het verschil tussen ervaren en herinneren (niet: een ervaring, want dan is het al een herinnering)* onze werkelijkheid is de confrontatie van de wereld van de golven met de wereld van de deeltjes; het vormeloze tegen het gevormde zouden dieren ook begrijpen? of maken ze zich daar niet zo druk over? het meeste begrijpen is voorwaardelijk begrijpen; relatief begrijpen (als dat waar is, ja dan is dat ook zo) het schilderboek van ferdinand peer