trap
filosofie

Against Culture, 2013/03/28

De lach van Paul Virilio, 2019/02/25

Iconoclasme en Wereldmonster, 2018/06/29

Theorie van het maken en de (gevaren van) de digitale cultuur. Gesprek tussen Wim Nijenhuis en Pieter Lemmens. Filmopname in twee delen, 2018/04/18

De theoretische constructies van Peter Sloterdijk - Je moet je leven veranderen, (2009) 2011 - een boek over ascese en apocalyptiek, 2011/07/19

Tegen de cultuur, 2013/03/15

© 2011/09/14