god dobbelt niet maar de waarnemer wel (de mens schuift langs de lijn van de tijd door het parmenidesiaanse tijdruimtekansheelalveld (een continu:um waarin alle mogelijke toestanden van alle deeltjes naast elkaar liggen en uitgespeeld in alle mogelijke universa aanwezig zijn; alles dat bestaan kan is er al (wat parmenides al zei