trap
De schaduw van het ongedachte

De schaduw van het ongedachte  Rotterdam; Episode Publishers 2005

isbn 9059730224

PAGINA 1:

HET PROJECT

Wim Nijenhuis heeft zijn opdracht om te denken als volgt vormgegeven: In de Maaspost Vlaardingen publiceerde hij op de maat van een halve krantenpagina met regelmatige tussenposen gedurende zijn project in totaal drie hypothesen over de toestand van de Hoogstraat - de historische winkelstraat van Vlaardingen-, en de toestand van de kunst. Op de dag van de publicatie van iedere hypothese organiseerde hij een openbare bijeenkomst in zijn atelier in de Hoogstraat. Hier werd de hypothese gepresenteerd in relatie met de onthulling van kunstwerken die in zijn opdracht waren vervaardigd door merendeels Vlaardingse kunstenaars, zoals: Piet Rook, Elise Kloppers, Elly Dijkshoorn, Leen Droppert en Beaty Czetö. Op de bijeenkomst werden tevens gedichten voorgedragen door Kees Alderliesten, toenmalig stadsdichter van Vlaardingen. Na de publicatie was Wim Nijenhuis beschikbaar in zijn atelier om over de hypothese te discussieren. Hierbij heeft hij het echter niet gelaten, want hij voerde ook gesprekken met politici, deskundigen en kunstenaars, gaf interviews aan de lokale pers, verrichtte  literatuur- en archiefonderzoek en voerde correspondenties. Wim Nijenhuis heeft van alle indrukken die hij opdeed en de gedachten die zich opdrongen een dagboek bijgehouden.

 

VIER VIDEO'S

Gedurende het hele jaar is dit denken, praten, zoeken en studeren gefilmd door Coen de Jong, die uit het materiaal vier videofilms samenstelde: Hypothese éen, Gesprek op 8 juli, Presentatie Gesprek op 8 juli en  Uit de schaduw van het ongedachte. De eerste drie films werden vertoond in het atelier aan de Hoogstraat en maakten deel uit van het project. Uit de schaduw van het ongedachte maakt deel uit van het eindverslag en is opgenomen in de publicatie. Op uw verzoek vertonen we deze films graag ook nog eens een keer op een locatie naar uw keuze. Voor contact zie het eind van dit artikel.

(1) Hypothese éen.  Klik op de titel om de film te bekijken.  De tekst van de hypothese vindt u in de aanhef van dit artikel en in de film. 

(2) Gesprek op 8 juli 2004  Klik op bovenstaande foto om de film te bekijken. 

Ter voorbereiding van de publicatie van Hypothese Twee spraken Joop Stigter en Jan van der Voorden (winkelier/bewoner van de Hoogstraat in Vlaardingen), Hans Rikken (kunstenaar te Vlaardingen), Kees Vollemans (kunsthistoricus, woonachtig te Vlaardingen) en Geert Lovink (mediatheoreticus te Amsterdam) op 8 juli 2004 over drie voorstellen van Wim Nijenhuis (Hoogstraatmaker).

Voorstel 1  Over de kunst

De CONTROLEmaatschappij wil de ONBESTEMDHEID van de kunst be-NUT-ten. De on-VERSCHIL-ligheid die voortkomt uit deze RECLASSERING, dwingt de kunst tot een ONZIN-nige haat tegen de wereld in het algemeen en de moderne tijd in het bijzonder.

Voorstel 2  Over de kunst in de Hoogstraat te Vlaardingen

De Hoogstraatmaker is een GEFUNKTIONALISEERDE hyperDILLETTANT. Waar zijn ARTISTIEK GESPARTEL de aandacht trekt, werpt het de begeerde donkere schaduw waar de politicus, de winkelier en de bewoner zich wentelen in ZELFVERGETELHEID. Een kans op EIGENMACHTIGHEID ligt besloten in het credo: 'Hoe minder werkelijkheid, hoe meer gebeurtenis'.

Voorstel 3  Over de Hoogstraat te Vlaardingen

De HOOGstraat stamt uit het tijdperk van de MOL met zijn orde van interieurs, zoals het schip, de werf, de winkelstraat, het gezin en de gemeenschap. Ze wordt belaagd door het tijdperk van de SLANG met zijn orde van van de zinloze kringloop, zijn uitzichtloze omvormingen, zijn eindeloze geslijm en de ongelimiteerde verspreiding van de business : het GIFGAS VAN ZIJN ZIEL. De actuele strubbelingen begeleiden de geboorte van een nieuw en onontkoombaar MONSTER VAN DE MACHT: zijn naam is CONTROLEMAATSCHAPPIJ.

Opnamen:  Hans van Dam en Coen de Jong. Montage: Coen de Jong  Redactie: Wim Nijenhuis  DVD+R (totaaltijd 60 minuten)

(3)Presentatie Gesprek op 8 juli. Klik op de titel om de film te bekijken. 

Videoregistratie van de presentatie van de video Gesprek op 8 juli. De presentatie vond plaats op 26 augustus 2004 van 20.00-22.00 uur in het Hoogstraatmakerspand, Hoogstraat 102, Vlaardingen.

Videoproductie: Coen de Jong   'Bewaker': Jan Wisse

 

(4) Uit de schaduw van het ongedachte is als DVD toegevoegd aan het boek en kan niet via internet worden bekeken.

 

HET BOEK

Als denker in de openbare ruimte heeft Wim Nijenhuis getest wat in de ruimte van de Hoogstraat de ruimte was om radicaal te denken. Daarmee stelde hij zich bloot aan een complex scala van invloeden uit zijn omgeving. Uit de worsteling tussen zijn radicale denken en de normaliseringsdruk van de omgeving, is de publicatie - De schaduw van het ongedachte- tot stand gekomen.

De Schaduw van het Ongedachte

DVD Uit de schaduw van het ongedachte  Coen de Jong, Delft

Fotografie Piet Rook, Vlaardingen

Vormgeving  Maaike Klijn, Breda

Copyright 2005 Wim Nijenhuis, Coen de Jong en Episode Publishers

Het boek met CD is te verkrijgen bij de auteur: jwnijenhuis@kpnplanet.nl

De schaduw van het ongedachte is mede mogelijk gemaakt door financiele bijdragen van de gemeente Vlaardingen en de provincie Zuid-Holland. Projectleider namens de gemeente Vlaardingen: Esther Didden, beeldend kunstenaar

 

 

© 2014/06/13