UMBRAL DE MOVIMIENTO {masculino} 1. geología umbral de movimiento threshold of movement {sustantivo}* COLLIERY noun [ C ] UK /ˈkɒl.i.ə.ri/ US /ˈkɑːl.jɚ.i/ a coal mine and all the buildings, machines, etc. connected with it https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/colliery het verschil tussen ervaren en herinneren (niet: een ervaring, want dan is het al een herinnering) onze werkelijkheid is de confrontatie van de wereld van de golven met de wereld van de deeltjes; het vormeloze tegen het gevormde het schilderboek van ferdinand peer