WGAW’s 2019 Jean Renoir Award for International Screenwriting AchievementNathan Stubblefield -- Electricity From The Ground | rense.comDe Zevensprong (Heb je wel gehoord van de zeven)Car ‘splatometer’ tests reveal huge decline in number of insects | the guardian