H E T • S CH I L D E R B OE K • V A N • F E R D I N A N D • P E E R •• OVER DE KUNST VAN HET B E G R IJ P E N EN HET BEGRIJPEN VAN DE K U N S T • versie • het kleinkind der tienduizenden, inleiding «Ook dit kind werd geboren met de tienduizenden, tot de derde persoon van allen» /Bert Schierbeek «...doch ein Buch ist immer ‘a machine to think with’...» —Wolfgang Iser Voor mij was de kennismaking met het werk van Bert Schierbeek een thuiskomen: eindelijk een schrijver die het aandurfde tekst op een manier te benaderen die ik kende van de beeldende kunst en de moderne muziek. Abstracte, pure expressie zonder vormtechnische beperkingen. Schierbeeks werk kenmerkt zich door het ontbreken van retorische en meta-technische overbodigheden. Hij ziet af van hulpmiddelen en presenteert het verhaal als naakte stem. Schierbeek laat de lezer zonder sturing luisteren. Of beter, hij laat hun praten met zijn woorden. "Maar het werkt ook andersom", zegt Bert Schierbeek: "Als de schrijver zoveel vrijheid neemt om af te wijken van de norm mag de lezer ook de vrijheid nemen, bij het lezen, ja móet dat ook om de tekst recht te doen. De lezer is verantwoordelijk voor de lezing, de tekst, haar betekenis bestaat alleen in de lezer." In dezelfde lijn van denken zegt Wolfgang Iser dat de lezer zelf één wordt met de tekst door het spel van interpretatie, herinnering en verwachting dat lezen is. Je moét even de tekst worden, je dénkt de tekst. Hardop lezen helpt om een tekst te laten leven. Schierbeek: "Kijk, lezen zijn de mensen verleerd door het lezen van zinnen, die ze steeds weer tegenkomen en die ze dus wel kunnen dromen. Zij zijn gewend aan een slordig gebruik van woorden, aan een voertaal, die een soort vervoerstaal is, die allang met de klank der woorden en dus ook met de betekenissen heeft afgedaan. Ze zijn gewend aan zwakke taal zonder enige expressie. Hardop lezen kan hen dus helpen om de taal weer te horen, de klankomschreven betekenissen weer tot het oor door te laten dringen." Verhalenmachine Hoe hoort taal eigenlijk te zijn? Is grammatica wel per se nodig? Taalregels veronderstellen een zekerheid die misschien wel helemaal niet bestaat. Wordt taal gebruikt vanuit zingeving of regelgeving? Helpen taalconventies eigenlijk wel om de gedachten van de schrijver weer te geven? Zijn er niet veel meer betekenissen mogelijk als je dat keurslijf van conventionele taalregels loslaat? Geïnspireerd door deze vrije benadering van taal zag ik de mogelijkheid een verhalenmachine te bouwen; een machine die willekeurig woorden combineert en waar de lezer zelf betekenis in legt. Uit zeven Nederlandstalige boeken heb ik de 256 meestgebruikte woorden gezocht. Daarna heb ik 40.000 keer blind uit die verzameling van 1792 woorden een woord getrokken en dat de computer laten opschrijven. Zo kwam de tekst in dit boek tot stand. Voor het blind trekken—het zo zuiver willekeurig mogelijk kiezen dus—heb ik een apparaat gebruikt dat willekeurige nummers produceert met behulp van kwantumfysiche principes. Woorden kunnen zo krachtig zijn dat ze niet veel nodig hebben om sterke beelden op te roepen. Maar, als de volgorde van de woorden uit dit willekeurig zijn bepaald, ben ik dan nog de auteur? Of is het algoritme—ook al is dat door mij bedacht—de auteur? Of is het de natuurlijke orde van de kwantumfysische principes die ons de volgorde van de woorden gaf; of waren het de auteurs van de oorspronkelijke teksten die ons de rangorde van de woorden gaven; of is—zoals Schierbeek misschien zou zeggen—de lezer zélf de auteur? Al deze vragen maken dit boek misschien wel het verhaal van iedereen. Een boek van alle tijden. Van alles. Je kan het erin zien. Je kan jouw verhaal waarnemen. Een ode aan het creatief lezen. Typografische vorm Voor de typografische vorm van dit boek volg ik Bert Schierbeeks het dier heeft een mens getekend. De titel is gebaseerd op zijn toneelstuk het kind der tienduizenden Ik heb niet kunnen achterhalen waarom Bert Schierbeek in veel van zijn teksten geen hoofdletters gebruikt. Misschien hoofdletters en leestekens niet hoorbaar zijn. Ze zijn niet van betekenis voor de klank van de spreekstem die voor Schierbeek de essentie is van een tekst. Zelf ben ik ook nooit een liefhebber van de kapitaal geweest. In zekere zin is het een overblijfsel van de Romeinse overheersing. Toen in de vroege Middeleeuwen de eerste letter van een stuk tekst kapitaal werd geschreven en de rest in de Karolingische minuskel—waarvan onze gewone letter is afgeleid—was dat om redenen van efficiëntie: het schrijft makkelijker. Persoonlijk vind ik het grafisch niet heel fraai als er om de haverklap een blokkig symbool boven de zachtkabbelende regel uitsteekt. Niet alleen hoofdletters maar ook veel en misschien wel alle leestekens vind ik overbodig en belemmeren naar mijn idee de vrije doorstroom van gedachten. Het gebruik van witregels en spaties is veel beter en preciezer om tijd en ruimte in teksten vorm te geven. Overigens gebruikten de Romeinen zelf niet eens spaties. Maar wil je een tekst leesbaar houden zonder gebruik te maken van hoofdletters en interpunctie , dan is het gebruik van spaties onontbeerlijk. Bronmateriaal De woordenlijst die ik voor dit deze uitgave heb gebruikt is samengesteld uit de 256 meestgebruikte woorden van de volgende boeken: J. Nowee, Arendsoog. L.C.G. Malmberg, 's-Hertogenbosch z.j. [1950] (6de druk) Paul Biegel, Anderland. Uitgeversmaatschappij Holland, Haarlem 1990 Simon Carmiggelt, Allemaal onzin. ABC-boeken, Amsterdam 1968 (10de druk) Genesis, Hoofdstuk 1, Statenvertaling Herman Gorter, Mei (eds. Enno Endt en Mary G. Kemperink). Van Oorschot, Amsterdam 2002 Anja Meulenbelt, De schaamte voorbij. Een persoonlijke geschiedenis. Van Gennep, Amsterdam 1988 (21ste druk). Menno ter Braak, Afscheid van domineesland. A.A.M. Stols, Brussel 1931 Thomas van Putten Lozana, 20 februari 2021judaspenning heb je nog van die geile blaadjes? vroeg mijn oma. mijn vader kreeg een rood hoofd. nou en óf! hij verstopte ze op zolder maar ik wist precies waar ze lagen.—die blaadjes die zo rammelen en die zo mooi in het droogboeket staan, zei oma na de lange stilte—oh judaspenning! ZWAARTEKRACHT geen kracht maar een versnelling gerelateerd aan de betrokken massa's, zoals vastgesteld door NewtonWAJANG het leven in de projectie is praten met de schaduwen van mensenWALDEN «I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived» /henry david thoreauUMGESTALT continu muziek. dat. dat je niet meer nadenkt; alles om de physis eruit te drijven, zwalkend zwelgend in de discourseNOTEDOPGEOLOGIE «earth is made up of two parts: continents, which are old; and oceans, which are «young». on the continents you find rocks that are over four billion years old, but you find nothing like that in the oceans, as this is where new rocks are formed» /Lewis Ashwal alle vooruitgang komt van het individu. de samenleving brengt nooit wat voort en houdt alleen maar tegen; alleen de eenling heeft de creativiteit; de eenling tegen de keerROTATIE verandering van oriëntatie ten opzichte van de omgevingWIJNGAARDSLAKKEN zijn makkelijk te kweken onder oude dakpannen (maar ze eten is een ander verhaal)ONWETTIGCIRKELROTATIE 2d voorbeeld van de p u n t r o t a t i e. als de cirkel omgeslagen wordt verschijnen de punten aan de tegenoverliggende kant maar met de buren gespiegeld. de rotatie gaat door de derde dimensieARTES LIBERALES de zeven vrije kunsten: het trivium: grammatica, retorica, dialectica; het quadrivium: aritmetica, geometria, astronomia, musicaGENESIS bijbelboek waarin beschreven wordt hoe de mens van jager-verzamelaar boer werd (de verdrijving uit het paradijs)MOSI O TUNYA the cloud that thunders, victoria falls, zambia. ook de naam van een veel gedronken pilsener ALLEMANSRECHTZWAARTEKRACHT geen kracht maar een onderlinge versnelling tussen twee massa'sANABIO (enabio, inabiu, etc) genista legionensis. endemische vlinderbloemige van de Cordillera Cantábrica. zeer geschikt om een vuur mee aan te maken //www.asturnatura.com/especie/genista-legionensis.htmlGödel's incompleteness theorems: Employing a diagonal argument, Gödel's incompleteness theorems were the first of several closely related theorems on the limitations of formal systems. They were followed by Tarski's undefinability theorem on the formal undefinability of truth, Church's proof that Hilbert's Entscheidungsproblem is unsolvable, and Turing's theorem that there is no algorithm to solve the halting problem /wikipediaEIDOLON (plural eidola) (en griego «ειδωλον»; imagen, fantasma, aparición), según la mitología griega y la teosofía, es una copia astral de un difunto. los antiguos griegos imaginaban el eidolon como un doble fantasmal de la forma humana. los teósofos lo ponen en relación con el perispíritu, el doble astral y el kamarupa /wikipediaVERWACHTING elk dier heeft een verwachting. het is hoe het omgaat met zijn omgeving. de verwachting baart de vreugde maar vooral de teleurstelling. het is beter geen (hoge) verwachtingen te hebben. dan wordt je niet verrast en blijft alles open en frisSTEVIE mr. verloc, getting off the sofa with ponderous reluctance opened the door leading into the kitchen to get more air, and thus disclosed the innocent stevie, seated very good and quiet at a deal table, drawing circles, circles, innumerable circles, concentric, eccentric; a coruscating whirl of circles that by their tangled multitude of repeated curves, uniformity of form, and confusion of intersecting lines suggested a rendering of cosmic chaos, the symbolism of a mad art attempting the inconceivable /joseph conrad /the secret agentSTROOMBRON Een (constante) stroombron is een elektrische schakeling die in staat is een stroom van constante sterkte te leveren, onafhankelijk van de aangesloten belasting (bijvoorbeeld de aangesloten weerstand) en de temperatuur. In de praktijk kan de stroom slechts binnen een beperkt bereik constant gehouden worden. Stroombronnen worden onder meer gebruikt om oplaadbare batterijen te laden. Op een ideale stroombron moet altijd een eindige belasting aangesloten zijn. Dit komt overeen met de eis dat een ideale spanningsbron nimmer mag worden kortgesloten. /wikipipiEINSSEIN Im dionysischen Dithyrambus wird der Mensch zur höchsten Steigerung aller seiner symbolischen Fähigkeiten gereizt; etwas Nieempfundenes drängt sich zur Aeusserung, die Vernichtung des Schleiers der Maja, das Einssein als Genius der Gattung, ja der Natur. Jetzt soll sich das Wesen der Natur symbolisch ausdrücken; eine neue Welt der Symbole ist nöthig, einmal die ganze leibliche Symbolik, nicht nur die Symbolik des Mundes, des Gesichts, des Wortes, sondern die volle, alle Glieder rhythmisch bewegende Tanzgebärde /friedrich nietzsche, DIE GEBURT DER TRAGÖDIE voor de horizonMÁQUINAS ASÍNCRONAS; se sale de los objetivos de este libro; caja de bornes; rotor en cortocircuito, ROTOR RANURADO; la armadura o estator; cojinetes o rodamientos, escudo anterior y posterior; PLACA DE CARACTERÍSTICAS; circuitos eléctricos: inductor: estator; inducido: en el rotor, de barras en cortocircuito o bobinado (tipo rotor ranurado); gracias a la ausencia de conexiones móviles o rozantes; conexión en estrella (tensión mayor) o triangulo (tensión menor); DESLIZAMIENTO (slip) s = (Ns - Nm)/Ns * 100; EL MOMENTO DE ARRANQUE, curva par-velocidad, arranque estrella-triángulohoe de mens aan land kwam • Abdek vraagt toestemming aan de dorpsoudsten • 18:23 19/10/2021 • ROGGEBROOD ingrediënten: 500 gr roggemeel* ; 200 ml heet water; 10 gr zout; 1 eetlepel stroop bereiding: stroop en zout in water oplossen en toevoegen aan roggemeel. kneden tot stevig deeg. kleine brood of cakevorm invetten en het deeg erin doen. bovenop een velletje bakpapier en aluminiumfolie (ook invetten). nu 3 uur bakken in de oven op 125° c. /wat je wel kan eten tijdens, het feest van de ongezuurde broden • Ø = √ (4*S/∏) • las espiras de ambos devanados: N1 = V1/(4.44*F*S*B), N2 = V2/(4.44*F*S*B) • voltios por espira: V= 4.44*F*B*S (S = section del nucleo) • histéresis magnética: perdidas por magnetización • seb cocotte minute "soupape de sécurité" p05311 • https://www.storeman.fr/195-soupape-de-securite-silicone-ss-980559-seb.html is compatible Soupape de securite - ss980559 - SEB - Pièces SEB • SOUPAPE DE SECURITE Référence: SS980559 Pièce détachée électroménager Storeman • 15:20 martes, 19 de octubre de 2021 • conputaciones • filosofie en billen • het studieobject van de kunstenaar • potencia aparente: S=V(2)*I(2) (VA); potencia activa ; potencia activa P=V*I*COSF(W); potencia reactiva Q= V*I*senF(VAr) • tener en cuenta • CARRETE: A*H define la potencia AUTOTRANSFORMADOR : VARIAC • TRANSFORMADORES TOROIDALES • TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS: en general: PRIMARIO TRIANGULO, SECUNDARIO: ESTRELLA: PARA CREAR UN NEUTRO • 15:58 18/10/2021 • TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS ACORAZADOS, forma de E el nucleo siempre el doble ancho que los alas; 19:13 11/10/2021 PASA O PASO • CAMPO DE DISPERSIÓN • FLUJO MUTUO (F) • PRIMARIO, SECUNDARIO• RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN m=N(1)/N(2) • LOS DEVANADOS (windingen) • TERMINALES HOMÓLOGOS • PIE DE AMIGO (hoekje) • TRANSFORMADORES ETC 2021/10/08 - 17:14 imanes: líneas de fuerza; flujo magnético: unidad Weber Φ (Phi) Wb; inducción magnetica o densidad de flujo magnetico es el Tesla B β (Beta)( o T); regla de la mano derecha, regla de sacacorchos; campo magnético en una bobina; una bobina son varias espiras en serie; Intensidad de campo magnético (H) H= (N*I )/L (N= el número de espiras, I el corriente; Longitud de la bobina); la fuerza magnetomotriz (F=N*I): la intensidad de campoi magnético (H) es inversamente proporcionado a la longitud de bobina (L); nucleo cuadrado o rectangular; nucleo toroidal: L es el perímetro central de su nucleo si hay nucleo magnético; virutas: ijzervijlsel; los spines; los átomos magnéticos; diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos: los átomos se alinean completo cona las líneas de fuerzal del campo extreno; chapa de grano orientado: weekijzer? • reluctancio magnética Φ = F/R (ley de hopkinson); zona de saturación; permeabilidad magnética μ (Mu) = H/m; histéresis magnética; remanencia, que produce calor; perdidas que se manifiestan en forma de calor: material magneticament duro: area grande que abarca la curva de histéresis: material magnéticamente blando (weekijzer?) tiene un superficie de curva mas pequeño; corrientes parásitas o de foucault o corrientes torbellino; MOCACO MOvimiento CAmpo COrriente : regla de mano izquierda: fuerza obtenido en el conductor: F(c) = I*l(c)*β; par de fuerzas = torque = moment = I * m (largo de espira) * B; el momente de fuerzas (ook "par", koppel) M, M = I*S*B*sen α (S is superficie van de espira) • fuerza electromotiz inducida (f.e.m., E) : E = B* I* v; (v: velocidad del hilo); gira de una espira: E=B*S*ω*sen α • WEERSTANDEN PARALLEL GESCHAKELD It = I1 + I2; => Vt/Rt = V1/R1 + V2/R2; => 1/Rt = 1/R1 + 1/R2 • PAS als je geen haast meer hebt zie je de verslaving van de haast; maar dat geldt haast voor alle verslavingen; dat je ze haast herkent als je er vanaf bent • «NOTHING PERISHES in this world; but things merely vary and change their form. to be born, means simply that a thing begins to be something different from what it was before; and dying, is ceasing to be the same thing. yet, although nothing retains long the same image, the sum of the whole remains constant» /pythagoras, in lyell's principles of geology • SELF-INDUCTANCE FOR AN AIR CORED COIL By cancelling out and grouping together like terms, then the final equation for the coefficient of self-inductance for an air cored coil (solenoid) is given as: coefficient of self inductance : L = µ? (N^2A)/ Where: L is in Henries µ? is the Permeability of Free Space (4.p.10-7) N is the Number of turns A is the Inner Core Area (pr 2) in m2 l is the length of the Coil in metres https://www.electronics-tutorials.ws/inductor/inductance.html • aandacht is het vermogen details waar te nemen CLASSIFICATIES er zijn precies drie soorten classificaties: (i) overbodige classificaties; (ii) onzinnige classificaties; (iii) onjuiste classificaties • PENÚLTIMO één-na-laatste; een spanjaard zal nooit "laatste" zeggen maar altijd "één-na-laatste"; anders brengt het ongeluk; bijvoorbeeld de 'penúltimo whisky' van astor piazolla • ALFEN dat de honden de alfen van weleer zijn; eerst waren ze onze lichtvoetige en wijze vrienden maar dat ze later verraden werden; en verslaafd en verdingelijkt • 09:38 11/10/1985 • LEVENSLOOP ach, het is toch zoo licht lopen, in de slavenketen. die daar vooraan zal zeker en vast de weg wel weten. wie zou er klagen? wij hebben toch zeker allen lege magen. hier lopen wij, kameraden voor het leven, over de vaste paden, de zon schijnt zwaar, bedrukt ons even, maar de lasten op onze ruggen zijn hoog opgeladen, het hoofd blijft zo fijn koel en ongenaakbaar. de ketens zijn zo diep al ingesleten, onze magen lang vergeten, er rest ons slechts op de gebarsten lippen - als ik ze krul proef ik van dat rode spul - de laatste twijfel, wat vage begrippen, vormen samen een vraag: zou ik kou vatten, zonder mijn stalen kraag? • kunst is de gids van de geest in het dialectische proces; ze neemt je bij de hand en laat je zien dat er toch veel te zien is in het donkere bos—als je er maar binnen gaat • 2019/12/07 • HOLZWEGE Im Holz sind Wege, die meist verwachsen jäh im Unbegangenen aufhören. Jeder verlauft gesondert, aber im selben Wald. Oft scheint es ob gleiche einer dem anderen. Doch es scheint nur so. Holzmacher und Waldhüter kennen die Wege. Sie wissen was es heißt, auf einem Holzweg zu sein /Martin Heidegger, Holzwege • TECHNIEK WORDT NIET GESTUURD door wetenschap en rede; techniek ontwikkelt zich grotendeels zelf; door evolutie; het is een blind, onredelijk en autonoom proces • MAFALDA «no ando por la calle despeinada pero es que mis cabellos tienen liberdad de expresión» • ENERGY the rate of change, local time; energy is the ability to change something (speed, direction, fase, shape (which at a deeper level is always a change in local time (timing • HERE the definition of the here is having the same speed; speed time and distance are one and the same; if we assume distance does not exist non-locality is no longer a problem; our multiverse is a point oscillating in n dimensions • SCHRIFT romeinse propaganda • PUNCTUM het punt heelal. laten we er vanuit gaan dat afstand niet bestaat, dat het een epifenomeen is, dat alles zich afspeelt hier en alleen de tijd het verschil maakt. en tijd is het verstrijken van entropie • 12:55 28/09/2021 aangezien informatie erg op elkaar lijkt is het niet waarschijnlijk dat ze inwendig heel anders verwoord is; dat er minder woorden dan plaatsen zijn... dus valt ze te comprimeren. tegelijkertijd weten we dat er een optimale dichtheid van informatie en drager bestaat, het diamantgetal <> 16:05 18/09/2021 UMBRAL DE CONEXIÓN CRONOGRAMA RELÉ PROGRAMABLE ACTUADORES a las salidas Y CAPTADORES a las entradas digitales 16:38 15/09/2021 LA LÓGICA CABLEADA PLC, CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE o API, AUTÓMATA PROGRAMABLE INDUSTRIAL 16:45 14/09/2021 numeración por potencial de los conductores los mismo números tienen continuidad • nunca mas que punteras dobles • quitar ruido • pasar por borna todo que va por fuera 2021/09/11 21:05:20 • condiciones de marcha, en general en paralelo y condiciones de parada en serie 17:13 12/09/2021 2021/09/11 15:42:11 armario modular 2 * 1 m con embarrado ventilacion forzada, de legrand, schneider o abb 36 modules enclosures - width: 875mm/depth: 250mm Altura 2050 Altura útil (mm) 1800 Kit básico 2 885026 Kit paneles laterales 1 885035 Puerta plena 2 885067 Kit acoplamiento 2 885043 Zócalo 2 885086 Para armarios acoplados de 36, 12 y 36 módulos 2 885238 Placa separación mecanizada (incluye entradas de cables) 2 885089 Placa separación plena 2 885092 Soporte fijación de cables 2 885095 Plena metálica IP 40 (RAL 9006) 6 885287 Soportes de barras traseros vertical (soporte fi jación y soporte de barras) 4 885193 Pletina cobre 20x5mm no 3000 4 858036 3 MOTORES 3FASICAS 3 GUARDAMOTORES 3FASICAS 3 KONTAKTORES 3FASICAS 3 DIFERENCIALES 40A/300mA 3FASICAS 3 INTERRUPTORES MAGNETICOTERMICOS 3FASICAS 1 INTERRUPTORES MAGNETICOTERMICOS MONOFASICO 1 DIFERENCIAL 25A/30mA 1 PULSADOR NC 3 PULSADORES NO 3 PILOTOS VERDES 1 PILOTO ROJO 16:45 14/09/2021 numeración por potencial de los conductores los mismo números tienen continuidad • nunca mas que punteras dobles • quitar ruido • pasar por borna todo que va por fuera 2021/09/11 21:05:20 • condiciones de marcha, en general en paralelo y condiciones de parada en serie 17:13 12/09/2021 3. Order of execution The last reason for drawing ladder logic vertically is to set the order of execution. The order of execution is how the PLC will run your ladder logic. To be more precise in what order your ladder logic instructions will be executed by the PLC. A PLC will always start at the top of your ladder logic and then execute its way down. Relay Ladder Logic As I said before ladder diagrams can look a lot like electrical schematics going vertical. Most people learn to draw ladder logic diagrams this way – by building them as electrical schematics. But there are some differences. This is why I will advise you to learn it in a different way. I will explain this way in this ladder logic tutorial. The problem here is that electrical control systems and the PLC work in different ways. Here are the biggest differences: The PLC takes one ladder logic line (rung) and executes that and then goes to the next line In electrical systems, multiple lines (current pathways) can be executed (activated) at the same time With these crucial differences in mind, let’s get into it. It’s time to learn some ladder logic. Ladder Logic Basics The first thing you will see when you create a new piece of ladder logic is two vertical lines. It is in between these two lines your ladder logic goes. When you draw ladder logic, you will draw vertical connections between these two lines. Each of those is called a rung. Just like on a physical ladder. Ladder Logic with Horizontal Lines called Rungs Ladder Logic with Horizontal Lines called Rungs In these rungs, you can put any of the ladder logic symbols to create the logic you want. As you can see above, I have put numbers on each rung. This is to understand how the PLC hardware will execute the ladder logic. You may be familiar with the PLC scan time or scan cycle. Roughly said, the PLC will first scan all its inputs, then execute the program to set outputs. But how does the PLC execute our ladder logic? One rung at a time. This might be one of the most important rules of ladder logic. The PLC only executes one rung at a time, then executes the next. In fact, the PLC only executes one symbol at a time. Ladder Logic Programming with Instructions Each symbol in ladder logic is an instruction. This can, in the beginning, be rather confusing. But don’t worry. I will explain this with simple examples. Let me start by giving you a simple example. In this first example, you will be introduced to the two first ladder logic symbols. So what are these instructions or symbols? https://www.plcacademy.com/ladder-logic-tutorial/ 2021/09/11 15:42:11 • de traagheid van het bestaande • het heelal groeit precies met de snelheid van het licht • elke lokale versnelling is dus eigenlijk een vertraging • als je voor ons gezien versnelt naar C dan rem je af tot het nulpunt in de tijd: massa is oneindig, alle verandering onmogelijk • wat gebeurt er met de golffunctie bij de lichtsnelheid? • dan stort er niks meer in • t = terug bij 0, massa is oneindig, entropie is 0 (geen massa verandert meer) • tijd staat gelijk met de toename van de entropie tijd is de entropieverandering, de rate of change 2021/07/05 16:27:08 de fictie van de werkelijkheid alleen het mogelijke is voorstelbaar NEMOTECNIA es un conjunto de símbolos que generan una memoria artificial • LA LÓGICA CABLEADA • TABLES DE VERDAD • LIBRE DE POTENCIAL • CONDICIONES DE PARADA • CONDICIONES DE MARCHA • DE TRAAGHEID VAN HET BESTAANDE • KWANTUMRELATIVITEIT 1. het heelal groeit precies met de snelheid van het licht • elke lokale versnelling is dus eigenlijk een vertraging • • • als je voor ons gezien versnelt naar C dan rem je af tot het nulpunt in de tijd: massa is oneindig, alle verandering onmogelijk 2. • • wat gebeurt er met de golffunctie bij de lichtsnelheid? dan stort er niks meer in • t = terug bij 0, massa is oneindig, entropie is 0 (geen massa verandert meer) • tijd staat gelijk met de toename van de entropie • tijd is de entropieverandering, de rate of change • NIMBOSTRATUS • RUSSISCH EI Halveer een hardgekookt ei. Wrijf de dooier fijn Meng met: - mayonaise - peper - zout - paprikapoeder en - tabasco: Met een (geïmproviseerde) slagroomspuit terugspuiten in de holte van de dooier • HUEVO RUSO Corta un huevo duro por la mitad. Frote finamente la yema. Mezclar con: - mayonesa - pimienta - sal - pimentón y - Tabasco. Echar con una jeringa de crema batida (improvisada) en la cavidad de la yema • ophouden met schilderen net voor het betekenis krijgt IMAGIE laatst vond ik een vijfje. eerst fietste ik er gewoon langs maar toen vormde zich in mijn hoofd het beeld van een opgevouwen vijfje. ik ging terug en ja het was een vijfje. vroeger vond ik veel geld op straat. er is genoeg te vinden. maar je moet het wel zien. daar is verbeeldingskracht voor nodig. om de dingen te zien. guus geluk was zo gelukkig niet omdat hem alles overkwam. ja ook. maar omdat hij de mogelijkheden zag van dingen die op zijn pad kwamen. hij zag dat iets een mooi kado was en hij zag dat iets van pas kwam. geld dat ook andersom? als je dingen wilt, moet je ze zien? is dat magie? imagie! • handige unicode-tekens: Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ϊ Ϋ ά έ ή ί ΰ А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ў Џ º ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ¼ ½ ¾ ‰ ‱ ℃ ℉ • BEELDMERK als de beelden komen begint het dromen • BENEDICAM DOMINUM, qui tribuit mihi intellectum; providebam deum in conspectu meo semper; quoniam a dextris est mihi, ne conmovear (psalm 16) • 2005/07/24 • DODE LETTER de reeds overledenen spreken tot u door deze letters; hun wereld aanschouwt u hier; hun gedachten openbaren zich nu /wodan GLADSTRIJKEN /vroeger verkreukelde ik zilverpapier tot een prop en probeerde het dan weer glad te maken wat nooit lukte want de actie liet zijn sporen na. het aluminiumfolie werd een geheugen. als een foto van vroeger gezien met het licht van vandaag • HARE RAMA HARE RAMA, RAMA RAMA HARE HARE, HARE KRISHNA HARE KRISHNA, KRISHNA KRISHNA HARE HARE /these sixteen names are destructive of the evil effects of kali. no better means than this is to be seen in all the vedas. "hare" can be interpreted as either the vocative form of hari, another name of vishnu meaning "HE WHO REMOVES ILLUSION". another interpretation is as the vocative of hara, a name of radha, krishna's eternal consort or his energy (krishna's shakti) /wikipedia HET HEILIGE WETEN zoek je een tegenstelling tussen wetenschap en geloof kijk dan naar begrip (de wetenschapper gelooft dat de wereldwerkelijkheid uiteindelijk te begrijpen is (de gelovige gelooft dat juist niet; het is ook precies daar waar je de overeenkomst moet zoeken (co:incidentia oppositorum(voor mij staat religie dus niet gelijk met geloof in het bestaan van een opperwezen (is de wereld in essentie te begrijpen of is zij onbegrijpelijk? hoe meet je dat? (wetenschap verklaart danwel beschrijft nu ook al veel dingen zonder ze te begrijpen HET HUIS VAN GOD IS BUITEN god woont aan de oppervlakte—als aan de rand van een spiegelglad meer JE BENT WAT JE LEEST /lezen is gelijkschakeling met het discours: pas op met wat je leest, het verandert direct je denken LUISTER als je praat kun je niet luisteren : als je luistert hoef je niet te praten MARMERDRUK /vul een lage bak met water; giet of sprenkel daar met terpentine verdunde olieverf op; roer of kiep het water al dan een beetje; papier erop; laat de verf intrekken; als het vel helemaal doorweekt is trek je het papier snel uit het bad en laat platliggend (omdat anders de kleuren door elkaar lopen) drogen op een doek of oude kranten MEDITEER ik of verbeeld ik mij dat? MOOI het is mooier als je het niet onder woorden brengt PIBLOKTO form of hysteria. i have never known a child to have piblokto; but some one among the adult eskimos would have an attack every day or two, and one day there were five cases [...] sometimes it seems to be the result of a brooding over absent or dead relatives, or a fear of the future. the manifestations of this disorder are somewhat startling. the patient, usually a woman, begins to scream and tear off and destroy her clothing. if on the ship, she will walk up and down the deck, screaming and gesticulating, and generally in a state of nudity, though the thermometer may be in the minus forties. as the intensity of the attack increases, she will sometimes leap over the rail upon the ice, running perhaps half a mile. the attack may last a few minutes, an hour, or even more, and some sufferers become so wild that they would continue running about on the ice perfectly naked until they froze to death /robert m. peary RAAMVERTELLING eerst zag ik niets toen ik door het raam naar buiten keek want het was donker. ik zag dat het koud was. ik was ziek en mocht al dagen niet naar buiten. ik zou het niet eens kunnen. uit het duister kwamen drie figuren aangelopen, en, ik wist niet wat ze van plan waren. wat waren ze van plan? voor het huis langs liepen ze, voor de heg liepen ze door. ze hadden de vaart er goed in en zonder op te kijken liepen ze verder. oh nee: één kijkt er om maar ziet niets. nu zijn ze verdwenen in de nacht. ik vroeg me af waar ze heen gingen. het wordt weer koud en ik kruip weer in bed en pak mijn boek. het verhaal gaat als volgt /1990 SANS EVERYTHING /all the world's a stage, and all the men and women merely players; they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. at first, the infant, mewling and puking in the nurse's arms. then the whining schoolboy, with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school. and then the lover, sighing like furnace, with a woeful ballad made to his mistress' eyebrow. then a soldier, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. and then the justice, in fair round belly with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances; and so he plays his part. the sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side; his youthful hose, well saved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice, turning again toward childish treble, pipes and whistles in his sound. last scene of all, that ends this strange eventful history, is second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything /william shakespeare /as you like it /act ii, scene vii TRAAGHEID VAN HET BESTAANDE alles bestaat dankzij de traagheid; anders had de oerknal zich in een oogwenk voltrokken en was alles al voorbij; traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alles; het leven is het venster van de HYSTERESE 13:31 08/02/2021 • tekst online is onzeker • er staat niet wat er staat morgen of gisteren • alle verandering is schijn • parmenides • je kunt elk moment opnieuw beginnen; sterker nog, je begínt elk moment opnieuw • alle herinneringen zijn herinneringen aan het onbestaande • de uitvinding van meervoud • alles is een uitzondering • de minimale zin • in metaphysics, nominalism is a philosophical view which denies the existence of universals and abstract objects, but affirms the existence of general or abstract terms and predicates. there are at least two main versions of nominalism. one version denies the existence of universals – things that can be instantiated or exemplified by many particular things • e.g., strength, humanity). the other version specifically denies the existence of abstract objects – objects that do not exist in space and time /wikipedia • het woord salade is eind zestiende eeuw ontleend aan het frans. het gaat via het italiaans terug op het latijnse werkwoord salare • ‘zouten, inleggen’). de betekenis verschoof van ‘gerecht uit groente bereid’ naar ‘groene groente die rauw wordt gegeten’. met name de verkorte vorm sla heeft deze tweede betekenis aangenomen /ivdnt • oneigenlijke zinsbouw • als je luistert is het stil • verschillende diersoorten die samenwerken en samenleven lijkt een succesvolle strategie: ze vullen elkaar aan en kunnen zich concentreren op hun sterke punten; zoals de hond en de mens • cada palo que aguante su vela • de werkelijkheid is onzeker. een boek dat zoekt de werkelijkheid moet dat ook zijn. het ene moment, het andere moment dat. dat is het onzekere boek van de doejong. bestaat de doejong wel? • het verheugde landschap • gedachtenspatie • het verkeerde been • stilluisteren • als je praat kun je niet luisteren : als je luistert hoef je niet te praten • benedicam dominum, qui tribuit mihi intellectum; providebam deum in conspectu meo semper; quoniam a dextris est mihi, ne conmovear • psalm 16 • traagheid van het bestaande alles bestaat dankzij de traagheid; anders had de oerknal zich in een oogwenk voltrokken en was alles al voorbij; traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alles; het leven is het venster van de hysterese • dode letter de reeds overledenen spreken tot u door deze letters; hun wereld aanschouwt u hier; hun gedachten openbaren zich nu /wodan • ben ik aan het mediteren of verbeeld ik mij dat? • als de beelden komen begint het dromengod woont aan de oppervlakte—als aan de rand van een spiegelglad meer • einssein im dionysischen dithyrambus wird der mensch zur höchsten steigerung aller seiner symbolischen fähigkeiten gereizt; etwas nieempfundenes drängt sich zur aeusserung, die vernichtung des schleiers der maja, das einssein als genius der gattung, ja der natur. jetzt soll sich das wesen der natur symbolisch ausdrücken; eine neue welt der symbole ist nöthig, einmal die ganze leibliche symbolik, nicht nur die symbolik des mundes, des gesichts, des wortes, sondern die volle, alle glieder rhythmisch bewegende tanzgebärde • die geburt der tragödie • nietzsche • hoe meer de natuur zichzelf openbaart, hoe beter. minder inbreng van de kunstenaar zelf maar een sterker werk • iets is dat wat het niet is • ik denk iets te begrijpen maar als ik dan door denk blijk er helemaal niets van te snappen • het drijvende begrip • snelheid en traagheid beweging en bestaan • een oppervlak is de grens tussen twee verschillende substanties. de wereld is verdeeld in natuur en geest en de grens, het oppervlak, is de werkelijkheid-bewustzijn: een spiegelend oppervlak met twee kanten. elk oppervlak spiegelt: dwz de ene substantie ziet zichzelf in de anderede aard van beweging • alle kunst is oppervlakte. kunst is het opper-vlak • laertes: know you the hand? king: tis hamlets character. naked, and in a postscript here, he says, alone /hamlet, act iv, scene vii • er komt rook van de top van de berg—ook reuzen hebben het koud—maar kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn zelfs alle sporen verdwenen • alle kunst is weerstand—theodor adorno • het luie oog • je bent wat je leest—lezen is gelijkschakeling met het discours: pas op met wat je leest, het verandert direct je denken of lees je wat je wilt lezen? • een beeldend kunstenaar is iemand die gelooft dat de werkelijkheid alleen beeldend is te bevattenkenneth kaunda : one zambia, one nation! one nation, one leader! one leader, dr. kenneth david kaunda!god woont aan de oppervlakte--als aan de rand van een spiegelglad meeralle kunst is weerstand--theodor adornoje bent wat je leest--lezen is gelijkschakeling met het discours: pas op met wat je leest, het verandert direct je denkende baard van ockham : dat de natuur zich in de regel juist helemaal níet aan occam's razor houdtmarmerdruk, workshop 2020.1219 : • warm) met zout verzadigd water, daarop direct met terpentine verdunde olieverfwat ik mooi vind aan het wereldbeeld van parmenides is dat de wereld ongevormd en onmenselijk is en dat wij haar oppervlakte, de werkelijkheid, vormgeven maar dat we haar in essentie niet kennen--ik weet dat parmenides het anders zegt, dat alles er al is, maar dat komt op hetzelfde neer: een wereld waarin alle mogelijkheden bestaan maar niet zijnals je op het punt komt waar alle natuurkunde alleen nog zuiver wiskunde is, dan ben je erelke nieuwe allesomvattende filosofie mag natuurlijk geen onuitgesproken vooronderstellingen hebben, zoals het idee dat oorzaak en gevolg bestaat, of object en subject; in de theorie mag niks vanzelfsprekend zijn; dat betekent een grondig zelfonderzoekje kunt misschien wel alles begrijpen wat te begrijpen is • het kenbare) maar daarom hoef het nog niet waar te zijn--en je hoef het er niet mee eens te zijnmarmerdruk : vul een lage bak met water; giet of sprenkel daar met terpentine verdunde olieverf op; roer of kiep het water al dan een beetje; papier erop; laat de verf intrekken; als het vel helemaal doorweekt is trek je het papier snel uit het bad en laat platliggend • omdat anders de kleuren door elkaar lopen) drogen op een doek of oude krantenmarmerdruk: vul een lage bak met water; giet of sprenkel daar met terpentine verdunde olieverf op; roer of kiep het water al dan een beetje; papier erop; laat de verf intrekken; als het vel helemaal doorweekt is trek je het papier snel uit het bad en laat platliggend • omdat anders de kleuren door elkaar lopen) drogen op een doek of oude krantenen el bosque hay caminos que las más veces se pierden de repente en lo intransitado. se llaman sendas perdidas. cada una de ellas corre aparte, pero en el mismo bosque/a menudo causan la impresión de ser iguales. pero solo lo son en apariencia /martin heidegger, holzwegeelke nieuwe wereldtheorie mag natuurlijk geen onuitgesproken vooronderstellingen hebben, zoals het idee dat oorzaak en gevolg bestaat, of object en subject; in de theorie mag niks vanzelfsprekend zijnwaarom vertellen we onze kinderen verhalen met dieren in hoofdrollen? zou dat betekenen dat • heel) vroeger de dieren een veel belangrijkere rol in ons leven speelden?je denkt alleen maar dat je denkt aan wat je denktal zijn er duizenden verzen gemaakt uit vele nietszeggende woorden; beter een enkel woord uit, een vers, na het horen waarvan men tot rust komt /dhammapada 101wat ik mooi vind aan het wereldbeeld van parmenides is dat de wereld ongevormd en onmenselijk is en dat wij haar oppervlakte, de werkelijkheid, vormgevenzou de kans van de golffunctie ook een golf zijn? een golf die loodrecht op de ruimte staat met een tijd die imaginair fluctueert met de eigenfrequentie in een verhouding van bijvoorbeeld 1/v2, dus daardoor onvoorspelbaar is? er komt rook van de top van de berg--ook reuzen hebben het koud--maar kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn zelfs alle sporen verdwenen • een tekst ontstaat als hij gelezen wordt • het is de lezer die hem schrijft • het verhaal van jan alferink: lange tochten langs de afrikaanse kust met een franse pakketboot. drie maanden of langer van huis. het begon bij freetown tot aan kaapstad. hij was verantwoordelijk voor de motorsloep. in '52 was hij bij monument van jan van riebeeck; een fles KABOUTERJENEVER en 45 gulden; nederlandse zeelui; van kaapstad af de bevoorrading van de willem barendz: mooi weer, kalme deining. pilsje drinken op het walvisluik: vreselijke stank. er verschijnt een man, keurig in pak met hoed, paraplu en valies; hij wenst iedereen hartelijk een goeie reis en stapt zo in zee, de koffer tegen zijn borst geklemd; nooit meer gezien; waarschijnlijk de koffer vol met zware spullen • it was nathan stubblefield who stated that EARTH BATTERIES do not generate electricity: they intercept and receive ground flowing telluric currents. if you wish to find strong telluric currents by this means, place one of your two ground rods into a tree root. the galvanometer should be wired close to this base. the other rod is wired and can be placed in sequentially different spots. readings can literally "pin" the meter, holding it there for weeks /an introduction to the mysteries of ground radio, by gerry vassilatos • laten we het eens nergens over hebben • massa vervormt de ruimte omdat het afstand opslaat: het is een afstand-reservoir; dit leidt tot de ontdekking van het afstanddeeltje; als je dit opeten tegen wilt gaan moet je energie • dus massa) inzetten, dat wil zeggen afstand afrollen • ik ben maar een stem op een moment • ferdinand peer • almelo, 1966) beeldend kunstenaar sinds 2007 woont hij in asturias, noordspanje. voornamelijk schilderijen en tekeningen maar ook installaties. hij heeft veel geleerd van de kunstenaars jopy van manen, han veneman, martin sjardijn en de fotograaf arthur c. verkoren. exposerend sinds de jaren negentig • coinci-dance: when the music starts playing, everyone breaks out in a perfectly choreographed dance that they all know /balconism from statler and waldorf • in de leegte ontstaan de gedachten • «im dionysischen dithyrambus wird der mensch zur höchsten steigerung aller seiner symbolischen fähigkeiten gereizt; etwas nieempfundenes drängt sich zur aeusserung, die vernichtung des schleiers der maja, das EINSSEIN als genius der gattung, ja der natur. jetzt soll sich das wesen der natur symbolisch ausdrücken; eine neue welt der symbole ist nöthig, einmal die ganze leibliche symbolik, nicht nur die symbolik des mundes, des gesichts, des wortes, sondern die volle, alle glieder rhythmisch bewegende tanzgebärde. sodann wachsen die anderen symbolischen kräfte, die der musik, in rhythmik, dynamik und harmonie, plötzlich ungestüm. um diese gesammtentfesselung aller symbolischen kräfte zu fassen, muss der mensch bereits auf jener höhe der selbstentäusserung angelangt sein, die in jenen kräften sich symbolisch aussprechen will: der dithyrambische dionysusdiener wird somit nur von seinesgleichen verstanden!» /friedrich wilhelm nietzsche, die geburt der tragödie • aguacate /castiliaans avocado. etymologisch afkomstig uit een indiaans-mexicaanse taal. net als chocolate, tomate en patate. het blad is goed om rijst smaak te geven. olie van de hele vrucht is goede bakolie. wordt heter dan olijfolie /gehoord van de mexicaanse vertaler in porúa /2008/09/27 • massa vervormt de ruimte omdat het afstand opslaat: het is een afstand-reservoir; dit leidt tot de ontdekking van het afstanddeeltje; als je dit opeten tegen wilt gaan moet je energie • dus massa) inzetten, dat wil zeggen afstand afrollenferdinand peer • almelo, 1966) beeldend kunstenaar sinds 2007 wonend in asturias, noordspanje. voornamelijk schilderijen en tekeningen maar ook installaties. opgeleid door jopy van manen, han veneman, martin sjardijn en arthur c. verkoren. exposerend sinds de jaren negentigtussenruimte alleen de leegtes laten de lezer toe deel te nemen aan het samenstellen van de betekenis van een gebeurtenis /wolfgang iser, l’appel du texte, ihaiku.be/witruimte/net boven de bomen zie je het dak van het huis van de bask; rood afstekend tegen het blauwgroene wand van de steile bergwand; het huis is groot en alle gemakken voorzien; en je bent er welkom maar nooit zul je de bask zelf aantreffenthe sum over histories by feynman and the what-is-not, is not by parmenides are one and the same • of course) if the event never took place/was not observed as it did not—the now is everywhere • or nonexistent)coherency in plaats van zeggen dat alles er al was wat is en wordt, zoals parmenides stelt, kun je ook zeggen dat niets er ooit geweest is, dat niets ooit plaatsvond--of dat alles al heeft plaatsgevonden maar dat jij dat nog niet weet--het is coherent, zeggen de kwantici • infinitair een getalstelsel • base 8). elk getal heeft maar één positie maar er zijn oneindig veel symbolen; elk getal heeft dus zijn eigen symbool; er is geen relatie met andere getallen door de talnotatie • glansectomie is het verwijderen van de glans van de penis. voor een betere penetratie en prestatie. bovendien houdt het orgasme langer aan. veel vrouwen houden ook niet van een te groot lid • onbetekenend de constituent is permanente staat van onbetekenis. leg je hem vast dan klapt hij uit elkaar. of in elkaarde • kans van de) golffunctie is ook een golf metre: in plaats van zeggen dat alles er al was wat is en wordt, zoals parmenides stelt, kun je ook zeggen dat niets er ooit geweest is, dat niets ooit plaatsvond. maar blijft hangen in die wolk van mogelijkheden; of dat alles al heeft plaatsgevondendat er twee soorten tijd zijn: de tijd dat iets plaatsvind, dat er iets ergens gebeurt, wat letterlijk lokaal is; en de nonlokale tijd die ik nog niet weet te definiërenin plaats van zeggen dat alles er al was wat is en wordt, zoals parmenides stelt, kun je ook zeggen dat niets er ooit geweest is, dat niets ooit plaatsvond. maar blijft hangen in die wolk van mogelijkhedenontvlechten : volgens mij is 4d technisch wel mogelijk maar is er in onze wereld geen ruimtelijke vierde dimensie : anders zouden vlechten en een hoop knopen vanzelf los gaan"the sum over histories" by feynman and the "what-is-not, is not" by parmenides are one and the same • of course) if the event never took place/was not observed as it did not—the now is everywhere • or nonexistent)"the sum over histories" by feynman and the "what-is-not, is not" by parmenides are one and the same • of course) if the event never took place/was not observed as it did not"the sum over histories" of feynman and the "what-is-not, is not" from parmenideshet schilderboek van ferdinand peer: de ontluisterende ontologie van de ontzaglijke werkelijkheidontzien : de meeste mensen zien alleen wat ze willen zien; alleen de heel sterken zien ook dat wat ze níet willen zien elk schilderij een experimentde interpretatie van het kunstwerk ligt bij de kijker; de maker moet zo zuiver mogelijk zijn werk doen zonder zich zorgen te maken over hóe het bekeken gaat worden«there is one holy book, the sacred manuscript of nature, the only scripture which can enlighten the reader» /one of the ten sufi thoughts from "the way of illumination" by hazrat inayat khanhttps://inayatiorder.org/teachings/ten-sufi-thoughts/het verhaal van jan alferink: lange tochten langs de afrikaanse kust met een franse pakketboot. drie maanden of langer van huis. het begon bij freetown tot aan kaapstad. hij was verantwoordelijk voor de motorsloep. bij monument van jan van riebeeck in '52 : een fles kabouterjenever en 45 gulden nederlandse zeelui; van kaapstad de bevoorrading willem barendz: mooi weer kalme deining. pilsje drinken op het walvisluik: vreselijke stank. er verschijnt een man, keurig in pak met hoed, paraplu en valies; hij wenst iedereen hartelijk een goeie reis en stapt zo in zee, de koffer tegen zijn borst geklemd; nooit meer gezien; waarschijnlijk de koffer vol met zware spullen.beeldende kunde /de • natuur)kunde van de direct waarneembare wereld /de • natuur)kunde van de imaginaire wereldbegrip /je kunt alles begrijpen /maar het kan wel even duren /je kunt iets alleen begrijpen als het volledig isel maestro interior no dice nasa que no sepamos; nos recuerda lo que ya sabemos, nos pone ante la evidencia para que sonriamos /de innerlijke stem • meester) vertelt ons niks wat we niet al weten; hij herinnert ons aan wat we al wisten, toont ons het vanzelfsprekende zodat we erom glimlachen /pablo d'ors, biografía del silencio, 19het is wel zo dat mijn stelling is dat íedereen alles kan begrijpen wat íemand kan begrijpen maar dat wil nog niet zeggen dat alles te begrijpen íswhen i look back at those days i have no doubt that providence guided us, not only across those snow fields, but across the storm-white sea that separated elephant island from our landing place on south georgia. i know that during that long and racking march of thirty-six hours over the unnamed mountains and glaciers of south georgia it seemed to me often that we were four, not three. i said nothing to my companions on the point, but afterwards worsley said to me, "boss, i had a curious feeling on the march that there was another person with us." crean confessed to the same idea. one feels "the dearth of human words, the roughness of mortal speech" in trying to describe things intangible, but a record of our journeys would be incomplete without a reference to a subject very near to our hearts /ernest shackleton /southhout, dennen, vuren, is gevoelig voor licht; kunnen we het nog gevoeliger maken?de meeste mensen zien alleen wat ze willen zien; alleen de heel sterken zien ook dat wat ze níet willen zienhet wordt tijd dat kans wordt gezien als grootheid; dat kans een richting is, net als energie, afstand, zwaarte, etctijd, entropie, compressie, informatie, licht en energie; er zit meer in de speciale relativiteitstheorie dan je denkt; alles wat met de snelheid van licht reist is licht en licht is informatieeerst was er de naam; daarna het znw, de noun, dwz het meervoud; daarna de bijnaam; pas helemaal aan het eind het werkwoordalle kunst is weerstand /adornosendas perdidas • en el bosque hay caminos que se pierden de repente en lo intransitado. se llaman sendas perdidas cada una corre aparte, pero en el mismo bosque. a menudo causan la impresión de ser iguales pero solo lo son en apariencia. los leñadores los conocen saben lo que significa estar en una senda perdida ~martin heidegger, holzwegethe symbolic, the imaginary and the real /jacques lacanwarmte is gecomprimeerde tijdalle beweging is in de tijd /de aard van bewegingoppervlak is de grens tussen twee verschillende substanties. de wereld is verdeeld in natuur en geest en de grens, het oppervlak, is de werkelijkheid-bewustzijn: elk oppervlak spiegelt: de ene substantie ziet zichzelf in de anderebetekenis/alles is al gebeurd/de geesten volgt de lijnen van uitkristallisatie/en achter het kristal van het al zit het wezen/alles is er/en was er/maar wacht tot iemand het betekenis geeft/tot iemand het tekentco-incindentia oppositorum het samenvallen der tegendelen. van nicolaas cusanus. een voorloper van de dialectiek?an encyclopedist of the dark ages: isidore of seville, ernest brehaut http://www.hellenicaworld.com/spain/literature/ernestbrehaut/en/isidoreofseville.html methaan/komt vrij bij anaerobe ontbinding van dierlijke mest bij een temperatuur van zo'n zestig graden/dylansmeer maar in je haar /jopieaceite quemado | afgewerkte motorolie. verboden te gebruiken als prima buitenbeitsataraxia • ?ta?a??a, alpha privative and tarache "disturbance, trouble";[1] hence, "unperturbedness", generally translated as "imperturbability", "equanimity", or "tranquility") is a greek term first used in ancient greek philosophy by pyrrho and subsequently epicurus and the stoics for a lucid state of robust equanimity characterized by ongoing freedom from distress and worry /wikipediade veronderstelling dat de werkelijkheid voorstelbaar of zelfs maar begrijpelijk is voor ons mensen is bijzonder moeilijk te vattengedachtenspatiecompleet verschillende diersoorten die samenwerken en samenleven lijkt een succesvolle strategie: ze vullen elkaar aantijdsdruk als meer snelheid lokale tijd langzamer laat gaan, gebeurt er minder of is het de ríchting van de tijd, net als de wet van bernoulli en of reynolds' nummer. druk en warmte zijn verwant, beweging naar alle kanten, en dus ook gerelateerd aan tijdonzekering de werkelijkheid is onzeker. een boek dat zoekt de werkelijkheid moet dat ook zijn. het ene moment, het andere moment dat. dat is het onzekere boek van de doejong. bestaat de doejong wel?in voorstelling vijf, vier figuren; drie van normaal formaat; twee daarvan kijken elkaar aan en, één knielt er—staat er net van op. deze ene is op de voorgrond; die andere ene—die van de drie van formaat—staat achter de twee; die trouwens elkaar heel raar aankijken en slechts gering wijken voor die andere. van de rechter is zijn hand afgevallen, zijn rechter. de linker legt zijn rechter maar vast--want uit steen gehouwen--op de schouder van de door de kniëen gezakte. die op zijn beurt de rechter bedekte, in zijn gewaad verpakte. hij kijkt naar waar de gevallen rechterhand van de rechter was, daar. de linker heeft haar op zijn kaak /de leidse sarcofaag • systeemrijmgetalsmatig /het ene getal kan staan voor het andere de dichtheid van een getal : een getal kan minder maar niet meer informatie bevatten dan zijn eigen waarde in plaatsenals je luistert is het stil /PRIJZEN ZAL IK DE HEER, die mij verstand heeft gegeven: ik zie de heer voor mijn ogen te allen tijde: want hij is aan mijn rechterhand omdat ik niet wankele—benedicam dominum, qui tribuit mihi intellectum: providebamdeum in conspectu meo semper; quoniam a dextris est mihi, ne commovear /missaal, offertorium, vijfde zondag na pinksteren) • eindspel omdat de evolutie gedreven wordt door het obstakelprincipe • als iets niet in de weg zit van iets anders blijft het bestaan : het ene zandkasteel is niet steviger dan het andere, de golven neem het ene mee en halen volgende niet) zal het leven steeds doelmatiger worden en kun je duidelijk een begintijd onderscheiden waar er nog plaats was voor frivoliteiten en afwijkende vormen : en er is een eindtijd • eschatologisch) waar elke wezen optimaal gevormd is en elke afwijking grote consequenties heeft • abismo superficial abismo: del fr. ant. abisme, este quizá del lat. vulg. *abyssimus, der. del lat. tardío abyssus, y este del gr. ?ß?ss?? ábyssos; literalmente 'sin fondo'; superficial: del lat. superficialis.1. perteneciente o relativo a la superficie. 2. que está o se queda en la superficie • de omgevallen kaartenbak • en psicoanálisis, a partir de la enseñanza de lacan se utiliza el nudo borromeo para indicar la estructura que forman los tres registros del ser hablante, tal como se presentan en la experiencia analítica: el registro de lo real, el registro de lo imaginario y el registro de lo simbólico, cuyo triple enlace define el objeto a, causa del deseo //es.m.wikipedia.org/wiki/nudo_borromeo • oneigenlijke zinsbouw • etymologie van het griekse étymon • ?t?µ??) ‘oorspronkelijke vorm van een woord’, dat weer is afgeleid van het bijvoeglijke naamwoord étymos • ?t?µ??) ‘werkelijk, waar’, en lógos • ?????) ‘leer, wetenschap’. het woord werd bekend door isidorus van sevilla • etymologiae van isidorus van sevilla, een encyclopedisch werk waarin hij informatie over allerlei zaken probeerde te relateren aan de oorspronkelijke betekenis van een woord. /rond 500 /SPINOZA in zijn filosofie speelde theologie geen rol. hij stelde dat door zijn nieuwe definitie god en natuur hetzelfde zijn en dat inzicht in de natuur de kennis van het goddelijke verhoogt /wikipedia • als iets alleen een kwantiteit heeft, en geen negatieve waarde of richting, maar wel van invloed is, dan is het dus juist een andere dimensie • een bol van vier dimensies ziet er voor ons uit als ene van drie dimensies maar dan vastgehouden, inert als je hem wil bewegen /iets houd hem op zijn plek • voor de bspp als waarde meegeven een lineaire kleurwaarde, ene getal dus. ene scalair /TIRED LIGHT /zou licht verouderen en rood worden, massa, impetus, energie verliezen over afstand? ik begrijp net dat dit een hypothese is van fritz zwicky: TIRED LIGHT • zolang /je maar weet wat je niet weet /THE FOURTH MAN during that long and racking march of thirty-six hours over the unnamed mountains and glaciers of south georgia it seemed to me often that we were four, not three. i said nothing to my companions on the point, but afterwards worsley said to me, “boss, i had a curious feeling on the march that there was another person with us.” crean confessed to the same idea. one feels “the dearth of human words, the roughness of mortal speech” in trying to describe things intangible, but a record of our journeys would be incomplete without a reference to a subject very near to our hearts.” /ernest shackleton /south //eshackleton.com/2013/05/24/the-fourth-man • zuurkoolpotje /schijfjes gestoomde aardappelen in een gietijzeren pan met olijfolie, zuurkool daaroverheen, dan een laag bananeschijfjes en geraspte kaas. verwarmen tot de kaas smelt • tartiflette /vegetarisch variant /olijfolie, schijfjes gestoomde aardappelen, fruit uien met courgetteschijfjes, knoflook en rozemarijn en blus met witte wijn, dan daarop verse kaas en geraspte goudse. in de oven totdat de kaas gesmolten is • werking /de hoeveelheid werk die je ergens instopt en het resultaat van dat werk hebben geen enkele relatie • VARIANCE is calculated by taking the differences between each number in the data set and the mean, then squaring the differences to make them positive, and finally dividing the sum of the squares by the number of values in the data set /www.investopedia.com/terms/v/variance.asp • de kinder• en) van de doejong • persona del lat. persona 'máscara de actor', 'personaje teatral', 'personalidad', 'persona', este del etrusco fersu, y este del gr. p??s?p?? prósopon https://dle.rae.es/persona • vastgelegde onzekerheid de werkelijkheid is onzeker. een boek dat zoekt de werkelijkheid moet dat ook zijn. het ene moment, het andere moment dat. dat is het onzekere boek van de doejong. bestaat de doejong wel? • espacios de indeterminación o espacios en blanco de un texto son, según el teórico alemán wolfgang iser, vacíos de información que el autor deja para que el lector los complete /wikipedia • raamvertelling /ik zie niets als ik door het raam naar buiten kijk want het is donker. ik zie dat het koud is. ik ben ziek en mag niet naar buiten. uit het duister komen drie figuren gelopen. ze lopen langs de heg. één kijkt om, maar ziet niets. ze verdwijnen in de nacht. ik kruip weer in bed • co:incident /installatievoorstel /onmiddellijke sturing door toeval. samenval van wil en blik. scheppen in ruis. weergegevens als 3d-fourier-reeksen die geleidelijk kantelen • aarzeling/tot aan de weer verschrikkende dode lichamen in de geest/ze lijken geestig tot gespenste toch te gewoon voor het ogenblik/berustend/verhullend/ze lijken ontdaan van de waarheid/die zo in alle eenvoud afkomt van de mooiste • afstand is omgekeerd evenredig met de grootte van de kans • dat een deeltje ergens is) afstand van het midden van de gauss-kromme; weer de relatie afstand/energie/kans: kom je dichterbij wil zeggen verhoog je het aantal pogingen/gebeurtenissen • aarzeling /als herhaalde vermaningen van een vage kennis. als het verbeten opblijven van een kleuter zal het zich kijken laten. als kleine achteraf gemerkte kladjes. als het sluiten van de handen, het schijnduister van de nacht. als kastanjeboomschaduwen ontsluierd door het licht verheldert de ruimte • wolk /zo is een wolk ook leven /ze is er maar even /en heeft iemand nodig die haar graag ziet • werk /we werken teveel /laten we terug gaan naar het hof van eden /minder werken /minder verdienen /meer dasein /niet irgendwo anders • daar waar de taal niet gaat • pas /als je geen haast meer hebt zie je de verslaving van de haast; maar dat geldt haast voor alle verslavingen; dat je ze haast herkent als je er vanaf bent • er lopen een aantal motieven /of zijn het thema's? /een aantal draden door het werk van ferdinand peer /en hoewel veel van de beelden en gedachten onder ene van die noemers de brengen valt is dat niet altijd het geval • dat de fout van de statistiek groter wordt naarmate de sample-grootte dichter bij de tel-eenheid komt /demoivre, maar dan anders • ætal /naast het binaire, het decimale, het hexadecimale, het unaire • 1,11,111) en het unieke talstelsel • 1,8) is er het integrale talstelsel • ætal) waarbij de maximale waarde van elke positie de som is van alle vorige • siwa «was de belangrijkste oase waar amon aanbeden werd door de berbers. de grieken noemden de inwoners van siwa de ammoniërs • ammonioi). hiervan is het woord ammoniak afgeleid, het zout van de bekende bronnen van siwa» /wikipedia • het kleinkind der tienduizenden /een reis in het ongedachte • stilluisteren • de uitvinding van meervoud • isambard kingdom brunel • sandwichspread /ingekookte kikkererwten, ciderazijn, zonnebloemolie, sambal, mosterdzaad, dille, kurkuma • afstand /alles wat je aan gereedschap tussen jou en werkelijkheid stopt, vergroot de afstand tussen jou en die werkelijkheid maar ook tussen jou en je lichaam • ochtendrood «to set to early in the morning, at the break of day, in all the fulness and dawn of one's strength, and to read a book—this i call positively vicious!» friedrich nietzsche, ecce homo • in metaphysics, nominalism is a philosophical view which denies the existence of universals and abstract objects, but affirms the existence of general or abstract terms and predicates. there are at least two main versions of nominalism. one version denies the existence of universals – things that can be instantiated or exemplified by many particular things • e.g., strength, humanity). the other version specifically denies the existence of abstract objects – objects that do not exist in space and timehttps://en.m.wikipedia.org/wiki/nominalism • los hijos del dugongo • in logic, antisthenes was troubled by the problem of universals. as a proper nominalist, he held that definition and predication are either false or tautological, since we can only say that every individual is what it is, and can give no more than a description of its qualities, e. g. that silver is like tin in colour. thus he disbelieved the platonic system of ideas. "a horse i can see," said antisthenes, "but horsehood i cannot see". definition is merely a circuitous method of stating an identity: "a tree is a vegetable growth" is logically no more than "a tree is a tree" https://en.m.wikipedia.org/wiki/antisthenes • de minimale zinover de samenhang der dingen; over fourier; fase; getal; kunst en werkelijkheid; over samenhangende willekeur; klonterende kanskantelingen; en optelbare taal en beeldende evidentie /het schilderboek van ferdinand peer • de werkelijkheid is onzeker. een boek dat zoekt de werkelijkheid moet dat ook zijn. het ene moment, het andere moment dat. dat is het onzekere boek van de doejong. bestaat de doejong wel? • eerst was er de naam; daarna het naamwoord, de noun, dwz het meervoud; daarna de bijnaam; pas helemaal aan het eind het werkwoord • abîme superficiel /wim • in his books against method and science in a free society feyerabend defended the idea that there are no methodological rules which are always used by scientists. he objected to any single prescriptive scientific method on the grounds that any such method would limit the activities of scientists, and hence restrict scientific progress. in his view, science would benefit most from a "dose" of theoretical anarchism. he also thought that theoretical anarchism was desirable because it was more humanitarian than other systems of organization, by not imposing rigid rules on scientists /wikipedia • achteraf gemerkte kladjes • tijd, entropie, compressie, informatie, licht en energie; er zit meer in de speciale relativiteitstheorie dan je denkt; alles wat met de snelheid van licht reist is licht en licht is informatie • alle kunst is weerstand /adorno • als de beelden komen begint het dromen • benedicam dominum, qui tribuit mihi intellectum /psalm 16 • beslagen raamvertelling • blank verse • cambio de sentido •de aard van beweging •de aard van beweging /alle beweging is in de tijd • de aarde is af /martin sjardijn • de baard van ockham • de bergen achter de bergen • de dag van de waan • de dode letter • de doejong en de foendi • de eenvoud van meervoud • de gevleugelde uitspraak • de god van het onbegrepene • de kunst van het begrijpen • de leidse sarcofaag • de rimpeltjes in de voeten van de man van zes miljoen • de traagheid van het bestaande • de tweede seconde • de verbeten opblijvende kleuter • de vergeten herinnering • de zeventig apostelen • details zijn kleine zwarte lijntjes • een lijn in de ruimte zichtbaar met het blote oog /martin sjardijn • een moment van onachtzaamheid • eerst zag ik niets • el sueño de la razón produce monstruos /goya • espacios de indeterminación /wolfgang iser • ewige wiederkehr /friedrich nietzsche • het begrijpen van de kunst en de kunst van het begrijpen • het beleefde beven • het drijvende begrip • het geleefde leven • het gelijk van het ongerijmde • het is waar het aan dacht • het lam gods • het luie oog • het schijnduister van de nacht • het sluiten van de handen • het spiegelende oppervlak • iets is dat wat het niet is • jan pak de leuning /ferdinand • kunst is oppervlakkig • luister en huiver /ferdinand • mein gott, ciska /ferdinand • AANDACHT het samenvallen het subject met het object, of: het oplossen van het subject ín het object; even dénkt het subject niet meer • aan zichzelf): het is waar het aan dacht • AANDACHT is het waarnemen van ONVERMOEDE details • AARZELING als herhaalde vermaningen van een vage kennis. als het verbeten opblijven van een kleuter zal het zich kijken laten. als kleine achteraf gemerkte kladjes. als het sluiten van de handen, het schijnduister van de nacht. als kastanjeboomschaduwen ontsluierd door het licht verheldert de ruimte • AARZELING tot aan de weer verschrikkende dode lichamen in de geest. ze lijken geestig tot gespenste toch te gewoon voor het ogenblik, berustend, verhullend, ze lijken ontdaan van de waarheid. die zo in alle eenvoud afkomt van de mooiste • ABCEHILMNOPRSTV dit zijn alle letters die je nodig hebt. de g, f en d worden ch, ph en th. de rest was toch al dubbel. 15 letters, eentje extra, voor de INTERPUNCT · • ABÎME SUPERFICIEL oppervlakkige afgrond : hoe een tweedimensionaal vlak werk diepte krijgt en hoe een proces een vlak vult waarbij de kunstenaar toekijkt • ACADEMIA MOIR BRANDTS HONK haags BULLETIN BOARD SYSTEM; betrokken bij de DIGITALE STAD en IANE; 1993; huyb stegeman, abel boerema, iebele abel, thomas van putten en wolter schraa • AFSTAND is omgekeerd evenredig met de grootte van de kans • dat een deeltje ergens is) afstand van het midden van de gauss-kromme. de samenhang afstand/energie/kans: kom je dichterbij wil zeggen verhoog je het aantal pogingen/gebeurtenissen • AFSTAPELEN de stapel afwas zodanig herstapelen dat het minder lijkt en je weer een dag kunt wachten • AFSTEMMING als ik goed luister kan ik de stemmen van mijn vader en mijn moeder onderscheiden in mijn hoofd; welke gedachten meer van hem en welke meer van haar; maar kan ik daar in ook nog de stemmen van mijn grootouders onderscheiden? • AFWEZIGHEID is het principe van de EVOLUTIE bij uitstek; want er is geen heersend principe; sommigen overleven omdat ze niet in de weg zitten • AIRE DE CUARESMA warme wind uit zuiden in de weken voor pasen. volgwns Ramon Hórreo • ALAS DE CUERVO ook KERSANTIET JABBRO-DIORIET, plutonisch gesteente. hard, donkergrijs, fijnkorrelige structuur. wordt gevonden bij LOZANA in piloña. letterlijk 'ravenvleugels'. de opa van VICTOR gaf het de naam • ALLES is een uitzondering • ALLIUM URSINUM daslook; op vochtige kalkhoudende grond. eetbaar • ALS herhaalde waarschuwingen van een verre kennis. verbeten opblijven van een kleuter. zal het zich kijken laten. als achteraf gemerkte kladjes. als het sluiten van de handen, het schijnduister van de nacht. als kastanjeboomschaduwen ontsluierd van het licht verheldert de ruimte • ALS in een verlaten dorpskern een bebouwing van staken en aarde strak afgetekend tegen de blauwwitheldere lucht als een mierenhoop omhoogstekend neergeregend afgesmolten leem naast hoopjes gras rond grijsdode takken als anorganische kernen krommen zij zich van de aarde het leven aanwijzend • ANGST als oorsprong van het zelfbewustzijn, maar ook dieren kennen angst: zijn zij dan ook allemaal zelfbewust? • ANGUIS FRAGILIS hazelworm; pootloze hagedis; knippert met de ogen • slangen doen dat niet); eet naaktslakken daarom vriend van de tuinman; vaak te vinden in mierenhopen • ANNALOGIE als een mooie vrouw net zo mooi is als iets anders dat dan weer net zo mooi is als een mooie vrouw; zoals een mooie dageraad; annalogie is een voorbeeld van een EPPONIEM • ANTI-MATTER resides in the anti-universe which develops in anti-time. we see fragments of it because time itself is wrinkled • there's also anti-anti-matter which is nót the same as matter) /john coberco • ANTROPISCH PRINCIPE geen verklaring van al het zijnde maar een valkuil voor de onderzoeker. una trampa! MENSCHLICHES, ALLZUMENSCHLICHES • ANTROPOS installatie. in ruis lost ruimte op. stilstaande ruis en bewegende ruis • waar iemand voorbij liep) uit de ruis staat de antropos • de mensgod) op • APOSTELISME schilderkunstige school waarin met elke weergegeven lijn een apostel verschijnt; gebaseerd op de zeventig apostelen uit lukas 10:1 "en na dezen stelde de heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad" • AQUARIUM kleine spiegelwereld; gene zijde; geluidloos, behalve het gebrom van de pomp; samen met mijn vader modderkruipers zoeken; de geur van stopverf; het gevoel van rietvoorn; waterpest en hoornblad; zag ik net een zoetwaterwalvisje? • ARGANDSE LAMP een lamp met holle lont waardoor lucht stroomt met nagenoeg optimale en dus rook- en reukloze verbranding; ooit bedoeld voor walvisolie; zou de lamp ook werken met een plantaardige olie? • ARRESTED DEVELOPMENT • ARROZ CON LECHE anderhalve liter melk met 200 gram rijst met kaneelstok en citroenschil koken tot pap; dan 100gr suiker erbij; warm en koud te eten /marta • ARTEFACT stelling: kunstbeelden zijn een te onderscheiden verzameling fourierreeksen • ARTES LIBERALES bestaande uit het trivium: grammatica, dialectica, retorica; en het quadrivium: aritmetica, geometria, astronomia, musica • ARTHUR C. VERKOREN fotograaf, sinistroloog • linkshandigheidsdeskundige) en docent. krachtig en oorspronkelijk denker • ARTIC OCEAN zee onduidelijkheid, blauwe duisternis • finsternis) digitaal kunstproject; een vr-animatie van een hele wereld• bol) van een planeet die alleen maar oceaan is • ARTICA de natuurkunde van de beeldende kunst -- of is het de beeldende kunst van de natuurkunde? • ASGAYA asturiaans, bable, voor overvloed • ASPHODELUS ALBUS of gamón, affodil. de witte lelie-achtige bloem van die je veel in de bergen • van asturias) ziet • AUTEUR een tekst ontstaat als hij gelezen wordt; het is de lezer die hem maakt • AUTOMATIEK het is een misverstand te denken dat techniek geleidt wordt door wetenschap en rede; techniek ontwikkelt zich grotendeels zelf; door evolutie; het is een blind, onredelijk en autonoom proces • AZIJN is het afval van zuurstofminnende bacteriën die alcohol omzetten in azijnzuur. het werkt dus goed als ontsmettingsmiddel tegen zuurstofminnende bacteriën. je kunt het zelf maken van bijvoorbeeld cider. azijn is ook gevoelig voor licht maar wat gebeurt er dan als je het blootstelt aan licht? • BAARD hij hervond zijn zelfbeheersing en staakte het kroegbezoek. hij verzorgde zich weer enigermate. ja hij schoor zelfs die volle baard af • BALLAST zorg dat je zo min mogelijk meesjouwt • BANDURRIA asturiaans snaarinstrument. soort beenviool. hypnotiserend monotoon • BE:EIGENEN een vorm van begrijpen is het eigen maken. maar dat moet je dan ook maar eigen wíllen maken • BE:INVLOEDING is het bewustzijn het besef dat de werkelijkheid beïnvloedbaar is? • BEBOGEEN iets dat je vroeger heel lekker vond maar nu niet meer • BEDDENSPECIALIST iemand die je vertelt dat je een JONGE POERINK-BED nodig hebt als je rugpijn hebt bij het opstaan. en gelijk heeft • BEELDIG in deze wereld moet je of heel talig zijn--of heel beeldig • BEELDIG in deze wereld moet je of heel talig zijn—of heel beeldig • BEGRIJPEN is accepteren, toeëigenen en reproduceren; een dialectische stap; dat jezelf ombouwt tot iemand die dat inzicht altijd al had • BEGRIJPEN is een menselijke aangelegenheid. onbegrip is meer iets van de natuur zelf • BEGRIP kun je oprecht iets begrijpen dat eigenlijk onwaar of onzinnig is? en betekent dat dan dat je rede een interne waarheid heeft? • BELACHELIJK het onvoorstelbare is nog onvoorstelbaarder dan het onbegrijpelijke • BEN ik mijn geheugen of ben ik mijn woede of ben ik deze gedachte? • BENEDICAM DOMINUM, qui tribuit mihi intellectum; providebam deum in conspectu meo semper; quoniam a dextris est mihi, ne conmovear • psalm 16) • BERGKAM een door GOD gemaakt pad vanaf waar je de schepping in al haar glorie kunt bewonderen • BERKEBAST als dakbedekking of onderlaag bij grasdaken • BESEF tot aan de weer verschrikkende dode lichamen in de geest ze lijken geestig tot 'gespenste' toch te gewoon voor het ogenblik, berustend, verhullend, ze lijken ontdaan van de waarheid. die zo in aller eenvoud afkomt van de mooiste • BESTAND dat wat bestaat en niet bestaat. bestaat de stoel of is het wat gegroepeerd hout. wat is hout? taal bestaat al helemaal niet. of bestaat er juist alleen maar taal? en wat als ik schilder? met woorden? • BETEKENEN er zijn overeenkomsten tussen PARMENIDES en KWANTUM: de werkelijkheid neemt pas vorm aan als je er naar kijkt, als je ergens betekenis aan hecht • BETEKENING als je tekent, of hertekent, ben je voortdurend aan het reduceren, op zoek naar de essentie • BETEKENIS alles is al gebeurd; de geest volgt de lijnen van uitkristallisatie en achter het kristal van het al zit het wezen; alles is er--en was er--maar wacht tot iemand het betekenis geeft, tot iemand het tekent • BETER een helemaal gezond of helemaal ziek mens bestaat niet. een goed of kwaad mens ook niet. als je zegt dat iemand slecht is en dat je hem daarom mag kwetsen of straffen, dan is juist dat slecht • BETULA berk. zetel van de wijze keltische godin BRIGIT. de berk verdeelt en beheerst de heldere winterlucht • BEWARING elke bewering is onwaar maar wordt geaccepteerd tot er één gevonden wordt die waarder is • BEZETEN alles wat de moderne kapitalistische mens heeft is een berg rotzooi waar hij heel moeilijk afstand van doet • BIG BANG het was de jezu:itische priester GEORGES LEMAÎTRE die deze theorie opperde. zo kwam genesis door de voordeur de evolutie binnen • BIJ ZINNEN • BINARY SPLITTING TREE COLOR FIELD PAINTINGS • BLADKUNST een partituur voor beeldende kunst voor verschillende technieken. zoals vroeger bladmuziek de muziek distribueerde. een scheiding in conceptie en uitvoering • BLANK VERSE engels; niet-rijmende regels van een gegeven aantal voeten; SHAKESPEARE gebruikt het veel • BLEEK onder invloed van licht wordt uiteindelijk alles wit: de pigmenten vervallen doordat ze aangeslagen worden door licht; als je goed kijkt zie dat alles kleur heeft, • k.schippers) en dat het langzaam verbleekt • BLUF het belangrijkste wapen van de mens. als je me niet gelooft • BOERENKATER de mannen worden bekeken door een zwartwitte kater, die helemaal aan de andere kant van het veld zit. hij is zo goed te zien omdat zijn vacht zo afsteekt tegen het groene gras en de roze en witte klaver. achter de mannen aan, in de berm, loopt nu een VELDWEZEN, zij laat de kat verdwijnen • BOLETUS APPENDICULATUS als eekhoorntjesbrood maar dan met gele stam en geel vlees. en een puntige wortel. eetbaar • BOOMSTROOM het benutten van het potentiaalverschil tussen de binnenste, opgaande stroom en de buitenste, neergaande stroom van ionen • BORRELPRAAT dat je in het geruis en geborrel van een beek denkt stemmen te horen. en zingen en lachen • BOSREGEN in het bos regent het nog een tijdje door als in het veld al lang opgehouden is • BRANDTS HONK de club van mensen die nergens bij horen • BURORIJ de man aan de breij en de vrouw achter de keij, dat is verkeerde burorij--zoiets stond op een tegeltje dat bij ons in de huiskamer hing in het WEVERSHUISJE • CAKE DE CARMEN 4 huevos, 1 yogurt de limón, 1 sobre de levadura química, rayadura de un limón y de una naranja. en el recipiente vacío del yogur: 1 de aceite de girasol 3 de harina 2 de azúcar; media hora de levantar y en el horno a 150° ±40 minutos • CAMBIO DE SENTIDO spaans; tekst die je veel op borden langs spaanse snelwegen ziet; vermoedelijk een aansporing om anders over dingen te denken • CANTHARELLUS TUBAEFORMIS trechtercantarel, anguila del monte, één van de meest voorkomende paddestoelen op FONTEBONA eetbaar • CAROMBO kunst gemaakt door de natuur, een teken achtergelaten door niemand. genoemd naar een plek in de picos de europa waar er veel voorbeelden van carombokunst te vinden zijn • CAS RAMMEL & JEET PLOK toneelschrijvers uit oostgroningen wiens grote successen vooral in de vroege jaren negentig waren: vorige donderdag, kanaken en meer • CASCAYU iets als lei of mergel, geassocieerd met barnsteen • mon) • CENTRAAL STATION de trein wisselt dichter toe op de lijn van gevels, een lichte topzware zwenking, trager gevolggevend een nadering momenten: toendra's, van reflectie en afwending dan ogen kijken door de gevelwand in de mijne tussen de vensters staren twee ogen; er zweeft wat rook; beleefd onbegrip • CENTRAAL STATION door de reizigster trekken mijn ogen de zwarte stenen tussen de witte kozijnen scherper; een flinke wollen kabeltrui heb ik aan ik kijk niet naar u ik kan mij niet verraden. mijn nek zit op slot in normaal gedrag • CENTRAAL STATION in haar hoofd schieten ramen langs, een zichtbaar kenmerk door herhaling, vele ruiten worden één vol koestering, een klein ovaal kozijn. dan de donkere stationsoverspanning, bevrijdt van het kader van de donkere haarlok waar lang de amsterdamse school • CHE zuidamerikaanse aanhef, gozer • CHIOGLOSSA LUSITANICA goudstreepsalamander, op fontebona, bij de bron • CHOKLO mais • zuidamerikaans) • CHOMOLUNGMA de tibetaanse naam voor mount everest • CHRISTIAAN HUYGENS verklaarde de ZWAARTE parsimonisch zonder dat er onzichtbare krachten op afstand worden bijgehaald. maar zijn analogie is plat, gebaseerd op de centrifugale krachten, hoe maak je dat ruimtelijk? door de introductie van de PUNTROTATIE • CHUTE frans voor hout dat overschiet bij het zagen /bruno • CIRCULATIE het klinkt middeleeuws maar veel kwalen komen voort uit een slechte doorbloeding. verwijder de belemmering en het lichaam geneest zichzelf • CLAIRE ET DISTINCTE alle ideeën helder en welonderscheiden; alleen dat wat ik zelf zeker weet of na kan gaan accepteer ik /vrij naar rené descartes • CLATUUR om met de natuur om te gaan hebben we methoden ontwikkeld. dat noemen we cultuur. wij en onze cultuur zijn onderdeel van de natuur • CLOSE UP when you look at something really close, you will see that it does not exist /john coberco • CLOSED PAINTING • CO:INCIDENT installatievoorstel; contingente random generator onmiddellijke sturing door toeval. samenval van wil en blik. scheppen in ruis. weergegevens als 3d fourier reeksen die geleidelijk kantelen • CO:INCIDENTIA OPPOSITORUM het samenvallen der tegendelen van cusanus. doet denken aan de dialectiek van hegel • een geliefde stijlfiguur bij dichters van het maniërisme. zie gustav rene hocke: "die welt als labyrint" wim nijenhuis) • CO:INCIDENTIA PESANTORUM het samen vallen van de zwaarte • COGITO ERGO SUM ik denk dus ik ben. eigenlijk ík denk dus ík ben. preciezer: ík ben het die twijfelt aan mijn bestaan dus er is een ík /naar descartes • COMMUNICATIE is niet hetzelfde als GRAMMATICA: je kunt heel goed gedachten overbrengen met fout taalgebruik en slechte spelling maar als de ontvanger niet je wíl begrijpen gaat het ook met correcte grammatica en spelling niet gebeuren • COMPLEET verschillende diersoorten die samenwerken en samenleven lijkt een succesvolle strategie: ze vullen elkaar aan • COMPOSITIE is een spel van HERHALING en UITZONDERING. en herhaling van de uitzondering. en ritme is herhaling. herhaling is de bron van alle KENNIS én SCHOONHEID • COMPOSITIE is herhaling en afwisseling en uitzondering. en herhaling van de uitzondering. en ritme is herhaling. herhaling is de bron van alle kennis en schoonheid • CONCURSUS het begon met de slager. zijn vrouw vertelde me dat hij weg was en terug kwam maar al zag hij er hetzelfde uit toch was het een ander. daarop kwamen er meer met dergelijke verhalen. niemand was meer zichzelf en trok weg. ik ga ook weg want het is nu een spookstad • CONSTITUENT de constituent behoeft geen uitleg en stelt alleen zichzelf voor; het is de abstracte kunst van de taal en is in permanente staat van ONBETEKENIS; leg je hem vast dan klapt hij uit elkaar; of in elkaar; woorden en zinsdelen die geen toelichting behoeven omdat ze zijn wat ze zijn • COPRINUS COMATUS geschubde inktzwam. grote schubben op de hoed zwarte sporen, kegelvormig, witte steel met los ringetje. eetbaar, maar vergaat snel nadat hij geplukt is • COSAS como subjetivo y objetivo, causa y efecto solo existen en la lengua. en la realidad no existen /ramón zatapá • COVADONGA waarschijnlijk van COVA DOMINICA: CUEVA DE LA SEÑORA; de grot waar PELAYO Maria zag die hem de overwinning beloofde op de moren; de belangrijkste toeristische bestemming van Asturias voor spanjaarden omdat daar volgens de legendes de Reconquista begon • DAAR WAAR DE TAAL NIET GAAT • DAARENTEGEN als je iets begrijpt is het meestal niet waar maar als je iets niet begrijpt is het vaak wél waar • DAGZOOM waar een gesteente aan het oppervlak komt en zegt men dat het gesteente dagzoomt. als er geen bodem of recent zand en grind overheen ligt, zegt men dat het ontsloten is • wikipedia) • DAPHNIA watervlo • samen met cyclops) goed voer voor de vissen in het AQUARIUM. vangen met een SCHEPNET gemaakt van een oude nylonkous op een warme zomernamiddag • DAT IS MIJN NAAM • DAT je in een flits ziet hoe het allemaal in elkaar steekt maar dat het jaren kan duren om dat enigszins foutloos te verwoorden • DE AARD VAN BEWEGING • DE BERGEN ACHTER DE BERGEN • DE DAG VAN DE WAAN • DE EIGENAARDIGE de man van wie alles was—maar je mag het hebben hoor! als je er maar zuinig op bent—die hij ontmoette toen hij bij de rand van het bos aankwam en daar ging zitten om van het uitzicht te genieten • DE GENE wie is die man die dE deur steeds afsluit en mijn gereedschap verstopt? een geest? • DE GOD VAN HET ONBEGREPENE • DE MENSELIJKE MAAT hahaha • DE RIMPELTJES IN DE VOETEN VAN DE MAN VAN ZES MILJOEN • DE STATUS VAN DE DADER • DE TRAAGHEID VAN HET BESTAANDE het al bestaat vanwege de traagheid. anders had de oerknal zich in een oogwenk voltrokken, was alles al voorbij. traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alles. het leven is het venster van de hysterese • DE TWEEDE SECONDE • DE ZON SCHIJNT ZWAAR, bedrukt ons even, maar de lasten op onze ruggen zijn hoog opgetast, het hoofd blijft fijn koel en ongenaakbaar • DEGENE die dingen doet als jij er niet bent. die je verdomd in de weg zitten. die je zelf blijkt te zijn • DEKSELS is er een duurzaam doe-het-zelf alternatief voor de klikdraai dekseltjes? de fabrieksmatige verrotten zo snel • DEMIURG door de handen van de maker werken de goden hun schepping • DETAILS dat zijn dunne zwarte lijntjes • DIALECTICA niet these, antithese, synthese maar these, antithese metathese; je wordt de tegenstelling gewaar en neemt die mee; jíj bent verandert; dat is de ware dialectiek • DIALECTIEK niet zijn stelling maar de onderzoeker zelf verandert door zijn waarneming • DIAMANTGETAL getal dat niet verder indrukbaar is. het heeft de hoogst mogelijke dichtheid. het is niet uit te drukken op enig ander manier dat het minder plaats inneemt. dus zelfs gezipt is het niet kleiner • DIAZIDOSTILBENE vervanger van dichromaten • lichtgevoelige stoffen) in fotografie bij ondermeer de kooldruk • DICHTING spelen en schuiven met symbolen, grammatica en conventie; de essentie van kunst • DIERBAAR dieren hebben ook een rijk innerlijk leven maar we luisteren slecht naar ze • DIFFERENTIATIE het gaat om het benaderen om het moment • DIKKERKOPJES sommige zitten nu al twee jaar in het aquarium; kennelijk zijn ze niet genegen te veranderen in padden zolang de voedselvoorraad oké is • DILLETANTE dan zongen ze: dilletante, kille tante, pille tante. raar wijf! gekke troel! met die dille, in je smoel! met die dille, in je bille. lekker gille, op je stoel. ja ja! zo zijn ze. maar goed. de dilletante was dan ook een ware liefhebster • DILLETANTE haar echte naam kennen we niet. prinses die moest trouwen maar liever werkte in haar dilletuin. een aardman genaamd maakte misbruik van haar en de situatie. hij werd gedood door een prins die de dilletante echter niet wist te bevrijden van de vloek • DODE LETTER de reeds overledenen spreken tot u door deze letters; hun wereld aanschouwt u hier; hun gedachten openbaren zich nu /wodan • DODE LETTER de reeds overledenen spreken tot u door deze letters; hun wereld aanschouwt u hier; hun gedachten openbaren zich nu /wodan • DOEJONG oorsprong van alles. heeft de perfecte vorm en inhoud; maakte de wereld en wij. ooit waren zelf, wereld, geloof en wetenschap hetzelfde en eens zullen ze dat weer zijn. de doejong staat naast de wereld en er voor en erna, de god die zich niet interesseert voor de mens en dat is maar goed ook • DOEJONG over de doejong en de foendi: hoe de vorm van de doejong het ideale gereedschap benadert; ook het boek over de kapotkunde; waarom gaan dingen kapot en waarom op dat moment? • DOEJONG zeezoogdier met de perfecte vorm • de spoel). voorbeeld voor het convergente streven naar het ideale totaalgereedschap. vereerd door een stam van zeepapoea's als voorouder en voedselbron • DOEJONG-PRINCIPE streven naar eenvoud in ontwerp en leven • DOEJONGEN dat je met het ene ook het andere doet. de twee doelen ontmoeten, het leven zonder spoor, de twee kanten van de doejong. leven zonder afval. leven in een kring. dat alles dat je doet invloed heeft op de rest. de actie en reactie van een situatie proberen te buigen en te bundelen • DOM om de wereld te begrijpen kun je er veel beter van uitgaan dat je dom bent dan wordt alles meteen veel duidelijker • DONDERJAGEN een heel oud woord. het komt nog van de wilde jacht met donar en zijn vrienden • DONDERS zeer oude heidense uitroep, aanroepen van de god DONAR of DONNER • DOOD bestaat niet. het ONBESTAANDE. er is alleen overgang. van de ene toestand naar de andere. hout dat dood is is vol met leven. zwammen en kevers en mossen. voor de dood van de geest geldt hetzelfde. ga maar na: was je er voor je geboorte? kwam je niet ergens vandaan, was het triest en eenzaam? • DOOD je moet ermee leren leven • DOORTASTEND hoe nu? zanik ik nu of pis ik mis, naast de pot is ten halve gedwaald: ook de muren zullen het bezuren. genoeg geleuterd, genoeg getreurd, draal niet langer. één woord is genoeg. één naam maar. en aarzel • DORPSRAND dat zij die daar wonen uitzicht hebben op de heide en het bos. terwijl zij van het kerkplein die wereld alleen kennen van horen zeggen • DORST dat je zoveel water moet drinken lijkt me onzinnig. hoe meer je drinkt hoe meer je zweet en plast. je kunt je lichaam beter trainen zuinig met water te zijn • DROGE BOON groninger gedroogde bonen. de hele peul wordt gedroogd en later geconsumeerd • DROMENLAND als de beelden komen begint het dromen • DRUK DRUK DRUK we werken teveel; laten we terug gaan naar het hof van eden; minder werken, minder verdienen; meer dasein, niet irgendwo anders • DUBBELBLINDPROEF iets lekkers wil ik zowel links als rechts in de mond proeven. maar waarom aan beide kanten? ík proef het toch al? • DUIZENDBLAD dat ik dat in het aquarium stopte omdat ik dacht dat het hetzelfde was als waterpest • EEN MOMENT VAN ONACHTZAAMHEID • EENKENNING vorm van KENNING waarbij de tweede term zo overduidelijk is dat ze achterwege kan blijven • zie SYSTEEMRIJM) • EENMALIG elk getal heeft maar één positie maar er zijn oneindig veel symbolen ; elk getal heeft dus zijn eigen symbool ; er is geen relatie met andere getallen door de talnotatie • EERSTE ANTIZWAARTEKRACHTMACHINE een schommel met een weegschaal erop zodat je ziet dat je gewichtloos bent tijdens de val. tentoongesteld op de expositie van UBIQUE in SZENTENDRE, hongarije, 1993 • EFFE ZITTE eenakter over een oude waard tijdens zijn laatste werkdag voor zijn pensioen en zijn dochter de zaak overneemt • EGO PRÆSTO PRESTO zelf doen; to stand for; zelf doen; zelf maken; zelf nadenken; zelf lezen; eigen waarnemingen; eigen bevindingen • EICHE SOLL MAN WEICHEN buche soll man suchen/een beuk wortelt oppervlakkig maar een eik wortelt diep • EIERBAL groningse snack, in de rest van het land onbekend. —ik wil een eierbal —een eierbal? wat is dat? —gewoon een snack, vraag nou maar [in de cafetaria:]—ok wat zal het zijn? —een patatje flip en een eierbal —een eierbal? wat is dat nu weer? hou je me voor de gek? deruit! • EINDSPEL omdat de evolutie gedreven wordt door het OBSTAKELPRINCIPE wordt het leven steeds doelmatiger en onderscheid je duidelijk de begintijd, waar er nog plaats was voor frivoliteiten, van de eindtijd waar elke organisme optimaal gevormd is zonder ruimte voor afwijking • EINDSPEL omdat de evolutie gedreven wordt door het OBSTAKELPRINCIPE wordt het leven steeds doelmatiger en onderscheid je duidelijk de begintijd, waar er nog plaats was voor frivoliteiten, van de eindtijd waar elke organisme optimaal gevormd is zonder ruimte voor afwijking • EKSTERTIEK al wat glimt is mooi • EL CANGREO een franquistische beul die in zijn zwarte auto met kreeftsymbool verlinkte rooien ophaalde die om ze te martelen en doden. later werd hij de buurman van één van zijn ontkomen slachtoffers en toen die hem herkende verdween hij weer • EL FÍN EN EL PRINCIPIO • EL PAISAJE DE MEMORIA cuando reconoces un lugar aunque vienes de otro lado que la último vez • EL SUEÑO DE LA RAZÓN PRODUCE MONSTRUOS grabado nº 43 de los caprichos • 1797-1799) de francisco de goya • EL TERCER HOMBRE el artefacto como persona • ELEA de school van elea en de KVATTUMLEER: de werkelijkheid neemt pas vorm aan als je er naar kijkt. als je ergens betekenis aanhecht. anders blijft het ruis. • ELEMENTAIR aarde, water, lucht en vuur komen met de moderne aggregatietoestanden vast, vloeibaar, gas en plasma. het zijn SOORTEN MODDER • ENE voorstel om het telwoord één te vervangen door ene • ENUMERATIO het opsommen en classificeren als hoogste vorm van aristoteliaanse kennis: subject noch wereld veranderen. tegenover de dialectiek - waarbij het subject zichzelf aanpast door vergaarde kennis van het object • EPICYCLES emblematisch voorbeeld van foute wetenschap: als de werkelijkheid zich niet voegt naar het model voeg je een subregel toe • EPPONIEM woord waarin een eigennaam zit en lijkt op een bestaand woord zoals annalogie en theologie • ERVARING alleen de directe en onmiddellijke ervaring telt. alles wat je van anderen leert moet je zelf zien. dit weet ik uit eigen ervaring • ETAGELINDE gecultiveerde levensboom. sommige zo groot dat er op de eerste etage een dansvloer was en op de tweede een orkest • gait berk) • ETYMOLOGIAE van ISIDORUS VAN SEVILLA, een encyclopedisch werk waarin hij informatie over allerlei zaken probeerde te relateren aan de oorspronkelijke betekenis van een woord. rond 500 • ETYMOLOGIE als entomologie, maar dan van woorden. nu niet waar komen ze vandaan, maar waar gaan ze naar toe. wordwatching • ETYMOLOGIE van het griekse étymon • ?t?µ??) ‘oorspronkelijke vorm van een woord’, dat weer is afgeleid van het bijvoeglijke naamwoord étymos • ?t?µ??) ‘werkelijk, waar’, en lógos • ?????) ‘leer, wetenschap’. het woord werd bekend door de ETYMOLOGIAE van ISIDORUS VAN SEVILLA • EULER-ROTATIE als je iets in 3 dimensies vrij om 2 assen laat draaien krijg je niet een puntrotatie maar een euler-rotatie: 1 resultante as • EVERNIA PRUNASTI eikenmos. een korstmos, vooral op de eik hoger op de berg • zuivere lucht). lindegroen, geweivormig. wordt gebruikt in bereiding van parfum • EVOLUTIE het leven overwint de entropie omdat anders niet meer bestaat : aan het einde der tijden is alle stof gevat in organismen • EVOLUTIE streven naar stilstand en daardoor voortdurend. het heersend principe is leeg. de dingen gebeuren um sonst en dat wat niet in de weg zit van iets anders overleeft. die afwezigheid van sturing maakt deze natuurwet boven alle andere zo schokkend voor gelovigen omdat het de grote leegte toont • EXPOSURE installatievoorstel. de moderne mens is blootgesteld aan vele gevaren die hij of zij niet meer allemaal overziet. gelukkig zijn er veel regels van de overheid om ons te beschermen! • EZEL een goede spoorzoeker. ingenieurs die wegen of paden moesten aanleggen in de bergen lieten ezels zelfstandig het beste pad te zoeken omdat zij daar het beste in zijn • FACETCAMERA 80x50 buisjes vormen een camera obscura • FERDINAND PEER • almelo, 1966) beeldend kunstenaar sinds 2007 wonend in asturias, noordspanje. voornamelijk schilderijen en tekeningen maar ook installaties. veel geleerd van JOPY VAN MANEN, HAN VENEMAN, MARTIN SJARDIJN en ARTHUR C. VERKOREN. exposerend sinds de jaren negentig • FILESOFEREN overpeinzen in de file • FINNEGANS WAKE is als een boek in een onbekende taal; als een droom van verschoven betekenissen • FONTEBONA vereniging voor het leven in de buitenlucht—je wordt lid en beheer een stukje berg als goede huisvader. met je voeten in het gras. mensen laten ervaren dat je kunt leven en genieten met heel weinig en direct in de natuur. dat is de beleving die bieden op fontebona • FONTINALIS ANTIPYRETICA bronmos. waterplant die in de winter groeit en vers blad krijgt. alleen in helder, kalkrijk en snelstromend water • forellenzone). blijft groen en groeit in de winter • FOURIER franse wiskundige die verzon hoe vissen door golfjes op golfjes de droge werkelijkheid zien • groot vishaakjesboek) • FOURIER-GRAMMATICA de f o u r i e r-transformatie van een zin: g ö d e l - g e t a l op de literatuur • FRANSE AALHAAK engels: gorge; de oervorm van de haak; werkt doordat hij, in het midden vastgemaakt, uit gaat staan in de vissekeel bij de aanslag; de doejong der haken; een harpoen bedekt met aas; tussen jacht en verleiding • FUNCTZUCHT dingen doen die je anders nooit zou doen: functionaliteit invullen omdat apparaten het kunnen • GAMMAWETENSCHAP een foto maken van de zee, daarvan de golfbergen en -dalen beschrijven en er vervolgens achter komen dat alles anders is • GEDACHTE dat de abstractie dichter bij het wezen, het onderbewuste • het onuitgesproken gedachte) komt • GEDACHTENBOOM dat de gedachten gestructureerd zijn als de vele takken van een boom; die alle kanten opgaan en soms ophouden; maar dan het jaar erop toch doorgroeien • GEDACHTENSPATIE • GEFRITUURDE COURGETBLOEM de bloem vullen met roomkaas dan door een beslag van bier en meel halen en 20 seconden in de frituur. erg handig zeker voor alle mannelijke bloemen waar toch geen vrucht aan komt • GEKETEND de keten van productie, onderhoud, regelgeving, etc die gepaard gaat met hoogtechnische middelen en waar de DOEJONG zich van afwendt • GELIJKGESTEMD taal kan alleen iets overbrengen als de ander dezelfde ervaringen en achtergrond heeft als de spreker en het ook nog eens een keer helemaal eens is. anders gaat het mis • net sociale media) • GELOVIGEN alleen politici geloven dat de politiek invloed heeft, alleen marketeers geloven dat reclame waarheid bevat, alleen architecten geloven dat gebouwen mensen veranderen en alleen kunstenaars geloven dat kunst de mens definieert • GEMBERBOTERKOEK /recept van mijn oma /200 gram tarwebloem, 125 gram boter, 100 gram suiker, theelepel kaneel, zakje bakpoeder, snufje zout; goed kneden; in bakvorm drukken; bedekken met schijfjes geconfijte gember en wat siroop van hetzelfde potje; 25 minuten in de oven op 140 graden • GEMEENTE:OLIFANT riooluitzuigwagen van het gemeentelijke nutsbedrijf • GEMIDDELD genomen gebeurt er niks—we zijn maar een droom • GENADIG dat je niet weet hoe we hier kwamen maar wel dat je er dankbaar voor moet zijn en dat het leven bijzonder, uniek en waarschijnlijk eenmalig is en genadig voor al het levende • GENARIO generieke ezelnaam in de CUENCA MINERA. als je de naam van een ezel niet kent noem je hem genario. bijna altijd goed. oorspronkelijk een ezel in een populaire tv-serie • GENERAAL PARDON eenakter ; de generaal wordt naar voren geschoven door de coupplegers als woordvoerder • GENERALISME van het latijns GENE: baren, verwantschap; als vrouwelijk en het specialisme als mannelijk principe; van latijnse species: soort, type—na de overheersing van het specialisme sinds de landbouwrevolutie wordt het weer tijd voor een periode van generalisme • GENEREN erfelijk gedrag dat zich herhaalt in generaties in zichzelf zo in stand houdt. zich voortplant. zoals incest en voetbal • GENISTA LEGIONENSIS anabio, enabiu; endemische vlinderbloemige in de cordillera cantabrica. zeer geschikt om een vuur mee aan te maken • GEOMALACUS MACULOSUS de KERRY SLUG. eet korstmos en rolt zich op in een bal bij aanraking. een lusitanisch dier. dwz alleen in het noordwesten van het iberisch schiereiland én ierland • GEREEDSCHAP alleen gebruiken waar het voor bedoeld is. anders gaat het kapot • GESLACHT toen werd anastasia geboren en die trouwde na dertig jaar met alexei, en ze kregen twee kinderen, rodney en sabah. en sabah trouwde met gulliver—en al die mensen gingen dood; en daarna kwamen weer meer mensen en die gingen ook dood; en ze heetten Arathan, Jizua, Sandra, Ismael, Dolores • GETALBOOM een voorbeeld van de toestand is de getallenboom. bv 123 is familie van 1236 en 12361 en indirect van1228976 • GETALROMAN een verhaal geschreven alleen in cijfers; een verhaal waarbij de hoofdpersonen elkaar aanvullen en optellen. dialectischer kán niet; het laatste verhaal dat alle andere omvat; 1971 is zo'n getalroman; uit 1991 door paris rademacher. uitgegeven door abel boerema in 2002 • isbn 9080695017) • GETALSMATIG de waarde des getals versus de inhoud des getals versus de vorm des getals versus de geschiedenis des getals versus de positie des getals • GEVOELIGE LAAG als kind verkreukelde ik het zilverpapier van de chocoladereep tot een klein hard propje om het dan weer helemaal glad te wrijven. maar dat lukte nooit want er bleven altijd kreukels. de weerbarstige werkelijkheid liet zijn sporen na. nu doe ik het om die werkelijkheid vast te leggen • GEWETEN dat je weet dat er meer is dan jezelf dan de begeerte dat er een goedheid is die je kunt vinden dat er een godheid waar je deel van uitmaakt • GEWIGT dat alle massa traag is omdat het een bovenruimtelijke • zeg 4-dimensionale) component heeft en dat alle massa met elkaar verbonden is; dan is het heel traag; alsof je de takken van een boom uit elkaar wilt buigen • GLADSTRIJKEN wat gebeurd is kun je nooit helemaal wegstrijken. het laat zijn sporen na in het • spiegelende) oppervlak; rimpels kreukels en plooien • GOD is al het onbegrepene en onbegrijpelijke; wordt god groter of kleiner met onze toenemende kennis? • GOD is de spiegel van je ziel • GOD zegt: geloof heeft er niks mee te maken • GOLVEN bewegen altijd op een grensvlak, een OPPERVLAK; transversaal in een andere dimensie. electro-magnetisch, magneto-electrisch, etc. longitudinale golven • zoals geluid) bewegen in dezelfde dimensie, of toch niet? • GOLVEN zijn er eigenlijk niet. periodiek veranderende toestanden van energie en traagheid. ze bestaan alleen in onze waarneming. ze zijn virtueel. de werkelijkheid is niets anders dan een staande golf. een golf bestaat alleen als er iets is dat het in beweging brengt • GOUD aurum: ochtendgloren, a u r o r a! • amanacer radiante.) edelmetaal. oxideert niet, geleidt goed en houdt straling goed tegen. wordt gemeten in karaat • quilato) • GRAMMATICA als taal het voertuig van de geest is dan is grammatica de barokke decoratie op het koetswerk van dat voertuig • GREEN LEAF VOLATILES de krachtige geur van vers gemaaid gras is eigenlijk een alarmsignaal • GROTE GEBEUREN alles is al gebeurd. onze geesten volgen de lijnen van uitkristallisatie; en achter het kristal van het al zit het wezen—alles is er, en was er, maar zit te wachten tot iemand het betekenis geeft; tot iemand het tekent • GUTTAPERCHA • HAN VENEMAN krachtig almeloos kunstschilder. vroomshoop 1939? enschede 1991? • HANDBOEK boeken mogen nooit te groot en zwaar zijn: je moet hem met één hand boven de dekens kunnen houden • HANDOMDRAAI stelling: links-rechts kun je spiegelen door een rotatie in 4d • HANGMATKNOOP halve knoop • als veterstrikken); losse eind strak trekken; losse eind onder de vaste kant door en een lus ervan in de halve knoop leggen en de knoop vasttrekken • HAREN het scherpen van de zeis door erop te hameren; gebruik oorbeschermers; beginnen aan de binnenkant, 1mm uit de kant mikken; zorg dat het hele vlak dezelfde kromming heeft; loop de buitenkant na op onregelmatigheden • HEMARIS TITYUS glasvleugelpijlstaart. gedrag lijkt erg op de kolibrivlinder, maar hij houdt van scabiosa en knautia • HERKOMST als ik ergens de tweede keer kom verheug ik me. maar het geldt alleen voor de tweede keer. alleen dan is het een herinnering aan de thuiskomst • HESITENCY was clearly to be evitated. execration as cleverly to be honnisoid ~james joyce, finnegans wake • HET GELIJK VAN HET ONGERIJMDE • HET GEWICHT VAN DE ONUITGESPROKEN ZAKEN • HET IS NIET PERSOONLIJK • HET LUIE OOG • HET SCHILDERBOEK VAN FERDINAND PEER de documentatie van een knstenaar is als COCIDO MADRILEÑO: alles samen gekookt maar in aparte gangen geserveerd. het begrijpen van de kunst of de kunst van het begrijpen; de geheel eigen waarmeningen en waarnemingen van FERDINAND PEER • HET STAAT GESCHREVEN geschreven taal komt van hogerhand en wordt klakkeloos geaccepteerd--dat heb ik eens ergens gelezen--is het omdat je níet weet van wie het komt dat je het maar voetstoots gelooft? • HET VERHEUGDE LANDSCHAP dat je een plek herkent hoewel je van een andere kant komt als de vorige keer • HET VERKEERDE BEEN • HET ZIJN ER DRIE. drie mannen van gelijke kleding, gelijke grootte, gelijke leeftijd. nu gaan ze uit elkaar om een koeievlaai te ontwijken. twee naar links. twee naar rechts. een naar rechts, een naar links • HEUGEN tijdens het dromen kun je herinneren noch onthouden; het geheugen staat uit maar is tegelijkertijd de bron van de dromen zelf; het geheugen genereert en jij beleeft • HIER LOPEN WIJ, kameraden voor het leven, over vaste paden. de zon schijnt zwaar, bedrukt ons even, maar de lasten op onze rug zijn hoog opgeladen, het hoofd blijft zo koel en ongenaakbaar • HIERONYMUS BOSCH • HINDERLAAG de noordelijke rovers lagen in hun vertrouwde stek te wachten op de broers die dat niet wisten en met open ogen in de val reden • HIP onvermogen van zowel beeldend kunstenaar als publiek om nog beeldend te denken; alleen de hip is nog van belang. men ziet niks meer • HOLTERBERG een scherp getekende berk, verlicht zwevend tegen wazig paarse heideballen • HOMO ORTHOGRAFICANS menssoort die de taal belangrijker acht dan de boodschap. letterlijk betekent het "de spellende mens"; «mijn spel• l)en is we• t)ten» • HONI SOIT QUI MAL Y PENSE schande hij die er kwaad van denkt • HORIGEN er wordt beweerd dat wij leven in vrijheid. maar feitelijk zijn we onvrij. gebonden door zelfgekozen regelmakers en overbevolking • HUIS VAN GOD god woont aan de oppervlakte—als aan de rand van een spiegelglad meer • HUTTIST iemand die niet in een • groot) huis wil wonen en de afgezonderde functies liever verdeeld over verschillende hutten • HYPOCHONDRIE kan alleen bestaan in een wereld waarin de medische stand suggereert dat ze alles kan oplossen • IETS is in zichzelf of in iets anders • spinoza) • IETS vaak begrijp ik mezelf niet. nu weet ik waarom. dat heeft ergens mee te maken • IK ben maar een stem op een moment • IM HOLZ SIND WEGE, die meist verwachsen jäh im unbegangenen aufhören. jeder verlauft gesondert, aber im selben wald. oft scheint es ob gleiche einer dem anderen. doch es scheint nur so. holzmacher und waldhüter kennen sie. sie wissen was es heißt, auf einem holzweg zu sein /martin heidegger • IMMER GERADE AUS licht golft alle kanten op maar de energiekwanta gaan rechtdoor? • IMMER MIT DER RUHE via ferdinand • IMMERS als in een wiskundige tekst het woord "immers" gebruikt wordt dan weet je dat de schrijver vergeten is wat uit te leggen • INERTIA één van de twee krachten in de natuur. al dat is, wil niet van zijn plek. de onwil tot veranderen of bewegen; wat is de andere? • INERTIE traagheid.de bekendste vorm is zwaartekracht. daardoor ontstaat onze wereld, brandt onze zon en geven de wolken regen. zij is de traagheid van het bestaan, het antwoord van de natuur op de wilgedreven krachten. zie hysterese • INFLATIE als ik als land mijn eigen geld uitgaf wist ik het wel: dan hief ik de belastingdienst op want inde ik door elk jaar 10 procent geld bij te drukken • INFORMATIE alle informatie is uit te drukken als een bepaalde hoeveelheid; elke hoeveelheid is een unieke informatie; als je dat doet in een UNAIRE reeks is dat nog duidelijker • INFORMATIE alle natuur is informatie en informatie zit alleen in DIAMANTGETALLEN • INGEHOUDEN ik hield mij dus in. niet zoals men een driest paard tot kalmte maant, maar als noodweer dat spoorslags de hemel verduistert • INNERING in mij krijt het, blij, binnen te gaan in de razende tunnel. het natriumlicht dat oranje spat tegen het paarse omspansel knalt de lyriek uit elkaar in rondspinnende splinters. zijn betekenis en verwachting afgeknelde zenuwuiteinden. een kristal tot zand geknapt • INPLOSIE uit je raamwerk van dimensies ploffen. de enige manier. explosie van kracht: als iets niet past past het daarna gek genoeg wél • INSPIRATIE want hij voelde hoe de muzen hem bij elke nieuwe frisse ademtocht wat schoons influisterden • INTER• NET)CITY interactieve installatie online uit 1995. realtime gegenereerde vrml-objecten van bestaande html-pagina's waar de ondergedompelde deelnemer dan ruimtelijk doorheen reist. ism ger hobbelt. op springtij, utrecht 1995 • INTERESSANT alles wat ik maak is voornamelijk voor mezelf interessant. voor me jongere zelf. toen ik het allemaal nog niet zo goed begreep • INTERESSE pas als je iets niet begrijpt wordt het interessant • INZICHT in de essentie van kunst is nabij als je beseft dat de oude grotkunst van bijvoorbeeld lascaux nooit bedoeld is gezien te worden • ISAMBARD KINGDOM BRUNEL • IZLAJOT over de stammen der neerlandsche taal 17.356 in getal. 17 litouwse dichters presenteren hun sonnetten in vrije versvoet • 1990) • J • JACHT de krijg stamt niet af van de jacht maar de jacht van de krijg. bij welke andere soort jagen de mannen wel en de vrouwen niet? • JACK BUTLER YEATS groot iers schilder. expressionist die zijn eigen weg ging. hoogstens verwant met de grotesken van het romeinse domus aurea • JACQUES LACAN the symbolic, the imagibary and the real • JAN, PAK DE LEUNING vaste uitdrukking van mijn vader. om aan te geven dat iets heel erg • schandalig • duur)) is • JOGHURT 1 liter melk met 2 el joghurt 12 uur lang op 45° houden • JOHN MARTIN negentiende eeuwse engelse schilder van het overweldigende • JOSAFAT katholiek heilige achter wiens hagiografie het leven van boeddha schuilgaat • JUDASPENNING heb je nog van die geile blaadjes? vroeg mijn oma. mijn vader kreeg een rood hoofd. nou en óf! hij verstopte ze op zolder maar ik wist precies waar ze lagen.—die blaadjes die zo rammelen en die zo mooi in het droogboeket staan, zei oma na de lange stilte—oh judaspenning! • KABOUTERJENEVER1 het verhaal van JAN ALFERINK: lange tochten langs de afrikaanse kust met een franse pakketboot. drie maanden of langer van huis. het begon bij freetown tot aan kaapstad. hij was verantwoordelijk voor de motorsloep • KABOUTERJENEVER2 in '52 was hij bij monument van jan van riebeeck; een fles KABOUTERJENEVER en 45 gulden; nederlandse zeelui; van kaapstad af de bevoorrading van de willem barendz: mooi weer, kalme deining. pilsje drinken op het walvisluik: vreselijke stank • KABOUTERJENEVER3 er verschijnt een man, keurig in pak met hoed, paraplu en valies; hij wenst iedereen hartelijk een goeie reis en stapt zo in zee, de koffer tegen zijn borst geklemd; nooit meer gezien; waarschijnlijk de koffer vol met zware spullen • KANAAL ALMELO-NORDHORN een lineair rietland • KANTELAAR een 5 of 6 of 7-assige tuimelaar moet ook zichtbaar in 3D kantelen • KANTELING laten we vanaf nu een rotatie 4d een kanteling noemen; je ziet iets verandering maar feitelijk is het helemaal geen verandering maar een rotatie. een rotatie in 3d is al moeilijk voorstelbaar • KANTON BUBAHSKY schrijver van het kvademecum, ofwel kanton bubahskys vademecum, en spreekstalmeester van het circus hermanos bros • KANTONEES woorden en uitdrukkingen verzonnen en gebezigd door kanton bubahsky, de hoofdredacteur van het schilderboek van ferdinand peer • KANTONS BAARDKAM de natuur houdt zich totaal niet aan OCCAM'S RAZOR. vaak is de ongelooflijkste verklaring de juiste. als het logisch lijkt, is het niet waar • KANTTEKENINGEN zie MARGINALISME • KAPOT de natuurlijke staat der dingen is kapot: laat je ze met rust dan gaan ze vanzelf kapot; je moet het niet omdraaien: als iets werkt is het mooi meegenomen; maar je kunt er nooit van uitgaan dat iets altijd werkt; de natuurlijke toestand van een apparaat of techniek is kapot • KENMERK van kunst is dat je eromheen kunt. je kunt er iets mee doen maar het hoeft niet • KENNETH KAUNDA one zambia, one nation! one nation, one leader! one leader, dr. kenneth david kaunda! • KENNING oude dichtvorm waarbij de tweede helft van de regel hetzelfde maar in een andere vorm vertelt • KENNIS in hoeverre is menselijke kennis van de wereld een artefact ontstaan door gebruik van taal en in het geheel niet gerelateerd aan de werkelijkheid? bijvoorbeeld het concept meervoud • KENNIS over het verschil tussen informatie en kennis : kennis zijn relevante gegevens die je zelf hebt verzameld over een bepaald onderwerp ; informatie zijn gegevens die dat niet zijn • KERSTENING na enige studie blijkt dat de kerstening noordeuropa vrouwonvriendelijk, feodaal en ondemocratisch heeft gemaakt • KEUKEN VAN 3 de meeste gerechten kun je herleiden tot drie hoofdingredi:enten. de rest zijn vaak alleen maar toevoegingen van anderen om het recept toe te eigenen • KIJK in de stad leer je niet meer te zien of te horen vanwege de overvloed aan input. in veld en beemd moet je dat weer áfleren om te horen dat de stilte vol zit met leven en om te zien moet je weer leren kijken • KIJKEN is de ruimte oplossen: je kijkt de wereld plat: dan zie je dat alles precies in elkaar past • KLANKTON is er ook een kwantummechanica in geluid? zijn er naast golven ook deeltjes? een heel ecosysteem van verschillende deeltjes met onbepaalde aanwezigheid? hoe klinkt dat? • KLEDERDRANG de mens kleedt alles aan. zichzelf, de ander, de wereld en de werkelijkheid • KLEUTERSCHOOL was de rest van het onderwijs maar als de kleuterschool: de hele dag tekenen en sleutelen aan installaties en aan het eind een verhaaltje van WIPNEUS EN PIM • KLOTSBAK televisie. systeemrijmt op glotzen • duits voor tv kijken), aquarium en rijmt op kotsbak /kabibih • KNOFLOOKSAUS knoflook, mayonaise, yoghurt, dille, coffee creamer • KNUFFELEN vinden mensen dat leuk omdat ze eigenlijk apen zijn en apen nemen hun kleintjes zo mee de bomen in - hou me vast - ik laat je niet vallen - en vinden daarom honden knuffelen niet leuk, omdat het geen apen zijn? • KOELSTAVEN stukken brandhout die stiekem toch vochtig zijn en zo de temperatuur van het vuur te laag houden • KOFFIE is te gebruiken als ontwikkelaar • KOHLFAHRT met een bolderkar vol met alcoholische dranken door bremen rijden en daarna kohl und pinkel eten • KOLK dat huygens' beeld van de zwaarte, dat het een gevolg is van de geometrie van de ruimte, en niet een actio in distans, en in die zin moderner is dan newton • KOLKEND huygens volgt descartes in zijn voorstelling van de wervelingen en verdiept dat. de zwaarte zou het gevolg zijn van een draaiing van de ether. zoals zijn model van zegellak op de draaitafel het in twee dimensies laat zien maar dan vertaald naar drie dimensies • KOOLSOEP gedroogde macrolepiota, laurier en zout in water laten weken en daarna koken, fijngesneden kool met suiker en paprikapoeder bakken en erbij doen en tijdje koken • KRAUTSALAT 1.5kg fijngesneden kool, kneuzen, dan kook een mengsel van ½kop olie, kop azijn, ½kop suiker, el zout, el grove mosterd, el mosterdzaad en 2 gesneden uien en giet dat over de kool. laat het een paar dagen staan op een koele plaats. houdbaar voor weken • KUNST is altijd dat wat de toeschouwer er van maakt. het hoeft ook niet gemaakt te zijn door iemand, het kan ook gevonden worden. het wordt alleen maar gevonden • KUNST maken is kunst zoeken en vinden in de wereld om je heen. het gaat om de selectie. iedereen is kunstenaar • KUNST wat is kunst?definitie: al het geproductie van de mens is kunst; veel daarvan is toegepaste kunst, en maar een heel klein deel autonome kunst • KUNSTWERK der mensch ist nicht mehr künstler, er ist kunstwerk geworden /friedrich nietzsche /die geburt der tragödie • KUNSTWERK een kunstwerk is zowel de boodschap als de grammatica. een taal en verhaal in één. je kijkt ernaar alsof het de werkelijkheid is. • wat het ook is) het kunstwerk proberen te lezen heeft geen zin want het is meer dan taal • KVAAD er is geen enkele situatie waarin het gerechtvaardigd is dat ik kwaad ben; als ik dan kwaad ben moet ik tenminste dát bedenken • KVADEMECUM verzameling termen die mij dierbaar zijn. maar het geeft me zelf een heel peripatetisch gevoel: altijd maar weer een naam moeten verzinnen. alsof het dan pas bestaat. of is het echt zo? • KVADEMECVM soorten modder; ontdaan van betekenis; de traagheid van het bestaan; het gelijk van het ongerijmde • KVAT kans • waarschijnlijkheid) en energiesprong: een hogere energie is een compactere waarschijnlijkheid • bijvoorbeeld een grote bindingskracht betekent een diepe put waar maar zeer moelijk uitgetunneld kan worden: toevoer van energie • warmte) vlakt de gausskromme uit) • KVAT kans is energie en de kvat is de kleinste grootheid van alles kvattus, kvans • KVATTUMMECHANICA de werkleer van het waarschijnlijkheidsveld • het kvansdeeltje) • KVILKEURIG eenzijdige willekeur, unilateral randomness; wat voor de één blind toeval is, is voor de andere dagelijkse routine • KWANTJES als de afwijking tussen geteld en gewogen geld groter wordt dan het gewicht van één munt noemen we dat geld kwantjes • LA BRAÑA-ARINTERO vindplaats in león waar blauwoog met donkere huid • 'swarthy') is gevonden van 7000 jaar geleden / in 1986 vertelden toeareg me over een mythische stam met blauwe ogen in de sahara / daarnaast ook CHEDDAR MAN en het meisje van LOLLABD • LA RESIDENCIA DE LOS DIOSES René Goscinny, Albert Uderzo • LAAG ONDER LAAG • LABOUR OF DIVISION het onderverdelen in categoriën • deductie) is uit den boze; geworteld in de rede maar niet in de werkelijkheid • LANDKWAL leeg plastic zakje dat zich door de wind verplaatst over het land tot het een plekje vindt waar het 10.000 jaar kan overwinteren • LANGUAGE OF NATURE william carew hazlitt over mechel de montaigne: "a man of genius belongs to no period and no country. he speaks the language of nature, which is always everywhere the same" • LANGZAMERHAND verander ik in de oude man die ik zo goed ken omdat hij altijd al in mij zat • LANOLINE vettige substantie in verse wol die ook beschermd tegen bacteriën en schimmels. dus niet weghalen • LEEFTIJD fysieke werkelijkheid wordt gedefinieerd door de beperkingen van de waarnemer; bestaat tijd wel op de manier zoals wij haar ervaren? • LEEGTE hier ontstaan de gedachten • LEESTEKENS hinderen de gedachtenstroom • LEIDSE SARCOFAAG 1 in voorstelling vijf, vier figuren; drie van normaal formaat; twee daarvan kijken elkaar aan en, één knielt er—staat er net van op. deze ene is op de voorgrond; die andere ene—die van de drie van formaat—staat achter de twee • LEIDSE SARCOFAAG 2 die trouwens elkaar heel raar aankijken en slechts gering wijken voor die andere. van de rechter is zijn hand afgevallen, zijn rechter. de linker legt zijn rechter maar vast—want uit steen gehouwen—op de schouder van de door de kniëen gezakte. die op zijn beurt de rechter bedekte • LEIDSE SARCOFAAG 3 in zijn gewaad verpakte. hij kijkt naar waar de gevallen rechterhand van de rechter was, daar. de linker heeft haar op zijn kaak • LENSWOLK op het vlak van de lens is informatie gelijkelijk verdeeld, dus nul of hooguit een egale kleur; daarachter worden kringen kleiner totdat ze in het brandpunt overgaan in punten; het lensvlak is dus een soort holoraam want elk punt heeft alle informatie • LENSWOLK op het vlak van de lens is informatie gelijkelijk verdeeld, dus nul of hooguit een egale kleur; daarachter worden kringen kleiner totdat ze in het brandpunt overgaan in punten; het lensvlak is dus een soort holoraam want elk punt heeft alle informatie • LICHTKOOI een vorm van voortdurende fotografie - net als de stroboscoop • LIMIET je hebt grenzen nodig om vorm te geven • LITTLE THINGS it has long been an axiom of mine that the little things are infinitly the most important—sherlock holmes, a case of identity • LOEMPIA hartige vulling, niet te nat en zeker niet vet; dun beslag van water en bloem; bak eenzijdig met weinig vet een dun flensje; in het midden wat vulling; rol op en druk de kanten dicht; als er vet tussen zit lukt dat niet; dan twee keer frituren • LOLLAND LOLA • LOS 6 CRÁNEOS DE RAMÓN ZATAPA • LOS HIJOS DEL DUGONGO • LUISTER als je luistert is het stil • LUISTER als je praat kun je niet luisteren : als je luistert hoef je niet te praten • MACADAM mooi gemaakte steenslagweg. bijna asfalt • tar-mac). de gaten rond de grote stenen worden opgevuld door de kleinere. hoe alles precies in elkaar past • MACERACIÓN • MACROLEPIOTA PROCERA de grote parasolzwam. eetbaar; ruikt naar versgebakken brood; grote hoed met schubben; witte lamellen, knol en losse ring; steel met slangehuid; geen vulva; op bemeste maar niet op begierde weides en bermen; goed te drogen • MADRILEÑO COCIDO het tegenovergestelde van COCIDO MADRILEÑO: je kookt alles los en husselt doorelkaar in ene pot net voor je serveert • MALINGENIE de boze. volgens Descartes bestaat hij niet maar dat is niet waar. hij bestaat wel degelijk en stuurt alle onbezielde dingen. zijn invloed is voelbaar als Occams Scheermes niet werkt • MAMPOSTERÍA piedra sin trabajar unida con argamasa • c/i prerománico de naranco) • MANÍ pinda's • zuidamerikaans) • MARASMIUS OREADES senderuela, weidekringzwam. in CORROS DE BRUJAS • heksekringen). kleur van oudivoor. plaatjes. elastische steel. eetbaar • MARMERDRUK vul een lage bak met water; sprenkel daar met terpentine verdunde olieverf op; roer het water een beetje; papier erop; laat de verf intrekken; als het vel helemaal doorweekt is trek je het papier snel uit het bad en laat platliggend drogen • anders lopen de kleuren eraf) • MASSA vervormt de ruimte omdat het afstand opslaat: het is een afstand-reservoir; dit leidt tot de ontdekking van het afstanddeeltje; als je dit opeten tegen wilt gaan moet je energie • dus massa) inzetten, dat wil zeggen afstand afrollen • MEDITATIE ben ik aan het mediteren of verbeeld ik mij dat? • MEERFOUT aristoteliaanse wetenschap borduurt voort op het begrip meervoud • MEERWAARDE de kunst is het enige dat geld genereert. je kunt kunst definiëren als de meerwaarde an sich • METATHESE niet these, antithese, synthese maar these, antithese METATHESE; je wordt de tegenstelling gewaar en neemt die mee; jíj bent verandert; dat is de ware dialectiek • METATHESE niet these, antithese, synthese maar these, antithese, m e t a t h e s e ; je wordt de tegenstelling gewaar en dat verandert je • MIDDELEN alles wat je aan middelen tussen jou en werkelijkheid stopt, vergroot de afstand tussen jou en de werkelijkheid • MINDERBROEDERS krielkippen zijn natuurlijker en daardoor sterker. ze kunnen vliegen en daardoor ontsnappen aan vossen en ze broeden uit zichzelf. de MAPUCHE uit chili--minder uiterlijk erg anders en groene eieren leggende--is ook erg sterk en beroedzaam • MINDERBROEDERS krielkippen zijn natuurlijker en daardoor sterker. ze kunnen vliegen en daardoor ontsnappen aan vossen en ze broeden uit zichzelf. de MAPUCHE uit chili--minder uiterlijk erg anders en groene eieren leggende--is ook erg sterk en beroedzaam • MIRKWOOD the entrance to the path was like a sort of arch leading into a gloomy tunnel made by two great trees that leant together, too old and strangled with ivy and hung with lichen to bear more than a few blackened leaves • tolkien, the hobbit) • MOBY DICK, or, the whale /herman melville / ene van de hoogstnoodzakelijke boeken uit in mijn PIGSKIN LIBRARY • MONOTAL het unieke talstelsel heeft maar ene positie met oneindige waarde en elk getal heeft zijn eigen unieke symbool : 1, 2, n, 8 • MOSTERDSOEP water, zout, peperkorrels, mosterd, mosterdzaad, prei, lavas of maggi, aardappels, geraspte kaas • MOTHER LODE a principal vein or zone of veins of gold or silver ore. the term is also used metaphorically to refer to the origin of something valuable or in great abundance • wikipedia) • NACHT in mij krijt het, blij binnen te gaan in de razende tunnel. het natriumlicht dat oranje spat tegen het paarse omspansel knalt de lyriek uit elkaar in rondspinnende splinters. betekenis en verwachting zijn afgeknelde zenuwuiteinden, een kristal tot zand geknapt • NACHT op het plafond lopen er stralen licht van rechts naar links afkomstig van een auto buiten die voorbij rijdt. aan het eind, tegen de muur tellen ze elkaar op en sterven weg. net als het uitdovende geluid van de auto • NADER het gaat om het benaderen van het moment; het naderen. niet het moment. steeds dichterbij, steeds verder inzoemend • NARRATIVE ABBREVIATED • NATURE we are conscious of an animal in us which awakens in proportion as our higher nature slumbers. reptile and sensual and perhaps cannot be wholly expelled; like the worms which, even in life and health, occupy our bodies. possibly we may withdraw from it, but never change its nature / thoreau • NERGENS laten we het daar eens over hebben • NET BOVEN DE BOMEN zie je het dak van het huis van DE BASK, rood afstekend tegen de blauwegroene wand van de hoge berg; het is groot en alle gemakken voorzien; je bent er welkom maar je zult hem er nooit aantreffen • NIEMAND stel bij een • natuur)wet altijd de vraag welke macht hem handhaaft: als de wet goed gevonden is zal het antwoord altijd niemand zijn • NIEUWS als informatie niet verloren kan gaan kan er ook geen nieuwe informatie gemaakt worden • NOBLE PORTICO "in places the sea had eaten out enormous blue grottoes. at one spot, several of these had broken into each other to form a huge domed cavern, the roof of which hung one hundred feet above the sea. the noble portico was flanked by giant pillars" ~douglas mawson • NOM DE PLUME zeg maar dag tegen je privacy; hoe gaan we overleven in de volledig transparante nieuwe orde? door je identiteit te faken • O • OBSTAKELPRINCIPE de basis van de evolutie: als iets niet in de weg zit van iets anders blijft het bestaan: het ene zandkasteel is niet steviger dan het andere, de golven neem het ene mee en het hoger gelegen volgende niet • ONBETEKENEND de constituent is in permanente staat van onbetekenis; leg je hem vast dan klapt hij uit elkaar; of in elkaar • ONEIGENLIJKE ZINSBOUW • ONS rest slechts op de gebarsten lippen—als ik ze krul proef ik van dat rode spul—de laatste twijfel, wat vage begrippen, vormen samen een vraag: zou ik kou vatten, zonder mijn stalen kraag? • ONTFERMING • ONTKOPPELING hoe iets autonoom en ongebonden in meer • ruimtelijke) dimensies gezien juist verbonden met iets anders blijkt te zien • ONTZETTENDE BEWOORDINGEN de verschuiving, het ontzetten van woorden en betekenissen in FINNEGAN'S WAKE • ONWILLIG ik ben niet van de wil. wil is een construct. een verzinsel. net als god. de wereld is beter te verklaren zonder wil. en god. dan voel ik me verlaten en leeg, wil ik dat wel? • ONZEKERING de werkelijkheid is onzeker. een boek dat zoekt de werkelijkheid moet dat ook zijn. het ene moment, het andere moment dat. dat is het onzekere boek van de doejong. bestaat de doejong wel? • OPBORRELEN de geur van vers gekookt water brengt veel herinneringen naar boven: van warmwaterkruiken en stoomstrijkijzers • OPPERVLAKKIG een oppervlak is de grens tussen twee verschilldende substanties. de wereld is verdeeld in natuur en geest en de grens, het oppervlak, is de werkelijkheid-bewustzijn: een spiegelend oppervlak met twee kanten. elk oppervlak spiegelt: dwz de ene substantie ziet zichzelf in de andere • ORA ET LABORA werken is de beste manier van mediteren • bidden, afhankelijk van je religieuze instelling) en soms krijg je ook nog iets gedaan! • P • PADVINDER kunst is de gids van de geest in het dialectische proces; ze neemt je bij de hand en laat je zien dat er toch veel te zien is in het donkere bos—als je er maar binnen gaat • PAISAJE DE MEMORIA cuando ya reconoces un lugar aunque vienes de otro lado que otra vez • PEKELDRUK een duurzame, experimentele variant van de marmerdruk: lage bak vullen met pekel • water verzadigd met zout) daarop verdunde acrylverf; het water al dan niet bewegen; papier er vlak opleggen; verf laten intrekken; eraf halen en liggend laten drogen • PENCA BLANCA een varieteit van snijbiet • acelga). paksoi-achtige grote bladeren • PENÚLTIMO één-na-laatste; een spanjaard zal nooit laatste zeggen maar altijd één-na-laatste; anders brengt het ongeluk /astor piazolla, penúltimo whisky • PERHAPS the facts most astounding and most real are never communicated by man to man/walden/henry david thoreau • PERRO DEL HORTELANO, lope de vega/ser como el perro del hortelano, que no come ni deja comer • el perro es un animal no vegetariano que no come los vegetales del huerto de su amo, pero no deja que los otros animales los coman) • PERSONA del lat. persona 'máscara de actor', 'personaje teatral', 'personalidad', 'persona', este del etrusco fersu, y este del gr. p??s?p?? prósopon /dle.rae.es • PIGSKIN LIBRARY • PLANNING beter geen planning ; dan hoef je hoef je die ook niet aan te passen ; en je hoef het ene onderdeel niet te haasten omdat het andere eraan komt • PLONK! • POPCORN mijn favoriete deuntje van stan free uit 1972, mijn favoriete jaar • POPULISME de geest is als een lange laan met populieren die ver voorbij de horizon verdwijnt. als ik in de ene boom zit weet ik niet meer wat ik in de andere boom dacht • PRESENCIA ALTERNA • PRIJZEN zal ik de heer, die mij VERSTAND heeft gegeven; ik zie de heer voor mijn ogen te allen tijde; want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankele • psalm 16) • PRINCIPE je moet nooit generaliseren • PRIVATIO BONI the absence of good. a theological doctrine that evil is insubstantial so thinking of it as an entity is misleading. instead, evil is rather the absence of good. • st. augustine of hippo) • PROCESSEN die beeld genereren zijn interessanter dan zelf bewust iets proberen te tekenen; marmerdruk, ruis, kreukels; het is onduidelijk, eindeloos, onaf en echt • PROGRESSIE de biologische evolutie is bij mensen allang vervangen door een culturele. het lichaam wordt alleen maar zwakker, omdat het niet meer hoeft. alle gebreken blijven in omloop. domheid is een pluspunt • PUNTROTATIE dat op een bol draaiend in vier dimensies rond een punt alle punten op de bol om elkaar heen draaien en hun orientatie ten opzichte van elkaar veranderen • Q • QUIET DESPERATION the mass of man lead lives of quiet desperation /henry david thoreau / walden • R • RAAM is een gat in de muur waardoor je naar buiten kunt kijken ; het is niets waardoor je de werkelijkheid ziet • vrij naar lao tse) • RAAMTELLING zal ik jou eens wat vertellen? over tellen en telramen en ramvertellingen • RAAMVERTELLING1 eerst zag ik niets toen ik door het raam naar buiten keek want het was donker. ik zag dat het koud was. ik was ziek en mocht al dagen niet naar buiten. ik zou het niet eens kunnen • RAAMVERTELLING2 uit het donker kwamen drie figuren aangelopen. wat waren ze van plan? voor het huis langs liepen ze, voor de heg liepen ze door. ze hadden de vaart er goed in en zonder op te kijken liepen ze verder. oh nee: één kijkt er om maar ziet niets. dan zijn ze verdwenen in de nacht • REDE de rede is een afgeleide van het werkelijke • onzichtbare) denken • RESOLUTION making your decision meet the situation • ROEP als je iets kwijt bent moet je het roepen /annet • S • SAMENVATTING van een tekst is onmogelijk objectief te maken; lezen is een subjectieve sport; schrijven ook; een tekst bevragen is wel mogelijk • SAMENWERING • SAMENZWERINGSTHEORIE mensen die overal de hand van het kwade in zien gaan ervan uit dat de mens zo geniaal is dat alle nare zaken die haar overkomen wel bedoeld moeten zijn, door het kwade genius. ik geloof dat de mens zwak en dom is • SCHOMMEL de eerste anti-zwaartekracht-machine ; een schommel met een weegschaal erop zodat je ziet dat je gewichtloos bent tijdens de val heb ik tentoongesteld op de expositie van ubique in szentendre, hongarije, 1993 • SCHOOT dat ik vergeefs zocht mijn doelen te bereiken en dat wat me in de schoot geworpen werd niet zag of waardeerde • SENDAS PERDIDAS en el bosque hay caminos que las más veces se pierden de repente en lo intransitado. se llaman sendas perdidas. cada una de ellas corre aparte, pero en el mismo bosque. a menudo causan la impresión de ser iguales. pero solo lo son en apariencia /martin heidegger, holzwege • SENDAS PERDIDAS en el bosque hay caminos que se pierden de repente en lo intransitado. cada una corre aparte, pero en el mismo bosque. a menudo causan la impresión de ser iguales pero solo lo son en apariencia. los leñadores los conocen. saben lo que significa estar en una ~Martin Heidegger • SIWA was de belangrijkste oase waar AMON aanbeden werd door de BERBERS. de grieken noemden de inwoners van siwa de ammoniërs • ammonioi). hiervan is het woord AMMONIAK afgeleid, het zout van de bekende bronnen van siwa • wikipedia) • SLANGEWARMTE de makkelijkste manier om warm water te krijgen is een lange slang in het veld te leggen en te wachten op de zon • SLAVENKETEN het is zo licht lopen. die daar vooraan zal zeker en vast de weg wel weten. wie zou er klagen? wij hebben toch zeker allen lege magen. de ketens zijn zo diep al ingesleten, onze vragen reeds lang vergeten • SLEUTELBLOEM de bloem van de sleutelbloem kun je eten en is ook lekker. de • jonge) bladeren eet je als spinazie. de bloem van de gaspeldoorn kun je ook eten maar die smaakt naar rauwe bonen • SLINGERINGEN de versnellingen en vertragingen in de tijdsnelheid; slingers met slingers • fourier) • SMEER maar in je haar /jopie • SMOESJE maar daarmee nam zij geen genoegen: hoe kom je daarbij? hoe weet je dat? - en ze ging door • SOORTEN MODDER er zit een klein beetje lucht in water en een klein beetje water in lucht. maar de overgang is heel wel te onderscheiden: CLAIRE ET DISTINCTE; hetzelfde geldt voor water, lucht en grond; en steen • SOPHOMORE de wijze zot; zo wordt in de VS een tweedejaars college-student genoemd • SORBUS ARIA meelbes, mostaya. famille van de lijsterbes. de bladeren blijven in de herfst enige tijd wit en vormen zo een mooi contrast tegen de rode en bruine kruinen eromheen • SORBUS AUCUPARIA wilde lijsterbes. serbal de los cazadores • SPAANS een compacte maar niet al te flexibele taal. niet dialectisch. de dingen zijn er vast en onveranderlijk en alles dat er is heeft een naam en alles dat geen naam heeft is er niet. het past goed bij een aristoteliaans wereldbeeld • SPINOZA in zijn filosofie speelde theologie geen rol. hij stelde dat door zijn nieuwe definitie god en natuur hetzelfde zijn en dat inzicht in de natuur de kennis van het goddelijke verhoogt • wikipedia) • SPOED elke lokaal systeem met dezelfde snelheid heeft dezelfde tijdsnelheid, SPOED; ongeacht waar constituenten vandaan komen en welke snelheid ze hebben tov iets anders; dat betekent dat TIJD ongeacht verschil in afstand maar een richting heeft: het is als perspectief • STAKEN als in een verlaten dorpskern een bebouwing van staken en aarde strak afgetekend tegen een blauwwitheldere lucht als mierenhoop omhoogstekend neergeregend afgesmolten leem naast hoopjes gras rond grijsdode takken als anorganische kernen krommen zich van de aarde het leven aanwijzend • STERK de meeste mensen zien alleen wat ze willen zien; alleen de heel sterken zien ook dat wat ze níet willen zien • STEW everything but the kitchensponge • dick proenecke) • STROOIEN DOOD een hero:ische dood willen de mensen niet meer. ze zoeken de strooien dood: overlijden in bed. voor een oude germaan het ergste dat er was • SUBJECTIEF volgens HENK OOSTERLING is het subject een epifenomeen van het handelen van het lichaam in de uitgebreidheid; volgens JOHN COBERCO ontstaat het subject als noodzaak voor het handelen in de waarschijnlijkheid • SUBJECTIEF volgens henk oosterling is het subject een epifenomeen van het handelen van het lichaam in de uitgebreidheid; volgens john coberco ontstaat het subject als noodzaak voor het handelen in de waarschijnlijkheid • SUM OF HISTORIES of richard feynman and the WHAT IS NOT, IS NOT by parmenides are one and the same • of course) if the event never took place/was not observed as it did not—the now is everywhere • or nonexistent) /john coberco • SYSTEEMRIJM het estetische genoegen van inzien hoe iets in elkaar steekt • TAALDINGEN subject en object zijn taaldingen; er wordt de suggestie gewekt dat ze bestaan en dat ze tegengesteld zijn; vervolgens krijg je vijfhonderd jaar debat; alsof er een objectief te generaliseren subject bestaat; om daarna ze weer bij elkaar te brengen met vergevingsgezinde dialectiek • TAALGRENS accepteer ik een wereldbeeld dat door taal gedicteerd wordt terwijl ik weet dat er ook velen zijn die er anders over denken maar dat niet kunnen uitspreken omdat hun de woorden ontbreken. makkelijker is het om gewoon onder kunstenaars te blijven dan de wereld te veranderen • TAL of talnotatie de ordening van tellen en noteren van getallen, bv, unair, binair, decimaal, pi, oneindig • eental), zie TELSTELSEL • TALIG hoe meer taal een dier heeft, hoe dommer het zelf is • TANGENTIALISME periode in het werk van ferdinand peer vanaf 2000. gekenmerkt door evenwijdigheid en duidelijkheid spreekt het iedereen keihard aan • TARAMUNDI daar komen de goeie messen vandaan • TARDENOISIEN voorzover ik weet de eerste stijlindustrie van werktuigen met niet-functionele kenmerken uit de midden-steentijd • TAXUS de boom waar al sinds homerus schietbogen van gemaakt worden, is die genoemd naar de boog zelf: 'toxon' in het grieks? en het woord 'schieten' is dat ook niet net als 'boog' een synoniem voor tak of twijg? • TECHNOLOGIE het is een misverstand te denken dat techniek geleid wordt door wetenschap en rede; techniek ontwikkelt zich grotendeels zelf; door evolutie; het is een blind, onredelijk en autonoom proces • TEGENAL het tegenheelal ontvouwt zich grotendeels in de t e g e n t i j d. soms zijn er fragmenten van in ons heelal en tijd te zien omdat de tijd niet overal even glad is • TEGENWEER een verweerde spiegel waar de werkelijkheid door de reflectie kiert • TEGENWOORD als in een verlaten dorpskern een bebouwing van staken en aarde strak afgetekend tegen een blauwwithelle lucht als een mierenhoop omhoogstekend neergeregend afgesmolten leem naast hoopjes gras rond grijsdode takken als anorganische kernen krommen zij zich van de aarde het leven aanwijzend • TEGENWOORD in mij krijt het, blij, binnen te gaan in de razende tunnel. het natriumlicht dat oranje spat tegen het paarse omspansel knalt de lyriek uit elkaar in rondspinnende splinters. zijn betekenis en verwachting afgeknelde zenuwuiteinden. een kristal tot zand geknapt • TEGENWOORD raadselachtig hoe snel je dingen vergeet, angstwekkend hoe sluipend vergeten zaken hun opwachting maken in het portiek der tegenwoordigheid • TEGENWOORDIG zijn alleen feiten die níet fotografisch zijn vastgelegd bijzonder en gedenkwaardig • TEHEETGEWASSENAL wat als het heelal niet uitdijt maar krimpt? dan bewegen de dingen die niet meekrimpen dichter naar elkaar: in plaats van een gekromde ruimte een krimpende ruimte • TEKEN iets staat voor zichzelf of voor iets anders • TELSTELSEL • over de aantallen per getal) waar vorm symbool waarde getal en eigenschap elkaar ontmoeten. elk oneindigtallig getal is een diamantgetal. kies je telstelsel om te comprimeren. in welk telstelsel is een getal DIAMANTGETAL? zijn er getallen die in alle telstelsels diamantgetal zijn? • TELSTELSEL in talstelsels is de maximale waarde • potentie) van een positie een functie van de positie. die functie kan lineair zijn, maar ook anders • TERRA SIGILLATA romeins rood geglazuurd aardewerk met rolstempeldecoratie • TESLASPOEL als energie-opslag een wisselstroomvliegwiel. zie wisselstroomaccu • THE PRESENCE OF THE ARTEFACT • THE PRESENTATION OF THE ABSENT BODY • THE THIRD MAN • TIJDSDRUK als meer snelheid lokale tijd langzamer laat gaan, gebeurt er minder of is het de ríchting van de tijd, net als de wet van bernoulli en of reynolds' nummer. druk en warmte zijn verwant, beweging naar alle kanten, en dus ook gerelateerd aan tijd • TIJDSDRUK tijd, entropie, compressie, informatie, licht en energie; er zit meer in de speciale relativiteitstheorie dan je denkt; alles wat met de snelheid van licht reist is licht en licht is informatie • TIJDSTEEN een verhaal: —einstein zegt het zelf: ergens wordt tijd gemaakt. ergens komt het vandaan. ergens is er een bron van tijd—dat heeft hij nooit gezegd • TOEGANKELIJK dat grotschilders de moeilijke grotten opzochten. niet omdat ze ontoegankelijk zijn maar omdat de vorm zich in díe muren openbaarde • TOENDRA het toen en daar, het dan en ginder en het hier en nu • TOESTAND een hash van de nieuwe toestand die zich verhoudt tot de hash van de vorige toestand; dus een reeks heeft een hash; de reeks wordt gemodificeerd; de nieuwe hash heeft een relatie met de oude hash en de modificatie • (ARGENTIJNSE) TORTAS FRITAS deeg van half bloem half repostería, zout, olie en relatief veel • gestarte) gist; kneden; rijzen; kneden en op een plank in vierkantjes van 5x5cm snijden; half uur rijzen en bakken in veel olie, eigenlijk reuzel • agustina) • TOT NUT VAN HET ALGEMEEN bestrijd alle pogingen kunst een nut toe te schrijven. kunst is de mens en de mens is kunst. al wordt dat af en toe vergeten • TRAAGHEID VAN HET BESTAANDE alles bestaat dankzij de traagheid; anders had de oerknal zich in een oogwenk voltrokken en was alles al voorbij; traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alles; het leven is het venster van de HYSTERESE • TRAAGHEID VAN HET BESTAANDE de werkelijkheid bestaat bij de gratie van de traagheid. als er geen hysterese was bestond er niks, waren er geen natuurkrachten • TRAAGHEID ene van de twee krachten in de natuur is de t r a a g h e i d. al dat is, wil niet van zijn plek. de onwil tot veranderen of bewegen; wat is de andere? • TRACTORABLE als de trekker niet van de helling valt is het tractorable en dus interessanter voor boeren en dus meer weer waard • TRAGISCHE RUIMTE er zijn ook twee substanties die op elkaar inwerken en zo ruimte en zwaarte veroorzaken/de statische • appollonische) massaruimte en de bewegende • dyonisische) æther; in feite is alle massa met elkaar verbonden en blaast er æther tussendoor; nietzsche in space • TRASGU zijn de mythische trasgus van asturias nog levende kleine oermensen? ik kwam onlangs in het bos naast ons terrein een soort nest tegen waarvan de zin mij ontging. een hert of zwijn zie ik niet gras snijden en ergens naar toe slepen. maar dit alles bedacht ik pas veel later • TRAZADO DE RAYOS • TRIZO/TODOENUNO kant en klaar mengsel van scherp zand en grind om beton van te maken • TUINBONEN/FABES DE MAYO/BOERENTENEN niet drogen in de peul • TUINGEREEDSCHAP het beste tuingereedschap zijn je handen; schroom niet ze vies te maken • TUNNELS:INDROOM video-installatie met lichteffecten. ook voor de betere bioscoop of toneelzaal • TWEE SPIJKERS het avondmaal was heerlijk, de wijn bijzonder, de bediening foutloos en het bed was warm en zacht, de lakens fris en glad maar zegt u me toch waar die twee spijkers in de balk van het plafond toe dienen. de hele nacht lag ik wakker omdat ik niet begreep waar toe ze dienden • TWEE SPIJKERS het avondmaal was heerlijk, de wijn bijzonder, de bediening foutloos, het bed warm en zacht en de lakens fris en glad maar zegt u me toch waar die twee spijkers in de balk van het plafond toe dienen. de hele nacht lag ik wakker want ik begreep niet waartoe ze dienden • TWIJFEL ik zal twijfelen aan u, u zult twijfelen aan mij • TWO COUNTERINTUITIVE INSTANCES OF STATISTICAL STATIONARITY • UITEINDELIJK is het niet de schrijver die schrijft maar de lezer die leest • UITGEBREID alles in de uitgebreidheid heeft ook een afmeting in 4D alleen in onze geest kan iets zuiver beperkt tot 3D zijn; heeft de 4Dvorm te maken met de zwaarte; hebben twee voorwerpen met dezelfde afmetingen in 3D maar met verschillende afmetingen in 4D ook verschillende eigenschappen in 3D? • URSCHMERZ "Jener bild- und begrifflose Widerschein des Urschmerzes in der Musik, mit seiner Erlösung im Scheine" ~Friedrich Nietzsche, Der Geburt die Tragödie • UURZAAM duurzaam ben je pas als je spaarzaam bent met alles inclusief jezelf en je uitgaven. en als je zelfs voor de kleinste klus alle tijd neemt • extreem laag uurloon) • VAAK droom ik terwijl ik waak en merk het niet omdat het saaie beelden zijn; toen ontdekte ik dat ik altijd droomde en vlak daarna dat ik die dromen kon volgen én kon sturen, althans dat dacht ik; mensen zeiden wat ik dacht dat ze zouden zeggen en dieren verschenen als ik ze droomde • VANZELF rijgen gedachten zich aaneen; ze komen van zelf en vallen terecht; dan valt het stil en kijk ik om me heen • VASTGELEGDE ONZEKERHEID de werkelijkheid is onzeker. een boek dat zoekt de werkelijkheid moet dat ook zijn. het ene moment, het andere moment dat. dat is het onzekere boek van de doejong. bestaat de doejong wel? • VEELZEGGENDHEID eerst was ik tegen - eenduidig is wat je moet zijn - maar nu ben ik voor omdat je zo met hetzelfde aantal tekens meer kunt overbrengen. meerdere betekenislagen geven minder schrijfwerk en minder dikke boeken • VELDWEZEN de man in het midden draait zich om en loopt terug, hij wordt nagestaard door de anderen. pas als de man uit het midden over het prikkeldraad stapt en over de dijkweg naar het dorp wandelt besluiten de twee achtergeblevenen hem te volgen • VERANDERING alle verandering is schijn, zegt parmenides—schijn is der mensen werkelijkheid • VERANDERING is schijn. als men aan iets in de toekomst kan denken, dan moet het nu al in de geest bestaan. als men zich iets herinnert, dan moet het in de geest aanwezig zijn. het zijnde ontstaat niet, verandert niet, gaat niet verloren, kent geen verscheidenheid: het is ondeelbaar één • parmenides) • VERANDERING is schijn. als men denkt aan iets in de toekomst, dan moet het nu al in de geest bestaan. als men zich iets herinnert, ook. het zijnde ontstaat niet, verandert niet, gaat niet verloren, kent geen verscheidenheid: het is ondeelbaar één • parmenides, wikipedia) • VERBERGEN de nieuwe berg verscheen ineens en niemand had hem ooit eerder gezien. was daar dan altijd mist? wat beweegt er op de helling. en hoe kom je er? • VERBOUWER hij herkauwde de woorden in zijn hoofd en bouwde zijn land met bonen en ploegde lange rechte aren helemaal tot het begin • VERBOUWER hij herkauwde de woorden in zijn hoofd en bouwde zijn land met bonen en ploegde lange rechte aren helemaal tot het begin • VERGETEN DINGEN DIE JE NOG MOEST DOEN • VERGETEN HERINNERING • VERHEUGD LANDSCHAP dat je een plek herkent hoewel je van een andere kant komt als de vorige keer • VERLICHTING een onderzoek: zou licht verouderen en rood worden, massa, impetus, energie verliezen over afstand? het opbouwen van de drager kost uiteindelijk energie • VERSGEZICHT elke keer als je kijkt wordt de werkelijkheid helemaal opnieuw gemaakt, tot op het laatste blaadje en steentje. geen wonder dat het af en toe wel eens een beetje anders is als net daarvoor • VERTAKKING elke tak moet je leren kennen om hem in het vuur te kunnen gebruiken. en dan is hij verbrand en komt de volgende. en dat al miljoenen jaren lan, door miljarden mensen, biljoenen takken die ooit gekend zijn • VLAKKERING als je in 2d iets kunt roteren om een punt, en in 3d iets om een lijn, kun je dan in 4d iets roteren om een vlak? • VREDE is oorlog op grotere schaal • arthur c. verkoren) • WAAKVLAM de geboorte van het zelfbewustzijn door een schokkende of pijnlijke ervaring en dat daarna in stand blijft. bij mij was dat de bof • WAARNEMING in de stad leer je niet meer te zien of te horen. in veld en beemd moet je dat weer áfleren om te horen en te zien dat het vol zit met leven • WALKANT kun je iets begrijpen dat eigenlijk onwaar of onzinnig is? • WEILAND in een weiland lopen drie mannen. ze kijken naar de grond. naar het gras en de klaver. er vliegt dan een leeuwerik boven hun hoofden. een boomtop in de omgeving ruist plotseling hoorbaar, door het gezang van de vogel. als ze verder lopen horen ze nu ook het ruizen van de andere bomen • WERK de hoeveelheid werk en het resultaat van dat werk hebben geen enkele relatie • WERKEND LEVEN we werken teveel; laten we terug gaan naar het hof van eden en minder werken en minder verdienen maar meer dasein, niet irgendwo anders • WERKING de hoeveelheid werk die je ergens instopt en het resultaat van dat werk hebben geen enkele relatie • WETBOEK het geschreven woord komt van hogerhand en wordt klakkeloos geaccepteerd--tenminste, dat heb ik eens ergens gelezen--is het omdat je n i e t weet van wie het komt dat je het maar voetstoots gelooft? • WEZENLIJKE dat de abstractie dichter bij het wezen, het onderbewuste • het onuitgesprokene gedachte) komt • WEZENLIJKE het stoffelijke omvat het nuttige. het onstoffelijke bepaalt het wezenlijke / lao tse / via jan jans • WHERE ON THE FACE OF THE EARTH can we find a spot on which close investigation will not discover signs of that endless cycle of change, to which this earth has been, is, and will be subjected? /charles darwin /a naturalist's voyage round the world • WIEKSLAG ineens zie ik dat de wereld en mijn ziel één zijn, tegelijkertijd hoor ik de wiekslag van twee overvliegende raven • WIEL het wiel moet je zelf uitvinden. elke keer opnieuw • WIJDLOPIGE, BREDE EN WAARACHTIGE BESCHRIJVING VAN DE ONGELUKKIGE REIZEN VAN HET SCHIP DE VISSTICK EN HAAR GEZAGVOERDER KAPITEIN IGLO het beste nederlandstalige boek ooit het beste nederlandstalige boek ooit, door bindervoet, henkes, bakker, windig & de jong • WIJKEN van die vergeten buurten van vroeger die in je dromen vervormen tot vrijwel onherkenbare fantastische landschappen • WIJSGIERIG het estetische genoegen van het moment van weten hoe het zit • WIL een construct. een verzinsel. net als god. de wereld is beter te verklaren zonder wil. en GOD. maar wil ik dat? • WILLEKEUR de wil spant zich in en vergaart energie; als enige gaat ze tegen de entropie in • WILLIAM CAREW HAZLITT on MICHEL DE MONTAIGNE: a man of GENIUS belongs to no period and no country. he speaks the LANGUAGE OF NATURE, which is always everywhere the same • WINDHOEK een afrikaans hoekje; vergeten stukjes rommelig land zonder bestrating die je zelfs in nederland nog wel vindt; met veel werkelijkheid en geen regelgeving. maar vroeger zag je veel meer windhoekjes • WINTERTIJD in de winter ben ik veel dichter bij in de oertijd. het donker en de kou • WISDOM "we've moved from wisdom to knowledge, and now we're moving from knowledge to information, and that information is so partial--that we're creating incomplete human beings" ~vandana shiva • WISKOORTS als ik koorts heb, gaat mijn hoofd vanzelf wiskundige problemen oplossen. ik ben er dan ook beter in. ze blijven alleen in mijn hoofd zitten • WISKUNDE studie van al het MOGELIJKE. is KUNST dan de studie van al het ONMOGELIJKE? • WISKUNST natuur en wiskunde zijn ander vormen van • schilder)kunst: de w e r k e l ij k h e i d vangen in een model • WISSELKIND kind dat door zijn trolleöuders is ingewisseld tegen een mensenkind. waren de trollen neanderthalers? en zijn wij de afstammelingen van wisselkinderen? • WITCHES' MARKS flower-like designs made with compasses and dividers, pentangles, intertwined vs and ms for the virgin mary, and tangles of lines which it was believed confused spirits who attempted to follow them • WOLK zo is een wolk ook leven; ze is er maar even; en heeft iemand nodig die haar graag ziet • WONDERBAARLIJK wetenschap is het ontkennen van wonderen. een wereld zonder magie. alles is mogelijk • WOORDBEELD beeld alleen telt. taal is twijfelachtig. alleen het zicht in een droom is niet altijd waar. of toch ja, ook dan is het echt. onwaar is alleen taal. de leugen bestaat alleen in taal • WORRIES "consequently, from the very advent of agriculture, worries about the future became major players in the theatre of the human mind" ~yuval noah harari, sapiens • XANTHORIA ELEGANS geeloranje korstmos die voorkomt in de zuivere lucht van de picos de europa maar ook overleeft in het vacuüm van de ruimte • YAMMASCHOONER • YAVANARAJYA The Indo-Greek Kingdom • Kingdom of Yavanas) a Hellenistic kingdom spanning modern-day Afghanistan, into the classical circumscriptions of the Punjab of the Indian subcontinent during the last two centuries BC ~Wikipedia • YE asturiaans voor 'er is' of 'er zijn' of 'het is' of 'het zijn' ¿qué hora ye? • YOGHURT zie JOGHURT • ZABRISKIE POINT film van michelangelo antonioni uit 1970 • ?) met aan het eind lange explosie die werkelijkheid en maatschappij ontrafelt • ZAK toch vrij snel nadat het gereedschap is uitgevonden dat de moeite van het behouden waard was, moet de zak zijn uitgevonden • ZEEPBOL een rotatie in 4D lijkt niet te draaien in 3d; maar een overal tegelijkertijd veranderend oppervlakb je kunt een rotatie in 4D beginnen door in 3D op een bol in alle richtingen tegelijkertijd te drukken; is het een 3Dbol, dan verdwijnt ze is het een 4bol dan laat zij een onbekende kant zien • ZEVENSPRONG heb je wel gehoord van de zeven, de zeven/heb je wel gehoord van de zevensprong/ze zeggen dat ik niet dansen kan/ik kan dansen als een edelman/dat is één/dat is twee/dat is drie/dat is vier/dat is vijf/dat is zes/en dat is ze-he-ven! • ZICHTLIJN men ziet maar wat men wil • ZILVERPAPIER verkreukeld en weer gladgestreken wordt een geheugen, een vastgelegde herinnering, als een foto, van een gegeven moment gezien met het licht van vandaag • ZILVERPILS het glas waar bier in zat vullen met water dat daardoor wat schuimt; terwijl je nog wat teuter wordt van het bier dat er eerst inzat; een goede afsluiter van de avond • ZIN als je altijd doet waar je zin in hebt, doe je nooit waar je zin in hebt • ZINNIG dat kunst door sommigen als zinloos wordt gezien weten we maar wat vinden zij dan wel zinnig? geld, macht? geloof? nut? eten? • ZONE'S LAW toen ontdekte marius zone de wet van de indirecte wilsbestemming. als je het ene wil, gebeurt er het tegenovergestelde • ZONNEBRANDCRÊME is wel de grootste en gevaarlijkste onzin die de farmaceuten ons verkopen; bedek jezelf en koop een strohoed smeer je zweetklieren niet dicht met vet • ZOOGDIERTAAL als je je ogen dicht doet, doe je eigenlijk ook je oren omlaag • ZORGVERZEKERING als de ene zorg is verdwenen, verschijnt er een nieuwe; zijn de zorgen wel echt? of zijn het artefacten van onze geest? • ZUURKOOL-KIKKERERWTENSOEP veel gefruite tomaten en uien met knoflook en rode peper; zuurkool met kerrie; kikkererwten met kookvocht met tomaten• puree) • monica) • ZUURKOOLPOTJE schijfjes gestoomde aardappelen in een gietijzeren pan met olijfolie, zuurkool daaroverheen, dan een laag bananeschijfjes en geraspte kaas. verwarmen tot de kaas smelt • ZWAARTE als constructieprincipe • ZWAARTEKRACHT bekendste vorm van inertie. daarom ontstond onze wereld, brandt onze zon en geven wolken regen. zij is de traagheid van het bestaan, het antwoord van de natuur op de wilgedreven krachten een bijverschijnsel van de verdraaiing van het al naar ginder; actio in distans is overbodig • als je luistert is het stil • de CONSTITUENT is permanente staat van ONBETEKENIS. leg je hem vast dan klapt hij uit elkaar. of in elkaar • elke nieuwe wereldtheorie mag NATUURLIJK geen onuitgesproken vooronderstellingen hebben, zoals het idee dat oorzaak en gevolg bestaat, of object en subject; in de theorie mag niks vanzelfsprekend zijn; dat betekent volgens mij dat je nooit zo'n theorie kunt opstellen • er komt rook van de top van de berg--ook reuzen hebben het koud--maar kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn zelfs alle sporen verdwenen • grondbatterij/experimenten verschillende metalen; afstanden; verschillende formaten: platen, buizen; verschillende ori:entaties; verschillende grondsoorten: klei, zand • hertiteling van al je werk na minstens tien jaar omdat je dan pas ziet wat het voorstelt • het dier heeft een mens getekend /bert schierbeek • het geloof in het malingenie is net als het geloof in god een bijgeloof gebaseerd op instincten die onterecht getriggerd door een handeling waarvan de impact niet geheel overzien werd • het groot vishaakjesboek • het onvoorstelbare is nog onvoorstelbaarder dan het onbegrijpelijke • het resoneren van oudere dierlijke instincten/hoe mijn kauwen en slikken en autonoom wezen is. een dier. • het weer een verweerde spiegel waar de werkelijkheid door de reflectie kiert. dát is een goed schilderij • het weer en de kunst • co-incidentia oppositorum) • hoe vrouwen lijken te weten dat je naar ze kijkt, zelfs als ze je niet kunnen zien • homo spullens mensen zijn een soort chimpanzees die ze hebben wijsgemaakt dat ze allerlei spullen nodig hebben • hondebier /water uit een regenplas, liefst met wat smeerolie, koeiepoep en paardepis erin, dat vinden honden veel lekkerder dan vers bronwater • honderd /toen de mensen verdwenen namen de honden de steden over. ze lieten het platteland aan de wolven maar de steden werden bestierd door honden. honderden honden, miljoenen honden. ze werden niet slimmer maar wel zelfstandiger. in hun gedrag bewaarden ze een ragfijne afdruk van hun oude bazen • hydrangea aspera/de enige acceptabele variant van de hortensia • hypholoma fasciculare gewoon zwavelkopje • met groenige plaatjes) oneetbaar • hysterese als de traagheid er niet zou zijn zou oorzaak en gevolg samenvallen en het heelal al voorbij zijn • hysterese/de hele natuur bestaat omdat er traagheid is. anders had de big bang zich in een oogwenk voltrokken en was alles al voorbij. die traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alle dingen in de uitgebreidheid • idee /een idee is als kunst, je kunt er omheen als je wilt maar je kunt er ook in meegaan. uiteindelijk is het aan jou • ik verkreukel zilverpapier en probeer het dan weer glad te krijgen. dat lukt nooit want de werkelijkheid zit ertussen en is weerbarstig • ik was daar nog nooit geweest kinderen verdwalen in de krochten van de taal—of hebben zij het bij het rechte eind? • il faut cultiver notre jardin • men moet zijn tuin bewerken)—candide, voltaire • in een schrift met oneindig veel tekens - een soort superchinees - zijn alle teksten 1 teken lang • in plaats van zeggen dat alles er al was wat is en wordt, zoals parmenides stelt, kun je ook zeggen dat niets er ooit geweest is, dat niets ooit plaatsvond--of dat alles al heeft plaatsgevonden maar dat jij dat nog niet weet--het is COHERENT, zeggen de kwantici • installatie dialectiekmachine. • tijdelijke) opstelling of samenstelling met een stichtend doel. de bezoeker ervaart iets dat die verandert • je denkt het één te zeggen maar je zegt heeel wat anders • je kunt god alleen in je zelf vinden. door jezelf niet door anderen • je moet wel het hele programma draaien anders werkt het niet/project gemini • jiaogulan/onsterfelijkheidskruid, tea of life • julianus de afvallige romeins keizer van november 361 tot 26 juni 363. ging terug naar het heidendom en wilde een tolerante samenleving • kabeltrui een flinke wollen kabeltrui heb ik aan - ik kijk niet naar u, maar ik kan mij niet verraden. mijn nek zit op slot in beleefdheid • kansloos we wachten op de ontdekking van het kansdeeltje • kanton bubahsky's vademecum in dutch. a small booklet about everything. this is an ongoing development: new versions will be uploaded when available • klap om iets te laten passen of van • dimensie)richting te veranderen heb je telkens meer energie nodig; sluit iets helemaal op en druk harder dan nodig is om de lichtsnelheid te halen • kwantum) en je verlaat de dimensie • kleermakerszit • de mens kleedt alles aan. zichzelf, de ander, de wereld en de werkelijkheid • kleigrens daar waar de capillaire werking tussen de de deeltjes zijn intrede doet: als het zand zo fijn wordt dat het vocht vast houdt • kun je oprecht iets begrijpen dat eigenlijk onwaar of onzinnig is? betekent dat dan dat je rede een intern waarheidsbeeld heeft? • las médulas/ruina montium • lat-ex ik ontdek net dat gewone muurkalk zelfs beter werkt dan tipp-ex. het droogt wat langzamer maar het schrijft daarna veel mooier • laten we het getalstelsel met basis 8 INFINITAL noemen: elk getal heeft maar één positie maar er zijn oneindig veel symbolen; elk getal heeft dus zijn eigen symbool; er is geen relatie met andere getallen door de talnotatie • legokrat toen ik constateerde dat kleine legoblokjes altijd naar de bodem van het legokrat zakken was dat mijn eerste vaststelling van een natuurkundige constante • lekker elk recept heeft tenminste één magisch ingrediënt nodig • lesslaw/a multitude of laws often only hampers justice, a state is best governed with few laws that are rigidly administered /rené descartes • leven organiseert zich vanzelf • leven/proberen zelfvoorzienend te zijn betekent heel hard werken. zeker voor een westerling jonger dan tachtig • leña-madera/hoe je in het spaans voor alles een apart woord hebt. heel aristotelisch en verwarrend. voor hun en de rest van de wereld. zo is brandhout leña en gewoon hout madera. hoe kan een mens zo een coherent wereldbeeld opbouwen? • licht • beweegt in een onafhankelijk ruimtelijk systeem; in zijn eigen vlak dat altijd haaks staat op de rest; een schizofrene dimensie • loki geen god maar jotun • reus); moeder van sleipnir bloedbroeder van wodan; stal het vuur? leuk; is de keltische god lugo dezelfde? lutger; luitgen; ligüeria, lyon • loos lege oceaan, zeewaanzin, eeuwige wereld, donkere randen. water alom, blauwe duisternis, kalme eenzaamheid, zilte wind en scherpe wolken • m e n s de mens zoekt de mens in mij. en ik? ik zie mezelf en ren naar buiten /rabindranath tagore, vertaling simon vinkenoog • massa "mass as a measure of quantity is to be considered dimensionally distinct from mass as a measure of inertia." • huntley) • massapunt/andere benadering. wat als het heelal niet uitdijt maar krimpt? en overal krimpt/dan bewegen zaken dichter naar elkaar. tot ze worden tegengehouden door andere krachten • meedenken ga er van uit dat als je iemand niet begrijpt dat die iemand dan dom is en er niet toe doet • meedieren/het resoneren van oudere dierlijke instincten/hoe mijn kauwen en slikken en autonoom wezen is. een dier • meelbes/sorbus aria. houdt van bergen en kalkhoudende grond. de bladeren zijn in het najaar opzichtelijk wit • meeldauwbestrijding | echte meeldauw, powdery mildew, erysiphales, podosphaera xanthii, behandelen met verdunde melk. het gaat om de eiwitten van de melk; valse meeldauw, downy mildew, oomycetes, geen bestrijding behalve vocht weghouden zodat de lucht kan circuleren ~wikipedia • meer technologie gebruiken om de problemen veroorzaakt door technologie op te lossen • meervoud in de natuur is geen enkel verschijnsel gelijk aan een ander. hoe kun je dan het bestaan van wetten veronderstellen? bestaat meervoud wel buiten de taal? • mei de zon gaat dra weer fluiten door het gordijn van de vlierstruiken. tevens vederlicht lopen en berijden het heldere lachen gevat toch een stugge kop een stom gezicht. twee wanverhoudingen, mooi tegenlicht • melk als lijm voor etiketten op flessen en potjes • mensje het mens is een dier. zelf gelooft het alles wat de cultuur haar influistert maar dat is allemaal onzin en mallepraat. alleen het dier is waar • metathese/niet these, antithese, synthese maar these, antithese metathese. je wordt de tegenstelling gewaar en neemt die mee. jij bent veranderd. dat is de ware dialectiek • methaan dylan: komt vrij bij anaerobe ontbinding van dierlijke mest bij een temperatuur van circa zestig graden • methaan/komt vrij bij anaerobe ontbinding van dierlijke mest bij een temperatuur van zo'n zestig graden/dylan • michel de montaigne "i have a thousand times lamented the loss of the treatise brutus wrote upon virtue, for it is well to learn the theory from those who best know the practice" • microregen regen die je wel hoort • op de bladeren van de bomen) maar niet voelt • mijn beste jaar was toen ik zeven was. lekker in mijn vel, mooie projecten. heel soms voel ik me nog zo • mirador hoe meer de natuur zichzelf openbaart, hoe beter. minder inbreng van de kunstenaar zelf maar een sterker werk http://t.co/jzv0ppw705 • moir brandts honk • mollebonen geroosterde boerentenen • soort tuinbonen). gronings, maar oorspronkelijk uit indonesië. je eet ze als pinda's • moment /ik ben maar een stem op een moment • monoliet een gereedschap moet zo dicht mogelijk de monoliet benaderen om goed te zijn. #doejong • monotal /het unieke talstelsel heeft maar ene positie met oneindige waarde en elk getal heeft zijn eigen unieke symbool : 1, 2, n, 8 • mooie luchten heb je overal op aarde. in stad en land. het is gratis, het meest democratisch en tegelijk het meest onbereikbare natuurschoon • mountain behind mountain/there was a degree of mysterious grandeur in mountain behind mountain, with the deep intervening valleys, all covered by one thick, dusky mass of forest/darwin/a naturalist's voyage round the world • muggen/leggen eieren in elke plas of pot met wat water. het zijn pakketjes die als kleine schuitjes drijven op het wateroppervlak • tim) • naadloos /schuif je door van het ene leven naar het andere. van het ene moment naar het andere. van het ene heelal naar het andere • nacht /twee meisjes fietsen voorbij. ze giechelen als ze in de nacht van het gladde asfalt de donkere en onregelmatige zandweg op fietsen. in de straal van hun fietslamp zien de kleine oneffenheden eruit als grote kloven in hard graniet. ze verstevigen de greep op het stuur en wachten op de klappen • nachtbuurten /van die vergeten buurten van vroeger die in je dromen vervormen tot vrijwel onherkenbare fantastische landschappen • nachtschot dat je 's nachts dingen kunt herinneren die je overdag maar niet te binnen schoten • nachtwandelaars/voor het huis langs liepen ze, voor de heg liepen ze door. ze hadden de vaart er goed in en zonder op te kijken liepen ze verder. oh nee: één kijkt er om maar ziet niets. nu zijn ze verdwenen in de nacht. ik vroeg me af waar ze heen gingen. het wordt weer koud en ik kruip weer in bed • napaku symbolen tussen de grottekeningen die van dezelfde hand zijn maar duizenden kilometers en duizenden jaren apart en die een gecodeerde boodschap blijken te bevatten tot moderne grafitti • napaku tekens in grotten van dezelfde hand maar duizenden kilometers en duizenden jaren apart die een boodschap blijken te bevatten/dat het paradijs was voordat de landbouw kwam en dat er geen oorlog was • napaku • het verhaal van de symbolen tussen de grottekeningen die van dezelfde hand zijn maar duizenden kilometers en duizenden jaren apart en die een gecodeerde boodschap blijken te bevatten van de oorspronkelijke europese jager-verzamelaars • narrative abbreviated • nathan STUBBLEFIELD /who stated that earth batteries do not generate electricity: they intercept and receive ground flowing telluric currents. If you wish to find strong telluric currents, place one of your two ground rods into a tree root /borderlands, gerry vassilitos • natijd tijd waarin we nu leven. de laatste belangrijke uitvinding is al 15.678 jaar geleden gedaan. dat was de enkelvoudige vishaak • natrix maura adderringslang, niet giftig, tijdens het paddestoelzoeken net naast fontebona • natura docet laat de natuur de natuur schilderen... http://t.co/ps3xnk2vva • natura me fecit/een goede kunstenaar laat de natuur het werk doen • natureingang een goed kunstenaar laat de natuur het werk doen • natuur- en wiskunde zijn ander vormen van • schilder)kunst: de w e r k e l ij k h e i d vangen in een model • natuurangst veel natuurprogramma's maken je zo bang om te genieten van de natuur • door ervan te eten bijvoorbeeld) dat mensen er maar ver weg van blijven • natuurkunde is studie van de verzameling mogelijke waarschijnlijkheidskrommen • en hun interactie) • natuurlijk/de natuur houdt zich niet aan occam's razor. vaak is de meest ongelofelijke verklaring de juiste. als het logisch lijkt, is het niet waar • natuurwet in de natuur is geen enkel verschijnsel gelijk aan een ander. hoe kun je dan het bestaan van wetten veronderstellen? • natuurwet voorbeeld van evolutie in de natuur. een verschijnsel werkt onder dezelfde omstandigheden hetzelfde. totdat het niet meer zo is • neerland ooit was het een land van hoge bergen maar men vond dat maar niks want het was ongelijk en slordig daarom zijn de bergen opgeruimd • niet de uitgebreidheid • res extensa) bepaalt het zijnde van de natuur maar de traagheid van al het bestaande • res momentum?) - de traagheid van het bestaan • nietszeggend juist als ik heel tevreden ben over iets dat ik geschreven heb, blijkt het bij herlezing na enige tijd nietszeggend en zinloos • non-abstract • non-verbaal/niet verbale maar non-verbale communicatie is de norm en maat. verbale communicatie zou eigenlijk atypische communicatie moeten heten • noodweer dat, met zijn groene licht, zijn bestendig donderen, de alles doordringende koude en de geur van herfst, dan toch nog overdrijft • normaal wat jij normaal vindt vind ik raadselachtig en wat ik normaal vind vind jij onbegrijpelijk • nu gaan ze uit elkaar om een koeievlaai te ontwijken. twee naar links. twee naar rechts. een naar rechts, een naar links. de man in het midden draait zich om en loopt terug, hij wordt nagestaard door de anderen • nut al diegene voorbijgegaan voor met verrotte veronderstelsels, dingen die blijven kleven en plakken maar hun werk goed doen uitstekend verhullen, voornamelijk de onuitsprekelijkheid daar, zonet, ertussen, behelsen gelukkig nuttigheden als afwas, dagblad, navenant • nutteloos/ik bestrijd alle pogingen kunst een nut toe te schrijven: kunst is de mens en de mens is kunst. al wordt dat af en toe vergeten • occam's beard /dat de natuur/werkelijkheid zich meestal juist níet aan occam's razor houdt /that reality in general doesn't abide occam's razor • occam's razor "never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything." william of ockham • 1285-1349) • occam's razor van alle vermoedens is die met de minste nieuwe elementen de goede: sluit juist nieuw inzicht uit. de praxis is altijd onverwacht en extreem is; nieuwe inzichten zijn nodig om verder te komen: de dialectische sprong; maar laat de razor vallen en elk exotisch idee moet gefalsificeerd • ochtendrood «to set to early in the morning, at the break of day, in all the fulness and dawn of one's strength, and to read a book—this i call positively vicious!» friedrich nietzsche, ecce homo • oersprong dat je altijd weer uitkomt bij de doejong. dat je een principe nodig hebt om je te leiden in de chaos. het begin is hetzelfde als het einde • of de entropie nu juist de opperste vorm van organisatie is of de grootst mogelijk chaos, dat is de kern van de betekenis van de menselijke kennis • om mani padme hum | het mantra van het grote mededogen. als iemand die je dierbaar is die overlijdt wordt je eerst • en op dát moment) overspoeld door een enorme golf van mededogen voor al het lijden van het leven dat diegene doorstond • omkijkdag die dag dat je zoveel foto's en video's hebt opgenomen dat je niet meer genoeg tijd in je leven over hebt om alles te bekijken • onbevattelijk je hoeft niet alles meteen te begrijpen; de wereld is mooi omdat hij onbegrijpelijk is • onbezield als je machines • onbezielde energie) nodig hebt om je doel te bereiken ga je te snel of wil je teveel of beide • ondeel is het denkbaar een complex apparaat te maken dat maar één onderdeel beslaat. zoals het ene orgaan niet is te scheiden van het andere • onderbreking het leven is onderbrekingen die dan onderbroken worden waar je nooit meer uitkomt. het leven is een onderbreking • onderdak/net boven de bomen op de rug van de pas zie je het dak van het huis van de kluizenaar rood afstekend tegen de blauwgroene wand van de hoge bergrug erachter. het is groot en van alle gemakken voorzien en je bent er welkom maar nooit zul je hem er aantreffen • onderwater zijn stenen mooier en duidelijker • onderzoek/de natuur opnieuw op basis van eigen ervaring en waarneming • oneindigtallig het oneindigtallig stelsel: elk getal heeft maar één positie maar er zijn oneindig veel symbolen. elk getal heeft zijn eigen symbool • onmeunocratie hoe groter de staat, hoe minder democratisch. ga maar na: in een staat met oneindig veel kiezers betekent je stem niets meer • ontdaan thomas van aquino ontdeed de natuur van haar geesten; rené descartes ontdeed de dieren van hun ziel • ontdaan van betekenis • onthouding onthou alleen nog dingen die wezenlijk anders zijn dan andere dingen en dan daarvan alleen díe dingen die anders zijn; de rest meedogenloos vergeten • ontlossing een oplossing voor een onbekend probleem • ontsnapping om te weten wat begrijpen is moet je eerst weten wat níet begrijpen is. soms begrijp je niet dat iemand iets niet snapt. soms zeg je dat je iets snapt omdat het je niet interesseert • onvolledigheid je doet de werkelijkheid onrecht als je volledig wilt zijn in de weergave ervan. probeer liever onvolledig te zijn. dat is echter • onweer "dat met aanwakkerende wind de bomen striemt en de onderkant hunner blaren tegen de donkere lucht laat lichten" • vl., silvus bitte) • onwillig | ik ben niet van de wil. wil is een construct. een verzinsel. net als god. de wereld is beter te verklaren zonder wil. en god. dan voel ik me verlaten en leeg, wil ik dat wel? • oorspronkelijk de kunstenaar gaat terug naar de oorsprong: hoe zat het ook alweer? waarom doen we dit? waar gaat dit over? • oorzaak en gevolg, woord en volgorde, schuld en boete • oostindische kers • nasturtia,) blad, bloem en vrucht zijn eetbaar. goede bron van ascorbinezuur. de vrucht kan als kappertje ingelegd worden. op een vorstvrije plaats groeit het hele jaar door • opborrelen : de geur van net gekookt water brengt veel herinneringen van lang geleden naar boven • opborrelen | de geur van net gekookt water brengt veel herinneringen van lang geleden naar boven • openbaring dat grotschilders de moeilijke grotten opzochten. omdat de vorm zich in díe muren openbaarde en niet andere mensen het publiek waren maar de natuur• god) zelf • openbaring des te meer de natuur zichzelf openbaart in een • kunst)werk, des te beter. minder inbreng van de kunstenaar zelf maakt een sterker werk • oplossing in ruis lost ruimte op. stilstaande ruis en bewegende ruis • waar iemand voorbij liep) • optellen elk element kun je tellen maar is daardoor anders van de anderen. dus niet meer van hetzelfde • orde komt vanzelf; netjes gestapelde materie die overal even warm is: de nuance van de entropie • orgel /de stem van god • orion markant sterrebeeld dat des winters opkomt om een uur of zeven. vroeger stond het bekend als freya's spinnewiel • oude spijsolie goed voor het aanmaken van de houtkachel en voor het smeren van de ketting van de kettingzaag • over de kunst van het begrijpen • over de zwaarte/studie van de verbeelding van enige modellen van de zwaartekracht. zoals de puntrotatie en het krimpen van de ruimte • overdingen dingen doen die je anders nooit zou doen: functionaliteit invullen omdat apparaten het kunnen • paardevlees omdat de germanen paarden offerden aan wodan was eten van paardevlees na de kerstening taboe. en dat is het nog steeds. schande! • paleotheologie over de tijd dat theologie en fysica nog één waren • pan militaris romeins soldatenbrood; ongegist brood; zout, water, meel; in een pan zonder olie of een op een platte steen in het vuur • paniekknoop • hetzelfde als een hangmatknoop. hoe ging hij ook alweer? • panisme video's gemaakt tijdens het koken in de oneindige diepte van de pan • panjepanje • ritselen, regelen. • kiswahili) letterlijk: het pad van de rat • panlinguïst • iemand die gelooft dat alles is uit te drukken in taal • panne • eenakter over twee stellen die tegelijkertijd panne krijgen aan weerszijden van de weg • panridder • op zijn hoofd droeg hij een oude pan die hij van zijn vrouw gekregen had. de pan was lek maar dat deerde de ridder niet • panscientist • iemand die gelooft dat de hele werkelijkheid bedekt wordt door de wetenschappelijke methode • par temps de pluie • partizanenkoorts de partizaan wist alleen dat ze agfa heette, want dat stond achter op de foto. ze was duidelijk niet van hier: die wenkbrauwen, die volle lippen zag je hier niet • pas in de beperking toont zich de meester /goethe • penseren denken met je penseel • periodiek • installatievoorstel middels een ware ruisbron stuurt een beschouwer een schermvulling, online, realtime en multi-user • permacultuur • manier van tuinieren die het bijzonder goed doet in powerpointpresentaties • pesanteur huygens volgt descartes in diens voorstelling van de wervelingen maar werkt dat verder uit; de zwaarte zou het gevolg zijn van een draaiing van de æther; zoals zijn model van zegellak op de draaitafel het in twee dimensies laat zien maar dan vertaald naar drie dimensies • pesanteur zwaarte volgens huygens: dat alle voorwerpen vrijelijk een complexe draaiing meekrijgen die hun onderlinge toestand en oriëntatie ongemoeid laat maar ze wel naar elkaar toe beweegt • peña/een knokkelige bergtop. als een vuist • piblokto • als een inuit doordraait en schreeuwend, nakend en malend rondloopt heet dat volgens robert peary piblokto • piepe la republique • hoe de muizen hun eigen republiek uitriepen en de wereld voortaan regeerden zoals zij het goed achtten en alles ging zoals het hoorde. en de olifanten precies volgens plan de oude stad opruimden en de slang gehoorzaam alle misdadigers vond en opat • pilspannekoekjes met zelfgemaakte appelcompôte • pisgele tornado • samenwerkingsverband van abel boerema, huyb stegeman en thomas van putten. 1994 o.m. project ruiseiland • plaatsen dat je een plek al herkent zelfs als je van een heel andere kant komt • plan b • er is geen plan b. ga terug naar plan a! • platoons • het lijkt me dat volgens plato iets móet bestaan als je het kan bedenken; dat er toen geen scheiding was tussen hoofd en wereld • plint er is iets in de kamer. maar de kamer is leeg. denkt hij terwijl hij open ogen de donkere kamer rondkijkt. plinten kruipen over de vloer langs de muren, terwijl een pvc-buis daar overheen gebogen om een stopcontact op geringe hoogte te bereiken • pompoensoep/water, zout, pompoen, knoflook, rode peper, kerrie, gemberbollen. koken, afgieten en pureren • popeye's boomhut/• de skele man) als voorbeeld van een mooi huis • populisme wees toch niet verbaasd over het toenemende populisme als je door je ongebreidelde geeuwhonger van de kritische burger een gemakzuchtige consument heb gemaakt • portolaan handgetekende zeekaart, 13e eeuw of later. komt van portolani is afgeleid van het latijnse portus, haven • wikipedia) • principe dat je altijd weer uitkomt bij de doejong. dat je een principe nodig hebt om je te leiden in de chaos. het begin is hetzelfde als het einde • project gemini/een tweeling van een arme wasvrouw ontdekt waarom sokken verdwijnen in de wasmachine. samen met een zonderlinge uitvinder bouwen ze een enorm grote wasmachine om op zoek te gaan naar de sokken. dan bemoeit de geheime dienst zich ermee • puntrotatie elk punt reist in tijd t over een cirkel die het snijvlak is van een vlak met de bol waarop ook het centrum van de bol ligt. alle punten van het oppervlak hebben een gemeenschappelijk punt waar om ze roteren - geen as. welke kant deze beweging opgaat is niet meer van belang • puzza deeg van bloem, olijfolie, zout, azijn en bier. goed kneden en uitrollen en 15 min voorbakken op 180° dan omdraaien. beleg met diverse groenten, wat olijfolie, oregano, peper-op-zuur en geraspte kaas. 10 min afbakken op 150° • raamvertelling/ik zie niets als ik door het raam naar buiten kijk want het is donker. ik zie dat het koud is. ik ben ziek en mag niet naar buiten. uit het duister komen drie figuren gelopen. ze lopen langs de heg. één kijkt om maar ziet niets. dan verdwijnen ze in de nacht. ik kruip weer in bed • rabindranath tagore "de mens zoekt de mens in mij en ik? ik zie mezelf en ren naar buiten" • vertaling simon vinkenoog) • radiator alles in de natuur genereert warmte. je kunt de stoffelijkheid definiëren als datgene dat warmte genereert. en warmte is ook elektromagnetische straling. alle electromagnetische straling veroorzaakt beweging. maar waar? als het vele atomen laat trillen het het infrarood • rambam bijnaam van maimonides, een beroemde middeleeuwse arts. mogelijk heeft de uitdrukking 'krijg de rambam' daardoor de betekenis van een enge ziekte gekregen • wikipedia) • ranunculus repens/kruipende boterbloem. vervelend onkruid. alleen uittrekken werkt, onderspitten werkt niet. giftig, maar eenmaal gedroogd kan het vee het eten • re:volver de regisseur ontdekt dat er van een belangrijk vroeg werk van hem geen enkele kopie meer is; zelfs het scenario is verdwenen; alleen de poster is er nog; alsof hij nooit bestond; obsessief verzamelt hij de oude cast en crew om met hem deze film te recreëren; dan begint de film • real "he had opened up for me the world of the real, of which i had known practically nothing and from which i had always shrunk."/jack london, the sea wolf • rechteronderhoek is altijd saai volgens de wet van abel vooral in het werk van ferdinand peer • recuerdo van zwerfvuil gevonden tijdens wandelingen. maak de schilderijen met de soplete • rede afgeleide van het werkelijke onzichtbare denken • rede de rede beweert alles te kunnen verklaren in woorden maar weet feitelijk niets • redeneer dat de rede maar een afgeleide is van het eigenlijk denken dat onzichtbaar en redeloos geschiedt • niet: verloopt) • reductie als je tekent, of hertekent, ben je voortdurend aan het reduceren, op zoek naar de essentie • reflectionisme beeldende kunst stroming ontwikkelt door de checheense kunstenaar kanton bubahsky waarin realiteit gelijkgeschakeld wordt met haar reflectie • reflectionisme/beeldende kunst stroming ontwikkelt door de checheense kunstenaar kanton bubahsky waarin realiteit gelijkgeschakeld wordt met haar reflectie • regel de herhaling en de uitzondering • het zelfde en het andere) • regelaar komt kijken hoe de boer alles doet en schriijft dat op. komt later terug om te vertellen dat de boer het niet goed doet - boete - kippen zaaien oogsten kraaien • regelgeving/in het chinees kun je niet je eigen woorden maken. alleen een centraal orgaan kan een woord verspreiden. dat zouden de regelbakkers hier ook wel willen • regent in de regen draal ik; ik sta ergens bij stil, en denk na en dwaal af • regilie obsessief geloof in de waarheid en werking van regelgeving • reich calls such groups ghost populations, because they are identified by the echoes that they leave in genomes/not by bones or ancient dna. www.nature.com/news/human-evolution-the-neanderthal-in-the-family-1.14932 • reinheitsgebot wet die stelt dat bier alleen mag bestaan uit bier, gerstemout en hop. uitgevaardigd in 1516 in beieren was het de eerste voedingswet • religie de storm van onbegrijpelijke maar aanwezige gevoelens is het voor de rede ondoordringbare domein van de driften die het daarom het god noemt. religie is de verzameling van alle instincten van de mens, al het dierlijke wat wij bezitten. en misschien het meest kostbare • renault 5 Électrique en 1971, edf et renault étudient une r5 àmoteur électrique. la citadine électrique est capable de pointes à 80 km/h et ses batteries au plomb allégées permettent une autonomie allant jusqu'à 110 km. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/renault_5 • rest ons op de gebarsten lippen - als ik ze krul proef ik van dat rode spul - de laatste vraag: zou ik kou vatten, zonder mijn stalen kraag? • reuzenland/er is rook op de top van de berg. ook reuzen hebben het koud. kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn alle sporen verdwenen • rijkdom en eenvoud liggen dicht bij elkaar: goed bier, brood en kaas. meer heb je niet nodig • rimpeling de rimpeltjes in de voeten van de man van zes miljoen in het titelfilmpje/bij elke voet die ik zie moet ik daar aan denken • robert k. nilsen interessante noorse geometrisch-abstracte schilder http://www.robert-nilsen.com/images/rn_hu_13-2.jpg • roblinal ontwikkelaar van eikels • zit meer loog in) #organogram • rocketstove • roman 1 er is iets in de kamer. maar de kamer is leeg. denkt roman terwijl hij met de ogen wijdopen de donkere kamer rondkijkt. • roman 2 er kruipen plinten over de vloer langs de muren, terwijl een pvc-buis daar overheen gebogen is om een stopcontact op geringe hoogte te bereiken. • roman 3 op het plafond lopen er stralen licht van rechts naar links van een auto buiten die voorbij rijdt. aan het eind, tegen de muur tellen ze elkaar op en sterven weg. net als het geluid van de auto die in de nacht verdwijnt. • roman 4 twee meisjes fietsen voorbij. ze giechelen als ze in van de natrium verlichte gladde weg plots het donkere en onregelmatige zandpad op fietsen. • roman 5 onder hun fietslamplicht zien de oneffenheden eruit als grote kloven en gaten in hard graniet. ze verstevigen de greep op het stuur en wachten op de klappen. • roughing it /mark twain • ruimte is niet krom maar krimpt. je kunt ook zeggen, alles groeit behalve ruimte • ruimte > massa > energie > entropie > kans > afstand > ruimte • ruimterotatie /een rotatie in 2 dimensies is voorstelbaar maar als je iets in 3 dimensies vrijelijk om 2 assen laat draaien krijg je niet een p u n t r o t a t i e maar een e u l e r r o t a t i e: er ontstaat een nieuwe as waarom heen de zaak draait • ruis uit de ruis komt de vorm. de ruis is de ether én de ruimte. de ruis is de middenstof en al wat zonder taal is. alles vloeit voort uit de ruis. in de ruis ziet de mens de wereld • ruis • «around 1% of the static picked up on old tv sets comes from afterglow of the big bang when the universe was born» //twitter.com/marsrader • ruisreus • «uit zijn vlees werd de aarde geschapen, de zee uit zijn zweet , uit zijn beenderen de bergen, uit zijn haren de boomen» /edda) • ruisspiegel installatie in wording. een spiegel waarin je jezelf niet ziet en daardoor juist wel • ruscus aculeatus/muisdoorn, rusco, butchers broom. familie van de asperge, groenblijvend. de rode besjes zijn oneetbaar maar de geroosterde besjes als koffie substituut. op fontebona • sailing alone around the world • van joshua slocum. na moby dick het belangrijkste boek vóór de verschijning van finnegan's wake • sailing alone around the world/joshua slocum • sandwichspread /ingekookte kikkererwten, (cider)azijn, zonnebloemolie, sambal, mosterdzaad, dille, oregano kurkuma • sandwichspread gekookte kikkererwten plus kookvocht, mosterd, sambal • badjak), azijn • of augurkenvocht), dille, zout, kerrie • kurkuma); staafmixen en daarna olie erdoor mixen • sandwichspread/gekookte kikkererwten pureren met mosterd, sambal, mayonaise, rode peper in het zuur en dille; daarna fijngesneden augurken toevoegen • santiamen spaans; in een oogwenk • «en het goud van dit land is goed; daar is ook bedólah, en de steen sardónix» /sardónix genesis 2:12 • schaapskooi uitspanning in wierden van de vader van de vader van mijn moeder. tweemaal verbrand door "die fien' oet rijss'n" • schaduw pas als er licht is komt er schaduw, jaja. engels maakr het verschil tussen shade en shadow; in het nederlands is dat niet meer; shadow is slagschaduw • schapenscheren/• fontebona manier ) op een kant leggen, langs de achterpoot omhoog tot die kant gedaan is, dan rechtop zetten en de rest doen. eventueel bijpunten, vooral op borst en buik • schellen als ik mijn oorbeschermers op zet hoor ik andere, diepere geluiden. zijn er ook dingen die je alleen kunt zien met je ogen dicht? • schepnet met twee slangklemmen stevig bevestigen aan een • bezemsteel; dik ijzerdraad voor de ring gebruiken en een lange zak: je moet het snel kunnen bewegen in het vertragende water, daarom moet het sterk zijn • ferdinand • scherpte is onscherpte die je niet kunt zien • arthur verkoren • schilderboek de kunst van het begrijpen en het begrijpen van de kunst • schilderboek one-on-one kenning palimpsest • schilderboek van ferdinand peer/meesterwerk over de samenhang der dingen. over fourier, de fase, het getal, de kunst en de werkelijkheid. over de kunst van het begrijpen en het begrijpen van de kunst. dit boek is ook wel bekend als "kanton bubahsky's vademecum" • schilderboek van ferdinand peer/over de kunst van het begrijpen en het begrijpen van de kunst • schilderkunsten natuurkunde en wiskunde zijn ander vormen van • schilder)kunst: de werkelijkheid vangen in een model • schoorsteen er komt rook uit de top van de berg. ook reuzen hebben het koud. kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn alle sporen verdwenen • schuifmaat/het zou me niks verbazen als alle constanten in de natuur• kunde) langzaam verschuiven • «scouwen es een weten wiseloes dat boven redene blivet altoes ...onwise es boven redene, niet daer sonder. si siet alle dinc sonder wonder; verwonderen es daer beneden; sonder verwonderen es scouwende leven» • ruusbroec, van den xij beghinen • seconde waarom heet de seconde seconde? dat betekent tweede. maar waarom? • seconde/we zijn in staat een seconde lang een seconde terug te brengen. precies een seconde. en die seconde kunnen we van alle kanten bekijken, eindeloos • selfie alleen politici geloven dat de politiek de samenleving bestuurt en alleen marketeers geloven dat reclame waarheid bevat • septic tank vergaarbak waarin droge en natte delen in de ontlasting; niet voor grijs water; om het hygienisch en kiemvrij te makenmoet het looswater eerst nog en drainagevel of hylofytenfilter passeren; gebruik geen oplosmiddelen of bacteriedoders • het verhaal van alferink: • lange tochten langs de afrikaanse kust met een franse pakket • boot. driemaanden of langer van huis. begon bij freetown tot aan • kaapstad. verantwoordliejk voor de motorsloep. bij momunet • riebbek in 52 : fles kabouterjenever en 45 gulden nederlandse • zeelui. van kaapstad bevoorrading willem barendz mooi weer kalme • deining. pilsje drinken op het wlavis luik: vreselijke stank. man • keuring in pak met hoed, stok/paraplu en valies, wens iedereen • hartelijk een goeie reis en stapt zo in zee, de koffer tegen zijn • borst geklemd. nooit weer gezien. waarschijnlijk de koffer vol • met zware spullen. • serapias lingua gewone tongorchis; twee of drie origami-vormige roze bloemen waar een bordeaux-rode tong uitsteekt • silvus bitte • sin prisa pero sin pausa :manuel • siwa «was de belangrijkste oase waar amon aanbeden werd door de berbers. de grieken noemden de inwoners van siwa de ammoniërs • ammonioi). hiervan is het woord ammoniak afgeleid, het zout van de bekende bronnen van siwa» • wikipedia) • sneeuwkoningin/hans christian andersen http://www.beleven.org/verhaal/de_sneeuwkoningin • snelheid is een positie • op een as in de ruimtetijd) • souvenir als je vuur kunt maken heb je wat van afrika bij je • spiegel een schilderij is de spiegel van de geest een spiegel van de werkellijkheid een venster op alle mogelijkheden • contingenties) in de blik van beschouwer • spiegel historiaal/een encyclopedie als reflectie van de wereld kennis • spiegelbeeld een spiegel onder de juiste hoek en de juiste afstand geeft geen zelfportret maar een portret van de ander • spin/de • punt)rotatie is geen onbekende in de kwantummechanica. alleen heet het daar 'spin' • splinterkunde fysica van elementaire deeltjes is het kapotslaan van een vaas en dan stellen dat die was opgebouwd uit scherven en splinters • «spoon boy: "do not try and bend the spoon. that's impossible. instead… only try to realize the truth" neo: "what truth?" spoon boy: "there is no spoon" neo: "there is no spoon?" spoon boy: "then you'll see, that it is not the spoon that bends, it is only yourself"» /the matrix • sporkehout vuilboom, rhamnus frangula • frangula alnus). waardplant van de citroenvlinder; de schapen zijn er ook heel dol op • spray gebouwd door joshua slocum met de lijnen van een oude oesterkotter van dezelfde naam. hij voer er als eerste solo mee rond de wereld • spullen van spolia • spoils])? mensen eigenlijkzijn een soort chimpanzees die ze hebben wijsgemaakt dat ze allerlei spullen nodig hebben • staande • niet de uitgebreidheid • res extensa) bepaalt het zijnde van de natuur maar de traagheid van al het bestaande • de traagheid van het bestaan • als de traagheid er niet was zou oorzaak en gevolg samenvallen en het heelal al voorbij zijn • het weer is een mooi voorbeeld van traagheid • staat/de staat moet het goede voor hebben met ál zijn burgers. anders is het geen staat maar een criminele organisatie • standpuntloze ruimte/kent geen a b s o l u u t referentiepunt en is relatief en oneindig in alle opzichten. in deze ruimte vervalt elke p u n t r o t a t i e tot een e u l e r r o t a t i e en is z w a a r t e k r a c h t onmogelijk • status van de dader/over ongewenste intimiteiten in cyberspace. 1993 vrproject van ubique • presentatie in paleis de schone kunsten, antwerpen culturele hoofdstad) • stevie/'a coruscating whirl of circles that by their tangled multitude of repeated curves, uniformity of form, and confusion of intersecting lines suggested a rendering of cosmic chaos, the symbolism of a mad art attempting the inconceivable' /the secret agent, joseph conrad • stinkende gouwe het gele sap heeft vanwege het hoge jodiumgehalte volgens sommigen • efren) een antiseptische werking • stoel een stoel ontstaat als je er op gaat zitten • stom ga er van uit dat als je iemand niet begrijpt dat die iemand dus stom is en er niet toe doet • strand soort modder. grenszone tussen drie andere soorten modder #soortenmodder • streven probeer niets, hoop niets, betreur niets, vraag niets en vrees niets maar leef en verwonder • strooien dood overlijden in bed. geen groter schande. de verloren gegane mannelijke deugden in zowel man áls vrouw zien en dan verbaasd zijn over zinloos geweld, sensatiezucht, autisme etc... en vergis je niet de vrouwen wouwen vroeger ook geen strooien dood • stuccen bovenaan beginnen • !), goed nathouden, mortel op de achterkant van de troffel tegen de vorige aanleggen en vlaksmeren in één beweging • subsidie is in eerste plaats een sturingsmiddel van de uitgevende instantie: blijf daar verre van omdat het je belemmert in je ontwikkeling • succes /de hoeveelheid werk die je ergens instopt en het resultaat van dat werk hebben geen enkele relatie • suillus luteus/bruine ringboleet. eetbaar. herkenbaar aan ringresten. hydrofaan met een slijmerige maar afstroopbare hoedhuid. vaak wat later dan andere boleten • tot april!) • summae/het opsommen en classificeren als hoogste vorm van scholastische kennis tegenover de dialectiek: de wetenschap die zichzelf voortdurend verandert door de vergaarde kennis van het bestudeerde • surface emphasize the pattern which is already present in the surface of the noise • ruis) • tussen de kruinen van de hoogste bomen zie je het dak van het HUIS VAN DE BASK; rood afstekend tegen het blauwgroene wand van de steile bergwand; het huis is groot en alle gemakken voorzien; en je bent er welkom maar nooit zul je de bask zelf aantreffen • type archetypes en stereotypes zie je als je een egocentrische persoonlijkheid hebt: geen mens is te reduceren tot een type • ubique martin sjardijn, wim nijenhuis, karoly toth, huyb stegeman, abel boerema, bert van riel, wolter schraa, jos post, thomas van putten • uit jezelf begrijp je niets en laat je alles open maar wil men dat je het begrijpt dan er is begrip door acceptatie • overgave) of begrip door toeëigening • dialectiek) • uitvlucht dan maar naar de uitvluchten, de zeer strenge ernstige gelegenheden aan een bijzonder dierbaar wezen de woorden waard. straks lekker denken waar het gaat, dat zaad, zonder stil staan blijven hangen • umberto eco, in de naam van de roos "ik bedacht dat de eenvoudigen daarom zo worden genoemd; alleen de machtigen weten altijd heel precies wie hun ware vijanden zijn" • verdeling | gedraagt een deeltje zich op kwantumniveau misschien statistisch omdat het óók meerdere deeltjes is? dat het dualisme ook zit in enkelvoud vs. meervoud? • verdwaasd na de tweede zin raak ik vaak de weg al kwijt in mijn eigen verhaal • vereenvoudiging kennis van de werkelijkheid is erkennen van de eenheid. hoe groter de kennis van de mens hoe meer hij de eenheid van de werkelijkheid realiseert. uiteindelijk is alles een. de wetenschap probeert te unificeren. wetenschap is een ander woord voor vereenvoudiging • vergeefs zocht ik mijn eerzuchtige doelen te bereiken en zag niet hetgeen mij zomaar in de schoot geworpen werd • vergif zij beklopt, verstijfd en verstikt al wat in wezen mijn gewezen wijlen wezen zijns uitmaakte, het besef. verrek de verleden tot een krampachtig wederleven. de stilstand achter de toestand van nu, gegeven is de te vergeven vergiffenis • verhalen de mensen wonen niet in de werkelijke wereld maar in een wereld van symbolen en tekens; ze streven naar een zo groot mogelijke afwezigheid; het liefst zagen ze de wereld geleid door automatons terwijl ze zelf volledig afwezig zijn, opgegaan in het verhaal • verhalen van een andere aard • verhalen/in de wereld van taal worden alleen maar zaken geopenbaard die vertaalbaar zijn; die geordend kunnen worden volgens de regels van de taal; de werkwoorden; voor dit komt dat; de taal maakt de wereld tot een verhaal • verklaring wetenschap verklaart een verschijnsel altijd alleen met het reeds bekende, nooit met het • nog) onbekende; sommige dingen moeten dan ook • even) onverklaard worden verklaard • vermogen/niet het vermoeden maar de onderzoeker verandert door de waarneming • veronderstelling/doe de dingen met aandacht. denk erover na: waarom doe ik dit zus en niet zo? dat scheelt uitleg. veronderstel niks • verrius flaccus introduceerde volgens ernest brehaut, de biograaf van laatantieke encyclopedist isidorus van sevilla, het alfabetiseren • verslaafd is elk mens. want het principe van verslaving vormt de basis van de geest. dialectiek en drang worden erdoor gedreven • verstompt als je met een hamer op de dunne kant van een steen verwacht je dat hij daar stomper wordt. niet dus. hij wordt er juist scherper • vertrouw op je zintuigen; geloof alleen je eigen gedachten: jij bent de autoriteit • verwacht niets • verzuimen bierdrinken, geluchtig, lichtelijk walgend. trefzeker uitbenen, een baar, een voet in de trein gevoelig gedempt, gelukkig gedempt. wat dan nog? een flinke zon een warme trui. een nevenschikking een koppig gevalletje • vieringen | methodes om je de ruimte in vier dimensies voor te stellen • als je heel eerlijk tegenover jezelf bent zul je moeten toegeven dat zelfs drie dimensies al heel moeilijk is) • vingt sur vingt amélie: alors là bravo ! vive la france ! me v'la ébouillantée, alors bravo ! vingt sur vingt ! vingt sur vingt ! en plein dans le mille ! • vishaaksoorten aberdeen carlisle limerick roundbend parfait gaelic supreme vikingbend sneck kirby • vlierbloesemsiroop bloemschermen net onder water • met een bord erop), paar dagen laten staan, filtreren; per liter 1.25kg suiker en 20 gr citroenzuur; tot 70 graden verhitten; in gesteriliseerde flessen doen | pieterjan • voetzoolrimpels/de rimpels op de voet van de man van zes miljoen in de leader van de serie. is hij zo oud dan? en dan blijkt iedereen ze te hebben http://youtu.be/bgo57y4td-c • volboek een aantekenboek dat al vol is als je het koopt en waar alle letters en alle woorden die bestaan al in gezet zijn. je hoeft ze alleen nog maar even aan te stippen • volharding de kunstenaar zoekt de onderliggende logica en volgt die compromisloos in de voltooiing van het kunstwerk • volledig je doet de werkelijkheid onrecht als je probeert volledig te zijn in je weergave. je kunt beter proberen onvolledig te zijn. dat is echter • voorhanden als je het goed doet heeft ontwerpen geen zin want wordt je geleid door de situatie en je materiaal voorhanden. elk kotje of vletje openbaart zich terplekke • voorntjes • vooruitgang dat we de verkeerde kant opgaan. altijd. hoe dan ook. elke stap dichter bij het onheil. elk jaar dichter bij het einde. weg van het paradijs • vormen • kunst)beelden een te onderscheiden verzameling fourierfuncties of -reeksen? en is er verschil daarin te zien van stromingen? • /* retinex.c - 5/11/2003 - thomas van putten - programma maakt een postscriptbestand dat verschillende combinaties van lijn-wisselwerking (visuele inductie) onderzoekt met als uiteindelijk doel het produceren van spookkleuren zo als edwin land die in zijn retinex-theorie beschrijft. */ #include #include #include #include #include #include #include #include void main() { FILE *f; static time_t t = 0; int w,h,y,x,n,m,i,j,o; int dx,dy,ox,oy; j=2; i=2; h=842; w=595; x=0; y=0; o=7; t = time(NULL); srand(t); printf("seed: %d.\n", t); if ((f = fopen("retinex.ps","w")) == NULL){ fprintf(stderr,"Open of retinex.ps failed\n"); exit(1);} fprintf(f,"%%!\n/Times-Roman findfont\n20 scalefont\n"setfont\nnewpath\n"); fprintf(f,"72 772 moveto (Retinex) show\n"); fprintf(f,"72 752 moveto (05/11/2003) show\n"); fprintf(f,"72 732 moveto (Thomas van Putten) show\n"); fprintf(f,"showpage\n"); for (m=0;mNARRATIVE ABBREVIATED FLEVOPOL SIKAFLEX LAS CONSTITUYENTES DE FERNANDO PEER : Charles Proteus Steinmetz • ISAMBARD KINGDOM BRUNEL • WILLIAM BUTLER YEATSSTEINMETZSCHAKELING steinmetzschakelingen zijn aansluitschakelingen waarbij een driefasige asynchrone motor door middel van een condensator wordt aangesloten op een eenfasige wisselspanning. Dit principe is vernoemd naar Charles Proteus Steinmetz, een elektrotechnicus die als eerste het gedrag van de wisselstroommotor wiskundig wist te doorgronden en te beschrijven. Het principe werd vooral gebruikt in de jaren 60-70. Wordt bij een driefasige kortsluitankermotor een van de lijndraden onderbroken dan zal de motor onder invloed van het resulterende magneetveld gewoon blijven doordraaien. Probleem is alleen dat de motor niet kan aanlopen. Daarom wordt één statorwikkeling als aanloopwikkeling gebruikt, waarbij de extra condensator zorgt voor de vereiste faseverschuiving. Na aanloop kan de condensator eventueel afgeschakeld worden (aanloopcondensator), of in bedrijf blijven (bedrijfscondensator). Door de aansluiting van de condensator op het net te veranderen, zal de motor de andere kant gaan opdraaien. Het voordeel van de steinmetzschakeling is dat een standaard asynchrone draaistroommotor als een eenfasemotor verkocht kan worden. Wel moet er rekening gehouden worden dat het asvermogen van de motor afneemt tot circa 70 % van het vermogen dat op het type-plaatje is vermeld. https://nl.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschakelinghoe wordt energie overgedragen, of gebruikt in het magnetisch veld? een massa wordt aangetrokken, magneetveld wordt afgebroken? nieuwe stroom is nodig om een het veld weer op te bouwen? als er geen massa bewogen wordt loopt de temperatuur gauw opdan wordt het verstrijken van de tijd gelijk aan het gebeuren van de golffunctieinstortingMÁQUINA SÍNCRONAS el rotor es inductor; rotor de polos salientes; rotor ranurado de diente ancho; entrehierro; escobillas; campo magnético de excitación; rotor bobinado; anillos rosantes; ENSAY DE VACÍO: TENSIÓN GENERADA / CORRIENTE DE EXCITACIÓN; la frecuencia = p*N/60; CAMPO MAGNÉTICO GIRATORIO; SISTEMA DE ARRASTREkapper van egteren in de oorlog werkte ik als jonge knecht op de boerderij van hulsbergen. nu hadden ze daar ook vaak onderduikers. en af en toen kwam kapper van egteren langs om ze te knippen. op een gegeven moment werd er op de deel een onderduiker geknipt door de kapper toen de politieagent uit wapenveld aan kwam fietsen. de onderduiker zweette peentjes maar niemand deed wat. de agent kwam op de deel, groette iedereen en pakte zijn hengel die hij daar onder het dak bewaarde. de onderduiker wist het niet maar die agent was ook goed en wist van de onderduikers. later hebben we er nog vaak hartelijk om gelachen /fré nitrauw seb cocotte minute "soupape de sécurité" p05311 • https://www.storeman.fr/195-soupape-de-securite-silicone-ss-980559-seb.html is compatible Soupape de securite - ss980559 - SEB - Pièces SEB • SOUPAPE DE SECURITE Référence: SS980559 Pièce détachée électroménager Storeman •19:48 20/10/2021 • hoe de mens aan land kwam • Abdek vraagt toestemming aan de dorpsoudsten • 18:23 19/10/2021 • ROGGEBROOD ingrediënten: 500 gr roggemeel* ; 200 ml heet water; 10 gr zout; 1 eetlepel stroop bereiding: stroop en zout in water oplossen en toevoegen aan roggemeel. kneden tot stevig deeg. kleine brood of cakevorm invetten en het deeg erin doen. bovenop een velletje bakpapier en aluminiumfolie (ook invetten). nu 3 uur bakken in de oven op 125° c. /wat je wel kan eten tijdens, het feest van de ongezuurde broden • 15:20 martes, 19 de octubre de 2021 • conputaciones • filosofie en billen • het studieobject van de kunstenaar • • WEERSTANDEN PARALLEL GESCHAKELD It = I1 + I2; => Vt/Rt = V1/R1 + V2/R2; => 1/Rt = 1/R1 + 1/R2 • PAS als je geen haast meer hebt zie je de verslaving van de haast; maar dat geldt haast voor alle verslavingen; dat je ze haast herkent als je er vanaf bent • «NOTHING PERISHES in this world; but things merely vary and change their form. to be born, means simply that a thing begins to be something different from what it was before; and dying, is ceasing to be the same thing. yet, although nothing retains long the same image, the sum of the whole remains constant» /pythagoras, in lyell's principles of geology • • aandacht is het vermogen details waar te nemen CLASSIFICATIES er zijn precies drie soorten classificaties: (i) overbodige classificaties; (ii) onzinnige classificaties; (iii) onjuiste classificaties • PENÚLTIMO één-na-laatste; een spanjaard zal nooit "laatste" zeggen maar altijd "één-na-laatste"; anders brengt het ongeluk; bijvoorbeeld de 'penúltimo whisky' van astor piazolla • ALFEN dat de honden de alfen van weleer zijn; eerst waren ze onze lichtvoetige en wijze vrienden maar dat ze later verraden werden; en verslaafd en verdingelijkt • 09:38 11/10/1985 • LEVENSLOOP ach, het is toch zoo licht lopen, in de slavenketen. die daar vooraan zal zeker en vast de weg wel weten. wie zou er klagen? wij hebben toch zeker allen lege magen. hier lopen wij, kameraden voor het leven, over de vaste paden, de zon schijnt zwaar, bedrukt ons even, maar de lasten op onze ruggen zijn hoog opgeladen, het hoofd blijft zo fijn koel en ongenaakbaar. de ketens zijn zo diep al ingesleten, onze magen lang vergeten, er rest ons slechts op de gebarsten lippen - als ik ze krul proef ik van dat rode spul - de laatste twijfel, wat vage begrippen, vormen samen een vraag: zou ik kou vatten, zonder mijn stalen kraag? • kunst is de gids van de geest in het dialectische proces; ze neemt je bij de hand en laat je zien dat er toch veel te zien is in het donkere bos—als je er maar binnen gaat • 2019/12/07 • HOLZWEGE Im Holz sind Wege, die meist verwachsen jäh im Unbegangenen aufhören. Jeder verlauft gesondert, aber im selben Wald. Oft scheint es ob gleiche einer dem anderen. Doch es scheint nur so. Holzmacher und Waldhüter kennen die Wege. Sie wissen was es heißt, auf einem Holzweg zu sein /Martin Heidegger, Holzwege • TECHNIEK WORDT NIET GESTUURD door wetenschap en rede; techniek ontwikkelt zich grotendeels zelf; door evolutie; het is een blind, onredelijk en autonoom proces • MAFALDA «no ando por la calle despeinada pero es que mis cabellos tienen liberdad de expresión» • ENERGY the rate of change, local time; energy is the ability to change something (speed, direction, fase, shape (which at a deeper level is always a change in local time (timing • HERE the definition of the here is having the same speed; speed time and distance are one and the same; if we assume distance does not exist non-locality is no longer a problem; our multiverse is a point oscillating in n dimensions • SCHRIFT romeinse propaganda • PUNCTUM het punt heelal. laten we er vanuit gaan dat afstand niet bestaat, dat het een epifenomeen is, dat alles zich afspeelt hier en alleen de tijd het verschil maakt. en tijd is het verstrijken van entropie • 12:55 28/09/2021 aangezien informatie erg op elkaar lijkt is het niet waarschijnlijk dat ze inwendig heel anders verwoord is; dat er minder woorden dan plaatsen zijn... dus valt ze te comprimeren. tegelijkertijd weten we dat er een optimale dichtheid van informatie en drager bestaat, het diamantgetal <> 16:05 18/09/2021 UMBRAL DE CONEXIÓN CRONOGRAMA RELÉ PROGRAMABLE ACTUADORES a las salidas Y CAPTADORES a las entradas digitales 16:38 15/09/2021 LA LÓGICA CABLEADA, PLC, CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE o API, AUTÓMATA PROGRAMABLE INDUSTRIAL 16:45 14/09/2021 numeración por potencial de los conductores los mismo números tienen continuidad • nunca mas que punteras dobles • quitar ruido • pasar por borna todo que va por fuera 2021/09/11 21:05:20 • condiciones de marcha, en general en paralelo y condiciones de parada en serie 17:13 12/09/2021 2021/09/11 15:42:11 armario modular 2 * 1 m con embarrado ventilacion forzada, de legrand, schneider o abb 36 modules enclosures - width: 875mm/depth: 250mm Altura 2050 Altura útil (mm) 1800 Kit básico 2 885026 Kit paneles laterales 1 885035 Puerta plena 2 885067 Kit acoplamiento 2 885043 Zócalo 2 885086 Para armarios acoplados de 36, 12 y 36 módulos 2 885238 Placa separación mecanizada (incluye entradas de cables) 2 885089 Placa separación plena 2 885092 Soporte fijación de cables 2 885095 Plena metálica IP 40 (RAL 9006) 6 885287 Soportes de barras traseros vertical (soporte fi jación y soporte de barras) 4 885193 Pletina cobre 20x5mm no 3000 4 858036 3 MOTORES 3FASICAS 3 GUARDAMOTORES 3FASICAS 3 KONTAKTORES 3FASICAS 3 DIFERENCIALES 40A/300mA 3FASICAS 3 INTERRUPTORES MAGNETICOTERMICOS 3FASICAS 1 INTERRUPTORES MAGNETICOTERMICOS MONOFASICO 1 DIFERENCIAL 25A/30mA 1 PULSADOR NC 3 PULSADORES NO 3 PILOTOS VERDES 1 PILOTO ROJO 16:45 14/09/2021 numeración por potencial de los conductores los mismo números tienen continuidad • nunca mas que punteras dobles • quitar ruido • pasar por borna todo que va por fuera 2021/09/11 21:05:20 • condiciones de marcha, en general en paralelo y condiciones de parada en serie 17:13 12/09/2021 3. Order of execution The last reason for drawing ladder logic vertically is to set the order of execution. The order of execution is how the PLC will run your ladder logic. To be more precise in what order your ladder logic instructions will be executed by the PLC. A PLC will always start at the top of your ladder logic and then execute its way down. Relay Ladder Logic As I said before ladder diagrams can look a lot like electrical schematics going vertical. Most people learn to draw ladder logic diagrams this way – by building them as electrical schematics. But there are some differences. This is why I will advise you to learn it in a different way. I will explain this way in this ladder logic tutorial. The problem here is that electrical control systems and the PLC work in different ways. Here are the biggest differences: The PLC takes one ladder logic line (rung) and executes that and then goes to the next line In electrical systems, multiple lines (current pathways) can be executed (activated) at the same time With these crucial differences in mind, let’s get into it. It’s time to learn some ladder logic. Ladder Logic Basics The first thing you will see when you create a new piece of ladder logic is two vertical lines. It is in between these two lines your ladder logic goes. When you draw ladder logic, you will draw vertical connections between these two lines. Each of those is called a rung. Just like on a physical ladder. Ladder Logic with Horizontal Lines called Rungs Ladder Logic with Horizontal Lines called Rungs In these rungs, you can put any of the ladder logic symbols to create the logic you want. As you can see above, I have put numbers on each rung. This is to understand how the PLC hardware will execute the ladder logic. You may be familiar with the PLC scan time or scan cycle. Roughly said, the PLC will first scan all its inputs, then execute the program to set outputs. But how does the PLC execute our ladder logic? One rung at a time. This might be one of the most important rules of ladder logic. The PLC only executes one rung at a time, then executes the next. In fact, the PLC only executes one symbol at a time. Ladder Logic Programming with Instructions Each symbol in ladder logic is an instruction. This can, in the beginning, be rather confusing. But don’t worry. I will explain this with simple examples. Let me start by giving you a simple example. In this first example, you will be introduced to the two first ladder logic symbols. So what are these instructions or symbols? https://www.plcacademy.com/ladder-logic-tutorial/ 2021/07/05 16:27:08 de fictie van de werkelijkheid alleen het mogelijke is voorstelbaar DE TRAAGHEID VAN HET BESTAANDE • • NIMBOSTRATUS • • ophouden met schilderen net voor het betekenis krijgt • BEELDMERK als de beelden komen begint het dromen • BENEDICAM DOMINUM, qui tribuit mihi intellectum; providebam deum in conspectu meo semper; quoniam a dextris est mihi, ne conmovear (psalm 16) • 2005/07/24 • DODE LETTER de reeds overledenen spreken tot u door deze letters; hun wereld aanschouwt u hier; hun gedachten openbaren zich nu /wodan GLADSTRIJKEN /vroeger verkreukelde ik zilverpapier tot een prop en probeerde het dan weer glad te maken wat nooit lukte want de actie liet zijn sporen na. het aluminiumfolie werd een geheugen. als een foto van vroeger gezien met het licht van vandaag • JE BENT WAT JE LEEST /lezen is gelijkschakeling met het discours: pas op met wat je leest, het verandert direct je denken LUISTER als je praat kun je niet luisteren : als je luistert hoef je niet te praten MARMERDRUK /vul een lage bak met water; giet of sprenkel daar met terpentine verdunde olieverf op; roer of kiep het water al dan een beetje; papier erop; laat de verf intrekken; als het vel helemaal doorweekt is trek je het papier snel uit het bad en laat platliggend (omdat anders de kleuren door elkaar lopen) drogen op een doek of oude kranten MEDITEER ik of verbeeld ik mij dat? MOOI het is mooier als je het niet onder woorden brengt RAAMVERTELLING eerst zag ik niets toen ik door het raam naar buiten keek want het was donker. ik zag dat het koud was. ik was ziek en mocht al dagen niet naar buiten. ik zou het niet eens kunnen. uit het duister kwamen drie figuren aangelopen, en, ik wist niet wat ze van plan waren. wat waren ze van plan? voor het huis langs liepen ze, voor de heg liepen ze door. ze hadden de vaart er goed in en zonder op te kijken liepen ze verder. oh nee: één kijkt er om maar ziet niets. nu zijn ze verdwenen in de nacht. ik vroeg me af waar ze heen gingen. het wordt weer koud en ik kruip weer in bed en pak mijn boek. het verhaal gaat als volgt /1990 SANS EVERYTHING /all the world's a stage, and all the men and women merely players; they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. at first, the infant, mewling and puking in the nurse's arms. then the whining schoolboy, with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school. and then the lover, sighing like furnace, with a woeful ballad made to his mistress' eyebrow. then a soldier, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. and then the justice, in fair round belly with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances; and so he plays his part. the sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side; his youthful hose, well saved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice, turning again toward childish treble, pipes and whistles in his sound. last scene of all, that ends this strange eventful history, is second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything /william shakespeare /as you like it /act ii, scene vii 13:31 08/02/2021 • tekst online is onzeker • er staat niet wat er staat morgen of gisteren • alle verandering is schijn • parmenides • je kunt elk moment opnieuw beginnen; sterker nog, je begínt elk moment opnieuw • alle herinneringen zijn herinneringen aan het onbestaande • de uitvinding van meervoud • alles is een uitzondering • de minimale zin • • • oneigenlijke zinsbouw • als je luistert is het stil • verschillende diersoorten die samenwerken en samenleven lijkt een succesvolle strategie: ze vullen elkaar aan en kunnen zich concentreren op hun sterke punten; zoals de hond en de mens • cada palo que aguante su vela • de werkelijkheid is onzeker. een boek dat zoekt de werkelijkheid moet dat ook zijn. het ene moment, het andere moment dat. dat is het onzekere boek van de doejong. bestaat de doejong wel? • het verheugde landschap • gedachtenspatie • het verkeerde been • stilluisteren • als je praat kun je niet luisteren : als je luistert hoef je niet te praten • benedicam dominum, qui tribuit mihi intellectum; providebam deum in conspectu meo semper; quoniam a dextris est mihi, ne conmovear • psalm 16 • traagheid van het bestaande alles bestaat dankzij de traagheid; anders had de oerknal zich in een oogwenk voltrokken en was alles al voorbij; traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alles; het leven is het venster van de hysterese • dode letter de reeds overledenen spreken tot u door deze letters; hun wereld aanschouwt u hier; hun gedachten openbaren zich nu /wodan • ben ik aan het mediteren of verbeeld ik mij dat? • als de beelden komen begint het dromengod woont aan de oppervlakte—als aan de rand van een spiegelglad meer • einssein im dionysischen dithyrambus wird der mensch zur höchsten steigerung aller seiner symbolischen fähigkeiten gereizt; etwas nieempfundenes drängt sich zur aeusserung, die vernichtung des schleiers der maja, das einssein als genius der gattung, ja der natur. jetzt soll sich das wesen der natur symbolisch ausdrücken; eine neue welt der symbole ist nöthig, einmal die ganze leibliche symbolik, nicht nur die symbolik des mundes, des gesichts, des wortes, sondern die volle, alle glieder rhythmisch bewegende tanzgebärde • die geburt der tragödie • nietzsche • hoe meer de natuur zichzelf openbaart, hoe beter. minder inbreng van de kunstenaar zelf maar een sterker werk • iets is dat wat het niet is • ik denk iets te begrijpen maar als ik dan door denk blijk er helemaal niets van te snappen • het drijvende begrip • snelheid en traagheid beweging en bestaan • een oppervlak is de grens tussen twee verschillende substanties. de wereld is verdeeld in natuur en geest en de grens, het oppervlak, is de werkelijkheid-bewustzijn: een spiegelend oppervlak met twee kanten. elk oppervlak spiegelt: dwz de ene substantie ziet zichzelf in de anderede aard van beweging • alle kunst is oppervlakte. kunst is het opper-vlak • laertes: know you the hand? king: tis hamlets character. naked, and in a postscript here, he says, alone /hamlet, act iv, scene vii • er komt rook van de top van de berg—ook reuzen hebben het koud—maar kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn zelfs alle sporen verdwenen • alle kunst is weerstand—theodor adorno • het luie oog • je bent wat je leest—lezen is gelijkschakeling met het discours: pas op met wat je leest, het verandert direct je denken of lees je wat je wilt lezen? • een beeldend kunstenaar is iemand die gelooft dat de werkelijkheid alleen beeldend is te bevattenkenneth kaunda : one zambia, one nation! one nation, one leader! one leader, dr. kenneth david kaunda!god woont aan de oppervlakte--als aan de rand van een spiegelglad meeralle kunst is weerstand--theodor adornoje bent wat je leest--lezen is gelijkschakeling met het discours: pas op met wat je leest, het verandert direct je denkende baard van ockham : dat de natuur zich in de regel juist helemaal níet aan occam's razor houdtmarmerdruk, workshop 2020.1219 : • warm) met zout verzadigd water, daarop direct met terpentine verdunde olieverfwat ik mooi vind aan het wereldbeeld van parmenides is dat de wereld ongevormd en onmenselijk is en dat wij haar oppervlakte, de werkelijkheid, vormgeven maar dat we haar in essentie niet kennen--ik weet dat parmenides het anders zegt, dat alles er al is, maar dat komt op hetzelfde neer: een wereld waarin alle mogelijkheden bestaan maar niet zijnals je op het punt komt waar alle natuurkunde alleen nog zuiver wiskunde is, dan ben je erelke nieuwe allesomvattende filosofie mag natuurlijk geen onuitgesproken vooronderstellingen hebben, zoals het idee dat oorzaak en gevolg bestaat, of object en subject; in de theorie mag niks vanzelfsprekend zijn; dat betekent een grondig zelfonderzoekje kunt misschien wel alles begrijpen wat te begrijpen is • het kenbare) maar daarom hoef het nog niet waar te zijn--en je hoef het er niet mee eens te zijnmarmerdruk : vul een lage bak met water; giet of sprenkel daar met terpentine verdunde olieverf op; roer of kiep het water al dan een beetje; papier erop; laat de verf intrekken; als het vel helemaal doorweekt is trek je het papier snel uit het bad en laat platliggend • omdat anders de kleuren door elkaar lopen) drogen op een doek of oude krantenmarmerdruk: vul een lage bak met water; giet of sprenkel daar met terpentine verdunde olieverf op; roer of kiep het water al dan een beetje; papier erop; laat de verf intrekken; als het vel helemaal doorweekt is trek je het papier snel uit het bad en laat platliggend • omdat anders de kleuren door elkaar lopen) drogen op een doek of oude krantenen el bosque hay caminos que las más veces se pierden de repente en lo intransitado. se llaman sendas perdidas. cada una de ellas corre aparte, pero en el mismo bosque/a menudo causan la impresión de ser iguales. pero solo lo son en apariencia /martin heidegger, holzwegeelke nieuwe wereldtheorie mag natuurlijk geen onuitgesproken vooronderstellingen hebben, zoals het idee dat oorzaak en gevolg bestaat, of object en subject; in de theorie mag niks vanzelfsprekend zijnwaarom vertellen we onze kinderen verhalen met dieren in hoofdrollen? zou dat betekenen dat • heel) vroeger de dieren een veel belangrijkere rol in ons leven speelden?je denkt alleen maar dat je denkt aan wat je denktal zijn er duizenden verzen gemaakt uit vele nietszeggende woorden; beter een enkel woord uit, een vers, na het horen waarvan men tot rust komt /dhammapada 101wat ik mooi vind aan het wereldbeeld van parmenides is dat de wereld ongevormd en onmenselijk is en dat wij haar oppervlakte, de werkelijkheid, vormgevenzou de kans van de golffunctie ook een golf zijn? een golf die loodrecht op de ruimte staat met een tijd die imaginair fluctueert met de eigenfrequentie in een verhouding van bijvoorbeeld 1/v2, dus daardoor onvoorspelbaar is? er komt rook van de top van de berg--ook reuzen hebben het koud--maar kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn zelfs alle sporen verdwenen • een tekst ontstaat als hij gelezen wordt • het is de lezer die hem schrijft • het verhaal van jan alferink: lange tochten langs de afrikaanse kust met een franse pakketboot. drie maanden of langer van huis. het begon bij freetown tot aan kaapstad. hij was verantwoordelijk voor de motorsloep. in '52 was hij bij monument van jan van riebeeck; een fles KABOUTERJENEVER en 45 gulden; nederlandse zeelui; van kaapstad af de bevoorrading van de willem barendz: mooi weer, kalme deining. pilsje drinken op het walvisluik: vreselijke stank. er verschijnt een man, keurig in pak met hoed, paraplu en valies; hij wenst iedereen hartelijk een goeie reis en stapt zo in zee, de koffer tegen zijn borst geklemd; nooit meer gezien; waarschijnlijk de koffer vol met zware spullen • it was nathan stubblefield who stated that EARTH BATTERIES do not generate electricity: they intercept and receive ground flowing telluric currents. if you wish to find strong telluric currents by this means, place one of your two ground rods into a tree root. the galvanometer should be wired close to this base. the other rod is wired and can be placed in sequentially different spots. readings can literally "pin" the meter, holding it there for weeks /an introduction to the mysteries of ground radio, by gerry vassilatos • laten we het eens nergens over hebben • massa vervormt de ruimte omdat het afstand opslaat: het is een afstand-reservoir; dit leidt tot de ontdekking van het afstanddeeltje; als je dit opeten tegen wilt gaan moet je energie • dus massa) inzetten, dat wil zeggen afstand afrollen • ik ben maar een stem op een moment • ferdinand peer • almelo, 1966) beeldend kunstenaar sinds 2007 woont hij in asturias, noordspanje. voornamelijk schilderijen en tekeningen maar ook installaties. hij heeft veel geleerd van de kunstenaars jopy van manen, han veneman, martin sjardijn en de fotograaf arthur c. verkoren. exposerend sinds de jaren negentig • coinci-dance: when the music starts playing, everyone breaks out in a perfectly choreographed dance that they all know /balconism from statler and waldorf • in de leegte ontstaan de gedachten • «im dionysischen dithyrambus wird der mensch zur höchsten steigerung aller seiner symbolischen fähigkeiten gereizt; etwas nieempfundenes drängt sich zur aeusserung, die vernichtung des schleiers der maja, das EINSSEIN als genius der gattung, ja der natur. jetzt soll sich das wesen der natur symbolisch ausdrücken; eine neue welt der symbole ist nöthig, einmal die ganze leibliche symbolik, nicht nur die symbolik des mundes, des gesichts, des wortes, sondern die volle, alle glieder rhythmisch bewegende tanzgebärde. sodann wachsen die anderen symbolischen kräfte, die der musik, in rhythmik, dynamik und harmonie, plötzlich ungestüm. um diese gesammtentfesselung aller symbolischen kräfte zu fassen, muss der mensch bereits auf jener höhe der selbstentäusserung angelangt sein, die in jenen kräften sich symbolisch aussprechen will: der dithyrambische dionysusdiener wird somit nur von seinesgleichen verstanden!» /friedrich wilhelm nietzsche, die geburt der tragödie • aguacate /castiliaans avocado. etymologisch afkomstig uit een indiaans-mexicaanse taal. net als chocolate, tomate en patate. het blad is goed om rijst smaak te geven. olie van de hele vrucht is goede bakolie. wordt heter dan olijfolie /gehoord van de mexicaanse vertaler in porúa /2008/09/27 • massa vervormt de ruimte omdat het afstand opslaat: het is een afstand-reservoir; dit leidt tot de ontdekking van het afstanddeeltje; als je dit opeten tegen wilt gaan moet je energie • dus massa) inzetten, dat wil zeggen afstand afrollenferdinand peer • almelo, 1966) beeldend kunstenaar sinds 2007 wonend in asturias, noordspanje. voornamelijk schilderijen en tekeningen maar ook installaties. opgeleid door jopy van manen, han veneman, martin sjardijn en arthur c. verkoren. exposerend sinds de jaren negentigtussenruimte alleen de leegtes laten de lezer toe deel te nemen aan het samenstellen van de betekenis van een gebeurtenis /wolfgang iser, l’appel du texte, ihaiku.be/witruimte/net boven de bomen zie je het dak van het huis van de bask; rood afstekend tegen het blauwgroene wand van de steile bergwand; het huis is groot en alle gemakken voorzien; en je bent er welkom maar nooit zul je de bask zelf aantreffenthe sum over histories by feynman and the what-is-not, is not by parmenides are one and the same • of course) if the event never took place/was not observed as it did not—the now is everywhere • or nonexistent)coherency in plaats van zeggen dat alles er al was wat is en wordt, zoals parmenides stelt, kun je ook zeggen dat niets er ooit geweest is, dat niets ooit plaatsvond--of dat alles al heeft plaatsgevonden maar dat jij dat nog niet weet--het is coherent, zeggen de kwantici • infinitair een getalstelsel • base 8). elk getal heeft maar één positie maar er zijn oneindig veel symbolen; elk getal heeft dus zijn eigen symbool; er is geen relatie met andere getallen door de talnotatie • glansectomie is het verwijderen van de glans van de penis. voor een betere penetratie en prestatie. bovendien houdt het orgasme langer aan. veel vrouwen houden ook niet van een te groot lid • onbetekenend de constituent is permanente staat van onbetekenis. leg je hem vast dan klapt hij uit elkaar. of in elkaarde • kans van de) golffunctie is ook een golf metre: in plaats van zeggen dat alles er al was wat is en wordt, zoals parmenides stelt, kun je ook zeggen dat niets er ooit geweest is, dat niets ooit plaatsvond. maar blijft hangen in die wolk van mogelijkheden; of dat alles al heeft plaatsgevondendat er twee soorten tijd zijn: de tijd dat iets plaatsvind, dat er iets ergens gebeurt, wat letterlijk lokaal is; en de nonlokale tijd die ik nog niet weet te definiërenin plaats van zeggen dat alles er al was wat is en wordt, zoals parmenides stelt, kun je ook zeggen dat niets er ooit geweest is, dat niets ooit plaatsvond. maar blijft hangen in die wolk van mogelijkhedenontvlechten : volgens mij is 4d technisch wel mogelijk maar is er in onze wereld geen ruimtelijke vierde dimensie : anders zouden vlechten en een hoop knopen vanzelf los gaan"the sum over histories" by feynman and the "what-is-not, is not" by parmenides are one and the same • of course) if the event never took place/was not observed as it did not—the now is everywhere • or nonexistent)"the sum over histories" by feynman and the "what-is-not, is not" by parmenides are one and the same • of course) if the event never took place/was not observed as it did not"the sum over histories" of feynman and the "what-is-not, is not" from parmenideshet schilderboek van ferdinand peer: de ontluisterende ontologie van de ontzaglijke werkelijkheidontzien : de meeste mensen zien alleen wat ze willen zien; alleen de heel sterken zien ook dat wat ze níet willen zien elk schilderij een experimentde interpretatie van het kunstwerk ligt bij de kijker; de maker moet zo zuiver mogelijk zijn werk doen zonder zich zorgen te maken over hóe het bekeken gaat worden«there is one holy book, the sacred manuscript of nature, the only scripture which can enlighten the reader» /one of the ten sufi thoughts from "the way of illumination" by hazrat inayat khanhttps://inayatiorder.org/teachings/ten-sufi-thoughts/het verhaal van jan alferink: lange tochten langs de afrikaanse kust met een franse pakketboot. drie maanden of langer van huis. het begon bij freetown tot aan kaapstad. hij was verantwoordelijk voor de motorsloep. bij monument van jan van riebeeck in '52 : een fles kabouterjenever en 45 gulden nederlandse zeelui; van kaapstad de bevoorrading willem barendz: mooi weer kalme deining. pilsje drinken op het walvisluik: vreselijke stank. er verschijnt een man, keurig in pak met hoed, paraplu en valies; hij wenst iedereen hartelijk een goeie reis en stapt zo in zee, de koffer tegen zijn borst geklemd; nooit meer gezien; waarschijnlijk de koffer vol met zware spullen.beeldende kunde /de • natuur)kunde van de direct waarneembare wereld /de • natuur)kunde van de imaginaire wereldbegrip /je kunt alles begrijpen /maar het kan wel even duren /je kunt iets alleen begrijpen als het volledig isel maestro interior no dice nasa que no sepamos; nos recuerda lo que ya sabemos, nos pone ante la evidencia para que sonriamos /de innerlijke stem • meester) vertelt ons niks wat we niet al weten; hij herinnert ons aan wat we al wisten, toont ons het vanzelfsprekende zodat we erom glimlachen /pablo d'ors, biografía del silencio, 19het is wel zo dat mijn stelling is dat íedereen alles kan begrijpen wat íemand kan begrijpen maar dat wil nog niet zeggen dat alles te begrijpen íswhen i look back at those days i have no doubt that providence guided us, not only across those snow fields, but across the storm-white sea that separated elephant island from our landing place on south georgia. i know that during that long and racking march of thirty-six hours over the unnamed mountains and glaciers of south georgia it seemed to me often that we were four, not three. i said nothing to my companions on the point, but afterwards worsley said to me, "boss, i had a curious feeling on the march that there was another person with us." crean confessed to the same idea. one feels "the dearth of human words, the roughness of mortal speech" in trying to describe things intangible, but a record of our journeys would be incomplete without a reference to a subject very near to our hearts /ernest shackleton /southhout, dennen, vuren, is gevoelig voor licht; kunnen we het nog gevoeliger maken?de meeste mensen zien alleen wat ze willen zien; alleen de heel sterken zien ook dat wat ze níet willen zienhet wordt tijd dat kans wordt gezien als grootheid; dat kans een richting is, net als energie, afstand, zwaarte, etctijd, entropie, compressie, informatie, licht en energie; er zit meer in de speciale relativiteitstheorie dan je denkt; alles wat met de snelheid van licht reist is licht en licht is informatieeerst was er de naam; daarna het znw, de noun, dwz het meervoud; daarna de bijnaam; pas helemaal aan het eind het werkwoordalle kunst is weerstand /adornosendas perdidas • en el bosque hay caminos que se pierden de repente en lo intransitado. se llaman sendas perdidas cada una corre aparte, pero en el mismo bosque. a menudo causan la impresión de ser iguales pero solo lo son en apariencia. los leñadores los conocen saben lo que significa estar en una senda perdida ~martin heidegger, holzwegethe symbolic, the imaginary and the real /jacques lacanwarmte is gecomprimeerde tijdalle beweging is in de tijd /de aard van bewegingoppervlak is de grens tussen twee verschillende substanties. de wereld is verdeeld in natuur en geest en de grens, het oppervlak, is de werkelijkheid-bewustzijn: elk oppervlak spiegelt: de ene substantie ziet zichzelf in de anderebetekenis/alles is al gebeurd/de geesten volgt de lijnen van uitkristallisatie/en achter het kristal van het al zit het wezen/alles is er/en was er/maar wacht tot iemand het betekenis geeft/tot iemand het tekentco-incindentia oppositorum het samenvallen der tegendelen. van nicolaas cusanus. een voorloper van de dialectiek?an encyclopedist of the dark ages: isidore of seville, ernest brehaut http://www.hellenicaworld.com/spain/literature/ernestbrehaut/en/isidoreofseville.html methaan/komt vrij bij anaerobe ontbinding van dierlijke mest bij een temperatuur van zo'n zestig graden/dylansmeer maar in je haar /jopieaceite quemado | afgewerkte motorolie. verboden te gebruiken als prima buitenbeitsataraxia • ?ta?a??a, alpha privative and tarache "disturbance, trouble";[1] hence, "unperturbedness", generally translated as "imperturbability", "equanimity", or "tranquility") is a greek term first used in ancient greek philosophy by pyrrho and subsequently epicurus and the stoics for a lucid state of robust equanimity characterized by ongoing freedom from distress and worry /wikipediade veronderstelling dat de werkelijkheid voorstelbaar of zelfs maar begrijpelijk is voor ons mensen is bijzonder moeilijk te vattengedachtenspatiecompleet verschillende diersoorten die samenwerken en samenleven lijkt een succesvolle strategie: ze vullen elkaar aantijdsdruk als meer snelheid lokale tijd langzamer laat gaan, gebeurt er minder of is het de ríchting van de tijd, net als de wet van bernoulli en of reynolds' nummer. druk en warmte zijn verwant, beweging naar alle kanten, en dus ook gerelateerd aan tijdonzekering de werkelijkheid is onzeker. een boek dat zoekt de werkelijkheid moet dat ook zijn. het ene moment, het andere moment dat. dat is het onzekere boek van de doejong. bestaat de doejong wel?in voorstelling vijf, vier figuren; drie van normaal formaat; twee daarvan kijken elkaar aan en, één knielt er—staat er net van op. deze ene is op de voorgrond; die andere ene—die van de drie van formaat—staat achter de twee; die trouwens elkaar heel raar aankijken en slechts gering wijken voor die andere. van de rechter is zijn hand afgevallen, zijn rechter. de linker legt zijn rechter maar vast--want uit steen gehouwen--op de schouder van de door de kniëen gezakte. die op zijn beurt de rechter bedekte, in zijn gewaad verpakte. hij kijkt naar waar de gevallen rechterhand van de rechter was, daar. de linker heeft haar op zijn kaak /de leidse sarcofaag • systeemrijmgetalsmatig /het ene getal kan staan voor het andere de dichtheid van een getal : een getal kan minder maar niet meer informatie bevatten dan zijn eigen waarde in plaatsenals je luistert is het stil /PRIJZEN ZAL IK DE HEER, die mij verstand heeft gegeven: ik zie de heer voor mijn ogen te allen tijde: want hij is aan mijn rechterhand omdat ik niet wankele—benedicam dominum, qui tribuit mihi intellectum: providebamdeum in conspectu meo semper; quoniam a dextris est mihi, ne commovear /missaal, offertorium, vijfde zondag na pinksteren) • eindspel omdat de evolutie gedreven wordt door het obstakelprincipe • als iets niet in de weg zit van iets anders blijft het bestaan : het ene zandkasteel is niet steviger dan het andere, de golven neem het ene mee en halen volgende niet) zal het leven steeds doelmatiger worden en kun je duidelijk een begintijd onderscheiden waar er nog plaats was voor frivoliteiten en afwijkende vormen : en er is een eindtijd • eschatologisch) waar elke wezen optimaal gevormd is en elke afwijking grote consequenties heeft • abismo superficial abismo: del fr. ant. abisme, este quizá del lat. vulg. *abyssimus, der. del lat. tardío abyssus, y este del gr. ?ß?ss?? ábyssos; literalmente 'sin fondo'; superficial: del lat. superficialis.1. perteneciente o relativo a la superficie. 2. que está o se queda en la superficie • de omgevallen kaartenbak • en psicoanálisis, a partir de la enseñanza de lacan se utiliza el nudo borromeo para indicar la estructura que forman los tres registros del ser hablante, tal como se presentan en la experiencia analítica: el registro de lo real, el registro de lo imaginario y el registro de lo simbólico, cuyo triple enlace define el objeto a, causa del deseo //es.m.wikipedia.org/wiki/nudo_borromeo • oneigenlijke zinsbouw • etymologie van het griekse étymon • ?t?µ??) ‘oorspronkelijke vorm van een woord’, dat weer is afgeleid van het bijvoeglijke naamwoord étymos • ?t?µ??) ‘werkelijk, waar’, en lógos • ?????) ‘leer, wetenschap’. het woord werd bekend door isidorus van sevilla • etymologiae van isidorus van sevilla, een encyclopedisch werk waarin hij informatie over allerlei zaken probeerde te relateren aan de oorspronkelijke betekenis van een woord. /rond 500 /SPINOZA in zijn filosofie speelde theologie geen rol. hij stelde dat door zijn nieuwe definitie god en natuur hetzelfde zijn en dat inzicht in de natuur de kennis van het goddelijke verhoogt /wikipedia • als iets alleen een kwantiteit heeft, en geen negatieve waarde of richting, maar wel van invloed is, dan is het dus juist een andere dimensie • een bol van vier dimensies ziet er voor ons uit als ene van drie dimensies maar dan vastgehouden, inert als je hem wil bewegen /iets houd hem op zijn plek • voor de bspp als waarde meegeven een lineaire kleurwaarde, ene getal dus. ene scalair /TIRED LIGHT /zou licht verouderen en rood worden, massa, impetus, energie verliezen over afstand? ik begrijp net dat dit een hypothese is van fritz zwicky: TIRED LIGHT • zolang /je maar weet wat je niet weet /THE FOURTH MAN during that long and racking march of thirty-six hours over the unnamed mountains and glaciers of south georgia it seemed to me often that we were four, not three. i said nothing to my companions on the point, but afterwards worsley said to me, “boss, i had a curious feeling on the march that there was another person with us.” crean confessed to the same idea. one feels “the dearth of human words, the roughness of mortal speech” in trying to describe things intangible, but a record of our journeys would be incomplete without a reference to a subject very near to our hearts.” /ernest shackleton /south //eshackleton.com/2013/05/24/the-fourth-man • zuurkoolpotje /schijfjes gestoomde aardappelen in een gietijzeren pan met olijfolie, zuurkool daaroverheen, dan een laag bananeschijfjes en geraspte kaas. verwarmen tot de kaas smelt • tartiflette /vegetarisch variant /olijfolie, schijfjes gestoomde aardappelen, fruit uien met courgetteschijfjes, knoflook en rozemarijn en blus met witte wijn, dan daarop verse kaas en geraspte goudse. in de oven totdat de kaas gesmolten is • werking /de hoeveelheid werk die je ergens instopt en het resultaat van dat werk hebben geen enkele relatie • VARIANCE is calculated by taking the differences between each number in the data set and the mean, then squaring the differences to make them positive, and finally dividing the sum of the squares by the number of values in the data set /www.investopedia.com/terms/v/variance.asp • de kinder• en) van de doejong • persona del lat. persona 'máscara de actor', 'personaje teatral', 'personalidad', 'persona', este del etrusco fersu, y este del gr. p??s?p?? prósopon https://dle.rae.es/persona • vastgelegde onzekerheid de werkelijkheid is onzeker. een boek dat zoekt de werkelijkheid moet dat ook zijn. het ene moment, het andere moment dat. dat is het onzekere boek van de doejong. bestaat de doejong wel? • espacios de indeterminación o espacios en blanco de un texto son, según el teórico alemán wolfgang iser, vacíos de información que el autor deja para que el lector los complete /wikipedia • raamvertelling /ik zie niets als ik door het raam naar buiten kijk want het is donker. ik zie dat het koud is. ik ben ziek en mag niet naar buiten. uit het duister komen drie figuren gelopen. ze lopen langs de heg. één kijkt om, maar ziet niets. ze verdwijnen in de nacht. ik kruip weer in bed • co:incident /installatievoorstel /onmiddellijke sturing door toeval. samenval van wil en blik. scheppen in ruis. weergegevens als 3d-fourier-reeksen die geleidelijk kantelen • aarzeling/tot aan de weer verschrikkende dode lichamen in de geest/ze lijken geestig tot gespenste toch te gewoon voor het ogenblik/berustend/verhullend/ze lijken ontdaan van de waarheid/die zo in alle eenvoud afkomt van de mooiste • afstand is omgekeerd evenredig met de grootte van de kans • dat een deeltje ergens is) afstand van het midden van de gauss-kromme; weer de relatie afstand/energie/kans: kom je dichterbij wil zeggen verhoog je het aantal pogingen/gebeurtenissen • aarzeling /als herhaalde vermaningen van een vage kennis. als het verbeten opblijven van een kleuter zal het zich kijken laten. als kleine achteraf gemerkte kladjes. als het sluiten van de handen, het schijnduister van de nacht. als kastanjeboomschaduwen ontsluierd door het licht verheldert de ruimte • wolk /zo is een wolk ook leven /ze is er maar even /en heeft iemand nodig die haar graag ziet • werk /we werken teveel /laten we terug gaan naar het hof van eden /minder werken /minder verdienen /meer dasein /niet irgendwo anders • daar waar de taal niet gaat • pas /als je geen haast meer hebt zie je de verslaving van de haast; maar dat geldt haast voor alle verslavingen; dat je ze haast herkent als je er vanaf bent • er lopen een aantal motieven /of zijn het thema's? /een aantal draden door het werk van ferdinand peer /en hoewel veel van de beelden en gedachten onder ene van die noemers de brengen valt is dat niet altijd het geval • dat de fout van de statistiek groter wordt naarmate de sample-grootte dichter bij de tel-eenheid komt /demoivre, maar dan anders • ætal /naast het binaire, het decimale, het hexadecimale, het unaire • 1,11,111) en het unieke talstelsel • 1,8) is er het integrale talstelsel • ætal) waarbij de maximale waarde van elke positie de som is van alle vorige • siwa «was de belangrijkste oase waar amon aanbeden werd door de berbers. de grieken noemden de inwoners van siwa de ammoniërs • ammonioi). hiervan is het woord ammoniak afgeleid, het zout van de bekende bronnen van siwa» /wikipedia • het kleinkind der tienduizenden /een reis in het ongedachte • stilluisteren • de uitvinding van meervoud • isambard kingdom brunel • sandwichspread /ingekookte kikkererwten, ciderazijn, zonnebloemolie, sambal, mosterdzaad, dille, kurkuma • afstand /alles wat je aan gereedschap tussen jou en werkelijkheid stopt, vergroot de afstand tussen jou en die werkelijkheid maar ook tussen jou en je lichaam • ochtendrood «to set to early in the morning, at the break of day, in all the fulness and dawn of one's strength, and to read a book—this i call positively vicious!» friedrich nietzsche, ecce homo • in metaphysics, nominalism is a philosophical view which denies the existence of universals and abstract objects, but affirms the existence of general or abstract terms and predicates. there are at least two main versions of nominalism. one version denies the existence of universals – things that can be instantiated or exemplified by many particular things • e.g., strength, humanity). the other version specifically denies the existence of abstract objects – objects that do not exist in space and timehttps://en.m.wikipedia.org/wiki/nominalism • los hijos del dugongo • in logic, antisthenes was troubled by the problem of universals. as a proper nominalist, he held that definition and predication are either false or tautological, since we can only say that every individual is what it is, and can give no more than a description of its qualities, e. g. that silver is like tin in colour. thus he disbelieved the platonic system of ideas. "a horse i can see," said antisthenes, "but horsehood i cannot see". definition is merely a circuitous method of stating an identity: "a tree is a vegetable growth" is logically no more than "a tree is a tree" https://en.m.wikipedia.org/wiki/antisthenes • de minimale zinover de samenhang der dingen; over fourier; fase; getal; kunst en werkelijkheid; over samenhangende willekeur; klonterende kanskantelingen; en optelbare taal en beeldende evidentie /het schilderboek van ferdinand peer • de werkelijkheid is onzeker. een boek dat zoekt de werkelijkheid moet dat ook zijn. het ene moment, het andere moment dat. dat is het onzekere boek van de doejong. bestaat de doejong wel? • eerst was er de naam; daarna het naamwoord, de noun, dwz het meervoud; daarna de bijnaam; pas helemaal aan het eind het werkwoord • abîme superficiel /wim • in his books against method and science in a free society feyerabend defended the idea that there are no methodological rules which are always used by scientists. he objected to any single prescriptive scientific method on the grounds that any such method would limit the activities of scientists, and hence restrict scientific progress. in his view, science would benefit most from a "dose" of theoretical anarchism. he also thought that theoretical anarchism was desirable because it was more humanitarian than other systems of organization, by not imposing rigid rules on scientists /wikipedia • achteraf gemerkte kladjes • tijd, entropie, compressie, informatie, licht en energie; er zit meer in de speciale relativiteitstheorie dan je denkt; alles wat met de snelheid van licht reist is licht en licht is informatie • alle kunst is weerstand /adorno • als de beelden komen begint het dromen • benedicam dominum, qui tribuit mihi intellectum /psalm 16 • beslagen raamvertelling • blank verse • cambio de sentido •de aard van beweging •de aard van beweging /alle beweging is in de tijd • de aarde is af /martin sjardijn • de baard van ockham • de bergen achter de bergen • de dag van de waan • de dode letter • de doejong en de foendi • de eenvoud van meervoud • de gevleugelde uitspraak • de god van het onbegrepene • de kunst van het begrijpen • de leidse sarcofaag • de rimpeltjes in de voeten van de man van zes miljoen • de traagheid van het bestaande • de tweede seconde • de verbeten opblijvende kleuter • de vergeten herinnering • de zeventig apostelen • details zijn kleine zwarte lijntjes • een lijn in de ruimte zichtbaar met het blote oog /martin sjardijn • een moment van onachtzaamheid • eerst zag ik niets • el sueño de la razón produce monstruos /goya • espacios de indeterminación /wolfgang iser • ewige wiederkehr /friedrich nietzsche • het begrijpen van de kunst en de kunst van het begrijpen • het beleefde beven • het drijvende begrip • het geleefde leven • het gelijk van het ongerijmde • het is waar het aan dacht • het lam gods • het luie oog • het schijnduister van de nacht • het sluiten van de handen • het spiegelende oppervlak • iets is dat wat het niet is • jan pak de leuning /ferdinand • kunst is oppervlakkig • luister en huiver /ferdinand • mein gott, ciska /ferdinand • AANDACHT het samenvallen het subject met het object, of: het oplossen van het subject ín het object; even dénkt het subject niet meer • aan zichzelf): het is waar het aan dacht • AANDACHT is het waarnemen van ONVERMOEDE details • AARZELING als herhaalde vermaningen van een vage kennis. als het verbeten opblijven van een kleuter zal het zich kijken laten. als kleine achteraf gemerkte kladjes. als het sluiten van de handen, het schijnduister van de nacht. als kastanjeboomschaduwen ontsluierd door het licht verheldert de ruimte • AARZELING tot aan de weer verschrikkende dode lichamen in de geest. ze lijken geestig tot gespenste toch te gewoon voor het ogenblik, berustend, verhullend, ze lijken ontdaan van de waarheid. die zo in alle eenvoud afkomt van de mooiste • ABCEHILMNOPRSTV dit zijn alle letters die je nodig hebt. de g, f en d worden ch, ph en th. de rest was toch al dubbel. 15 letters, eentje extra, voor de INTERPUNCT · • ABÎME SUPERFICIEL oppervlakkige afgrond : hoe een tweedimensionaal vlak werk diepte krijgt en hoe een proces een vlak vult waarbij de kunstenaar toekijkt • ACADEMIA MOIR BRANDTS HONK haags BULLETIN BOARD SYSTEM; betrokken bij de DIGITALE STAD en IANE; 1993; huyb stegeman, abel boerema, iebele abel, thomas van putten en wolter schraa • AFSTAND is omgekeerd evenredig met de grootte van de kans • dat een deeltje ergens is) afstand van het midden van de gauss-kromme. de samenhang afstand/energie/kans: kom je dichterbij wil zeggen verhoog je het aantal pogingen/gebeurtenissen • AFSTAPELEN de stapel afwas zodanig herstapelen dat het minder lijkt en je weer een dag kunt wachten • AFSTEMMING als ik goed luister kan ik de stemmen van mijn vader en mijn moeder onderscheiden in mijn hoofd; welke gedachten meer van hem en welke meer van haar; maar kan ik daar in ook nog de stemmen van mijn grootouders onderscheiden? • AFWEZIGHEID is het principe van de EVOLUTIE bij uitstek; want er is geen heersend principe; sommigen overleven omdat ze niet in de weg zitten • AIRE DE CUARESMA warme wind uit zuiden in de weken voor pasen. volgwns Ramon Hórreo • ALAS DE CUERVO ook KERSANTIET JABBRO-DIORIET, plutonisch gesteente. hard, donkergrijs, fijnkorrelige structuur. wordt gevonden bij LOZANA in piloña. letterlijk 'ravenvleugels'. de opa van VICTOR gaf het de naam • ALLES is een uitzondering • ALLIUM URSINUM daslook; op vochtige kalkhoudende grond. eetbaar • ALS herhaalde waarschuwingen van een verre kennis. verbeten opblijven van een kleuter. zal het zich kijken laten. als achteraf gemerkte kladjes. als het sluiten van de handen, het schijnduister van de nacht. als kastanjeboomschaduwen ontsluierd van het licht verheldert de ruimte • ALS in een verlaten dorpskern een bebouwing van staken en aarde strak afgetekend tegen de blauwwitheldere lucht als een mierenhoop omhoogstekend neergeregend afgesmolten leem naast hoopjes gras rond grijsdode takken als anorganische kernen krommen zij zich van de aarde het leven aanwijzend • ANGST als oorsprong van het zelfbewustzijn, maar ook dieren kennen angst: zijn zij dan ook allemaal zelfbewust? • ANGUIS FRAGILIS hazelworm; pootloze hagedis; knippert met de ogen • slangen doen dat niet); eet naaktslakken daarom vriend van de tuinman; vaak te vinden in mierenhopen • ANNALOGIE als een mooie vrouw net zo mooi is als iets anders dat dan weer net zo mooi is als een mooie vrouw; zoals een mooie dageraad; annalogie is een voorbeeld van een EPPONIEM • ANTI-MATTER resides in the anti-universe which develops in anti-time. we see fragments of it because time itself is wrinkled • there's also anti-anti-matter which is nót the same as matter) /john coberco • ANTROPISCH PRINCIPE geen verklaring van al het zijnde maar een valkuil voor de onderzoeker. una trampa! MENSCHLICHES, ALLZUMENSCHLICHES • ANTROPOS installatie. in ruis lost ruimte op. stilstaande ruis en bewegende ruis • waar iemand voorbij liep) uit de ruis staat de antropos • de mensgod) op • APOSTELISME schilderkunstige school waarin met elke weergegeven lijn een apostel verschijnt; gebaseerd op de zeventig apostelen uit lukas 10:1 "en na dezen stelde de heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad" • AQUARIUM kleine spiegelwereld; gene zijde; geluidloos, behalve het gebrom van de pomp; samen met mijn vader modderkruipers zoeken; de geur van stopverf; het gevoel van rietvoorn; waterpest en hoornblad; zag ik net een zoetwaterwalvisje? • ARGANDSE LAMP een lamp met holle lont waardoor lucht stroomt met nagenoeg optimale en dus rook- en reukloze verbranding; ooit bedoeld voor walvisolie; zou de lamp ook werken met een plantaardige olie? • ARRESTED DEVELOPMENT • ARROZ CON LECHE anderhalve liter melk met 200 gram rijst met kaneelstok en citroenschil koken tot pap; dan 100gr suiker erbij; warm en koud te eten /marta • ARTEFACT stelling: kunstbeelden zijn een te onderscheiden verzameling fourierreeksen • ARTES LIBERALES bestaande uit het trivium: grammatica, dialectica, retorica; en het quadrivium: aritmetica, geometria, astronomia, musica • ARTHUR C. VERKOREN fotograaf, sinistroloog • linkshandigheidsdeskundige) en docent. krachtig en oorspronkelijk denker • ARTIC OCEAN zee onduidelijkheid, blauwe duisternis • finsternis) digitaal kunstproject; een vr-animatie van een hele wereld• bol) van een planeet die alleen maar oceaan is • ARTICA de natuurkunde van de beeldende kunst -- of is het de beeldende kunst van de natuurkunde? • ASGAYA asturiaans, bable, voor overvloed • ASPHODELUS ALBUS of gamón, affodil. de witte lelie-achtige bloem van die je veel in de bergen • van asturias) ziet • AUTEUR een tekst ontstaat als hij gelezen wordt; het is de lezer die hem maakt • AUTOMATIEK het is een misverstand te denken dat techniek geleidt wordt door wetenschap en rede; techniek ontwikkelt zich grotendeels zelf; door evolutie; het is een blind, onredelijk en autonoom proces • AZIJN is het afval van zuurstofminnende bacteriën die alcohol omzetten in azijnzuur. het werkt dus goed als ontsmettingsmiddel tegen zuurstofminnende bacteriën. je kunt het zelf maken van bijvoorbeeld cider. azijn is ook gevoelig voor licht maar wat gebeurt er dan als je het blootstelt aan licht? • BAARD hij hervond zijn zelfbeheersing en staakte het kroegbezoek. hij verzorgde zich weer enigermate. ja hij schoor zelfs die volle baard af • BALLAST zorg dat je zo min mogelijk meesjouwt • BANDURRIA asturiaans snaarinstrument. soort beenviool. hypnotiserend monotoon • BE:EIGENEN een vorm van begrijpen is het eigen maken. maar dat moet je dan ook maar eigen wíllen maken • BE:INVLOEDING is het bewustzijn het besef dat de werkelijkheid beïnvloedbaar is? • BEBOGEEN iets dat je vroeger heel lekker vond maar nu niet meer • BEDDENSPECIALIST iemand die je vertelt dat je een JONGE POERINK-BED nodig hebt als je rugpijn hebt bij het opstaan. en gelijk heeft • BEELDIG in deze wereld moet je of heel talig zijn--of heel beeldig • BEELDIG in deze wereld moet je of heel talig zijn—of heel beeldig • BEGRIJPEN is accepteren, toeëigenen en reproduceren; een dialectische stap; dat jezelf ombouwt tot iemand die dat inzicht altijd al had • BEGRIJPEN is een menselijke aangelegenheid. onbegrip is meer iets van de natuur zelf • BEGRIP kun je oprecht iets begrijpen dat eigenlijk onwaar of onzinnig is? en betekent dat dan dat je rede een interne waarheid heeft? • BELACHELIJK het onvoorstelbare is nog onvoorstelbaarder dan het onbegrijpelijke • BEN ik mijn geheugen of ben ik mijn woede of ben ik deze gedachte? • BENEDICAM DOMINUM, qui tribuit mihi intellectum; providebam deum in conspectu meo semper; quoniam a dextris est mihi, ne conmovear • psalm 16) • BERGKAM een door GOD gemaakt pad vanaf waar je de schepping in al haar glorie kunt bewonderen • BERKEBAST als dakbedekking of onderlaag bij grasdaken • BESEF tot aan de weer verschrikkende dode lichamen in de geest ze lijken geestig tot 'gespenste' toch te gewoon voor het ogenblik, berustend, verhullend, ze lijken ontdaan van de waarheid. die zo in aller eenvoud afkomt van de mooiste • BESTAND dat wat bestaat en niet bestaat. bestaat de stoel of is het wat gegroepeerd hout. wat is hout? taal bestaat al helemaal niet. of bestaat er juist alleen maar taal? en wat als ik schilder? met woorden? • BETEKENEN er zijn overeenkomsten tussen PARMENIDES en KWANTUM: de werkelijkheid neemt pas vorm aan als je er naar kijkt, als je ergens betekenis aan hecht • BETEKENING als je tekent, of hertekent, ben je voortdurend aan het reduceren, op zoek naar de essentie • BETEKENIS alles is al gebeurd; de geest volgt de lijnen van uitkristallisatie en achter het kristal van het al zit het wezen; alles is er--en was er--maar wacht tot iemand het betekenis geeft, tot iemand het tekent • BETER een helemaal gezond of helemaal ziek mens bestaat niet. een goed of kwaad mens ook niet. als je zegt dat iemand slecht is en dat je hem daarom mag kwetsen of straffen, dan is juist dat slecht • BETULA berk. zetel van de wijze keltische godin BRIGIT. de berk verdeelt en beheerst de heldere winterlucht • BEWARING elke bewering is onwaar maar wordt geaccepteerd tot er één gevonden wordt die waarder is • BEZETEN alles wat de moderne kapitalistische mens heeft is een berg rotzooi waar hij heel moeilijk afstand van doet • BIG BANG het was de jezu:itische priester GEORGES LEMAÎTRE die deze theorie opperde. zo kwam genesis door de voordeur de evolutie binnen • BIJ ZINNEN • BINARY SPLITTING TREE COLOR FIELD PAINTINGS • BLADKUNST een partituur voor beeldende kunst voor verschillende technieken. zoals vroeger bladmuziek de muziek distribueerde. een scheiding in conceptie en uitvoering • BLANK VERSE engels; niet-rijmende regels van een gegeven aantal voeten; SHAKESPEARE gebruikt het veel • BLEEK onder invloed van licht wordt uiteindelijk alles wit: de pigmenten vervallen doordat ze aangeslagen worden door licht; als je goed kijkt zie dat alles kleur heeft, • k.schippers) en dat het langzaam verbleekt • BLUF het belangrijkste wapen van de mens. als je me niet gelooft • BOERENKATER de mannen worden bekeken door een zwartwitte kater, die helemaal aan de andere kant van het veld zit. hij is zo goed te zien omdat zijn vacht zo afsteekt tegen het groene gras en de roze en witte klaver. achter de mannen aan, in de berm, loopt nu een VELDWEZEN, zij laat de kat verdwijnen • BOLETUS APPENDICULATUS als eekhoorntjesbrood maar dan met gele stam en geel vlees. en een puntige wortel. eetbaar • BOOMSTROOM het benutten van het potentiaalverschil tussen de binnenste, opgaande stroom en de buitenste, neergaande stroom van ionen • BORRELPRAAT dat je in het geruis en geborrel van een beek denkt stemmen te horen. en zingen en lachen • BOSREGEN in het bos regent het nog een tijdje door als in het veld al lang opgehouden is • BRANDTS HONK de club van mensen die nergens bij horen • BURORIJ de man aan de breij en de vrouw achter de keij, dat is verkeerde burorij--zoiets stond op een tegeltje dat bij ons in de huiskamer hing in het WEVERSHUISJE • CAKE DE CARMEN 4 huevos, 1 yogurt de limón, 1 sobre de levadura química, rayadura de un limón y de una naranja. en el recipiente vacío del yogur: 1 de aceite de girasol 3 de harina 2 de azúcar; media hora de levantar y en el horno a 150° ±40 minutos • CAMBIO DE SENTIDO spaans; tekst die je veel op borden langs spaanse snelwegen ziet; vermoedelijk een aansporing om anders over dingen te denken • CANTHARELLUS TUBAEFORMIS trechtercantarel, anguila del monte, één van de meest voorkomende paddestoelen op FONTEBONA eetbaar • CAROMBO kunst gemaakt door de natuur, een teken achtergelaten door niemand. genoemd naar een plek in de picos de europa waar er veel voorbeelden van carombokunst te vinden zijn • CAS RAMMEL & JEET PLOK toneelschrijvers uit oostgroningen wiens grote successen vooral in de vroege jaren negentig waren: vorige donderdag, kanaken en meer • CASCAYU iets als lei of mergel, geassocieerd met barnsteen • mon) • CENTRAAL STATION de trein wisselt dichter toe op de lijn van gevels, een lichte topzware zwenking, trager gevolggevend een nadering momenten: toendra's, van reflectie en afwending dan ogen kijken door de gevelwand in de mijne tussen de vensters staren twee ogen; er zweeft wat rook; beleefd onbegrip • CENTRAAL STATION door de reizigster trekken mijn ogen de zwarte stenen tussen de witte kozijnen scherper; een flinke wollen kabeltrui heb ik aan ik kijk niet naar u ik kan mij niet verraden. mijn nek zit op slot in normaal gedrag • CENTRAAL STATION in haar hoofd schieten ramen langs, een zichtbaar kenmerk door herhaling, vele ruiten worden één vol koestering, een klein ovaal kozijn. dan de donkere stationsoverspanning, bevrijdt van het kader van de donkere haarlok waar lang de amsterdamse school • CHE zuidamerikaanse aanhef, gozer • CHIOGLOSSA LUSITANICA goudstreepsalamander, op fontebona, bij de bron • CHOKLO mais • zuidamerikaans) • CHOMOLUNGMA de tibetaanse naam voor mount everest • CHRISTIAAN HUYGENS verklaarde de ZWAARTE parsimonisch zonder dat er onzichtbare krachten op afstand worden bijgehaald. maar zijn analogie is plat, gebaseerd op de centrifugale krachten, hoe maak je dat ruimtelijk? door de introductie van de PUNTROTATIE • CHUTE frans voor hout dat overschiet bij het zagen /bruno • CIRCULATIE het klinkt middeleeuws maar veel kwalen komen voort uit een slechte doorbloeding. verwijder de belemmering en het lichaam geneest zichzelf • CLAIRE ET DISTINCTE alle ideeën helder en welonderscheiden; alleen dat wat ik zelf zeker weet of na kan gaan accepteer ik /vrij naar rené descartes • CLATUUR om met de natuur om te gaan hebben we methoden ontwikkeld. dat noemen we cultuur. wij en onze cultuur zijn onderdeel van de natuur • CLOSE UP when you look at something really close, you will see that it does not exist /john coberco • CLOSED PAINTING • CO:INCIDENT installatievoorstel; contingente random generator onmiddellijke sturing door toeval. samenval van wil en blik. scheppen in ruis. weergegevens als 3d fourier reeksen die geleidelijk kantelen • CO:INCIDENTIA OPPOSITORUM het samenvallen der tegendelen van cusanus. doet denken aan de dialectiek van hegel • een geliefde stijlfiguur bij dichters van het maniërisme. zie gustav rene hocke: "die welt als labyrint" wim nijenhuis) • CO:INCIDENTIA PESANTORUM het samen vallen van de zwaarte • COGITO ERGO SUM ik denk dus ik ben. eigenlijk ík denk dus ík ben. preciezer: ík ben het die twijfelt aan mijn bestaan dus er is een ík /naar descartes • COMMUNICATIE is niet hetzelfde als GRAMMATICA: je kunt heel goed gedachten overbrengen met fout taalgebruik en slechte spelling maar als de ontvanger niet je wíl begrijpen gaat het ook met correcte grammatica en spelling niet gebeuren • COMPLEET verschillende diersoorten die samenwerken en samenleven lijkt een succesvolle strategie: ze vullen elkaar aan • COMPOSITIE is een spel van HERHALING en UITZONDERING. en herhaling van de uitzondering. en ritme is herhaling. herhaling is de bron van alle KENNIS én SCHOONHEID • COMPOSITIE is herhaling en afwisseling en uitzondering. en herhaling van de uitzondering. en ritme is herhaling. herhaling is de bron van alle kennis en schoonheid • CONCURSUS het begon met de slager. zijn vrouw vertelde me dat hij weg was en terug kwam maar al zag hij er hetzelfde uit toch was het een ander. daarop kwamen er meer met dergelijke verhalen. niemand was meer zichzelf en trok weg. ik ga ook weg want het is nu een spookstad • CONSTITUENT de constituent behoeft geen uitleg en stelt alleen zichzelf voor; het is de abstracte kunst van de taal en is in permanente staat van ONBETEKENIS; leg je hem vast dan klapt hij uit elkaar; of in elkaar; woorden en zinsdelen die geen toelichting behoeven omdat ze zijn wat ze zijn • COPRINUS COMATUS geschubde inktzwam. grote schubben op de hoed zwarte sporen, kegelvormig, witte steel met los ringetje. eetbaar, maar vergaat snel nadat hij geplukt is • COSAS como subjetivo y objetivo, causa y efecto solo existen en la lengua. en la realidad no existen /ramón zatapá • COVADONGA waarschijnlijk van COVA DOMINICA: CUEVA DE LA SEÑORA; de grot waar PELAYO Maria zag die hem de overwinning beloofde op de moren; de belangrijkste toeristische bestemming van Asturias voor spanjaarden omdat daar volgens de legendes de Reconquista begon • DAAR WAAR DE TAAL NIET GAAT • DAARENTEGEN als je iets begrijpt is het meestal niet waar maar als je iets niet begrijpt is het vaak wél waar • DAGZOOM waar een gesteente aan het oppervlak komt en zegt men dat het gesteente dagzoomt. als er geen bodem of recent zand en grind overheen ligt, zegt men dat het ontsloten is • wikipedia) • DAPHNIA watervlo • samen met cyclops) goed voer voor de vissen in het AQUARIUM. vangen met een SCHEPNET gemaakt van een oude nylonkous op een warme zomernamiddag • DAT IS MIJN NAAM • DAT je in een flits ziet hoe het allemaal in elkaar steekt maar dat het jaren kan duren om dat enigszins foutloos te verwoorden • DE AARD VAN BEWEGING • DE BERGEN ACHTER DE BERGEN • DE DAG VAN DE WAAN • DE EIGENAARDIGE de man van wie alles was—maar je mag het hebben hoor! als je er maar zuinig op bent—die hij ontmoette toen hij bij de rand van het bos aankwam en daar ging zitten om van het uitzicht te genieten • DE GENE wie is die man die dE deur steeds afsluit en mijn gereedschap verstopt? een geest? • DE GOD VAN HET ONBEGREPENE • DE MENSELIJKE MAAT hahaha • DE RIMPELTJES IN DE VOETEN VAN DE MAN VAN ZES MILJOEN • DE STATUS VAN DE DADER • DE TRAAGHEID VAN HET BESTAANDE het al bestaat vanwege de traagheid. anders had de oerknal zich in een oogwenk voltrokken, was alles al voorbij. traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alles. het leven is het venster van de hysterese • DE TWEEDE SECONDE • DE ZON SCHIJNT ZWAAR, bedrukt ons even, maar de lasten op onze ruggen zijn hoog opgetast, het hoofd blijft fijn koel en ongenaakbaar • DEGENE die dingen doet als jij er niet bent. die je verdomd in de weg zitten. die je zelf blijkt te zijn • DEKSELS is er een duurzaam doe-het-zelf alternatief voor de klikdraai dekseltjes? de fabrieksmatige verrotten zo snel • DEMIURG door de handen van de maker werken de goden hun schepping • DETAILS dat zijn dunne zwarte lijntjes • DIALECTICA niet these, antithese, synthese maar these, antithese metathese; je wordt de tegenstelling gewaar en neemt die mee; jíj bent verandert; dat is de ware dialectiek • DIALECTIEK niet zijn stelling maar de onderzoeker zelf verandert door zijn waarneming • DIAMANTGETAL getal dat niet verder indrukbaar is. het heeft de hoogst mogelijke dichtheid. het is niet uit te drukken op enig ander manier dat het minder plaats inneemt. dus zelfs gezipt is het niet kleiner • DIAZIDOSTILBENE vervanger van dichromaten • lichtgevoelige stoffen) in fotografie bij ondermeer de kooldruk • DICHTING spelen en schuiven met symbolen, grammatica en conventie; de essentie van kunst • DIERBAAR dieren hebben ook een rijk innerlijk leven maar we luisteren slecht naar ze • DIFFERENTIATIE het gaat om het benaderen om het moment • DIKKERKOPJES sommige zitten nu al twee jaar in het aquarium; kennelijk zijn ze niet genegen te veranderen in padden zolang de voedselvoorraad oké is • DILLETANTE dan zongen ze: dilletante, kille tante, pille tante. raar wijf! gekke troel! met die dille, in je smoel! met die dille, in je bille. lekker gille, op je stoel. ja ja! zo zijn ze. maar goed. de dilletante was dan ook een ware liefhebster • DILLETANTE haar echte naam kennen we niet. prinses die moest trouwen maar liever werkte in haar dilletuin. een aardman genaamd maakte misbruik van haar en de situatie. hij werd gedood door een prins die de dilletante echter niet wist te bevrijden van de vloek • DODE LETTER de reeds overledenen spreken tot u door deze letters; hun wereld aanschouwt u hier; hun gedachten openbaren zich nu /wodan • DODE LETTER de reeds overledenen spreken tot u door deze letters; hun wereld aanschouwt u hier; hun gedachten openbaren zich nu /wodan • DOEJONG oorsprong van alles. heeft de perfecte vorm en inhoud; maakte de wereld en wij. ooit waren zelf, wereld, geloof en wetenschap hetzelfde en eens zullen ze dat weer zijn. de doejong staat naast de wereld en er voor en erna, de god die zich niet interesseert voor de mens en dat is maar goed ook • DOEJONG over de doejong en de foendi: hoe de vorm van de doejong het ideale gereedschap benadert; ook het boek over de kapotkunde; waarom gaan dingen kapot en waarom op dat moment? • DOEJONG zeezoogdier met de perfecte vorm • de spoel). voorbeeld voor het convergente streven naar het ideale totaalgereedschap. vereerd door een stam van zeepapoea's als voorouder en voedselbron • DOEJONG-PRINCIPE streven naar eenvoud in ontwerp en leven • DOEJONGEN dat je met het ene ook het andere doet. de twee doelen ontmoeten, het leven zonder spoor, de twee kanten van de doejong. leven zonder afval. leven in een kring. dat alles dat je doet invloed heeft op de rest. de actie en reactie van een situatie proberen te buigen en te bundelen • DOM om de wereld te begrijpen kun je er veel beter van uitgaan dat je dom bent dan wordt alles meteen veel duidelijker • DONDERJAGEN een heel oud woord. het komt nog van de wilde jacht met donar en zijn vrienden • DONDERS zeer oude heidense uitroep, aanroepen van de god DONAR of DONNER • DOOD bestaat niet. het ONBESTAANDE. er is alleen overgang. van de ene toestand naar de andere. hout dat dood is is vol met leven. zwammen en kevers en mossen. voor de dood van de geest geldt hetzelfde. ga maar na: was je er voor je geboorte? kwam je niet ergens vandaan, was het triest en eenzaam? • DOOD je moet ermee leren leven • DOORTASTEND hoe nu? zanik ik nu of pis ik mis, naast de pot is ten halve gedwaald: ook de muren zullen het bezuren. genoeg geleuterd, genoeg getreurd, draal niet langer. één woord is genoeg. één naam maar. en aarzel • DORPSRAND dat zij die daar wonen uitzicht hebben op de heide en het bos. terwijl zij van het kerkplein die wereld alleen kennen van horen zeggen • DORST dat je zoveel water moet drinken lijkt me onzinnig. hoe meer je drinkt hoe meer je zweet en plast. je kunt je lichaam beter trainen zuinig met water te zijn • DROGE BOON groninger gedroogde bonen. de hele peul wordt gedroogd en later geconsumeerd • DROMENLAND als de beelden komen begint het dromen • DRUK DRUK DRUK we werken teveel; laten we terug gaan naar het hof van eden; minder werken, minder verdienen; meer dasein, niet irgendwo anders • DUBBELBLINDPROEF iets lekkers wil ik zowel links als rechts in de mond proeven. maar waarom aan beide kanten? ík proef het toch al? • DUIZENDBLAD dat ik dat in het aquarium stopte omdat ik dacht dat het hetzelfde was als waterpest • EEN MOMENT VAN ONACHTZAAMHEID • EENKENNING vorm van KENNING waarbij de tweede term zo overduidelijk is dat ze achterwege kan blijven • zie SYSTEEMRIJM) • EENMALIG elk getal heeft maar één positie maar er zijn oneindig veel symbolen ; elk getal heeft dus zijn eigen symbool ; er is geen relatie met andere getallen door de talnotatie • EERSTE ANTIZWAARTEKRACHTMACHINE een schommel met een weegschaal erop zodat je ziet dat je gewichtloos bent tijdens de val. tentoongesteld op de expositie van UBIQUE in SZENTENDRE, hongarije, 1993 • EFFE ZITTE eenakter over een oude waard tijdens zijn laatste werkdag voor zijn pensioen en zijn dochter de zaak overneemt • EGO PRÆSTO PRESTO zelf doen; to stand for; zelf doen; zelf maken; zelf nadenken; zelf lezen; eigen waarnemingen; eigen bevindingen • EICHE SOLL MAN WEICHEN buche soll man suchen/een beuk wortelt oppervlakkig maar een eik wortelt diep • EIERBAL groningse snack, in de rest van het land onbekend. —ik wil een eierbal —een eierbal? wat is dat? —gewoon een snack, vraag nou maar [in de cafetaria:]—ok wat zal het zijn? —een patatje flip en een eierbal —een eierbal? wat is dat nu weer? hou je me voor de gek? deruit! • EINDSPEL omdat de evolutie gedreven wordt door het OBSTAKELPRINCIPE wordt het leven steeds doelmatiger en onderscheid je duidelijk de begintijd, waar er nog plaats was voor frivoliteiten, van de eindtijd waar elke organisme optimaal gevormd is zonder ruimte voor afwijking • EINDSPEL omdat de evolutie gedreven wordt door het OBSTAKELPRINCIPE wordt het leven steeds doelmatiger en onderscheid je duidelijk de begintijd, waar er nog plaats was voor frivoliteiten, van de eindtijd waar elke organisme optimaal gevormd is zonder ruimte voor afwijking • EKSTERTIEK al wat glimt is mooi • EL CANGREO een franquistische beul die in zijn zwarte auto met kreeftsymbool verlinkte rooien ophaalde die om ze te martelen en doden. later werd hij de buurman van één van zijn ontkomen slachtoffers en toen die hem herkende verdween hij weer • EL FÍN EN EL PRINCIPIO • EL PAISAJE DE MEMORIA cuando reconoces un lugar aunque vienes de otro lado que la último vez • EL SUEÑO DE LA RAZÓN PRODUCE MONSTRUOS grabado nº 43 de los caprichos • 1797-1799) de francisco de goya • EL TERCER HOMBRE el artefacto como persona • ELEA de school van elea en de KVATTUMLEER: de werkelijkheid neemt pas vorm aan als je er naar kijkt. als je ergens betekenis aanhecht. anders blijft het ruis. • ELEMENTAIR aarde, water, lucht en vuur komen met de moderne aggregatietoestanden vast, vloeibaar, gas en plasma. het zijn SOORTEN MODDER • ENE voorstel om het telwoord één te vervangen door ene • ENUMERATIO het opsommen en classificeren als hoogste vorm van aristoteliaanse kennis: subject noch wereld veranderen. tegenover de dialectiek - waarbij het subject zichzelf aanpast door vergaarde kennis van het object • EPICYCLES emblematisch voorbeeld van foute wetenschap: als de werkelijkheid zich niet voegt naar het model voeg je een subregel toe • EPPONIEM woord waarin een eigennaam zit en lijkt op een bestaand woord zoals annalogie en theologie • ERVARING alleen de directe en onmiddellijke ervaring telt. alles wat je van anderen leert moet je zelf zien. dit weet ik uit eigen ervaring • ETAGELINDE gecultiveerde levensboom. sommige zo groot dat er op de eerste etage een dansvloer was en op de tweede een orkest • gait berk) • ETYMOLOGIAE van ISIDORUS VAN SEVILLA, een encyclopedisch werk waarin hij informatie over allerlei zaken probeerde te relateren aan de oorspronkelijke betekenis van een woord. rond 500 • ETYMOLOGIE als entomologie, maar dan van woorden. nu niet waar komen ze vandaan, maar waar gaan ze naar toe. wordwatching • ETYMOLOGIE van het griekse étymon • ?t?µ??) ‘oorspronkelijke vorm van een woord’, dat weer is afgeleid van het bijvoeglijke naamwoord étymos • ?t?µ??) ‘werkelijk, waar’, en lógos • ?????) ‘leer, wetenschap’. het woord werd bekend door de ETYMOLOGIAE van ISIDORUS VAN SEVILLA • EULER-ROTATIE als je iets in 3 dimensies vrij om 2 assen laat draaien krijg je niet een puntrotatie maar een euler-rotatie: 1 resultante as • EVERNIA PRUNASTI eikenmos. een korstmos, vooral op de eik hoger op de berg • zuivere lucht). lindegroen, geweivormig. wordt gebruikt in bereiding van parfum • EVOLUTIE het leven overwint de entropie omdat anders niet meer bestaat : aan het einde der tijden is alle stof gevat in organismen • EVOLUTIE streven naar stilstand en daardoor voortdurend. het heersend principe is leeg. de dingen gebeuren um sonst en dat wat niet in de weg zit van iets anders overleeft. die afwezigheid van sturing maakt deze natuurwet boven alle andere zo schokkend voor gelovigen omdat het de grote leegte toont • EXPOSURE installatievoorstel. de moderne mens is blootgesteld aan vele gevaren die hij of zij niet meer allemaal overziet. gelukkig zijn er veel regels van de overheid om ons te beschermen! • EZEL een goede spoorzoeker. ingenieurs die wegen of paden moesten aanleggen in de bergen lieten ezels zelfstandig het beste pad te zoeken omdat zij daar het beste in zijn • FACETCAMERA 80x50 buisjes vormen een camera obscura • FERDINAND PEER • almelo, 1966) beeldend kunstenaar sinds 2007 wonend in asturias, noordspanje. voornamelijk schilderijen en tekeningen maar ook installaties. veel geleerd van JOPY VAN MANEN, HAN VENEMAN, MARTIN SJARDIJN en ARTHUR C. VERKOREN. exposerend sinds de jaren negentig • FILESOFEREN overpeinzen in de file • FINNEGANS WAKE is als een boek in een onbekende taal; als een droom van verschoven betekenissen • FONTEBONA vereniging voor het leven in de buitenlucht—je wordt lid en beheer een stukje berg als goede huisvader. met je voeten in het gras. mensen laten ervaren dat je kunt leven en genieten met heel weinig en direct in de natuur. dat is de beleving die bieden op fontebona • FONTINALIS ANTIPYRETICA bronmos. waterplant die in de winter groeit en vers blad krijgt. alleen in helder, kalkrijk en snelstromend water • forellenzone). blijft groen en groeit in de winter • FOURIER franse wiskundige die verzon hoe vissen door golfjes op golfjes de droge werkelijkheid zien • groot vishaakjesboek) • FOURIER-GRAMMATICA de f o u r i e r-transformatie van een zin: g ö d e l - g e t a l op de literatuur • FRANSE AALHAAK engels: gorge; de oervorm van de haak; werkt doordat hij, in het midden vastgemaakt, uit gaat staan in de vissekeel bij de aanslag; de doejong der haken; een harpoen bedekt met aas; tussen jacht en verleiding • FUNCTZUCHT dingen doen die je anders nooit zou doen: functionaliteit invullen omdat apparaten het kunnen • GAMMAWETENSCHAP een foto maken van de zee, daarvan de golfbergen en -dalen beschrijven en er vervolgens achter komen dat alles anders is • GEDACHTE dat de abstractie dichter bij het wezen, het onderbewuste • het onuitgesproken gedachte) komt • GEDACHTENBOOM dat de gedachten gestructureerd zijn als de vele takken van een boom; die alle kanten opgaan en soms ophouden; maar dan het jaar erop toch doorgroeien • GEDACHTENSPATIE • GEFRITUURDE COURGETBLOEM de bloem vullen met roomkaas dan door een beslag van bier en meel halen en 20 seconden in de frituur. erg handig zeker voor alle mannelijke bloemen waar toch geen vrucht aan komt • GEKETEND de keten van productie, onderhoud, regelgeving, etc die gepaard gaat met hoogtechnische middelen en waar de DOEJONG zich van afwendt • GELIJKGESTEMD taal kan alleen iets overbrengen als de ander dezelfde ervaringen en achtergrond heeft als de spreker en het ook nog eens een keer helemaal eens is. anders gaat het mis • net sociale media) • GELOVIGEN alleen politici geloven dat de politiek invloed heeft, alleen marketeers geloven dat reclame waarheid bevat, alleen architecten geloven dat gebouwen mensen veranderen en alleen kunstenaars geloven dat kunst de mens definieert • GEMBERBOTERKOEK /recept van mijn oma /200 gram tarwebloem, 125 gram boter, 100 gram suiker, theelepel kaneel, zakje bakpoeder, snufje zout; goed kneden; in bakvorm drukken; bedekken met schijfjes geconfijte gember en wat siroop van hetzelfde potje; 25 minuten in de oven op 140 graden • GEMEENTE:OLIFANT riooluitzuigwagen van het gemeentelijke nutsbedrijf • GEMIDDELD genomen gebeurt er niks—we zijn maar een droom • GENADIG dat je niet weet hoe we hier kwamen maar wel dat je er dankbaar voor moet zijn en dat het leven bijzonder, uniek en waarschijnlijk eenmalig is en genadig voor al het levende • GENARIO generieke ezelnaam in de CUENCA MINERA. als je de naam van een ezel niet kent noem je hem genario. bijna altijd goed. oorspronkelijk een ezel in een populaire tv-serie • GENERAAL PARDON eenakter ; de generaal wordt naar voren geschoven door de coupplegers als woordvoerder • GENERALISME van het latijns GENE: baren, verwantschap; als vrouwelijk en het specialisme als mannelijk principe; van latijnse species: soort, type—na de overheersing van het specialisme sinds de landbouwrevolutie wordt het weer tijd voor een periode van generalisme • GENEREN erfelijk gedrag dat zich herhaalt in generaties in zichzelf zo in stand houdt. zich voortplant. zoals incest en voetbal • GENISTA LEGIONENSIS anabio, enabiu; endemische vlinderbloemige in de cordillera cantabrica. zeer geschikt om een vuur mee aan te maken • GEOMALACUS MACULOSUS de KERRY SLUG. eet korstmos en rolt zich op in een bal bij aanraking. een lusitanisch dier. dwz alleen in het noordwesten van het iberisch schiereiland én ierland • GEREEDSCHAP alleen gebruiken waar het voor bedoeld is. anders gaat het kapot • GESLACHT toen werd anastasia geboren en die trouwde na dertig jaar met alexei, en ze kregen twee kinderen, rodney en sabah. en sabah trouwde met gulliver—en al die mensen gingen dood; en daarna kwamen weer meer mensen en die gingen ook dood; en ze heetten Arathan, Jizua, Sandra, Ismael, Dolores • GETALBOOM een voorbeeld van de toestand is de getallenboom. bv 123 is familie van 1236 en 12361 en indirect van1228976 • GETALROMAN een verhaal geschreven alleen in cijfers; een verhaal waarbij de hoofdpersonen elkaar aanvullen en optellen. dialectischer kán niet; het laatste verhaal dat alle andere omvat; 1971 is zo'n getalroman; uit 1991 door paris rademacher. uitgegeven door abel boerema in 2002 • isbn 9080695017) • GETALSMATIG de waarde des getals versus de inhoud des getals versus de vorm des getals versus de geschiedenis des getals versus de positie des getals • GEVOELIGE LAAG als kind verkreukelde ik het zilverpapier van de chocoladereep tot een klein hard propje om het dan weer helemaal glad te wrijven. maar dat lukte nooit want er bleven altijd kreukels. de weerbarstige werkelijkheid liet zijn sporen na. nu doe ik het om die werkelijkheid vast te leggen • GEWETEN dat je weet dat er meer is dan jezelf dan de begeerte dat er een goedheid is die je kunt vinden dat er een godheid waar je deel van uitmaakt • GEWIGT dat alle massa traag is omdat het een bovenruimtelijke • zeg 4-dimensionale) component heeft en dat alle massa met elkaar verbonden is; dan is het heel traag; alsof je de takken van een boom uit elkaar wilt buigen • GLADSTRIJKEN wat gebeurd is kun je nooit helemaal wegstrijken. het laat zijn sporen na in het • spiegelende) oppervlak; rimpels kreukels en plooien • GOD is al het onbegrepene en onbegrijpelijke; wordt god groter of kleiner met onze toenemende kennis? • GOD is de spiegel van je ziel • GOD zegt: geloof heeft er niks mee te maken • GOLVEN bewegen altijd op een grensvlak, een OPPERVLAK; transversaal in een andere dimensie. electro-magnetisch, magneto-electrisch, etc. longitudinale golven • zoals geluid) bewegen in dezelfde dimensie, of toch niet? • GOLVEN zijn er eigenlijk niet. periodiek veranderende toestanden van energie en traagheid. ze bestaan alleen in onze waarneming. ze zijn virtueel. de werkelijkheid is niets anders dan een staande golf. een golf bestaat alleen als er iets is dat het in beweging brengt • GOUD aurum: ochtendgloren, a u r o r a! • amanacer radiante.) edelmetaal. oxideert niet, geleidt goed en houdt straling goed tegen. wordt gemeten in karaat • quilato) • GRAMMATICA als taal het voertuig van de geest is dan is grammatica de barokke decoratie op het koetswerk van dat voertuig • GREEN LEAF VOLATILES de krachtige geur van vers gemaaid gras is eigenlijk een alarmsignaal • GROTE GEBEUREN alles is al gebeurd. onze geesten volgen de lijnen van uitkristallisatie; en achter het kristal van het al zit het wezen—alles is er, en was er, maar zit te wachten tot iemand het betekenis geeft; tot iemand het tekent • GUTTAPERCHA • HAN VENEMAN krachtig almeloos kunstschilder. vroomshoop 1939? enschede 1991? • HANDBOEK boeken mogen nooit te groot en zwaar zijn: je moet hem met één hand boven de dekens kunnen houden • HANDOMDRAAI stelling: links-rechts kun je spiegelen door een rotatie in 4d • HANGMATKNOOP halve knoop • als veterstrikken); losse eind strak trekken; losse eind onder de vaste kant door en een lus ervan in de halve knoop leggen en de knoop vasttrekken • HAREN het scherpen van de zeis door erop te hameren; gebruik oorbeschermers; beginnen aan de binnenkant, 1mm uit de kant mikken; zorg dat het hele vlak dezelfde kromming heeft; loop de buitenkant na op onregelmatigheden • HEMARIS TITYUS glasvleugelpijlstaart. gedrag lijkt erg op de kolibrivlinder, maar hij houdt van scabiosa en knautia • HERKOMST als ik ergens de tweede keer kom verheug ik me. maar het geldt alleen voor de tweede keer. alleen dan is het een herinnering aan de thuiskomst • HESITENCY was clearly to be evitated. execration as cleverly to be honnisoid ~james joyce, finnegans wake • HET GELIJK VAN HET ONGERIJMDE • HET GEWICHT VAN DE ONUITGESPROKEN ZAKEN • HET IS NIET PERSOONLIJK • HET LUIE OOG • HET SCHILDERBOEK VAN FERDINAND PEER de documentatie van een knstenaar is als COCIDO MADRILEÑO: alles samen gekookt maar in aparte gangen geserveerd. het begrijpen van de kunst of de kunst van het begrijpen; de geheel eigen waarmeningen en waarnemingen van FERDINAND PEER • HET STAAT GESCHREVEN geschreven taal komt van hogerhand en wordt klakkeloos geaccepteerd--dat heb ik eens ergens gelezen--is het omdat je níet weet van wie het komt dat je het maar voetstoots gelooft? • HET VERHEUGDE LANDSCHAP dat je een plek herkent hoewel je van een andere kant komt als de vorige keer • HET VERKEERDE BEEN • HET ZIJN ER DRIE. drie mannen van gelijke kleding, gelijke grootte, gelijke leeftijd. nu gaan ze uit elkaar om een koeievlaai te ontwijken. twee naar links. twee naar rechts. een naar rechts, een naar links • HEUGEN tijdens het dromen kun je herinneren noch onthouden; het geheugen staat uit maar is tegelijkertijd de bron van de dromen zelf; het geheugen genereert en jij beleeft • HIER LOPEN WIJ, kameraden voor het leven, over vaste paden. de zon schijnt zwaar, bedrukt ons even, maar de lasten op onze rug zijn hoog opgeladen, het hoofd blijft zo koel en ongenaakbaar • HIERONYMUS BOSCH • HINDERLAAG de noordelijke rovers lagen in hun vertrouwde stek te wachten op de broers die dat niet wisten en met open ogen in de val reden • HIP onvermogen van zowel beeldend kunstenaar als publiek om nog beeldend te denken; alleen de hip is nog van belang. men ziet niks meer • HOLTERBERG een scherp getekende berk, verlicht zwevend tegen wazig paarse heideballen • HOMO ORTHOGRAFICANS menssoort die de taal belangrijker acht dan de boodschap. letterlijk betekent het "de spellende mens"; «mijn spel• l)en is we• t)ten» • HONI SOIT QUI MAL Y PENSE schande hij die er kwaad van denkt • HORIGEN er wordt beweerd dat wij leven in vrijheid. maar feitelijk zijn we onvrij. gebonden door zelfgekozen regelmakers en overbevolking • HUIS VAN GOD god woont aan de oppervlakte—als aan de rand van een spiegelglad meer • HUTTIST iemand die niet in een • groot) huis wil wonen en de afgezonderde functies liever verdeeld over verschillende hutten • HYPOCHONDRIE kan alleen bestaan in een wereld waarin de medische stand suggereert dat ze alles kan oplossen • IETS is in zichzelf of in iets anders • spinoza) • IETS vaak begrijp ik mezelf niet. nu weet ik waarom. dat heeft ergens mee te maken • IK ben maar een stem op een moment • IM HOLZ SIND WEGE, die meist verwachsen jäh im unbegangenen aufhören. jeder verlauft gesondert, aber im selben wald. oft scheint es ob gleiche einer dem anderen. doch es scheint nur so. holzmacher und waldhüter kennen sie. sie wissen was es heißt, auf einem holzweg zu sein /martin heidegger • IMMER GERADE AUS licht golft alle kanten op maar de energiekwanta gaan rechtdoor? • IMMER MIT DER RUHE via ferdinand • IMMERS als in een wiskundige tekst het woord "immers" gebruikt wordt dan weet je dat de schrijver vergeten is wat uit te leggen • INERTIA één van de twee krachten in de natuur. al dat is, wil niet van zijn plek. de onwil tot veranderen of bewegen; wat is de andere? • INERTIE traagheid.de bekendste vorm is zwaartekracht. daardoor ontstaat onze wereld, brandt onze zon en geven de wolken regen. zij is de traagheid van het bestaan, het antwoord van de natuur op de wilgedreven krachten. zie hysterese • INFLATIE als ik als land mijn eigen geld uitgaf wist ik het wel: dan hief ik de belastingdienst op want inde ik door elk jaar 10 procent geld bij te drukken • INFORMATIE alle informatie is uit te drukken als een bepaalde hoeveelheid; elke hoeveelheid is een unieke informatie; als je dat doet in een UNAIRE reeks is dat nog duidelijker • INFORMATIE alle natuur is informatie en informatie zit alleen in DIAMANTGETALLEN • INGEHOUDEN ik hield mij dus in. niet zoals men een driest paard tot kalmte maant, maar als noodweer dat spoorslags de hemel verduistert • INNERING in mij krijt het, blij, binnen te gaan in de razende tunnel. het natriumlicht dat oranje spat tegen het paarse omspansel knalt de lyriek uit elkaar in rondspinnende splinters. zijn betekenis en verwachting afgeknelde zenuwuiteinden. een kristal tot zand geknapt • INPLOSIE uit je raamwerk van dimensies ploffen. de enige manier. explosie van kracht: als iets niet past past het daarna gek genoeg wél • INSPIRATIE want hij voelde hoe de muzen hem bij elke nieuwe frisse ademtocht wat schoons influisterden • INTER• NET)CITY interactieve installatie online uit 1995. realtime gegenereerde vrml-objecten van bestaande html-pagina's waar de ondergedompelde deelnemer dan ruimtelijk doorheen reist. ism ger hobbelt. op springtij, utrecht 1995 • INTERESSANT alles wat ik maak is voornamelijk voor mezelf interessant. voor me jongere zelf. toen ik het allemaal nog niet zo goed begreep • INTERESSE pas als je iets niet begrijpt wordt het interessant • INZICHT in de essentie van kunst is nabij als je beseft dat de oude grotkunst van bijvoorbeeld lascaux nooit bedoeld is gezien te worden • ISAMBARD KINGDOM BRUNEL • IZLAJOT over de stammen der neerlandsche taal 17.356 in getal. 17 litouwse dichters presenteren hun sonnetten in vrije versvoet • 1990) • J • JACHT de krijg stamt niet af van de jacht maar de jacht van de krijg. bij welke andere soort jagen de mannen wel en de vrouwen niet? • JACK BUTLER YEATS groot iers schilder. expressionist die zijn eigen weg ging. hoogstens verwant met de grotesken van het romeinse domus aurea • JACQUES LACAN the symbolic, the imagibary and the real • JAN, PAK DE LEUNING vaste uitdrukking van mijn vader. om aan te geven dat iets heel erg • schandalig • duur)) is • JOGHURT 1 liter melk met 2 el joghurt 12 uur lang op 45° houden • JOHN MARTIN negentiende eeuwse engelse schilder van het overweldigende • JOSAFAT katholiek heilige achter wiens hagiografie het leven van boeddha schuilgaat • JUDASPENNING heb je nog van die geile blaadjes? vroeg mijn oma. mijn vader kreeg een rood hoofd. nou en óf! hij verstopte ze op zolder maar ik wist precies waar ze lagen.—die blaadjes die zo rammelen en die zo mooi in het droogboeket staan, zei oma na de lange stilte—oh judaspenning! • KABOUTERJENEVER1 het verhaal van JAN ALFERINK: lange tochten langs de afrikaanse kust met een franse pakketboot. drie maanden of langer van huis. het begon bij freetown tot aan kaapstad. hij was verantwoordelijk voor de motorsloep • KABOUTERJENEVER2 in '52 was hij bij monument van jan van riebeeck; een fles KABOUTERJENEVER en 45 gulden; nederlandse zeelui; van kaapstad af de bevoorrading van de willem barendz: mooi weer, kalme deining. pilsje drinken op het walvisluik: vreselijke stank • KABOUTERJENEVER3 er verschijnt een man, keurig in pak met hoed, paraplu en valies; hij wenst iedereen hartelijk een goeie reis en stapt zo in zee, de koffer tegen zijn borst geklemd; nooit meer gezien; waarschijnlijk de koffer vol met zware spullen • KANAAL ALMELO-NORDHORN een lineair rietland • KANTELAAR een 5 of 6 of 7-assige tuimelaar moet ook zichtbaar in 3D kantelen • KANTELING laten we vanaf nu een rotatie 4d een kanteling noemen; je ziet iets verandering maar feitelijk is het helemaal geen verandering maar een rotatie. een rotatie in 3d is al moeilijk voorstelbaar • KANTON BUBAHSKY schrijver van het kvademecum, ofwel kanton bubahskys vademecum, en spreekstalmeester van het circus hermanos bros • KANTONEES woorden en uitdrukkingen verzonnen en gebezigd door kanton bubahsky, de hoofdredacteur van het schilderboek van ferdinand peer • KANTONS BAARDKAM de natuur houdt zich totaal niet aan OCCAM'S RAZOR. vaak is de ongelooflijkste verklaring de juiste. als het logisch lijkt, is het niet waar • KANTTEKENINGEN zie MARGINALISME • KAPOT de natuurlijke staat der dingen is kapot: laat je ze met rust dan gaan ze vanzelf kapot; je moet het niet omdraaien: als iets werkt is het mooi meegenomen; maar je kunt er nooit van uitgaan dat iets altijd werkt; de natuurlijke toestand van een apparaat of techniek is kapot • KENMERK van kunst is dat je eromheen kunt. je kunt er iets mee doen maar het hoeft niet • KENNETH KAUNDA one zambia, one nation! one nation, one leader! one leader, dr. kenneth david kaunda! • KENNING oude dichtvorm waarbij de tweede helft van de regel hetzelfde maar in een andere vorm vertelt • KENNIS in hoeverre is menselijke kennis van de wereld een artefact ontstaan door gebruik van taal en in het geheel niet gerelateerd aan de werkelijkheid? bijvoorbeeld het concept meervoud • KENNIS over het verschil tussen informatie en kennis : kennis zijn relevante gegevens die je zelf hebt verzameld over een bepaald onderwerp ; informatie zijn gegevens die dat niet zijn • KERSTENING na enige studie blijkt dat de kerstening noordeuropa vrouwonvriendelijk, feodaal en ondemocratisch heeft gemaakt • KEUKEN VAN 3 de meeste gerechten kun je herleiden tot drie hoofdingredi:enten. de rest zijn vaak alleen maar toevoegingen van anderen om het recept toe te eigenen • KIJK in de stad leer je niet meer te zien of te horen vanwege de overvloed aan input. in veld en beemd moet je dat weer áfleren om te horen dat de stilte vol zit met leven en om te zien moet je weer leren kijken • KIJKEN is de ruimte oplossen: je kijkt de wereld plat: dan zie je dat alles precies in elkaar past • KLANKTON is er ook een kwantummechanica in geluid? zijn er naast golven ook deeltjes? een heel ecosysteem van verschillende deeltjes met onbepaalde aanwezigheid? hoe klinkt dat? • KLEDERDRANG de mens kleedt alles aan. zichzelf, de ander, de wereld en de werkelijkheid • KLEUTERSCHOOL was de rest van het onderwijs maar als de kleuterschool: de hele dag tekenen en sleutelen aan installaties en aan het eind een verhaaltje van WIPNEUS EN PIM • KLOTSBAK televisie. systeemrijmt op glotzen • duits voor tv kijken), aquarium en rijmt op kotsbak /kabibih • KNOFLOOKSAUS knoflook, mayonaise, yoghurt, dille, coffee creamer • KNUFFELEN vinden mensen dat leuk omdat ze eigenlijk apen zijn en apen nemen hun kleintjes zo mee de bomen in - hou me vast - ik laat je niet vallen - en vinden daarom honden knuffelen niet leuk, omdat het geen apen zijn? • KOELSTAVEN stukken brandhout die stiekem toch vochtig zijn en zo de temperatuur van het vuur te laag houden • KOFFIE is te gebruiken als ontwikkelaar • KOHLFAHRT met een bolderkar vol met alcoholische dranken door bremen rijden en daarna kohl und pinkel eten • KOLK dat huygens' beeld van de zwaarte, dat het een gevolg is van de geometrie van de ruimte, en niet een actio in distans, en in die zin moderner is dan newton • KOLKEND huygens volgt descartes in zijn voorstelling van de wervelingen en verdiept dat. de zwaarte zou het gevolg zijn van een draaiing van de ether. zoals zijn model van zegellak op de draaitafel het in twee dimensies laat zien maar dan vertaald naar drie dimensies • KOOLSOEP gedroogde macrolepiota, laurier en zout in water laten weken en daarna koken, fijngesneden kool met suiker en paprikapoeder bakken en erbij doen en tijdje koken • KRAUTSALAT 1.5kg fijngesneden kool, kneuzen, dan kook een mengsel van ½kop olie, kop azijn, ½kop suiker, el zout, el grove mosterd, el mosterdzaad en 2 gesneden uien en giet dat over de kool. laat het een paar dagen staan op een koele plaats. houdbaar voor weken • KUNST is altijd dat wat de toeschouwer er van maakt. het hoeft ook niet gemaakt te zijn door iemand, het kan ook gevonden worden. het wordt alleen maar gevonden • KUNST maken is kunst zoeken en vinden in de wereld om je heen. het gaat om de selectie. iedereen is kunstenaar • KUNST wat is kunst?definitie: al het geproductie van de mens is kunst; veel daarvan is toegepaste kunst, en maar een heel klein deel autonome kunst • KUNSTWERK der mensch ist nicht mehr künstler, er ist kunstwerk geworden /friedrich nietzsche /die geburt der tragödie • KUNSTWERK een kunstwerk is zowel de boodschap als de grammatica. een taal en verhaal in één. je kijkt ernaar alsof het de werkelijkheid is. • wat het ook is) het kunstwerk proberen te lezen heeft geen zin want het is meer dan taal • KVAAD er is geen enkele situatie waarin het gerechtvaardigd is dat ik kwaad ben; als ik dan kwaad ben moet ik tenminste dát bedenken • KVADEMECUM verzameling termen die mij dierbaar zijn. maar het geeft me zelf een heel peripatetisch gevoel: altijd maar weer een naam moeten verzinnen. alsof het dan pas bestaat. of is het echt zo? • KVADEMECVM soorten modder; ontdaan van betekenis; de traagheid van het bestaan; het gelijk van het ongerijmde • KVAT kans • waarschijnlijkheid) en energiesprong: een hogere energie is een compactere waarschijnlijkheid • bijvoorbeeld een grote bindingskracht betekent een diepe put waar maar zeer moelijk uitgetunneld kan worden: toevoer van energie • warmte) vlakt de gausskromme uit) • KVAT kans is energie en de kvat is de kleinste grootheid van alles kvattus, kvans • KVATTUMMECHANICA de werkleer van het waarschijnlijkheidsveld • het kvansdeeltje) • KVILKEURIG eenzijdige willekeur, unilateral randomness; wat voor de één blind toeval is, is voor de andere dagelijkse routine • KWANTJES als de afwijking tussen geteld en gewogen geld groter wordt dan het gewicht van één munt noemen we dat geld kwantjes • LA BRAÑA-ARINTERO vindplaats in león waar blauwoog met donkere huid • 'swarthy') is gevonden van 7000 jaar geleden / in 1986 vertelden toeareg me over een mythische stam met blauwe ogen in de sahara / daarnaast ook CHEDDAR MAN en het meisje van LOLLABD • LA RESIDENCIA DE LOS DIOSES René Goscinny, Albert Uderzo • LAAG ONDER LAAG • LABOUR OF DIVISION het onderverdelen in categoriën • deductie) is uit den boze; geworteld in de rede maar niet in de werkelijkheid • LANDKWAL leeg plastic zakje dat zich door de wind verplaatst over het land tot het een plekje vindt waar het 10.000 jaar kan overwinteren • LANGUAGE OF NATURE william carew hazlitt over mechel de montaigne: "a man of genius belongs to no period and no country. he speaks the language of nature, which is always everywhere the same" • LANGZAMERHAND verander ik in de oude man die ik zo goed ken omdat hij altijd al in mij zat • LANOLINE vettige substantie in verse wol die ook beschermd tegen bacteriën en schimmels. dus niet weghalen • LEEFTIJD fysieke werkelijkheid wordt gedefinieerd door de beperkingen van de waarnemer; bestaat tijd wel op de manier zoals wij haar ervaren? • LEEGTE hier ontstaan de gedachten • LEESTEKENS hinderen de gedachtenstroom • LEIDSE SARCOFAAG 1 in voorstelling vijf, vier figuren; drie van normaal formaat; twee daarvan kijken elkaar aan en, één knielt er—staat er net van op. deze ene is op de voorgrond; die andere ene—die van de drie van formaat—staat achter de twee • LEIDSE SARCOFAAG 2 die trouwens elkaar heel raar aankijken en slechts gering wijken voor die andere. van de rechter is zijn hand afgevallen, zijn rechter. de linker legt zijn rechter maar vast—want uit steen gehouwen—op de schouder van de door de kniëen gezakte. die op zijn beurt de rechter bedekte • LEIDSE SARCOFAAG 3 in zijn gewaad verpakte. hij kijkt naar waar de gevallen rechterhand van de rechter was, daar. de linker heeft haar op zijn kaak • LENSWOLK op het vlak van de lens is informatie gelijkelijk verdeeld, dus nul of hooguit een egale kleur; daarachter worden kringen kleiner totdat ze in het brandpunt overgaan in punten; het lensvlak is dus een soort holoraam want elk punt heeft alle informatie • LENSWOLK op het vlak van de lens is informatie gelijkelijk verdeeld, dus nul of hooguit een egale kleur; daarachter worden kringen kleiner totdat ze in het brandpunt overgaan in punten; het lensvlak is dus een soort holoraam want elk punt heeft alle informatie • LICHTKOOI een vorm van voortdurende fotografie - net als de stroboscoop • LIMIET je hebt grenzen nodig om vorm te geven • LITTLE THINGS it has long been an axiom of mine that the little things are infinitly the most important—sherlock holmes, a case of identity • LOEMPIA hartige vulling, niet te nat en zeker niet vet; dun beslag van water en bloem; bak eenzijdig met weinig vet een dun flensje; in het midden wat vulling; rol op en druk de kanten dicht; als er vet tussen zit lukt dat niet; dan twee keer frituren • LOLLAND LOLA • LOS 6 CRÁNEOS DE RAMÓN ZATAPA • LOS HIJOS DEL DUGONGO • LUISTER als je luistert is het stil • LUISTER als je praat kun je niet luisteren : als je luistert hoef je niet te praten • MACADAM mooi gemaakte steenslagweg. bijna asfalt • tar-mac). de gaten rond de grote stenen worden opgevuld door de kleinere. hoe alles precies in elkaar past • MACERACIÓN • MACROLEPIOTA PROCERA de grote parasolzwam. eetbaar; ruikt naar versgebakken brood; grote hoed met schubben; witte lamellen, knol en losse ring; steel met slangehuid; geen vulva; op bemeste maar niet op begierde weides en bermen; goed te drogen • MADRILEÑO COCIDO het tegenovergestelde van COCIDO MADRILEÑO: je kookt alles los en husselt doorelkaar in ene pot net voor je serveert • MALINGENIE de boze. volgens Descartes bestaat hij niet maar dat is niet waar. hij bestaat wel degelijk en stuurt alle onbezielde dingen. zijn invloed is voelbaar als Occams Scheermes niet werkt • MAMPOSTERÍA piedra sin trabajar unida con argamasa • c/i prerománico de naranco) • MANÍ pinda's • zuidamerikaans) • MARASMIUS OREADES senderuela, weidekringzwam. in CORROS DE BRUJAS • heksekringen). kleur van oudivoor. plaatjes. elastische steel. eetbaar • MARMERDRUK vul een lage bak met water; sprenkel daar met terpentine verdunde olieverf op; roer het water een beetje; papier erop; laat de verf intrekken; als het vel helemaal doorweekt is trek je het papier snel uit het bad en laat platliggend drogen • anders lopen de kleuren eraf) • MASSA vervormt de ruimte omdat het afstand opslaat: het is een afstand-reservoir; dit leidt tot de ontdekking van het afstanddeeltje; als je dit opeten tegen wilt gaan moet je energie • dus massa) inzetten, dat wil zeggen afstand afrollen • MEDITATIE ben ik aan het mediteren of verbeeld ik mij dat? • MEERFOUT aristoteliaanse wetenschap borduurt voort op het begrip meervoud • MEERWAARDE de kunst is het enige dat geld genereert. je kunt kunst definiëren als de meerwaarde an sich • METATHESE niet these, antithese, synthese maar these, antithese METATHESE; je wordt de tegenstelling gewaar en neemt die mee; jíj bent verandert; dat is de ware dialectiek • METATHESE niet these, antithese, synthese maar these, antithese, m e t a t h e s e ; je wordt de tegenstelling gewaar en dat verandert je • MIDDELEN alles wat je aan middelen tussen jou en werkelijkheid stopt, vergroot de afstand tussen jou en de werkelijkheid • MINDERBROEDERS krielkippen zijn natuurlijker en daardoor sterker. ze kunnen vliegen en daardoor ontsnappen aan vossen en ze broeden uit zichzelf. de MAPUCHE uit chili--minder uiterlijk erg anders en groene eieren leggende--is ook erg sterk en beroedzaam • MINDERBROEDERS krielkippen zijn natuurlijker en daardoor sterker. ze kunnen vliegen en daardoor ontsnappen aan vossen en ze broeden uit zichzelf. de MAPUCHE uit chili--minder uiterlijk erg anders en groene eieren leggende--is ook erg sterk en beroedzaam • MIRKWOOD the entrance to the path was like a sort of arch leading into a gloomy tunnel made by two great trees that leant together, too old and strangled with ivy and hung with lichen to bear more than a few blackened leaves • tolkien, the hobbit) • MOBY DICK, or, the whale /herman melville / ene van de hoogstnoodzakelijke boeken uit in mijn PIGSKIN LIBRARY • MONOTAL het unieke talstelsel heeft maar ene positie met oneindige waarde en elk getal heeft zijn eigen unieke symbool : 1, 2, n, 8 • MOSTERDSOEP water, zout, peperkorrels, mosterd, mosterdzaad, prei, lavas of maggi, aardappels, geraspte kaas • MOTHER LODE a principal vein or zone of veins of gold or silver ore. the term is also used metaphorically to refer to the origin of something valuable or in great abundance • wikipedia) • NACHT in mij krijt het, blij binnen te gaan in de razende tunnel. het natriumlicht dat oranje spat tegen het paarse omspansel knalt de lyriek uit elkaar in rondspinnende splinters. betekenis en verwachting zijn afgeknelde zenuwuiteinden, een kristal tot zand geknapt • NACHT op het plafond lopen er stralen licht van rechts naar links afkomstig van een auto buiten die voorbij rijdt. aan het eind, tegen de muur tellen ze elkaar op en sterven weg. net als het uitdovende geluid van de auto • NADER het gaat om het benaderen van het moment; het naderen. niet het moment. steeds dichterbij, steeds verder inzoemend • NARRATIVE ABBREVIATED • NATURE we are conscious of an animal in us which awakens in proportion as our higher nature slumbers. reptile and sensual and perhaps cannot be wholly expelled; like the worms which, even in life and health, occupy our bodies. possibly we may withdraw from it, but never change its nature / thoreau • NERGENS laten we het daar eens over hebben • NET BOVEN DE BOMEN zie je het dak van het huis van DE BASK, rood afstekend tegen de blauwegroene wand van de hoge berg; het is groot en alle gemakken voorzien; je bent er welkom maar je zult hem er nooit aantreffen • NIEMAND stel bij een • natuur)wet altijd de vraag welke macht hem handhaaft: als de wet goed gevonden is zal het antwoord altijd niemand zijn • NIEUWS als informatie niet verloren kan gaan kan er ook geen nieuwe informatie gemaakt worden • NOBLE PORTICO "in places the sea had eaten out enormous blue grottoes. at one spot, several of these had broken into each other to form a huge domed cavern, the roof of which hung one hundred feet above the sea. the noble portico was flanked by giant pillars" ~douglas mawson • NOM DE PLUME zeg maar dag tegen je privacy; hoe gaan we overleven in de volledig transparante nieuwe orde? door je identiteit te faken • O • OBSTAKELPRINCIPE de basis van de evolutie: als iets niet in de weg zit van iets anders blijft het bestaan: het ene zandkasteel is niet steviger dan het andere, de golven neem het ene mee en het hoger gelegen volgende niet • ONBETEKENEND de constituent is in permanente staat van onbetekenis; leg je hem vast dan klapt hij uit elkaar; of in elkaar • ONEIGENLIJKE ZINSBOUW • ONS rest slechts op de gebarsten lippen—als ik ze krul proef ik van dat rode spul—de laatste twijfel, wat vage begrippen, vormen samen een vraag: zou ik kou vatten, zonder mijn stalen kraag? • ONTFERMING • ONTKOPPELING hoe iets autonoom en ongebonden in meer • ruimtelijke) dimensies gezien juist verbonden met iets anders blijkt te zien • ONTZETTENDE BEWOORDINGEN de verschuiving, het ontzetten van woorden en betekenissen in FINNEGAN'S WAKE • ONWILLIG ik ben niet van de wil. wil is een construct. een verzinsel. net als god. de wereld is beter te verklaren zonder wil. en god. dan voel ik me verlaten en leeg, wil ik dat wel? • ONZEKERING de werkelijkheid is onzeker. een boek dat zoekt de werkelijkheid moet dat ook zijn. het ene moment, het andere moment dat. dat is het onzekere boek van de doejong. bestaat de doejong wel? • OPBORRELEN de geur van vers gekookt water brengt veel herinneringen naar boven: van warmwaterkruiken en stoomstrijkijzers • OPPERVLAKKIG een oppervlak is de grens tussen twee verschilldende substanties. de wereld is verdeeld in natuur en geest en de grens, het oppervlak, is de werkelijkheid-bewustzijn: een spiegelend oppervlak met twee kanten. elk oppervlak spiegelt: dwz de ene substantie ziet zichzelf in de andere • ORA ET LABORA werken is de beste manier van mediteren • bidden, afhankelijk van je religieuze instelling) en soms krijg je ook nog iets gedaan! • P • PADVINDER kunst is de gids van de geest in het dialectische proces; ze neemt je bij de hand en laat je zien dat er toch veel te zien is in het donkere bos—als je er maar binnen gaat • PAISAJE DE MEMORIA cuando ya reconoces un lugar aunque vienes de otro lado que otra vez • PEKELDRUK een duurzame, experimentele variant van de marmerdruk: lage bak vullen met pekel • water verzadigd met zout) daarop verdunde acrylverf; het water al dan niet bewegen; papier er vlak opleggen; verf laten intrekken; eraf halen en liggend laten drogen • PENCA BLANCA een varieteit van snijbiet • acelga). paksoi-achtige grote bladeren • PENÚLTIMO één-na-laatste; een spanjaard zal nooit laatste zeggen maar altijd één-na-laatste; anders brengt het ongeluk /astor piazolla, penúltimo whisky • PERHAPS the facts most astounding and most real are never communicated by man to man/walden/henry david thoreau • PERRO DEL HORTELANO, lope de vega/ser como el perro del hortelano, que no come ni deja comer • el perro es un animal no vegetariano que no come los vegetales del huerto de su amo, pero no deja que los otros animales los coman) • PERSONA del lat. persona 'máscara de actor', 'personaje teatral', 'personalidad', 'persona', este del etrusco fersu, y este del gr. p??s?p?? prósopon /dle.rae.es • PIGSKIN LIBRARY • PLANNING beter geen planning ; dan hoef je hoef je die ook niet aan te passen ; en je hoef het ene onderdeel niet te haasten omdat het andere eraan komt • PLONK! • POPCORN mijn favoriete deuntje van stan free uit 1972, mijn favoriete jaar • POPULISME de geest is als een lange laan met populieren die ver voorbij de horizon verdwijnt. als ik in de ene boom zit weet ik niet meer wat ik in de andere boom dacht • PRESENCIA ALTERNA • PRIJZEN zal ik de heer, die mij VERSTAND heeft gegeven; ik zie de heer voor mijn ogen te allen tijde; want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankele • psalm 16) • PRINCIPE je moet nooit generaliseren • PRIVATIO BONI the absence of good. a theological doctrine that evil is insubstantial so thinking of it as an entity is misleading. instead, evil is rather the absence of good. • st. augustine of hippo) • PROCESSEN die beeld genereren zijn interessanter dan zelf bewust iets proberen te tekenen; marmerdruk, ruis, kreukels; het is onduidelijk, eindeloos, onaf en echt • PROGRESSIE de biologische evolutie is bij mensen allang vervangen door een culturele. het lichaam wordt alleen maar zwakker, omdat het niet meer hoeft. alle gebreken blijven in omloop. domheid is een pluspunt • PUNTROTATIE dat op een bol draaiend in vier dimensies rond een punt alle punten op de bol om elkaar heen draaien en hun orientatie ten opzichte van elkaar veranderen • Q • QUIET DESPERATION the mass of man lead lives of quiet desperation /henry david thoreau / walden • R • RAAM is een gat in de muur waardoor je naar buiten kunt kijken ; het is niets waardoor je de werkelijkheid ziet • vrij naar lao tse) • RAAMTELLING zal ik jou eens wat vertellen? over tellen en telramen en ramvertellingen • RAAMVERTELLING1 eerst zag ik niets toen ik door het raam naar buiten keek want het was donker. ik zag dat het koud was. ik was ziek en mocht al dagen niet naar buiten. ik zou het niet eens kunnen • RAAMVERTELLING2 uit het donker kwamen drie figuren aangelopen. wat waren ze van plan? voor het huis langs liepen ze, voor de heg liepen ze door. ze hadden de vaart er goed in en zonder op te kijken liepen ze verder. oh nee: één kijkt er om maar ziet niets. dan zijn ze verdwenen in de nacht • REDE de rede is een afgeleide van het werkelijke • onzichtbare) denken • RESOLUTION making your decision meet the situation • ROEP als je iets kwijt bent moet je het roepen /annet • S • SAMENVATTING van een tekst is onmogelijk objectief te maken; lezen is een subjectieve sport; schrijven ook; een tekst bevragen is wel mogelijk • SAMENWERING • SAMENZWERINGSTHEORIE mensen die overal de hand van het kwade in zien gaan ervan uit dat de mens zo geniaal is dat alle nare zaken die haar overkomen wel bedoeld moeten zijn, door het kwade genius. ik geloof dat de mens zwak en dom is • SCHOMMEL de eerste anti-zwaartekracht-machine ; een schommel met een weegschaal erop zodat je ziet dat je gewichtloos bent tijdens de val heb ik tentoongesteld op de expositie van ubique in szentendre, hongarije, 1993 • SCHOOT dat ik vergeefs zocht mijn doelen te bereiken en dat wat me in de schoot geworpen werd niet zag of waardeerde • SENDAS PERDIDAS en el bosque hay caminos que las más veces se pierden de repente en lo intransitado. se llaman sendas perdidas. cada una de ellas corre aparte, pero en el mismo bosque. a menudo causan la impresión de ser iguales. pero solo lo son en apariencia /martin heidegger, holzwege • SENDAS PERDIDAS en el bosque hay caminos que se pierden de repente en lo intransitado. cada una corre aparte, pero en el mismo bosque. a menudo causan la impresión de ser iguales pero solo lo son en apariencia. los leñadores los conocen. saben lo que significa estar en una ~Martin Heidegger • SIWA was de belangrijkste oase waar AMON aanbeden werd door de BERBERS. de grieken noemden de inwoners van siwa de ammoniërs • ammonioi). hiervan is het woord AMMONIAK afgeleid, het zout van de bekende bronnen van siwa • wikipedia) • SLANGEWARMTE de makkelijkste manier om warm water te krijgen is een lange slang in het veld te leggen en te wachten op de zon • SLAVENKETEN het is zo licht lopen. die daar vooraan zal zeker en vast de weg wel weten. wie zou er klagen? wij hebben toch zeker allen lege magen. de ketens zijn zo diep al ingesleten, onze vragen reeds lang vergeten • SLEUTELBLOEM de bloem van de sleutelbloem kun je eten en is ook lekker. de • jonge) bladeren eet je als spinazie. de bloem van de gaspeldoorn kun je ook eten maar die smaakt naar rauwe bonen • SLINGERINGEN de versnellingen en vertragingen in de tijdsnelheid; slingers met slingers • fourier) • SMEER maar in je haar /jopie • SMOESJE maar daarmee nam zij geen genoegen: hoe kom je daarbij? hoe weet je dat? - en ze ging door • SOORTEN MODDER er zit een klein beetje lucht in water en een klein beetje water in lucht. maar de overgang is heel wel te onderscheiden: CLAIRE ET DISTINCTE; hetzelfde geldt voor water, lucht en grond; en steen • SOPHOMORE de wijze zot; zo wordt in de VS een tweedejaars college-student genoemd • SORBUS ARIA meelbes, mostaya. famille van de lijsterbes. de bladeren blijven in de herfst enige tijd wit en vormen zo een mooi contrast tegen de rode en bruine kruinen eromheen • SORBUS AUCUPARIA wilde lijsterbes. serbal de los cazadores • SPAANS een compacte maar niet al te flexibele taal. niet dialectisch. de dingen zijn er vast en onveranderlijk en alles dat er is heeft een naam en alles dat geen naam heeft is er niet. het past goed bij een aristoteliaans wereldbeeld • SPINOZA in zijn filosofie speelde theologie geen rol. hij stelde dat door zijn nieuwe definitie god en natuur hetzelfde zijn en dat inzicht in de natuur de kennis van het goddelijke verhoogt • wikipedia) • SPOED elke lokaal systeem met dezelfde snelheid heeft dezelfde tijdsnelheid, SPOED; ongeacht waar constituenten vandaan komen en welke snelheid ze hebben tov iets anders; dat betekent dat TIJD ongeacht verschil in afstand maar een richting heeft: het is als perspectief • STAKEN als in een verlaten dorpskern een bebouwing van staken en aarde strak afgetekend tegen een blauwwitheldere lucht als mierenhoop omhoogstekend neergeregend afgesmolten leem naast hoopjes gras rond grijsdode takken als anorganische kernen krommen zich van de aarde het leven aanwijzend • STERK de meeste mensen zien alleen wat ze willen zien; alleen de heel sterken zien ook dat wat ze níet willen zien • STEW everything but the kitchensponge • dick proenecke) • STROOIEN DOOD een hero:ische dood willen de mensen niet meer. ze zoeken de strooien dood: overlijden in bed. voor een oude germaan het ergste dat er was • SUBJECTIEF volgens HENK OOSTERLING is het subject een epifenomeen van het handelen van het lichaam in de uitgebreidheid; volgens JOHN COBERCO ontstaat het subject als noodzaak voor het handelen in de waarschijnlijkheid • SUBJECTIEF volgens henk oosterling is het subject een epifenomeen van het handelen van het lichaam in de uitgebreidheid; volgens john coberco ontstaat het subject als noodzaak voor het handelen in de waarschijnlijkheid • SUM OF HISTORIES of richard feynman and the WHAT IS NOT, IS NOT by parmenides are one and the same • of course) if the event never took place/was not observed as it did not—the now is everywhere • or nonexistent) /john coberco • SYSTEEMRIJM het estetische genoegen van inzien hoe iets in elkaar steekt • TAALDINGEN subject en object zijn taaldingen; er wordt de suggestie gewekt dat ze bestaan en dat ze tegengesteld zijn; vervolgens krijg je vijfhonderd jaar debat; alsof er een objectief te generaliseren subject bestaat; om daarna ze weer bij elkaar te brengen met vergevingsgezinde dialectiek • TAALGRENS accepteer ik een wereldbeeld dat door taal gedicteerd wordt terwijl ik weet dat er ook velen zijn die er anders over denken maar dat niet kunnen uitspreken omdat hun de woorden ontbreken. makkelijker is het om gewoon onder kunstenaars te blijven dan de wereld te veranderen • TAL of talnotatie de ordening van tellen en noteren van getallen, bv, unair, binair, decimaal, pi, oneindig • eental), zie TELSTELSEL • TALIG hoe meer taal een dier heeft, hoe dommer het zelf is • TANGENTIALISME periode in het werk van ferdinand peer vanaf 2000. gekenmerkt door evenwijdigheid en duidelijkheid spreekt het iedereen keihard aan • TARAMUNDI daar komen de goeie messen vandaan • TARDENOISIEN voorzover ik weet de eerste stijlindustrie van werktuigen met niet-functionele kenmerken uit de midden-steentijd • TAXUS de boom waar al sinds homerus schietbogen van gemaakt worden, is die genoemd naar de boog zelf: 'toxon' in het grieks? en het woord 'schieten' is dat ook niet net als 'boog' een synoniem voor tak of twijg? • TECHNOLOGIE het is een misverstand te denken dat techniek geleid wordt door wetenschap en rede; techniek ontwikkelt zich grotendeels zelf; door evolutie; het is een blind, onredelijk en autonoom proces • TEGENAL het tegenheelal ontvouwt zich grotendeels in de t e g e n t i j d. soms zijn er fragmenten van in ons heelal en tijd te zien omdat de tijd niet overal even glad is • TEGENWEER een verweerde spiegel waar de werkelijkheid door de reflectie kiert • TEGENWOORD als in een verlaten dorpskern een bebouwing van staken en aarde strak afgetekend tegen een blauwwithelle lucht als een mierenhoop omhoogstekend neergeregend afgesmolten leem naast hoopjes gras rond grijsdode takken als anorganische kernen krommen zij zich van de aarde het leven aanwijzend • TEGENWOORD in mij krijt het, blij, binnen te gaan in de razende tunnel. het natriumlicht dat oranje spat tegen het paarse omspansel knalt de lyriek uit elkaar in rondspinnende splinters. zijn betekenis en verwachting afgeknelde zenuwuiteinden. een kristal tot zand geknapt • TEGENWOORD raadselachtig hoe snel je dingen vergeet, angstwekkend hoe sluipend vergeten zaken hun opwachting maken in het portiek der tegenwoordigheid • TEGENWOORDIG zijn alleen feiten die níet fotografisch zijn vastgelegd bijzonder en gedenkwaardig • TEHEETGEWASSENAL wat als het heelal niet uitdijt maar krimpt? dan bewegen de dingen die niet meekrimpen dichter naar elkaar: in plaats van een gekromde ruimte een krimpende ruimte • TEKEN iets staat voor zichzelf of voor iets anders • TELSTELSEL • over de aantallen per getal) waar vorm symbool waarde getal en eigenschap elkaar ontmoeten. elk oneindigtallig getal is een diamantgetal. kies je telstelsel om te comprimeren. in welk telstelsel is een getal DIAMANTGETAL? zijn er getallen die in alle telstelsels diamantgetal zijn? • TELSTELSEL in talstelsels is de maximale waarde • potentie) van een positie een functie van de positie. die functie kan lineair zijn, maar ook anders • TERRA SIGILLATA romeins rood geglazuurd aardewerk met rolstempeldecoratie • TESLASPOEL als energie-opslag een wisselstroomvliegwiel. zie wisselstroomaccu • THE PRESENCE OF THE ARTEFACT • THE PRESENTATION OF THE ABSENT BODY • THE THIRD MAN • TIJDSDRUK als meer snelheid lokale tijd langzamer laat gaan, gebeurt er minder of is het de ríchting van de tijd, net als de wet van bernoulli en of reynolds' nummer. druk en warmte zijn verwant, beweging naar alle kanten, en dus ook gerelateerd aan tijd • TIJDSDRUK tijd, entropie, compressie, informatie, licht en energie; er zit meer in de speciale relativiteitstheorie dan je denkt; alles wat met de snelheid van licht reist is licht en licht is informatie • TIJDSTEEN een verhaal: —einstein zegt het zelf: ergens wordt tijd gemaakt. ergens komt het vandaan. ergens is er een bron van tijd—dat heeft hij nooit gezegd • TOEGANKELIJK dat grotschilders de moeilijke grotten opzochten. niet omdat ze ontoegankelijk zijn maar omdat de vorm zich in díe muren openbaarde • TOENDRA het toen en daar, het dan en ginder en het hier en nu • TOESTAND een hash van de nieuwe toestand die zich verhoudt tot de hash van de vorige toestand; dus een reeks heeft een hash; de reeks wordt gemodificeerd; de nieuwe hash heeft een relatie met de oude hash en de modificatie • (ARGENTIJNSE) TORTAS FRITAS deeg van half bloem half repostería, zout, olie en relatief veel • gestarte) gist; kneden; rijzen; kneden en op een plank in vierkantjes van 5x5cm snijden; half uur rijzen en bakken in veel olie, eigenlijk reuzel • agustina) • TOT NUT VAN HET ALGEMEEN bestrijd alle pogingen kunst een nut toe te schrijven. kunst is de mens en de mens is kunst. al wordt dat af en toe vergeten • TRAAGHEID VAN HET BESTAANDE alles bestaat dankzij de traagheid; anders had de oerknal zich in een oogwenk voltrokken en was alles al voorbij; traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alles; het leven is het venster van de HYSTERESE • TRAAGHEID VAN HET BESTAANDE de werkelijkheid bestaat bij de gratie van de traagheid. als er geen hysterese was bestond er niks, waren er geen natuurkrachten • TRAAGHEID ene van de twee krachten in de natuur is de t r a a g h e i d. al dat is, wil niet van zijn plek. de onwil tot veranderen of bewegen; wat is de andere? • TRACTORABLE als de trekker niet van de helling valt is het tractorable en dus interessanter voor boeren en dus meer weer waard • TRAGISCHE RUIMTE er zijn ook twee substanties die op elkaar inwerken en zo ruimte en zwaarte veroorzaken/de statische • appollonische) massaruimte en de bewegende • dyonisische) æther; in feite is alle massa met elkaar verbonden en blaast er æther tussendoor; nietzsche in space • TRASGU zijn de mythische trasgus van asturias nog levende kleine oermensen? ik kwam onlangs in het bos naast ons terrein een soort nest tegen waarvan de zin mij ontging. een hert of zwijn zie ik niet gras snijden en ergens naar toe slepen. maar dit alles bedacht ik pas veel later • TRAZADO DE RAYOS • TRIZO/TODOENUNO kant en klaar mengsel van scherp zand en grind om beton van te maken • TUINBONEN/FABES DE MAYO/BOERENTENEN niet drogen in de peul • TUINGEREEDSCHAP het beste tuingereedschap zijn je handen; schroom niet ze vies te maken • TUNNELS:INDROOM video-installatie met lichteffecten. ook voor de betere bioscoop of toneelzaal • TWEE SPIJKERS het avondmaal was heerlijk, de wijn bijzonder, de bediening foutloos en het bed was warm en zacht, de lakens fris en glad maar zegt u me toch waar die twee spijkers in de balk van het plafond toe dienen. de hele nacht lag ik wakker omdat ik niet begreep waar toe ze dienden • TWEE SPIJKERS het avondmaal was heerlijk, de wijn bijzonder, de bediening foutloos, het bed warm en zacht en de lakens fris en glad maar zegt u me toch waar die twee spijkers in de balk van het plafond toe dienen. de hele nacht lag ik wakker want ik begreep niet waartoe ze dienden • TWIJFEL ik zal twijfelen aan u, u zult twijfelen aan mij • TWO COUNTERINTUITIVE INSTANCES OF STATISTICAL STATIONARITY • UITEINDELIJK is het niet de schrijver die schrijft maar de lezer die leest • UITGEBREID alles in de uitgebreidheid heeft ook een afmeting in 4D alleen in onze geest kan iets zuiver beperkt tot 3D zijn; heeft de 4Dvorm te maken met de zwaarte; hebben twee voorwerpen met dezelfde afmetingen in 3D maar met verschillende afmetingen in 4D ook verschillende eigenschappen in 3D? • URSCHMERZ "Jener bild- und begrifflose Widerschein des Urschmerzes in der Musik, mit seiner Erlösung im Scheine" ~Friedrich Nietzsche, Der Geburt die Tragödie • UURZAAM duurzaam ben je pas als je spaarzaam bent met alles inclusief jezelf en je uitgaven. en als je zelfs voor de kleinste klus alle tijd neemt • extreem laag uurloon) • VAAK droom ik terwijl ik waak en merk het niet omdat het saaie beelden zijn; toen ontdekte ik dat ik altijd droomde en vlak daarna dat ik die dromen kon volgen én kon sturen, althans dat dacht ik; mensen zeiden wat ik dacht dat ze zouden zeggen en dieren verschenen als ik ze droomde • VANZELF rijgen gedachten zich aaneen; ze komen van zelf en vallen terecht; dan valt het stil en kijk ik om me heen • VASTGELEGDE ONZEKERHEID de werkelijkheid is onzeker. een boek dat zoekt de werkelijkheid moet dat ook zijn. het ene moment, het andere moment dat. dat is het onzekere boek van de doejong. bestaat de doejong wel? • VEELZEGGENDHEID eerst was ik tegen - eenduidig is wat je moet zijn - maar nu ben ik voor omdat je zo met hetzelfde aantal tekens meer kunt overbrengen. meerdere betekenislagen geven minder schrijfwerk en minder dikke boeken • VELDWEZEN de man in het midden draait zich om en loopt terug, hij wordt nagestaard door de anderen. pas als de man uit het midden over het prikkeldraad stapt en over de dijkweg naar het dorp wandelt besluiten de twee achtergeblevenen hem te volgen • VERANDERING alle verandering is schijn, zegt parmenides—schijn is der mensen werkelijkheid • VERANDERING is schijn. als men aan iets in de toekomst kan denken, dan moet het nu al in de geest bestaan. als men zich iets herinnert, dan moet het in de geest aanwezig zijn. het zijnde ontstaat niet, verandert niet, gaat niet verloren, kent geen verscheidenheid: het is ondeelbaar één • parmenides) • VERANDERING is schijn. als men denkt aan iets in de toekomst, dan moet het nu al in de geest bestaan. als men zich iets herinnert, ook. het zijnde ontstaat niet, verandert niet, gaat niet verloren, kent geen verscheidenheid: het is ondeelbaar één • parmenides, wikipedia) • VERBERGEN de nieuwe berg verscheen ineens en niemand had hem ooit eerder gezien. was daar dan altijd mist? wat beweegt er op de helling. en hoe kom je er? • VERBOUWER hij herkauwde de woorden in zijn hoofd en bouwde zijn land met bonen en ploegde lange rechte aren helemaal tot het begin • VERBOUWER hij herkauwde de woorden in zijn hoofd en bouwde zijn land met bonen en ploegde lange rechte aren helemaal tot het begin • VERGETEN DINGEN DIE JE NOG MOEST DOEN • VERGETEN HERINNERING • VERHEUGD LANDSCHAP dat je een plek herkent hoewel je van een andere kant komt als de vorige keer • VERLICHTING een onderzoek: zou licht verouderen en rood worden, massa, impetus, energie verliezen over afstand? het opbouwen van de drager kost uiteindelijk energie • VERSGEZICHT elke keer als je kijkt wordt de werkelijkheid helemaal opnieuw gemaakt, tot op het laatste blaadje en steentje. geen wonder dat het af en toe wel eens een beetje anders is als net daarvoor • VERTAKKING elke tak moet je leren kennen om hem in het vuur te kunnen gebruiken. en dan is hij verbrand en komt de volgende. en dat al miljoenen jaren lan, door miljarden mensen, biljoenen takken die ooit gekend zijn • VLAKKERING als je in 2d iets kunt roteren om een punt, en in 3d iets om een lijn, kun je dan in 4d iets roteren om een vlak? • VREDE is oorlog op grotere schaal • arthur c. verkoren) • WAAKVLAM de geboorte van het zelfbewustzijn door een schokkende of pijnlijke ervaring en dat daarna in stand blijft. bij mij was dat de bof • WAARNEMING in de stad leer je niet meer te zien of te horen. in veld en beemd moet je dat weer áfleren om te horen en te zien dat het vol zit met leven • WALKANT kun je iets begrijpen dat eigenlijk onwaar of onzinnig is? • WEILAND in een weiland lopen drie mannen. ze kijken naar de grond. naar het gras en de klaver. er vliegt dan een leeuwerik boven hun hoofden. een boomtop in de omgeving ruist plotseling hoorbaar, door het gezang van de vogel. als ze verder lopen horen ze nu ook het ruizen van de andere bomen • WERK de hoeveelheid werk en het resultaat van dat werk hebben geen enkele relatie • WERKEND LEVEN we werken teveel; laten we terug gaan naar het hof van eden en minder werken en minder verdienen maar meer dasein, niet irgendwo anders • WERKING de hoeveelheid werk die je ergens instopt en het resultaat van dat werk hebben geen enkele relatie • WETBOEK het geschreven woord komt van hogerhand en wordt klakkeloos geaccepteerd--tenminste, dat heb ik eens ergens gelezen--is het omdat je n i e t weet van wie het komt dat je het maar voetstoots gelooft? • WEZENLIJKE dat de abstractie dichter bij het wezen, het onderbewuste • het onuitgesprokene gedachte) komt • WEZENLIJKE het stoffelijke omvat het nuttige. het onstoffelijke bepaalt het wezenlijke / lao tse / via jan jans • WHERE ON THE FACE OF THE EARTH can we find a spot on which close investigation will not discover signs of that endless cycle of change, to which this earth has been, is, and will be subjected? /charles darwin /a naturalist's voyage round the world • WIEKSLAG ineens zie ik dat de wereld en mijn ziel één zijn, tegelijkertijd hoor ik de wiekslag van twee overvliegende raven • WIEL het wiel moet je zelf uitvinden. elke keer opnieuw • WIJDLOPIGE, BREDE EN WAARACHTIGE BESCHRIJVING VAN DE ONGELUKKIGE REIZEN VAN HET SCHIP DE VISSTICK EN HAAR GEZAGVOERDER KAPITEIN IGLO het beste nederlandstalige boek ooit het beste nederlandstalige boek ooit, door bindervoet, henkes, bakker, windig & de jong • WIJKEN van die vergeten buurten van vroeger die in je dromen vervormen tot vrijwel onherkenbare fantastische landschappen • WIJSGIERIG het estetische genoegen van het moment van weten hoe het zit • WIL een construct. een verzinsel. net als god. de wereld is beter te verklaren zonder wil. en GOD. maar wil ik dat? • WILLEKEUR de wil spant zich in en vergaart energie; als enige gaat ze tegen de entropie in • WILLIAM CAREW HAZLITT on MICHEL DE MONTAIGNE: a man of GENIUS belongs to no period and no country. he speaks the LANGUAGE OF NATURE, which is always everywhere the same • WINDHOEK een afrikaans hoekje; vergeten stukjes rommelig land zonder bestrating die je zelfs in nederland nog wel vindt; met veel werkelijkheid en geen regelgeving. maar vroeger zag je veel meer windhoekjes • WINTERTIJD in de winter ben ik veel dichter bij in de oertijd. het donker en de kou • WISDOM "we've moved from wisdom to knowledge, and now we're moving from knowledge to information, and that information is so partial--that we're creating incomplete human beings" ~vandana shiva • WISKOORTS als ik koorts heb, gaat mijn hoofd vanzelf wiskundige problemen oplossen. ik ben er dan ook beter in. ze blijven alleen in mijn hoofd zitten • WISKUNDE studie van al het MOGELIJKE. is KUNST dan de studie van al het ONMOGELIJKE? • WISKUNST natuur en wiskunde zijn ander vormen van • schilder)kunst: de w e r k e l ij k h e i d vangen in een model • WISSELKIND kind dat door zijn trolleöuders is ingewisseld tegen een mensenkind. waren de trollen neanderthalers? en zijn wij de afstammelingen van wisselkinderen? • WITCHES' MARKS flower-like designs made with compasses and dividers, pentangles, intertwined vs and ms for the virgin mary, and tangles of lines which it was believed confused spirits who attempted to follow them • WOLK zo is een wolk ook leven; ze is er maar even; en heeft iemand nodig die haar graag ziet • WONDERBAARLIJK wetenschap is het ontkennen van wonderen. een wereld zonder magie. alles is mogelijk • WOORDBEELD beeld alleen telt. taal is twijfelachtig. alleen het zicht in een droom is niet altijd waar. of toch ja, ook dan is het echt. onwaar is alleen taal. de leugen bestaat alleen in taal • WORRIES "consequently, from the very advent of agriculture, worries about the future became major players in the theatre of the human mind" ~yuval noah harari, sapiens • XANTHORIA ELEGANS geeloranje korstmos die voorkomt in de zuivere lucht van de picos de europa maar ook overleeft in het vacuüm van de ruimte • YAMMASCHOONER • YAVANARAJYA The Indo-Greek Kingdom • Kingdom of Yavanas) a Hellenistic kingdom spanning modern-day Afghanistan, into the classical circumscriptions of the Punjab of the Indian subcontinent during the last two centuries BC ~Wikipedia • YE asturiaans voor 'er is' of 'er zijn' of 'het is' of 'het zijn' ¿qué hora ye? • YOGHURT zie JOGHURT • ZABRISKIE POINT film van michelangelo antonioni uit 1970 • ?) met aan het eind lange explosie die werkelijkheid en maatschappij ontrafelt • ZAK toch vrij snel nadat het gereedschap is uitgevonden dat de moeite van het behouden waard was, moet de zak zijn uitgevonden • ZEEPBOL een rotatie in 4D lijkt niet te draaien in 3d; maar een overal tegelijkertijd veranderend oppervlakb je kunt een rotatie in 4D beginnen door in 3D op een bol in alle richtingen tegelijkertijd te drukken; is het een 3Dbol, dan verdwijnt ze is het een 4bol dan laat zij een onbekende kant zien • ZEVENSPRONG heb je wel gehoord van de zeven, de zeven/heb je wel gehoord van de zevensprong/ze zeggen dat ik niet dansen kan/ik kan dansen als een edelman/dat is één/dat is twee/dat is drie/dat is vier/dat is vijf/dat is zes/en dat is ze-he-ven! • ZICHTLIJN men ziet maar wat men wil • ZILVERPAPIER verkreukeld en weer gladgestreken wordt een geheugen, een vastgelegde herinnering, als een foto, van een gegeven moment gezien met het licht van vandaag • ZILVERPILS het glas waar bier in zat vullen met water dat daardoor wat schuimt; terwijl je nog wat teuter wordt van het bier dat er eerst inzat; een goede afsluiter van de avond • ZIN als je altijd doet waar je zin in hebt, doe je nooit waar je zin in hebt • ZINNIG dat kunst door sommigen als zinloos wordt gezien weten we maar wat vinden zij dan wel zinnig? geld, macht? geloof? nut? eten? • ZONE'S LAW toen ontdekte marius zone de wet van de indirecte wilsbestemming. als je het ene wil, gebeurt er het tegenovergestelde • ZONNEBRANDCRÊME is wel de grootste en gevaarlijkste onzin die de farmaceuten ons verkopen; bedek jezelf en koop een strohoed smeer je zweetklieren niet dicht met vet • ZOOGDIERTAAL als je je ogen dicht doet, doe je eigenlijk ook je oren omlaag • ZORGVERZEKERING als de ene zorg is verdwenen, verschijnt er een nieuwe; zijn de zorgen wel echt? of zijn het artefacten van onze geest? • ZUURKOOL-KIKKERERWTENSOEP veel gefruite tomaten en uien met knoflook en rode peper; zuurkool met kerrie; kikkererwten met kookvocht met tomaten• puree) • monica) • ZUURKOOLPOTJE schijfjes gestoomde aardappelen in een gietijzeren pan met olijfolie, zuurkool daaroverheen, dan een laag bananeschijfjes en geraspte kaas. verwarmen tot de kaas smelt • ZWAARTE als constructieprincipe • ZWAARTEKRACHT bekendste vorm van inertie. daarom ontstond onze wereld, brandt onze zon en geven wolken regen. zij is de traagheid van het bestaan, het antwoord van de natuur op de wilgedreven krachten een bijverschijnsel van de verdraaiing van het al naar ginder; actio in distans is overbodig • als je luistert is het stil • de CONSTITUENT is permanente staat van ONBETEKENIS. leg je hem vast dan klapt hij uit elkaar. of in elkaar • elke nieuwe wereldtheorie mag NATUURLIJK geen onuitgesproken vooronderstellingen hebben, zoals het idee dat oorzaak en gevolg bestaat, of object en subject; in de theorie mag niks vanzelfsprekend zijn; dat betekent volgens mij dat je nooit zo'n theorie kunt opstellen • er komt rook van de top van de berg--ook reuzen hebben het koud--maar kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn zelfs alle sporen verdwenen • grondbatterij/experimenten verschillende metalen; afstanden; verschillende formaten: platen, buizen; verschillende ori:entaties; verschillende grondsoorten: klei, zand • hertiteling van al je werk na minstens tien jaar omdat je dan pas ziet wat het voorstelt • het dier heeft een mens getekend /bert schierbeek • het geloof in het malingenie is net als het geloof in god een bijgeloof gebaseerd op instincten die onterecht getriggerd door een handeling waarvan de impact niet geheel overzien werd • het groot vishaakjesboek • het onvoorstelbare is nog onvoorstelbaarder dan het onbegrijpelijke • het resoneren van oudere dierlijke instincten/hoe mijn kauwen en slikken en autonoom wezen is. een dier. • het weer een verweerde spiegel waar de werkelijkheid door de reflectie kiert. dát is een goed schilderij • het weer en de kunst • co-incidentia oppositorum) • hoe vrouwen lijken te weten dat je naar ze kijkt, zelfs als ze je niet kunnen zien • homo spullens mensen zijn een soort chimpanzees die ze hebben wijsgemaakt dat ze allerlei spullen nodig hebben • hondebier /water uit een regenplas, liefst met wat smeerolie, koeiepoep en paardepis erin, dat vinden honden veel lekkerder dan vers bronwater • honderd /toen de mensen verdwenen namen de honden de steden over. ze lieten het platteland aan de wolven maar de steden werden bestierd door honden. honderden honden, miljoenen honden. ze werden niet slimmer maar wel zelfstandiger. in hun gedrag bewaarden ze een ragfijne afdruk van hun oude bazen • hydrangea aspera/de enige acceptabele variant van de hortensia • hypholoma fasciculare gewoon zwavelkopje • met groenige plaatjes) oneetbaar • hysterese als de traagheid er niet zou zijn zou oorzaak en gevolg samenvallen en het heelal al voorbij zijn • hysterese/de hele natuur bestaat omdat er traagheid is. anders had de big bang zich in een oogwenk voltrokken en was alles al voorbij. die traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alle dingen in de uitgebreidheid • idee /een idee is als kunst, je kunt er omheen als je wilt maar je kunt er ook in meegaan. uiteindelijk is het aan jou • ik verkreukel zilverpapier en probeer het dan weer glad te krijgen. dat lukt nooit want de werkelijkheid zit ertussen en is weerbarstig • ik was daar nog nooit geweest kinderen verdwalen in de krochten van de taal—of hebben zij het bij het rechte eind? • il faut cultiver notre jardin • men moet zijn tuin bewerken)—candide, voltaire • in een schrift met oneindig veel tekens - een soort superchinees - zijn alle teksten 1 teken lang • in plaats van zeggen dat alles er al was wat is en wordt, zoals parmenides stelt, kun je ook zeggen dat niets er ooit geweest is, dat niets ooit plaatsvond--of dat alles al heeft plaatsgevonden maar dat jij dat nog niet weet--het is COHERENT, zeggen de kwantici • installatie dialectiekmachine. • tijdelijke) opstelling of samenstelling met een stichtend doel. de bezoeker ervaart iets dat die verandert • je denkt het één te zeggen maar je zegt heeel wat anders • je kunt god alleen in je zelf vinden. door jezelf niet door anderen • je moet wel het hele programma draaien anders werkt het niet/project gemini • jiaogulan/onsterfelijkheidskruid, tea of life • julianus de afvallige romeins keizer van november 361 tot 26 juni 363. ging terug naar het heidendom en wilde een tolerante samenleving • kabeltrui een flinke wollen kabeltrui heb ik aan - ik kijk niet naar u, maar ik kan mij niet verraden. mijn nek zit op slot in beleefdheid • kansloos we wachten op de ontdekking van het kansdeeltje • kanton bubahsky's vademecum in dutch. a small booklet about everything. this is an ongoing development: new versions will be uploaded when available • klap om iets te laten passen of van • dimensie)richting te veranderen heb je telkens meer energie nodig; sluit iets helemaal op en druk harder dan nodig is om de lichtsnelheid te halen • kwantum) en je verlaat de dimensie • kleermakerszit • de mens kleedt alles aan. zichzelf, de ander, de wereld en de werkelijkheid • kleigrens daar waar de capillaire werking tussen de de deeltjes zijn intrede doet: als het zand zo fijn wordt dat het vocht vast houdt • kun je oprecht iets begrijpen dat eigenlijk onwaar of onzinnig is? betekent dat dan dat je rede een intern waarheidsbeeld heeft? • las médulas/ruina montium • lat-ex ik ontdek net dat gewone muurkalk zelfs beter werkt dan tipp-ex. het droogt wat langzamer maar het schrijft daarna veel mooier • laten we het getalstelsel met basis 8 INFINITAL noemen: elk getal heeft maar één positie maar er zijn oneindig veel symbolen; elk getal heeft dus zijn eigen symbool; er is geen relatie met andere getallen door de talnotatie • legokrat toen ik constateerde dat kleine legoblokjes altijd naar de bodem van het legokrat zakken was dat mijn eerste vaststelling van een natuurkundige constante • lekker elk recept heeft tenminste één magisch ingrediënt nodig • lesslaw/a multitude of laws often only hampers justice, a state is best governed with few laws that are rigidly administered /rené descartes • leven organiseert zich vanzelf • leven/proberen zelfvoorzienend te zijn betekent heel hard werken. zeker voor een westerling jonger dan tachtig • leña-madera/hoe je in het spaans voor alles een apart woord hebt. heel aristotelisch en verwarrend. voor hun en de rest van de wereld. zo is brandhout leña en gewoon hout madera. hoe kan een mens zo een coherent wereldbeeld opbouwen? • licht • beweegt in een onafhankelijk ruimtelijk systeem; in zijn eigen vlak dat altijd haaks staat op de rest; een schizofrene dimensie • loki geen god maar jotun • reus); moeder van sleipnir bloedbroeder van wodan; stal het vuur? leuk; is de keltische god lugo dezelfde? lutger; luitgen; ligüeria, lyon • loos lege oceaan, zeewaanzin, eeuwige wereld, donkere randen. water alom, blauwe duisternis, kalme eenzaamheid, zilte wind en scherpe wolken • m e n s de mens zoekt de mens in mij. en ik? ik zie mezelf en ren naar buiten /rabindranath tagore, vertaling simon vinkenoog • massa "mass as a measure of quantity is to be considered dimensionally distinct from mass as a measure of inertia." • huntley) • massapunt/andere benadering. wat als het heelal niet uitdijt maar krimpt? en overal krimpt/dan bewegen zaken dichter naar elkaar. tot ze worden tegengehouden door andere krachten • meedenken ga er van uit dat als je iemand niet begrijpt dat die iemand dan dom is en er niet toe doet • meedieren/het resoneren van oudere dierlijke instincten/hoe mijn kauwen en slikken en autonoom wezen is. een dier • meelbes/sorbus aria. houdt van bergen en kalkhoudende grond. de bladeren zijn in het najaar opzichtelijk wit • meeldauwbestrijding | echte meeldauw, powdery mildew, erysiphales, podosphaera xanthii, behandelen met verdunde melk. het gaat om de eiwitten van de melk; valse meeldauw, downy mildew, oomycetes, geen bestrijding behalve vocht weghouden zodat de lucht kan circuleren ~wikipedia • meer technologie gebruiken om de problemen veroorzaakt door technologie op te lossen • meervoud in de natuur is geen enkel verschijnsel gelijk aan een ander. hoe kun je dan het bestaan van wetten veronderstellen? bestaat meervoud wel buiten de taal? • mei de zon gaat dra weer fluiten door het gordijn van de vlierstruiken. tevens vederlicht lopen en berijden het heldere lachen gevat toch een stugge kop een stom gezicht. twee wanverhoudingen, mooi tegenlicht • melk als lijm voor etiketten op flessen en potjes • mensje het mens is een dier. zelf gelooft het alles wat de cultuur haar influistert maar dat is allemaal onzin en mallepraat. alleen het dier is waar • metathese/niet these, antithese, synthese maar these, antithese metathese. je wordt de tegenstelling gewaar en neemt die mee. jij bent veranderd. dat is de ware dialectiek • methaan dylan: komt vrij bij anaerobe ontbinding van dierlijke mest bij een temperatuur van circa zestig graden • methaan/komt vrij bij anaerobe ontbinding van dierlijke mest bij een temperatuur van zo'n zestig graden/dylan • michel de montaigne "i have a thousand times lamented the loss of the treatise brutus wrote upon virtue, for it is well to learn the theory from those who best know the practice" • microregen regen die je wel hoort • op de bladeren van de bomen) maar niet voelt • mijn beste jaar was toen ik zeven was. lekker in mijn vel, mooie projecten. heel soms voel ik me nog zo • mirador hoe meer de natuur zichzelf openbaart, hoe beter. minder inbreng van de kunstenaar zelf maar een sterker werk http://t.co/jzv0ppw705 • moir brandts honk • mollebonen geroosterde boerentenen • soort tuinbonen). gronings, maar oorspronkelijk uit indonesië. je eet ze als pinda's • moment /ik ben maar een stem op een moment • monoliet een gereedschap moet zo dicht mogelijk de monoliet benaderen om goed te zijn. #doejong • monotal /het unieke talstelsel heeft maar ene positie met oneindige waarde en elk getal heeft zijn eigen unieke symbool : 1, 2, n, 8 • mooie luchten heb je overal op aarde. in stad en land. het is gratis, het meest democratisch en tegelijk het meest onbereikbare natuurschoon • mountain behind mountain/there was a degree of mysterious grandeur in mountain behind mountain, with the deep intervening valleys, all covered by one thick, dusky mass of forest/darwin/a naturalist's voyage round the world • muggen/leggen eieren in elke plas of pot met wat water. het zijn pakketjes die als kleine schuitjes drijven op het wateroppervlak • tim) • naadloos /schuif je door van het ene leven naar het andere. van het ene moment naar het andere. van het ene heelal naar het andere • nacht /twee meisjes fietsen voorbij. ze giechelen als ze in de nacht van het gladde asfalt de donkere en onregelmatige zandweg op fietsen. in de straal van hun fietslamp zien de kleine oneffenheden eruit als grote kloven in hard graniet. ze verstevigen de greep op het stuur en wachten op de klappen • nachtbuurten /van die vergeten buurten van vroeger die in je dromen vervormen tot vrijwel onherkenbare fantastische landschappen • nachtschot dat je 's nachts dingen kunt herinneren die je overdag maar niet te binnen schoten • nachtwandelaars/voor het huis langs liepen ze, voor de heg liepen ze door. ze hadden de vaart er goed in en zonder op te kijken liepen ze verder. oh nee: één kijkt er om maar ziet niets. nu zijn ze verdwenen in de nacht. ik vroeg me af waar ze heen gingen. het wordt weer koud en ik kruip weer in bed • napaku symbolen tussen de grottekeningen die van dezelfde hand zijn maar duizenden kilometers en duizenden jaren apart en die een gecodeerde boodschap blijken te bevatten tot moderne grafitti • napaku tekens in grotten van dezelfde hand maar duizenden kilometers en duizenden jaren apart die een boodschap blijken te bevatten/dat het paradijs was voordat de landbouw kwam en dat er geen oorlog was • napaku • het verhaal van de symbolen tussen de grottekeningen die van dezelfde hand zijn maar duizenden kilometers en duizenden jaren apart en die een gecodeerde boodschap blijken te bevatten van de oorspronkelijke europese jager-verzamelaars • narrative abbreviated • nathan STUBBLEFIELD /who stated that earth batteries do not generate electricity: they intercept and receive ground flowing telluric currents. If you wish to find strong telluric currents, place one of your two ground rods into a tree root /borderlands, gerry vassilitos • natijd tijd waarin we nu leven. de laatste belangrijke uitvinding is al 15.678 jaar geleden gedaan. dat was de enkelvoudige vishaak • natrix maura adderringslang, niet giftig, tijdens het paddestoelzoeken net naast fontebona • natura docet laat de natuur de natuur schilderen... http://t.co/ps3xnk2vva • natura me fecit/een goede kunstenaar laat de natuur het werk doen • natureingang een goed kunstenaar laat de natuur het werk doen • natuur- en wiskunde zijn ander vormen van • schilder)kunst: de w e r k e l ij k h e i d vangen in een model • natuurangst veel natuurprogramma's maken je zo bang om te genieten van de natuur • door ervan te eten bijvoorbeeld) dat mensen er maar ver weg van blijven • natuurkunde is studie van de verzameling mogelijke waarschijnlijkheidskrommen • en hun interactie) • natuurlijk/de natuur houdt zich niet aan occam's razor. vaak is de meest ongelofelijke verklaring de juiste. als het logisch lijkt, is het niet waar • natuurwet in de natuur is geen enkel verschijnsel gelijk aan een ander. hoe kun je dan het bestaan van wetten veronderstellen? • natuurwet voorbeeld van evolutie in de natuur. een verschijnsel werkt onder dezelfde omstandigheden hetzelfde. totdat het niet meer zo is • neerland ooit was het een land van hoge bergen maar men vond dat maar niks want het was ongelijk en slordig daarom zijn de bergen opgeruimd • niet de uitgebreidheid • res extensa) bepaalt het zijnde van de natuur maar de traagheid van al het bestaande • res momentum?) - de traagheid van het bestaan • nietszeggend juist als ik heel tevreden ben over iets dat ik geschreven heb, blijkt het bij herlezing na enige tijd nietszeggend en zinloos • non-abstract • non-verbaal/niet verbale maar non-verbale communicatie is de norm en maat. verbale communicatie zou eigenlijk atypische communicatie moeten heten • noodweer dat, met zijn groene licht, zijn bestendig donderen, de alles doordringende koude en de geur van herfst, dan toch nog overdrijft • normaal wat jij normaal vindt vind ik raadselachtig en wat ik normaal vind vind jij onbegrijpelijk • nu gaan ze uit elkaar om een koeievlaai te ontwijken. twee naar links. twee naar rechts. een naar rechts, een naar links. de man in het midden draait zich om en loopt terug, hij wordt nagestaard door de anderen • nut al diegene voorbijgegaan voor met verrotte veronderstelsels, dingen die blijven kleven en plakken maar hun werk goed doen uitstekend verhullen, voornamelijk de onuitsprekelijkheid daar, zonet, ertussen, behelsen gelukkig nuttigheden als afwas, dagblad, navenant • nutteloos/ik bestrijd alle pogingen kunst een nut toe te schrijven: kunst is de mens en de mens is kunst. al wordt dat af en toe vergeten • occam's beard /dat de natuur/werkelijkheid zich meestal juist níet aan occam's razor houdt /that reality in general doesn't abide occam's razor • occam's razor "never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything." william of ockham • 1285-1349) • occam's razor van alle vermoedens is die met de minste nieuwe elementen de goede: sluit juist nieuw inzicht uit. de praxis is altijd onverwacht en extreem is; nieuwe inzichten zijn nodig om verder te komen: de dialectische sprong; maar laat de razor vallen en elk exotisch idee moet gefalsificeerd • ochtendrood «to set to early in the morning, at the break of day, in all the fulness and dawn of one's strength, and to read a book—this i call positively vicious!» friedrich nietzsche, ecce homo • oersprong dat je altijd weer uitkomt bij de doejong. dat je een principe nodig hebt om je te leiden in de chaos. het begin is hetzelfde als het einde • of de entropie nu juist de opperste vorm van organisatie is of de grootst mogelijk chaos, dat is de kern van de betekenis van de menselijke kennis • om mani padme hum | het mantra van het grote mededogen. als iemand die je dierbaar is die overlijdt wordt je eerst • en op dát moment) overspoeld door een enorme golf van mededogen voor al het lijden van het leven dat diegene doorstond • omkijkdag die dag dat je zoveel foto's en video's hebt opgenomen dat je niet meer genoeg tijd in je leven over hebt om alles te bekijken • onbevattelijk je hoeft niet alles meteen te begrijpen; de wereld is mooi omdat hij onbegrijpelijk is • onbezield als je machines • onbezielde energie) nodig hebt om je doel te bereiken ga je te snel of wil je teveel of beide • ondeel is het denkbaar een complex apparaat te maken dat maar één onderdeel beslaat. zoals het ene orgaan niet is te scheiden van het andere • onderbreking het leven is onderbrekingen die dan onderbroken worden waar je nooit meer uitkomt. het leven is een onderbreking • onderdak/net boven de bomen op de rug van de pas zie je het dak van het huis van de kluizenaar rood afstekend tegen de blauwgroene wand van de hoge bergrug erachter. het is groot en van alle gemakken voorzien en je bent er welkom maar nooit zul je hem er aantreffen • onderwater zijn stenen mooier en duidelijker • onderzoek/de natuur opnieuw op basis van eigen ervaring en waarneming • oneindigtallig het oneindigtallig stelsel: elk getal heeft maar één positie maar er zijn oneindig veel symbolen. elk getal heeft zijn eigen symbool • onmeunocratie hoe groter de staat, hoe minder democratisch. ga maar na: in een staat met oneindig veel kiezers betekent je stem niets meer • ontdaan thomas van aquino ontdeed de natuur van haar geesten; rené descartes ontdeed de dieren van hun ziel • ontdaan van betekenis • onthouding onthou alleen nog dingen die wezenlijk anders zijn dan andere dingen en dan daarvan alleen díe dingen die anders zijn; de rest meedogenloos vergeten • ontlossing een oplossing voor een onbekend probleem • ontsnapping om te weten wat begrijpen is moet je eerst weten wat níet begrijpen is. soms begrijp je niet dat iemand iets niet snapt. soms zeg je dat je iets snapt omdat het je niet interesseert • onvolledigheid je doet de werkelijkheid onrecht als je volledig wilt zijn in de weergave ervan. probeer liever onvolledig te zijn. dat is echter • onweer "dat met aanwakkerende wind de bomen striemt en de onderkant hunner blaren tegen de donkere lucht laat lichten" • vl., silvus bitte) • onwillig | ik ben niet van de wil. wil is een construct. een verzinsel. net als god. de wereld is beter te verklaren zonder wil. en god. dan voel ik me verlaten en leeg, wil ik dat wel? • oorspronkelijk de kunstenaar gaat terug naar de oorsprong: hoe zat het ook alweer? waarom doen we dit? waar gaat dit over? • oorzaak en gevolg, woord en volgorde, schuld en boete • oostindische kers • nasturtia,) blad, bloem en vrucht zijn eetbaar. goede bron van ascorbinezuur. de vrucht kan als kappertje ingelegd worden. op een vorstvrije plaats groeit het hele jaar door • opborrelen : de geur van net gekookt water brengt veel herinneringen van lang geleden naar boven • opborrelen | de geur van net gekookt water brengt veel herinneringen van lang geleden naar boven • openbaring dat grotschilders de moeilijke grotten opzochten. omdat de vorm zich in díe muren openbaarde en niet andere mensen het publiek waren maar de natuur• god) zelf • openbaring des te meer de natuur zichzelf openbaart in een • kunst)werk, des te beter. minder inbreng van de kunstenaar zelf maakt een sterker werk • oplossing in ruis lost ruimte op. stilstaande ruis en bewegende ruis • waar iemand voorbij liep) • optellen elk element kun je tellen maar is daardoor anders van de anderen. dus niet meer van hetzelfde • orde komt vanzelf; netjes gestapelde materie die overal even warm is: de nuance van de entropie • orgel /de stem van god • orion markant sterrebeeld dat des winters opkomt om een uur of zeven. vroeger stond het bekend als freya's spinnewiel • oude spijsolie goed voor het aanmaken van de houtkachel en voor het smeren van de ketting van de kettingzaag • over de kunst van het begrijpen • over de zwaarte/studie van de verbeelding van enige modellen van de zwaartekracht. zoals de puntrotatie en het krimpen van de ruimte • overdingen dingen doen die je anders nooit zou doen: functionaliteit invullen omdat apparaten het kunnen • paardevlees omdat de germanen paarden offerden aan wodan was eten van paardevlees na de kerstening taboe. en dat is het nog steeds. schande! • paleotheologie over de tijd dat theologie en fysica nog één waren • pan militaris romeins soldatenbrood; ongegist brood; zout, water, meel; in een pan zonder olie of een op een platte steen in het vuur • paniekknoop • hetzelfde als een hangmatknoop. hoe ging hij ook alweer? • panisme video's gemaakt tijdens het koken in de oneindige diepte van de pan • panjepanje • ritselen, regelen. • kiswahili) letterlijk: het pad van de rat • panlinguïst • iemand die gelooft dat alles is uit te drukken in taal • panne • eenakter over twee stellen die tegelijkertijd panne krijgen aan weerszijden van de weg • panridder • op zijn hoofd droeg hij een oude pan die hij van zijn vrouw gekregen had. de pan was lek maar dat deerde de ridder niet • panscientist • iemand die gelooft dat de hele werkelijkheid bedekt wordt door de wetenschappelijke methode • par temps de pluie • partizanenkoorts de partizaan wist alleen dat ze agfa heette, want dat stond achter op de foto. ze was duidelijk niet van hier: die wenkbrauwen, die volle lippen zag je hier niet • pas in de beperking toont zich de meester /goethe • penseren denken met je penseel • periodiek • installatievoorstel middels een ware ruisbron stuurt een beschouwer een schermvulling, online, realtime en multi-user • permacultuur • manier van tuinieren die het bijzonder goed doet in powerpointpresentaties • pesanteur huygens volgt descartes in diens voorstelling van de wervelingen maar werkt dat verder uit; de zwaarte zou het gevolg zijn van een draaiing van de æther; zoals zijn model van zegellak op de draaitafel het in twee dimensies laat zien maar dan vertaald naar drie dimensies • pesanteur zwaarte volgens huygens: dat alle voorwerpen vrijelijk een complexe draaiing meekrijgen die hun onderlinge toestand en oriëntatie ongemoeid laat maar ze wel naar elkaar toe beweegt • peña/een knokkelige bergtop. als een vuist • piblokto • als een inuit doordraait en schreeuwend, nakend en malend rondloopt heet dat volgens robert peary piblokto • piepe la republique • hoe de muizen hun eigen republiek uitriepen en de wereld voortaan regeerden zoals zij het goed achtten en alles ging zoals het hoorde. en de olifanten precies volgens plan de oude stad opruimden en de slang gehoorzaam alle misdadigers vond en opat • pilspannekoekjes met zelfgemaakte appelcompôte • pisgele tornado • samenwerkingsverband van abel boerema, huyb stegeman en thomas van putten. 1994 o.m. project ruiseiland • plaatsen dat je een plek al herkent zelfs als je van een heel andere kant komt • plan b • er is geen plan b. ga terug naar plan a! • platoons • het lijkt me dat volgens plato iets móet bestaan als je het kan bedenken; dat er toen geen scheiding was tussen hoofd en wereld • plint er is iets in de kamer. maar de kamer is leeg. denkt hij terwijl hij open ogen de donkere kamer rondkijkt. plinten kruipen over de vloer langs de muren, terwijl een pvc-buis daar overheen gebogen om een stopcontact op geringe hoogte te bereiken • pompoensoep/water, zout, pompoen, knoflook, rode peper, kerrie, gemberbollen. koken, afgieten en pureren • popeye's boomhut/• de skele man) als voorbeeld van een mooi huis • populisme wees toch niet verbaasd over het toenemende populisme als je door je ongebreidelde geeuwhonger van de kritische burger een gemakzuchtige consument heb gemaakt • portolaan handgetekende zeekaart, 13e eeuw of later. komt van portolani is afgeleid van het latijnse portus, haven • wikipedia) • principe dat je altijd weer uitkomt bij de doejong. dat je een principe nodig hebt om je te leiden in de chaos. het begin is hetzelfde als het einde • project gemini/een tweeling van een arme wasvrouw ontdekt waarom sokken verdwijnen in de wasmachine. samen met een zonderlinge uitvinder bouwen ze een enorm grote wasmachine om op zoek te gaan naar de sokken. dan bemoeit de geheime dienst zich ermee • puntrotatie elk punt reist in tijd t over een cirkel die het snijvlak is van een vlak met de bol waarop ook het centrum van de bol ligt. alle punten van het oppervlak hebben een gemeenschappelijk punt waar om ze roteren - geen as. welke kant deze beweging opgaat is niet meer van belang • puzza deeg van bloem, olijfolie, zout, azijn en bier. goed kneden en uitrollen en 15 min voorbakken op 180° dan omdraaien. beleg met diverse groenten, wat olijfolie, oregano, peper-op-zuur en geraspte kaas. 10 min afbakken op 150° • raamvertelling/ik zie niets als ik door het raam naar buiten kijk want het is donker. ik zie dat het koud is. ik ben ziek en mag niet naar buiten. uit het duister komen drie figuren gelopen. ze lopen langs de heg. één kijkt om maar ziet niets. dan verdwijnen ze in de nacht. ik kruip weer in bed • rabindranath tagore "de mens zoekt de mens in mij en ik? ik zie mezelf en ren naar buiten" • vertaling simon vinkenoog) • radiator alles in de natuur genereert warmte. je kunt de stoffelijkheid definiëren als datgene dat warmte genereert. en warmte is ook elektromagnetische straling. alle electromagnetische straling veroorzaakt beweging. maar waar? als het vele atomen laat trillen het het infrarood • rambam bijnaam van maimonides, een beroemde middeleeuwse arts. mogelijk heeft de uitdrukking 'krijg de rambam' daardoor de betekenis van een enge ziekte gekregen • wikipedia) • ranunculus repens/kruipende boterbloem. vervelend onkruid. alleen uittrekken werkt, onderspitten werkt niet. giftig, maar eenmaal gedroogd kan het vee het eten • re:volver de regisseur ontdekt dat er van een belangrijk vroeg werk van hem geen enkele kopie meer is; zelfs het scenario is verdwenen; alleen de poster is er nog; alsof hij nooit bestond; obsessief verzamelt hij de oude cast en crew om met hem deze film te recreëren; dan begint de film • real "he had opened up for me the world of the real, of which i had known practically nothing and from which i had always shrunk."/jack london, the sea wolf • rechteronderhoek is altijd saai volgens de wet van abel vooral in het werk van ferdinand peer • recuerdo van zwerfvuil gevonden tijdens wandelingen. maak de schilderijen met de soplete • rede afgeleide van het werkelijke onzichtbare denken • rede de rede beweert alles te kunnen verklaren in woorden maar weet feitelijk niets • redeneer dat de rede maar een afgeleide is van het eigenlijk denken dat onzichtbaar en redeloos geschiedt • niet: verloopt) • reductie als je tekent, of hertekent, ben je voortdurend aan het reduceren, op zoek naar de essentie • reflectionisme beeldende kunst stroming ontwikkelt door de checheense kunstenaar kanton bubahsky waarin realiteit gelijkgeschakeld wordt met haar reflectie • reflectionisme/beeldende kunst stroming ontwikkelt door de checheense kunstenaar kanton bubahsky waarin realiteit gelijkgeschakeld wordt met haar reflectie • regel de herhaling en de uitzondering • het zelfde en het andere) • regelaar komt kijken hoe de boer alles doet en schriijft dat op. komt later terug om te vertellen dat de boer het niet goed doet - boete - kippen zaaien oogsten kraaien • regelgeving/in het chinees kun je niet je eigen woorden maken. alleen een centraal orgaan kan een woord verspreiden. dat zouden de regelbakkers hier ook wel willen • regent in de regen draal ik; ik sta ergens bij stil, en denk na en dwaal af • regilie obsessief geloof in de waarheid en werking van regelgeving • reich calls such groups ghost populations, because they are identified by the echoes that they leave in genomes/not by bones or ancient dna. www.nature.com/news/human-evolution-the-neanderthal-in-the-family-1.14932 • reinheitsgebot wet die stelt dat bier alleen mag bestaan uit bier, gerstemout en hop. uitgevaardigd in 1516 in beieren was het de eerste voedingswet • religie de storm van onbegrijpelijke maar aanwezige gevoelens is het voor de rede ondoordringbare domein van de driften die het daarom het god noemt. religie is de verzameling van alle instincten van de mens, al het dierlijke wat wij bezitten. en misschien het meest kostbare • renault 5 Électrique en 1971, edf et renault étudient une r5 àmoteur électrique. la citadine électrique est capable de pointes à 80 km/h et ses batteries au plomb allégées permettent une autonomie allant jusqu'à 110 km. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/renault_5 • rest ons op de gebarsten lippen - als ik ze krul proef ik van dat rode spul - de laatste vraag: zou ik kou vatten, zonder mijn stalen kraag? • reuzenland/er is rook op de top van de berg. ook reuzen hebben het koud. kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn alle sporen verdwenen • rijkdom en eenvoud liggen dicht bij elkaar: goed bier, brood en kaas. meer heb je niet nodig • rimpeling de rimpeltjes in de voeten van de man van zes miljoen in het titelfilmpje/bij elke voet die ik zie moet ik daar aan denken • robert k. nilsen interessante noorse geometrisch-abstracte schilder http://www.robert-nilsen.com/images/rn_hu_13-2.jpg • roblinal ontwikkelaar van eikels • zit meer loog in) #organogram • rocketstove • roman 1 er is iets in de kamer. maar de kamer is leeg. denkt roman terwijl hij met de ogen wijdopen de donkere kamer rondkijkt. • roman 2 er kruipen plinten over de vloer langs de muren, terwijl een pvc-buis daar overheen gebogen is om een stopcontact op geringe hoogte te bereiken. • roman 3 op het plafond lopen er stralen licht van rechts naar links van een auto buiten die voorbij rijdt. aan het eind, tegen de muur tellen ze elkaar op en sterven weg. net als het geluid van de auto die in de nacht verdwijnt. • roman 4 twee meisjes fietsen voorbij. ze giechelen als ze in van de natrium verlichte gladde weg plots het donkere en onregelmatige zandpad op fietsen. • roman 5 onder hun fietslamplicht zien de oneffenheden eruit als grote kloven en gaten in hard graniet. ze verstevigen de greep op het stuur en wachten op de klappen. • roughing it /mark twain • ruimte is niet krom maar krimpt. je kunt ook zeggen, alles groeit behalve ruimte • ruimte > massa > energie > entropie > kans > afstand > ruimte • ruimterotatie /een rotatie in 2 dimensies is voorstelbaar maar als je iets in 3 dimensies vrijelijk om 2 assen laat draaien krijg je niet een p u n t r o t a t i e maar een e u l e r r o t a t i e: er ontstaat een nieuwe as waarom heen de zaak draait • ruis uit de ruis komt de vorm. de ruis is de ether én de ruimte. de ruis is de middenstof en al wat zonder taal is. alles vloeit voort uit de ruis. in de ruis ziet de mens de wereld • ruis • «around 1% of the static picked up on old tv sets comes from afterglow of the big bang when the universe was born» //twitter.com/marsrader • ruisreus • «uit zijn vlees werd de aarde geschapen, de zee uit zijn zweet , uit zijn beenderen de bergen, uit zijn haren de boomen» /edda) • ruisspiegel installatie in wording. een spiegel waarin je jezelf niet ziet en daardoor juist wel • ruscus aculeatus/muisdoorn, rusco, butchers broom. familie van de asperge, groenblijvend. de rode besjes zijn oneetbaar maar de geroosterde besjes als koffie substituut. op fontebona • sailing alone around the world • van joshua slocum. na moby dick het belangrijkste boek vóór de verschijning van finnegan's wake • sailing alone around the world/joshua slocum • sandwichspread /ingekookte kikkererwten, (cider)azijn, zonnebloemolie, sambal, mosterdzaad, dille, oregano kurkuma • sandwichspread gekookte kikkererwten plus kookvocht, mosterd, sambal • badjak), azijn • of augurkenvocht), dille, zout, kerrie • kurkuma); staafmixen en daarna olie erdoor mixen • sandwichspread/gekookte kikkererwten pureren met mosterd, sambal, mayonaise, rode peper in het zuur en dille; daarna fijngesneden augurken toevoegen • santiamen spaans; in een oogwenk • «en het goud van dit land is goed; daar is ook bedólah, en de steen sardónix» /sardónix genesis 2:12 • schaapskooi uitspanning in wierden van de vader van de vader van mijn moeder. tweemaal verbrand door "die fien' oet rijss'n" • schaduw pas als er licht is komt er schaduw, jaja. engels maakr het verschil tussen shade en shadow; in het nederlands is dat niet meer; shadow is slagschaduw • schapenscheren/• fontebona manier ) op een kant leggen, langs de achterpoot omhoog tot die kant gedaan is, dan rechtop zetten en de rest doen. eventueel bijpunten, vooral op borst en buik • schellen als ik mijn oorbeschermers op zet hoor ik andere, diepere geluiden. zijn er ook dingen die je alleen kunt zien met je ogen dicht? • schepnet met twee slangklemmen stevig bevestigen aan een • bezemsteel; dik ijzerdraad voor de ring gebruiken en een lange zak: je moet het snel kunnen bewegen in het vertragende water, daarom moet het sterk zijn • ferdinand • scherpte is onscherpte die je niet kunt zien • arthur verkoren • schilderboek de kunst van het begrijpen en het begrijpen van de kunst • schilderboek one-on-one kenning palimpsest • schilderboek van ferdinand peer/meesterwerk over de samenhang der dingen. over fourier, de fase, het getal, de kunst en de werkelijkheid. over de kunst van het begrijpen en het begrijpen van de kunst. dit boek is ook wel bekend als "kanton bubahsky's vademecum" • schilderboek van ferdinand peer/over de kunst van het begrijpen en het begrijpen van de kunst • schilderkunsten natuurkunde en wiskunde zijn ander vormen van • schilder)kunst: de werkelijkheid vangen in een model • schoorsteen er komt rook uit de top van de berg. ook reuzen hebben het koud. kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn alle sporen verdwenen • schuifmaat/het zou me niks verbazen als alle constanten in de natuur• kunde) langzaam verschuiven • «scouwen es een weten wiseloes dat boven redene blivet altoes ...onwise es boven redene, niet daer sonder. si siet alle dinc sonder wonder; verwonderen es daer beneden; sonder verwonderen es scouwende leven» • ruusbroec, van den xij beghinen • seconde waarom heet de seconde seconde? dat betekent tweede. maar waarom? • seconde/we zijn in staat een seconde lang een seconde terug te brengen. precies een seconde. en die seconde kunnen we van alle kanten bekijken, eindeloos • selfie alleen politici geloven dat de politiek de samenleving bestuurt en alleen marketeers geloven dat reclame waarheid bevat • septic tank vergaarbak waarin droge en natte delen in de ontlasting; niet voor grijs water; om het hygienisch en kiemvrij te makenmoet het looswater eerst nog en drainagevel of hylofytenfilter passeren; gebruik geen oplosmiddelen of bacteriedoders • het verhaal van alferink: • lange tochten langs de afrikaanse kust met een franse pakket • boot. driemaanden of langer van huis. begon bij freetown tot aan • kaapstad. verantwoordliejk voor de motorsloep. bij momunet • riebbek in 52 : fles kabouterjenever en 45 gulden nederlandse • zeelui. van kaapstad bevoorrading willem barendz mooi weer kalme • deining. pilsje drinken op het wlavis luik: vreselijke stank. man • keuring in pak met hoed, stok/paraplu en valies, wens iedereen • hartelijk een goeie reis en stapt zo in zee, de koffer tegen zijn • borst geklemd. nooit weer gezien. waarschijnlijk de koffer vol • met zware spullen. • serapias lingua gewone tongorchis; twee of drie origami-vormige roze bloemen waar een bordeaux-rode tong uitsteekt • silvus bitte • sin prisa pero sin pausa :manuel • siwa «was de belangrijkste oase waar amon aanbeden werd door de berbers. de grieken noemden de inwoners van siwa de ammoniërs • ammonioi). hiervan is het woord ammoniak afgeleid, het zout van de bekende bronnen van siwa» • wikipedia) • sneeuwkoningin/hans christian andersen http://www.beleven.org/verhaal/de_sneeuwkoningin • snelheid is een positie • op een as in de ruimtetijd) • souvenir als je vuur kunt maken heb je wat van afrika bij je • spiegel een schilderij is de spiegel van de geest een spiegel van de werkellijkheid een venster op alle mogelijkheden • contingenties) in de blik van beschouwer • spiegel historiaal/een encyclopedie als reflectie van de wereld kennis • spiegelbeeld een spiegel onder de juiste hoek en de juiste afstand geeft geen zelfportret maar een portret van de ander • spin/de • punt)rotatie is geen onbekende in de kwantummechanica. alleen heet het daar 'spin' • splinterkunde fysica van elementaire deeltjes is het kapotslaan van een vaas en dan stellen dat die was opgebouwd uit scherven en splinters • «spoon boy: "do not try and bend the spoon. that's impossible. instead… only try to realize the truth" neo: "what truth?" spoon boy: "there is no spoon" neo: "there is no spoon?" spoon boy: "then you'll see, that it is not the spoon that bends, it is only yourself"» /the matrix • sporkehout vuilboom, rhamnus frangula • frangula alnus). waardplant van de citroenvlinder; de schapen zijn er ook heel dol op • spray gebouwd door joshua slocum met de lijnen van een oude oesterkotter van dezelfde naam. hij voer er als eerste solo mee rond de wereld • spullen van spolia • spoils])? mensen eigenlijkzijn een soort chimpanzees die ze hebben wijsgemaakt dat ze allerlei spullen nodig hebben • staande • niet de uitgebreidheid • res extensa) bepaalt het zijnde van de natuur maar de traagheid van al het bestaande • de traagheid van het bestaan • als de traagheid er niet was zou oorzaak en gevolg samenvallen en het heelal al voorbij zijn • het weer is een mooi voorbeeld van traagheid • staat/de staat moet het goede voor hebben met ál zijn burgers. anders is het geen staat maar een criminele organisatie • standpuntloze ruimte/kent geen a b s o l u u t referentiepunt en is relatief en oneindig in alle opzichten. in deze ruimte vervalt elke p u n t r o t a t i e tot een e u l e r r o t a t i e en is z w a a r t e k r a c h t onmogelijk • status van de dader/over ongewenste intimiteiten in cyberspace. 1993 vrproject van ubique • presentatie in paleis de schone kunsten, antwerpen culturele hoofdstad) • stevie/'a coruscating whirl of circles that by their tangled multitude of repeated curves, uniformity of form, and confusion of intersecting lines suggested a rendering of cosmic chaos, the symbolism of a mad art attempting the inconceivable' /the secret agent, joseph conrad • stinkende gouwe het gele sap heeft vanwege het hoge jodiumgehalte volgens sommigen • efren) een antiseptische werking • stoel een stoel ontstaat als je er op gaat zitten • stom ga er van uit dat als je iemand niet begrijpt dat die iemand dus stom is en er niet toe doet • strand soort modder. grenszone tussen drie andere soorten modder #soortenmodder • streven probeer niets, hoop niets, betreur niets, vraag niets en vrees niets maar leef en verwonder • strooien dood overlijden in bed. geen groter schande. de verloren gegane mannelijke deugden in zowel man áls vrouw zien en dan verbaasd zijn over zinloos geweld, sensatiezucht, autisme etc... en vergis je niet de vrouwen wouwen vroeger ook geen strooien dood • stuccen bovenaan beginnen • !), goed nathouden, mortel op de achterkant van de troffel tegen de vorige aanleggen en vlaksmeren in één beweging • subsidie is in eerste plaats een sturingsmiddel van de uitgevende instantie: blijf daar verre van omdat het je belemmert in je ontwikkeling • succes /de hoeveelheid werk die je ergens instopt en het resultaat van dat werk hebben geen enkele relatie • suillus luteus/bruine ringboleet. eetbaar. herkenbaar aan ringresten. hydrofaan met een slijmerige maar afstroopbare hoedhuid. vaak wat later dan andere boleten • tot april!) • summae/het opsommen en classificeren als hoogste vorm van scholastische kennis tegenover de dialectiek: de wetenschap die zichzelf voortdurend verandert door de vergaarde kennis van het bestudeerde • surface emphasize the pattern which is already present in the surface of the noise • ruis) • tussen de kruinen van de hoogste bomen zie je het dak van het HUIS VAN DE BASK; rood afstekend tegen het blauwgroene wand van de steile bergwand; het huis is groot en alle gemakken voorzien; en je bent er welkom maar nooit zul je de bask zelf aantreffen • type archetypes en stereotypes zie je als je een egocentrische persoonlijkheid hebt: geen mens is te reduceren tot een type • ubique martin sjardijn, wim nijenhuis, karoly toth, huyb stegeman, abel boerema, bert van riel, wolter schraa, jos post, thomas van putten • uit jezelf begrijp je niets en laat je alles open maar wil men dat je het begrijpt dan er is begrip door acceptatie • overgave) of begrip door toeëigening • dialectiek) • uitvlucht dan maar naar de uitvluchten, de zeer strenge ernstige gelegenheden aan een bijzonder dierbaar wezen de woorden waard. straks lekker denken waar het gaat, dat zaad, zonder stil staan blijven hangen • umberto eco, in de naam van de roos "ik bedacht dat de eenvoudigen daarom zo worden genoemd; alleen de machtigen weten altijd heel precies wie hun ware vijanden zijn" • verdeling | gedraagt een deeltje zich op kwantumniveau misschien statistisch omdat het óók meerdere deeltjes is? dat het dualisme ook zit in enkelvoud vs. meervoud? • verdwaasd na de tweede zin raak ik vaak de weg al kwijt in mijn eigen verhaal • vereenvoudiging kennis van de werkelijkheid is erkennen van de eenheid. hoe groter de kennis van de mens hoe meer hij de eenheid van de werkelijkheid realiseert. uiteindelijk is alles een. de wetenschap probeert te unificeren. wetenschap is een ander woord voor vereenvoudiging • vergeefs zocht ik mijn eerzuchtige doelen te bereiken en zag niet hetgeen mij zomaar in de schoot geworpen werd • vergif zij beklopt, verstijfd en verstikt al wat in wezen mijn gewezen wijlen wezen zijns uitmaakte, het besef. verrek de verleden tot een krampachtig wederleven. de stilstand achter de toestand van nu, gegeven is de te vergeven vergiffenis • verhalen de mensen wonen niet in de werkelijke wereld maar in een wereld van symbolen en tekens; ze streven naar een zo groot mogelijke afwezigheid; het liefst zagen ze de wereld geleid door automatons terwijl ze zelf volledig afwezig zijn, opgegaan in het verhaal • verhalen van een andere aard • verhalen/in de wereld van taal worden alleen maar zaken geopenbaard die vertaalbaar zijn; die geordend kunnen worden volgens de regels van de taal; de werkwoorden; voor dit komt dat; de taal maakt de wereld tot een verhaal • verklaring wetenschap verklaart een verschijnsel altijd alleen met het reeds bekende, nooit met het • nog) onbekende; sommige dingen moeten dan ook • even) onverklaard worden verklaard • vermogen/niet het vermoeden maar de onderzoeker verandert door de waarneming • veronderstelling/doe de dingen met aandacht. denk erover na: waarom doe ik dit zus en niet zo? dat scheelt uitleg. veronderstel niks • verrius flaccus introduceerde volgens ernest brehaut, de biograaf van laatantieke encyclopedist isidorus van sevilla, het alfabetiseren • verslaafd is elk mens. want het principe van verslaving vormt de basis van de geest. dialectiek en drang worden erdoor gedreven • verstompt als je met een hamer op de dunne kant van een steen verwacht je dat hij daar stomper wordt. niet dus. hij wordt er juist scherper • vertrouw op je zintuigen; geloof alleen je eigen gedachten: jij bent de autoriteit • verwacht niets • verzuimen bierdrinken, geluchtig, lichtelijk walgend. trefzeker uitbenen, een baar, een voet in de trein gevoelig gedempt, gelukkig gedempt. wat dan nog? een flinke zon een warme trui. een nevenschikking een koppig gevalletje • vieringen | methodes om je de ruimte in vier dimensies voor te stellen • als je heel eerlijk tegenover jezelf bent zul je moeten toegeven dat zelfs drie dimensies al heel moeilijk is) • vingt sur vingt amélie: alors là bravo ! vive la france ! me v'la ébouillantée, alors bravo ! vingt sur vingt ! vingt sur vingt ! en plein dans le mille ! • vishaaksoorten aberdeen carlisle limerick roundbend parfait gaelic supreme vikingbend sneck kirby • vlierbloesemsiroop bloemschermen net onder water • met een bord erop), paar dagen laten staan, filtreren; per liter 1.25kg suiker en 20 gr citroenzuur; tot 70 graden verhitten; in gesteriliseerde flessen doen | pieterjan • voetzoolrimpels/de rimpels op de voet van de man van zes miljoen in de leader van de serie. is hij zo oud dan? en dan blijkt iedereen ze te hebben http://youtu.be/bgo57y4td-c • volboek een aantekenboek dat al vol is als je het koopt en waar alle letters en alle woorden die bestaan al in gezet zijn. je hoeft ze alleen nog maar even aan te stippen • volharding de kunstenaar zoekt de onderliggende logica en volgt die compromisloos in de voltooiing van het kunstwerk • volledig je doet de werkelijkheid onrecht als je probeert volledig te zijn in je weergave. je kunt beter proberen onvolledig te zijn. dat is echter • voorhanden als je het goed doet heeft ontwerpen geen zin want wordt je geleid door de situatie en je materiaal voorhanden. elk kotje of vletje openbaart zich terplekke • voorntjes • vooruitgang dat we de verkeerde kant opgaan. altijd. hoe dan ook. elke stap dichter bij het onheil. elk jaar dichter bij het einde. weg van het paradijs • vormen • kunst)beelden een te onderscheiden verzameling fourierfuncties of -reeksen? en is er verschil daarin te zien van stromingen? • /* retinex.c - 5/11/2003 - thomas van putten - programma maakt een postscriptbestand dat verschillende combinaties van lijn-wisselwerking (visuele inductie) onderzoekt met als uiteindelijk doel het produceren van spookkleuren zo als edwin land die in zijn retinex-theorie beschrijft. */ #include #include #include #include #include #include #include #include void main() { FILE *f; static time_t t = 0; int w,h,y,x,n,m,i,j,o; int dx,dy,ox,oy; j=2; i=2; h=842; w=595; x=0; y=0; o=7; t = time(NULL); srand(t); printf("seed: %d.\n", t); if ((f = fopen("retinex.ps","w")) == NULL){ fprintf(stderr,"Open of retinex.ps failed\n"); exit(1);} fprintf(f,"%%!\n/Times-Roman findfont\n20 scalefont\n"setfont\nnewpath\n"); fprintf(f,"72 772 moveto (Retinex) show\n"); fprintf(f,"72 752 moveto (05/11/2003) show\n"); fprintf(f,"72 732 moveto (Thomas van Putten) show\n"); fprintf(f,"showpage\n"); for (m=0;mmatze * 200 ml water * 500 g volkoren tarwemeel of: * 250 g volkoren tarwemeel en 250 g gerstemeel Voorbereiding Verwarm de oven voor tot 250 graden. Bereidingswijze Roer het meel en het water goed door elkaar met een houten lepel. Bestuif de bovenkant van dit mengsel met een klein beetje meel. Wrijf de handen in met meel en kneed het deeg 3 minuten lichtjes. Verdeel het vervolgens in 6-8 ballen. (Voor kleinere matzes kun je kleinere deegballen maken). Vet een bakplaat in. Druk de deegballen met de hand of met een deegroller uit tot een platte schijf met een diameter van ongeveer 13 cm. Prik er met een vork gaatjes in om te voorkomen dat het deeg gaat bollen. Bak de matzes 10 minuten in de voorverwarmde oven. Haal de matzes uit de oven en dien ze meteen op als ze zacht moeten blijven. Anders de oven uitdraaien en de matzes erin laten liggen tot de oven geheel afgekoeld is. De matzes zijn nu knapperig en kunnen in luchtdichte trommels heel lang bewaard blijven. documentatie, bronnen en andere teksten nodig voor de interpretatie, plaatsing en duiding van het werk van den kunstenaar om mani padme hum : het mantra van het grote mededogen: als iemand die je dierbaar is die overlijdt wordt je eerst (en tijdens dát moment) overspoeld door een enorme golf van mededogen voor het lijden dat diegene onderging in zijn hele leven NOTHING PERISHES in this world; but things merely vary and change their form. to be born, means simply that a thing begins to be something different from what it was before; and dying, is ceasing to be the same thing. yet, although nothing retains long the same image, the sum of the whole remains constant ~pythagoras, in lyell's principles of geology aandacht is het vermogen details waar te nemen aangepast~ men wil de leefomgeving aanpassen aan zijn leefwijze maar wil je duurzaam zijn doe je het andersom: je past je gedrag aan aan de omstandigheden: je wast af als het water warm is, je gebruikt stroom als er zon is, etc abîme superficiel de oppervlakkige afgrond. hoe een tweedimensionaal vlak werk diepte krijgt en hoe een proces een vlak vult waarbij de kunstenaar toekijkt en stuurt abismo superficial de abismo: del fr. ant. abisme, este quizá del lat. vulg. *abyssĭmus, der. del lat. tardío abyssus, y este del gr. ἄβυσσος ábyssos; literalmente 'sin fondo'. superficial: del lat. superficiālis.1. perteneciente o relativo a la superficie. 2. que está o se queda en la superficie abismo superficial~ abismo~ del fr. ant. abisme, este quizá del lat. vulg. abyssĭmus, der. del lat. tardío abyssus, y este del gr. ἄβυσσος ábyssos; literalmente 'sin fondo'. superficial~ del lat. superficiālis.1. perteneciente o relativo a la superficie. 2. que está o se queda en la superficie. 3. aparente, sin solidez ni sustancia. 4. frívolo, sin fundamento. ~diccionario de la luengua española, real academia de españa abrigo do lagar velho grot in portugal waar resten van een kind met kenmerken van zowel homo sapiens als neandertaler zijn gevonden. beschreven door eric trinkaus academia moir brandts honk/haags bulletin board system (bbs); betrokken bij de digitale stad en iane; 1993; huyb stegeman, abel boerema, iebele abel, thomas van putten en wolter schraa æther mijn æther is de tangentiale imaginaire ruimte. het tegenovergestelde van ruimte. uit de puntmassa stroomt de aether de ruimte in. continu krimpt de ruimte en groeit de æther afdaling "door het dikke wolkendek ontwaarden we de eerste teekenen der beschaving dier wilden" afstand is omgekeerd evenredig met de grootte van de kans (dat een deeltje ergens is) afstand van het midden van de gauss-kromme; weer de relatie afstand/energie/kans: kom je dichterbij wil zeggen verhoog je het aantal pogingen/gebeurtenissen afstand~ is ruimte tussen het een en het ander. meet je altijd vanaf de massa er is geen andere afstand. energie wordt alleen gebruikt als er afstand wordt afgelegd. afstand wordt afgelegd als energie verbruikt wordt. ruimte is afstand in verschillende richtingen. is kritiek in het energieverhaal: is er afstand in 4d? anders in ieder geval aan in 3d: soms is de weg in 4d korter dan in 3d. anders was er geen 4d afstemming als ik goed luister kan ik de stemmen van mijn vader en mijn moeder onderscheiden in mijn hoofd; welke gedachten meer van hem en welke meer van haar; maar kan ik daar in ook nog de stemmen van mijn grootouders onderscheiden? afwezigheid is het principe van de evolutie bij uitstek; want er is geen heersend principe; sommigen overleven omdat ze niet in de weg zitten aire de cuaresma warme wind uit zuiden in de weken voor pasen. volgwns ramon hórreo alas de cuervo ook kersantiet jabbro-dioriet, plutonisch gesteente. hard, donkergrijs, fijnkorrelige structuur. wordt gevonden bij lozana in piloña. letterlijk 'ravenvleugels'. de opa van victor gaf het de naam alles is een uitzondering allium ursinum daslook; op vochtige kalkhoudende grond. eetbaar almansur~ de hemel boven het paleis van de kalief van bagdad was vol sterren en de maan scheen helder en daarom wandelde de kalief, die de slaap niet kon vatten door al dit schoons, in een der vele boomgaarden die zijn paleistuin rijk was. hij hoopte aldus enig verkoeling en verstrooiing te vinden om zo beter door de slaap verrast te kunnen worden. plotseling hoorde hij een stem uit een boom die wat afzijdig stond van de anderen. 'fatima, hier ben ik!' de kalief keek verbaasd om zich heen tot hij de jongeman die hem bij de naam fatima had aangeroepen ontwaarde. de jongeman snelde op hem toe en omhelsde hem. de kalief was verbouwereerd, zo vaak werd hij in zijn functie niet door slecht geschoren jongemannen op de mond gekust. 'fatima!', sprak de jongen. 'hoe heerlijk is het jouw bevallige vormen in mijn sterke zeemansarmen te voelen' waarbij hij de kalief van opwinding stevig in beide wangen kneep. pas toen bemerkte hij zijn vreselijke vergissing. 'maar, u, u bent fatima niet' stamelde de jongeman. 'wie is u, waar is fatima?' de kalief begreep nu dat hij voor een ander werd aangezien. 'jongmens, als je me vertelt hoe je hier zo te recht bent gekomen in de tuinen van de kalief, de grootste mens op deze aarde, de meest verlichte man, heerser van bagdad - en dat wil wat zeggen in deze tijden - vergeef ik je je onbetamelijke gedrag.' hij verzweeg wijselijk zijn ware identiteit opdat de jongen zich uit verlegenheid niet zou verstillen. 'oh heer, verraadt mij niet!' de jongen viel op zijn knieën en kuste de slippen van de kaftan van de kalief en ook diens rechter grote teen. 'verraadt mij niet oh heer ik ben slechts een eenvoudige zeeman, ik heb mijn hart verloren aan een dienstmaagd uit het paleis en als men mij zou vinden en gevangennemen zie ik haar nooit meer terug!' de kalief gebaarde de jongeman weer op te staan en sprak: 'wees maar niet bang. misdaad noch zonde is nog begaan. maar vertel me uw naam en waar u vandaan bent gekomen, uw kleding verraadt dat u een lange reis heeft gemaakt voordat u uwzelve hier vond, en hoe u fatima hebt leren kennen, want het is toch algemeen bekend dat niemand toegang heeft tot de vrouwen in dienst van kalief h, zelfs de minste dienstmaagd of schoonmaakster of vouwmeisje wordt elk uur van de dag door des kaliefs wachters bewaakt.' 'oh heer!, uw schrandere woorden vliegen als vogels recht gewiekt strak op hun doel af, hoe gij mij doorziet, ik ben met stomheid geslagen! herman is mijn naam maar men noemt mij hier te lande almansur. van het frankische land kom ik, de noorderwind bracht mij na een barre tocht van vele jaren in uw prachtige stad die men alom prijzen hoort. vijf lange jaren geleden is fatima mij als vrouw beloofd. haar oom giroidas, een rijke griekse koopman. maar o gruwel, op een pleziervaart met tal hare vriendinnen, werd haar schip overallen door roofzuchtige moren en werd zij als slavin verkocht.' hier onderbrak de kalief het verhaal van almansur. 'heb je nog meer vrienden bij je die dat geruis daar in de struiken en onder de oude mangabomen veroorzaken?' 'neen heer, ik ben hier geheel alleen gekomen.' 'wie zijn het dan die dat geluid veroorzaakten wat ik zoëven hoorde? hoor! daar is het weer!' en nu hoorde ook almansur het vreemdsoortige geluid. de kalief vroeg daarop aan de jongen: 'wilt u uw kalief ten dienste zijn? volgt mij dan en laat ons uitvinden wat dat geluid te betekenen heeft'. de twee mannen slopen nu voorzichtig naar het struikgewas waar zo ven nog een ijselijke schreeuw had weerklonken. een reusachtige steenarend sloeg nutteloos zijn krachtige vleugels door het duistere zwerk, zijn poten aan een tak gebonden, de ogen door een leren kap bedekt. voorzichtig naderde de kalief het gebonden wezen dat zo weeklagend om hulp had geroepen. de mannen verwonderden zich over het formaat van het dier dat zeker vier malen de grootste vogel die de kalief ooit gezien had overtrof. amalgama "ja mijnheer, met kwik vermengd vormt het een amalgama, dat in de bunsensche elementen het zink kan vervangen; het kwik wordt nooit opgelost; dit is slechts het geval met het sodium, doch dit levert de zee mij telkens weder op" ~jules verne, 20.000 mijlen onder zee, 1e deel amalgama~ jules verne, kapitein nemo: 20.000 mijlen onder zee: ja mijnheer, met kwik vermengd vormt het een amalgama, dat in de bunsensche elementen het zink kan vervangen; het kwik wordt nooit opgelost; dit is slechts het geval met het sodium, doch dit levert de zee mij telkens weder op ambulo ergo sum andermans wie is die man die die deur steeds afsluit en mijn gereedschap verstopt? als een geest angst als oorzaak van het zelfbewustzijn (het subject) (kierkegaard) maar ook dieren kennen angst: zijn zij dan ook allemaal zelfbewust? anguis fragilis hazelworm; pootloze hagedis; knippert met de ogen (slangen doen dat niet); eet naaktslakken daarom vriend van de tuinman; vaak te vinden in mierenhopen anguis fragilis~ hazelworm; pootloze hagedis; knippert met de ogen (slangen doen dat niet); eet naaktslakken daarom vriend van de tuinman; vaak te vinden in mierenhopen annalogie als een mooie vrouw net zo mooi is als iets anders dat dan weer net zo mooi is als een mooie vrouw; zoals een mooie dageraad; annalogie is een voorbeeld van een epponiem anti-matter resides in the anti-universe which develops in anti-time. we see fragments of it because time itself is wrinkled (there's also anti-anti-matter which is nót the same as matter) antropisch principe geen verklaring van al het zijnde maar een valkuil voor de onderzoeker. una trampa! menschliches, allzumenschliches antropisch principe~ geen verklaring van al het zijnde maar een valkuil voor de onderzoeker. una trampa! menschliches, allzumenschliches antropos installatie. in ruis lost ruimte op. stilstaande ruis en bewegende ruis (waar iemand voorbij liep) uit de ruis staat de antropos (de mensgod) op apostelisme schilderkunstige school waarin met elke weergegeven lijn een apostel verschijnt; gebaseerd op de zeventig apostelen uit lukas 10:1 "en na dezen stelde de heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad" aquarium kleine spiegelwereld; gene zijde; geluidloos, behalve het gebrom van de pomp; samen met mijn vader modderkruipers zoeken; de geur van stopverf; het gevoel van rietvoorn; waterpest en hoornblad; zag ik net een zoetwaterwalvisje? aquarium~ kleine spiegelwereld; gene zijde; geluidloos, behalve het gebrom van de pomp; samen met mijn vader modderkruipers zoeken; de geur van stopverf; het gevoel van rietvoorn; waterpest en hoornblad; zag ik net een zoetwaterwalvisje? argandse lamp een lamp met holle lont waardoor lucht stroomt met nagenoeg optimale en dus rook- en reukloze verbranding; ooit bedoeld voor walvisolie; zou de lamp ook werken met een plantaardige olie? arroz con leche anderhalve liter melk met 200 gram rijst met kaneelstok en citroenschil koken tot pap;dan 100gr suiker erbij; warm en koud te eten ~marta artefact stelling: kunstmatige beelden zijn een te onderscheiden verzameling fourierreeksen artes liberales bestaande uit het trivium: grammatica, dialectica, retorica; en het quadrivium: aritmetica, geometria, astronomia, musica arthur c. verkoren fotograaf, sinistroloog (linkshandigheidsdeskundige) en docent. krachtig en oorspronkelijk denker artic ocean zee onduidelijkheid, blauwe duisternis (finsternis) digitaal kunstproject; een vr-animatie van een hele wereld(bol) van een planeet die alleen maar oceaan is artica de natuurkunde van de beeldende kunst -- of is het de beeldende kunst van de natuurkunde? asgaya asturiaans, bable, voor overvloed asphodelus albus of gamón, affodil. de witte lelie-achtige bloem van die je veel in de bergen (van asturias) ziet azijn is het afval van zuurstofminnende bacteriën die alcohol omzetten in azijnzuur. het werkt dus goed als ontsmettingsmiddel tegen zuurstofminnende bacteriën. je kunt het zelf maken van bijvoorbeeld cider. azijn is ook gevoelig voor licht maar wat gebeurt er dan als je het blootstelt aan licht? baard hij hervond zijn zelfbeheersing en staakte het kroegbezoek. hij verzorgde zich weer enigermate. ja hij schoor zelfs die volle baard af ballast zorg dat je zo min mogelijk meesjouwt bandurria asturiaans snaarinstrument. soort beenviool. hypnotiserend monotoon be:eigenen een vorm van begrijpen is het eigen maken. maar dat moet je dan ook maar eigen wíllen maken be:invloeding is het bewustzijn het besef dat de werkelijkheid beïnvloedbaar is? bebogeen iets dat je vroeger heel lekker vond maar nu niet meer beddenspecialist iemand die je vertelt dat je een jonge poerink-bed nodig hebt als je rugpijn hebt bij het opstaan. en gelijk heeft beeldig in deze wereld moet je of heel talig zijn—of heel beeldig begrijpen is een menselijke aangelegenheid. onbegrip is meer iets van de natuur zelf begrijpend lezen~ langzaam lezen langzamer zodat je niet de tekst begrijpt maar de gedachte belachelijk het onvoorstelbare is nog onvoorstelbaarder dan het onbegrijpelijke ben holliday "a great portion of this vast machinery, these hundreds of men and coaches, and thousands of mules and horses, was in the hands of mr. ben holliday" —roughing it, mark twain ben ik mijn geheugen of ben ik mijn woede of ben ik deze gedachte? benadering het gaat om het benaderen van het moment; het naderen. niet het moment. steeds dichterbij, steeds verder inzoemend benedicam dominum, qui tribuit mihi intellectum; providebam deum in conspectu meo semper; quoniam a dextris est mihi, ne conmovear prijzen zal ik de heer, die mij verstand heeft gegeven; ik zie de heer voor mijn ogen te allen tijde; want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankele (psalm 16) bergkam een door god gemaakt pad vanaf waar je de schepping in al haar glorie kunt bewonderen berkebast als dakbedekking of onderlaag bij grasdaken besef tot aan de weer verschrikkende dode lichamen in de geest ze lijken geestig tot 'gespenste' toch te gewoon voor het ogenblik, berustend, verhullend, ze lijken ontdaan van de waarheid. die zo in aller eenvoud afkomt van de mooiste bestand dat wat bestaat en niet bestaat. bestaat de stoel of is het wat gegroepeerd hout. wat is hout? taal bestaat al helemaal niet. of bestaat er juist alleen maar taal? en wat als ik schilder? met woorden? betekening als je tekent, of hertekent, ben je voortdurend aan het reduceren, op zoek naar de essentie betula berk. zetel van de wijze keltische godin brigit. de berk verdeelt en beheerst de heldere winterlucht bezeten alles wat de moderne kapitalistische mens heeft is een berg rotzooi waar hij heel moeilijk afstand van doet bicameralism "hypothesis by julian jaynes that in the human brain cognitive functions were once divided in a speaking and a listening part" (wikipedia)—god woont in je rechterhersenhelft big bang het was de jezu:itische priester georges lemaître die deze theorie opperde. zo kwam genesis door de voordeur de evolutie binnen bij zinnen binary splitting tree color field paintings bladkunst een partituur voor beeldende kunst voor verschillende technieken. zoals vroeger bladmuziek de muziek distribueerde. een scheiding in conceptie en uitvoering blank verse engels; niet-rijmende regels van een gegeven aantal voeten; shakespeare gebruikt het veel bleek onder invloed van licht wordt uiteindelijk alles wit: de pigmenten vervallen doordat ze aangeslagen worden door licht; als je goed kijkt zie dat alles kleur heeft (k.schippers) en dat het langzaam verbleekt bluf het belangrijkste wapen van de mens. als je me niet gelooft boerenkater de mannen worden bekeken door een zwartwitte kater, die helemaal aan de andere kant van het veld zit. hij is zo goed te zien omdat zijn vacht zo afsteekt tegen het groene gras en de roze en witte klaver. achter de mannen aan, in de berm, loopt nu een veldwezen, zij laat de kat verdwijnen boletus appendiculatus als eekhoorntjesbrood maar dan met gele stam en geel vlees. en een puntige wortel. eetbaar boomstroom het benutten van het potentiaalverschil tussen de binnenste, opgaande stroom en de buitenste, neergaande stroom van ionen borrelpraat~ dat je in het geruis en geborrel van een beek denkt stemmen te horen. en zingen en lachen bosregen~ in het bos regent het nog een tijdje door als in het veld al lang opgehouden is brandts honk~ de club van mensen die nergens bij horen briefkaartkunstenaar burorij~ de man aan de breij en de vrouw achter de keij, dat is verkeerde burorij--zoiets stond op een tegeltje dat bij ons in de huiskamer hing in het wevershuisje cake de carmen~ 4 huevos, 1 yogurt de limón, 1 sobre de levadura royal, rayadura de un limón y de una naranja. en el recipiente vacío del yogur: 1 de aceite de girasol 3 de harina 2 de azúcar; yo le agrego un poco de mermelada, la que esté por ahí ; 2 cucharadas; media hora delevantar y en el horno a 150 grados, 40 minutos aproximadamente cake de carmen~ 4 huevos, 1 yogurt de limón, 1 sobre de levadura química, rayadura de un limón y de una naranja. en el recipiente vacío del yogur: 1 de aceite de girasol 3 de harina 2 de azúcar; media hora de levantar y en el horno a 150° ±40 minutos cambio de sentido spaans; tekst die je veel op borden langs spaanse snelwegen ziet; vermoedelijk een aansporing om anders over dingen te denken cantharellus tubaeformis trechtercantarel, anguila del monte, één van de meest voorkomende paddestoelen op fontebona eetbaar carombo kunst gemaakt door de natuur, een teken achtergelaten door niemand. genoemd naar een plek in de picos de europa waar er veel voorbeelden van carombokunst te vinden zijn cas rammel & jeet plok toneelschrijvers uit oostgroningen wiens grote successen vooral in de vroege jaren negentig waren: vorige donderdag, kanaken en meer cascayu iets als lei of mergel, geassocieerd met barnsteen (mon) charge of the light brigade half a league, half a league, half a league onward, all in the valley of death rode the six hundred. /forward, the light brigade! /charge for the guns! /he said. into the valley of death rode the six hundred ~alfred, lord tennyson che zuidamerikaanse aanhef, gozer chioglossa lusitanica goudstreepsalamander, op fontebona, bij de bron choklo mais (zuidamerikaans) chomolungma de tibetaanse naam voor mount everest christiaan huygens verklaart de zwaarte al zonder dat er krachten op afstand worden bijgehaald/zijn model is gebaseerd op de centrifugale kracht in een vlakke rotatie/hoe maak je dat ruimtelijk/door de puntrotatie christiaan huygens~ verklaart de zwaarte parsimonisch zonder dat er onzichtbare krachten op afstand worden bijgehaald. maar zijn analogie is plat, gebaseerd om de centrifugale krachten, hoe maak je dat ruimtelijk? door de introductie van de puntrotatie chute hout dat overschiet bij het zagen (frans, bruno) cinchona "from which we derive the febrifuge bark. the medicinal strength of this bark is said to increase in proportion to the degree of moisture imparted to the foliage of the tree by the light mists which form the upper surface of the clouds resting over the plains." (von humboldt, cosmos) circulatie het klinkt middeleeuws maar veel kwalen komen voort uit een slechte doorbloeding. verwijder de belemmering en het lichaam geneest zichzelf claire et distincte alle ideeën helder en welonderscheiden; alleen dat wat ik zelf zeker weet of na kan gaan accepteer ik (descartes) close up when you look at something really close, you will see that it does not exist closed painting co:incident installatievoorstel; contingente random generator onmiddellijke sturing door toeval. samenval van wil en blik. scheppen in ruis. weergegevens als 3d fourier reeksen die geleidelijk kantelen co:incidentia oppositorum het samenvallen der tegendelen van cusanus. doet denken aan de dialectiek van hegel (een geliefde stijlfiguur bij dichters van het maniërisme. zie gustav rene hocke: "die welt als labyrint" wim nijenhuis) co:incidentia pesantorum het samen vallen van de zwaarte cogito ergo sum ik denk dus ik ben. eigenlijk ík denk dus ík ben. preciezer: ík ben het die twijfelt aan mijn bestaan dus er is een ík (descartes) communicatie is niet hetzelfde als grammatica: je kunt heel goed gedachten overbrengen met fout taalgebruik en slechte spelling maar als de ontvanger niet je wíl begrijpen gaat het ook met correcte grammatica en spelling niet gebeuren communicatie~ is niet hetzelfde als grammatica; je kunt heel goed gedachten overbrengen met fout taalgebruik en slechte spelling. maar als de ontvanger niet je wíl begrijpen gaat het ook met correcte grammatica en spelling niet gebeuren compositie is een spel van herhaling en uitzondering. en herhaling van de uitzondering. en ritme is herhaling. herhaling is de bron van alle kennis én schoonheid concursus het begon met de slager. zijn vrouw vertelde me dat hij weg was en terug kwam maar al zag hij er hetzelfde uit toch was het een ander. daarop kwamen er meer met dergelijke verhalen. niemand was meer zichzelf en trok weg. ik ga ook weg want het is nu een spookstad constituent de constituent behoeft geen uitleg en stelt alleen zichzelf voor; het is de abstracte kunst van de taal constituent~ structuur bestaat niet. de constituenten zijn ingestorte hoofdstukken waarvan alleen de titel nog over is. soorten modder, ontdaan van betekenis, etc coprinus comatus geschubde inktzwam. grote dchubben op de hoed zwarte sporen, kegelvormig, witte steel met los ringetje. eetbaar, maar vergaat snel nadat hij geplukt is cosas~ como subjetivo y ojetivo, causa y efecto solo existen en la lengua. en la realidad no existen covadonga waarschijnlijk van cova dominica: cueva de la señora; de grot waar pelayo maria zag die hem de overwinning beloofde op de moren; de belangrijkste toeristische bestemming van asturias voor spanjaarden omdat daar volgens de legendes de reconquista begon dagzoom waar een gesteente aan het oppervlak komt en zegt men dat het gesteente dagzoomt. als er geen bodem of recent zand en grind overheen ligt, zegt men dat het ontsloten is (wikipedia) daphnia watervlo (samen met cyclops) goed voer voor de vissen in het aquarium. vangen met een schepnet gemaakt van een oude nylonkous op een warme zomernamiddag dat is mijn naam de dag van de waan de dode letter de reeds overledenen spreken tot u door deze letters; hun wereld aanschouwt u hier; hun gedachten openbaren zich nu ~wodan de god van het onbegrepene de rimpeltjes in de voeten van de man van zes miljoen de traagheid van het bestaande de traagheid van het bestaande het al bestaat vanwege de traagheid. anders had de oerknal zich in een oogwenk voltrokken, was alles al voorbij. traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alles. het leven is het venster van de hysterese de tweede seconde degene die dingen doet als jij er niet bent. die je verdomd in de weg zitten. die je zelf blijkt te zijn deksels is er een duurzaam doe-het-zelf alternatief voor de klikdraai dekseltjes? de fabrieksmatige verrotten zo snel demiurg door de handen van de maker werken de goden hun schepping democratie sommigen verwarren redelijkheid met democratie. in een democratie wint niet degene met de beste argumenten maar die met de meeste stemmen. debatten in een parlement zijn ook volstrekte larie omdat geen partij ooit een andere van mening deed veranderen door argumenten details dat zijn dunne zwarte lijntjes dialectica niet these, antithese, synthese maar these, antithese metathese; je wordt de tegenstelling gewaar en neemt die mee; jíj bent verandert; dat is de ware dialectiek dialectiek niet zijn stelling maar de onderzoeker zelf verandert door zijn waarneming diamantgetal getal dat niet verder indrukbaar is. het heeft de hoogst mogelijke dichtheid. het is niet uit te drukken op enig ander manier dat het minder plaats inneemt. dus zelfs gezipt is het niet kleiner diazidostilbene vervanger van dichromaten (lichtgevoelige stoffen) in fotografie bij ondermeer de kooldruk dichting spelen en schuiven met symbolen, grammatica en conventie; de essentie van kunst dierbaar dieren hebben ook een rijk innerlijk leven maar we luisteren slecht naar ze dikkerkopjes sommige zitten nu al anderhalf jaar in het aquarium; kennelijk zijn ze niet genegen te veranderen in padden zolang de voedselvoorraad oké is dilletante dan zongen ze: dilletante, kille tante, pille tante. raar wijf! gekke troel! met die dille, in je smoel! met die dille, in je bille. lekker gille, op je stoel. ja ja! zo zijn ze. maar goed. de dilletante was dan ook een ware liefhebster dilletante haar echte naam kennen we niet. prinses die moest trouwen maar liever werkte in haar dilletuin. een aardman genaamd maakte misbruik van haar en de situatie. hij werd gedood door een prins die de dilletante echter niet wist te bevrijden van de vloek doe-alisme dat je met het ene ook het andere doet. de twee doelen ontmoeten, het leven zonder spoor, de twee kanten van de doejong. leven zonder afval. leven in een kring. dat alles dat je doet invloed heeft op de rest. de actie en reactie van een situatie proberen te buigen en te bundelen doejong oorsprong van alles. heeft de perfecte vorm en inhoud; maakte de wereld en wij. ooit waren zelf, wereld, geloof en wetenschap hetzelfde en eens zullen ze dat weer zijn. de doejong staat naast de wereld en er voor en erna, de god die zich niet interesseert voor de mens en dat is maar goed ook doejong over de doejong en de foendi: hoe de vorm van de doejong het ideale gereedschap benadert; ook het boek over de kapotkunde; waarom gaan dingen kapot en waarom op dat moment? doejong zeezoogdier met de perfecte vorm (de spoel). voorbeeld voor het convergente streven naar het ideale totaalgereedschap. vereerd door een stam van zeepapoea's als voorouder en voedselbron doejong-principe streven naar eenvoud in ontwerp en leven dom om de wereld te begrijpen kun je er veel beter van uitgaan dat je dom bent dan wordt alles meteen veel duidelijker donderjagen een heel oud woord. het komt nog van de wilde jacht met donar en zijn vrienden donders zeer oude heidense uitroep, aanroepen van de god donar of donner dood bestaat niet. het onbestaande. er is alleen overgang. van de ene toestand naar de andere. hout dat dood is is vol met leven. zwammen en kevers en mossen. voor de dood van de geest geldt hetzelfde. ga maar na: was je er voor je geboorte? kwam je niet ergens vandaan, was het triest en eenzaam? dood je moet ermee leren leven dorpsrand dat zij die daar wonen uitzicht hebben op de heide en het bos. terwijl zij van het kerkplein die wereld alleen kennen van horen zeggen dorst dat je zoveel water moet drinken lijkt me onzinnig. hoe meer je drinkt hoe meer je zweet en plast. je kunt je lichaam beter trainen zuinig met water te zijn droge boon groninger gedroogde bonen. de hele peul wordt gedroogd en later geconsumeerd dubbelblindproef iets lekkers wil ik zowel links als rechts in de mond proeven. maar waarom aan beide kanten? ík proef het toch al? duizendblad dat ik dat in het aquarium stopte omdat ik dacht dat het hetzelfde was als waterpest dummköpfe an die deutschen censoren -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- dummköpfe -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --. ~heinrich heine, das buch le grand earth batteries~ nathan stubblefield who stated that earth batteries do not generate electricity: they intercept and receive ground flowing telluric currents. if you wish to find strong telluric currents by this means, place one of your two ground rods into a tree root. the galvanometer should be wired close to this base. the other rod is wired and can be placed in sequentially different spots. readings can literally pin the meter, holding it there for weeks. ~an introduction to the mysteries of ground radio, by gerry vassilatos een helemaal gezond of helemaal ziek mens bestaat niet. een goed of kwaad mens ook niet. als je zegt dat iemand slecht is en dat je hem daarom mag kwetsen of straffen, dan is juist dat slecht een moment van onachtzaamheid eenkenning vorm van kenning waarbij de tweede term zo overduidelijk is dat ze achterwege kan blijven (zie systeemrijm) eental elk getal heeft maar één positie maar er zijn oneindig veel symbolen. elk getal heeft zijn eigen symbool. er is geen relatie met andere getallen door de talnotatie eerste antizwaartekrachtmachine een schommel met een weegschaal erop zodat je ziet dat je gewichtloos bent tijdens de val. tentoongesteld op de expositie van ubique in szentendre, hongarije, 1993 effe zitten eenakter over een oude waard tijdens zijn laatste werkdag ego praesto presto to stand for; zelf doen; je eigen waarnemingen; je eigen bevindingen ego præsto presto zelf doen! eiche soll man weichen, buche soll man suchen/een beuk wortelt oppervlakkig maar een eik wortelt diep. dus als het onweert… eierbal —ok wat wil je hebben? —een patatje flip en een eierbal —een eierbal? wat is dat? ekstertiek al wat glimt is mooi ekstertiek~ al wat glimt is mooi el cangreo een franquistische beul die in zijn zwarte auto met kreeftsymbool toen ophaalden die waren verlinkt om ze te martelen en doden. later de buurman van één van zijn slachtoffers die wist te ontsnappen en toen die hem herkende verdween hij weer el fín en el principio el paisaje de memoria cuando reconoces un lugar aunque vienes de otro lado que la último vez el perro del hortelano una comedia de lope de vega, de 1618. procede por una expresión idiomática: «ser como el perro del hortelano, que no come ni deja comer»; el perro es un animal no vegetariano que no come los vegetales del huerto de su amo, pero no deja que los otros animales los coman el perro del hortelano, lope de vega~ ser como el perro del hortelano, que no come ni deja comer (el perro es un animal no vegetariano que no come los vegetales del huerto de su amo, pero no deja que los otros animales los coman) el sueño de la razón produce monstruos grabado n.º 43 de los caprichos (1797-1799) ~francisco de goya elea de school van elea en de kvattumleer: de werkelijkheid neemt pas vorm aan als je er naar kijkt. als je ergens betekenis aanhecht. anders blijft het ruis. eleanor rigby "ah, look at all the lonely people, all the lonely people, where do they all come from? all the lonely people, where do they all belong? ~the beatles, 1966 elementair aarde, water, lucht en vuur komen met de moderne aggregatietoestanden vast, vloeibaar, gas en plasma. het zijn soorten modder elke bewering is onwaar en wordt geaccepteerd tot er één gevonden wordt die waarder is elke tak moet je leren kennen om hem in het vuur te kunnen gebruiken. en dan is hij verbrand en komt de volgende. en dat al miljoenen jaren lan, door miljarden mensen, biljoenen takken die ooit gekend zijn emma goldman if voting changed anything, they'd make it illegal ene van de twee krachten in de natuur is de t r a a g h e i d. al dat is, wil niet van zijn plek. de onwil tot veranderen of bewegen; wat is de andere? enumeratio het opsommen en classificeren als hoogste vorm van aristoteliaanse kennis: subject noch wereld veranderen. tegenover de dialectiek - waarbij het subject zichzelf aanpast door vergaarde kennis van het object epicycles~ emblematisch voorbeeld van foute wetenschap: als de werkelijkheid zich niet voegt naar het model voeg je een subregel toe epponiem woord waarin een eigennaam zit en lijkt op een bestaand woord zoals annalogie en theologie equisetum arvense/aftreksel van heermoes tegen meeldauw. handvol gedroogde heermoes in 3 liter water kort koken. daarna nog eens 3 liter water erbij en daar de planten mee bestuiven/pilar er rest ons slechts op de gebarsten lippen -als ik ze krul proef ik van dat rode spul- de laatste twijfel, wat vage begrippen, vormen samen een vraag: zou ik kou vatten, zonder mijn stalen kraag? ervaring alleen de directe en onmiddellijke ervaring telt. alles wat je van anderen leert moet je zelf zien. dit weet ik uit eigen ervaring ervaring de ervaren fysieke werkelijkheid wordt gedefinieerd door de beperkingen van de waarnemer; bestaat tijd wel op de manier zoals wij haar ervaren? espacios de indeterminación o espacios en blanco de un texto son, según el teórico alemán wolfgang iser, vacíos de información que el autor deja para que el lector los complete espacios de indeterminación~ o espacios en blanco de un texto son, según el teórico alemán wolfgang iser, vacíos de información que el autor deja para que el lector los complete (wikipedia) espacios de indeterminación~ o espacios en blanco de un texto son, según el teórico alemán wolfgang iser, vacíos de información que el autor deja para que el lector los complete (wikipedia) etagelinde gecultiveerde levensboom. sommige zo groot dat er op de eerste etage een dansvloer was en op de tweede een orkest (gait berk) etymologie als entomologie, maar dan van woorden. nu niet waar komen ze vandaan, maar waar gaan ze naar toe. wordwatching euler-rotatie als je iets in 3 dimensies vrij om 2 assen laat draaien krijg je niet een puntrotatie maar een euler-rotatie: 1 resultante as evernia prunasti eikenmos. een korstmos, vooral op de eik hoger op de berg (zuivere lucht). lindegroen, geweivormig. wordt gebruikt in bereiding van parfum everything but the kitchensponge :dick proenecke evolutie het leven overwint de entropie omdat anders niet meer bestaat: aan het einde der tijden is alle stof gevat in organismen evolutie~ streven naar stilstand en daardoor voortdurend. het heersend principe is leeg. de dingen gebeuren um sonst en dat wat niet in de weg zit van iets anders overleeft. die afwezigheid van sturing maakt deze natuurwet boven alle andere zo schokkend voor gelovigen omdat het de grote leegte toont ewige wiederkehr al eterno retorno de lo idéntico/así habló zaratustra~friedrich nietzsche excusatio non petita─accusatio manifesta explosie uit je raamwerk van dimensies ploffen. de enige manier. explosie van kracht: als iets niet past past het daarna gek genoeg wél exposure de moderne mens is blootgesteld (exposed) aan vele gevaren. gelukkig zijn er veel regels van de overheid om ons te beschermen! exposure~ installatievoorstel. de moderne mens is blootgesteld aan vele gevaren die hij of zij niet meer allemaal overziet. gelukkig zijn er veel regels van de overheid om ons te beschermen! ezel een goede spoorzoeker. ingenieurs die wegen of paden moesten aanleggen in de bergen lieten ezels zelfstandig het beste pad te zoeken omdat zij daar het beste in zijn facetcamera 80x50 buisjes vormen een camera obscura factotum de man van wie alles was -maar je mag het hebben hoor! als je er wel zuinig op bent!- die hij ontmoette toen hij bij de rand van het bos aankwam en daar ging zitten om van het uitzicht te genieten filesoferen overpeinzen in de file fontebona natuurbelevingsterrein je wordt lid en beheer een stukje berg als goede huisvader. met je voeten in het gras. mensen laten ervaren dat je kunt leven en genieten met heel weinig en direct in de natuur. dat is de beleving die we willen bieden op fontebona fontinalis antipyretica bronmos. waterplant die in de winter groeit en vers blad krijgt. alleen in helder, kalkrijk en snelstromend water (forellenzone). blijft groen en groeit in de winter fourier franse wiskundige die verzon hoe vissen door golfjes op golfjes de droge werkelijkheid zien (groot vishaakjesboek) fourier-grammatica de f o u r i e r-transformatie van een zin: g ö d e l - g e t a l op de literatuur franse aalhaak engels: gorge; de oervorm van de haak; werkt doordat hij, in het midden vastgemaakt, uit gaat staan in de vissekeel bij de aanslag; de doejong der haken; een harpoen bedekt met aas; tussen jacht en verleiding functionaliteit dingen doen die je anders nooit zou doen: functionaliteit invullen omdat apparaten het kunnen furmity "she slowly stirred the contents of the pot. the dull scrape of her large spoon was audible throughout the tent as she thus kept from burning the mixture of corn in the grain, flour, milk, raisins, currants, and what not, that composed the antiquated slop in which she dealt." (thomas hardy) furmity~ she slowly stirred the contents of the pot. the dull scrape of her large spoon was audible throughout the tent as she thus kept from burning the mixture of corn in the grain, flour, milk, raisins, currants, and what not, that composed the antiquated slop in which she dealt (thomas hardy) gammawetenschap is een foto maken van de zee, daarvan de golfbergen en -dalen beschrijven en er vervolgens achter komen dat alles anders is gebaren~ als je je ogen dicht doet, doe je eigenlijk ook je oren omlaag gebeuren alles is al gebeurd. onze geesten volgen de lijnen van uitkristallisatie; en achter het kristal van het al zit het wezen-- alles is er, en was er, maar zit te wachten tot iemand het betekenis geeft; tot iemand het tekent gedachte dat de abstractie dichter bij het wezen, het onderbewuste (het onuitgesproken gedachte) komt gefrituurde courgetbloem/de bloem vullen met mon chou of pic frisch (lidl) verse kaas dan door een beslag van bier en meel halen en 20 seconden in de frituur. erg handig zeker voor alle mannelijke bloemen waar toch geen vrucht aan komt gefundenes fressen geheugpapier~ als kind verkreukelde ik zilverpapier om het dan weer helemaal glad te wrijven. maar dat lukte nooit helemaal; er bleven altijd sporen van de kreukels (want de weerbarstige werkelijkheid zat ertussen) geketend de keten van productie, onderhoud, regelgeving, etc die gepaard gaat met hoogtechnische middelen en waar de d o e jo n g zich van afwendt gekreukeld (zilver)papier met gekleurde ledjes in de rand van de lijst om de verschillende laadruimen aanlichten gelassenheit gelazenheit gelassenheit. /meister eckhart, amish gelovigen~ alleen politici geloven dat de politiek invloed heeft, alleen marketeers geloven dat reclame waarheid bevat, alleen architecten geloven dat gebouwen mensen veranderen en alleen kunstenaars geloven dat kunst de mens definieert gemeente:olifant riooluitzuigwagen van het gemeentelijke nutsbedrijf gemiddeld genomen gebeurt er niks--we zijn maar een droom gemiddeld genomen gebeurt er niks--we zijn maar een droom genadig dat je niet weet hoe we hier kwamen maar wel dat je er dankbaar voor moet zijn en dat het leven bijzonder, uniek en waarschijnlijk eenmalig is en genadig voor al het levende genario generieke ezelnaam in de c u e n c a m i n e r a. als je de naam van een ezel niet kent noem je hem genario. bijna altijd goed. oorspronkelijk een ezel in een populaire tv-serie generaal pardon je moet nooit generaliseren generalisme van het latijns gene: baren, verwantschap; als vrouwelijk en het specialisme als mannelijk principe; van latijnse species: soort, type—na de overheersing van het specialisme sinds de landbouwrevolutie wordt het weer tijd voor een periode van generalisme generen erfelijk gedrag dat zich herhaalt in generaties in zichzelf zo in stand houdt. zich voortplant. zoals incest en voetbal genesis 2:10 en een rivier was voortgaande uit eden, om dezen hof te bewateren; en werd van daar verdeeld, en werd tot vier hoofden genesis 2:11 de naam der eerste rivier is pison; deze is het, die het ganse land van havíla omloopt, waar het goud is genesis 2:12 en het goud van dit land is goed; daar is ook bedólah, en de steen sardónix genista legionensis anabio, enabiu; endemische vlinderbloemige in de cordillera cantabrica. zeer geschikt om een vuur mee aan te maken geomalacus maculosus de kerry slug. eet korstmos en rolt zich op in een bal bij aanraking. een lusitanisch dier. dwz alleen in het noordwesten van het iberisch schiereiland én ierland gereedschap alleen gebruiken waar het voor bedoeld is. anders gaat het kapot gersom die baarde een zoon; en hij noemde zijn naam gersom; want hij zeide: ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land/soy un extranjero en tierra extraña/i have been a stranger in a strange land.” (exodus 2.22) geschiedenis wat gebeurd is kun je nooit helemaal wegstrijken. het laat zijn sporen na in het (spiegelende) oppervlak; rimpels kreukels en plooien geslacht toen werd anastasia geboren en die trouwde na dertig jaar met alexei, en ze kregen twee kinderen, rodney en sabah. en sabah trouwde met gulliver... en al die mensen gingen ook dood getalboom een voorbeeld van de toestand is de getallenboom. bv 123 is familie van 1236 en 12361 en indirect van1228976 getalroman een verhaal geschreven alleen in cijfers; een verhaal waarbij de hoofdpersonen elkaar aanvullen en optellen. dialectischer kán niet; het laatste verhaal dat alle andere omvat; 1971 is zo'n getalroman; uit 1991 door paris rademacher. uitgegeven door abel boerema in 2002 (isbn 9080695017) getalsmatig de waarde des getals versus de inhoud des getals versus de vorm des getals versus de geschiedenis des getals versus de positie des getals gevoelige laag als kind verkreukelde ik zilverpapier om het dan weer helemaal glad te wrijven. maar dat lukte nooit want er bleven altijd kreukels. de weerbarstige werkelijkheid liet zijn sporen na gevoelige laag~ als kind verkreukelde ik zilverpapier om het dan weer helemaal glad te wrijven. maar dat lukte nooit want er bleven altijd kreukels. de weerbarstige werkelijkheid liet zijn sporen na geweten dat je weet dat er meer is dan jezelf dan de begeerte dat er een goedheid is die je kunt vinden dat er een godheid waar je deel van uitmaakt glansectomie~ verwijdering van de eikel (glans) van de penis voor betere penetratie en prestatie. bovendien houdt het orgasme langer aan. veel vrouwen houden niet van een te groot lid. ook als iniatie, teken van een vernieuwde mens. de nadruk leggen op de glans door hem weg te nemen god is de spiegel van je ziel god van het onbegrepene god: geloof heeft er niks mee te maken golven bewegen altijd op een grensvlak. transversaal in een andere dimensie. electro-magnetisch, magneto-electrisch, etc. longitudinale golven (zoals geluid) bewegen in dezelfde dimensie, of toch niet? golven zijn er eigenlijk niet. periodiek veranderende toestanden van energie en traagheid. ze bestaan alleen in onze waarneming. ze zijn virtueel. de werkelijkheid is niets anders dan een staande golf. een golf bestaat alleen als er iets is dat het in beweging brengt goud aurum: ochtendgloren, a u r o r a! (amanacer radiante.) edelmetaal. oxideert niet, geleidt goed en houdt straling goed tegen. wordt gemeten in karaat (quilato) grammatica als taal het voertuig van de geest is dan is grammatica de barokke decoratie op het koetswerk van dat voertuig green leaf volatiles de krachtige geur van vers gemaaid gras guttapercha haägen dasz hamlet laertes: know you the hand? king: tis hamlets character. naked, and in a postscript here, he says, alone. (hamlet, act iv, scene vii) han veneman krachtig almeloos kunstschilder. vroomshoop 1939? enschede 1991? handboek boeken mogen nooit te groot en zwaar zijn: je moet hem met één hand boven de dekens kunnen houden handomdraai stelling: links-rechts kun je spiegelen door een rotatie in 4d hangmatknoop halve knoop (als veterstrikken); losse eind strak trekken; losse eind onder de vaste kant door en een lus ervan in de halve knoop leggen en de knoop vasttrekken hechting de school van elea en de kwantumleer: de werkelijkheid neemt pas vorm aan als je er naar kijkt, als je ergens betekenis aan hecht hemaris tityus/glasvleugelpijlstaart. gedrag lijkt erg op de kolibrivlinder, maar hij houdt van scabiosa en knautia herhaling alle compositie is herhaling en afwisseling en uitzondering. en herhaling van de uitzondering. en ritme is herhaling. herhaling is de bron van alle kennis en schoonheid herkomst als ik ergens de tweede keer kom verheug ik me. maar het geldt alleen voor de tweede keer. alleen dan is het een herinnering aan de thuiskomst hertiteling van al je werk na minstens tien jaar omdat je dan pas ziet wat het voorstelt hesitency was clearly to be evitated. execration as cleverly to be honnisoid ~james joyce, finnegans wake het dier heeft een mens getekend /bert schierbeek het gaat om het benaderen om het #moment het gelijk van het ongerijmde /constituent van het kvademecum het gelijk van het ongerijmde god is al het onbegrepene en onbegrijpelijke; wordt god groter of kleiner met onze toenemende kennis het geloof in het malingenie is net als het geloof in god een bijgeloof gebaseerd op instincten die onterecht getriggerd door een handeling waarvan de impact niet geheel overzien werd het gewicht van de onuitgesproken zaken het groot vishaakjesboek het onvoorstelbare is nog onvoorstelbaarder dan het onbegrijpelijke het resoneren van oudere dierlijke instincten/hoe mijn kauwen en slikken en autonoom wezen is. een dier. het schilderboek van ferdinand peer de documentatie van een knstenaar is als cocido madrileño: alles samen gekookt maar in aparte gangen geserveerd. het begrijpen van de kunst of de kunst van het begrijpen; de geheel eigen waarmeningen en waarnemingen van ferdinand peer het staat geschreven geschreven taal komt van hogerhand en wordt klakkeloos geaccepteerd--dat heb ik eens ergens gelezen--is het omdat je níet weet van wie het komt dat je het maar voetstoots gelooft? het verheugde landschap dat je een plek herkent hoewel je van een andere kant komt als de vorige keer het verheugde landschap/dat je een plek al herkent zelfs als je van een heel andere kant komt het verheugde landschap~ dat je een plek herkent hoewel je van een heel andere kant komt als de vorige keer het weer een verweerde spiegel waar de werkelijkheid door de reflectie kiert. dát is een goed schilderij het weer en de kunst (co-incidentia oppositorum) heugen tijdens het dromen kun je herinneren noch onthouden; het geheugen staat uit maar is tegelijkertijd de bron van de dromen zelf; het geheugen genereert en jij beleeft hier lopen wij, kameraden voor het leven, over vaste paden. de zon schijnt zwaar, bedrukt ons even, maar de lasten op onze rug zijn hoog opgeladen, het hoofd blijft zo koel en ongenaakbaar hieronymus bosch hinderlaag de noordelijke rovers lagen in hun vertrouwde stek te wachten op de broers die dat niet wisten en met open ogen in de val reden hip het onvermogen van zowel beeldend kunstenaar als zijn publiek om nog beeldend te denken. alleen de hip is nog van belang. men ziet niks meer hoe nu? zanik ik nu of pis ik mis, naast de pot is ten halve gedwaald: ook de muren zullen het bezuren. genoeg geleuterd, genoeg getreurd, draal niet langer. één woord is genoeg. één naam maar. en aarzel hoe vrouwen lijken te weten dat je naar ze kijkt, zelfs als ze mee niet kunnen zien hollywoodregen/regen die valt als de zon schijnt holterberg een scherp getekende berk, verlicht zwevend tegen wazig paarse heideballen holzwege im holz sind wege, die meist verwachsen jäh im unbegangenen aufhören. jeder verlauft gesondert, aber im selben wald. oft scheint es ob gleiche einer dem anderen. doch es scheint nur so. holzmacher und waldhüter kennen die wege. sie wissen was es heißt, auf einem holzweg zu sein ~heidegger holzwege im holz sind wege, die meist verwachsen jäh im unbegangenen aufhören. jeder verlauft gesondert, aber im selben wald. oft scheint es ob gleiche einer dem anderen. doch es scheint nur so. holzmacher und waldhüter kennen sie. sie wissen was es heißt, auf einem holzweg zu sein ~martin heidegger holzwege~ "holz lautet ein alter Name für Wald. im holz sind wege, die meist verwachsen jäh im unbegangenen aufhören. jeder verlauft gesondert, aber im selben wald. oft scheint es ob gleiche einer dem anderen. doch es scheint nur so. holzmacher und waldhüter kennen die wege. sie wissen was es heiβt, auf einem holzweg zu sein" ~martin heidegger homo orthograficans/soort mens die de taal belangrijker acht dan de boodschap. lett. de spellende mens. 'mijn spel(l)en is we(t)ten' homo spullens mensen zijn een soort chimpanzees die ze hebben wijsgemaakt dat ze allerlei spullen nodig hebben honderd toen de mensen verdwenen namen de honden de steden over. ze lieten het platteland aan de wolven maar de steden werden bestierd door honden. honderden honden, miljoenen honden. ze werden niet slimmer maar wel zelfstandiger. in hun gedrag bewaarden ze een ragfijne afdruk van hun oude bazen hondewijn water uit een regenplas, liefst met wat smeerolie, koeiepoep en paardepis erin, dat vinden honden veel lekkerder dan vers bronwater honi soit qui mal y pense/schande hij die er kwaad van denkt hoornaar~ houd kennelijk ook van de geur van vers gebakken brood want ik heb nog niet in de vensterbank gelegd om af te koelen of er zoemen direct al twee hoornaars omheen horigen er wordt beweerd dat wij leven in vrijheid. maar feitelijk zijn we onvrij. gebonden door zelfgekozen regelmakers en overbevolking hudo houdt uw darmen open. ander woord voor kakhuisje huis net boven de bomen zie je het dak van het huis van de kluizenaar rood afstekend tegen de blauwegroene wand van de hoge berg; het is groot en alle gemakken voorzien; je bent er welkom maar je zult hem er nooit aantreffen huttist iemand die niet in een (groot) huis wil wonen en de afgezonderde functies liever verdeeld over verschillende hutten hydrangea aspera/de enige acceptabele variant van de hortensia hypholoma fasciculare gewoon zwavelkopje (met groenige plaatjes) oneetbaar hypochondrie/kan alleen bestaan in een wereld waarin de medische stand suggereert dat ze alles kan oplossen hysterese als de traagheid er niet zou zijn zou oorzaak en gevolg samenvallen en het heelal al voorbij zijn hysterese/de hele natuur bestaat omdat er traagheid is. anders had de big bang zich in een oogwenk voltrokken en was alles al voorbij. die traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alle dingen in de uitgebreidheid iets is in zichzelf of in iets anders (spinoza) ik ben maar een stem op een moment ik verkreukel zilverpapier en probeer het dan weer glad te krijgen. dat lukt nooit want de werkelijkheid zit ertussen en is weerbarstig ik was daar nog nooit geweest kinderen verdwalen in de krochten van de taal—of hebben zij het bij het rechte eind? il faut cultiver notre jardin/men moet zijn tuin bewerken. helemaal waar/candide, voltaire immer gerade aus licht golft alle kanten op maar kwanta gaan rechtdoor immer mit der ruhe via ferdinand immers~ als in een wiskundige tekst het woord "immers" gebruikt wordt dan weet je dat de schrijver vergeten is wat uit te leggen in de stad leer je niet meer te zien of te horen. in veld en beemd moet je dat weer áfleren om te horen dat de stilte vol zit met leven en te zien inertia één van de twee krachten in de natuur. al dat is, wil niet van zijn plek. de onwil tot veranderen of bewegen; wat is de andere? inertie traagheid.de bekendste vorm is zwaartekracht. daardoor ontstaat onze wereld, brandt onze zon en geven de wolken regen. zij is de traagheid van het bestaan, het antwoord van de natuur op de wilgedreven krachten. zie hysterese inflatie als ik als land mijn eigen geld uitgaf wist ik het wel: dan hief ik de belastingdienst op want inde ik door elk jaar 10 procent geld bij te drukken informatie alle natuur is informatie en informatie zit alleen in diamantgetallen ingehouden ik hield mij dus in. niet zoals men een driest paard tot kalmte maant, maar als noodweer dat spoorslags de hemel verduistert inspiratie want hij voelde hoe de muzen hem bij elke nieuwe frisse ademtocht wat schoons influisterden installatie dialectiekmachine. (tijdelijke) opstelling of samenstelling met een stichtend doel. de bezoeker ervaart iets dat die verandert instapelen~ de stapel afwas zodanig herstapelen dat het minder lijkt en je weer een dag kunt wachten inter(net)city interactieve installatie online realtime gegenereerde vrml-objecten van bestaande html-pagina's waar de ondergedompelde deelnemer dan ruimtelijk doorheen reist. ism ger hobbelt. op springtij, utrecht 1995 interessant alles wat ik maak is voornamelijk voor mezelf interessant. voor me jongere zelf. toen ik het allemaal nog niet zo goed begreep invulling functionaliteit invullen omdat apparaten het kunnen. dus je doet dingen die je anders niet zou doen inzicht begrijpen is accepteren en reproduceren; een dialectische stap; dat jezelf ombouwt tot iemand die dat inzicht altijd al had inzicht in de essentie van kunst is nabij als je beseft dat de oude grotkunst van bijvoorbeeld lascaux nooit bedoeld is gezien te worden isidorus van sevilla~ it has long been an axiom of mine that the little things are infinitly the most important/sherlock holmes/a case of identity izlajot (1990) over de stammen der neerlandsche taal 17.356 in getal. 17 litouwse dichters presenteren hun sonnetten in vrije versvoet jacht de krijg stamt niet af van de jacht maar de jacht van de krijg. bij welke andere soort jagen de mannen wel en de vrouwen niet? jack butler yeats iers schilder. expressionist die zijn eigen weg ging. hoogstens verwant met de grotesken van het romeinse domus aurea https://theartstack.com/artist/jack-butler-yeats/for-the-road jan, pak de leuning/vaste uitdrukking van mijn vader. om aan te geven dat iets heel erg (schandalig (duur)) is je denkt het één te zeggen maar je zegt heeel wat anders je kunt god alleen in je zelf vinden. door jezelf niet door anderen je moet wel het hele programma draaien anders werkt het niet/project gemini jene chorpartien jene chorpartien der mensch ist nicht mehr künstler, er ist kunstwerk geworden ~friedrich nietzsche, die geburt der tragödie jiaogulan/onsterfelijkheidskruid, tea of life jiskefet - drie pak - raarrr: http://youtu.be/pti5pmv6ko4 john ball "when adam delved and eve span, who was then the gentleman?" (peasant' revolt of 1381) john martin negentiende eeuwse engelse schilder van het overweldigende josafat katholiek heilige achter wiens hagiografie het leven van boeddha schuilgaat judaspenning heb je nog van die geile blaadjes? vroeg mijn oma. mijn vader kreeg een rood hoofd. nou en óf! hij verstopte ze op zolder maar ik wist precies waar ze lagen.—die blaadjes die zo rammelen en die zo mooi in het droogboeket staan, zei oma na de lange stilte—oh judaspenning! julianus de afvallige romeins keizer van november 361 tot 26 juni 363. ging terug naar het heidendom en wilde een tolerante samenleving kabeltrui een flinke wollen kabeltrui heb ik aan - ik kijk niet naar u, maar ik kan mij niet verraden. mijn nek zit op slot in beleefdheid kabouterjenever/1 vlak na de oorlog monsterde ik aan op de gloednieuwe walvisvaarder de willem barendsz. een mooie tijd met veel optimistisch gestemde jonge kerels. vol enthousiasme togen we zuidwaarts op zoek naar de walvis kabouterjenever/2 eerst zakten we langs de westafrikaanse kust naar kaap de goede hoop en hadden daar overal een prima tijd. veel muziek, dans en vrouwen en heel goedkope jenever, kabouterjenever. gewoon uit nederland kabouterjenever/3 na kaapstad was het uit met de pret. toen begon het echte werk. we gingen de oceaan op: geen havens meer maar alleen maar oceaan. we gingen steeds verder naar het zuiden op zoek naar de walvis. maar het zat tegen kabouterjenever/4 de walvis liet zich maar zelden zien en vele maanden dreven we rond zonder ook maar één walvis te zien. dit was toch niet het mooie zeemansleven dat ons voor ogen stond! waren we nog maar in kaapstad, met de mooie vrouwen en de kabouterjenever kabouterjenever/5 bij de meesten begon de heimwee nu erg op te spelen. het enige tijdverdrijf dat we hadden was rondhangen op de achterklep van het schip. dat hing voor het gat waar de walvissen door naar binnen werden gesleept. de klep was vlak boven het water en je kon daar zonnen en wat zwemmen kabouterjenever/6 zo lagen we daar een keer toen ineens piet op het platform verscheen. in zijn nette pak. met in elke hand een koffer -zo piet, ga je passagieren? - hij groette iedereen heel beleefd en zei dat hij naar huis ging. hij pakte zijn valiezen op en stapte zo overboord kabouterjenever/7 we keken elkaar aan. wat een rare grap. maar hij kwam niet meer boven. een paar jongens doken er nu achteraan maar vergeefs. van piet geen spoor meer. hij had zijn koffers gevuld met kettingen en andere ijzeren troep om zeker te weten dat hij niet meer boven kwam. (jan alferink) kanaal almelo-nordhorn een lineair rietland kansloos we wachten op de ontdekking van het kansdeeltje kantelaar een 5 of 6 of 7-assige tuimelaar moet ook zichtbaar in 4d kntelen kanteling laten we vanaf nu een rotatie 4d een kanteling noemen; je ziet iets verandering maar feitelijk is het helemaal geen verandering maar een rotatie. een rotatie in 3d is al moeilijk voorstelbaar kanton bubahsky schrijver van het kvademecum, ofwel kanton bubahskys vademecum, en spreekstalmeester van het circus hermanos bros kanton bubahsky's vademecum in dutch. a small booklet about everything. this is an ongoing development: new versions will be uploaded when available kantonees woorden en uitdrukkingen verzonnen en gebezigd door kanton bubahsky, de hoofdredacteur van het schilderboek van ferdinand peer kantons kam de natuur houdt zich totaal niet aan occam's razor. vaak is de ongelooflijkste verklaring de juiste. als het logisch lijkt, is het niet waar kanttekeningen zie marginalisme kapot de natuurlijke staat der dingen is kapot: laat je ze met rust dan gaan ze vanzelf kapot; je moet het niet omdraaien: als iets werkt is het mooi meegenomen; maar je kunt er nooit van uitgaan dat iets altijd werkt; de natuurlijke toestand van een apparaat of techniek is kapot kenmerk van kunst is dat je eromheen kunt. je kunt er iets mee doen maar het hoeft niet kenneth kaunda one zambia, one nation! one nation, one leader! one leader, dr. kenneth david kaunda! kenning oude dichtvorm waarbij de tweede helft van de regel hetzelfde maar in een andere vorm vertelt kennis in hoeverre is menselijke kennis van de wereld een artefact ontstaan door gebruik van taal en in het geheel niet gerelateerd aan de werkelijkheid? bijvoorbeeld het concept meervoud kennis over het verschil tussen informatie en kennis : kennis zijn relevante gegevens die je zelf hebt verzameld over een bepaald onderwerp ; informatie zijn gegevens die dat niet zijn keuken van 3 de meeste gerechten kun je herleiden tot drie hoofdingredi:enten. de rest zijn vaak alleen maar toevoegingen van anderen om het recept toe te eigenen kijken is de ruimte oplossen: je kijkt de wereld plat: dan zie je dat alles precies in elkaar past kladjes als herhaalde waarschuwingen van een verre kennis. verbeten opblijven van een kleuter. zal het zich kijken laten. als achteraf gemerkte kladjes. als het sluiten van de handen, het schijnduister van de nacht. als kastanjeboomschaduwen ontsluierd van het licht verheldert de ruimte klankton is er ook een kwantummechanica in geluid? zijn er naast golven ook deeltjes? een heel ecosysteem van verschillende deeltjes met onbepaalde aanwezigheid? hoe klinkt dat? klap om iets te laten passen of van (dimensie)richting te veranderen heb je telkens meer energie nodig; sluit iets helemaal op en druk harder dan nodig is om de lichtsnelheid te halen (kwantum) en je verlaat de dimensie klederdrang de mens kleedt alles aan. zichzelf, de ander, de wereld en de werkelijkheid kleermakerszit~ de mens kleedt alles aan. zichzelf, de ander, de wereld en de werkelijkheid kleigrens daar waar de capillaire werking tussen de de deeltjes zijn intrede doet: als het zand zo fijn wordt dat het vocht vast houdt kleuterschool was de rest van het onderwijs maar als de kleuterschool: de hele dag tekenen en sleutelen aan installaties en aan het eind een verhaaltje van wipneus en pim klotsbak/ televisie. systeemrijmt op glotzen (duits voor tv kijken), aquarium en rijmt op kotsbak (kabibih) knoflooksaus/knoflook, mayonaise, yoghurt, dille, coffee creamer knuffelen vinden mensen knuffelen leuk omdat ze eigenlijk apen zijn en apen nemen hun kleintjes zo mee de bomen in - hou me vast - ik laat je niet vallen - en vinden daarom honden knuffelen niet leuk, omdat het geen apen zijn? koel/hier lopen wij, kameraden voor het leven, over vaste paden. de zon schijnt zwaar, bedrukt ons even, maar de lasten op onze rug zijn hoog opgeladen, het hoofd blijft zo koel en ongenaakbaar koelie de zon schijnt zwaar, bedrukt ons even, maar de lasten op onze ruggen zijn hoog opgetast, het hoofd blijft fijn koel en ongenaakbaar koelstaven stukken brandhout die stiekem toch vochtig zijn en zo de temperatuur van het vuur te laag houden koffie is te gebruiken als ontwikkelaar kohlfahrt met een bolderkar vol met alcoholische dranken door bremen rijden en daarna kohl und pinkel eten kolk dat huygens' beeld van de zwaarte, dat het een gevolg is van de geometrie van de ruimte, en niet een actio in distans, en in die zin moderner is dan newton kolkend huygens volgt descartes in zijn voorstelling van de wervelingen en verdiept dat. de zwaarte zou het gevolg zijn van een draaiing van de ether. zoals zijn model van zegellak op de draaitafel het in twee dimensies laat zien maar dan vertaald naar drie dimensies koolsoep/gedroogde macrolepiota, laurier en zout in water laten weken en daarna koken, fijngesneden kool met suiker en paprikapoeder bakken en erbij doen en tijdje koken krautsalat kreukelzone als kind al verkreukelde ik zilverpapier om het dan weer helemaal glad te wrijven. lukte nooit want de weerbarstige werkelijkheid zat ertussen krijt in mij krijt het, blij, binnen te gaan in de razende tunnel. het natriumlicht dat oranje spat tegen het paarse omspansel knalt de lyriek uit elkaar in rondspinnende splinters. zijn betekenis en verwachting afgeknelde zenuwuiteinden een kristal tot zand geknapt krimppunt/(krimpend) wat als het heelal niet uitdijt maar krimpt? dan bewegen de dingen die niet meekrimpen dichter naar elkaar kun je oprecht iets begrijpen dat eigenlijk onwaar of onzinnig is? en betekent dat dan dat je rede een intern waarheidsbeeld heeft? kun je oprecht iets begrijpen dat eigenlijk onwaar of onzinnig is? en betekent dat dan dat je rede een interne waarheid heeft? kunst maken is kunst zoeken en vinden in de wereld om je heen. het gaat om de selectie. iedereen is kunstenaar #carombo kunst/is altijd dat wat de toeschouwer er van maakt. het hoeft ook niet gemaakt te zijn door iemand, het kan ook gevonden worden. het wordt alleen maar gevonden kunstkapitaal kunst is als bitcoins: je verzint iets, geeft het substantie en verkoopt dat voor goed geld kunstwerk een kunstwerk is zowel de boodschap als de grammatica. een taal en verhaal in één. je kijkt ernaar alsof het de werkelijkheid is. (wat het ook is) het kunstwerk proberen te lezen heeft geen zin want het is meer dan taal kvaad er is geen enkele situatie waarin het gerechtvaardigd is dat ik kwaad ben; als ik dan kwaad ben moet ik tenminste dát bedenken kvademecum verzameling termen die mij dierbaar zijn. maar het geeft me zelf een heel peripatetisch gevoel: altijd maar weer een naam moeten verzinnen. alsof het dan pas bestaat. of is het echt zo? kvademecvm soorten modder; ontdaan van betekenis; de traagheid van het bestaan; het gelijk van het ongerijmde kvansummechanica de werkleer van het waarschijnlijkheidsveld (het kvansdeeltje) kvantvm alles heeft zijn resonantie. elk deeltje bestaat bij de gratie van een frequentie en laat een gegeven hoeveelheid energie los. elk deeltje is niet meer dan dat kvat kans (waarschijnlijkheid) en energiesprong: een hogere energie is een compactere waarschijnlijkheid (bijvoorbeeld een grote bindingskracht betekent een diepe put waar maar zeer moelijk uitgetunneld kan worden: toevoer van energie (warmte) vlakt de gausskromme uit) kvat kans is energie en de kvat is de kleinste grootheid van alles kvattus, kvans kvillekeurig eenzijdige willekeur, unilateral randomness; wat voor de één blund toeval is, is voor de andere dagelijkse routine kwaademecum~ er is geen enkele situatie waarin het gerechtvaardigd is dat ik kwaad ben; als ik dan kwaad ben moet tenminste dát bedenken kwantjes als de afwijking tussen geteld en gewogen geld groter wordt dan het gewicht van één munt noemen we dat geld kwantjes kwantjes~ als de afwijking tussen geteld en gewogen geld groter wordt dan het gewicht van één munt noemen we dat geld kwantumgeld la braña arintero la braña-arintero/vindplaats in león waar blauwoog met donkere huid ('swarthy') is gevonden van 7000 jaar geleden/in 1986 vertelden toeareg me over een mythische stam negers met blauwe ogen in de sahara laag onder laag labour of division het onderverdelen in categoriën (deductie) is uit den boze; geworteld in de rede maar niet in de werkelijkheid laetiporus sulphureus, chicken of the woods, probably just about ready for this saturdays barbacoa https://t.co/tuzcl1kudb landbouwplastiek zwerf-landbouwplastic bewerken met de soplete landkwal leeg plastic zakje dat zich door de wind verplaatst over het land tot het een plekje vindt waar het 10.000 jaar kan overwinteren language of nature william carew hazlitt over mechel de montaigne: "a man of genius belongs to no period and no country. he speaks the language of nature, which is always everywhere the same" langzamerhand verander ik in de oude man die ik zo goed ken omdat hij altijd al in mij zat lanoline/vettige substantie in verse wol die ook beschermd tegen bacteriën en schimmels. dus niet weghalen las médulas/ruina montium lat-ex ik ontdek net dat gewone muurkalk zelfs beter werkt dan tipp-ex. het droogt wat langzamer maar het schrijft daarna veel mooier legokrat toen ik constateerde dat kleine legoblokjes altijd naar de bodem van het legokrat zakken was dat mijn eerste vaststelling van een natuurkundige constante leidse sarcofaag~ in voorstelling vijf, vier figuren; drie van normaal formaat; twee daarvan kijken elkaar aan en, één knielt er--staat er net van op. deze ene is op de voorgrond; die andere ene--die van de drie van formaat--staat achter de twee; die trouwens elkaar heel raar aankijken en slechts gering wijken voor die andere. van de rechter is zijn hand afgevallen, zijn rechter. de linker legt zijn rechter maar vast--want uit steen gehouwen--op de schouder van de door de kniëen gezakte. die op zijn beurt de rechter bedekte, in zijn gewaad verpakte. hij kijkt naar waar de gevallen rechterhand van de rechter was, daar. de linker heeft haar op zijn kaak lekker elk recept heeft tenminste één magisch ingrediënt nodig leña-madera/hoe je in het spaans voor alles een apart woord hebt. heel aristotelisch en verwarrend. voor hun en de rest van de wereld. zo is brandhout leña en gewoon hout madera. hoe kan een mens zo een coherent wereldbeeld opbouwen? lesslaw/a multitude of laws often only hampers justice, a state is best governed with few laws that are rigidly administered /rené descartes leven organiseert zich vanzelf leven/proberen zelfvoorzienend te zijn betekent heel hard werken. zeker voor een westerling jonger dan tachtig licht~ beweegt in een onafhankelijk ruimtelijk systeem; in zijn eigen vlak dat altijd haaks staat op de rest; een schizofrene dimensie lichtkooi een vorm van voortdurende fotografie - net als de stroboscoop limiet je hebt grenzen nodig om vorm te geven limonadesiroop (ranja)~ 750gr citroensap (ca. 3kg citroenen), 750gr water, 1,5kg suiker, de (schone) schil van 1 citroen en muntbladeren koken tot alle suiker goed opgelost is. dan meteen bottelen, zet de te vullen fles wel op een houten plankje en nooit zomaar op een (metalen) aanrecht, anders knapt die. loempia hartige vulling, niet te nat en zeker niet vet; dun beslag van water en bloem; bak eenzijdig met weinig vet een dun flensje; in het midden wat vulling; rol op en druk de kanten dicht; als er vet tussen zit lukt dat niet; dan twee keer frituren loki geen god maar jotun (reus); moeder van sleipnir bloedbroeder van wodan; stal het vuur? leuk; is de keltische god lugo dezelfde? lutger; luitgen; ligüeria, lyon lolland lola loos lege oceaan, zeewaanzin, eeuwige wereld, donkere randen. water alom, blauwe duisternis, kalme eenzaamheid, zilte wind en scherpe wolken los 6 cráneos de ramón zatapa macadam mooi gemaakte steenslagweg. bijna asfalt (tar-mac). de gaten rond de grote stenen worden opgevuld door de kleinere. hoe alles precies in elkaar past macrolepiota procera de grote parasolzwam. eetbaar; ruikt naar versgebakken brood; grote hoed met schubben; witte lamellen, knol en losse ring; steel met slangehuid; geen vulva; op bemeste maar niet op begierde weides en bermen; goed te drogen malingenie de boze. volgens descartes bestaat hij niet maar dat is niet waar. hij bestaat wel degelijk en stuurt alle onbezielde dingen. zijn invloed is voelbaar als occams scheermes niet werkt mampostería piedra sin trabajar unida con argamasa (c/i prerománico de naranco) mampostería~ piedra sin trabajar unida con argamasa (c/i prerománico de naranco) maní pinda's (zuidamerikaans) marasmius oreades/senderuela, weidekringzwam. in corros de brujas (heksekringen). kleur van oudivoor. plaatjes. elastische steel. eetbaar massa "mass as a measure of quantity is to be considered dimensionally distinct from mass as a measure of inertia." (huntley) massapunt/andere benadering. wat als het heelal niet uitdijt maar krimpt? en overal krimpt/dan bewegen zaken dichter naar elkaar. tot ze worden tegengehouden door andere krachten meedenken ga er van uit dat als je iemand niet begrijpt dat die iemand dan dom is en er niet toe doet meedieren/het resoneren van oudere dierlijke instincten/hoe mijn kauwen en slikken en autonoom wezen is. een dier meelbes/sorbus aria. houdt van bergen en kalkhoudende grond. de bladeren zijn in het najaar opzichtelijk wit meeldauwbestrijding~ echte meeldauw, powdery mildew, erysiphales, podosphaera xanthii, behandelen met verdunde melk. het gaat om de eiwitten van de melk; valse meeldauw, downy mildew, oomycetes, geen bestrijding behalve vocht weghouden zodat de lucht kan circuleren ~wikipedia meerfout aristoteliaanse wetenschap borduurt voort op het begrip meervoud meervoud in de natuur is geen enkel verschijnsel gelijk aan een ander. hoe kun je dan het bestaan van wetten veronderstellen? bestaat meervoud wel buiten de taal? mei de zon gaat dra weer fluiten door het gordijn van de vlierstruiken. tevens vederlicht lopen en berijden het heldere lachen gevat toch een stugge kop een stom gezicht. twee wanverhoudingen, mooi tegenlicht melk als lijm voor etiketten op flessen en potjes mens de mens zoekt de mens in mij. en ik? ik zie mezelf en ren naar buiten. rabindranath tagore (vertaling simon vinkenoog) mensje het mens is een dier. zelf gelooft het alles wat de cultuur haar influistert maar dat is allemaal onzin en mallepraat. alleen het dier is waar metathese niet these, antithese, synthese maar these, antithese, m e t a t h e s e ; je wordt de tegenstelling gewaar en dat verandert je metathese/niet these, antithese, synthese maar these, antithese metathese. je wordt de tegenstelling gewaar en neemt die mee. jij bent veranderd. dat is de ware dialectiek methaan dylan: komt vrij bij anaerobe ontbinding van dierlijke mest bij een temperatuur van circa zestig graden michel de montaigne "i have a thousand times lamented the loss of the treatise brutus wrote upon virtue, for it is well to learn the theory from those who best know the practice" microregen regen die je wel hoort (op de bladeren van de bomen) maar niet voelt mijn beste jaar was toen ik zeven was. lekker in mijn vel, mooie projecten. heel soms voel ik me nog zo millennials/the demographic cohort following generation x with birth years from early 1980s to the early 2000s (wikipedia) minderbroeders krielkippen zijn natuurlijker en daardoor sterker. ze kunnen vliegen en daardoor ontsnappen aan vossen en ze broeden uit zichzelf. de mapuche uit chili--minder uiterlijk erg anders en groene eieren leggende--is ook erg sterk en beroedzaam minderbroeders~ krielkippen zijn natuurlijker en daardoor sterker. ze kunnen vliegen en daardoor ontsnappen aan vossen en ze broeden uit zichzelf. zacharia en beethoven waren het eerst verslonden. de mapuche uit chili--hoewel uiterlijk erg anders en groene eieren leggende--is ook erg sterk en broedzaam mirador hoe meer de natuur zichzelf openbaart, hoe beter. minder inbreng van de kunstenaar zelf maar een sterker werk http://t.co/jzv0ppw705 mirkwood~ the entrance to the path was like a sort of arch leading into a gloomy tunnel made by two great trees that leant together, too old and strangled with ivy and hung with lichen to bear more than a few blackened leaves (tolkien, the hobbit) moby dick, or, the whale by herman melville http://t.co/kkrlnhcok3 #matterbook modernisme "whatsoever aristotle may have said on the subject, i don't care" ~william of occam (in "an outline of european architecture" by nicolaus pevsner) moir brandts honk mollebonen geroosterde boerentenen (soort tuinbonen). gronings, maar oorspronkelijk uit indonesië. je eet ze als pinda's monoliet een gereedschap moet zo dicht mogelijk de monoliet benaderen om goed te zijn. #doejong mooie luchten heb je overal op aarde. in stad en land. het is gratis, het meest democratisch en tegelijk het meest onbereikbare natuurschoon mosterdsoep water, zout, peperkorrels, mosterd, mosterdzaad, prei, lavas of maggi, aardappels, geraspte kaas mother lode/a principal vein or zone of veins of gold or silver ore. the term is also used metaphorically to refer to the origin of something valuable or in great abundance https://en.wikipedia.org/wiki/mother_lode mountain behind mountain "there was a degree of mysterious grandeur in mountain behind mountain, with the deep intervening valleys, all covered by one thick, dusky mass of forest." (darwin, a naturalist's voyage round the world) muggen/leggen eieren in elke plas of pot met wat water. het zijn pakketjes die als kleine schuitjes drijven op het wateroppervlak (tim) na enige studie blijkt dat de kerstening noordeuropa vrouwonvriendelijk, feodaal en ondemocratisch heeft gemaakt naadloos schuif je door van het ene leven naar het andere. van het ene moment naar het andere. van het ene heelal naar het andere nabuurten van die vergeten buurten van vroeger die in je dromen vervormen tot vrijwel onherkenbare fantastische landschappen nachtauto op het plafond lopen er stralen licht van rechts naar links afkomstig van een auto buiten die voorbij rijdt. aan het eind, tegen de muur tellen ze elkaar op en sterven weg. net als het uitdovende geluid van de auto nachtschot dat je 's nachts dingen kunt herinneren die je overdag maar niet te binnen schoten nachtwandelaars/voor het huis langs liepen ze, voor de heg liepen ze door. ze hadden de vaart er goed in en zonder op te kijken liepen ze verder. oh nee: één kijkt er om maar ziet niets. nu zijn ze verdwenen in de nacht. ik vroeg me af waar ze heen gingen. het wordt weer koud en ik kruip weer in bed napaku symbolen tussen de grottekeningen die van dezelfde hand zijn maar duizenden kilometers en duizenden jaren apart en die een gecodeerde boodschap blijken te bevatten tot moderne grafitti napaku tekens in grotten van dezelfde hand maar duizenden kilometers en duizenden jaren apart die een boodschap blijken te bevatten/dat het paradijs was voordat de landbouw kwam en dat er geen oorlog was napaku~ het verhaal van de symbolen tussen de grottekeningen die van dezelfde hand zijn maar duizenden kilometers en duizenden jaren apart en die een gecodeerde boodschap blijken te bevatten van de oorspronkelijke europese jager-verzamelaars narrative abbreviated narrative abbreviated nathan stubblefield who stated that earth batteries do not generate electricity: they intercept and receive ground flowing telluric currents. if you wish to find strong telluric currents, place one of your two ground rods into a tree root. ~borderlands, gerry vassilitos natijd tijd waarin we nu leven. de laatste belangrijke uitvinding is al 15.678 jaar geleden gedaan. dat was de enkelvoudige vishaak natrix maura adderringslang, niet giftig, tijdens het paddestoelzoeken net naast fontebona natura docet laat de natuur de natuur schilderen... http://t.co/ps3xnk2vva natura me fecit/een goede kunstenaar laat de natuur het werk doen natureingang een goed kunstenaar laat de natuur het werk doen natuur- en wiskunde zijn ander vormen van (schilder)kunst: de w e r k e l ij k h e i d vangen in een model natuurangst veel natuurprogramma's maken je zo bang om te genieten van de natuur (door ervan te eten bijvoorbeeld) dat mensen er maar ver weg van blijven natuurkunde is studie van de verzameling mogelijke waarschijnlijkheidskrommen (en hun interactie) natuurlijk/de natuur houdt zich niet aan occam's razor. vaak is de meest ongelofelijke verklaring de juiste. als het logisch lijkt, is het niet waar natuurwet in de natuur is geen enkel verschijnsel gelijk aan een ander. hoe kun je dan het bestaan van wetten veronderstellen? natuurwet voorbeeld van evolutie in de natuur. een verschijnsel werkt onder dezelfde omstandigheden hetzelfde. totdat het niet meer zo is neerland ooit was het een land van hoge bergen maar men vond dat maar niks want het was ongelijk en slordig daarom zijn de bergen opgeruimd niet de uitgebreidheid (res extensa) bepaalt het zijnde van de natuur maar de traagheid van al het bestaande (res momentum?) - de traagheid van het bestaan nietszeggend juist als ik heel tevreden ben over iets dat ik geschreven heb, blijkt het bij herlezing na enige tijd nietszeggend en zinloos noble portico "in places the sea had eaten out enormous blue grottoes. at one spot, several of these had broken into each other to form a huge domed cavern, the roof of which hung one hundred feet above the sea. the noble portico was flanked by giant pillars" ~douglas mawson noble portico~ in places the sea had eaten out enormous blue grottoes. at one spot, several of these had broken into each other to form a huge domed cavern, the roof of which hung one hundred feet above the sea. the noble portico was flanked by giant pillars (douglas mawson, the home of the blizzard) nom de plume zeg maar dag tegen je privacy; hoe gaan we overleven in de volledig transparante nieuwe orde? door je identiteit te faken non-abstract non-verbaal/niet verbale maar non-verbale communicatie is de norm en maat. verbale communicatie zou eigenlijk atypische communicatie moeten heten nooduitgang~ als mensen je ergens verkeerd kunnen begrijpen, zullen ze het niet nalaten. ze kiezen de snelste weg uit je redenering noodweer dat, met zijn groene licht, zijn bestendig donderen, de alles doordringende koude en de geur van herfst, dan toch nog overdrijft normaal wat jij normaal vindt vind ik raadselachtig en wat ik normaal vind vind jij onbegrijpelijk nu gaan ze uit elkaar om een koeievlaai te ontwijken. twee naar links. twee naar rechts. een naar rechts, een naar links. de man in het midden draait zich om en loopt terug, hij wordt nagestaard door de anderen nut al diegene voorbijgegaan voor met verrotte veronderstelsels, dingen die blijven kleven en plakken maar hun werk goed doen uitstekend verhullen, voornamelijk de onuitsprekelijkheid daar, zonet, ertussen, behelsen gelukkig nuttigheden als afwas, dagblad, navenant nutteloos/ik bestrijd alle pogingen kunst een nut toe te schrijven: kunst is de mens en de mens is kunst. al wordt dat af en toe vergeten occam's razor "never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything." william of ockham (1285-1349) occam's razor van alle vermoedens is die met de minste nieuwe elementen de goede: sluit juist nieuw inzicht uit. de praxis is altijd onverwacht en extreem is; nieuwe inzichten zijn nodig om verder te komen: de dialectische sprong; maar laat de razor vallen en elk exotisch idee moet gefalsificeerd oersprong dat je altijd weer uitkomt bij de doejong. dat je een principe nodig hebt om je te leiden in de chaos. het begin is hetzelfde als het einde of de entropie nu juist de opperste vorm van organisatie is of de grootst mogelijk chaos, dat is de kern van de betekenis van de menselijke kennis om mani padme hum het mantra van het grote mededogen: als iemand die je dierbaar is die overlijdt wordt je eerst (en tijdens dát moment) overspoeld door een enorme golf van mededogen voor het lijden dat diegene onderging in zijn hele leven om mani padme hum~ het mantra van het grote mededogen: als iemand die je dierbaar is die overlijdt wordt je eerst (en tijdens dát moment) overspoeld door een enorme golf van mededogen voor het lijden dat diegene onderging in zijn hele leven om mani padme hum~ het mantra van het grote mededogen. als iemand die je dierbaar is die overlijdt wordt je eerst (en op dát moment) overspoeld door een enorme golf van mededogen voor al het lijden van het leven dat diegene doorstond omkijkdag die dag dat je zoveel foto's en video's hebt opgenomen dat je niet meer genoeg tijd in je leven over hebt om alles te bekijken onbevattelijk je hoeft niet alles meteen te begrijpen; de wereld is mooi omdat hij onbegrijpelijk is onbezield als je machines (onbezielde energie) nodig hebt om je doel te bereiken ga je te snel of wil je teveel of beide ondeel is het denkbaar een complex apparaat te maken dat maar één onderdeel beslaat. zoals het ene orgaan niet is te scheiden van het andere onderbreking het leven is onderbrekingen die dan onderbroken worden waar je nooit meer uitkomt. het leven is een onderbreking onderwater zijn stenen mooier en duidelijker onderzoek/de natuur opnieuw op basis van eigen ervaring en waarneming oneindigtallig het oneindigtallig stelsel: elk getal heeft maar één positie maar er zijn oneindig veel symbolen. elk getal heeft zijn eigen symbool ongrijpbaar~ god is al het onbegrepene en onbegrijpelijke; de vraag is: wordt god groter of kleiner met onze toenemende kennis? onmeunocratie hoe groter de staat, hoe minder democratisch. ga maar na: in een staat met oneindig veel kiezers betekent je stem niets meer ontdaan thomas van aquino ontdeed de natuur van haar geesten; rené descartes ontdeed de dieren van hun ziel ontdaan van betekenis ontdaan van betekenis onthouding onthou alleen nog dingen die wezenlijk anders zijn dan andere dingen en dan daarvan alleen díe dingen die anders zijn; de rest meedogenloos vergeten onthouding~ over de houding ten opzichte van de werkelijkheid ontkoppeling hoe iets autonoom en ongebonden in meer (ruimtelijke) dimensies gezien juist verbonden met iets anders blijkt te zien ontlossing een oplossing voor een onbekend probleem ontsnapping om te weten wat begrijpen is moet je eerst weten wat níet begrijpen is. soms begrijp je niet dat iemand iets niet snapt. soms zeg je dat je iets snapt omdat het je niet interesseert ontvangst~ net boven de bomen op de rug van de pas zie je het dak van het huis van de kluizenaar rood afstekend tegen de blauwegroene wand van de hoge berg; het is groot en alle gemakken voorzien; je bent er welkom maar je zult hem er nooit aantreffen ontzettende bewoordingen de verschuiving, het ontzetten van woorden en betekenissen in finnegan's wake onvolledigheid je doet de werkelijkheid onrecht als je volledig wilt zijn in de weergave ervan. probeer liever onvolledig te zijn. dat is echter onweer "dat met aanwakkerende wind de bomen striemt en de onderkant hunner blaren tegen de donkere lucht laat lichten" (vl., silvus bitte) onwillig ik ben niet van de wil. wil is een construct. een verzinsel. net als god. de wereld is beter te verklaren zonder wil. en god. dan voel ik me verlaten en leeg, wil ik dat wel? onwillig~ ik ben niet van de wil. wil is een construct. een verzinsel. net als god. de wereld is beter te verklaren zonder wil. en god onwillig~ ik ben niet van de wil. wil is een construct. een verzinsel. net als god. de wereld is beter te verklaren zonder wil. en god. dan voel ik me verlaten en leeg, wil ik dat wel? oorlogsgehakt~ recept van mijn moeder die het nog wist van haar moeder. om toch gehaktballen te kunnen draaien als je weinig tot geen vlees hebt: verkruimeld roggebrood, paneermeel, kruiden, ui, ei, smeerleverworst (saks of kalf), en wat je hebt aan gehakt oorspronkelijk de kunstenaar gaat terug naar de oorsprong: hoe zat het ook alweer? waarom doen we dit? waar gaat dit over? oorzaak en gevolg, woord en volgorde, schuld en boete oostindische kers (nasturtia,) blad, bloem en vrucht zijn eetbaar. goede bron van ascorbinezuur. de vrucht kan als kappertje ingelegd worden. op een vorstvrije plaats groeit het hele jaar door opborrelen : de geur van net gekookt water brengt veel herinneringen van lang geleden naar boven opborrelen de geur van vers gekookt water brengt veel herinneringen naar boven: van warmwaterkruiken en stoomstrijkijzers opborrelen~ de geur van net gekookt water brengt veel herinneringen van lang geleden naar boven openbaring dat grotschilders de moeilijke grotten opzochten. omdat de vorm zich in díe muren openbaarde en niet andere mensen het publiek waren maar de natuur(god) zelf openbaring des te meer de natuur zichzelf openbaart in een (kunst)werk, des te beter. minder inbreng van de kunstenaar zelf maakt een sterker werk oplossing in ruis lost ruimte op. stilstaande ruis en bewegende ruis (waar iemand voorbij liep) optellen elk element kun je tellen maar is daardoor anders van de anderen. dus niet meer van hetzelfde orde komt vanzelf; netjes gestapelde materie die overal even warm is: de nuance van de entropie orion markant sterrebeeld dat des winters opkomt om een uur of zeven. vroeger stond het bekend als freya's spinnewiel ötzi was around 46 when he died. with not an ounce of excess fat. he had brown eyes, a beard, long hair and 61 tattoos. but these were not ornamental but medicinal. they correspond to pressure points used in acupuncture today/http://m.phys.org/news/2016-09-stone-age-mummy-revealing-secrets.html oude spijsolie goed voor het aanmaken van de houtkachel en voor het smeren van de ketting van de kettingzaag our educational system is like an automobile which has strong rear lights, brightly illuminating the past. but looking forward, things are barely discernible." --hermann oberth on the german system of education --hermann oberth https://en.wikipedia.org/wiki/hermann_oberth over de kunst van het begrijpen over de zwaarte/studie van de verbeelding van enige modellen van de zwaartekracht. zoals de puntrotatie en het krimpen van de ruimte overdingen dingen doen die je anders nooit zou doen: functionaliteit invullen omdat apparaten het kunnen paardevlees omdat de germanen paarden offerden aan wodan was eten van paardevlees na de kerstening taboe. en dat is het nog steeds. schande! padvinder kunst is de gids van de geest in het dialectische proces; ze neemt je bij de hand en laat je zien dat er toch veel te zien is in het donkere bos—als je er maar binnen gaat paisaje de memoria cuando ya reconoces un lugar aunque vienes de otro lado que otra vez paisaje de memoria~ cuando ya reconoces un lugar aunque vienes de otro lado que otra vez paleotheologie over de tijd dat theologie en fysica nog één waren pan militaris romeins soldatenbrood; ongegist brood; zout, water, meel; in een pan zonder olie of een op een platte steen in het vuur paniekknoop~ hetzelfde als een hangmatknoop. hoe ging hij ook alweer? panisme video's gemaakt tijdens het koken in de oneindige diepte van de pan panjepanje~ ritselen, regelen. (kiswahili) letterlijk: het pad van de rat panlinguïst~ iemand die gelooft dat alles is uit te drukken in taal panne~ eenakter over twee stellen die tegelijkertijd panne krijgen aan weerszijden van de weg panridder~ op zijn hoofd droeg hij een oude pan die hij van zijn vrouw gekregen had. de pan was lek maar dat deerde de ridder niet panscientist~ iemand die gelooft dat de hele werkelijkheid bedekt wordt door de wetenschappelijke methode par temps de pluie partizanenkoorts de partizaan wist alleen dat ze agfa heette, want dat stond achter op de foto. ze was duidelijk niet van hier: die wenkbrauwen, die volle lippen zag je hier niet pas in de beperking toont zich de meester /goethe pekeldruk een duurzame, experimentele variant van de marmerdruk: lage bak vullen met pekel (water verzadigd met zout) daarop verdunde acrylverf; het water al dan niet bewegen; papier er vlak opleggen; verf laten intrekken; eraf halen en liggend laten drogen pekeldruk een duurzame, experimentele variant van de marmerdruk: lage bak vullen met pekel (water verzadigd met zout) daarop verdunde acrylverf; het water al dan niet bewegen; papier er vlak opleggen; verf laten intrekken; eraf halen en liggend laten drogen peña/een knokkelige bergtop. als een vuist penca blanca een varieteit van snijbiet (acelga). paksoi-achtige grote bladeren penseren denken met je penseel penúltimo één-na-laatste; een spanjaard zal nooit "laatste" zeggen maar altijd "één-na-laatste"; anders brengt het ongeluk; "penúltimo whisky" https://t.co/y9xw59rhwr https://t.co/tv9bzj3zxb periodiek~ installatievoorstel middels een ware ruisbron stuurt een beschouwer een schermvulling, online, realtime en multi-user permacultuur~ manier van tuinieren die het bijzonder goed doet in powerpointpresentaties pesanteur huygens volgt descartes in diens voorstelling van de wervelingen maar werkt dat verder uit; de zwaarte zou het gevolg zijn van een draaiing van de æther; zoals zijn model van zegellak op de draaitafel het in twee dimensies laat zien maar dan vertaald naar drie dimensies pesanteur zwaarte volgens huygens: dat alle voorwerpen vrijelijk een complexe draaiing meekrijgen die hun onderlinge toestand en oriëntatie ongemoeid laat maar ze wel naar elkaar toe beweegt piblokto~ als een inuit doordraait en schreeuwend, nakend en malend rondloopt heet dat volgens robert peary piblokto piepe la republique~ hoe de muizen hun eigen republiek uitriepen en de wereld voortaan regeerden zoals zij het goed achtten en alles ging zoals het hoorde. en de olifanten precies volgens plan de oude stad opruimden en de slang gehoorzaam alle misdadigers vond en opat pilspannekoekjes met zelfgemaakte appelcompôte pisbakkenstaal~ deze tang is gemaakt van pisbakkenstaal: als iets van slecht staal gemaakt is (ferdinand) pisgele tornado~ samenwerkingsverband van abel boerema, huyb stegeman en thomas van putten. 1994 o.m. project ruiseiland plaatsen dat je een plek al herkent zelfs als je van een heel andere kant komt plan b~ er is geen plan b. ga terug naar plan a! platoons~ het lijkt me dat volgens plato iets móet bestaan als je het kan bedenken; dat er toen geen scheiding was tussen hoofd en wereld plint er is iets in de kamer. maar de kamer is leeg. denkt hij terwijl hij open ogen de donkere kamer rondkijkt. plinten kruipen over de vloer langs de muren, terwijl een pvc-buis daar overheen gebogen om een stopcontact op geringe hoogte te bereiken pompoensoep/water, zout, pompoen, knoflook, rode peper, kerrie, gemberbollen. koken, afgieten en pureren popcorn/mijn favoriete deuntje van stan free uit 1972, mijn favoriete jaar http://blogfiles.wfmu.org/kg/popcorn/hot-butter-popcorn.mp3 kraftwerk-versie: blogfiles.wfmu.org/kg/popcorn/kraftwerk-popcorn.mp3 popeye's boomhut/(de skele man) als voorbeeld van een mooi huis populisme wees toch niet verbaasd over het toenemende populisme als je door je ongebreidelde geeuwhonger van de kritische burger een gemakzuchtige consument heb gemaakt populisme/mijn geest is als een lange laan met populieren die ver voorbij de horizon verdwijnt. als ik in de ene boom zit weet ik niet meer wat ik in de andere boom dacht portolaan handgetekende zeekaart, 13e eeuw of later. komt van portolani is afgeleid van het latijnse portus, haven (wikipedia) potentiaal~ afstand is vermogen. een scalair in de kansverdeling principe dat je altijd weer uitkomt bij de doejong. dat je een principe nodig hebt om je te leiden in de chaos. het begin is hetzelfde als het einde privatio boni/the absence of good. a theological doctrine that evil, unlike good, is insubstantial so thinking of it as an entity is misleading. instead, evil is rather the absence or lack ("privation") of good. it is attributed to st. augustine of hippo processen die beeld genereren zijn interessanter dan zelf bewust iets proberen te tekenen; marmerdruk, ruis, kreukels; het is onduidelijk, eindeloos, onaf en echt progressie de biologische evolutie is bij mensen allang vervangen door een culturele. het lichaam wordt alleen maar zwakker, omdat het niet meer hoeft. alle gebreken blijven in omloop. domheid is een pluspunt project gemini/een tweeling van een arme wasvrouw ontdekt waarom sokken verdwijnen in de wasmachine. samen met een zonderlinge uitvinder bouwen ze een enorm grote wasmachine om op zoek te gaan naar de sokken. dan bemoeit de geheime dienst zich ermee puntrotatie dat op een bol draaiend in vier dimensies rond een punt alle punten op de bol om elkaar heen draaien en hun orientatie ten opzichte van elkaar veranderen puntrotatie elk punt reist in tijd t over een cirkel die het snijvlak is van een vlak met de bol waarop ook het centrum van de bol ligt. alle punten van het oppervlak hebben een gemeenschappelijk punt waar om ze roteren - geen as. welke kant deze beweging opgaat is niet meer van belang puntrotatie~ dat alle punten op een bol in dezelfde tijd reizend over de oppervlak een rotatie rond het centrum maken in een vlak dat door het centrum gaat puntrotatie~ het is niet zo eenvoudig om een puntrotatie te maken: een rotatie in twee dimensies is voorstelbaar maar als je iets in drie dimensies vrijelijk om twee assen laat draaien krijg je niet een puntrotatie maar een eulerrotatie: er ontstaat een resultante as waaromheen de zaak draait; tenzij je iets vastzet puzza deeg van bloem, olijfolie, zout, azijn en bier. goed kneden en uitrollen en 15 min voorbakken op 180° dan omdraaien. beleg met diverse groenten, wat olijfolie, oregano, peper-op-zuur en geraspte kaas. 10 min afbakken op 150° quiet desperation henry david thoreau in walden: the mass of man lead lives of quiet desperation raam een gat in de muur; het is �n�i�e�t�s�,� �m�a�a�r� �j�e� �kunt erdoor naar buiten kijken a�l�s� �j�e� �b�i�n�n�e�n� �z�i�t�;� �n�o�g� �b�e�t�e�r� �i�s� �h�e�t� �o�m� �b�u�i�t�e�n� �t�e� �z�i�j�n raamvertelliing zal ik jou eens wat vertellen? over tellen en telramen en ramvertellingen raamvertelling ik zag niets toen ik door het raam naar buiten keek want het was donker. ik zag dat het koud was. ik was ziek en mocht al dagen niet naar buiten. ik zou het niet eens kunnen. uit het duister kwamen drie figuren aangelopen, en, ik wist niet wat ze van plan waren. wat waren ze van plan? raamvertelling/ik zie niets als ik door het raam naar buiten kijk want het is donker. ik zie dat het koud is. ik ben ziek en mag niet naar buiten. uit het duister komen drie figuren gelopen. ze lopen langs de heg. één kijkt om maar ziet niets. dan verdwijnen ze in de nacht. ik kruip weer in bed rabindranath tagore "de mens zoekt de mens in mij en ik? ik zie mezelf en ren naar buiten" (vertaling simon vinkenoog) radiator alles in de natuur genereert warmte. je kunt de stoffelijkheid definiëren als datgene dat warmte genereert. en warmte is ook elektromagnetische straling. alle electromagnetische straling veroorzaakt beweging. maar waar? als het vele atomen laat trillen het het infrarood rambam bijnaam van maimonides, een beroemde middeleeuwse arts. mogelijk heeft de uitdrukking 'krijg de rambam' daardoor de betekenis van een enge ziekte gekregen (wikipedia) ranunculus repens/kruipende boterbloem. vervelend onkruid. alleen uittrekken werkt, onderspitten werkt niet. giftig, maar eenmaal gedroogd kan het vee het eten re:volver de regisseur ontdekt dat er van een belangrijk vroeg werk van hem geen enkele kopie meer is; zelfs het scenario is verdwenen; alleen de poster is er nog; alsof hij nooit bestond; obsessief verzamelt hij de oude cast en crew om met hem deze film te recreëren; dan begint de film real "he had opened up for me the world of the real, of which i had known practically nothing and from which i had always shrunk."/jack london, the sea wolf rechteronderhoek is altijd saai volgens de wet van abel vooral in het werk van ferdinand peer recuerdo van zwerfvuil gevonden tijdens wandelingen. maak de schilderijen met de soplete rede afgeleide van het werkelijke onzichtbare denken rede de rede beweert alles te kunnen verklaren in woorden maar weet feitelijk niets rede de rede is een afgeleide van het werkelijke (onzichtbare) denken redeneer dat de rede maar een afgeleide is van het eigenlijk denken dat onzichtbaar en redeloos geschiedt (niet: verloopt) reductie als je tekent, of hertekent, ben je voortdurend aan het reduceren, op zoek naar de essentie reflectionisme beeldende kunst stroming ontwikkelt door de checheense kunstenaar kanton bubahsky waarin realiteit gelijkgeschakeld wordt met haar reflectie reflectionisme/beeldende kunst stroming ontwikkelt door de checheense kunstenaar kanton bubahsky waarin realiteit gelijkgeschakeld wordt met haar reflectie regel de herhaling en de uitzondering (het zelfde en het andere) regelaar komt kijken hoe de boer alles doet en schriijft dat op. komt later terug om te vertellen dat de boer het niet goed doet - boete - kippen zaaien oogsten kraaien regelgeving/in het chinees kun je niet je eigen woorden maken. alleen een centraal orgaan kan een woord verspreiden. dat zouden de regelbakkers hier ook wel willen regent in de regen draal ik; ik sta ergens bij stil, en denk na en dwaal af regilie obsessief geloof in de waarheid en werking van regelgeving reich calls such groups ghost populations, because they are identified by the echoes that they leave in genomes/not by bones or ancient dna. www.nature.com/news/human-evolution-the-neanderthal-in-the-family-1.14932 reinheitsgebot wet die stelt dat bier alleen mag bestaan uit bier, gerstemout en hop. uitgevaardigd in 1516 in beieren was het de eerste voedingswet religie de storm van onbegrijpelijke maar aanwezige gevoelens is het voor de rede ondoordringbare domein van de driften die het daarom het god noemt. religie is de verzameling van alle instincten van de mens, al het dierlijke wat wij bezitten. en misschien het meest kostbare renault 5 électrique en 1971, edf et renault étudient une r5 àmoteur électrique. la citadine électrique est capable de pointes à 80 km/h et ses batteries au plomb allégées permettent une autonomie allant jusqu'à 110 km. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/renault_5 resolution making your decision meet the situation rest ons op de gebarsten lippen - als ik ze krul proef ik van dat rode spul - de laatste vraag: zou ik kou vatten, zonder mijn stalen kraag? reuzenland/er is rook op de top van de berg. ook reuzen hebben het koud. kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn alle sporen verdwenen rijkdom en eenvoud liggen dicht bij elkaar: goed bier, brood en kaas. meer heb je niet nodig rimpeling de rimpeltjes in de voeten van de man van zes miljoen in het titelfilmpje/bij elke voet die ik zie moet ik daar aan denken robert k. nilsen interessante noorse geometrisch-abstracte schilder http://www.robert-nilsen.com/images/rn_hu_13-2.jpg roblinal ontwikkelaar van eikels (zit meer loog in) #organogram rocketstove roman 1 er is iets in de kamer. maar de kamer is leeg. denkt roman terwijl hij met de ogen wijdopen de donkere kamer rondkijkt. roman 2 er kruipen plinten over de vloer langs de muren, terwijl een pvc-buis daar overheen gebogen is om een stopcontact op geringe hoogte te bereiken. roman 3 op het plafond lopen er stralen licht van rechts naar links van een auto buiten die voorbij rijdt. aan het eind, tegen de muur tellen ze elkaar op en sterven weg. net als het geluid van de auto die in de nacht verdwijnt. roman 4 twee meisjes fietsen voorbij. ze giechelen als ze in van de natrium verlichte gladde weg plots het donkere en onregelmatige zandpad op fietsen. roman 5 onder hun fietslamplicht zien de oneffenheden eruit als grote kloven en gaten in hard graniet. ze verstevigen de greep op het stuur en wachten op de klappen. roughing it/mark twain http://t.co/nmyaijhzfp ruimte is niet krom maar krimpt. je kunt ook zeggen, alles groeit behalve ruimte ruimterotatie een rotatie in 2 dimensies is voorstelbaar maar als je iets in 3 dimensies vrijelijk om 2 assen laat draaien krijg je niet een p u n t r o t a t i e maar een e u l e r r o t a t i e: er ontstaat een nieuwe as waarom heen de zaak draait ruis uit de ruis komt de vorm. de ruis is de ether én de ruimte. de ruis is de middenstof en al wat zonder taal is. alles vloeit voort uit de ruis. in de ruis ziet de mens de wereld ruis~ "around 1% of the static picked up on old tv sets comes from afterglow of the big bang when the universe was born" http://twitter.com/marsrader/status/693894381766447104/photo/1 ruisreus uit zijn vlees werd de aarde geschapen, de zee uit zijn zweet , uit zijn beenderen de bergen, uit zijn haren de boomen ... (edda) ruisspiegel installatie in wording. een spiegel waarin je jezelf niet ziet en daardoor juist wel ruscus aculeatus/muisdoorn, rusco, butchers broom. familie van de asperge, groenblijvend. de rode besjes zijn oneetbaar maar de geroosterde besjes als koffie substituut. op fontebona sailing alone around the world van joshua slocum. na moby dick het belangrijkste boek vóór de verschijning van finnegan's wake sailing alone around the world/joshua slocum http://t.co/ogpem6zvgd samenwering samenzweringstheorie mensen die overal de hand van het kwade in zien gaan ervan uit dat de mens zo geniaal is dat alle nare zaken die haar overkomen wel bedoeld moeten zijn, door het kwade genius. ik geloof dat de mens zwak en dom is sandwichspread gekookte kikkererwten plus kookvocht, mosterd, sambal (badjak), azijn (of augurkenvocht), dille, zout, kerrie (kurkuma); staafmixen en daarna olie erdoor mixen sandwichspread/gekookte kikkererwten pureren met mosterd, sambal, mayonaise, rode peper in het zuur en dille; daarna fijngesneden augurken toevoegen santiamen spaans; in een oogwenk sardónix genesis 2:12: en het goud van dit land is goed; daar is ook bedólah, en de steen sardónix schaapskooi uitspanning in wierden van de vader van de vader van mijn moeder. tweemaal verbrand door "die fien' oet rijss'n" schaduw pas als er licht is komt er schaduw, jaja. engels maakr het verschil tussen shade en shadow; in het nederlands is dat niet meer; shadow is slagschaduw schapenscheren/(fontebona manier ) op een kant leggen, langs de achterpoot omhoog tot die kant gedaan is, dan rechtop zetten en de rest doen. eventueel bijpunten, vooral op borst en buik schellen als ik mijn oorbeschermers op zet hoor ik andere, diepere geluiden. zijn er ook dingen die je alleen kunt zien met je ogen dicht? schepnet met twee slangklemmen stevig bevestigen aan een (bezem)steel; dik ijzerdraad voor de ring gebruiken en een lange zak: je moet het snel kunnen bewegen in het vertragende water, daarom moet het sterk zijn (ferdinand) scherpte is onscherpte die je niet kunt zien (arthur verkoren) schilderboek de kunst van het begrijpen en het begrijpen van de kunst schilderboek one-on-one kenning palimpsest schilderboek van ferdinand peer/meesterwerk over de samenhang der dingen. over fourier, de fase, het getal, de kunst en de werkelijkheid. over de kunst van het begrijpen en het begrijpen van de kunst. dit boek is ook wel bekend als "kanton bubahsky's vademecum" schilderkunsten natuurkunde en wiskunde zijn ander vormen van (schilder)kunst: de werkelijkheid vangen in een model schoorsteen er komt rook uit de top van de berg. ook reuzen hebben het koud. kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn alle sporen verdwenen schoot dat ik vergeefs zocht mijn doelen te bereiken en dat wat me in de schoot geworpen werd niet zag of waardeerde schoot/dat ik vergeefs zocht mijn doelen te bereiken en dat wat me in de schoot geworpen werd niet zag of waardeerde schuifmaat/het zou me niks verbazen als alle constanten in de natuur(kunde) langzaam verschuiven scouwen es een weten wiseloes dat boven redene blivet altoes ...onwise es boven redene, niet daer sonder. si siet alle dinc sonder wonder; verwonderen es daer beneden; sonder verwonderen es scouwende leven. (ruusbroec, “van den xij beghinen”) scouwen~ es een weten wiseloes dat boven redene blivet altoes. het en mach in redenen niet dalen, ende redene en maecht boven hare niet herhalen. verclaerde onwise es spieghel fijn daer god in licht sinen eewighen schijn. onwise die es sonder maniere, daer alle redelijcke werken in falieren. onwise en es god niet, maer // si es dat licht daermen mede siet. die in onwisen wandelen in godlijcken lichte, si sien in hem een ongestichte. onwise es boven redene, niet daer sonder. si siet alle dinc sonder wonder; verwonderen es daer beneden; sonder verwonderen es scouwende leven. onwise siet, maer si en weet wat, boven al, noch dit noch dat. nu moetic rimen laten bliven, salic scouwen clare bescriven (ruusbroec, van den xij beghinen) sea-wolf, the/jack london http://www.gutenberg.org/files/1074/1074-h/1074-h.htm seconde waarom heet de seconde seconde? dat betekent tweede. maar waarom? seconde/we zijn in staat een seconde lang een seconde terug te brengen. precies een seconde. en die seconde kunnen we van alle kanten bekijken, eindeloos selfie alleen politici geloven dat de politiek de samenleving bestuurt en alleen marketeers geloven dat reclame waarheid bevat sendas perdidas en el bosque hay caminos que se pierden de repente en lo intransitado. cada una corre aparte, pero en el mismo bosque. a menudo causan la impresión de ser iguales pero solo lo son en apariencia. los leñadores los conocen. saben lo que significa estar en una ~martin heidegger sendas perdidas~ Holz es un antiguo nombre que en alemán significa bosque. En el bosque hay caminos que las más veces se pierden de repente en lo intransitado. Se llaman "sendas perdidas" (Holzwege). Cada una de ellas corre aparte, pero en el mismo bosque. A menudo causan la impresión de ser iguales, pero solo lo son en apariencia. Los leñadores y guardabosques conocen esas sendas. Saben lo que significa estar en una senda perdida (Martin Heidegger) septic tank vergaarbak waarin droge en natte delen in de ontlasting; niet voor grijs water; om het hygienisch en kiemvrij te makenmoet het looswater eerst nog en drainagevel of hylofytenfilter passeren; gebruik geen oplosmiddelen of bacteriedoders serapias lingua gewone tongorchis; twee of drie origami-vormige roze bloemen waar een bordeaux-rode tong uitsteekt serapias lingua/gewone tongorchis https://t.co/0ihajffokm silvus bitte sin prisa pero sin pausa :manuel sinasappel in een schrift met oneindig veel tekens - een soort superchinees - zijn alle teksten 1 teken lang skarn donkere kalksteensoort waarin goud kan zitten. verwant aan dolomía <33a86e18.jpg> slangewarmte/de makkelijkste manier om warm water te krijgen is een lange slang in het veld te leggen en te wachten op de zon slavenketen dat loopt zo licht. de zon in het gezicht en de gang achterna. wie zou er klagen? wij hebben toch allemaal lege magen slavenketen/het is zo licht lopen. die daar vooraan zal zeker en vast de weg wel weten. wie zou er klagen? wij hebben toch zeker allen lege magen. de ketens zijn zo diep al ingesleten, onze vragen reeds lang vergeten sleutelbloem de bloem van de sleutelbloem kun je eten en is ook lekker. de (jonge) bladeren eet je als spinazie. de bloem van de gaspeldoorn kun je ook eten maar die smaakt naar rauwe bonen slingeringen de versnellingen en vertragingen in de tijdsnelheid; slingers met slingers (fourier) slingeringen de versnellingen en vertragingen in de tijdsnelheid; slingers met slingers (fourier) smoesje maar daarmee nam zij geen genoegen: hoe kom je daarbij? hoe weet je dat? - en ze ging door sneeuwkoningin/hans christian andersen http://www.beleven.org/verhaal/de_sneeuwkoningin snelheid is een positie (op een as in de ruimtetijd) sofa installatie 1994 statisch mobiel kritiek op de vr soorten modder /constituent van het kvademecum soorten modder er zit een klein beetje lucht in water en een klein beetje water in lucht. maar de overgang is heel wel te onderscheiden: claire et distincte soorten modder~ een roman over de wereld zonder mensen sophomore/wise fool. zo worden tweedejaars college studenten in de vs genoemd sorbus aria meelbes, mostaya. famille van de lijsterbes. de bladeren blijven in de herfst enige tijd wit en vormen zo een mooi contrast tegen de rode en bruine kruinen eromheen sorbus aucuparia wilde lijsterbes. serbal de los cazadores souvenir als je vuur kunt maken heb je wat van afrika bij je spaans spaans is een compacte maar niet al te flexibele taal. niet dialectisch. de dingen zijn er vast en onveranderlijk en alles dat er is heeft een naam en alles dat geen naam heeft is er niet. het past goed bij een aristoteliaans wereldbeeld spiegel een schilderij is de spiegel van de geest een spiegel van de werkellijkheid een venster op alle mogelijkheden (contingenties) in de blik van beschouwer spiegel historiaal/een encyclopedie als reflectie van de wereld kennis spiegelbeeld een spiegel onder de juiste hoek en de juiste afstand geeft geen zelfportret maar een portret van de ander spielerei al het beleid dat niet gericht is op een vermindering van de wereldbevolking is spielerei, fröbelen in de marge spijkers het avondmaal was heerlijk, de wijn bijzonder, de bediening foutloos en het bed was warm en zacht, de lakens fris en glad maar zegt u me toch waar die twee spijkers in de balk van het plafond toe dienen. de hele nacht lag ik wakker omdat ik niet begreep waar toe ze dienden spin/de (punt)rotatie is geen onbekende in de kwantummechanica. alleen heet het daar 'spin' splinterkunde fysica van elementaire deeltjes is het kapotslaan van een vaas en dan stellen dat die was opgebouwd uit scherven en splinters spoon boy "do not try and bend the spoon. that's impossible. instead… only try to realize the truth" neo: "what truth?" spoon boy: "there is no spoon" neo: "there is no spoon?" spoon boy: "then you'll see, that it is not the spoon that bends, it is only yourself" --the matrix sporkehout vuilboom, rhamnus frangula (frangula alnus). waardplant van de citroenvlinder; de schapen zijn er ook heel dol op spray gebouwd door joshua slocum met de lijnen van een oude oesterkotter van dezelfde naam. hij voer er als eerste solo mee rond de wereld spullen van spolia (spoils])? mensen eigenlijkzijn een soort chimpanzees die ze hebben wijsgemaakt dat ze allerlei spullen nodig hebben staande~ niet de uitgebreidheid (res extensa) bepaalt het zijnde van de natuur maar de traagheid van al het bestaande~ de traagheid van het bestaan~ als de traagheid er niet was zou oorzaak en gevolg samenvallen en het heelal al voorbij zijn~ het weer is een mooi voorbeeld van traagheid staat/de staat moet het goede voor hebben met ál zijn burgers. anders is het geen staat maar een criminele organisatie stack overflow 2 stacks vormen elkaars geheugen modulerend rond de nul stadzicht/in de stad leer je niet meer te zien of te horen. in veld en beemd moet je dat weer áfleren om te horen en te zien dat het vol zit met leven staken als in een verlaten dorpskern een bebouwing van staken en aarde strak afgetekend tegen een blauwwitheldere lucht als mierenhoop omhoogstekend neergeregend afgesmolten leem naast hoopjes gras rond grijsdode takken als anorganische kernen krommen zich van de aarde het leven aanwijzend stalsel (over de aantallen per getal) waar vorm symbool waarde getal en eigenschap elkaar ontmoeten. elk oneindigtallig getal is een diamantgetal. kies je stalsel om te comprimeren. in welk stalsel is een getal diamant? zijn er getallen die in alle stalsels diamant zijn? standpuntloze ruimte/kent geen a b s o l u u t referentiepunt en is relatief en oneindig in alle opzichten. in deze ruimte vervalt elke p u n t r o t a t i e tot een e u l e r r o t a t i e en is z w a a r t e k r a c h t onmogelijk status van de dader/over ongewenste intimiteiten in cyberspace. 1993 vrproject van ubique (presentatie in paleis de schone kunsten, antwerpen culturele hoofdstad) stevie/'a coruscating whirl of circles that by their tangled multitude of repeated curves, uniformity of form, and confusion of intersecting lines suggested a rendering of cosmic chaos, the symbolism of a mad art attempting the inconceivable' /the secret agent, joseph conrad stinkende gouwe het gele sap heeft vanwege het hoge jodiumgehalte volgens sommigen (efren) een antiseptische werking stoel een stoel ontstaat als je er op gaat zitten stom ga er van uit dat als je iemand niet begrijpt dat die iemand dus stom is en er niet toe doet strand soort modder. grenszone tussen drie andere soorten modder #soortenmodder streven probeer niets, hoop niets, betreur niets, vraag niets en vrees niets maar leef en verwonder strooien dood een hero:ische dood willen de mensen niet meer. ze zoeken de strooien dood: overlijden in bed. voor een oude germaan het ergste dat er was strooien dood overlijden in bed. geen groter schande. de verloren gegane mannelijke deugden in zowel man áls vrouw zien en dan verbaasd zijn over zinloos geweld, sensatiezucht, autisme etc... en vergis je niet de vrouwen wouwen vroeger ook geen strooien dood stuccen bovenaan beginnen (!), goed nathouden, mortel op de achterkant van de troffel tegen de vorige aanleggen en vlaksmeren in één beweging subject en object~ bestaan alleen in taal; er wordt de suggestie gewekt dat ze bestaan en dat ze tegengesteld zijn; vervolgens krijg je vijfhonderd jaar debat; alsof er een objectief te generaliseren subject bestaat; om daarna ze weer bij elkaar te brengen met vergevingsgezinde dialectiek subsidie is in eerste plaats een sturingsmiddel van de uitgevende instantie: blijf daar verre van omdat het je belemmert in je ontwikkeling suillus luteus/bruine ringboleet. eetbaar. herkenbaar aan ringresten. hydrofaan met een slijmerige maar afstroopbare hoedhuid. vaak wat later dan andere boleten (tot april!) summae/het opsommen en classificeren als hoogste vorm van scholastische kennis tegenover de dialectiek: de wetenschap die zichzelf voortdurend verandert door de vergaarde kennis van het bestudeerde surface emphasize the pattern which is already present in the surface of the noise (ruis) systeemrijm het estetische genoegen van inzien hoe iets in elkaar steekt t o r t a s f r i t a s deeg van half bloem half repostería, zout, olie en relatief veel (gestarte) gist; kneden; rijzen; kneden en op een plank in vierkantjes van 5x5cm snijden; half uur rijzen en bakken in veel olie (agustina) taal kan alleen iets overbrengen als de ander dezelfde ervaringen en achtergrond heeft als de spreker en het ook nog eens een keer helemaal eens is. anders gaat het mis (net sociale media) taaldingen subject en object zijn taaldingen; er wordt de suggestie gewekt dat ze bestaan en dat ze tegengesteld zijn; vervolgens krijg je vijfhonderd jaar debat; alsof er een objectief te generaliseren subject bestaat; om daarna ze weer bij elkaar te brengen met vergevingsgezinde dialectiek taalgrens accepteer ik een wereldbeeld dat door taal gedicteerd wordt terwijl ik weet dat er ook velen zijn die er anders over denken maar dat niet kunnen uitspreken omdat hun de woorden ontbreken. makkelijker is het om gewoon onder kunstenaars te blijven dan de wereld te veranderen tabayón~ "en asturiano, un 'tabayón' es una cascada pequeña, un salto de agua, con frecuencia sobre roca lisa" http://pindio-pindio.blogspot.com/2017/11/tarna-el-tabayon-del-mongayu-mongayu-la.html takkenis~ al die vuren, al die takken. elke tak moet je leren kennen om hem in het vuur te kunnen gebruiken. en dan is hij verbrand en komt de volgende. en dat al miljoenen jaren lang door miljarden mensen biljoenen takken die gekend zijn tal of talnotatie de ordening van tellen en noteren van getallen, bv, unair, binair, decimaal, pi, oneindig (eental) talent in deze wereld moet je of heel talig zijn - of heel beeldig talig hoe meer taal een dier heeft, hoe dommer het is tangentialisme/periode in het werk van ferdinand peer rond 2002/3. gekenmerkt door evenwijdigheid en duidelijkheid spreekt het iedereen keihard aan <35e20c34.jpg> <72b447de.jpg> tardenoisien voorzover ik weet de eerste stijlindustrie van werktuigen met niet-functionele kenmerken uit de midden-steentijd taxus/de boom waar al sinds homerus' dagen schietbogen van gemaakt worden, is die genoemd naar de boog zelf: 'toxon' in het grieks? en het woord 'schieten' is dat ook niet net als 'boog' een synoniem voor tak of twijg? technologie het is een misverstand te denken dat techniek geleid wordt door wetenschap en rede; techniek ontwikkelt zich grotendeels zelf; door evolutie; het is een blind, onredelijk en autonoom proces technologie het is een misverstand te denken dat techniek geleidt wordt door wetenschap en rede; techniek ontwikkelt zich grotendeels zelf; door evolutie; het is een blind en onredelijk proces tegenal het tegenheelal ontvouwt zich grotendeels in de t e g e n t i j d. soms zijn er fragmenten van in ons heelal en tijd te zien omdat de tijd niet overal even glad is tegenweer een verweerde spiegel waar de werkelijkheid door de reflectie kiert tegenwoordig zijn alleen feiten die níet fotografisch zijn vastgelegd bijzonder en gedenkwaardig tegenwoordigheid/raadselachtig hoe snel je dingen vergeet, angstwekkend hoe sluipend vergeten zaken hun opwachting maken in het portiek der tegenwoordigheid tegenwoordigheid~ als in een verlaten dorpskern een bebouwing van staken en aarde strak afgetekend tegen een blauwwitheldere lucht als een mierenhoop omhoogstekend neergeregend afgesmolten leem naast hoopjes gras rond grijsdode takken als anorganische kernen krommen zij zich van de aarde het leven aanwijzend. als herhaalde waarschuwingen van een verre kennis. verbeten opblijven van een kleuter. zal het zich kijken laten. als kleine achteraf gemerkte kladjes. als het sluiten van de handen, het schijnduister van de nacht. als kastanjeboomschaduwen ontsluierd van het licht verheldert de ruimte. in mij krijt het, blij, binnen te gaan in de razende tunnel. het natriumlicht dat oranje spat tegen het paarse omspansel knalt de lyriek uit elkaar in rondspinnende splinters. zijn betekenis en verwachting afgeknelde zenuwuiteinden. een kristal tot zand geknapt. raadselachtig hoe snel je dingen vergeet, angstwekkend hoe sluipend vergeten zaken hun opwachting maken in het portiek der tegenwoordigheid teken iets staat voor zichzelf of voor iets anders terra sigillata romeins rood geglazuurd aardewerk met rolstempeldecoratie teslaspoel als energie-opslag een wisselstroomvliegwiel. zie wisselstroomaccu the barefoot architect: a handbook for green building/johan van lengen, johan van lengen (illustrator) http://t.co/lzh3lfhlcy the death of fair trade can partly be laid at the door of the eu. its treatment of former colonies, [by] restricting tariff-free trade to "primary produce" so that the profitable part of the businesses, manufacture, is protected https://www.theguardian.com/global-development/2019/jul/26/unsavoury the last american man/elizabeth gilbert the north pole /robert e. peary the sea-wolf/jack london the secret agent/joseph conrad http://www.gutenberg.org/files/974/974-h/974-h.htm the tradition of splashing cold water on your face to refresh yourself isn’t just an empty ritual/it provokes a physical change within us/http://ideas.ted.com/science_of_freediving/ thomas (apostel)~ "de beschermheilige van diverse beroepsgroepen: architecten, landmeters, timmerlieden, steenhouwers en andere bouwvakkers, en theologen. ook wordt hij door gelovigen aangeroepen tegen blindheid, rugpijn en voor een goed huwelijk" (wikipedia) thoreau "we are conscious of an animal in us which awakens in proportion as our higher nature slumbers. it is reptile and sensual, and perhaps cannot be wholly expelled; like the worms which, even in life and health, occupy our bodies. possibly we may withdraw from it, but never change its nature" thorough thoreau edward emerson, the son of waldo emerson, is very clear. in a letter to dr. loring holmes dodd, october 11, 1918, he wrote: “we always called my friend thó-row, the h sounded, and accent on the first syllable.” [the goddard biblio log, spring 1973, p. 7] tijd en plaats stelling: elke lokaal systeem met dezelfde snelheid heeft dezelfde tijd (ongeacht waar constituenten vandaan komen en welke snelheid ze hebben tov iets anders) dat betekent dat ongeacht verschil in afstand maar een richting heeft: het is als perspectief tijdsteen/einstein zegt het zelf: ergens wordt tijd gemaakt. ergens komt het vandaan. ergens is er een bron van tijd/dat heeft hij nooit gezegd toegankelijke kunst dat grotschilders de moeilijke grotten opzochten. niet omdat ze ontoegankelijk zijn maar omdat de vorm zich in díe muren openbaarde toestand een hash van de nieuwe string die zich verhoudt tot de hash van de vorige string toestand een hash van de nieuwe toestand die zich verhoudt tot de hash van de vorige toestand; dus een reeks heeft een hash; de reeks wordt gemodificeerd; de nieuwe hash heeft een relatie met de oude hash en de modificatie tortas fritas deeg van half bloem half repostería, zout, olie en relatief veel (gestarte) gist; kneden; rijzen; kneden en op een plank in vierkantjes van 5x5cm snijden; half uur rijzen en bakken in veel olie tot aan de weer verschrikkende dode lichamen in de geest. ze lijken geestig tot gespenste toch te gewoon voor het ogenblik, berustend, verhullend, ze lijken ontdaan van de waarheid. die zo in aller eenvoud afkomt van de mooiste tot nut van het algemeen bestrijd alle pogingen kunst een nut toe te schrijven. kunst is de mens en de mens is kunst. al wordt dat af en toe vergeten traagheid van het bestaande de werkelijkheid bestaat bij de gratie van de traagheid. als er geen hysterese was bestond er niks, waren er geen natuurkrachten traagheid van het bestaande~ alles bestaat vanwege de traagheid. anders had de oerknal zich in een oogwenk voltrokken, was alles al voorbij. traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alles. het leven is het venster van de hysterese traagheid van het bestaande~ het al bestaat vanwege de traagheid. anders had de oerknal zich in een oogwenk voltrokken, was alles al voorbij. traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alles. het leven is het venster van de hysterese tractorable als de trekker niet van de helling valt is het tractorable en dus interessanter voor boeren en dus meer weer waard tragische ruimte er zijn ook twee substanties die op elkaar inwerken en zo ruimte en zwaarte veroorzaken/de statische (appollonische) massaruimte en de bewegende (dyonisische) æther; in feite is alle massa met elkaar verbonden en blaast er æther tussendoor; nietzsche in space trasgu zijn de mythische trasgus van asturias nog levende kleine oermensen? ik kwam onlangs in het bos naast ons terrein een soort nest tegen waarvan de zin mij ontging. een hert of zwijn zie ik niet gras snijden en ergens naar toe slepen. maar dit alles bedacht ik pas veel later tricholoma saponaceum (zeepzwam) 2014.11.18 fontebona, op de weg boven de bron. astrid trizo/todoenuno, kant en klaar mengsel van scherp zand en grind om beton van te maken truth 'perhaps the facts most astounding and most real are never communicated by man to man' /walden, henry david thoreau tunnels:indroom video-installatie met lichteffecten. ook voor de betere bioscoop of toneelzaal tuur om met de natuur om te gaan hebben we methoden ontwikkeld. dat noemen we cultuur. wij en onze cultuur zijn onderdeel van de natuur twee meisjes fietsen voorbij. ze giechelen als ze in de nacht van het gladde asfalt de donkere en onregelmatige zandweg op fietsen. in de straal van hun fietslamp zien de kleine oneffenheden eruit als grote kloven in hard graniet. ze verstevigen de greep op het stuur en wachten op de klappen twee spijkers het avondmaal was heerlijk, de wijn bijzonder, de bediening foutloos, het bed warm en zacht en de lakens fris en glad maar zegt u me toch waar die twee spijkers in de balk van het plafond toe dienen. de hele nacht lag ik wakker want ik begreep niet waartoe ze dienden tweezijdigheid eerst was ik tegen - eenduidig is wat je moet zijn - maar nu ben ik voor omdat je zo met hetzelfde aantal tekens meer kunt overbrengen. meerdere betekenislagen geven minder schrijfwerk en minder dikke boeken twijfel/ik zal twijfelen aan u, u zult twijfelen aan mij two counterintuitive instances of statistical stationarity type archetypes en stereotypes zie je als je een egocentrische persoonlijkheid hebt: geen mens is te reduceren tot een type ubique martin sjardijn, wim nijenhuis, karoly toth, huyb stegeman, abel boerema, bert van riel, wolter schraa, jos post, thomas van putten uit jezelf begrijp je niets en laat je alles open maar wil men dat je het begrijpt dan er is begrip door acceptatie (overgave) of begrip door toeëigening (dialectiek) uitgebreid alles in de uitgebreidheid heeft ook een afmeting in 4d alleen in onze geest kan iets zuiver beperkt tot 3d zijn; heeft de 4dvorm te maken met de zwaarte; hebben twee voorwerpen met dezelfde afmetingen in 3d maar met verschillende afmetingen in 4d ook verschillende eigenschappen in 3d? uitvlucht dan maar naar de uitvluchten, de zeer strenge ernstige gelegenheden aan een bijzonder dierbaar wezen de woorden waard. straks lekker denken waar het gaat, dat zaad, zonder stil staan blijven hangen umberto eco, in de naam van de roos "ik bedacht dat de eenvoudigen daarom zo worden genoemd; alleen de machtigen weten altijd heel precies wie hun ware vijanden zijn" urschmerz "jener bild- und begrifflose widerschein des urschmerzes in der musik, mit seiner erlösung im scheine" ~friedrich nietzsche, der geburt die tragödie uurzaam/duurzaam ben je pas als je spaarzaam bent met alles inclusief jezelf en je uitgaven. en als je zelfs voor de kleinste klus alle tijd neemt (extreem laag uurloon) vaak begrijp ik mezelf niet. nu weet ik waarom. dat heeft ergens mee te maken vaak droom ik en heb ik dat niet eens door omdat het saaie en nietszeggende beelden zijn vaak droom ik terwijl ik waak en merk het niet omdat het saaie beelden zijn; toen ontdekte ik dat ik altijd droomde en vlak daarna dat ik die dromen kon volgen én kon sturen, althans dat dacht ik; mensen zeiden wat ik dacht dat ze zouden zeggen en dieren verschenen als ik ze droomde vaak ik droom terwijl ik waak en merk het niet. omdat het saaie beelden zijn. toen ontdekte ik dat ik altijd droomde en vlak daarna dat ik die dromen kon volgen én sturen, althans dat dacht ik; mensen zeiden wat ik droomde en dieren die ik zag verschenen van die vergeten buurten van vroeger die in je dromen vervormen tot vrijwel onherkenbare fantastische landschappen veldwerk in een weiland lopen drie mannen. ze kijken naar de grond. naar het gras en de klaver. er vliegt dan een leeuwerik boven hun hoofden. een boomtop in de omgeving ruist plotseling hoorbaar, door het gezang van de vogel. als ze verder lopen horen ze nu ook het ruizen van de andere bomen veldwerkers het zijn er drie. drie mannen van gelijke kleding, gelijke grootte, gelijke leeftijd. nu gaan ze uit elkaar om een koeievlaai te ontwijken. twee naar links. twee naar rechts. een naar rechts, een naar links veldwezen de man in het midden draait zich om en loopt terug, hij wordt nagestaard door de anderen. pas als de man uit het midden over het prikkeldraad stapt en over de dijkweg naar het dorp wandelt besluiten de twee achtergeblevenen hem te volgen verandering alle verandering is schijn, zegt parmenides—schijn is der mensen werkelijkheid verandering is schijn. als men aan iets in de toekomst kan denken, dan moet het nu al in de geest bestaan. als men zich iets herinnert, dan moet het in de geest aanwezig zijn. het zijnde ontstaat niet, verandert niet, gaat niet verloren, kent geen verscheidenheid: het is ondeelbaar één (parmenides) verberg de nieuwe berg verscheen ineens en niemand had hem ooit eerder gezien. was daar dan altijd mist? wat beweegt er op de helling. en hoe kom je er? verbouwen hij herkauwde de woorden in zijn hoofd en bouwde zijn land met bonen en ploegde lange rechte aren helemaal tot het begin verbouweraard hij herkauwde de woorden in zijn hoofd en bouwde zijn land met bonen en ploegde lange rechte aren helemaal tot het begin verdeling~ gedraagt een deeltje zich op kwantumniveau misschien statistisch omdat het óók meerdere deeltjes is? dat het dualisme ook zit in enkelvoud vs. meervoud? verdwaasd na de tweede zin raak ik vaak de weg al kwijt in mijn eigen verhaal vereenvoudiging kennis van de werkelijkheid is erkennen van de eenheid. hoe groter de kennis van de mens hoe meer hij de eenheid van de werkelijkheid realiseert. uiteindelijk is alles een. de wetenschap probeert te unificeren. wetenschap is een ander woord voor vereenvoudiging vergeefs zocht ik mijn eerzuchtige doelen te bereiken en zag niet hetgeen mij zomaar in de schoot geworpen werd vergif zij beklopt, verstijfd en verstikt al wat in wezen mijn gewezen wijlen wezen zijns uitmaakte, het besef. verrek de verleden tot een krampachtig wederleven. de stilstand achter de toestand van nu, gegeven is de te vergeven vergiffenis verhalen de mensen wonen niet in de werkelijke wereld maar in een wereld van symbolen en tekens; ze streven naar een zo groot mogelijke afwezigheid; het liefst zagen ze de wereld geleid door automatons terwijl ze zelf volledig afwezig zijn, opgegaan in het verhaal verhalen van een andere aard verhalen/in de wereld van taal worden alleen maar zaken geopenbaard die vertaalbaar zijn; die geordend kunnen worden volgens de regels van de taal; de werkwoorden; voor dit komt dat; de taal maakt de wereld tot een verhaal verheugd landschap dat je een plek herkent hoewel je van een andere kant komt als de vorige keer verklaring wetenschap verklaart een verschijnsel altijd alleen met het reeds bekende, nooit met het (nog) onbekende; sommige dingen moeten dan ook (even) onverklaard worden verklaard vermogen/niet het vermoeden maar de onderzoeker verandert door de waarneming veronderstelling/doe de dingen met aandacht. denk erover na: waarom doe ik dit zus en niet zo? dat scheelt uitleg. veronderstel niks verrius flaccus introduceerde volgens ernest brehaut, de biograaf van laatantieke encyclopedist isidorus van sevilla, het alfabetiseren versgezicht elke keer als je kijkt wordt de werkelijkheid helemaal opnieuw gemaakt, tot op het laatste blaadje en steentje. geen wonder dat het af en toe wel eens een beetje anders is als net daarvoor verslaafd is elk mens. want het principe van verslaving vormt de basis van de geest. dialectiek en drang worden erdoor gedreven verstompt als je met een hamer op de dunne kant van een steen verwacht je dat hij daar stomper wordt. niet dus. hij wordt er juist scherper vertrouw op je zintuigen; geloof alleen je eigen gedachten: jij bent de autoriteit verwacht niets verzuimen bierdrinken, geluchtig, lichtelijk walgend. trefzeker uitbenen, een baar, een voet in de trein gevoelig gedempt, gelukkig gedempt. wat dan nog? een flinke zon een warme trui. een nevenschikking een koppig gevalletje vieringen~ methodes om je de ruimte in vier dimensies voor te stellen (als je heel eerlijk tegenover jezelf bent zul je moeten toegeven dat zelfs drie dimensies al heel moeilijk is) vingt sur vingt amélie: alors là bravo ! vive la france ! me v'la ébouillantée, alors bravo ! vingt sur vingt ! vingt sur vingt ! en plein dans le mille ! vishaaksoorten aberdeen carlisle limerick roundbend parfait gaelic supreme vikingbend sneck kirby vlakkering als je in 2d iets kunt roteren om een punt, en in 3d iets om een lijn, kun je dan in 4d iets roteren om een vlak? vlakkering~ als je in 2d iets kunt roteren om een punt, en in 3d iets om een lijn, kun je dan in 4d iets roteren om een vlak? vlierbloesemsiroop bloemschermen net onder water (met een bord erop), paar dagen laten staan, filtreren; per liter 1.25kg suiker en 20 gr citroenzuur; tot 70 graden verhitten; in gesteriliseerde flessen doen~ pieterjan voetzoolrimpels/de rimpels op de voet van de man van zes miljoen in de leader van de serie. is hij zo oud dan? en dan blijkt iedereen ze te hebben http://youtu.be/bgo57y4td-c volboek een aantekenboek dat al vol is als je het koopt en waar alle letters en alle woorden die bestaan al in gezet zijn. je hoeft ze alleen nog maar even aan te stippen volharding de kunstenaar zoekt de onderliggende logica en volgt die compromisloos in de voltooiing van het kunstwerk volledig je doet de werkelijkheid onrecht als je probeert volledig te zijn in je weergave. je kunt beter proberen onvolledig te zijn. dat is echter voorhanden als je het goed doet heeft ontwerpen geen zin want wordt je geleid door de situatie en je materiaal voorhanden. elk kotje of vletje openbaart zich terplekke voorntjes vooruitgang dat we de verkeerde kant opgaan. altijd. hoe dan ook. elke stap dichter bij het onheil. elk jaar dichter bij het einde. weg van het paradijs vormen (kunst)beelden een te onderscheiden verzameling fourierfuncties of -reeksen? en is er verschil daarin te zien van stromingen? vraag/er rest ons slechts op de gebarsten lippen -als ik ze krul proef ik van dat rode spul- de laatste twijfel, wat vage begrippen, vormen samen een vraag: zou ik kou vatten, zonder mijn stalen kraag? vraagteken het vraagteken is niet noodzakelijk (in het nederlands) maar kunnen we ook zonder de vraag vrede vrede is oorlog op grotere schaal (arthur verkoren) vrij·heiden geloof niet wat ze zeggen: we zijn steeds minder vrij. omdat we steeds afhankelijker zijn van anderen. voor ons eten, onze communicatie, alles. geloof niks en wees vrij waakvlam/de geboorte van het zelfbewustzijn door een schokkende of pijnlijke ervaring en dat daarna in stand blijft. bij mij was dat de bof waarachtig de natuur houdt zich totaal niet aan occam's razor. vaak is de ongelooflijkste verklaring de juiste. als het logisch lijkt, is het niet waar waarnemen~ als je heel goed naar iets kijkt zul je zien dat het niet bestaat waarspiegeling in de weerspiegeling toont zich de werkelijkheid de werkelijkheid als opgevouwen reflectie—als je aluminiumfolie op de juiste manier vouwt, reflecteert het exact de alomtegenwoordige waarheid walden, and on the duty of civil disobedience /thoreau, henry david, https://m.gutenberg.org/ebooks/205.mobile walipini halfondergrondse broeikas van goedkope materialen wantgetal berekenen van reeksen die op elkaar lijken als de reeksen op elkaar lijken. zodat je de verwantschap kan zien ware/tot aan de weer verschrikkende dode lichamen in de geest ze lijken geestig tot 'gespenste' toch te gewoon voor het ogenblik, berustend, verhullend, ze lijken ontdaan van de waarheid. die zo in aller eenvoud afkomt van de mooiste warmte/alles in de natuur genereert warmte. je kunt de werkelijkheid definiëren als datgene wat warmte genereert warmwaterkruik de geur van net gekookt water brengt veel herinneringen naar boven warmwatervoorziening/de makkelijkste manier om warm water te krijgen is een lange slang in het veld te leggen en te wachten op de zon washandje leven zonder douche; het kan echt; een washandje, een teiltje en een fluitketel op een houtkachel zijn voldoende om je schoon te maken waslijn ii een expositie van watervaste schilderijen gemaakt van zwerfplastic genaaid op kunstmest- en veevoerzakken hangend aan waslijnen in het bos wat heb je werkelijk nodig in het leven? roggebrood, bakleverworst, droge worst (met kruidnagel), sambal en oude kaas. heb ik wat gemist? wat is de oppervlakte? waterpest/samen met mijn vader naar stekelbaars modderkruiper en bermpje zoeken/stopverf, voorntjes waterpest en duizendblad, zoetwaterwalvisje waterstofperoxide goed om (ontstoken) wonden schoon te maken waterstofperoxide/om ontstoken wonden schoon te maken.gebruik een pipet om de wond makkelijk aan te stippen. men zegt dat de wond bacterieel besmet als het schuimt we are conscious of an animal in us which awakens in proportion as our higher nature slumbers. it is reptile and sensual, and perhaps cannot be wholly expelled; like the worms which, even in life and health, occupy our bodies. possibly we may withdraw from it, but never change its nature ~thoreau we leven helemaal niet in een beeldcultuur maar in een taalomgeving. als je een klacht over iets hebt, stuur je een brief, geen foto we've moved from wisdom to knowledge, and now we're moving from knowledge to information, and that information is so partial--that we're creating incomplete human beings (vandana shiva) weer een verweerde spiegel waar de werkelijkheid door de reflectie kiert. dát is een goed schilderij weerkelijkheid maar wat is de werkelijkheid en wat de weerspiegeling? weerstandloos schouwen (1997) installatie van thomas van putten. door te kijken maak je je eigen beeld en wat is dat dan waard weerwerk een verweerde spiegel waar de werkelijkheid door de reflectie kiert. dát is een goed schilderij wees wie je bent welhaast dat je in je dromen altijd haast hebt en nooit stil kan staan bij iets of iemand omdat je weet dat je snel ontwaken moet wereldnummer getal waartegen je elk ander nummers houd en het verschil opslaat als het unieke getal. zie wereldruis en one time pad werk de handeling, de taak die je telkens opnieuw moet doen. die weerkeert. werk is verwant aan werkelijkheid werkwijze doe de dingen met aandacht: denk erover na: waarom doe ik dit zus en niet zo? dat scheelt uitleg. veronderstel niks: onderzoek of vraag het wet van abel je weet dat het een kunstwerk is als de rechter-onderhoek saai is. deze wet geldt zeker voor de werken van ferdinand peer wet van less bij elke nieuwe en snellere hardware wordt software geïnstalleerd die net teveel vraagt zodat alles toch nog langzaam loopt wetboek het geschreven woord komt van hogerhand en wordt klakkeloos geaccepteerd--tenminste, dat heb ik eens ergens gelezen--is het omdat je n i e t weet van wie het komt dat je het maar voetstoots gelooft? wetenschap gelooft dat er voor alles een rationele verklaring is. dat is alleen maar een veronderstelling, een geloof wetenschap je kunt ook zeggen: wetenschap is een zoektocht naar het ene, naar het bewijs van god wetenschap uitgangspunt is het verklaren van natuurverschijnselen zonder invloed van goddelijke werking. maw er is de wetenschap geen plaats voor een actieve god wetenschap zoekt altijd een verklaring die niet bovennatuurlijk is: de logische verklaring: wetenschap sluit bijgevolg altijd god uit: dat is haar taak. het principe van de uitgesloten vierde (god) wetgeving/hoe meer wetten een land introduceert hoe dommer haar bevolking wordt wetten? er is de natuur en voor de rest zijn er alleen maar idioten wezenlijke dat de abstractie dichter bij het wezen, het onderbewuste (het onuitgesprokene gedachte) komt wijdlopige, brede en waarachtige beschrijving van de ongelukkige reizen van het schip de visstick en haar gezagvoerder kapitein iglo het beste nederlandstalige boek ooit het beste nederlandstalige boek ooit, door bindervoet, henkes, bakker, windig & de jong wijsgierig het estetische genoegen van het moment van weten hoe het zit wil een construct. een verzinsel. net als god. de wereld is beter te verklaren zonder wil. en god. maar wil ik dat? willekeur de wil spant zich in en vergaart energie; als enige gaat ze tegen de entropie in william carew hazlitt on michel de montaigne: a man of genius belongs to no period and no country. he speaks the language of nature, which is always everywhere the same windhoek/een afrikaans hoekje; vergeten stukjes rommelig land zonder bestrating die je zelfs in nederland nog wel vindt; met veel werkelijkheid en geen regelgeving. maar vroeger zag je veel meer windhoekjes wintertijd in de winter ben ik veel dichter bij in de oertijd. het donker en de kou wisdom we've moved from wisdom to knowledge, and now we're moving from knowledge to information, and that information is so partial--that we're creating incomplete human beings" ~vandana shiva wisdom~ we've moved from wisdom to knowledge, and now we're moving from knowledge to information, and that information is so partial--that we're creating incomplete human beings (vandana shiva) wiskoorts/als ik koorts heb, ga ik wiskundige problemen oplossen. ik ben er dan ook beter in. ze blijven alleen in mijn hoofd zitten wiskunde studie van al het mogelijke/is kunst dan de studie van al het onmogelijke? wiskunst natuur en wiskunde zijn ander vormen van (schilder)kunst: de w e r k e l ij k h e i d vangen in een model wisselkind kind dat door zijn trolleöuders is ingewisseld tegen een mensenkind. waren de trollen neanderthalers? en zijn wij de afstammelingen van wisselkinderen? witches' marks~ flower-like designs made with compasses and dividers, pentangles, intertwined vs and ms for the virgin mary, and tangles of lines which it was believed confused spirits who attempted to follow them wonderbaarlijk wetenschap is het ontkennen van wonderen. een wereld zonder magie. alles is mogelijk woordbeeld beeld alleen telt. taal is twijfelachtig. alleen het zicht in een droom is niet altijd waar. of toch ja, ook dan is het echt. onwaar is alleen taal. de leugen bestaat alleen in taal xanthoria elegans geeloranje korstmos die voorkomt in de zuivere lucht van de picos de europa maar ook overleeft in het vacuüm van de ruimte xerocomus rubellus rode boleet. lijkt op de roodvoet-fluweelboleet maar dan met rodere hoed. zeer gevoelig voor maden dus snel eten yammaschooner yavanarajya the indo-greek kingdom (kingdom of yavanas) a hellenistic kingdom spanning modern-day afghanistan, into the classical circumscriptions of the punjab of the indian subcontinent during the last two centuries bc ~wikipedia ye asturiaans voor 'er is' of 'er zijn' of 'het is' of 'het zijn' ¿qué hora ye? zaam~ men wil de leefomgeving aanpassen aan zijn leefwijze maar wil je duurzaam zijn doe je het andersom: je past je gedrag aan aan de omstandigheden: je wast af als het water warm is, je gebruikt stroom als er zon is, etc zabriskie point film van michelangelo antonioni uit 1970 (?) met aan het eind lange explosie die werkelijkheid en maatschappij ontrafelt zak toch vrij snel nadat het gereedschap is uitgevonden dat de moeite van het behouden waard was, moet de zak zijn uitgevonden zeepbol een rotatie in 4d lijkt niet te draaien in 3d; maar een overal tegelijkertijd veranderend oppervlakb je kunt een rotatie in 4d beginnen door in 3d op een bol in alle richtingen tegelijkertijd te drukken; is het een 3dbol, dan verdwijnt ze is het een 4bol dan laat zij een onbekende kant zien zevensprong~ heb je wel gehoord van de zeven, de zeven/heb je wel gehoord van de zevensprong/ze zeggen dat ik niet dansen kan/ik kan dansen als een edelman/dat is één/dat is twee/dat is drie/dat is vier/dat is vijf/dat is zes/en dat is ze-he-ven! zichtlijn~ men ziet maar wat men wil zilverpapier (aluminiumfolie)~ verkreukeld en weer gladgestreken wordt een geheugen, een vastgelegde herinnering, als een foto, van een gegeven moment gezien met het licht van vandaag zilverpils het glas waar bier in zat vullen met water dat daardoor wat schuimt; terwijl je nog wat teuter wordt van het bier dat er eerst inzat; een goede afsluiter van de avond zinloos dat kunst door sommigen als zinloos wordt gezien weten we maar wat vinden zij dan wel zinnig? geld, macht? geloof? nut? eten? zinnig als je altijd doet waar je zin in hebt, doe je nooit waar je zin in hebt zone's law toen ontdekte marius zone de wet van de indirecte wilsbestemming. als je het ene wil, gebeurt er het tegenovergestelde zonnebrandcrème is wel de grootste en gevaarlijkste onzin die de farmaceuten ons verkopen; bedek jezelf en koop een strohoed smeer je zweetklieren niet dicht met vet zoogdiergebaren~ als je je ogen dicht doet, doe je eigenlijk ook je oren omlaag zoogdiertaal als je je ogen dicht doet, doe je eigenlijk ook je oren omlaag zorgelijk als de ene zorg is verdwenen, verschijnt er een nieuwe; zijn de zorgen wel echt? of zijn het artefacten van onze geest? zuurkool-kikkererwtensoep veel gefruite tomaten en uien met knoflook en rode peper; zuurkool met kerrie; kikkererwten met kookvocht met tomatenpuree zuurkoolpotje schijfjes gestoomde aardappelen in een gietijzeren pan met olijfolie, zuurkool daaroverheen, dan een laag bananeschijfjes en geraspte kaas. verwarmen tot de kaas smelt zwaarte als constructieprincipe zwaartekracht bekendste vorm van inertie. daarom ontstond onze wereld, brandt onze zon en geven wolken regen. zij is de traagheid van het bestaan, het antwoord van de natuur op de wilgedreven krachten een bijverschijnsel van de verdraaiing van het al naar ginder; actio in distans is overbodig zwil~ ben je doof, of heb je zwil in de oren? ~ferdinandmáquinas síncronas, máquinas asíncronasCAÍDA DE TENSIÓNDe SPANNINGSVAL is onafhankelijk van de ingangsspanning maar hangt af van de weerstand van de geleider. Daarom is de spanningsval verhoudingsgewijs groter bij lage spanningen. Het verlies aan vermogen (P) is dus kleiner bij een hogere spanning. Om de spanningsval als gevolg van bekabeling te beïnvloeden kan worden gevarieerd met de lengte van de kabel, de dikte van de kabel en de spanning. Om stroom over grote afstanden (lange kabels) te vervoeren zien we daarom hoge spanningen: Het hoogspanningsnet /wikipediaPraagse Herfst Das war Wahnsinn. (Nina Hagen) "Al wat is, is in zichzelf, of in iets anders." Ik zie plotseling voor me hoe Spinoza die zin schreef. Hij zit voor het open raam van zijn huisje en laat de frisse voorjaarswind het stof van zijn werkplaats wegblazen, eindelijk kan hij de stofnesten en het spinrag zien in de anders zo donkere hoeken van zijn werkkamer. "Grondwaarheden moeten we hebben!" zegt hij, en slaat zijn vrijwel lege manuscriptboek open. Hij schrijft op: "Iets is." Streept het door. Dat moet beter. "Dat kan gekker!" zei meneer Cactus nog die zondag. "Gaan moet je!" denkt spinoza en opnieuwt schrijft hij. "Al wat is." "The sky is the limit, was dat niet Bacon?" denkt hij en hij gaat door, want het standbeeld van hemzelf dat hij geïnspireerd voor zich ziet zal er niet vanzelf komen. Zeker niet vanzelf. Hah! Hij schrijft weer. "Al wat is, is in zichzelf!" "Dat is het!" Denkt onze Baruch. "You did it!" Blij kijkt hij uit zijn raam, naar de overkant, waar hij recht de Doubletstraat inkijkt. Het is al zo warm, dit voorjaar, dat de hoertjes op klapstoeltjes buiten voor de ramen zijn gaan zitten en zich aldus presenteren aan de toevallige passanten die enkel hun hond aan het uitlaten zijn. Spinoza begint te twijfelen, "Hoewel," denkt hij. Hij pakt zijn manuscript dat hij rechtop tegen muur had gezet om zo beter de waarheid die hij net had opgeschreven op hem in te kunnen laten werken. "Hoewel. Dat hoeft niet." hij kijkt nog eens naar de overkant, waar juist een man een teckel aan een stoeltje bindt waar zoëven nog een hoertje met pafferige dijen zat en hij ziet de man naar binnen stappen door het raam. En hij schrijft op. "Al wat is, is in zichzelf, of in iets anders!" "Zo is het goed." Zegt hij. Daarna was de rest van de Ethica kinderspel. /Hier eindigen de Enschedeesche aantekeningen. Wat nu volgt is geschreven in den haag, vanaf 1 juli 1.990OGENBLIK een dunne kale boom wordt weerspiegeld in het dak van een nieuwe glanzende auto. ik maak de foto ik knip terwijl ik zie wat jij moet zien. twee takjes aan elkaar geplakt op de rand van een patsersbak. ik zie de strakblauwe lucht zonder een knik in mijn nek, de bekadering is zorgvuldig gekozen, geen trivialiteiten op een foto voor jouw ogen eigenlijk druk ik gewoon op de knop elke keer als ik aan je denk, twee mannen met voorverbonden benen, stellig op zoek naar mijnen slaan met lange staken op de aarde achter hen lopen paarden die ingehouden worden door hun berijders, zij wachten tot er iets gebeurt vóór hen. kansloos, op onverdachte bewegingen zwaait het been over het andere. op het tafelblad loopt de elleboog er vanaf een gewichtstoename is er oorzaak van dat de linkerzijde niet zover meer doorboog. de hand onder de kin en die elleboog in die lies zag er nog wel nonchalant uit. toch jammer dat de koffie van de tafel vloog. en waarom kijk die juffrouw nou zo boos? tenslotte, die positieverandering was het gevolg van haar aan komen lopen. het moment gekozen voor haar zoekende ogen, naar haar handtas aan haar linkerkant. opdat die serieuze en ernstige beweging, daar in haar ooghoek.- -een ineengedoken slonzig type minvermogend en bezopen bovendien. heeft het met zijn op de grond spattende koffie duidelijk op haar overjas voorzien. ik grijp een kip en schud haar leeg. [teruggetrokken, 28.8.89] slaolie vorige donderdag paniek in de dauw voorschriften voor eenakters de stemmingen worden driftig neergeschreven er wordt een fiets gejat een duif doodgetrapt een feest ontaard politiek bedankt bij het uiten van mijn identiteit dikwijls gader ik mijn gedachten met pen en krampige vingers, bijeen op een schamel hoopje, tocht stuift er wat af en, staar ik naar mijn krakende beelden. dichtbijkijkend kijk ik dichterbij. er is een onbekende, ergens staat een onopgelostheid, iets klopt er niet, het valt uiteen als los zand. ik bezie het anders, zouden zo anderen, het beeld zien wat ze van mij kregen? duidelijk omlijnde onzin in veelgebruikte zinnen, een een interesse in eten en drinken om te vergeten, uitdrukken om begrepen te worden als de anderen, als wij, anders. de onbekende, dat is ik. en ik geef niks TRAAGHEID VAN HET BESTAANDE alles bestaat dankzij de traagheid; anders had de oerknal zich in een oogwenk voltrokken en was alles al voorbij; traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alles; het leven is het venster van de HYSTERESE Михаил Осипович Доливо-Добровольский Michail Osipowitch Doliwo-Dobrowolski (Gatsjina, 2 januari [O.S. 21 december 1861] 1862 – Heidelberg, 15 november 1919) was een Russische ingenieur, elektrotechnicus en uitvinder van het drie-fasenstroomsysteem. Hij is een van de uitvinders van de driefasig symmetrisch wisselstroomstelsel, door hem draaistroom (Drehstrom) genoemd. Onafhankelijk van Tesla's onderzoek ontwikkelde hij een elektrische driefasengenerator, de asynchrone draaistroommotor met kortsluitanker (rond 1888), en bedacht hij de ster- en driehoekschakeling.De triomf van zijn draaistroom werd in Europa getoond tijdens de Internationale Elektrotechnische Tentoonstelling van 1891 in Frankfurt am Main. Doliwo-Dobrowolski gebruikte zijn wisselstroomprincipe om elektrische energie te transporteren over een afstand van 176 km, van Lauffen am Neckar naar Frankfurt, met een rendement van 75%. Om dit mogelijk te maken, bedacht en bouwde hij een driefasentransformator en ontwierp hij bij Lauffen 's werelds eerste, door waterkracht aangedreven, elektriciteitscentrale voor driefasenwisselstroom. Hiermee legde hij de basis van het huidige elektriciteitsnet. https://nl.wikipedia.org/wiki/Michail_Doliwo-Dobrowolskije kunt heel goed zijn in taal en toch onzin uitkramen. sterker nogNO, NO TIENE PORQUÉdat geloof je als mens in staat stelt om boven de doodsangst uit te stijgenChapati's worden gemaakt van ongezuurd volkorendeeg. Gemakkelijk te maken. Wordt veel bij Indische maaltijden gegeten. Ingrediënten: 225 gr chapatimeel* of fijn volkorenmeel* ; 175 ml water; 1/2 theelepel zout. Bereiding: Meel en zout mengen en langzaam het water toevoegen. Kleine 10 minuutje kneden en een kwartier laten rusten (goed afdekken). Maak er 8-10 platte koeken van en bak ze in een koekenpan op laag vuur of in de oven enkele minuten. Direkt na bakken opeten is het beste (ander worden ze hard!) /wat je wel kan eten tijdens, het feest van de ongezuurde broden abdek vraagt toestemming aan de dorpsoudsten om de haak te mogen gebruikende traagheid van het bestaande • het heelal groeit precies met de snelheid van het licht • elke lokale versnelling is dus eigenlijk een vertraging • als je voor ons gezien versnelt naar C dan rem je af tot het nulpunt in de tijd: massa is oneindig, alle verandering onmogelijk • wat gebeurt er met de golffunctie bij de lichtsnelheid? • dan stort er niks meer in • t = terug bij 0, massa is oneindig, entropie is 0 (geen massa verandert meer) • tijd staat gelijk met de toename van de entropie tijd is de entropieverandering, de rate of changeWEERSTANDEN PARALLEL GESCHAKELD • It = I1 + I2; => Vt/Rt = V1/R1 + V2/R2; => 1/Rt = 1/R1 + 1/R2HUEVO RUSO Corta un huevo duro por la mitad. Frote finamente la yema. Mezclar con: - mayonesa - pimienta - sal - pimentón y - Tabasco. Echar con una jeringa de crema batida (improvisada) en la cavidad de la yema • ophouden met schilderen net voor het betekenis krijgtRUSSISCH EI Halveer een hardgekookt ei. Wrijf de dooier fijn Meng met: - mayonaise - peper - zout - paprikapoeder en - tabasco: Met een (geïmproviseerde) slagroomspuit terugspuiten in de holte van de dooier HET HUIS IN DE POLDER II Er waren eens twee vrienden in een stad waarvan er één veel vrienden had gemaakt in korte tijd en ze even snel zo op de zenuwen had gewerkt dat hij door hen uit die stad gejaagd werd. Beide resultaten had hij bereikt door iedereen altijd na te praten. Dat is in het begin heel vleiend voor wie het overkomt, maar het wordt op den duur knap vervelend. Eén had hij er nog over want die zei eigenlijk nooit wat dus die kon hij ook niet napraten. Als die twee bij elkaar werd er geen woord gesproken en beiden dachten dat dat zo was omdat ze elkaar zo goed begrepen en dat was ook zo, zolang ze maar niet spraken. Toen de ene de stad werd uitgejaagd door zijn vroegere vrienden ging de andere ook mee omdat hij niets meer te zoeken had in de stad. Of liever, hij had er niks meer te vinden. Hij was namelijk gevallen voor de betoveringen van een heel mooi meisje, zo"n schuchter ingetogen meisje dat altijd blozend haar hoofd boog als iemand wat zei en zedig haar ogen op- en neersloeg als iemand een gebaar maakte. Ze had zo'n mooie zachte huid en lelieblanke armen en handen die klein waren en aanvoelden als zangvogeltjes in doodsangst. Ze was zo mooi, dat hij niet na kon laten, heel veel van haar te houden.2 Maar omdat ze nooit wat zei en hij ook niet trouwde ze met een standwerker die een knappe jas droeg en met een stem als een gebarsten kerkklok kaas verkocht en oordelen velde. Toen was het hart van onze vriend gebroken en wist hij niets te zeggen. Samen zijn de twee vrienden toen verder gegaan tot ze buiten een klein dorp een oude hoeve leeg zagen staan waar ze wel in konden wonen. "Het is goed en zoet om buiten in het vaderland te wonen. De lucht doet je er goed en de eenvoudige landslieden zijn een verademing voor gene die het gekonkel en gekuip van de poorters gewend is. Zei de naprater die dat weleens ergens opgevangen had. Het was een mooie, maar al jaren leegstaande boerderij. Ze stond op een soort eilandje tussen vier sloten. Tegen de voorgevel groeide een bloeiende rozenstruik tot aan het dikke rieten dak en op een veldje er naast stonden zeven fruitbomen. Op de gevel was een steen ingemetseld met het woord "Dijkzigt" erop. Dat was niet zo vreemd want het was een huis in de polder en er naast stond een huis dat heette "De Bodem" en even verderop een "Wierakker" en nog verderop zelfs een "Doejongfarm" maar die was duidelijk van later datum. "We zullen hiernaast eens vragen of het huis te huur is of zo." Sprak de naprater. Hij vroeg het niet aan de zwijger omdat die toch niets terug zou zeggen en zo gingen ze naar "De Bodem" en klopten daar op de deur. Een grote oude boer deed open en vroeg wat ze wilden. Toen ze vroegen of de boerderij daarnaast te huur was, of te koop, begon de boer hartelijk te lachen. De naprater die eigenlijk Ulfbert heette lachte evenzo hartelijk mee en de zwijger, die eigenlijk, eigenlijk, Karel heette stond er gelaten bij. "Dijkzigt" bedoel je? Dat is te huur noch te koop. Ha ha." "Te huur noch te koop. ha ha?" vroeg Ulfbert. "Ja. De eigenaar is niet zo'n beminnelijk man. Ha ha." Zei de boer. "Niet zo beminnelijk. dat dacht ik al. ha ha." "Hij is er altijd en toch spreek je hem liever niet!" Daar snapten de twee vrienden niks van. De vrouw van de boer, die boerin was, kwam er bij staan: "Je moet die arme jongens niet zo in de maling nemen. man, het is niet om mee te spotten!" "Ach vrouw, ze willen in Dijkzigt wonen!" Zei de boer. "Jongens, daarmee moet je uitkijken: dat huis is een spookhuis en nog nooit heeft iemand daar één nacht overleefd!" "Ach vrouw. Je overdrijft. Zoals gewoonlijk." En nu sprak de boer die inmiddels wat bijgekomen was van het vele lachen, tot de beide knapen: "Maar het huis is mijn eigendom en niet van het spook. Als jullie er een maand lang elke nacht slapen mogen jullie er wonen!" "Als we er een maand lang slapen is het van ons!" Zei Ulfbert tegen Karel. Karel trok een bezorgd gezicht want hij had sinds de bruiloft van het meisje nu alweer een week geleden bij elkaar nog geen twaalf uur geslapen dus hoe kon hij zelfs zonder een spook een hele maand slapen? Maar hij zei maar niks omdat het ze niks aanging... ..."Goed" Zei de boer: "krek, bedoel ik. Dat is dan afgesproken!" Want de boer begreep dat als de twee daar zouden blijven wonen de buurt van de slechte naam af zou komen en dat zou zijn zwager wel goed vinden want die dreef daar op de hoek een taveerne en zelfs als zou ze het niet lukken dan nog zou er een hoop volk op dit spektakel afkomen en dat zou zijn zwager ook wel goed vinden want de zaken gingen slecht de laatste tijd. De twee vrienden brachten hun spulletjes in het huis en begonnen meteen het huis schoon te maken. Zo waren ze. De Boerin hielp hun een handje omdat ze medelijden had met de jongens die duidelijk niet wisten waar ze in terecht gekomen waren, Maar wat ze ook tegen hen zei, ze kon ze niet van gedachten doen veranderen. Ulfbert en Karel waren niet bang te krijgen voor het spook. Eigenlijk was het een heel aardige hoeve en de jongens waren blij uit de stad te zijn. Karel verheugde zich omdat hij misschien hier het meisje kon vergeten en Ulfbert omdat hij hier niets hoefde te zeggen. Toen begon het te schemeren en maakte de boerin aanstalten om weg te gaan. "Denk erom" Zei ze: "Je gelooft niet dat er een spook is maar het spook kan je straks niets doen als je het vuur laat branden en in geen enkeel geval doet wat het spook je vraagt. Hoe vriendelijk het je het ook zal vragen. Wat het je er ook voor biedt, hoe het je ook bedreigt, hoe het zich ook moge openbaren, doe in geen geval wat het je vraagt of je zult voor eeuwig verdoemd zijn! En laat dat vuur branden!" Met deze woorden nam ze afscheid van de knapen en maakte dat ze wegkwam want het werd nu snel donker en dan komen de spoken, dat weet ieder kind. De twee vrienden gingen moe en voldaan voor de open haard zitten en staarden stilletjes in de vlammen. "Eigen haard is goud waard!" Zei Ulfbert en hij porde het vuur nog wat op: "Ons eigen huis. Kun je je het voorstellen?" Maar Karel antwoordde niet, hij zat somber in het vuur te staren en vroeg zich onderwijl af waarom de gloeiende sintels hem aan het meisje, dat trouwens Anne heette, deden denken. "Natuurlijk is zo een spook een kwalijke zaak, maar ik moet hem nog zien eer ik erin geloof. Ha! Dat volk van het platteland is in sommige opzichten nog zo achter en simpel dat kunnen wij als ontwikkelde stedelingen ons eigenlijk niet voorstellen!" En hij leunde behaaglijk achterover en strekte zijn vermoeide benen en armen. Toen kreeg hij de schrik van zijn leven! Achter zich voelde zijn handen stukken stof, een gordijn door spinrag en slijk bedekt, of zoiets! Hij draaide heel langzaam zijn hoofd om met ogen zo groot als theeschoteltjes. Achter de stoelen van de twee vrienden ontwaardde hij in de halfduisternis zeker twintig, meer dan manshoge, gedaanten! Afgezien van de man die hij aangeraakt had waren ze allemaal gehuld in vale flarden en vodden van wat eens kleren waren. De man die vlak achter hem stond had een merkwaardig kostuum aan van zwart fluweel leek het wel, met een grote witte kraag. Zoals ze zeker al in geen honderd jaar meer gedragen worden. Eigenlijk al meer dan tweehonderd jaar niet maar wat doet dat er toe. Ulfbert slaakte een kreet van schrik en siste hijgend tegen Karel, die van dit alles nog niets meegekregen had, "Er staat iemand achter ons!" Karel dacht meteen aan Anne en draaide zich blij verheugd maar met een bonzend hart om: Wat moest hij in godesnaam nu tegen haar zeggen? Maar hij schrok behoorlijk toen hij die tronies zag van die spoken. De boer en zijn wijf hadden het over één spook gehad, maar dit waren er wel twintig! "En," Sprak het voorname spook met de grote kraag: "Genieten de heerschappen een beetje van het schenden van een eerzaam zeemansgraf van een eerlijk kapitein en zijn maten ? Doe uit dat vuur! Trap uit die haard! Zo springt men niet om met de nagedachtenis van de doden!" Achter hem begonnen zijn matrozenspoken zo gemeen en gruwelijk te grinniken dat het onze beide vrienden toescheen of hun hart door een slang van ijs omkranst werd. "Zo springt men niet om met de doden!" Zei ook Ulfbert, die zo gauw niets anders wist te zeggen. De spookbemanning kwam dicht om hen heen staan en een enorme stank vond zijn weg naar de neusgaten van Karel en Ulfbert. Er zat zeegras tussen hun lange dunne haar en zeepokken groeide op hun groene kaken. "Maar zeemannen zijn nooit onbeleefd, zelfs niet tegen landrotten die hun graf met voeten treden. Laten we ons voorstellen. Ik ben kapitein Isodorus Duinkan, en dit is de voltallige bemanning van het goede schip de "Emmeloord", een zeer zeewaardige fluit van een goeie werf. Maar vergaan met man en muis in het spookhol van Haarlem!" "Laten we ons voorstellen. Ik ben Ulfbert en dit is Karel!" Zei Ulfbert. "We zijn niet bang aangelegd, wat?" Sprak de kapitein, terwijl hij een slijmerige kwal uit zijn borstkas plukte en hem in het vuur gooide, waar deze terplekke verdampte en een stank van rotte eieren achterliet. "We zijn niet bang aangelegd." sprak Ulfbert bibberend, met wijdopengesperde ogen en knikkende knie0 n. Karel, ondertussen, keek afwezig naar de lange dunne zijdeachtige haren van de baard van de kapitein. Er gloeide een groene weerschijn in die hem deed denken aan de zachte haren van Anne. Hij had ze altijd willen voelen, door zijn hand laten glijden, zachtjes knijpen om de veerkracht ervan te testen. Hij trok hard aan de haren zonder er bij na te denken dat het de baard van dat verschrikkelijke spook was. Maar hij voelde niets. Toen werden beiden wakker als uit een diepe slaap voor de haard met nog smeulende sintels en ontdekten dat de zon al opkwam en haar eerste roze stralen als evenzovele vingeren over het vlakke land door de nevelslierten wriemelde3 en tussen de rozenstruiken door de huiskamer oplichtten en van het erf de geur van bloesems hen t egemoetkwam. Beiden vroegen zich af of ze alles hadden gedroomd, die nacht, en besteedden er daarna verder geen aandacht aan. Na een uurtje toen Karel de koffie had gezet kwam de buurvrouw binnen, gestuurd door haar gade om te gaan kijken hoe met hun nieuwe buren stond, of ze er nog wel waren. Zelf durfde hij niet zo goed want hij had een zwakke maag, een ziek hart en een leeg hoofd. Ze was erg verbaasd de twee vrienden nog zo monter, laat staan levend terug te vinden: "Wat he'k? Zijn jullie er nog? Ik dacht dat jullie allang en breed over de buitendijk verdwenen zouden zijn. Of toch minstens in Zwaanshoek zouden zitten! Is er dan niets gebeurd vannacht?" "Nu ja, we zijn er nog." Ulfbert wilde niet toegeven dat hij gedroomd had. "En hadden jullie het vuur wel aan?" "We hadden het vuur aan. Koffie, Buurvrouw?" "Ja, koffie." Sprak de verbouwereerde boerin. Karel kwam binnen en ging aan tafel zitten en zei niets. Hij had net buiten de rozestruiken weggekapt en in de sloot gegooid omdat ze hem deden denken aan Anne en dat wilde hij niet. UN DEVANADO INDEPENDIENTE NIMBOSTRATUSHOLZWEGE Im Holz sind Wege, die meist verwachsen jäh im Unbegangenen aufhören. Jeder verlauft gesondert, aber im selben Wald. Oft scheint es ob gleiche einer dem anderen. Doch es scheint nur so. Holzmacher und Waldhüter kennen die Wege. Sie wissen was es heißt, auf einem Holzweg zu sein ~Martin Heidegger, HolzwegeCORRIENTE CONTÍNUASoloem en El Alamein heeft Oefese, de vierde tot nul gemaakt... Helemaal nul, lieve meisjes... en wat ik gewonnen heb behoort ook jullie het sterven, het bloed, de kus en het leven... Maar als jullie van mij weg willen verlaat mij dan... een generaal des doods in de arm is ook niet alles... gaat dan en eet het brood... kóóp het!... Want wie verdient? Wie, god o wie verdient hier het brood als hij niet nagelschraapt in het hart van zijn naaste?... Het is! Het is! Het is een grote rotzooi hier... Jullie lieve kuiten meisjes, jullie lachende kuiten die mij aanzien en van het einde niet willen weten... - Kom nou Hamilcar, hier onze armen, we zullen je helpen, maar we willen eten... wij betalen het eten... Lola... Bert Schierbeek, Het boek ik https://www.dbnl.org/tekst/schi003verz03_01/schi003verz03_01_0003.phpEn física se le denomina permeabilidad magnética a la capacidad que tienen los conductores de afectar y ser afectados por los campos magnéticos, así como la capacidad de convertirse en fuentes de estos, es decir, capacidad para crearlos sin la necesidad de corrientes externas. Esta magnitud está definida por la comunión entre la inducción magnética (también llamada densidad de flujo magnético) y la excitación magnética que estén incidiendo en el interior del material, y es representada por el símbolo a: μ = B /H De (absolute) permeabiliteit μ van een medium is de mate waarin het medium een magnetisch veld geleidt. Letterlijk betekent het doordringbaarheid. Het geeft aan, in welke mate een materiaal magnetisch polariseert, dus zich richt naar het magneetveld en het zo versterkt. Meer bepaald is het de verhouding tussen de magnetische fluxdichtheid B en het magnetisch veld H: μ = B /H De absolute permeabiliteit van vacuüm is de magnetische veldconstante μ0, exact gelijk aan 4π × 10−7 N/A2. Hieruit volgt de definitie van de ampère: Door twee lange rechte geleiders vloeit een stroom van 1A als ze op een afstand van 1 meter een kracht uitoefenen van 2 × 10−7 N/m. De absolute permeabiliteit van vacuüm is de magnetische veldconstante μ0, exact gelijk aan 4π × 10−7 N/A2. Hieruit volgt de definitie van de ampère: Door twee lange rechte geleiders vloeit een stroom van 1A als ze op een afstand van 1 meter een kracht uitoefenen van 2 × 10−7 N/m. De relatieve permeabiliteit μr van een materiaal is een dimensieloos getal, zijnde de absolute permeabiliteit van het materiaal gedeeld door die van het luchtledige. De relatieve permeabiliteit is 1 plus de magnetische susceptibiliteit. Simpel gezegd drukt de relatieve permeabiliteit van een materiaal uit hoeveel keer liever de magnetische veldlijnen door dat materiaal gaan dan door een vacuüm. De permeabiliteit hangt af van de temperatuur van het medium en de frequentie waarop het magnetisch veld oscilleert. De meeste niet-metalen vertonen diamagnetisme en hebben een relatieve permeabiliteit iets onder 1. De meeste metalen zijn paramagnetisch en hebben een relatieve permeabiliteit iets boven 1. De relatieve permeabiliteit kan hoge waarden aannemen bij ferromagnetisme in metalen die ijzer, nikkel en kobalt bevatten. Het is daar zelfs een functie van de geschiedenis van het materiaal: er treedt hysterese op. /wikipediaEen akkoord is de samenklank van drie of meer tonen die zodanig samenklinken dat zij voor het muzikale oor samensmelten tot een gestalte. Let wel: een samenklank van twee tonen heet een tweeklank en wordt niet tot de akkoorden gerekend en veelal aangeduid met het overeenkomstige interval. In de lichte muziek is het gebruikelijk om akkoorden voor te stellen met akkoordsymbolen. /wikipediaHET HEILIGE WETEN zoek je een tegenstelling tussen wetenschap en geloof kijk dan naar begrip (de wetenschapper gelooft dat de wereldwerkelijkheid uiteindelijk te begrijpen is (de gelovige gelooft dat juist niet; het is ook precies daar waar je de overeenkomst moet zoeken (co:incidentia oppositorum(voor mij staat religie dus niet gelijk met geloof in het bestaan van een opperwezen (is de wereld in essentie te begrijpen of is zij onbegrijpelijk? hoe meet je dat? (wetenschap verklaart danwel beschrijft nu ook al veel dingen zonder ze te begrijpen HARE RAMA HARE RAMA, RAMA RAMA HARE HARE, HARE KRISHNA HARE KRISHNA, KRISHNA KRISHNA HARE HARE /these sixteen names are destructive of the evil effects of kali. no better means than this is to be seen in all the vedas. "hare" can be interpreted as either the vocative form of hari, another name of vishnu meaning "HE WHO REMOVES ILLUSION". another interpretation is as the vocative of hara, a name of radha, krishna's eternal consort or his energy (krishna's shakti) /wikipedia KWANTUMRELATIVITEIT 1. het heelal groeit precies met de snelheid van het licht • elke lokale versnelling is dus eigenlijk een vertraging • • • als je voor ons gezien versnelt naar C dan rem je af tot het nulpunt in de tijd: massa is oneindig, alle verandering onmogelijk 2. • • wat gebeurt er met de golffunctie bij de lichtsnelheid? dan stort er niks meer in • t = terug bij 0, massa is oneindig, entropie is 0 (geen massa verandert meer) • tijd staat gelijk met de toename van de entropie • tijd is de entropieverandering, de rate of changeIMAGIE laatst vond ik een vijfje. eerst fietste ik er gewoon langs maar toen vormde zich in mijn hoofd het beeld van een opgevouwen vijfje. ik ging terug en ja het was een vijfje. vroeger vond ik veel geld op straat. er is genoeg te vinden. maar je moet het wel zien. daar is verbeeldingskracht voor nodig. om de dingen te zien. guus geluk was zo gelukkig niet omdat hem alles overkwam. ja ook. maar omdat hij de mogelijkheden zag van dingen die op zijn pad kwamen. hij zag dat iets een mooi kado was en hij zag dat iets van pas kwam. geld dat ook andersom? als je dingen wilt, moet je ze zien? is dat magie? imagie!RUSSISCH EI Halveer een hardgekookt ei. Wrijf de dooier fijn Meng met: - mayonaise - peper - zout - paprikapoeder en - tabasco: Met een (geïmproviseerde) slagroomspuit terugspuiten in de holte van de dooier • HUEVO RUSO Corta un huevo duro por la mitad. Frote finamente la yema. Mezclar con: - mayonesa - pimienta - sal - pimentón y - Tabasco. Echar con una jeringa de crema batida (improvisada) en la cavidad de la yemaInducción magnética La magnitud física que caracteriza al vector que representa al campo magnético recibe el nombre de vector inducción magnética y su símbolo es B. En algunos textos modernos recibe el nombre de intensidad de campo magnético (aunque inducción magnética e intensidad de campo magnético no son lo mismo), ya que es el campo real. La inducción magnética (B) se crea o se induce por la intensidad de campo magnético (H), los cuales no son lo mismo, y depende de la siguiente fórmula: B = μ H Donde μ es la permeabilidad magnética del material al cual se le está induciendo el magnetismo. La unidad de la inducción magnética en el Sistema Internacional de Unidades es el tesla. https://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_magn%C3%A9ticaTRANSFORMADORES de forma empírica • corrientes parásitas (o de Foucault) • ciclo de histéresis • factor de apilamento • menos remanencia : chap magnética con silicio (3%) • mas permeabilidad mágnetica : chapa de grano orientado • potencia aparente : S=V*I (VA); potencia activa : P = V(1)*I(1)*cos Φ (W) • Ø = √ (4*S/∏) las espiras de ambos devanados: N1 = V1/(4.44*F*S*B), N2 = V2/(4.44*F*S*B) voltios por espira: V= 4.44*F*B*S (S = section del nucleo) histéresis magnética: perdidas por magnetización . potencia aparente: S=V(2)*I(2) (VA); potencia activa ; potencia activa P=V*I*COSF(W); potencia reactiva Q= V*I*senF(VA) tener en cuenta CARRETE: A*H define la potencia AUTOTRANSFORMADOR : VARIAC TRANSFORMADORES TOROIDALES TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS: en general: PRIMARIO TRIANGULO, SECUNDARIO: ESTRELLA: PARA CREAR UN NEUTRO 15:58 18/10/2021 TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS ACORAZADOS, forma de E el nucleo siempre el doble ancho que los alas; 19:13 11/10/2021 PASA O PASO CAMPO DE DISPERSIÓN FLUJO MUTUO (F) PRIMARIO, SECUNDARIORELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN m=N(1)/N(2) LOS DEVANADOS (windingen) TERMINALES HOMÓLOGOS PIE DE AMIGO (hoekje) • 2021/10/08 - 17:14 • imanes: líneas de fuerza; flujo magnético: unidad Weber Φ (Phi) Wb; inducción magnetica o densidad de flujo magnetico es el Tesla B β (Beta)( o T); regla de la mano derecha, regla de sacacorchos; campo magnético en una bobina; una bobina son varias espiras en serie; Intensidad de campo magnético (H) H= (N*I )/L (N= el número de espiras, I el corriente; Longitud de la bobina); la fuerza magnetomotriz (F=N*I): la intensidad de campo magnético (H) es inversamente proporcionado a la longitud de bobina (L); nucleo cuadrado o rectangular; nucleo toroidal: L es el perímetro central de su nucleo si hay nucleo magnético; virutas: ijzervijlsel; los spines; los átomos magnéticos; diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos: los átomos se alinean completo cona las líneas de fuerzal del campo extreno; chapa de grano orientado: weekijzer? reluctancio magnética Φ = F/R (ley de hopkinson); zona de saturación; permeabilidad magnética μ (Mu) = H/m; histéresis magnética; remanencia, que produce calor; perdidas que se manifiestan en forma de calor: material magneticament duro: area grande que abarca la curva de histéresis: material magnéticamente blando (weekijzer?) tiene un superficie de curva mas pequeño; corrientes parásitas o de foucault o corrientes torbellino; MOCACO MOvimiento CAmpo COrriente : regla de mano izquierda: fuerza obtenido en el conductor: F(c) = I*l(c)*β; par de fuerzas = torque = moment = I * m (largo de espira) * B; el momente de fuerzas (ook "par", koppel) M, M = I*S*B*sen α (S is superficie van de espira) fuerza electromotiz inducida (f.e.m., E) : E = B* I* v; (v: velocidad del hilo); gira de una espira: E=B*S*ω*sen α • inducción magnética: B (β); Φ = B*S ; número de lineas de fuerza, per superficie, densida de flujo • intensidad de campo magnético: H = N*I/LNEMOTECNIA es un conjunto de símbolos que generan una memoria artificial • LA LÓGICA CABLEADA • TABLES DE VERDAD • LIBRE DE POTENCIAL • CONDICIONES DE PARADA • CONDICIONES DE MARCHA • VERHALEN VAN EEN ANDERE AARDV = I * R, dat wil zeggen, er loopt altijd een stroom; ook van een hoogspanningsleiding naar de grond want nooit is de weerstand oneindigLUISTER als je praat kun je niet luisteren : als je luistert hoef je niet te pratenUMBRAL DE CONEXIÓN CRONOGRAMA RELÉ PROGRAMABLE ACTUADORES a las salidas Y CAPTADORES a las entradas digitales 16:38 15/09/2021 LA LÓGICA CABLEADA PLC, CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE o API, AUTÓMATA PROGRAMABLE INDUSTRIAL 16:45 14/09/2021 numeración por potencial de los conductores los mismo números tienen continuidad • nunca mas que punteras dobles • quitar ruido • pasar por borna todo que va por fuera 2021/09/11 21:05:20 • condiciones de marcha, en general en paralelo y condiciones de parada en serie 17:13 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ϊ Ϋ ά έ ή ί ΰ А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ў Џ º ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ¼ ½ ¾ ‰ ‱ ℃ ℉ ■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▰ ▱ ▲ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼▽▾▿ ◀◁◂◃◄◅◆◇ ◈◉◊○◌◍◎●◐ ◑◒◓◔◕◖◗◘◙◚ ◛◜◝◞◟◠◡◢◣◤◥◦◧◨◩◪ ◫◬◭◮◯ ▔ ▕ ░ ▒ ▓ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏▐CENTRAAL STATION de trein wisselt dichter toe op de lijn van gevels, een lichte topzware zwenking, trager gevolggevend een nadering momenten: toendra's, van reflectie en afwending dan ogen kijken door de gevelwand in de mijne tussen de vensters staren twee ogen; er zweeft wat rook; beleefd onbegrip, door de reizigster trekken mijn ogen de zwarte stenen tussen de witte kozijnen scherper; een flinke wollen kabeltrui heb ik aan ik kijk niet naar u ik kan mij niet verraden. mijn nek zit op slot in normaal gedrag; in haar hoofd schieten ramen langs, een zichtbaar kenmerk door herhaling, vele ruiten worden één vol koestering, een klein ovaal kozijn. dan de donkere stationsoverspanning, bevrijdt van het kader van de donkere haarlok waar lang de AMSTERDAMSE SCHOOLSALADE «het woord salade is eind zestiende eeuw ontleend aan het frans. het gaat via het italiaans terug op het latijnse werkwoord salare • ‘zouten, inleggen’). de betekenis verschoof van ‘gerecht uit groente bereid’ naar ‘groene groente die rauw wordt gegeten’. met name de verkorte vorm sla heeft deze tweede betekenis aangenomen» /ivdntNOMINALISM in metaphysics, nominalism is a philosophical view which denies the existence of universals and abstract objects, but affirms the existence of general or abstract terms and predicates. there are at least two main versions of nominalism. one version denies the existence of universals – things that can be instantiated or exemplified by many particular things • e.g., strength, humanity). the other version specifically denies the existence of abstract objects – objects that do not exist in space and time /wikipediaHET HUIS VAN GOD IS BUITEN god woont aan de oppervlakte—als aan de rand van een spiegelglad meeraangezien informatie erg op elkaar lijkt is het niet waarschijnlijk dat ze inwendig heel anders verwoord is; dat er minder woorden dan plaatsen zijn... dus valt ze te comprimeren. tegelijkertijd weten we dat er een optimale dichtheid van informatie en drager bestaat, het diamantgetal <> 12:55 28/09/2021 SELF-INDUCTANCE FOR AN AIR CORED COIL By cancelling out and grouping together like terms, then the final equation for the coefficient of self-inductance for an air cored coil (solenoid) is given as: coefficient of self inductance : L = µ? (N^2A)/ Where: L is in Henries µ? is the Permeability of Free Space (4.p.10-7) N is the Number of turns A is the Inner Core Area (pr 2) in m2 l is the length of the Coil in metres https://www.electronics-tutorials.ws/inductor/inductance.htmlsendas perdidas en el bosque hay caminos que se pierden de repente en lo intransitado. se llaman sendas perdidas cada una corre aparte, pero en el mismo bosque. a menudo causan la impresión de ser iguales pero solo lo son en apariencia. los leñadores los conocen saben lo que significa estar en una senda perdida /martin heidegger, holzwegehet zwijn dat reuzensprongen maakte In een ver land, ver naar het noorden, woonde eens een graaf met zeven neven. Twee ervan waren zoons van zijn oom, drie had hij ervan zijn tante, één van zijn broer en één van zijn zuster. Deze graaf was een eerlijk en sterk man. Hij had een grote grijze baard en een groot grafelijk zwaard dat hij nog nooit gebruikt had. Hij was gelukkig getrouwd met een mooie vrouw van een goede familie en er heerste vrede en voorspoed in het graafschap dat aan zijn zorg was toevertrouwd door de Heer Koning en waar zijn familie al sinds mensen' heugenis woonde. Nu hoopte de graaf vurig dat zijn vrouw in verwachting zou raken, maar dat kwam er niet van. Hij zei altijd, als er weer een winter en een zomer voorbij waren gegaan en zijn vrouw nog steeds die mooie platte buik had: "Ach vrouw, het geeft niks, we zijn nog jong en zo een koter zou ons alleen maar in de weg lopen." Maar in zijn hart drukte er iets. Na vele jaren voelde de graaf zijn einde naderen en toen vroeg in het voorjaar zijn vrouw stierf wist hij dat hij het nieuwe jaar niet zou meemaken. Hij liet daarop zijn zeven neven optrommelen en sprak ze als volgt toe: "Vrienden en innige verwanten, mijn dood is nakend. Nog voor de volgende sneeuw gesmolten is zal ik eronder liggen." Hij pauzeerde hier even, om de diepere betekenis van zijn woorden grondig bij zijn gehoor te laten inzinken. "Jullie zijn mijn allen even dierbaar, en bovendien hebben jullie allemaal gelijke rechten op een erfdeel. Het gebruik hier ten lande wil dat ik het land onder jullie zou verdelen maar ik heb daar lang over nagedacht en ik kan het niet over mijn hart krijgen dit goede land te versnipperen en het bestuur ervan in zeven paar handen te plaatsen. Dan zou het toch niet gedijen. Ik ben daarom tot het volgende besluit gekomen. E⵼ n van jullie zal alles erven, en jullie maken allemaal evenveel kans diegene te zijn. Wie van jullie mij het Zwijn dat Reuzensprongen Maakt brengt, zal graaf worden over dit land. Gaat heen daarom, en stelt mij niet teleur." De graaf zond daarop zijn zeven neven weg en installeerde zich op zijn slaapkamer om zo zo gerieflijk mogelijk het einde en de komst van zijn neven af te wachten. Het Zwijn dat Reuzensprongen Maakt, daar hadden de neven nog nooit van gehoord. De zonen van de oom van de graaf, Sigisdur en Dietrich, bemoeiden zich niet met de andere neven die in een druk gesprek gewikkeld waren. Zij smoezelden wat afzijdig en reden even later weg uit het grafelijk slot, in vol galop. Niemand wist of zij misschien wel wisten waar dat zwijn was. Otmar, Rudolf en Roald, de zonen van de tante, spraken af, die avond, dat zij de titel in geen geval aan de andere neven gunden en dat ze net al Sigisdur en Dietrich gezamelijk op zoek zouden gaan naar het zwijn om later wel te beslissen wie van hun drie0 n graaf zou worden. Ze dachten dat het zwijn in het zuiden te vinden moest zijn, omdat dat daar zoveel gekke verhalen vandaan kwamen en ze besloten om de volgende dag een schip te zoeken en naar het zuiden af te reizen. De twee overgebleven neven, Peer, de zoon van de broer, en Olle, de zoon van de zuster, zij waren ook een stuk jonger dan de andere neven, wisten eigenlijk nog niet wat ze moesten doen. Zij hadden lang niet zoveel middelen tot hun beschikking als de anderen en Peer vond het maar een oneerlijke wedstrijd. "Nu zijn alleen wij er nog." Sprak Peer: "Wat zullen we doen?" Hoe moeten wij nu in hemelsnaam dat zwijn vinden als wij niet eens een paard hebben, of geld, of een zwaard? Voor ons, jongeren, is het een onmogelijke opdracht." Maar de kleine Olle, hij was de jongste van het stel, was het er niet mee eens. Als heer oom hun een opdracht had gegeven, dan was dat er een geweest die voor iedereen uitvoerbaar was, anders zou het toch geen zin gehad hebben? Peer was het er echter niet mee eens. "Misschien heeft de graaf daar niet aan gedacht, hij wordt al wat ouder en steeds vergeetachtiger, de laatste tijd." Peer had een ideetje maar hij wilde niet dat Olle ervan wist anders zou doen wellicht hetzelfde ondernemen. Hij zei Olle goedenacht en beiden gingen naar bed. De - 10 - volgende dag, zeer vroeg, sloop Peer uit zijn kamer ging naar de stallen waar hij net de jagers trof die wilden uitrijden. Hij vroeg ze voor hem de grootste arend die ze konden vinden te doden en voor hem mee te brengen. Ze mochten het aan niemand vertellen want hij was er iets mee van plan voor zijn oom dat voorlopig nog een verrassing moest blijven. hij zou dit de jagers elke dag weer vragen, tot hij een vogel had gekregen die groot genoeg was voor zijn plannen. Olle, ondertussen, waar de andere neven druk in de weer waren met hun zoektochten naar het Zwijn Dat Reuzensprongen Maakt, deed helemaal niets van die aard. Hij ging er van uit dat het zwijn ook voor hem te vinden moest zijn en dus in de omgeving van het slot waar hij anders ook vertoefde en verzon daarom geen listige kunsten. En zelfs als hij dat zwijn niet zou vinden, dan werd hij toch gewoon geen graaf? Nou en? Olle had ook nog iets anders aan zijn hoofd. In het dorp dat dat aan de voet van de heuvel lag waarop het kasteel gebouwd was, woonde in een klein huisje een gezin waar Olle al kwam sedert hij een kleine jongen was. De mensen waren eenvoudige ambachtslieden en er was een meisje, net zo oud als Olle, Lotte heette ze. Lotte en Olle hielden erg van elkaar en konden niet goed buiten elkaar. Olle had niet veel zin Lotte te verlaten om op zoek te gaan naar een of ander stom zwijn. Zelfs al kon hij er een koninkrijk mee verdienen. Hij hield van Lotte en de mensen in het dorp wat zou hij meer willen, dan in hun midden te blijven? Elke dag ging Olle op bezoek bij zijn oom om te kijken hoe het met de oude man stond en om te horen of er al nieuws was van de andere neven. Maar voor lange tijd was hij de enige neef die bij de oude graaf langs kwam. Ondertussen waren Sigisdur & Dietrich zonder dralen naar het Hoge Noorden gereden. "Waarom zijn we toch meteen weggegaan? Is er zoveel haast bij?" Vroeg Dietrich zijn broer. "Dat zwijn bestaat natuurlijk niet." Zei Sigisdur. "Op de hele wereld niet. Maar in het Hoge Noorden woont een man wiens bestaan ik vernomen heb aan het hof van de koning. Die man is een genie, een mechanikus van de eerste orde. Hij kan de meest wonderlijke machinerie0 n maken. Hij is de enige ter wereld die ons kan helpen aan een vliegend zwijn. Hij woont daar aan de oever van de rivier die pal naar het zuiden stroomt en smeedt er uit het ijzer dat daar overvloedig en van bijzondere kwaliteit te vinden is zijn bijzondere mechanismen. Ik wil er zijn voordat onze geliefde neven ervan horen zodat wij als eersten het zwijn aan de graaf kunnen presenteren." Dietrich was, als altijd onder de indruk van de schranderheid van zijn broer. "Maar waarom heb je mij dan meegenomen, als slechts één van ons graaf kan worden?" "Je moet me helpen het zwijn te vervoeren. Bovendien is het veiliger met zijn twee⵼ n door deze ongure contreien te reizen. Houd dus nu je mond en let goed op geluiden langs de kant van de weg want we rijden nu in het gebied van de Noordelijke Rovers en die zou ik niet graag achter ons aan hebben." Daarin had Sigisdur gelijk want de Noordelijke Rovers zijn zeer gevaarlijke sujetten waarmee men maar beter niets te maken kan hebben. Er zijn maar weinig mensen die een ontmoeting met de Noordelijke Rovers kunnen navertellen. Het zijn wrede en ongeletterde mensen. Het schuim der aarde dat zich daar in het noorden heeft verzameld omdat ze overal elders door de soldaten van de koning en de graaf zijn verjaagd. Ze haten uit de grond van hun hart alles wat leeft, eerlijk en deugdzaam is en mensen wel in het bijzonder. Sigisdurs waarschuwende woorden waren echter voor niets.5 De Noordelijke Rovers waren dan wel wreed en ongeletterd, maar beslist niet dom. Dat is het grote gevaar dat ieder rechtschapen mens bedreigt. Men denkt dat slechte mensen altijd dom zijn, maar dat is helemaal niet zo. Integendeel, vaak zijn domme mensen heel erg rechtgeaard, zoals je in dit verhaal nog vaker zien zal, en lijken mensen des te kwaardaardiger te zijn in aanleg, naarmate zij slimmer zijn. Is dit een wrede gril van onze Schepper? Ik denk het niet. Zijn wegen zijn ondoorgrondeslijk, zegt men en met deze geruststelling in ons hoofd wil ik proberen duidelijk te maken dat onze lieve God het beste met ons voor had toen hij de mensen schiep zoals ze nu zijn. want het goede gaat van alles uit en het kwade erin gedreven of gesneden. Het kwade is altijd een menselijke ingeving die men in de natuur niet licht zal aantreffen. Hoe groter de geest van een mens, des te groter zijn ledigheid en dat is, zoals wij immers allen weten, des - 11 - duivels oorkussen. Hetgeen te bewijzen viel want God schiep de mens zo dat ze zijn zegen moeten verdienen en een slimme heilige is daarom ook groter dan een domme heilige, hoewel domme heilligen altijd groter groter zijn dan slimme heiligen omdat hun blazoen en hun banier onbevlekt zijn. Maar de bekendste heiligen zijn altijd de bevlekten, zoals Augustinus, en andere slimmerikken, waar veel en sappig over te vertellen valt. Want zij zijn in hun zoektocht naar de waarheid, het licht en het zout vele zonden begaan opdat zij zij vergeven zijn in de eeuwigheid, de glorie, amen. Of zoals de heilige Talleyrand al zei, in een van zijn films - is hij al heilig verklaard? ik geloof het niet, eigenlijk. - : "Men moet zonden begaan voor ze vergeven kunnen worden. En vergeving is de grootste deugd van allemaal!" En toen tongzoende hij een franse adelijke dame. Die vergeving is de kracht van de kerk. Vergeving, de grootmoed, prachtlievendheid nogaantoe. En Jezus Christus is er voor aan het kruis gestorven, voor onze zonden. Maar laten we eerlijk zijn. Is dat nou zoveel moeite, voor iemand die we et dat hij na die lijdensweg van drie dagen een eeuwigheid aan de troon van de hemel zal slijten? Als hij werkelijk wat voor ons arme zondaars over had, werkelijke zelf- opoffering wilde tonen, zou hij naar de hel zijn gegaan en voor eeuwig verdoemd worden en eeuwig branden opdat onze zonden ons vergeven worden. Toch? ...werden zij sluiks overvallen door de het vuige geboefte... Welnu, de slimme Roverhoofdman had langs de hele lengte van de weg door het woud wat zijn rayon was, marklauen (vlaamse gaaien) geposteerd. Op regelmatige afstanden. Ze waren afgericht en grootgebracht met kinderoogjes en ze waarschuwden elkaar en de Noordelijke Rovers dat er iemand over de weg gereden kwam. Zo had de Roverhoofdman al van hun komst geweten lang voor ze het hart van het woud bereikten. Alwaar de Noordelijke Rovers in een hinderlaag lagen te wachten op de komst van de twee broers om hun leeg te schudden, en te doden en op te eten en nog veel erger. En de broers, die zich van dat alles niets bewust waren, reden met open ogen in deze val. Toen de broers hun paarden moesten inhouden omdat het pad dat zij volgden zich versmalde en zich omhoog kronkelde tuussen grote brokken gesteente, werden zij sluiks overvallen door de het vuige geboefte, de roversbende, dat de beide broers besprong van de rotsen, van achteren, zodat ze geen schijn van kans hadden zich te verdedigen tegen dierzelfde trawantentroep. Zij werden geblinddoekt en ontdaan van al hunne kostbaarheden langs bochtige en slingerende wegen naar het huis gebracht waar de rovers kwartier hielden en de Roverhoofdman op zijn buit en gruwelijk - 12 - vermaak wachtte, want de arme sukkelaars die in zijn handen vielen wachtten de meest vreselijke martelingen die enkel het platte plezier van de Roverhoofdman dienden. De Roverhoofdman. die trouwens Arie heette, was een zeer lijvig mens, die zelf nooit meer Noordelijke Berovingen uitvoerde en nauwelijks buiten zijn blokhut kwam. Hij had een lange dunne zwarte baard en grote flaporen en hij trok met zijn rechtervoet. Toch was hij verschrikkelijk sterk en alle rovers vreesden hem zeer en zelfs de wolven en beren die daar nog in grote getalen voor kwamen gingen hem uit de weg als hij zich die enkele keer buiten het huis bevond om wat rond te struinen. Hij had een wijde, glimmende pofbroek aan en een jas van berebont, zijn beide handen rustten op de steel van een manshoge6 tweekoppige bijl en links en rechts van hem stonden twee rendieren, bevend en sidderend met vochtige ogen, met ieder acht brandende waskaarsen in het gewei die de enige ruimte die het gebouw rijk was vulden met grillige schaduwen en weinig licht. De twee broers werden door zijn handlangers voor hem op de grond geworpen en de blinddoek werd hen ruw van het hoofd getrokken. zo ijdel was de hoofdman wel, dat hij wenste dat zijn slachtoffers aanschouwden aan wie ze hun ongeluk te danken hadden. Maar de Roverhoofdman was al moe. Ze waren later gekomen dan hij verwacht had en hij niet zo een zin meer in spelletjes, zo laat op de avond. Hij pakte zijn bijl en wilde nu eens proberen of hij de twee bro ers met één slag van hun hoofden zou kunnen beroven. Hij tilde zijn bijl op en begon er vervaarlijk mee te zwaaien, maar op dat moment kwam net zijn adjudant binnen met de zadeltassen van de paarden van Sigisdur & Dietrich. "Stop Sire, wacht even." riep deze. De Roverhoofdman wilde dat zijn ondergeschikten hem aanspraken met "sire". Hij noemde zichzelf "Hadrianus de Wrede De Grote Cum Laude" en de rovers waren wel zo wijs dat te eerbiedigen en hem in de waan te laten omdat ze hun hoofden lief hadden en er niet graag van scheidden. "Wat heb je, idioot, waarom stoor je ons in deze staatsaangelegenheden?" zei hij. "Voor U verder houwt, Uwe hoogheid, moet u eerst dit zien." zei de adjudant en hij ledigde de zadeltassen op de blankhouten vloer van de blokhut. Zoveel goud hadden de rovers nog nooit bij elkaar gezien! De meeste reizigers die zij in deze contreien overvielen waren maar arme houthakkers, eenvoudige handelsreizigers of zwervende handwerkslieden en veel geld of kostbaarheden hadden die nooit bij zich. Hoogstens een stuk worst of een klein uurwerk. De Roverhoofdman liet voorzichtig zijn bijl zakken en bekeek toen aandachtig die grote berg gouden munten. "waarom reizen mensen met zoveel goud bij zich naar deze onherbergzame en dunbevolkte streken?" even dacht hij nog dat het voor hem bedoeld was, als een soort vrijwillige belasting van zijn trouwe onderdanen. Een schatting of een afkoopsom. Maar hij kende deze twee niet en zo te zien waren ze al lang onderweg, dus waren ze niet van hier. Sigisdur begreep dat nog niet alles verloren was toen hij de roverhoofdman zo zag peinzen. Hij was al bang dat ze het er niet levendig7 van af zouden brengen, maar nu hij de varkensoogjes van de Roverhoofdman zag glimmen van de hebzucht, zag hij tevens wat hoop gloren. "Sire," Sprak hij: "Laat ons in leven en er zal nog veel meer goud voor u zijn!" En hij vertelde de Roverhoofdman het doel van zijn reis, van de grafelijke titel en van het Zwijn dat Reuzensprongen Maakt. "Nooit van gehoord!" bromde de Roverhoofdman. En Sigisd ur bood hem grote sommen gelds als deze hen wilde laten gaan. De Roverhoofdman vond het goed maar zou dan Dietrich zolang bij zich houden, als gijzelaar, tot het goud er was. Als dat goud niet kwam zou hij Dietrich doden en Sigisdur zeker weten te vinden en hem straffen zoals hij nog nooit tevoor iemand gestraft had voor diens woordbreuk! Dietrich smeekte zijn broer hem toch niet alleen te laten bij dien verschrikkelijken Roverhoofdman en zijn meute Noordelijke Rovers maar zag ten langen leste ook wel in dat er niets anders op zat. Hij moest met lede ogen toezien hoe zijn broer op zijn paard sprong en vertrok, nog diezelfde nacht. Sigisdur reed dag en nacht door bij bij storm en sneeuw, hagel en donder, zijn paard tot op de uitputtingsgrens afmattend, om zo snel mogelijk bij de meestersmid te komen. Hij maakte zich de meest gruwelijke voorstellingen van de ontberingen die zijn broer onderging. Na drie - 13 - dagen stuitte hij op nieuw ongeluk. De koude. Zover naar het noorden als hij nu gevorderd was, was de winter nog niet voorbij en met het uur werd nu het killer en donkerder en het land om hem heen. Toen de avond viel, terwijl het net middag was, begon zijn paard te horten en te hijgen en viel plots dood neer. Sigisdur was radeloos. Nu was zijn trouwe paard doodgevroren en er viel in de wijde omtrek geen levende ziel te bekennen. Was hij nu hetzelfde lot beschoren als zijn paard? Toen zag hij wat. In de verte, op de grens tussen lucht en aarde zag Sigisdur een lichtje branden. Het was maar een heel klein lichtje maar wat geeft het. Waar licht is vuur. Waar vuur is, is rook. Waar rook is, is warmte. Waar warmte is, zijn mensen. Hij gooide de zware zadeltas over zijn schouder en sjokte moeizaam door de sneeuwvlakte die hem nog scheidde van het lichtje. Het kon hem niet schelen van wie het was, het kon hem, in zijn toestand, alleen maar beter gaan. Het lichtje werd een klein raampje in een klein huisje dat verborgen ging onder een dik pak sneeuw. Als het dag was geweest, dan had Sigisdur op twee meter voorbij het huisje kunnen rijden zonder het te zien. Volledig uitgeput kwam Sigisdur aan bij het huisje en zocht daar wanhopig naar een deur, maar kon er geen vinden. Ten einde raad klopte hij maar tegen het kleine raampje. er verscheen het gezicht van een oude lappenman voor het venstertje. Hij keek heel verschrikt maar hij zag al snel dat Sigisdur geen kwaad volk was. Sigisdur verloor van vermoeidheid zijn bewustzijn. Het oude mannetje kwam naar buiten, sleepte Sigisdur naar binnen door de deur die zich in het dak bevond en legde hem op de kachel; dat is in die streken zo g ebruikelijk, men slaapt er op de kachel. Sigisdur werd de volgende dag wakker van het wilde geluid dat het mannetje maakte vanachter zijn kleine Yamaha-pianootje dat verschrikkelijk galmde. Het lappenmannetje, dat trouwens Rachmaninoff heette, was door zijn dorpgsgenoten het houthakkersgehucht uit gejaagd toen men vond dat hij te seniel werd. Maar voor Sigisdur was hij een krasse gouden helpende hand als uit de hemel. "Waar ben ik?" vroeg Sigisdur toen hij zijn eigen hoofd wakker geschud had. "Je bent bij Rachmaninoff, of de Lappenman, zoals ik hier wordt genoemd. In het Laatste Huis voor de Grote Rivier8 "Wat doe je hier? Wat doe je hier? kom je soms van ver weg en weet hier heg noch steg. Kom jij van zover soms gelopen?" En zo ging hij nog wel even door, want als het lappenmannetje zijn mo nd open deed, deed hij hem niet gauw weer dicht. Pas toen een rendier, dat in de hoek stond, begon te balken kreeg Sigisdur kans hem wat antwoorden te geven. En hij luchtte meteen zijn hart bij de oude man, die bij alles wat hij zei kleine opmerkingen maakte in de trant van: "Dus je hebt de oude graaf zo alleen achter gelaten?" Toen Sigisdur vertelde van het raadsel van het zwijn. En: "Dat is niet zo fraai, je Neefgraaf bedriegen met een mechanisch zwijn, daarom te betrekken van een smid, zulks tot in de puntjes vervaardigende capabel." Toen hij hem verhaalde van zijn plannen. En: "Oh Jee. Een flink losgeld eisen die Rovers voor je onverantwoordelijk meegetornde broer. Onschuld in treurniswekkerij!". En: "Ach Hemel, een doodgevroren opgelopen en afgejakkerd rijros!" "Dat is allemaal niet zo fraai wat je me vertelt. Vaker heb ik spannender avonturen mogen beluisteren van koenere reizigers in deze koude en eenzame streken. Is die titel, dat stuk land, je zoveel waard?" Sigisdur zei dat het hem allemaal vreselijk veel speet, achteraf, en dat hij de titel aan zijn broer zou schenken als hij het zwijn zou vinden. "Daarom moet ik naar de smid toe, en wel zo snel mogelijk, voordat de Roverhoofdman zijn geduld verliest." "Daar is veel kans op, voorzover ik de oude snoodaard ken. Daar is zeker kans op." Zei Rachmaninoff: "Ik weet dat je een goed hart hebt en wil je helpen. Ik zal je mijn rendier, dat trouwens Xantippe heet, meegeven. Zij weet de weg naar het huis van de smid. Op voorwaarde dat je het wel bij me terug brengt! Bovendien moet je me iets beloven..." "Dat is goed." Zei Sigisdur: "Wat moet ik U beloven?" "Als je bij de Roverhoofdman komt moet je de twee rendieren bevrijden die hij gevangen houdt. Deze twee rendieren zijn broer en zus van Xantippe hier en ze zullen je helpen de roversbende te ontvluchten." "Dat zal ik zeker doen." zei Sigisdur. De volgende dag klom hij op de rug van Xantippe en legde Rachmaninoff de zware zadeltassen met het goud op de schoft van het dier. - 14 - Xantippe begon erbarmelijk te balken en te mekkeren maar het dier werd gekalmeerd door Rachmaninoffs sussende woordjes die hij haar in het oor fluisterde. Daarop sprak hij tot Sigisdur: "Vanavond nog zul je bij het huis van de smid, die trouwens Ingelrii heet, aankomen. Als je hem ziet zeg hem dan het volgende, hij houdt er namelijk niet van gestoord te worden in zijn bezigheden, daarom woont hij ook zover van de bewoonde wereld en omringt zich met ijzeren dingen die alleen doen wat hij ze vraagt of opdraagt,: "Waar er twee spreken, heeft er één schuld." Dit zal hem minzaam maken, omdat hij leeft volgens dit motto en hij je aangesproken zal hebben. Ga nu, en vaarwel." Zo vertrok Sigisdur voor zijn laatste etappe in een gele ijsberenbontjas die hij van Rachmaninoff gekregen had en met Xantippe, die de hele weg klaagde en steunde maar hem geen moment in de steek liet, ze liep lichtvoetig en snel over de sneeuwvlakte en ze hadden onderweg nergens last van. Bij het vallen van de duisternis bereikten ze de oever van de rivier die een wild spektakel bood van hoekige ijsschotsen, die, eens een geheel, uiteengebroken door geweldige natuurkrachten, nu vastgevroren in grillige formaties als eeuwige oerexplosies waar af en toe en knal klonk die zich luid krakend langs de hele rivier bewoog. Sigisdur schrok ervan maar Xantippe trok zich er niets van aan. Toen het helemaal donker was zag Sigisdur een lijn van lichtjes opkomen aan de horizon. Daartussen vormden zich donkere massa"s die tezamen met de lichtjes een hele stad vormden. Een stad dan, die alleen bestond uit molens, fabrieken en hoge torens met witte pluimen rook en sissende geluiden. Het rendier stopte voor een grote stalen deur, balkte en wierp zijn last van zijn rug, zowel de zadeltas als Sigisdur belandden onzacht op de grond. De deur ging open en er verscheen een geweldig grote man met lange wilde haren en een groot leren schort vo or in de deuropening. Hij had een enorme tang met een lange bek in zijn ene hand met een groen met zilveren broche erin geklemd en een smeulende pen met een koord eraan in zijn ande re hand. "Wat moet je hier? Wat kom je hier doen? Wie ben je? Kun je een eenvoudig handwerksman niet rustig aan zijn werk laten?" Bulderde de zware drievoudige stem van de smid.9 Sigisdur sidderde en trilde van het geluid dat om hem heen en in hem nog lang na galmde. Na enige tijd hervond hij zijn controle en sprak zachtjes, de bezwerende woorden van Rachmaninoff: "Waar er twee spreken, heeft er één schuld!" De smid zweeg even en zei toen, duidelijk veel milder gestemd: "Ja, dat is waar." Hij krabte in zijn baard, alsof hij niet wist wat hij met deze zwerfgast aan moest. "Zo is het. Kom binnen, vriend en vertel wat je van me verlangt." Eenmaal binnengekomen bij het grote vuur - een haard zo groot als een koningszaal! - vertelde Sigisdur van zijn omzwervingen.10 Aan het eind van zijn verhaal bood hij de smid het goud aan dat hij meegenomen had. Deze begon geweldig te bulderen van het lachen. Hij leek er niet erg door be9 ndrukt. "Gooi dat spul maar bij de rest op de berg achter de schuur, maar pas op dat je het niet bij het zilver gooit, anders moet ik het allemaal weer uitzoeken." "Maar hoe kan ik het je dan vergoeden, als goud voor jou geen waarde heeft? Waarmee ter wereld ben jij te betalen?" Vroeg Sigisdur aan Ingelrii. De smid leunde voorover van zijn stoel en keek Sigisdur strak aan: "Er is maar één ding op de hele wereld dat ik begeer. Al het andere kan ik maken of heb ik al binnen mijn bereik. Breng mij dat Ene en je krijgt je zwijn!" Sigisdur werd weer bang van de smidreus. Wilde de man dat hij een of andere jonkvrouw voor hem zou schaken? De smid merkte dat kennelijk want hij sprak weer11: "Nee, zelfs dat niet. Laat me het je uitleggen. En dan moet je maar zien of je het wilt doen, want zelfs mij is het niet gelukt. Zo is het. Gezien de toestand van je broer heb je niet veel keus. Luister dus goed naar wat ik nu ga vertellen. Zoals je weet ben ik uitvinder, zoals men dat noemt. Volgens sommigen de grootste die ooit geleefd heeft. Maar ik kan je verzekeren dat dat niet zo is. Voor mij hebben veel grotere uitvinders geleefd en ook na mij zullen er grotere zijn. Zo is het, Iets is in zichzelf, of in iets anders en omdat ik op het werk van mijn voorgangers voortga kan ik wat verder komen, maar zonder hen kon ik het niet. Ik snap ook niet alles, en dat is bijzonder lastig in mijn vak want ik heb een reputatie op te houden en ik vrees de dag dat iemand mij zal bezoeken en zal zeggen: "Moet je zien wat die - 15 - en die nu gemaakt heeft, zoiets wonderlijks heb zelfs jij niet gezien en ik maak me sterk dat je het ook niet kunt maken!" En als ik het dan ook niet kan maken zou ik een gebroken man zijn, dat begrijp je. Nu moet ik je vertellen wat het is dat ik wil: Ik wil de grootste uitvinding die ooit gedaan is door de mens, de reden waarom een beschaving bestaat. Dat is niet zoals je misschien gedacht zult hebben het wiel, of het zwaard, of de ploeg, of de stijgbeugel of het gebruik van metaal in het algemeen. Dat is allemaal ondergeschikt aan die ene uitvinding, een logisch gevolg, zo is het, van die ene eerste uitvinding door iemand gemaakt. Het is de uitvinding die het universum op haar grondvesten deed schudden. Ja, tot in de essentie heeft aangetast zoals ooit nog wel zal blijken. En toch is het zo eenvoudig en voordehandliggend dat je er nooit aan gedacht zou hebben als je het niet wist. Je moet het weten anders kom je er niet op. Weet je het eenmaal, Dan overzie je het probleem van een andere kant. Zo is het. Raadt je het al? Het is de trap! Ja die opeenvolging van treden om van een niveau naar het andere te komen is het bewijs van de denkende en rechtopgaande mens. de mens die zijn omgeving aan zijn logische ordening onderwerpt. Die deelt de dingen tot hun essentie. Het is de trede12 op de ladder van de evolutie! De mens leerde denken door de trap en de trap is het bewijs dat de mensen leerde denken! Zo is het! Homo Sapiens Sapiens Scalerum, zoals wij wetenschappers zeggen.13 Bestijg de trap, de beloopbare wand en zie waar je stond! De trap, sigisdur, ik zeg het je, is de essentie van de mens, in ieder mens is de trap. Haar schoonheid is de maat aller dingen! welnu. ergens is dus ooit eens ergens die eerste trap gelegd, opgericht. ergens heeft ooit iemand, de grootste uitvinder aller tijden, die eerste trede vervaardigd en begrepen dat hij een tweede kon maken, zodat een afstand die eerst voor de mens onoverbrugbaar was verdeeld werd in menselijke maten, en een derde en zo voort! The sky is the limit! heb ik zelfs ergens gehoord. Die eerste trap met die eerste trede is niet vergaan en tot versleten door de tand des tijds, zij is er nog. Lang na dat de m an die hem gemaakt had vergeten was, ja hele beschavingen door de mensheid vergeten zijn, bestaat die trap nog. En ik wil dat jij mij die eerste trede brengt. die trede waarmede de mens zijn bestaan heeft aangekondigd. de trede waarom wij denken. Zo is het. ik zelf ben er al jaren naar op zoek geweest maar ik heb haar niet mogen vinden. Jij Sigisdur, bent echter de aangewezen persoon om haar te vinden omdat jij haar onbaatzuchtig nodig hebt, immers, niet voor jezelf heb je de trede nodig, maar om er je bro er mee te redden. Dat moet voldoen. want diegene die de treesteen voor zichzelf wil, zal haar niet vinden. Als jij een betere reden hebt waarom de smid de steen niet zelf kan zoeken, maar sigisdur het klusje laat opknappen, zou ik je zeer erkentelijk zijn. (één capuccino en een pakje gauloises blondes) de trap bevindt zich in een grot in de Kaukasus en ik zal je een paard meegeven dat nooit vermoeid raakt en je er bijzonder snel naar toe brengt. Als je daa r bent aangekomen ga je naar de hoogste berg, die vrijstaat van al de anderen en een steile wand heeft aan de zuidkant. daar, tegen de helling, woont een kluizenaar in een grot. In die grot bevindt zich de trap die de mensen ontwikkelt heeft. en de kluizenaar zal op de eerste trede zitten. als je hem wilt verplaatsen of op wilt tillen om zo bij de steen te kunnen komen maar je wilt de steen voor jezelf, zal de kluizenaar zwaar als lood zijn en met geen mogelijkheid krijg je hem meer van zijn plaats. wil j e de steen echter niet voor jezelf maar voor iemand anders , zoals in jouw geval, zal de kluizenaar uit eigener beweging opstaan en plaatsnemen op de volgende trede. Maar pas op! Vervang de trede. Hiervoor geldt hetzelfde: als jij een beter condizione dramatico weet ruil ik hem graag in. Op voorwaarde dat het geen raadsel is of zo anders wordt het teveel tolkien of dungeons en dragons, weet je wel. door een steen die net zo zwaar is en dezelfde afmetingen heeft als deze anders stort de berg in en verschuift de aarde zodat je nooit meer uit de grot komt en eewig opgesloten zult zitten en dood gaan zul je ook niet." - 16 - Ik zweer je, dat ik dit in ongeveer dezelfde woorden al voor koninginnedag geschreven heb. Hoe actueel het nu ook mag lijken.' Zo eindigde Ingelrii het verhaal van zijn begeerte en Sigisdur was onder de indruk. Zo had hij het inderdaad nog nooit gezien, maar nu was het overduidelijk. Waarom was hij er ook nooit eerder opgekomen? "Dus als ik die steen haal die je zo dierbaar is, maak je het zwijn dat vliegt?" "Zo is het. Ik zal een zwijn maken dat vliegt, zo lang en zo ver als je maar wilt , en het zal zo levensecht zijn dat men zijn hart kan horen kloppen en het zal alleen naar jouw stem luisteren. Ik zal het gereed hebben als jij terug komt met de eerste trede." zo spraken Sigisdur en Ingelrii af. Sigisdur bleef nog enige dagen bij de Heer smid om uit rusten en op krachten te komen en vertrok dan op een groot ijzeren paard dat sneller dan de wind hem naar de Kaukasus zou brengen. Hier moeten wij, voor enige tijd, sigisdur aan zijn lot overlaten en onze aandacht richten op de belevenissen van de andere neven van de heer graaf. Hoe verging het hen op hun zoektocht naar het zwijn dat reuzesprongen maakte? De arme dietrich zat natuurlijk nog gevangen bij de rovers en wachtte met spanning op de terugkeer van zijn broer. Neef Per, ondertussen, verzamelde al een aardige hoeveelheid botjes en stukjes en beetjes van varkens dat hij vo nd tussen het keuken en slachtafval. Hij had een groot boek over dierengeneeskunde en een handleiding voor keurslagers op gezocht in de slotbibliotheeken en deze beide werken grondig bestudeerd. Hij had het zo gedacht: "een levend zwijn dat vliegen kan, zal ik nooit vinden. Maar een dood zwijn dat vliegen kon, dat moet te realiseren zijn. Als de anderen miets hebben kunnen vinden en ik de oude heer oom ervan kan overtuigen dat zulk een zwijn, als zoveel dingen uit het grijze verleden, uitgestorven is, en derhalve niet meer voorhanden is, is hij misschien tevreden met een skelet dat ik hem daarop zal presenteren. een skelet van een zwijn met vleugels dus. Als ik dat gedegen en doordacht in elkaar steek zal zelfs de grootste geleerde niet kunnen tegenspreken dat dit dier, waarvan ik het skelet overleg, ooit heeft kunnen vliegen." en hij bemoeide zich verder met niets anders, enkel met zijn droomzwijn dat hij in elkaar aan het flansen was. "Porcus Singularis Aeronauticus Perreaus" Asterix, de grote oversteek, geloof ik.; noemde Per zijn creatie, want echte wetenschappers geven aan alles een latijnse naam, waardoor het echter lijkt. Per waagde het zelfs er over te dagdromen, dat, als, hij graaf geworden was, hij zijn schepping in het Natuurhistorisch Museum zou laten plaatsen om alle schoolkinderen te laten zien dat de graaf naast benevolent bestuurder ook een groot wetenschapper was! Olle trok zich van de jacht op vliegende zwijnen waar zijn familie zo druk mee was, niets aan. Hij zag er het nut niet van in. hij maakte zich in het dorp en de omstreken van het slot nog geliefder dan hij al was door zijn oprechte interesse in de bezigheden van de gewone mensen aldaar. Hij bezocht zijn heer oom elke dag en vertelde deze dan van zijn ontmoetingen met de diens onderdanen. En hoeveel hij ervan geleerd had en waar er problemen waren. Als bijvoorbeeld een molenaar geen geld meer had voor een nieuwe steen en had zo geen inkomsten had en de boeren hun graan twee of zelfs drie dagreizen ver weg moesten laten brengen om het te laten vermalen, dan zei Olle er wat van tegen de graaf en dan zorgde deze ervoor dat deze problemen uit de weg geruimd werden. je voelt hem al komen zeker? wat een mietje is die olle. als er ergens een gezin was waarvan de vader ziek geworden was, of de moeder, dan zei Olle tegen de heer graaf over die en die mensen, dat het zijn bezwaarde e n een last op hem drukte, dat ze toch zo verschrikkelijk aardig tegen waren geweest en dat nu juist hun dit kwalijke lot moest treffen, die toch heus zo een groot ongeluk niet verdiend hadden. En dan stuurde de graaf een fruitmand naar dien menschen. - ja. jezus. - - 17 - Maar kom allebei naast mijn bed staan, dan zal ik jullie zegenen. En Olle was ondertussen helemaal gaan houden van het meisje Lotte. Ze maakten al plannen voor de toekomst, en hoe ze altijd bij elkaar zouden blijven en zo gelukkig zijn. Op een dag nam Olle Lotte mee naar zijn heer oom en sprak tegen deze: "Dit is lotte, heer oom. Zij is het meisje waarmee ik ga trouwen en ik hoop dat U ons Uw zegen zult geven." De graaf glimlachte en was blij voor de jongen dat hij zo een mooi en eerlijk en schrander meisje getroffen had. "Maar jongen," zei hij tegen hem: "Je bent toch nog zo jong?" olle boog zijn hoofd want hij bloosde een beetje. "ik weet dat het wat vroeg is, maar naast Lotte bent u mij het dierbaarst en zonder uw zegen zou ik haar durven huwen. dus stel ik haar nu aan u voor. Omdat u zelf gezegd hebt dat u de volgende zomer niet zult halen en..." En verder kwam hij niet want er zat een te grote brok in zijn keel. "Ik hoop echter dat u bij onze bruiloft bent, heer oom. Als er iets dat ik kan doen om te zorgen dat u blijft leven, zeg het me dan. Ik zou echt alles doen!" De graaf, die de tranen in de ogen stonden van dit ontroerend tafereel, sprak hem geruststellend toe: "Nee, jongen. Het is bijzonder vriendelijk van je, maar tegen de ziekte die in mijn borst waart is geen kruid gewassen, geen middel verkrijgbaar. Maar kom allebei naast mijn bed staan, dan zal ik jullie zegenen." De graaf was blij met Lotte als vrouw van Olle. Hij kuste beiden op het voorhoofd en zei: "Ga naar buiten nu. Het is mooi weer. Geniet er maar van zolang je nog kunt en kom gauw weer langs!" Toen de twee kinderen weg waren barstte de oude man in tranen uit. Hij weende om het geluk en haar duur. Olle en Lotte deden zoals ze opgedragen was en wisten niet of ze blij of droevig gestemd waren terwijl ze zwijgend, hand in hand over de slotgrachtbrug naar het dorp wandelden. De drie broers Roald, Rudolf en Otmar, die ik toch maar uit dit verhaal weggelaten heb omdat ik niet goed wist hoe zij nou in het verhaal paste, ze zijn een beetje overbodig, voor de volledigheid, gebeurde het volgende: Zoals je je zult herinneren waren zij aan boord van een koopvaarder gegaan in de hoop ergens in het zuiden een vliegend zwijn te vinden. Welnu, maanden hadden zij aan boord van het schip van haven naar haven gevaren en overal gevraagd of er iemand was die wel eens van een vliegend zwijn gehoord had. Maar ze hadden nog niemand gevonden. en ze waren al in portugal aangekomen, waar ze moesten een andere boot moesten zien te vinden. Ze boekten er passage op een schip naar Goa, India, omdat, aldus Otmar, er ergens ter wereld zwijnen waren, het land van de vliegende tapijten en bezweerde slangen wel de beste kansen bood er een te vinden. Zo gingen ze aan boord van een schip dat om afrika heen naar India - 18 - zou varen. Op weg naar een haven aan de oostkust van Afrika, een portugese nederzetting, kwam het schip terecht in een verschrikkelijke orkaan die daar in die buurt wel vaker huishouden. De storm duurde vier dagen en nachten, en pas op de vijfde dag ruimde de wind en waren zij uit de buurt van de cycloon. de drie broers hadden doodsangsten uitgestaan, maar het schip was niet gezonken. Het had de storm doorstaan al had het daarbij veel averij opgelopen. Alle ma sten waren overboord geslagen, het maakte zwaar water. Drievierde van de bemanning was weggespoeld en de rest was gewond en uitgeput. De kapitein had een rondslingerende ra tegen zijn hoofd gekregen en was niet goed te pas. Hij had zich twee dagen geleden al verontschuldigd en was te kooi gegaan, waar hij nog steeds niet uitgekomen was. De anderen waren radeloos aan het worden, want er was niemand die bestek kon maken en niemand wist waar de boot nu naar toe dreef. De boot dreef zo drie weken lang zonder zicht op land en allengs raakten de voorraden op. het viel Otmar op dat de bemanning hun nu met andere ogen bekeek. Hij merkte dat ze dingen met elkaar bespraken, maar abrupt over iets anders begonnen te praten als een van de drie broers in de buurt kwam. Otmar was ervan overtuigd dat de matrozen de broers zouden opeten als het erom spande. Nu de kapitein er niet was om ze in to om te houden, hij lag nog steeds met zware ijlkoortsen in zijn k ooi, was er niem and meer om de muitende bende op zijn plaats te wijzen. en het was me een zooitje schorem en geteisem van het ergste soort, het laagste allooi, dat de kapitein voor deze reis gemonsterd had! Die avond sprak Otmar met zijn broers over zijn bange vermoedens en overtuigde ze ervan dat de matrozen weinigs goeds met hen voor hadden. 'Maar wat moeten we nu doen? Hoe houden we ze ons van het lijf?' 'Nu geen paniek, mijn geliefde broeders. we zullen de jol, die wonder boven wonder de storm overleefd heeft, vannacht overboord zetten en ons eigen plan trekken. alleen maken we meer kans deze reis der verschrikkingen te overleven dan door hier aan boord te blijven.' Sprak Otmar zijn broers bemoedigend toe. En zo geschiedde. Die nacht, toen alle matrozen met een stuk in de kraag hun roes uitsliepen, lieten de drie broeders de kleine jol zachtjes te water, langszij de lijkant van de geteisterde pinas en lieten zich stilletjes afzakken. Toen ze buiten gehoorsafstand van het schip geraakt waren begon Otmar weer te praten. (Ze wisten dat ze buiten gehoorsafstand waren omdat ze het snurken van de dronken bemanning niet meer hoorden) 'Zo. Dat is dat. Het is beter om te komen van de honger en de dorst dan door die hongerige zeehyena's gesoupeerd te worden.' Toen ze buiten gehoorsafstand van het schip geraakt waren... Nu wil het toeval dat het schip die nacht heel dicht langs het vasteland dobberde en onze vrienden kregen het land al snel in zicht. Ze zagen de golven breken op de rotsen en het water - 19 - wit in de nacht opspatten. Ze sprongen van louter vreugd voorzichtig in het kleine bootje rond. Ze landden er op een strand, trokken de boot hogerop en gingen eronder liggen slapen om 's anderendaags het eiland te gaan verkennen. Die nacht kwam de bemanning van portugese pinas, dat trouwens de Santa Barbara heette, ellendig aan haar einde, want er brak een storm uit, nog heviger dan de eerste, en het schip verging met man en muis. Inmiddels kreeg Sigisdur panne met zijn paard. Het ontplofte op een vals plat en van Sigisdur werd nooit wat weer gevonden. Arie de Rovershoofdman besloot als nog Dietrich op te eten maar de roverchefkok liet hem aanbrandden en toen hebben ze hem weggegooid. Per sneed zich bij het uitbenen van een mooie varkenskop en overleed de week daarop aan de vlektyfus. Ondertussen vergreep de oude graaf zich aan de mooie Lotte, waardo or hij er weer helemaal bove m en nog lang en gelukkig regeerde. En Olle? Ja, Olle vertelde dit alles aan de verzekering en werd toen beleggingsadviseur Astrid Lindgren¸vertaler, dat weet ik niet meer. FIN. Dit is natuurlijk niet het officiële einde van dit verhaal. maar voor deze brief wel toepasselijk. in het echte einde, wat ik kan uitwerken voor het libretto of een luxe-uitgave, loopt het als volgt af: alle neven komen terug bij de oude graaf met een of andere versie van een vliegend zwijn na vele avonturen en omzwervingen van vormende aard. Behalve Olle, het goedmoedige lulletje rosewater. Maar toch krijgt hij de prijs want de zwijnen van de anderen zijn vliegende zwijnen terwijl de heer graaf een zwijn wilde dat reuzesprongen maakte. olle heeft bij zijn volkse vrienden een synoniem gehoord voor het huwelijk, nl. een zwijn dat reuzesprongen maakt! ja. ja. Maar de andere neven zochten het te ver weg en waren te beroerd om hun eigen achtertuin danwel grond uit te pluizen en ziedaar zo wordt ambitie en eergeest nietsontziend gestraft. of andersom, natuurlijk. Die Olle toch. Maar maak je niet ongerust over de an deren, hoor. Zij komen ook goed, bestemd, terecht. Per zal directeur van het Naturhistorikmuseum worden, de drie broers zendelingen [als ze al in het verhaal blijven], Dietrich ruimt in opdracht van de nieuwe heergraaf de noordelijke rovers weg en Sigisdur, dat weet ik nog niet. Maar het verhaal was zo veel te lang geweest voor deze brief en ik weet niet of je dat wel waardeert. /Brief aan Frans S. Het verhaal van de schoone mischa en de beschilderde vaas Bij het verlaten van mijn huis trof ik Vl. aan. Zijn kleren geheel aan flarden gescheurd, geen droge draad meer aan zijn lijf, zijn adem stinkend naar spiritus. Zo leek het althans, want een mens associeert de lucht van alcohol op zoo een frisse ochtend als deze, met die vorstblauwe lucht en de schrobbende meiden overal op de stoep met spiritus, en niet met likeuren, taften en porten zoals men dat wel des avonds zou doen. Ondanks mijn haast ontfermde ik mij over de ontdane Vl., het scheen mij toe dat hij ijlde en met dien koortsen kon ik hem niet op de stoep van mijn hospes, de oude voorhoeve was dat toen, laten liggen. Met veel moeite kreeg ik hem naar boven, ontkleedde hem en legde hem in mijn bed. Hij was nog steeds niet bij zinnen, het leek alsof zware koortsen hem gekluisterd hielden in zijn slaap, terwijl hij zelf om het hardst strijd leverde zijn bewustzijn te hergewinnen. toen ik de kachel opstookte, en er extra droog hout ingooide om hem sneller te laten trekken, ik zat aldus met de rug naar het bed toe, begon Vl. te schreeuwen. eerst wist ik niet wat ik nu met hem aan moest vangen. Ja, ik herinner me zelfs dat ik boos op hem werd, omdat hij mijn vroege afspraak met de koster, dien ochtend zou hij me het beroemde orgel laten zien, in het honderd gestuurd had, en mijn geen ruimte liet dien betreffenden koster zelfs maar een bericht te zenden. Vl. schreeuwde telkenmale maar zijn eigen naam. 'Ik ben het! Vl., Het is goed, ik ben het! Vl.! Vl.! Bedaar nu toch, het is ik!, VL.!' Allengs sprak hij steeds zachter en ving aan te mompelen en te snikken terwijl hij zijn eigen naam bleef prevelen. Ik wist mij met de situatie geen raad. In een dergelijken staat had ik nog nooit een mens aangetroffen! Ondanks het vroege uur besloot ik toch maar om de meid te schellen. Ik vroeg haar de oude voorhoeve te wekken en daarna zo snel als maar m ogelijk een dokter te halen want ik was nu echt bezorgd om de toestand van mijn oude schoolkameraad. µ ^ µDe oude voorhoeve kwam na eenige minuten mijn slaapkamer binnen, hij zag er bijzonder slaperig uit, wat natuurlijk niet zo vreemd was, want het was werkelijk vroeg. De goede man vroeg hoe het zo gekomen was. Ik antwoordde hem dat ik het niet wist en vertelde hoe ik Vl. had aangetroffen voor de deur van het huis. Vl. was nu weer rustig en scheen vredig te slapen. 'Kent u deze heer?' vroeg oude voorhoeve mij nu. Hij scheen niet erg gelukkige met de hele affaire, zoo een vieze zwe rver onder zijn dak, daar kwam men niet licht vanaf, ik zag zijn fronsende blik en begreep zijn argwaan. Ik besloot heer voorhoeve te vertellen hoe goed ik Vl. kende. 'Het is een oude schoolkameraad van mij. Samen zijn we naar de franse school gegaan in P. Daarna zijn we samen naar H. gegaan om dezelfde studie te volgen, we hebben zelfs twee naast elkaar liggende kamers gehuurd, met een gemeenschappelijk vertrek. - 25 - Vl. was een goed student die veel respect genoot bij zijn leraren en zijn medestudenten. Altijd haalde hij de hoogste cijfers, hij was dan ook primus van ons jaar. hij had 'populair' kunnen zijn maar hij werd het niet, als uit vrije wil scheen het bewaarde hij afstand tot zijn collegae en tot zijn leermeesters, die toch op grond van zijn studieresultaten, bijzonder met hem ingenomen waren. Eerst dacht ik dat het was dat hij toch niet zo goed kon a arden in de grote stad. Zijn geest verwijlde veelal ergens anders. Iets leek hem voortdurend bezig te houden. Er kwamen verscheidene berichten en brieven van zijn familie maar ze hadden geen goede uitwerking op hem. waar anderen verheugd waren en opgevrolijkt door de berichten van thuis, leek hij bij elke brief, die meen ik, door zijnen zuster afgezonden werden, een slag te verwerken hebben, waar hij zich maar moeilijk van kon herstellen. Ik probeerde of hij dien vreselijken zaken dien hem zo kwelden /zijn hart kon luchten, maar he t had geen zin. Hoewel het zieleleed van zijn gezicht afdroop beweerde hij eenvoudig dat er niets aan de hand was met hem, en zijn familie was zijn probleem en niet het mijne. Daar had hij natuurlijk geli jk in. Maar ik kon het maar moeilijk verdragen om mijn goede vriend zo te zien wegkwijnen. µ ^ µNa enige maanden, zijn plaats als primus was hij reeds lang kwijt, en hij liep gevaar de studie eerloos te moeten afbreken, was er niet veel meer over van hem dan een schim. geldgebrek had hij niet, maar hij verteerde alles in de vele kroegen die H. rijk is. Hij was gewoon om des morgens, alvorens te eten al een fles rode wijn te laten halen en te ledigen. Daarop kleedde en wies hij zich en toog naar de oude stad, waar hij meestentijds niet voor midddernacht van terugkwam, geheel besch onken en met een lege beurs. Ieder sprak van hem, en daaronder verscheidenen professoren, aangedaan als ze waren door zulk een verkwisting van rijke talenten, trachtten hem te overreden zijn dronkemansbestaan op te geven en zich weer aan de studie te wijden, maar tevergeefs. Ook ik kon hem nauwelijks meer aanspreken. Hij had een afstand tussen ons geschapen die niet meer te overbruggen viel. Zijn gebrek aan vertrouwen in mij krenkte me, maar het hardst krenkten mij zijn woorden. Hij had zich in die paar maanden ontvouwen tot een bittere en harde sarcast en cynicus die alle waarden en deugden waar een zedelijk mens bij leeft wist te verdraaien en te belachen. Ik herinner nog die morgen waarop ik het huis verliet met al mijn bezittingen, want ik had een ander verblijf gezocht omdat met zo iemand in de nabijheid het onmogelijk was te studeren en een betamelijk leven te leiden 'Zoo, je gaat?' zei hij, met een fles in zijn hand, hij dronk toen al niet meer uit glazen, maar zette de fles direct aan zijn lippen. 'Je laat je oude vriend in de steek?' en hij lachte daarbij honend. 'Dat is het niet,' zei ik 'gij zuipt als een arbeidsloze en leeft als een beest en ge maakt uzelf zo te schande. Maar dat laat me koud. Het is dat gij mij geen vertrouwen sschenkt. Ik merk dat er weinig over is van die ouden vriendschap waar ge nu zo prat op gaat. waar is Uw gevoel voor waarden toch, mens?' en daarop gaf hij mij een bijzonder raadselachtig ant woord, waar ik tot op heden nog niet van te weten ben gekomen wat hij ermee bedoeld e. 'Gij weet het allemaal zo goed.' zei hij. 'Hoe men behoort te leven, de deugden die een mens zijn maat geven en dat soort onzin. Nu laat ik U dit vertellen, kameraad, Het leven is zo eenvoudig niet. Neem mij nu. Gezien de omstandigheden zou ik eigenlijk een bijzonder gelukkig mens moeten zijn. Het fortuin was mij gunstig de afgelopen maanden. ik zou mijzelve niet genoeg kunnen prijzen met zoveel geluk en voorspoed. Nu, ik ben niet gelukkig. Dat kan ik je verzekeren. En toch ben ik te bang er wat aan te v eranderen. Zo beangstigt me de gedachte dat het weinige dat me nog rest alsnog wordt weggenomen. Nadien heb ik nog maar weinig van hem vernomen. en ik heb de moeite ook niet genomen mij naar zijn toestand te laten informeren, gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen. ik was te zeer ontdaan door zijn gedaanteverandering. Wij gedroegen ons als twee vreemden die enkele keer dat wij ons bij toeval ontmoetten. En dat waren we ook geworden, vreemden voor elkaar. - 26 - De oude voorhoeve scheen door mijn herinneringen eerder verontrust dan opgelucht. Af en toe keek hij naar de door koorts gevelde vl. en luisterde dan met hernieuwde aandacht naar mijn verhaal. Ik vervolgde mijn verhaal, in een meer positievere toonzetting, nu, niet om de oude voorhoeve te gerieven maar omdat het vervolg werkelijk zo geschied was. 'Zo bleef het, voor enige maanden althans. Toen scheen vl. plotseling zijn zelfbeheersing hervonden te hebben. Hij staakte het kroegenbezoek, verzorgde zich weer met enige aandacht, ja, hij schoor zelfs die wilde baard af die hij dat jaar gekweekt had, als wilde hij van het hele studentenleven afscheid nemen. Hij bezocht mij, op mijn nieuwe adres op een avond in september. Ik was zeer verrast door zijn bezoek, dat kunt u zich voorstellen. Hij bood mij dan ook zijn verontschuldigingen aan voor het doorstane leed wat zijn gezelschap mij geschonken had. Het was een private kwestie geweest waar hij m aar moeilijk overheen kon kom en, meer wilde hij er niet over kwijt. Ik was achter allang tevreden dat hij zichzelf weer onder controle had. HIj zei dat hij genoodzaakt was het studentenleven vaarwel te zeggen, een oom van hem was overleden en zijn familie had beslist dat hij diens landgoederen in het zuiden van zijn provincie zou gaan bestieren. Hij had hier nu vrede mee, al scheen het hem maar zeer moeilijk af te gaan dat te zeggen. Dat was de laatste keer dat ik hem zag. we namen hartelijk afscheid van elkander en beloofden regelmatig te schrijven. Ik heb echter sindsdien geen bericht van hem meer ontvangen.' 'Het is toch een merkwaardige kerel, die vriend van je.' De oude Voorhoeve kon zich een dergelijke levenswandel maar moeilijk voorstellen, laat staan goedkeuren. 'Nu had hij dus een goede betrekking, en zo te zien heeft hij daar ook de brui aangegeven, liever werd hij vagebond en landloper! En om zulke mensen maak jij je druk? Laat ze toch aan hun lot over, er zijn betere mensen die je vriendschap verdienen, jongen!' Ik moet hier wel bij vermelden dat de oude voorhoeve bezijdens enige reizen naar K., die hij zo snel mogelijk en met veel tegenzin na lang uitstellen ondernam, nog nooit buiten deze stad was geweest. Mensen die reisden, zij het voor hun werk of hun studie en zeker die die voor hun genoegen tochten ondernamen, schaarde hij zonder genade onder landlopers en zwervers, behalve de keizer natuurlijk. Waarom zou ik moeite doen de menigen en opvattingen van zo een mens te wijzigen? 'Gelijk hebt U, maar het is mijn kameraad, en kan hem moeilijk in de steek laten, waartoe het lot hem ook bestem d moge hebben. welke draad er voor hem gesponnen wordt.' Wat kon ik anders doen? 'Laat het dan een les voor je zijn en kies je vrienden voortaan voorzichtiger.' de oude voorhoeve verliet verontrust en een weinig ontstemd de kamer, hij hield mij stellig voor een groten idioot dat ik met zulke mensen omging, hetgeen mij echter in deze omstandigheden koud liet. De hit kwam binnen, achter haar aan sukkelde een oude man in een zwart pak, het was de dokter. "hier is de zieke, dokter' zei de meid geheel overbodig, want de arts had de zieke allang opgemerkt. Hij ging op de rand van het bed zitten en zuchtte enige malen diep. Ik was bevreesd dat hij nooit aan een onderzoek van de patient zou toe komen, zo scheen hij er tegen op te zien. Hij voelde het voorhoofd van de arme vl., hij telde diens polsslagen en sloeg de dekens terug en bel uisterde zijn longen met e en hoornen trechter. Daarna legde hij dekens weer goed en stopte vl. er zodanig mee in dat ik van hem van waaruit ik stond alleen nog maar een lokje haar kon zien, de rest ging schuil onder de dekens. de dokter zuchtte weereens diep. 'Betje.' Sprak ik de hit toe. 'Wil je niet een kopje koffie gaan halen voor de dokter? daar zal hij vast wel aan toe zijn.' Ik wilde niet dat de huismeid die zo ongeduldig scheen het verhaal van de zieke in haar huishouden aan anderen mee te delen het oordeel van de dokter te horen kreeg. Met tegenzin verliet ze het vertrek. 'dokter, het spijt mij bijzonder U zo vroeg te - 27 - moeten storen, in dit geval zag ik echter geen andere mogelijkheid. Vertelt mij, hoe gaat het met hem?' De arts aarzelde. 'Het is een goede vriend van mij dien ik vanochtend zo desolaat en zwetend en bevend van de koortsen aantrof op de drempel van dit huis.' Daar onderbrak de dokter mij, als om zich te haasten duidelijk te maken dat zijn weifeling niet voortkwam uit een ethisch oordeel maar gegrond was op ernstige medische deductie: 'Helaas, mijn beste vriend, ik ben bang dat ik niet zoveel voor uw vriend zal kunnen doen. Hij heeft een zware longontsteking en hij schijnt lichamlijk volledig uitgeput. Als de koortsen beginnen te zakken geef ik hem een goede kans er weer bovenop te komen. Maar zijn gesteldheid is ernstig, laat ik daar duidelijk over zijn.' Ik begreep de oude heer niet zo goed. 'Wat bedoelt u dokter?' 'deze man is ten dode opgeschreven, nog nooit heb ik iemand gekend die een de rgelijke inzinking overleefd heeft, het spijt me. ' Ik was aangeslagen door dit nieuws, zo ernstig had ik het niet verwacht. 'Is er dan niets wat ik eraan kan doen?' 'niet dat ik weet, maar zoals ik al zei, als de koortsen wegtrekken geef ik hem een goede kans. Laat hem aardappelsop drinken, en wrijf zijn enkels in met warme geitekaas vermengd met anijs, dat weert de koortsen en sterkt het gestel. Meer kan ik niet voor hem doen voorlopig.' Hij pakte de hoorn in zijn tas en voelde nogmaals het voorhoofd van Vl. Ik liet daarop de hit vier kruiken in het bed van Vl. stoppen, en besloot de dag naast zijn bed te blijven waken. Later die dag kwam de de koster mij bezoeken. In alle opwinding was ik vergeten hem te waarschuwen dat ik verhinderd was. In de toestand was nog geen verbetering, en de brave kon verder ook niets voor mij doen, Vl was orthodox, en het geen zin kaarsen voor hem te branden aan een rooms altaar of een heilige met een latijnse naam. Ik verzekerde de koster dat Vl. het hem niet in dank af zou nemen als hij wist dat men op een dergelijke wijze aandacht aan hem besteedde. Overigens was de koster bijzonder coulant met Vl. en leek hij niet zoveel problemen te hebben met de verzorging van Vl. als de oude voorhoeve had gehad. Hij beloofde de volgende ochtend langs te komen om te zien hoe de zieke het dan maakte en wenste mij sterkte met Vl.'s beterschap aangezien de zieke zelf niet bij machte was die woorden in ontvangst te nemen. µ ^ µEr gebeurde die dag verder niet veel, ik besteedde de tijd die ik doorbracht aan de sponde van mijn oude vriend met het schiften van mijn aantekeningen en ordenen van de stukken met volksmuziek die ik in deze contreien genoteerd had. Het gaf mij gelegenheid een weinig te reflecteren wat ik eigenlijk aan het doen was. Maanden had ik rond gereisd door deze arme en onvruchtbare streken. Het scheen mij toe dat de cultuur van de bewoners dezer zandgronden net zo a rmzalig en schraal was als de grond die zij verbouwden en net zo eenzijdig als de oogsten die zij er met veel noeste arbeid van onttrokken. Ik realiseerde mij da t ik me had laten meeslepen door de flegmatieke aard, de afstandelijkeheid van deze eenvoudige mensen. In hun berusting had ik een troost gevonden, in hun stilten een zicht op oneindigheid, in hun jenevers en aardappelstooksels een dubbele bodem. Maar daar, naast het ziekbed van de arme Vl. doorzag ik de ijdelheid van het al, een reusachtige kwaadheid overviel me, en het scheelde niet v b eel of ik had al die zorgvuldige genoteerde en schoongeschreven liederen verscheurd. Slechts de schroom dat mijn woedeaanval niet passend zou zijn aan het bed van een zieke weerhield me ervan de papieren in een woeste vlaag van verstandsverbijstering te verscheuren en de resterende kwade energie door het breken van een meubelstuk en een flinke ruk aan het gordijn bij het raam te laten wegvloeien. Nog goed herinner ik me nu hoe ik dien kwaadheid bij haar naam noemde en me bedacht dat zoniet het kabaal waarmee zij gepaard ging dan toch het daglicht in al volle maar ook striemende glorie de kamer zou binnen komen en de zieke zou kunnen schokken en dat zou wel het laatste zijn wat ik wilde veroorzaken want Vl. scheen juist zo vredig te slapen, hij ijlde en zweette niet meer, zoals die ochtend en zijn ademhaling was rustig en regelmatig. Zijn gelaat had reeds een enigszins gezondere teint. - 28 - Ik hield mij dus in. Niet zoals men normaal werkelijk in houdt, zoals men een driest paard tot kalmte sommeert, en haar temt door strakke teugels, maar als een hevig noodweer, dat met grote snelheidvan de einder gespoedt komt, de hemel verduistert, met aanwakkerende winden, de bomen die gaan striemen en de lichtere onderkant van hun bladeren laten zien tegen de donkere lucht. De groene teint die men overal waar men kijkt ziet, het bestendig romm elen en donderen, de koude die in alles doordringt, e n de geur van herfst die nat en klam en het laatste stof neerslaand in veronderstelde druppels de flanken van de neus onzacht treffen. Kortom, de onontkoombare onweersbui met stortregens, die dan op het laatste moment toch overdrijft en zo de lucht laat opklaren. Zo zat ik daar nog, [de ganse dag, verdiept in mijne kommervolle zelfbeklagende gedachten. en het was niet omdat ik zoo onfortuinlijk was geweest, maar ik zag aan de groeven in het gezicht van mijn vriend dat hij heel wat meer van zijn leven had gemaakt. Veel meer beleefd had althans.] die avond, toen mijn vriend Vl. weer enige tekenen van leven begon te vertonen. Hij kreunde een weinig en sloeg toen de ogen op. Hij trachtte eenige algemene woorden te uiten doch het gelukte hem niet. hij had niet voldoende adem, wellicht was zijn keel te pijnlijk, zijn gedachten te verward. Ik legde mijn hand op zijn borst ten teken dat ik hem begreep en hem zo duidelijk trachtte te maken dat het niet nodig was voor hem te spreken. Hij vocht vanonder de lakens een hand vrij en legde die op de mijne als om die op dien plaats te houden. kortstondig ontwaarde ik bij mijzelve een aarzeling, /even voelde ik een reservering, doch ik begreep terstond dat dien hand hem zekerheid gaf en liet hem daar liggen. Ik moest echter wel mijn zitpositie enigszins veranderen omdat ik anders die hand daar niet lang had kunnen laten liggen. Zo schuin voorover gebogen, met mijn andere hand rustend op mijn linkerknie. Natuurlijk was mijn nieuwsgierigheid groot. Datgene wat mijn vriend in deze erbarmelijke lichamelijke en ook, als ik het zo noemen mag, diens geestelijke toestand gebracht had moest iets bijzonders zijn geweest. wellicht alleen voor vl., maar daarom waarschijnlijk heel leerzaam voor mij, zo goed kende ik mijn arme vriend vl. nog wel! Dat alles kon wachten tot de toestand van zijn gezondheid wat verbetert was. Als Vl. voldoende aangesterkt was zou hij stellig de bele efdheid hebben mij op de hoogte t e brengen van zijn wedervaren. het is verwonderlijk, wonderwaardig hoe snel men dingen vergeet en hoe angstwekkend sluipend vergeten zaken hun opwachting maken in het protiek, de wachtkaer der tegenwoordigheid. Hun aanvallen op de buste van verzelfgenoegzaamheid zijn wijd en zijd bekend en het bestand verwo ndert niemand die maar niet zijn verstand verstond. Hun vrijheid, verpacht, verknocht is vergeten. De mens is zonder deugd, zonder zin, zonder weten. De volgende ochtend bezocht mij de meid bij mijn ontbijt. Zij verraste mij, door niet uit te wijden over de zaken van huyishoudelijke aard waarvan ze wist dat ik er een hartsgrondelijke afkeer van had over lastig gevallen te worden en zij dan ook niet na kon laten binnen de regels der conventie mij te vitten en te traaiteren met stoffige en soppige details, nee, het was wat anders. Bij het wassen des kleedren Vl.'s had zij bij het leedig en der zakken in een mouwzak van de frock een portfolio gevonden die zij mij hierop bracht, wetende dat ik hooge waarde in deze zaaken legde. Ik begreep hieruit dat deeze portfolio geen geld bevatte doch papieren en de zulke die de meid geen waarde leek te hebben. Ik besloot ook toen toch een serieus gesprek et de oude voorhoeve te voeren over de gaqng van hwet huishouden. ik ontvouwde het portfolio en herkende terstond het magere handschrift van Vl. in de bladeren die erin gevouwen zaten. Het moeiljk te ontcijferen handschrift scheen neergeschreven in haast, doch met grote nauwkeurigheid, want geen der woorden die ik zoo vluchtig las waren afgekort. Daartussen merkte ik een bl;ad dat niet gelijk was aan de anderen. Het was ook van een andere formaat, een quarto, terwijl de anderen folio waren. Het was duidelijk niet door Vl. geschreven. Ik overwon mijn schroom om intiemer kennis te maken met het schrijfsel, want, zoals ik voor mij zelf redeneerde, Het zou licht kunnen werpen op de omstandigheden van de arme Vl. en - 29 - misschien kon ik hem ermee van dienst zij n. De hele affaire is nu alweer zo lang geleden dat ik nu niet aarzel het ook aan U kenbaar te maken, daar ik nu weet dat ook Vl. dit zo gewild zou hebben. Het schrift, zoo te zijn geschreven op het blad, gescheurd uit een schoolschrift scheen een schrijfoefening te zijn, althans dat dacht ik in eerste instantie. en zal zij doodgaan, zal wreed vuur die strale n verspillen die zoveel harten in vlammen zette? Heeft zij geen kracht zelfs dood met liefde te moorden? Nee, zelfs de koude dood verteerd door heet verlangen, zoekt haar te plezieren (waar plezier zelf slechts slaaf is) Ik was verwonderd door dit citaat, het leek morbide, maar dat was het eigen;jik toch niet. Het was in ieder geval duidelijk dat vl. dit niet geschreven had. Het leek mij tope eerder te zijn geschreven door eenvrouw, zoo zorgvul;dig en met veel aandacht zooals alleen een jonge vrouw of een meisje dat kunnen opbrengen als zij volledig schijnen op te gaan in de taak die men hen opgeeft, geen oog meer hebben voor iets, of wat dan ook om heen, hoe onbenullig de opdracht ook moge wezen. Maar wat een vreemd stuk om aan een jonge vrouw te geven om in het net te schrijven. Welke zieke geest laat zoiets toe? In een klein plaatsje, ten zuiden van A. een gehucht werkelijk met een kerk en eenige huizen, tenslotte vond ik den rentmeester, logerend bij zijnen zuster. Ik vond hem in een deplorabele toestand. Geheel ontredderd was hij gevlucht voor mijn toorn. Hij vreesde 't allerergste, kennelijk. Ik sprak niets van het geen ik hem alles te verwijten had, doch vroeg hem zonder verdere omwegen naar datgene wat mij zo na aan het hart lag: de verblijfplaats van mischa, zo hij dien kende. Hij keek mij daarop zo mogelijk nog verschrikter aan en zijn zuster begon heiligen aan roepend waar ik nog nooit van gehoord had haar schort te verfrommelen en te boveochtigen met haar mondvocht en tranen van ogenschijnlijk zelfmedelijden. Ik liet mij door dit alles niet storen en drong aan. Hij vertelde dat hij haar gezien had op de weg naar het jachtslot van de Dzj.'s, op een gezadeld boerenpaard had zij hem aangekeken alsof hij de duivel zelve was, al moet ik er bij zeggen dat hij het zelf wat omslachtiger formuleerde maar hier kwam het wel op neer, en dat ze daarop ervandoor gestoven was om dergelijke argumenten. Als je na zeven dagen lopen aankomt bij een kleine vervallen hoeve met een verwilderde vlierstruik ernaast die de schuur heeft overwoekerd en de slaap je overvalt met herinneringen die je ongeremd laat komen met beelden van vreugdevolle scenes op zonnige speeltuinterrasjes met je geliefden op zondagmiddagen. Dan wordt je volgende dag wakker met zicht op de stad Calvina. Eerst zie je niets dan een vlakke vallei tussen twee heuvelruggen. Dan zie je er mensen rondlopen, die met elkaar praten, op de grond zi tten, een nukkige ezel proberen te bewegen. Je ziet handelaren, waterverkopers, kantoorklerken met vlekmouwen, boodschappende huismoeders, lanterfantende jongelingen rondhangen onder eenzame lantaarnpalen. En je begrijpt niet waar al die mensen vandaan komen en naar toe gaan in die troosteloze en kale roestrode vlakte. Als je dichterbij komt zie je dat de vlakte bestaat uit talloze zandeilandjes, van elkaar gescheiden door diepe donkere kloven. Tussen de eilandjes zijn bruggen geslagen uit enkele planken. Op enige diepte zijn netten gespannen, waaronder daaraan met wasknijpers opgehangen was hangt te drogen. Je hoort uit de diepte het geroezemoes van de grootstad dat in elke stad hetzelfde klinkt, het verkeer, de overbodige adverteringen, de ongemeende groeten en het onwaarschijnlijk gelach van jonge vrouwen die lachen om niets. De wanden van de kloven zijn gevuld met raamlijsten waaruit hier en daar vrouwen van middelbare leeftijd en omvang leunen, naar beneden turend om iets op te van gen van hun familie. De omstanders op de vlakte zullen je vertellen dat calvina, want daar ben je, aan het oppervlak helemaal gelijk is, maar in de diepte, aan de grond, i n haar binnenste, uit een - 30 - wirwar van straten en niveau's bestaat. De snelste weg om van een plaats naar de andere te komen, is over de oppervlakte, of liever de van overheidswege geegaliseerde daken. In de stad zelf blijf je aan het klimmen en dalen omdat er geen enkele horizontale weg is. Er is geen gebouw in calvina dat op de z elfde hoogte als enig ander bouwwerk haar fundament heeft. Zelfs in een gebouw zijn er verschillen van grondniveau. Er wordt zelfs beweerd dat er gebouwen zijn in calvina die helemaal geen laagste verdieping hebben, Stijlonderzoek heeft uit gewezen dat deze gebouwen ook de oudste van de stad moeten zijn. Jaren geleden is een expeditie met wetenschappers, avonturiers en veroordeelden afgedaald in de kelders van een van deze gebouwen en nog kan men ze horen afdalen door de echo's van hun stappen die men steeds zachter hoort. M en zal je vertellen van een legende in Calvina waarin gilgamesj zelf op deze plaats uit de aarde kwam gekropen. Wat natuurlijk onzin is. In het midden van de vlakte is een groot gat. Als een krater van een vulkaan, of een meteorinslag. Dit is het centrum van Calvina, het grote plein. Men heeft een groot net gespannen dat langzaam naar beneden glooit, en ergens in het centrum, als een geweldige bevroren draaikolk, de grond van het plein raakt. Om af te dalen moet je langs een van de boomdikke ribkabels klauteren, die spiraalgewijs naar beneden leiden, Of een drager hure n die je op de rug neemt en veilig en snel naar beneden brengt. A ls je eenmaal beneden bent aangekomen bevindt je je eigenlijk op het dak van een groot gebouw, niet de grond. Het is het enige gebouw dat niet tot aan de standaard hoogte reikt omdat het de tempel is van Calvina, en het is algemeen bekend dat men gewijde gebouwen niet mag veranderen. Het net verspreidt aangename groepjes schaduw op het plein waar zich allerlei uitbaters predikers en andere ambulante handelaren ophouden. er zijn kussenverhuurders en waterschenkers en er is de gemeentelijke schaduwman, te he rkennen aan het dikke purperen koord dat om zijn hoofd gevlochten zit. Van hem kun je een schaduwplaatsje kopen, voor een, twee of drie uur. Onder de schaduw van de dikke spiralende ribkabels zijn er zelfs plaatsen verkrijgbaar van vijf uur schaduw. Op het net boven je spelen kinderen krijgertje of dansen buikdanseressen en jonglerend koorddansers. Als je zo op je rug de wonderen van de stad calvina aan je voorbij laat gaan voel je het onder je rommelen en bruisen en schuiven. De gelui den van de stad calvina. het was al lang geleden, zeker voor een dier als Sophie, dat Karel haar gepakt had. Ze bad daarop tot de lieve heer dat Karel een keer zijn regenscherm zou vergeten en haar zou nemen, in de gang. Het mocht niet baten. Niets hielp, ook het bidden niet. En het smeken had alleen een averechts effect. Sophie was radeloos maar ze besloot toch, op zekere dag, vandaag, het volgende te ondernemen. Als een soort van laatste afdwinging of eerste onthouding van het onontkoombare dat haar helder en klaar voor ogen stond als een snelstromend beekje in een diepen scheur tussen de woudreuzen die daarin helemaal alleen stonden want het waren beuken en haar middenrif deed kruimelen en haar hart jeuken zodat ze haar linkerarm tegen de borstkas klemde zo moest haar besluit haar verwarmen en doorbloed en. En dat deed het ook. Ze trok haar stoute schoenen aan. en haar stoute rokje en haar stoute truitje en paradeerde dronken van het vreemde spel dat zij speelde in de vroege ochtendlucht op het met nog dauwbevochtigde grasveld voor de flat waarin zij woonde want ze wist dat Karel elke ochtend uit het raam keek als hij de koffie door het apparaat liet pruttelen. Eeraleerst liep ze wat achteloos rond en leunde zwaar op haar tenen opdat der hakken niet zouden wegzakken tussen de pollen gras. Maar allengs beheerste ze dat zo goed dat zij kon schrijden, het bekken naar voren overhellend, haar linkerhand in de bocht van haar rug en - 31 - haar kin omhoog, zo waadt zij aan, de nieuwe dag. Aurora! De koffie zal hem sterken, zijn knijpende maag zal versterkt worden dat door zijn gedachten aan haar, hij vergeeft zijn ochtendhumeur en ziet een nieuwe tijd a anbreken, daar, voortschrijdend over het veldje gaat zijn gemalin! Het koffiezetapparaat hapert en geeft een scheut bevrijdende reutels en borrelingen. Ze kijkt naar het balkon, waar, echter nog geen deur is opengegaan. Hij moet nu toch gaan komen kijken binnen gehoorsafstand, anders marcheert de dageraad van het grasveld af en staan blijven kan ze niet zonder haar gratie te verliezen die als de traagheid om haar heen hangt en haar met parfumdauw omhult zolang ze beweegt. wie ben ik dat ik dit allemaal besef? waarom snapt die klootzak het niet? Er is geen tijd te verliezen. Zou Karel nu niet snappen wat er gaande moet zijn dan is haar gedrag voor altijd onverklaarbaar ingewikkeld en omstreden. Hij zou haar geestelijk mijden en doden met een schouderophaal als ze eens fietsten langs een berm met naamloze bloemetjes die zij nog nooit gezien zal hebben, en wolken die kloppen en het warme asfalt dat zij voelt onder haar wielen. hoeveel passen kan zij nog schrijden voor ze later nooit meer aan Karel kan zeg gen dat hij wat fout doet? Beseft hij dat hij hier aan het weglopen is? En doorsjokt achter zijn gemiddelde dagindeling aan en nooit meer naar morgens kan kijken zonder een kutklok te zien? Wat dan? Ze maakt de stappen korter en gooit haar hoofd van voor naar achter. steeds sneller, tot haar haren zich niet meer lijken te verplaatsen. ze pakt haar haren bij elkaar en draait ze in een knotje. Voor het raam staat nog steeds Karel. Hij kijkt wat bezorgd en schudt met zijn mok met koffie. 'Karel' staat erop. Hij glimlacht wat. noten 1) rebus: -enwollensok + -knaap = ? 2) ontzettend gejat van H.C. Andersen, die zin. 3 Homerus. Gek op dageraad met roze vingers. 4) Eigenlijk onvertaalbaar uit het Italiaans. 5) Lezen als 'um sonst', dat 'voor niets'. Dan klopt het. 6) Nou ja, een "flinke dwerg"-hoge 7) Is dit een germanisme? Wat is het in goed Nederlands: Levend? Leventig? 8) Hier gaat het toch wel erg op Tolkien lijken. Ik moet oppassen. Voor de duidelijkheid, dit is allemaal waar gebeurd, of anders tenminste al veertig generaties overgeleverd van vader op zoon! 9) Zie je, dat hier al een operabewerking geanticipeerd heb? ik zie het decor en de zanger die de smid doet al voor me. Net als de wilde ritten door de poestas en de fjelden, het balken etc. Het zijn de kleine dingen die opera tot een groots werk maken. Zal ik ook nog een grote jachtpartijorganiseren om de hoorns een flink partijtje te kunnen laten blazen of is dat overdone? 10) Bij sprookjes, volksvertellingen en classicistische libretto's is het gebruikelijk dan een herhaling van het voorafgaande tot in de details te geven, met alle uitspraken door de verteller - 32 - van het relaas in extenso weergegeven. Voor libretto's is het buitengewoon belangrijk omdat je zo de componist een eenvoudige aanleiding geeft om zijn geliefde motieven en lijnen te herhalen in een andere context. Daar zijn ze verzot op. Zoals je stellig hebt gemerkt, heb ik dat hier - en hiervoor - niet gedaan. Enkel en allleen om je moderne zenuwen niet teveel te beproeven. Gij, die de flitsen van de tourradio gewend zijt en data verhapt als een bimodem. Als ik dit libretto uitwerk in vijfvoetige jamben of zo, doe ik het natuurlijk wel. 11) Dit lijkt vreemd. De smid die weet wat Sigisdur denkt, maar voor een operalibretto zou het zo gedaan worden dat Sigisdur dit niet dacht, want dat hoort het publiek niet, natuurlijk, maar terzijde a parte uitsprak. In Operaland is het dan heel gebruikelijk, tegenwoordig, de tegenspeler daar w⵼ l op te laten reageren, om de relatie spelers/publiek niet te ver uit de hand te laten lopen. Vandaar. 12) Duits. In het nederlands stap. Ik denk trouwens sowieso dat Duits beter is voor een libretto. Zal ik het maar in het duits doen? 13) Van Joris Goedbloed, zo heette die geloof ik. In ieder geval uit de strip "Panda" van Marten Toonder: "Zoals wij latinisten zeggen." Trouwens, die Lappenman leek ook al verdacht veel op Kweetal, ook van Toonder. Hm. 19900731 © Thomas van Putten De Dilletante "De Dilletante is een soort legende in onze familie. Het is eigenlijk een oudoudtante van mij, maar iedereen noemt haar de dilletante, omdat ze overal dille in deed en overal in haar huis dille groeide en in haar tuin ook, in grote bakken met die glazen platen, waarvan ik er nog eens een gebroken heb, maar dat terzijde. Nu moet je weten, deze tante is nooit getrouwd omdat ze wat eigenaardig was. en in die dagen deden ze daar wat moeilijker over dan nu. Op een dag kwam mijn overovergrootvader, die trouwens koning was, koning over alle Slezen, en Bengt heette, en vroeg haar om haar trouwplannen omdat zij zijn enig kind was en hij maakte zich zorgen over de voortzetting van de familietraditie, namelijk dat een van de kinderen koning of koningin zou worden. de Dilletante at net garnalenkroketten met dillemayonaise en liet Bengt II. ook een bord brengen zodat hij kon mee·-·ten omdat hij zover van zijn kasteel was en nooit voor het middageten thu is k on komen. "Vadertje," Sprak zij, "Je kent mijn voorkeur en je weet dat er nog geen gegadigde is langsgeweest die voldeed aan - 20 - die voorwaarden. Als je een kerel vindt die mij bevalt zal ikhem trouwen. "Maar je weet dat dat onmogelijk is, lieve kind." Sprak Bengt II. "Het bevalt me niet zo. Je weet dat ik er alles wat ik bezit voor over heb om jou gelukkig te maken,â %Z âO " Hij hield erg veel van zijn enige dochter, die trouwens Jorinde heette, trouwens net als dat oude vrouwtje met dat linker lodderoog, toevallig. "Maar als je niet binnen dertig dagen getrouwd bent zal ik je helaas moeten laten opsluiten wegens hoogverraad!" Toen begreep de dilletante dat het menens was bij de oude heer en schrok ze toch even hevig. "Drie weken heb je een man te vinden die naar je gading is, anders sluit ik je op in een donkere kerker waar geen dilleplantje zal groeien" Daarop stond de koning op en vertrok uit het tuinhuisje en reed in volle galop, of in gestrekte draf, of spaans dwars, of stapvoets, dat weet ik niet meer precies, door de uitgestrekte dille velden naar huis. Maar wat ze niet wist, was dat net onder haar raam een klein mannetje zat uit te rusten... Jorinde nam een bad in vers dillesap dat even gekookt had en at vervolgens een verfrissende dillesalade. Ze begieterde nog maar een keer al de sierdilleplantjes in het huis en keek peinzend en prak kizerend naar deondergaande zon boven de stilruizende dillevelden. Maar dit alles hielp haar niets om een geschikte kandidaat voor de geest te halen. Imand met wie ze in vrede een huwelijk kon stichten. Verlangde zij dan werkelijk zoveel van het leven dat niemand haar dat kon bieden? Waarom was er nooit eens een knappe prins dei even veel hield van dille als zijzelf? Het hoefde zelfs geen prins te zijn, zelfs hoefde hij niet knap te zijn, als hij maar net zoveel van dille hield als zijzelf. Dat zou genoeg z ijn. Was er dan niemand anders die zielsveel van dille hield? "Ik beloof plechtig bij het laatste licht dat deze dilleakkers bestrijkt dat ik diegene zal huwen die net zoveel van dille houd als ik, wie het ook moge zijn." Verder kon ze ook niet gaan. µ ` µZe jammerde nog een tijdje voort en stapte uiteindelijk vermoeid maar moedeloos in haar bedje met lakens van tot linnen gehekelde dille. Maar wat ze niet wist, was dat net onder haar raam een klein mannetje zat uit te rusten van al het zware graafwerk dat hij die dag onder de grond had verzet en al haar woorden gehoord had. Het was een lelijke dwerg met een akelig karakter die er heel wat in zag een koningsdochter te trouwen en hij besloot daar en dan, zijn voordeel te doen met de dingen die hij die anond gehoord had. Je moet weten, vroeger waren de dwergen veel talrijker dan nu. en - 21 - dwergen zitten vaak in de buurt van mensen zonder dat die het weten. en iedereen weet dat dwergen verzot zijn op dille, loof en knol. "...er is geen man die zoveel van dille houdt als ik." De volgende ochtend stond het prinsesje al vroeg in haar tuin het onkruid te wieden dat tussen de dillebedden opkwam, toen de dwerg in zijn zondagse pak, ongeveer zoals de vroegere servische luitenants te velde eruit zagen, aangelopen kwam over het weggetje dat vlak langs het tuinhuis liep. Toen hij voor het hek stond sprak hij haar aan. "Goedendag, mevrouw. Wat een door god gezonden weer is het toch, he. Wat een mooi weer, vooral voor deze prachtige planten. Is het niet? Wat doet het mij deugd al deze schone dille zo mooi te zien staan groeien en bloeien!" Het bloeide wel niet, maar het klonk zo vrolijk, vond de dwerg en hij gooide en er nog een schepje bovenop. "Wat een prachtig gezicht." De prinses ging rechtop staan en bekeek het rare mannetje dat bij het hek stond. Ze had nog nooit zoon eng klein mannetje gezien, hij keek nauwelijks boven de planten uit! Het mannetje keek haar nu recht in de ogen, en met zijn hoofd, een beetje naar beneden, gekeerd zei hij. "Ik kan me niks mooiers voorstellen dan een veld met dille. Ja, ik mag wel zeggen, Iets schoners dan dille geeft het voor mij niet! Hij ging nog dichter bij de prinses staan en sprak zacht tegen haar. U moet weten, er is geen man die zoveel van dille houdt als ik. Er is niets dat bevredigender is als dille. Niets dat gelukkiger maakt. Vindt u ook niet?" "Ja. Zo is het!" Sprak de prinses. Maar dan herinnerde ze zich haar heilige belofte van die avond daarvoor en het was alsof een geharnaste hand haar hart omklemde. "Och heden!" dacht ze geschrokken. "Met dát daar moet ik trouwen!" want iedereen weet dat zoo een plechtigen belofte, in het aangezicht der natuur gods uitgeproken niet verzaakt kan worden zonder de grootste onheil over enen uit te roepen. Men zou de toorn Gods riskeren! "Oh Lieve Heer!" Ze klauwde haar nagels in haar zacht blossende wangen en rende huilend naar binnen. De dwerg was bang dat ze zich niet aan haar belofte zou houden en bonkte hard op de voordeur. "Wat is er vrouwe? Heb ik U op enige wijze ontriefd? waarvan bent U zo geschrokken? Neemt toch een kopje dillethee, dat kalmeert. Ik zal u heus geen kwaad doen! Integendeel ik zal u dille bekwamer en liefdevoller verzorgen dan ieder ander op deze aard, als u dat van mij verlangt." En zo smekelde hij nog een wijle voort. Maar hoe de prinses het ook wendde of keerde, ze zag niet goed hoe ze haar rampzalig lot kon ontlopen. Bovendien had ze nog nooit iemand ontmoet die zoveel van dille hield. Ze liet de dwerg binnen en vertelde hem van haar belofte. de dwerg zei nog, voor de vorm, dat ze wat hem betreft, niet met hem hoefde te trouwen, als zijn postuur en uiterlijk haar zo tegenstonden. Hij wist dat ze er toch niet onderuit kon en dan is zo moeilijk niet groothartig te zijn. Aldus verloofden de twee elkaar. de dwerg moest eerst op reis naar zijn familie, om die van de trouwerij op de hoogte te brengen, maar die woonden nogal ver daar vandaan dus hij zou minstens drie weken weg zijn. Daarna zouden ze gaan trouwen. en zo verliet de dwerg de prinses, die het huilen nader stond dan het lachen. dat kun je je wel voorstellen! de Dwerg was in zijn sasjes. Volgens hem was nog nooit een dwerg zo hoog geklommen dat hij trouwde met een koningsdochter. Hij wilde dat iedereen ervan zou weten, want hij was nog een ijdele dwerg ook. Als onderpand had de dilletante een buidel met haar bestezaadjes meegegeven, haar kostbaarste bezit. En aan iedereen die maar wilde luisteren naar het verhaal van zijn wonderbaarlijke verloving liet de dwerg h et buideltje met de wonderzaadjes zien, als bewijs, omdat iedereen wi st dat zulke bijzondere zaadjes, van die grootte en volmaaktheid, alleen maar te vinden waren in de tuin van prinses Jorinde. Hij vertelde natuurlijk niet het ware verhaal want dan had hij moeten vertellen hoe hij haar belofte afgeluisterd had, nee hij diste een nog fantastische versie op. Die trouwens steeds fantastischer werd naarmate hij - 22 - langer onderweg was. Hij had een mooi prookje verzonnen waarin de prinses verliefd was geworden op zijn innerlijke schoonheid. Zo kwam hij op een avond in een herberg en na gegeten en gedronken te hebben vertelde hij de weinige mensen die aanwezig waren in de gelagkamer van zijn verloving met een echte prinses. Nu wil het toeval dat zich onder zijn gehoor van die avond een prins bevond die zich vermomd had als een eenvoudige tuindersgezel. Hij had al de hele wereld afgereisd, op zoek naar de mooiste tuinen, de fijnste planten en de hoogste bomen, het dichtste loof en dat soort dingen, om ze te bestuderen, en, zo mogelijk, te stekken. Tevens kon hij vermomd als hij was, zonder ze daarbij af te schrikken of in verlegenheid te brengen want hij was een integere en aanminnelijke, doch misschien een tikje timide jongeling, een indruk krijgen van het gemene volk en de dingen die hun eenvoudige gemoed belastten, wat natuurlijk nooit weg was voor een prins voor als hij later nog eens ging regeren. En zeg nou zelf, die kans is bij prinsen aanzienlijk groter dan bij, bijvoor beeld, arme toneelschrijvers, om maar wat te noemen. De prins was zeer geënteresseerd in het verhaal van de afzichtelijke dwerg met die gore pukkel op zijn neus en diens kleine rode oogjes en een lelijke borstelstaart, of had ik dat al verteld. Want de tuin die de prinses had klonk hem wel heel bijzonder in de oren. En aanlokkelijk. Hij vroeg de dwerg om maar details van de dilletuin. Hij vond het bijzonder origineel, een paleistuin die alleen maar uit dilleplanten bestond . de dwerg, in zijn overmoed en ijdelheid die nu eenmaal eigen is aan dronken dwergen, verhaalde hem er meer van. Maar hij was nog niet zo dronken de jongeling de werkelijke gebeurtenissen te vertellen. De prins, overigens die heette die Clovis, voelde echter dat er iets niet klopte. Hij was tenslotte van koninklijke bloede en hij begreep, als geen ander, dat een prinses, in principe een fijnbesnaard wezen, nooit uit vrije wil met een dwerg zou trouwen, en zeker niet met zo een als nu bij hem aan de tafel zat. Uit zijn jaszak haalde de prins wat Ellesdeesjeskruid en strooide het in de wijn van de dwerg, toen die even naar een woord zocht. Het Ellesdeesjeskruid, zoals algemeen bekend, hoewel uiterst zeldzaam, laat de gebruiker de volledige waarheid spreken, zonder dat deze het echter in de gaten heeft. De prins vroeg de dwerg daarna opnieuw naar zijn relaas en kreeg daarop te horen wat er werkelijk geschied was. De dwerg - hoe heette die trouwens? - liet de prins het buideltje met zaadjes zien. De prins sloeg daarop de dwerg met zijn zakbijltje de puntige hersenpan in, nam het buideltje en verdween terstond in de richting van het paleis van de dilletante. Maar de prins was te ongeduldig geweest. Had hij langer geluisterd naar de kortstondige dwerg, dan was hij ook te weten gekomen dat de dwerg de zaadjes door een toverkol, een nix, had laten betoveren. De zaadjes zouden uitgroeien tot volwassen dilleplanten op het moment dat ze de grond zouden raken. Maar dat wist de prins niet en dat was jammer voor hem zoals we later wel zullen merken. De prinses, ondertussen, had in groot verdriet, haar vader bericht van haar verloving en alles in gereedheid gebracht voor de bruiloft. Ze vertelde echter aan niemand, ook de koning niet, wie haar aanstaande was, want ze schaamde zich diep dat ze met een dwerg moest trouwen. Jorinde was ontroostbaar. Zelfs de blik over de dillevelden kon haar hartje niet genezen terwijl dat anders altijd voor alles hielp, omdat ze dan altijd weer die lelijke dwerg voor zich zag met zijn liefde voor de zelfde plant. Ze begon de dille te haten, omdat die plant haar zoveel ongeluk had gebracht en haar zicht op de werkelijkheid ontnomen had. - 23 - De koning was verheugd dat hij zijn dochter niet in de gevangenis hoefde te stoppen want daar was hij werkelijk bang voor geweest omdat hij haar stijfhoofdigheid kende. Maar hij begreep niet hoe ze nou ze droevig kon zijn. Hij was wel benieuwd naar zijn schoonzoon. Zijn dochter wilde hem er echter niets over zeggen en begon steeds te huilen als hij er naar vroeg. Dus wachtte hij maar, een weinig ongeduldig, op de komst van de brui degom. Toen kwam de prins aangereden bij het paleis en liet zich aldaar aankondigen bij de heer des huizes als de aanstaande echtgenoot van prinses Jorinde. Men berichtte de koning en zijn dochter van de komst van de bruidegom. Jorinde was nu radeloos. Ze smeekte de koning op haar knieën voor vergiffenis en genade en wat begrip voor haar verloofde. De koning begreep er geen biet van en vroeg de lakei de bruidegom te laten binnenkomen. Jorinde viel huilend aan zijn voeten neer. Daarop trad de prins binnen en hij was een heel knappe en fiere jongeman en hij maakte een bijzonder goede indruk op de koning die meteen met hem ingenomen was. Maar de prinses lag nog op de vloer te wenen en te wachten op de toorn van haar vader, ze keek daarbij niet op of om. Pas toen de prins zich voorstelde aan de koning met een elegante knieval en een indrukwekkende reeks titels en namen, keek ze op. Dat was de dwerg niet! Ze begreep er niets meer van. Clovis was meteen onder de indruk van de overweldigende schoonheid van de prinses. Ze was werkelijk heel erg mooi! De prins kon zijn geluk niet op. Hij liep op de prinses toe en wilde haar de buidel met dillezaadjes overhandigen. Maar jorinde stond wat onhandig op en stootte daarbij de de zaadjes uit het buidel zodat die allemaal in heur haar terechtkwamen. Maar o gruwel! daar ontkiemden de dillezaadjes en groeiden er grote dilleplanten tussen heur haar op haar hoofd! de koning en de prins waren verbijsterd door de ontzagwekkende snelheid waarmee de planten zich ontwikkelden en wisten niet wat ze moesten zeggen tegen het arme kind dat er nog niets van gemerkt had. De prins begreep dat hij gefaald had en te overhaast was geweest. Nu was zijn geliefde door hem voor altijd bespottelijk geworden met die kruidentuin in haar kruin. hij sloeg, op heel bedreven wijze met zijn bijl zijn hart uit zijn borstkas en stierf ter plekke. Op dat moment kwam de koningin moeder de zaal binnen en vertelde beiden overgeblevenen, zonder acht te slaan op de groteske taferelen om haar heen. "goed nieuws. Ik ben in blijde verwachting van een koninklijke zoon want ik heb zin in drop!" De prinses werd toen het paleis uitgeschopt want de koning kreeg een nieuwe troonopvolger en hij geen zin een struik op de troon te planten. En zo leefden zij nog lang en gelukkig. het huis in de polder I Een schilder en een schrijver hadden genoeg van het leven in de stad. Ze vonden het er maar ongezond want volgens hen hing er een bedompte lucht in de straten waar nooit eens een frisse wind geblazen kwam en de mensen waren er somber en bedrogen elkaar. Ze woonden in twee kleine zolderkamertjes naast elkaar in een oude volksbuurt. De straatjes waren er smal, de huizen oud en gebrekkig. De schilder woonde boven een zeepkoopman en de schrijver boven een bakkerij. Vaak klaagden ze tegen elkaar over het lawaai of een vrekkige huisbaas en dergelijke zaken. Of de schilder kwam bij de schrijver uithuilen als een nieuwe vracht koopwaar van de zeepkoopman te verschrikkelijke dampen verspreidde. Of het schrijvertje kwam bij de schilder om een stuk brood met worst mee te eten als hij geen werk had kunnen vinden. Het was een mager en ongelukkig bestaan dat de beiden hadden in die grootstad, die van bedrijvigheid welhaast uit haar voegen barstte maar voor onze beide vrienden bitter weinig te bieden had. Op een dag zat de schrijver weer eens bij de schilder, die net een fles wijn en een homp brood had weten te ruilen tegen een stilleven met daarop afgebeeld twee zilveren bokalen, een bronzen krater, zeker zeven kilo van het fijnste kalfsvlees, een grote watermeloen, cadmiumgele citroenschillen die zich bijna van het damasten tafelkleed afwentelen, zilveren bestek en een groot blad met knoestige oesters, een oude kaas en een flinke kristallen karaf met nectar. De schrijver zat met zijn hoofd in zijn handen in gedachten verzonken zijn brood te kauwen en maar voor zich uit te staren met een verkrampte frons. "Schrijvertje!" sprak de schilder: "Wat scheelt eraan? Smaakt het broodje niet? Als dat zo is vind ik het maar vreemd want het is het beste dat we in weken te eten gehad hebben!" Toen sprong de schrijver op, hij leek wel kwaad. "Dat is het nou juist, schildertje. Ik heb hier genoeg van! Het is een groot schandaal dat twee fijne kunstenaars zoals wij zijn zo moeten leven in deze grote vieze stad! Wij verdienen beter! Het is werkelijk te grof voor woorden hoe men ons hier ter stede denkt te moeten behandelen. Neem alleen vandaag nou: Vandaag was ik bij een kuiper, helemaal aan de andere kant van de stad, want hij was de enige die werk voor me had. Hij liet me de hele dag vaten op een vracht kar stapelen en toen ik klaar was sprong hij op de bok, nadat hij de hele middag in de schaduw van een boom had zitten luieren, en liet me achter met de woorden: "Wacht hier op me, dan trakteer ik je op een goede kruik wijn in de bodega en geef ik je loon." Ik heb gewacht tot er helemaal niemand meer op het marktplein over was en de luiken van de bodega dichtsloegen maar ik heb hem niet weer gezien!" "Schrijvertje. Je hebt je in de luren laten leggen. Je hebt ook veel te veel vertrouwen in de mensen!" zei de schilder lachend tegen hem. "Ja lach jij maar, maar als zoiets jou zou over komen zou je wel anders piepen! De mensen zei hier slecht en verdorven geworden. Dat is toch geen omgeving waar een dichter die deugd en schoonh eid eert in thuis hoort?" "Ja, daar zeg je wat" Zei de schilder. "En voor jou, schildertje, klaag jij niet altijd over de slechte lucht en het kwade uitzicht hier in de stad? Zei jij niet nog onlangs, was het niet vorige week, dat een schilder wijdse landschappen en wilde natuur nodig heeft om hem tot grootsheid aan te zetten?" "ja, dat is waar ook." sprak de schilder, een beetje verbaasd: "Maar wat wil je er aan gaan doen, schrijver? Als we rijk waren kochten we een mooi huis met mooie mensen om ons te bedienen, maar we zijn niet rijk. En we zullen ook nooit rijk worden! Wie eenmaal arm is, wordt nooit rijk. zei mijn moeder altijd." "Maar," zei het schrijvertje: "dat stel ik ook helemaal niet voor. Wat wij moeten doen is een kleine hoeve buiten de stad vinden. Dan hebben we alles bij de hand. De grootse uitzichten en een geit die voor de melk zorgt. Een kip voor een eitje en een veldje zal ons goedkoper aardappelen leveren dan we hier ooit zullen kopen! De schilder vond dat wel een goed plan. Ze verkochten het schamele wat ze hadden aan onnodige spullen en pakten allerhande zaken die ze nuttig achtten voor een verblijf op het platteland op een oude handkar die ze met de bakker hadden geruild tegen het grote bed van de schrijver die wist dat ze op het platteland allemaal in bedstees sliepen en trokken nog die volgende dag bij het eerste licht de stad uit. Al snel waren ze ver gevorderd in de heuvels waartussen de stad lag. Langs de weg lag een boomstam die een mooi uitzicht bood op de stad. Ze gingen erop zitten uitblazen. "Kijk nog maar eens goed naar de draak," Zei het schrijvertje, want hij voelde hoe de muzen hem bij elke nieuwe frisse ademtocht wat schoons influisterden: "Zie haar toch log liggen rondwentelen in haar eigen vuil, terwijl haar stinkende adem in vlagen rond haar blijft hangen." en de schilder zag dat hij naar de stad wees en begreep hem. "Kijk er nog maar eens goed naar, schildertje! Het zal, als de goden met ons zijn, voor het laatst zijn. We zullen daar nooit terug hoeven komen, voortaan zijn wij eigen baas in het rijke veld, knechten der natuur en genieten haar ontberingen en we..." Maar het schildertje luisterde nu maar met een half oor. Hij was toch wel een beetje bedroefd al kon hij niet precies zeggen waarom. Zou hij zijn kleine straat nooit weer zien? Het uitzicht op de daken vanuit zijn kleine venster? Ach wat! Hij kon toch altijd teruggaan. "Vanavond komen we bij een herberg van de post, daar zullen we informeren of er ergens een boerderij of een huisje leegstaat of zo." zei de schilder kordaat: "misschien kunnen we morgenvroeg al onze intrek nemen in onze nieuwe huis. Maar dan moeten we wel flink doorstappen anders halen we het niet." Zo trokken ze die dag verder door de heuvels en genoten van het mooie weer, het formidabele uitzicht, de flirtende vogels en de vriendelijke mensen die hen overal goedendag zeiden. De schrijver kreeg er steeds meer zin in terwijl het schildertje klaagde over de kar die volgens hem veel te zwaar belast was en of hij nou trok of duwde hij bleef klagen. In de herberg waar ze die avond erg laat en uitgeput aankwamen vroegen ze aan de waard en de enkele andere gasten of men nog wist of ergens wat leegstond. Maar dat bleek niet mee te vallen. De mensen lachten de twee stedelingen gewoon uit. "Een boerderij!" proestten zij. En of hij leegstond! Met een stuk land erbij, het liefst! wat dachten ze wel niet. De schrijver gaf de moed niet op maar de schilder voelde zich steeds ellendiger door de manier waarop vooral de gasten, want zij leken hem toch duidelijk ervaren op het gebied van ruraal onroerende goederenkwesties, reageerden op hun vragen naar een onderkomen. Zo reisden ze nog vele dagen verder weg van de grote stad, dieper het platteland in en overal waar zij vroegen naar een eenvoudige leegstaande kleine boerenhoeve kregen ze hetzelfde te horen. De schilder begon nu toch hevig naar zijn armzalig bestaan in de stad terug te verlangen want dar had hij tenminste een dak boven zijn hoofd en schold niet iedereen hem de huid vol. "Het is toch merkwaardig," vond de schrijver, "want de grote getalen waarmee al die mensen van het platteland in de stad komen wonen geven je toch te denken dat het platteland desolaat en ontvolkt moeten raken!" Maar zo was het niet. "Als we niet snel iets vinden," Zei de schilder. "Is ons laatste geld op en zullen we nog van de honger omkomen in die rijke natuur van jou!" Hij was aan het eind van zijn latijn. "Je verzint er maar iets op want het was tenslotte jouw stomme idee!" Zei hij ook nog, maar dat was niet helemaal terecht want tenslotte heeft hij er zelf mee ingestemd en was hij voor zichzelf verantwoordelijk. Maar de schrijver voelde zich wel een beetje schuldig want hij mocht het schildertje erg graag en hij had ook niet gedacht dat het zo uit zou pakken. "Er moet gewoon iets te vinden zijn. Ik kan me niet voorstellen dat er nergens niks leeg staat. Als we iedereen vragen die we tegen komen, en niet alleen in de dorpen en herbergen, dan moet er wel iemand zijn die wat weet. Het kan toch niet zijn dat hier alles ook al vol is?" "We vragen het de eerste de beste die we tegenkomen en als die het niet weet gaan we terug naar de stad want ik heb er schoon genoeg van. In de stad kon ik tenminste schilderen terwijl het enige dat ik tot nog toe op het platteland gedaan heb is mijn handen openhalen door het duwen en trekken van die rotkar! De eerste de beste en dan terug!" Zei de schilder. En de schrijver die een dergelijke uitbarsting van de schilder nog nooit eerder had meegemaakt vond het maar het verstandigste met hem in te stemmen. Hij dacht dat als al die anderen het niet wisten de kans des te groter was dat diegene die ze weldra zouden ontmoeten het wel moest weten. "Dat is goed." zei hij: "De eerste de beste die we tegen komen vragen we het en als die het niet weet maken we rechtsomkeer." De schilder was opgelucht want hij zag zichzelf alweer in de stad waar hij toch een aardige boterham zou weten te verdienen met uithangborden schilderen en kastdeuren en portretten van zelfvoldane slagers en dat maakte de kar een stuk lichter. Zo liepen ze over de zandweg en het liep al tegen de avond en de hele dag hadden ze nog geen sterveling gezien. "De zon gaat onder voor we het volgende dorp halen, ben ik bang. we zullen in de open lucht moeten overnachten." Zei de schrijver. Ze gingen van de weg af en kropen langs de helling omhoog op zoek naar een geschikte plaats om te overnachten, in de buurt van een beekje, het liefst, met overhangende bomen die wat beschutting konden bieden tegen de frisse bries. Terwijl ze zo voorovergebogen tegen een wat steiler gedeelte van de helling klauterden stond er plotseling iemand boven ze. "Wat moet dat hier?" Vroeg de oude vrouw. "wat komen jullie hier doen? Een geitje verschalken zeker. De kudde opvreten van een armlastig mens." Het was een heel oud vrouwtje dat zo argwanend tot ze sprak. Ze moest zeker wel tweehonderd jaar oud zijn om er zo oud uit te zien. "Nee mevrouw. we zochten alleen een plaats om vannacht te slapen." Zei de schrijver terwijl hij de kar tegenhield. Het vrouwtje had ook een linkeroog da t veel groter was dan het rechter. "Ja, ja. En daar heb je zeker die kar helemaal deze heuvel voor opgesleept!" Zei het oude vrouwtje. Het schildertje en het schrijvertje zagen wel in dat ze daarmee goed fout zaten. Dat konden ze nooit meer goed praten. "Vertel ons alleen nog, of er hier ergens een huisje leeg staat, mevrouw, we zoeken een woning. " Vroeg de schrijver heel dapper maar hij had er niet veel hoop dat het oude vrouwtje wat zou weten, want zo zag ze er niet uit. "Als je een huis zoekt, dan ga je maar naar de stad." Zei het vrouwtje. "Daar hebben ze er zat!" En ze draaide zich om, liep over de heuvel en keek helemaal niet meer om. De twee vrienden gingen terug naar de stad, namen een degelijk beroep en gingen nooit meer naar het platteland. ALMANSUR de hemel boven het paleis van de kalief van bagdad was vol sterren en de maan scheen helder en daarom wandelde de kalief, die de slaap niet kon vatten door al dit schoons, in een der vele boomgaarden die zijn paleistuin rijk was. hij hoopte aldus enig verkoeling en verstrooiing te vinden om zo beter door de slaap verrast te kunnen worden. plotseling hoorde hij een stem uit een boom die wat afzijdig stond van de anderen. 'fatima, hier ben ik!' de kalief keek verbaasd om zich heen tot hij de jongeman die hem bij de naam fatima had aangeroepen ontwaarde. de jongeman snelde op hem toe en omhelsde hem. de kalief was verbouwereerd, zo vaak werd hij in zijn functie niet door slecht geschoren jongemannen op de mond gekust. 'fatima!', sprak de jongen. 'hoe heerlijk is het jouw bevallige vormen in mijn sterke zeemansarmen te voelen' waarbij hij de kalief van opwinding stevig in beide wangen kneep. pas toen bemerkte hij zijn vreselijke vergissing. 'maar, u, u bent fatima niet' stamelde de jongeman. 'wie is u, waar is fatima?' de kalief begreep nu dat hij voor een ander werd aangezien. 'jongmens, als je me vertelt hoe je hier zo te recht bent gekomen in de tuinen van de kalief, de grootste mens op deze aarde, de meest verlichte man, heerser van bagdad - en dat wil wat zeggen in deze tijden - vergeef ik je je onbetamelijke gedrag.' hij verzweeg wijselijk zijn ware identiteit opdat de jongen zich uit verlegenheid niet zou verstillen. 'oh heer, verraadt mij niet!' de jongen viel op zijn knie‰n en kuste de slippen van de kaftan van de kalief en ook diens rechter grote teen. 'verraadt mij niet oh heer ik ben slechts een eenvoudige zeeman, ik heb mijn hart verloren aan een dienstmaagd uit het paleis en als men mij zou vinden en gevangennemen zie ik haar nooit meer terug!' de kalief gebaarde de jongeman weer op te staan en sprak: 'wees maar niet bang. misdaad noch zonde is nog begaan. maar vertel me uw naam en waar u vandaan bent gekomen, uw kleding verraadt dat u een lange reis heeft gemaakt voordat u uwzelve hier vond, en hoe u fatima hebt leren kennen, want het is toch algemeen bekend dat niemand toegang heeft tot de vrouwen in dienst van kalief h, zelfs de minste dienstmaagd of schoonmaakster of vouwmeisje wordt elk uur van de dag door des kaliefs wachters bewaakt.' 'oh heer!, uw schrandere woorden vliegen als vogels recht gewiekt strak op hun doel af, hoe gij mij doorziet, ik ben met stomheid geslagen! herman is mijn naam maar men noemt mij hier te lande almansur. van het frankische land kom ik, de noorderwind bracht mij na een barre tocht van vele jaren in uw prachtige stad die men alom prijzen hoort. vijf lange jaren geleden is fatima mij als vrouw beloofd. haar oom giroidas, een rijke griekse koopman. maar o gruwel, op een pleziervaart met tal hare vriendinnen, werd haar schip overallen door roofzuchtige moren en werd zij als slavin verkocht.' hier onderbrak de kalief het verhaal van almansur. 'heb je nog meer vrienden bij je die dat geruis daar in de struiken en onder de oude mangabomen veroorzaken?' 'neen heer, ik ben hier geheel alleen gekomen.' 'wie zijn het dan die dat geluid veroorzaakten wat ik zooëven hoorde? hoor! daar is het weer!' en nu hoorde ook almansur het vreemdsoortige geluid. de kalief vroeg daarop aan de jongen: 'wilt u uw kalief ten dienste zijn? volgt mij dan en laat ons uitvinden wat dat geluid te betekenen heeft'. de twee mannen slopen nu voorzichtig naar het struikgewas waar zooëven nog een ijselijke schreeuw had weerklonken. een reusachtige steenarend sloeg nutteloos zijn krachtige vleugels door het duistere zwerk, zijn poten aan een tak gebonden, de ogen door een leren kap bedekt. voorzichtig naderde de kalief het gebonden wezen dat zo weeklagend om hulp had geroepen. de mannen verwonderden zich over het formaat van het dier dat zeker vier malen de grootste vogel die de kalief ooit gezien had overtrof... /1991 HER:INNERING je kunt je alleen de herinnering herinneren; en dat ook maar eenmaalnou ja iets met luchtwormen en stormen in trant vna hvhoffmanstal/hauptmann. snelwegsprookje in de nabije otekomst: man/vrouw iemand moet teru gnaar aarde om zwaarte training te doen anders voor eeuwig verschoppleing in ruimte omdat terugkeer dan dodelijk zou zijn. hij/zij zweeft voorbij het punt of no return. terwijl eerst grapjes over nieukomers in ruimte etc. dit is hoe de riumte wormen gekomen zijn, jongeman, zij die nooit een jhorizon zullen zien. de man zonder hersenen voortdurende administratie het verhaal van alferink: lange tochten langs de afrikaanse kust met een franse pakket boot. driemaanden of langer van huis. begon bij freetown tot aan kaapstad. verantwoordliejk voor de motorsloep. bij momunet riebbek in 52 : fles kabouterjenever en 45 gulden nederlandse zeelui. van kaapstad bevoorrading willem barendz mooi weer kalme deining. pilsje drinken op het wlavis luik: vreselijke stank. man keuring in pak met hoed, stok/paraplu en valies, wens iedereen hartelijk een goeie reis en stapt zo in zee, de koffer tegen zijn borst geklemd. nooit weer gezien. waarschijnlijk de koffer vol met zware spullen. Blijven of gaan, dat is de vraag, mis ik iets als ik blijf hangen? toch is dit veel meer de stad van Ady dan Debrecen, ik kan me voorstellen dat hij in de kroeg zat daar en zich stuk verveelde, zouden ze van mij ook hier een plaquette ophangen? Trouwens Ildiko zei ook dat het "Kutassy" moet zijn, so be it, les lehet, let blijven of gaan? Het onvermogen echte kunst te maken het onvemrogen echte liefde te maken, das weib das weib het niet teleologische of ischien wel het niet teleologische van alles: om iets te bereiken moet je heel wat anders doen delang afwezigheid is geen schrikbeeld, althans misschen voor jetsettrige astronauten die middn in de sociale samenleving staan mensen zij veel alleen soicaal geisoleerd. als sociaal geen heldendaad was zoon sterrevlucht, waren al honderden mensen op weg geweest de sterren in de ogen de sterren in het hoofd de vrouw als behoud an een cultuur patisson (oenschotel met room, sek, paprika, ui, tomaat?, en sterpompoen (=csillagtoek)) sterrnreiziger- rijzende ster sterrebeeld is het verbindenmet hong wel ok?jawel. ook de queest voor ady en de onvetaalbaarheid is ok ook: allemaal korte verhalen die als hoofdstukken gevormd worden dan komen bij de hofdstukken al geoemd enige wijzigingen en veranderingen: marian word mede vluchtelingscene de man die half schimmel was en daardoor eeuwig leefde avonturen rond biscuit-bay. plus kleine oude goden apogese VERHALEN VAN EEN ANDERE AARDCLASSIFICATIES er zijn precies drie soorten classificaties: (i) overbodige classificaties; (ii) onzinnige classificaties; (iii) onjuiste classificatiesJE BENT WAT JE LEEST /lezen is gelijkschakeling met het discours: pas op met wat je leest, het verandert direct je denkenMOOI het is mooier als je het niet onder woorden brengtHET HEILIGE WETEN zoek je een tegenstelling tussen wetenschap en geloof kijk dan naar begrip (de wetenschapper gelooft dat de wereldwerkelijkheid uiteindelijk te begrijpen is (de gelovige gelooft dat juist niet; het is ook precies daar waar je de overeenkomst moet zoeken (co:incidentia oppositorum(voor mij staat religie dus niet gelijk met geloof in het bestaan van een opperwezen (is de wereld in essentie te begrijpen of is zij onbegrijpelijk? hoe meet je dat? (wetenschap verklaart danwel beschrijft nu ook al veel dingen zonder ze te begrijpenHET HUIS VAN GOD IS BUITEN god woont aan de oppervlakte—als aan de rand van een spiegelglad meerBEELDMERK als de beelden komen begint het dromenMEDITEER ik nu of verbeeld ik mij dat alleen maar?RUNE de reeds overledenen spreken tot u door deze letters; hun wereld aanschouwt u hier; hun gedachten openbaren zich nu /wodan /de dode letterTRAAGHEID VAN HET BESTAANDE alles bestaat dankzij de traagheid; anders had de oerknal zich in een oogwenk voltrokken en was alles al voorbij; traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alles; het leven is het venster van de HYSTERESEBENEDICAM DOMINUM, qui tribuit mihi intellectum; providebam deum in conspectu meo semper; quoniam a dextris est mihi, ne conmovear /psalm 16liever turks dan paaps /ahmet polat /kunststof /2018 Bak je eigen knäckebröd Zweden = knäckebröd en knäckebröd = Zweden. In Zweden wordt het ook wel hardbrood genoemd, in tegenstelling tot het normale 'zachtbrood'. In Nederland en België kent iedereen knäckebröd als keurige, praktische rechthoekjes, maar het oorspronkelijke ouderwetse knäckebröd zijn grote ronde schijven met een gat in het midden die vroeger aan een stok in de keuken onder het plafond hingen. In Zweden woonden (en wonen) veel mensen afgelegen en het knäckebröd was een handige manier om altijd een flinke broodvoorraad te hebben. Omdat knäckebröd bijna geen water bevat, schimmelt het niet en blijft erg lang goed. Eigengebakken knäckebröd is veel lekkerder dan die uit de winkel en is bovendien helemaal niet moeilijk te maken. Hier volgt een recept. Voor 12 'wielen' 25 g gist 1 el honing 2 dl yoghurt 4 dl water 6 dl grof roggemeel 1 el heel karwijzaad 2 tl zout 6 dl volkoren meel 3 dl bloem (waarvan 2 voor het uitrollen) Verkruimel de gist in een deegkom en roer dit fijn met honing, voeg daarna yoghurt en water toe. Roer om. Voeg het roggemeel toe en roer goed om. Bedek de kom met plastic en laat dit voordeeg minstens 6 uur op kamertemperatuur staan. Rooster het karwijzaad in een droge, hete pan. Stamp het fijn in een vijzel en vermeng met zout en volkorenmeel. Vermeng dit samen met een beetje bloem in het voordeeg. Zet de oven op 225 graden. Verdeel het deeg in 12 stukken en rol deze tot ballen. Rol deze met een deegroller uit op een met bloem bedekte ondergrond tot dunne schijven. Draai ze tijdens de bewerking vaak om. Prik op het eind de deegschijven met bijvoorbeeld een vork vol met gaatjes. Steek er eventueel met een glaasje of dop een gat uit in het midden. Bak ze een voor een 8-10 min bovenin de oven. Ze 'moeten' er slordig uitzien! http://zwedenblog.blogspot.com.es/2009/09/bak-je-eigen-knackebrod.htmlholz lautet ein alter name für wald. im holz sind wege, die meist verwachsen jäh im unbegangenen aufhören. sie heißen holzwege. jeder verlauft gesondert, aber im selben wald. oft scheint es ob gleiche einer dem anderen. doch es scheint nur so. holzmacher und waldhüter kennen die wege. sie wissen was es heiβt, auf einem holzweg zu sein /martin heidegger, holzwege het is niet belangrijkde droom over de russische camera, type lubitel, gebouwd met standaardonderdelen uit de bouwmarkt. geen vormgeving maar zuiver functioneel en onderhoudbaarSPIEGELPRIEMEN als elk even getal is te schrijven als de som van twee priemgetallen (goldbach) dat ligt ook elk getal (immers de helft) precies tussen twee priemgetallen ligt, zou dan elke priem een spiegelbeeld hebben? middels een zeker spiegelgetal; dubbel de afstand tot zeker getal is priemhet gesloten boeken de doejong zei weet dat ik de moeder van alles en iedereen en weet dat ik je lief heb en zie hoe ik jullie voed en onderwijsfilosofie en billenevalutie/het begint altijd met seksuele voorkeur/zoals dikke billen of grote borsten of harige benen of een goeie zangstem/pas later blijkt dat dan soms een goeie aanpassing te zijn voor de soortgenieten van het leven met een steentje in je schoenals herhaalde vermaningen van een vage kennis. als het verbeten opblijven van een kleuter zal het zich kijken laten. als kleine achteraf gemerkte kladjes. als het sluiten van de handen, het schijnduister van de nacht. als kastanjeboomschaduwen ontsluierd door het licht verheldert de ruimte GLADSTRIJKEN /vroeger verkreukelde ik zilverpapier tot een prop en probeerde het dan weer glad te maken wat nooit lukte want de actie liet zijn sporen na. het aluminiumfolie werd een geheugen. als een foto van vroeger gezien met het licht van vandaag BUCK CONVERTER (step-down converter) is a DC-to-DC power converter which steps down voltage (while drawing less average current) from its input (supply) to its output (load). It is a class of switched-mode power supply (SMPS) typically containing at least two semiconductors (a diode and a transistor, although modern buck converters frequently replace the diode with a second transistor used for synchronous rectification) and at least one energy storage element, a capacitor, inductor, or the two in combination. To reduce voltage ripple, filters made of capacitors (sometimes in combination with inductors) are normally added to such a converter's output (load-side filter) and input (supply-side filter).[1] SWITCHING CONVERTERS (such as buck converters) provide much greater power efficiency as DC-to-DC converters than linear regulators, which are simpler circuits that lower voltages by dissipating power as heat, but do not step up output current.[2] Buck converters can be highly efficient (often higher than 90%), making them useful for tasks such as converting a computer's main (bulk) supply voltage (often 12 V) down to lower voltages needed by USB, DRAM and the CPU (5V, 3.3V or 1.8V, see PSU). The basic operation of the buck converter has the current in an inductor controlled by two switches (usually a transistor and a diode). In the idealised converter, all the components are considered to be perfect. Specifically, the switch and the diode have zero voltage drop when on and zero current flow when off, and the inductor has zero series resistance. Further, it is assumed that the input and output voltages do not change over the course of a cycle (this would imply the output capacitance as being infinite). The conceptual model of the buck converter is best understood in terms of the relation between current and voltage of the inductor. Beginning with the switch open (off-state), the current in the circuit is zero. When the switch is first closed (on-state), the current will begin to increase, and the inductor will produce an opposing voltage across its terminals in response to the changing current. This voltage drop counteracts the voltage of the source and therefore reduces the net voltage across the load. Over time, the rate of change of current decreases, and the voltage across the inductor also then decreases, increasing the voltage at the load. During this time, the inductor stores energy in the form of a magnetic field. If the switch is opened while the current is still changing, then there will always be a voltage drop across the inductor, so the net voltage at the load will always be less than the input voltage source. When the switch is opened again (off-state), the voltage source will be removed from the circuit, and the current will decrease. The decreasing current will produce a voltage drop across the inductor (opposite to the drop at on-state), and now the inductor becomes a current source. The stored energy in the inductor's magnetic field supports the current flow through the load. This current, flowing while the input voltage source is disconnected, when appended to the current flowing during on-state, totals to current greater than the average input current (being zero during off-state). The "increase" in average current makes up for the reduction in voltage, and ideally preserves the power provided to the load. During the off-state, the inductor is discharging its stored energy into the rest of the circuit. If the switch is closed again before the inductor fully discharges (on-state), the voltage at the load will always be greater than zero. /WIKIPEDIAANNALOGIE als een mooie vrouw net zo mooi is als iets anders dat dan weer net zo mooi is als een mooie vrouw; zoals een mooie dageraad; annalogie is een voorbeeld van een epponiem PIBLOKTO /a form of hysteria. i have never known a child to have piblokto; but some one among the adult eskimos would have an attack every day or two, and one day there were five cases [...] sometimes it seems to be the result of a brooding over absent or dead relatives, or a fear of the future. the manifestations of this disorder are somewhat startling. the patient, usually a woman, begins to scream and tear off and destroy her clothing. if on the ship, she will walk up and down the deck, screaming and gesticulating, and generally in a state of nudity, though the thermometer may be in the minus forties. as the intensity of the attack increases, she will sometimes leap over the rail upon the ice, running perhaps half a mile. the attack may last a few minutes, an hour, or even more, and some sufferers become so wild that they would continue running about on the ice perfectly naked until they froze to death /robert m. pearyRAAMVERTELLING eerst zag ik niets toen ik door het raam naar buiten keek want het was donker. ik zag dat het koud was. ik was ziek en mocht al dagen niet naar buiten. ik zou het niet eens kunnen. uit het duister kwamen drie figuren aangelopen, en, ik wist niet wat ze van plan waren. wat waren ze van plan? voor het huis langs liepen ze, voor de heg liepen ze door. ze hadden de vaart er goed in en zonder op te kijken liepen ze verder. oh nee: één kijkt er om maar ziet niets. nu zijn ze verdwenen in de nacht. ik vroeg me af waar ze heen gingen. het wordt weer koud en ik kruip weer in bed en pak mijn boek. het verhaal gaat als volgt /1990DETAILS details zijn kleine zwarte lijntjes; de werkelijkheid bestaat volledig uit detailsAANDACHT het vermogen om details waar te nemen DE LEIDSE SARCOFAAG In voorstelling vijf, vier figuren, drie van normaal formaat. Twee daarvan kijken elkaar aan en, een knielt er. — staat er van op — Deze ene is op de voorgrond, die andere ene, die van de drie van formaat, staat achter de twee, die trouwens elkaar heel raar aankijken en slechts gering wijken voor die andere ene. Een hand is van de rechter afgevallen, een rechter. De linker legt zijn rechter maar vast — want uit steen gehouwen — op de schouder van de door de knieen gezakte. Die op zijn beurt de rechter bedekte, in zijn gewaad verpakte. Hij kijkt naar waar de gevallen rechter van de rechter was, daar. De linker heeft haar op zijn kaak /1985MARMERDRUK /vul een lage bak met water; giet of sprenkel daar met terpentine verdunde olieverf op; roer of kiep het water al dan een beetje; papier erop; laat de verf intrekken; als het vel helemaal doorweekt is trek je het papier snel uit het bad en laat platliggend (omdat anders de kleuren door elkaar lopen) drogen op een doek of oude krantenSANS EVERYTHING /all the world's a stage, and all the men and women merely players; they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. at first, the infant, mewling and puking in the nurse's arms. then the whining schoolboy, with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school. and then the lover, sighing like furnace, with a woeful ballad made to his mistress' eyebrow. then a soldier, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. and then the justice, in fair round belly with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances; and so he plays his part. the sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side; his youthful hose, well saved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice, turning again toward childish treble, pipes and whistles in his sound. last scene of all, that ends this strange eventful history, is second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything /william shakespeare /as you like it /act ii, scene vii PIBLOKTO /a form of hysteria. i have never known a child to have piblokto; but some one among the adult eskimos would have an attack every day or two, and one day there were five cases [...] sometimes it seems to be the result of a brooding over absent or dead relatives, or a fear of the future. the manifestations of this disorder are somewhat startling. the patient, usually a woman, begins to scream and tear off and destroy her clothing. if on the ship, she will walk up and down the deck, screaming and gesticulating, and generally in a state of nudity, though the thermometer may be in the minus forties. as the intensity of the attack increases, she will sometimes leap over the rail upon the ice, running perhaps half a mile. the attack may last a few minutes, an hour, or even more, and some sufferers become so wild that they would continue running about on the ice perfectly naked until they froze to death /robert m. peary leidse sarcofaagDE FICTIE VAN DE WERKELIJKHEID alleen het mogelijke is voorstelbaarvlierbloesemsiroop /bloemschermen net onder water (met een bord erop), paar dagen laten staan, filtreren; per liter 1.25kg suiker en 20 gr citroenzuur; tot 70 graden verhitten; in gesteriliseerde flessen doen /DJ-PJsans everything /all the world's a stage, and all the men and women merely players; they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. at first, the infant, mewling and puking in the nurse's arms. then the whining schoolboy, with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school. and then the lover, sighing like furnace, with a woeful ballad made to his mistress' eyebrow. then a soldier, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. and then the justice, in fair round belly with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances; and so he plays his part. the sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side; his youthful hose, well saved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice, turning again toward childish treble, pipes and whistles in his sound. last scene of all, that ends this strange eventful history, is second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything /william shakespeare /as you like it /act ii, scene vii bij het uiten van mijn identiteit dikwijls gader ik mijn gedachten met pen en krampige vingers, bijeen op een schamel hoopje, tocht stuift er wat af en, staar ik naar mijn krakende beelden. dichtbijkijkend kijk ik dichterbij. er is een onbekende, ergens staat een onopgelostheid, iets klopt er niet, het valt uiteen als los zand. ik bezie het anders, zouden zo anderen, het beeld zien wat ze van mij kregen? duidelijk omlijnde onzin in veelgebruikte zinnen, een een interesse in eten en drinken om te vergeten, uitdrukken om begrepen te worden als de anderen, als wij, anders. de onbekende, dat is ik. en ik geef niks /1985 COURGETJAM 3kg kleingesneden courget; 3 grote sinaasappels: de schil raspen en de rest in kleine stukjes; alles gaarkoken met rozemarijn en 2 el kaneel; dan 2 kg suiker erbij en inkoken tot jamaquarium /kleine spiegelwereld; gene zijde; geluidloos, behalve het gebrom van de pomp; samen met mijn vader modderkruipers zoeken; de geur van stopverf; het gevoel van rietvoorn; waterpest en hoornblad; zag ik net een zoetwaterwalvisje? god woont in de ene hersenhelft en jij in de andere. "hypothesis by julian jaynes; in the human brain cognitive functions were once divided in a speaking and a listening part" /bicameralism /wikipediade baard van ockham /dat de natuur zich in de regel juist helemaal níet aan occams scheermes houdtnarrative abbreviatedpistas forestales (sendas perdidas) nº13 om mani padme hum /het mantra van het grote mededogen: als iemand die je dierbaar is die overlijdt wordt je eerst (en tijdens dát moment) overspoeld door een enorme golf van mededogen voor het lijden dat diegene onderging in zijn hele leven 2021/09/11 15:42:11 • de traagheid van het bestaande • het heelal groeit precies met de snelheid van het licht • elke lokale versnelling is dus eigenlijk een vertraging • als je voor ons gezien versnelt naar C dan rem je af tot het nulpunt in de tijd: massa is oneindig, alle verandering onmogelijk • wat gebeurt er met de golffunctie bij de lichtsnelheid? • dan stort er niks meer in • t = terug bij 0, massa is oneindig, entropie is 0 (geen massa verandert meer) • tijd staat gelijk met de toename van de entropie tijd is de entropieverandering, de rate of change 2021/07/05 16:27:08 de fictie van de werkelijkheid alleen het mogelijke is voorstelbaar12:55 28/09/2021 aangezien informatie erg op elkaar lijkt is het niet waarschijnlijk dat ze inwendig heel anders verwoord is; dat er minder woorden dan plaatsen zijn... dus valt ze te comprimeren. tegelijkertijd weten we dat er een optimale dichtheid van informatie en drager bestaat, het diamantgetal <>A major land art installation in 2004 by Richard Box, used both of the Tesla's inventions illustrated in the above engraving - wireless transmission of electricity and fluorescent light tubes. Only, in this case, the electricity isn't being transmitted wirelessly on purpose, but rather as a by-product of the magnetic fields created by the high-tension power lines above. In this installation, thousands of standard fluorescent light bulbs are simply "planted" into holes in the ground. The charge differential between the ground and the charged air causes them to glow. Even better, they dim and flicker out if a person walks near them - because people conduct the charged electric field to the ground better than the lights. Richard Box, artist-in-residence at Bristol University’s physics department, got the idea for the installation after a chance conversation with a friend. ‘He was telling me he used to play with a fluorescent tube under the pylons by his house,’ says Box. ‘He said it lit up like a light sabre.’ https://wardenclyffesgardens.blogspot.com/ op het vlak van de lens of het punt van de pinnegat is de informatie gelijkelijk verdeeld, dus nul of hooguit een egale kleur; erachter beginnen zich de focusbollen te vormen totdat ze op brandpuntsafstand scherptepunten zijn geworden; het is een soort holoraam; de kringen op het vlak die elkaar overlappen zijn een andere benadering van fourier; ze zijn allemaal even groot en van een egale intensiteit (het zijn geen bollen op het vlak (kringen die naar het midden steeds intenser zijn) ) het punt waar alle informatie (even) isde god van het onbegrepenevanzelf | de gedachten rijgen zich aaneen; ze komen vanzelf en vallen op hun plek; dan valt het stil en kijk ik om me heenMeet the 'pylon spotters' - BBC News https://www.bbc.com/news/uk-32234656 9 April 2015 image captionLoved and loathed, the British "lattice" pylon has been built to the same design for 90 years Until the launch of a new design this week, British pylons have been built to the same "lattice" design for the best part of a century. You might be forgiven for thinking they were all the same. But not so, as the nation's "pylon spotters" attest. To some they are a blot on the landscape; to others they have a kind of skeletal beauty. Whatever your personal opinion, chances are you haven't spent much time thinking about pylons. But for a small number of pylon enthusiasts, these giant structures hold a lifelong fascination. Queen of the "pylon spotters" is 39-year-old Flash Bristow from east London. She runs the Pylon Appreciation Society and has collected more than 530 photos of pylons from 36 different countries. image sourceFlash Bristow image caption"Pylon spotter" Flash Bristow has been fascinated by the structures since she was a child But why? "I think my interest started when I was a kid," she explains. "There was a National Power advert showing pylons striding across the land with arms, legs and a head, and it just caught my attention - I know that's silly. "From there, I started looking at pylons on car journeys - other people spot number plates, but I would look at pylons. I began to notice the different designs. "I'm the first to admit that standard pylons are pretty boring, but there are ones that go round corners, some that go over rivers, and they're structurally different. "I think they are quite beautiful. It's something about noticing something extraordinary in the ordinary - something you go past every day. image sourcePylon Appreciation Society image captionThis pylon on the left is Flash's favourite while two pylons that span the Thames (right) are the UK's tallest "It's also the fact that in terms of engineering, pylons are just decent solutions." Among the 88,000 pylons dotted across the UK, Flash says her favourites are near Cressing Village in Essex, because they are "unusual in design and route cables on the left circuit under the right circuit into a substation". But she also pays tribute to the tallest pylons in the UK, which span the River Thames at Thurrock - at 630ft (190m) high they are taller than London's BT Tower - and the Pink Pylon (officially named ZP226) near Rochdale in Greater Manchester. Painted pink during filming for the 1998 pylon-based film Among Giants, it remained that way until it was taken down in 2003. It still has its own appreciation website. 'Bit geeky' Flash's collection also features "weird Japanese pylons with nine or 12 arms", pylons in France that are painted the colour of their surroundings and "beautiful football goal-type pylons" in Iceland built to withstand ice storms. Her ultimate goal is to see a transposition tower that regulates cables spanning hundreds of miles - which even she admits is "a bit geeky". "It looks like this weird thing with arms going everywhere," she says. "Unfortunately the UK doesn't have them. I'd need to go to Africa to see one. "Whenever I go on holiday, my poor long-suffering husband comes to power stations with me. Because that's where you find the most interesting pylons." image sourcePylon Appreciation Society image captionExamples of Icelandic pylons, designed to allow snow storms to blow through them image sourcePylon of the Month image captionLast month's "Pylon of the Month" went to this structure near the Bridgewater canal in north west England Strange as it might seem, Flash is by no means alone in her passion for pylons. The society has over 600 members and boasts an active message board. "They range from schoolchildren who are obsessed with pylons, right through to retired engineers who used to shin up pylons in the 70s," she says. "They like the fact they can talk about technical details and be appreciated. Other people just post pictures and say 'this one looks pretty'." Another aficionado is Kevin Mosedale, 47, a physics teacher from Oxfordshire. He started the website Pylon of the Month as a joke but was astonished by the reaction. A potted history of pylons image sourceNational Grid The first electricity pylon in the UK was built near Edinburgh in 1928. It was designed by leading architect Sir Reginald Blomfield. Its "lattice" design sought to be more delicate than the brutalist structures used in Europe and the United States. His design was inspired by the root of the word pylon - meaning an Egyptian gateway to the sun. Over the next five years, more than 26,000 went up around the country - ahead of schedule and on budget. Although materials and the amount of electricity pylons carry has changed over the years, Blomfield's design has remained largely unchanged until now. Source: National Grid Kevin says: "There was a previous pylon of the month website that we used to look and laugh. Then one day it had gone and I thought it was bit sad, so I decided to start my own. "I get pylon pictures from all over the world. It's really strange. There seems to be this strange fascination some people have with them. I don't know why. "My students think it's quite funny. I've been pretty much been banned from talking about it by my wife. "Probably because most people think, 'I can't believe you're sad enough to run a Pylon of the Month website'." image sourceNational Grid image captionFlash Bristow thinks the new design looks like "a lamppost with Pat Butcher dangly earrings" So what do these "pylonophiles" make of the new design? "I think it's a cop-out - it looks like a lamppost with Pat Butcher dangly earrings," says Flash. "If you're going to have something that big on the landscape, why not make it a sculpture? "But they went for the safest, shortest option. What a wasted opportunity." Kevin disagrees, however. "I like them. They're a bit lower, and I think they blend in a bit better with the landscape, so I'm generally a big fan," he says. "They might even feature as pylon of the month at some point." A field guide to pylons Electricity pylons, or transmission towers, are structures used to support overhead power lines In the UK there are three common designs - the L2, L6 and L12 Most pylons stand at about 164ft (50m) high, weigh 30 tonnes and carry up to 400,000 volts of electricity There are 88,000 pylons in the UK, including 22,000 belonging to the National Grid's high-voltage network They carry 7,200km (4,470 miles) of overhead lines If you stand under a high voltage pylon at night with a fluorescent tube, residual electric emissions will cause it to flicker and light up, as demonstrated by artist Richard Box who created a "field of lights" in 2004. amandelspijs | ingrediënten 200 gr amandelen (of amandelmeel van goede kwaliteit) 200 gr suiker geraspte citroenschil (1 citroen) wat citroensap water 1 - 2 eieren Bereidingswijze Maal in de keukenmachine de amandelen met de suiker fijn totdat het samen goed gemengd is. Voeg de citroenrasp toe en laat dit nog even goed draaien in de machine. Voeg dan 1 ei toe en een beetje citroensap totdat de spijs met elkaar gaat binden. Zet de machine dan stop, doe het in een kom en meng het nog even goed door elkaar. Is het te droog dan kun je met wat extra ei of een beetje water het nog een beetje afslappen. Doe het in huishoudfolie en leg het in de koelkast om te rijpen. NB De amandelspijs is het lekkerst als het enkele dagen heeft kunnen rijpen, maar als je snel moet, kun je het dezelfde dag al wel gebruiken. Slap het amandelspijs voor gebruik eventueel nog wat af met extra ei. https://www.patesserie.com/recepten/smaakmakers/amandelspijs-zelf-maken/gefundenes fressentijdperk/ het generalisme (overzicht) als vrouwelijk en het specialisme (territorium) als mannelijk principe; na de overheersing van het specialisme vanaf de landbouwrevolutie wordt het weer tijd voor een periode van generalismeaangezien informatie erg op elkaar lijkt is het niet waarschijnlijk dat ze inwendig heel anders verwoord is; dat er minder woorden dan plaatsen zijn... dus valt ze te comprimeren. tegelijkertijd weten we dat er een optimale dichtheid van informatie en drager bestaat, het diamantgetal <>"al wat is, is in zichzelf, of in iets anders" ik zie plotseling voor me hoe spinoza die zin schreef: hij zit voor het open raam van zijn huisje en laat de frisse voorjaarswind het stof van zijn werkplaats wegblazen, eindelijk kan hij de stofnesten en het spinrag zien in de anders zo donkere hoeken van zijn werkkamer. "grondwaarheden moeten we hebben!" zegt hij, en slaat zijn vrijwel lege manuscriptboek open. hij schrijft op: "iets is." streept het door. dat moet beter. "dat kan gekker!" zei meneer cactus nog die zondag. "gaan moet je!" denkt spinoza en opnieuwt schrijft hij. "al wat is." "the sky is the limit, was dat niet bacon?" denkt hij en hij gaat door, want het standbeeld van hemzelf dat hij geïnspireerd voor zich ziet zal er niet vanzelf komen. zeker niet vanzelf. hah! hij schrijft weer. "al wat is, is in zichzelf!" "dat is het!" denkt onze baruch. "you did it!" blij kijkt hij uit zijn raam, naar de overkant, waar hij recht de doubletstraat inkijkt. het is al zo warm, dit voorjaar, dat de hoertjes op klapstoeltjesbuiten voor de ramen zijn gaan zitten en zich aldus presenteren aan de toevallige passanten die enkel hun hond aan het uitlaten zijn. spinoza begint te twijfelen, "hoewel," denkt hij. hij pakt zijn manuscript dat hij rechtop tegen muur had gezet om zo beter de waarheid die hij net had opgeschreven op hem in te kunnen laten werken. "hoewel. dat hoeft niet." hij kijkt nog eens naar de overkant, waar juist een man een teckel aan een stoeltje bindt waar zoëven nog een hoertje met pafferige dijen zat en hij ziet de man naar binnen stappen door het raam. en hij schrijft op. "al wat is, is in zichzelf, of in iets anders!" "zo is het goed." zegt hij. daarna was de rest van zijn ethica kinderspel /uit: een brief aan frans s, van paris rademacherwhen i look back at those days i have no doubt that providence guided us, not only across those snow fields, but across the storm-white sea that separated elephant island from our landing place on south georgia. i know that during that long and racking march of thirty-six hours over the unnamed mountains and glaciers of south georgia it seemed to me often that we were four, not three. i said nothing to my companions on the point, but afterwards worsley said to me, “boss, i had a curious feeling on the march that there was another person with us.” crean confessed to the same idea. one feels “the dearth of human words, the roughness of mortal speech” in trying to describe things intangible, but a record of our journeys would be incomplete without a reference to a subject very near to our hearts.” /the fourth man /ernest shackleton /south //eshackleton.com/2013/05/24/the-fourth-man/LANDKWAL leeg plastic zakje dat zich door de wind verplaatst over het land tot het een plekje vindt waar het 10.000 jaar kan overwinterenbestaat de grammatica wel? zijn er niet meer betekenissen mogelijk als je het keurslijf van de gramnatica loslaat? alles wat je tussen jezelf en de te manipuleren werkelijkheid stopt, vergroot de afstand, verdooft het gevoel, vermindert de relatie die je hebt met dat ding, voorwerp of wezen; techniek is precies dat; vergroten van de afstand; zo min mogelijk techniek dus. konrad lorenz wist dat alomdat iedereen zelf betekenis vindt in de tekst en taal uit zichzelf sterk geladen is, is een auteur misschien wel overbodig: laat de natuur maar een tekst bouwen en laat de lezer die tekst lezen zonder bemiddeling of sturing. maar het werkt ook andersom. althans voor mij: als de schrijver zoveel vrijheid neemt om af te wijken van de norm mag de lezer ook de vrijheid nemen, bij het lezen, ja móet dat ook om de tekst recht te doen. de lezer is verantwoordelijk voor de lezing, de tekst, haar betekenis bestaat alleen in de lezer. zoals mooiste kunst door de natuur zelf gemaakt wordt /over bert schierbeekhoe meer de natuur zichzelf openbaart, hoe beter. minder inbreng van de kunstenaar zelf maakt een sterker werk alle kunst is oppervlakkig. kunst is het opper—vlak. het is de huidgod woont aan de oppervlakte—als aan de rand van een spiegelglad meerABÎME SUPERFICIEL de oppervlakkige afgrond; hoe een tweedimensionaal vlak werk diepte krijgt en hoe een proces een vlak vult waarbij de kunstenaar toekijkt ATJAR TJAMPOER, DE DANSENDE GEKcada palo que aguante su velawaarom vertellen we onze kinderen verhalen met dieren in hoofdrollen, zou dat betekenen dat vroeger de dieren een veel belangrijkere rol in ons leven speelden?vlak na de oorlog monsterde ik aan op de gloednieuwe walvisvaarder de willem barendsz. een mooie tijd met veel optimistische jonge mensen. vol enthousiasme togen we zuidwaarts op zoek naar de walvis. eerst zakten we langs de westafrikaanse kust naar kaap de goede hoop en hadden daar overal een prima tijd. ik herinner me veel muziek, dans en vrouwen en heel goedkope jenever, kabouterjenever. gewoon uit nederland. allemaal geweldig maar na kaapstad was het uit met de pret. toen begon het echte werk. we gingen de oceaan op: geen havens meer maar alleen maar oceaan. we gingen steeds verder naar het zuiden op zoek naar de walvis. maar het zat tegen. de walvis liet zich maar zelden zien en vele maanden dreven we rond zonder ook maar één walvis te zien. dit was toch niet het mooie zeemansleven dat ons voor ogen stond! waren we nog maar in kaapstad, met de mooie vrouwen en de kabouterjenever. bij de meesten begon de heimwee en de spijt nu erg op te spelen. en het enige tijdverdrijf dat we hadden als je vrij was, was rondhangen op de achterklep van het schip. voor het luik waar de walvissen door naar binnen werden gesleept. die klep was vlak boven het wateroppervlak en je kon dan zwemmen en wat zonnen. veel meer was er ook daar niet te doen. zo lagen we daar wat te vervelen toen ineens piet op het platform verscheen. in zijn nette pak. met in elke hand een koffer -zo piet, ga je passagieren? - hij groette iedereen heel beleefd en zei dat hij naar huis ging. hij pakte zijn valiezen op en stapte zo overboord. even was het doodstil en we keken elkaar aan. wat een rare grap. maar hij kwam niet meer boven. een paar jongens doken er nu achteraan maar het was vergeefs. ze kwamen boven zonder iets van piet. hij had zijn koffers gevuld met kettingen en andere ijzeren troep om zeker te weten dat hij niet meer boven kwam (gehoord van jan alferink)de fictie van de werkelijkheid • alleen het mogelijke is voorstelbaarcobra verde girl: the girl singing in the credits scene of the movie "Cobra Verde" (1987) by Werner Herzog is the best performer ever https://www.youtube.com/watch?v=7H5N7EINADE de traagheid van het bestaande • het heelal groeit precies met de snelheid van het licht • elke lokale versnelling is dus eigenlijk een vertraging • als je voor ons gezien versnelt naar C dan rem je af tot het nulpunt in de tijd: massa is oneindig, alle verandering onmogelijk • wat gebeurt er met de golffunctie bij de lichtsnelheid? • dan stort er niks meer in • t = terug bij 0, massa is oneindig, entropie is 0 (geen massa verandert meer) • tijd staat gelijk met de toename van de entropie tijd is de entropieverandering, de rate of change net boven de kruinen van de bomen zie je het dak van het huis van de bask; rood afstekend tegen het blauwgroene wand van de steile bergwand; het huis is groot en alle gemakken voorzien; en je bent er welkom maar nooit zul je de bask zelf aantreffenLADDER (KOP) Order of execution The last reason for drawing ladder logic vertically is to set the order of execution. The order of execution is how the PLC will run your ladder logic. To be more precise in what order your ladder logic instructions will be executed by the PLC. A PLC will always start at the top of your ladder logic and then execute its way down. Relay Ladder Logic As I said before ladder diagrams can look a lot like electrical schematics going vertical. Most people learn to draw ladder logic diagrams this way – by building them as electrical schematics. But there are some differences. This is why I will advise you to learn it in a different way. I will explain this way in this ladder logic tutorial. The problem here is that electrical control systems and the PLC work in different ways. Here are the biggest differences: The PLC takes one ladder logic line (rung) and executes that and then goes to the next line In electrical systems, multiple lines (current pathways) can be executed (activated) at the same time With these crucial differences in mind, let’s get into it. It’s time to learn some ladder logic. Ladder Logic Basics The first thing you will see when you create a new piece of ladder logic is two vertical lines. It is in between these two lines your ladder logic goes. When you draw ladder logic, you will draw vertical connections between these two lines. Each of those is called a rung. Just like on a physical ladder. Ladder Logic with Horizontal Lines called Rungs In these rungs, you can put any of the ladder logic symbols to create the logic you want. As you can see above, I have put numbers on each rung. This is to understand how the PLC hardware will execute the ladder logic. You may be familiar with the PLC scan time or scan cycle. Roughly said, the PLC will first scan all its inputs, then execute the program to set outputs. But how does the PLC execute our ladder logic? One rung at a time. This might be one of the most important rules of ladder logic. The PLC only executes one rung at a time, then executes the next. In fact, the PLC only executes one symbol at a time. Ladder Logic Programming with Instructions Each symbol in ladder logic is an instruction. This can, in the beginning, be rather confusing. But don’t worry. I will explain this with simple examples. Let me start by giving you a simple example. In this first example, you will be introduced to the two first ladder logic symbols. So what are these instructions or symbols? https://www.plcacademy.com/ladder-logic-tutorial/ 16:47 04/10/2021 loxoneconfig under linux: https://www.loxforum.com/forum/german/software-konfiguration-programm-und-visualisierung/50556-loxone-config-8-unter-linux leider funktioniert die aktuelle Version 8.3 der config überhaupt nicht mehr unter WINE, was mich auch SEHR frustriert!!! Aber ich hab trotzdem eine vorläufige Lösung für dich: (Ich besitze nämlich auch keine Lizenzen von Microsoft mehr) Images für die virtuelle Maschine "zum Testen" von Windows gibt es von Microsoft selber: https://developer.microsoft.com/en-u...dge/tools/vms/ dafür braucht man keine Lizenz-Schlüssel und kann jeweils 30 Tage testen, (Microsoft weist übrigens selber darauf hin, dass man mit einer Kopie des Images die 30 Tage immer wieder neu starten kann - wohlgemerkt, das kommt alles direkt von Microsoft selber!) ich verwende die Server-Editionen von Windows. Dies sind erst einmal 180 Tage lauffähig und durch folgendes Kommando slmgr.vbs /rearm lässt sich der Testzeitraum dreimal erweitern. Da muss man sich keine Sorgen um irgendeine Lizenzen machen. Wenn alle Testzeiträume abgelaufen sind, installiert man das Betriebssystem erneut. Bei nur einem zusätzlichen Programm ist der Aufwand überschaubar. https://mytec-home.de/smart-home/der-musterkoffer-von-loxone-installation-der-loxone-config-erste-schritte https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/tools/vms/ Installation der Loxone Config unter Linux Die Loxone Config v11.1 (Stand Februar 2021) (Anzeige) ist für Windows und kann wie gewohnt installiert werden. In diesem Punkt möchte ich aber wie bereits von anderen Projekten in diesem Blog näher auf die Installation auf meinem Kubuntu Linux eingehen. Für die Installation habe ich eine neue Konfiguration in PlayOnLinux mit folgenden Eckpunkten erstellt: Wine 5.1-staging Windows 10 64bit hier war .NET 4.8 bereits vorhanden, dies sind oftmals Abhängigkeiten ich habe Programmstarter für die LoxoneConfig sowie LoxoneMonitor erstellen lassen Anschließend konnte die Software auch schon starten. Ich habe natürlich parallel auch eine Windows-Installation in Betrieb, werde jedoch für weitere Schritte auf der Linux-Installation bleiben und nur dann nach Windows wechseln, wenn seltsame Effekte oder Fehler erscheinen. Dies werde ich dann entsprechend ergänzen. 16:38 15/09/2021 LA LÓGICA CABLEADA PLC, CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE o API, AUTÓMATA PROGRAMABLE INDUSTRIAL 16:45 14/09/2021 numeración por potencial de los conductores los mismo números tienen continuidad • nunca mas que punteras dobles • quitar ruido • pasar por borna todo que va por fuera 2021/09/11 21:05:20 • condiciones de marcha, en general en paralelo y condiciones de parada en serie verlichting /zou licht verouderen en rood worden, massa, impetus, energie verliezen over afstand? ik begrijp net dat dit een hypothese is van Fritz Zwicky: "tired light"16:25 04/10/2021 Since you are looking for Linux Mint default password I assume you are using the Ubuntu version of Linux Mint. And you are trying to access the root user. Normally you can do everything from your own user using the sudo command. But there are downsides to sudo. And there is no Linux Mint default password. And if you need to login as root. Here is how you do it. Open a terminal window, and type: sudo passwd root https://soltveit.org/linux-mint-default-password/ 14:03 01/10/2021 grafcet SEQUENTIAL FUNCTION CHART 16:25 05/10/2021 GRAFCET: SECUENCIAS UNICAS; SECUENCIAS OPCIONALES; SECUENCIAS SIMULTÁNEAS; ZONA PRELIMINAR, ZONA SECUENCIONAL, ZONA DE ACCIONES De Leidse Sarcofaag: Catalogus: vroegchristelijke sarcofaag. Inventarisnummer 1818 (1745): Pb 35. Met een inscriptie 'P.M. C. MARCELLI URBIS EPISCOPI' In het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden—De Leidse Sarcofaag is, lijk de meeste sarcofagen, een grote marmeren kist, langer dan hoog, hoger dan breed. De achterzijde en het deksel ontbreken. We noemen de twee kleinste zijden zijkanten, de fijnbewerkte lange zijde de voorkant en de ruwbewerkte lange zijde de onderkant. De sarcofaag past in de volgende maten, een hoogte van 0,68 meter, een breedte of diepte van 0,65 meter en een lengte van 2,35 meter. Het front is door zes uitgehouwen zuilen verdeeld in vijf panelen met een breedte van 0,44 meter. Het front is uitgehouwen in een relatief diep relief, wanneer vergeleken met de zijkanten. Het relief aan de zijkanten heeft een maximale diepte van ongeveer 0,02 meter, terwijl dat aan de voorkant bijna 0,11 meter is. Rond de zijkanten loopt een een lijst, behalve aan de achterrand. Terwijl er aan de voorzijde alleen een horizontale boven- en onderlijst loopt en de verticale afscheidingen en omlijstingen worden gevormd door de zuilen. In het front onderscheiden we aldus drie lagen: de bovenlijst, het taferelengebied en de onderlijst, met daarin de inscriptie. De bovenlijst vormt geen deel van de voorstelling maar de onderlijst dient als vloer voor de taferelen. In de twee onderste lagen onderscheidt men de volgende onderdelen: vijf taferelen, van elkaar en de rest van de sarcofaag gescheiden door een architectonische omlijsting als decoratief kader. Dit wil zeggen, dat elke twee zuilen een schelpvormige gewelf dragen zodat daartussen de voorstelling, het tafereel in een soort nis lijkt te staan, met hun voeten op de onderlijst die schuin omhoog de diepte van het marmer in wegloopt, door toegepast verkort wordt een schijnbare diepte verkregen die aanmerkelijk groter is dan de eigenijke diepte. Voor de gewelven geldt het zelfde. We onderscheiden verder in het taferelengebied drie hoofdzones: de kapiteelzone, de schachtzone en de basementzone. In de kapiteelzone bevinden zich de kapitelen van de zuilen en de hoofden van de grote, rechtovereindstaande personen, dat is het merendeel van de personen in de taferelen voorgesteld. De schachtzone is op gelijke hoogte met de schachten van de zuilen en hierin bevinden zich de geplooide gewaden van de groten tot aan de zoomrand. In de basementzone, ter hoogte van de basementen van de zuilen die op de schuine bovenkant van de onderlijst staan, bevinden zich de voeten met sandalen. Van bovengenoemd schema wordt hier en daar wel iets afgeweken maar het geeft een goed beeld van de opbouw van de taferelenzone. Aldus onderscheiden wij in de frontpanelen de volgende maten en maatvoeringen. Bovenlijst : boogzone : kapiteelzone : schachtzone : basementzone : onderlijst = 5 : 12 : 10 : 54 : 10 : 5. Verdelen we het front in de drie hoofdzones, waar alles op hoogte van de zuilen de middelste zone (= het taferelen gebied) is en boven en onder, de bovenlijst plus de boogzone en onder alleen de lijst met de inscriptie, dan onstaat het verhoudingsgetal van die zones als volgt: 17 : 74 : 5. Waarbij opgemerkt moet worden dat deze indeling eenvoudig te verantwoorden en uit te leggen is omdat in het front de zuilen de enige verticale architectonische elementen vormen, zij van gelijke lengte zijn als de figuur mode en zo de voorstellingen vrij prominent maken. De hoogte van de zuilen, en dus van de blokjes in de tafereelzone is 0,52 m, het juk is 0.44 m en de afstand van zuilbuitenkant tot zuilbuitenkant (het 'extercolumnium') is op de loodrechte raaklijn (= het smalste parallelle kader) ook 0,52m (de plaats waar ik gemeten heb is van buitenkant abacus kapiteel tot de breedste plaats van de voetplaat van het basement) (Zie figuren zoveel tot en met zoveel.). Hoewel elk tafereel een zuil 'ter beschikking' heeft worden er twee afgelezen. Zo wordt dus een eenheid van de hoofdzone tot een vierkante maat die juist door de overlapping tot een levendig afleescontinuiteit gesmeed wordt. Maar die laatste opmerking is natuurijk geheel voor mijn rekening. De zijkanten van de kist, de ondiepe reliefs, hebben beiden dezelfde afbeelding maar in spiegelbeeld. De afbeelding stelt een zittend gevleugeld vierpotig beest met een snavel voor. Het beest, de afbeelding is gecomponeerd rond diagonalen van het vlak. het bovenstaande gedeelte samenvattend kan ik stellen dat de Leidse Sarcofaag bestaat uit vier platen, drie daarvan hebben reliefs. Twee hebben ondiepe reliefs die vrijwel gelijk zijn, de andere heeft een diep relief met daarin vijf taferelen naast elkaar uitgehouwen. Van elkaar gescheiden door vier zuilen, van de beesten op de zijkanten gescheiden door een zuil op elk van de twee hoeken van de voorkant. Het ontbreken van achterzijde en deksel kunnen we een beschadiging noemen, terwijl ook de barst die over de hele voorkant loopt als zodanig aangetekend mag worden. Deze scheur begint ergens in de bovenlijst nog in de voorkantplaat, loopt door de middelste man in de meest linkse voorstelling verder omlaag, door de tweede zuil, en doorloopt de drie middelste voorstellingen op enkelhoogte en verdwijnt uit zicht ergens onderin het vierde tafereel. In dit tafereel komt dan vanachter de meest rechtse figuur een tweede (of dezelfde) barst tevoorschijn die de vijfde zuil op ongeveer driekwart hoogte doorsnijdt en via de vijfde voorstelling naar boven loopt weer tot aan de rand. Deze scheur veroorzaakt onderweg nogal wat ongelukjes, zoals het hoofd van de man in de achtergrond op het eerste tafereel. Hij moet het sinds de scheur zonder de onderkant van zijn hoofd en nek stellen. De middelste man in de voorstelling uiterst rechts heeft sedertdien waarschijnlijk een nieuw hoofd. Andere beschadigingen en restauraties zijn de ontbrekende onderarm van de linkerfiguur in de eerste voorstelling, het aangevulde hoofd van de linkerfiguur in de derde voorstelling. Zijn ontbrekende rechterhand en die van zijn opponent en de rechterknie van de knielende vrouw in dit tafereel. In de vierde voorstelling is het hoofd van de linkerfiguur waarschijnlijk ooit eens vervangen geworden en zijn rechter schouder is ook bijgewerkt. De beide jongetjes of kleintjes hadden waarschijnlijk stokken (staven?) in hun knuistjes, nu houden zij slechts hun baguettes stevig vast, als het ware. De buigende of opstaande figuur in het vijfde tafereel mist zijn rechterhand, misschien hoort dat zo maar ik denk van niet hoewel ik geen prenten of foto's van de aflevering van de sarcofaag bij de hand heb, ook de rechterhand van de rechterfiguur ontbreekt. Is dit toeval? Hebben wij hier te maken met een maniakale museumbezoeker, een bezeten eenhandige kunstenaar met narcistische neigingen of een linkshandig noodslot? Verder valt het aan het front wel mee. Im Westen nichts Neues. Behalve dat er veel slijtage, of erosie is. Zure regen of kussende pelgrims met kegels. Zo is datgene wat zich tussen de bogen en de bovenlijst in de boogzone bevindt haast niet meer herkenbaar en kan ik daarom ook niet zeggen in hoeverre het beschadigt is. Als concludering, of beschrijving, van het voorgaande kan gesteld worden dat de sarcofaag ikonografisch gezien ook een bepaalde opbouw kent. Door de kunstenaar(s)/ontwerper is de kist opgedeeld geworden in verschillende architectonische elementen die ik als volgt zal trachten te beschrijven en in elkaar te passen. De kist wordt duidelijk gekenmerkt door de verdeling van het front in vijf panelen en de zijkanten die ook een paneel op zich vormen. Aan de zijkanten twee griffioenen in ondiep relief, ik heb ze hier boven ergens al uitbundiger beschreven, die verder ook weinig bijdragen aan het architecturele geheel van de kist. Maar dan de frontzijde van de sarcofaag. Hier wordt heel duidelijk gemaakt door de maker dat er zo een vorm in zit. De vijf panelen worden van elkaar gescheiden door de getordeerde zuilen die schelpvormige gewelfjes schijnen te dragen op hun composiet kapiteeltjes. Schijnen te dragen want net zo zeer als de gewelfjes in werkelijkheid niet half zo diep zijn als zij lijken te zijn - kwestie van vertekende weergave - is ook de gehele archtitectuur slechts uitgehouwen in het marmer en rust de werkelijke steun van het geheel in de frontplaat zelf, maar dit begreep u natuurijk al. Goed, in ieder geval worden de gewelven gesuggereerd door bogen die van zuil naar zuil lopen en wiens hoogste punt bijna samenvalt met de onderkant van de bovenlijst, terwijl de zuilen wel volledig rond uitgehouwen zijn, wat meteen een goed idee geeft van de diepte van het relief. De bogen hebben een golfornament, behalve de middelste, wiens ornament iets afwijkt, als verder geborduurd op het thema van de andere bogen. Links en rechts van de gewelfbogen, boven de kapitelen van de zuilen, in de boogzone bevindt zich ook een zestal voorstellingen. Van links naar rechts zijn dat respectievelijk een figuur, afgebeeld vanaf zijn middel, blazend op een blaasinstrument naar rechts; iets ondefinieerbaars door beschadiging; nog zo iets maar dan anders; een figuur liggend onder een boom; een vogel als een boomklever; en weer een blazende figuur maar nu het instrument naar links gekeerd. Onder elk gewelf bevindt zich een voorstelling die ik van links naar rechts zal nummeren en beschrijven. In de eerste voorstelling bevinden zich in totaal vijf figuren. Zij gaan allen, net zoals in de volgende taferelen tenzij anders vermeld, gekleed in lange en ruime gewaden. Drie staande, een knielende, aan de rechterkant en naast deze knielende figuur, voor de beschouwer voor haar want zij knielt naar links, op de grond staat een mand of andersoortige container met daarin wat mij toe lijkt een kind, een zuigeling nog. Het kind richt zich iets op uit de doos, of is zo in zijn krib geschikt dat het er gedeeltelijk boven uit komt. Uit de gelaatstrekken leid ik af dat de knielende figuur een vrouw moet voorstellen en de andere drie staanden mannen zijn. De vrouw heeft haar hoofd bedekt met een deel van haar bovenkleed en richt haar armen naar links terwijl zij haar blik ergens in het verlengde van haar enigszins naar beneden gerichte handen richt. De linkerman, die als enige hier volledig te zien is, kijkt naar rechts. De rechterman wiens onderste helft schuilgaat achter het lichaam van de knielende vrouw, kijkt naar links. Terwijl de man in het midden, helemaal op de achtergrond, evenals de linker man naar rechts kijkt maar in mindere mate. Dat wil zeggen, het lijkt of beiden naar het zelfde punt kijken, wat mij het hoofd van de rechterman lijkt te zijn. De linkerman houdt in zijn rechterhand vooruitgestoken, voor de borst van de achterste man, een boekrol of estafettehoutje. In het tweede tafereel slechts drie figuren, allen van gelijke grootte. Twee figuren volledig afgebeeld, op de voorgrond. Van de figuur op de achtergrond zijn eigenijk alleen kop en schouders vrij afgebeeld, door de voorgrond figuren wordt de rest van zijn lichaam uit het zicht genomen. De rechterman staat bijna frontaal, kijkend naar links. Hij heeft in zijn linkerhand een vel papier of perkament en hij geeft iets aan de linkerman die evenzeer maar dan andersom frontaal is afgebeeld naar rechts kijkend. De linkerman wijkt af van de andere twee omdat hij een baard heeft. De man op de achtergrond is vrijwel en profil door het steen gevangen, kijkend naar rechts. De derde voorstelling is de centrale voorstelling. Dit laat de kunstenaar blijken door een afwijking van het ikono- grafisch- compositionele schema. Op de achtergrond, centraal in de zowel het derde tafereel als in het heel front van de sarcofaag staat een haan op een zuiltje of paal in plaats van een persoon zoas in de vier overige taferelen. Wat opvalt, en afwijkt van de andere voorstelllingen, is dat de drie hoofden in dit tafereel op de twee assen van de complete compositie liggen. Dat assenkruis dus, wat als oorsprong de haan op het plaatje heeft. Links en rechts van deze haan staan twee figuren, elkaar aankijkend, voor hen een knielende vrouw met haar linkerhand verborgen achter de zoom van het gewaad van de rechterfiguur. Ook zij heeft het hoofd bedekt. De hoofden van de twee staanden bevinden zich, evenals de haan daartussenin, in de kapiteelzone, terwijl het hoofd van de knielende vrouw zich precies in het verlengde van de paal van de haan bevindt (zie fig 3). Zo vormen de drie hoofden, samen met de haan in hun midden een kruis, precies in het centrale punt van de frontplaat van de sarcofaag. In de vierde voorstelling vijf figuren waarvan twee, links op de voorgrond, een afwijkend formaat hebben. Hun hoogte evenaart de navelhoogte van de anderen. Zij hebben odie reikt tot de knieen en zij dragen laarsjes. Zij vertonen in elk opzicht veel gelijkenis met elkaar. Het lijken mij kinderen te zijn. De linker figuur, achter de twee kleine, legt zijn rechterhand op de rechter- schouder van de meest linkse figuur. Terwijl de rechterhand van de rechterfiguur, op wiens lichaam het zicht door niets belemmert wordt, op het hoofd van de rechterkleuter rust. In zijn linkerhand houdt de rechterfiguur een rol papier of perkament. De twee grote figuren links en rechts kijken naar elkaar, de figuur op de achtergrond kijkt naar rechts. Zijn gezicht is helemaal en profil weergegeven. Zoals hierboven al ergens beschreven staat, houden de beide kleinen elk een staaf vast wat eens een staf was, vast. In voorstelling vijf, vier figuren, drie van normaal formaat. Twee daarvan kijken elkaar aan en, een knielt er. - staat er van op - Deze ene is op de voorgrond, die andere ene, die van de drie van formaat, staat achter de twee, die trouwens elkaar heel raar aankijken en slechts gering wijken voor die andere ene. Een hand is van de rechter afgevallen, een rechter. De linker legt zijn rechter maar vast - want uit steen gehouwen - op de schouder van de door de knieen gezakte. Die op zijn beurt de rechter bedekte, in zijn gewaad verpakte. Hij kijkt naar waar de gevallen rechter van de rechter was, daar. De linker heeft haar op zijn kaak. penúltimo: één-na-laatste; een spanjaard zal nooit "laatste" zeggen maar altijd "één-na-laatste"; anders brengt het ongeluk; bijvoorbeeld de 'penúltimo whisky' van astor piazollaraamvertelling: als ik door het raam kijk zie ik niks want het is donker. ik zie dat het koud is. ik ben ziek en mag niet naar buiten. uit het duister, langs de heg, komen drie figuren gelopen. één kijkt om maar ziet niets. ze verdwijnen in de nacht. ik kruip maar weer in bedpas als je geen haast meer hebt zie je de verslaving van de haast; maar dat geldt haast voor alle verslavingen; dat je ze haast herkent als je er vanaf bentophouden met schilderen net voor het betekenis krijgtdat de honden de alfen van weleer zijn; eerst waren ze onze lichtvoetige en wijze vrienden maar dat ze later verraden werden; en verslaafd en verdingelijkthet geloof dat de wereld begrijpelijk isglansectomie: het verwijderen van de eikel (glans) van de penis. voor een betere penetratie en prestatie. bovendien houdt het orgasme langer aan en is herstel sneller. veel vrouwen houden ook niet van een te groot lid. de beleving voor de vrouw is letterlijk minder invasief. ook als initiatie, ten teken van een vernieuwde mens. de glans benadrukken door hem weg te nemen. het gevoel de controle volledig kwijt te zijn. waarom heeft de man een glans? wat is het nu van de glans? /john coberco2 counterintuitive instances of statistical stationarity: 1. DRANG. 1. DRANG RANG ANGST NACHT GRACHT. 1. DRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF. 1. DRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF. RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF. ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK. 1. DRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF. RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF. ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK. 2. RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF. ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK. 3. ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK. STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, 4. NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, OOFT OOFT FLANK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, 5. GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAA LF, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK. RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF. ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, OOFT OOFT FLANK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK. 1.1. DRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF. RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF. ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK. 1.2. RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF. ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK. 1.3. ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK. STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, 1.4. NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, OOFT OOFT FLANK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, 1.5. GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK. RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF. ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, OOFT OOFT FLANK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK. 2.1. RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF. ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK. 2.2. ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK. STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, KLANK LAAT ANGST NAC HT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, 2.3. NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, OOFT OOFT FLANK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, 2.4. GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK. RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF. ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, OOFT OOFT FLANK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK. 3.1. ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST AN GST LAAT FLANK, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK. STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, 3.2 NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, OOFT OOFT FLANK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, 3.3. GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK. RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF. ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, OOFT OOFT FLANK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK. 3.4. STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, LAAT ANGST ANGST TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, 3.5. TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, RANG ANGST ANCHT GRACHT, AANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, LAAT ANGST ANGST TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, LAAT ANGST ANGST TWAALF, ANG ST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, 4.1. NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, OOFT OOFT FLANK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, 4.2 ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK. STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, 4.3. CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, OOFT OOFT FLANK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RA NG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, OOFT OOFT FLANK TWAALF, OOFT OOFT FLANK TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, 4.4. HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF. KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, LAAT ANGST ANGST TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, 4.5. TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, LAAT ANGST ANGST TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, LAAT ANGST ANGST TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, 5.1. GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLAN K, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK. RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF. ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, OOFT OOFT FLANK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK. 5.2. RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF. ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK. 5.3. ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT TWAALF, CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK. STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, 5.4. CHAOS HARK ANGST OOFT STANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, OOFT OOFT FLANK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, OOFT OOFT FLANK TWAALF, OOFT OOFT FLANK TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, 5.5. HARK ANGST RANG KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, RANG ANGST NACHT GRACHT, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF. KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, LAAT ANGST ANGST TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, 5.6. TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, LAAT ANGST ANGST TWAALF, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, WRANG RANG ANGST NACHT GRACHT, RANG ANGST NACHT GRACHT, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT A NGST CHAOS HARK TWAALF, GRACHT RANG ANGST CHAOS HARK TWAALF, STANK TWAALF ANGST NACHT KLANK, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, LAAT ANGST ANGST TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, TWAALF WRANG ANGST ANGST LAAT FLANK, FLANK LAAT ANGST NACHT KLANK, LAAT ANGST ANGST TWAALF, ANGST NACHT GRACHT STANK TWAALF, NACHT ANGST CHAOS HARK TWAALF, KLANK LAAT ANGST NACHT KLANK. espacios de indeterminación ~ o espacios en blanco de un texto son, según el teórico alemán wolfgang iser, vacíos de información que el autor deja para que el lector los complete ~wikipediapteridium aquilinum ~ adelaarsvaren; volgens sommigen giftig maar de schapen en ezels eten er wel van; rhizomeert als een gek. grote plaag. wat kun je ermee? werd vroeger als bedding in de stal gebruikt; de beste methode om het te bestrijden is uittrekken; verschillende keren per jaar; helemaal kwijt raak je het niet maar het wordt een stuk minderVl. : Bij het verlaten van mijn huis trof ik Vl. aan. Zijn kleren geheel aan flarden gescheurd, geen droge draad meer aan zijn lijf, zijn adem stinkend naar spiritus. Zo leek het althans, want een mens associeert de lucht van alcohol op zoo een frisse ochtend als deze, met die vorstblauwe lucht en de schrobbende meiden overal op de stoep met spiritus, en niet met likeuren, taften en porten zoals men dat wel des avonds zou doen. Ondanks mijn haast ontfermde ik mij over de ontdane Vl., het scheen mij toe dat hij ijlde en met dien koortsen kon ik hem niet op de stoep van mijn hospes, de oude voorhoeve was dat toen, laten liggen. Met veel moeite kreeg ik hem naar boven, ontkleedde hem en legde hem in mijn bed. Hij was nog steeds niet bij zinnen, het leek alsof zware koortsen hem gekluisterd hielden in zijn slaap, terwijl hij zelf om het hardst strijd leverde zijn bewustzijn te hergewinnen. toen ik de kachel opstookte, en er extra droog hout ingooide om hem sneller te laten trekken, ik zat aldus met de rug naar het bed toe, begon Vl. te schreeuwen. eerst wist ik niet wat ik nu met hem aan moest vangen. Ja, ik herinner me zelfs dat ik boos op hem werd, omdat hij mijn vroege afspraak met de koster, dien ochtend zou hij me het beroemde orgel laten zien, in het honderd gestuurd had, en mij geen ruimte liet dien betreffenden koster zelfs maar bericht te zenden. Vl. schreeuwde telkenmale maar zijn eigen naam. "Ik ben het! Vl., Het is goed, ik ben het! Vl.! Vl.! Bedaar nu toch, het is ik!, VL.!" Allengs sprak hij steeds zachter en ving aan te mompelen en te snikken terwijl hij zijn eigen naam bleef prevelen. Ik wist mij met de situatie geen raad. In een dergelijken staat had ik nog nooit een mens aangetroffen! Ondanks het vroege uur besloot ik toch maar om de meid te schellen. Ik vroeg haar de oude Voorhoeve te wekken en daarna zo snel als maar mogelijk een dokter te halen want ik was nu echt bezorgd om de toestand van mijn oude schoolkameraad. De oude voorhoeve kwam na eenige minuten mijn slaapkamer binnen, hij zag er bijzonder slaperig uit, wat natuurlijk niet zo vreemd was, want het was werkelijk vroeg. De goede man vroeg hoe het zo gekomen was. Ik antwoordde hem dat ik het niet wist en vertelde hoe ik Vl. had aangetroffen voor de deur van het huis. Vl. was nu weer rustig en scheen vredig te slapen. "Kent u deze heer?" vroeg oude voorhoeve mij nu. Hij scheen niet erg gelukkige met de hele affaire, zoo een vieze zwerver onder zijn dak, daar kwam men niet licht vanaf, ik zag zijn fronsende blik en begreep zijn argwaan. Ik besloot heer Voorhoeve te vertellen hoe goed ik Vl. kende. "Het is een oude schoolkameraad van mij. Samen zijn we naar de Franse School gegaan in P. Daarna zijn we samen naar H. gegaan om dezelfde studie te volgen, we hebben zelfs twee naast elkaar liggende kamers gehuurd, met een gemeenschappelijk vertrek." Zo vertelde ik de oude Voorhoeve. Vl. was een goed student die veel respect genoot bij zijn leraren en zijn medestudenten. Altijd haalde hij de hoogste cijfers, hij was dan ook primus van ons jaar. Hij had gevierd kunnen zijn maar hij werd het niet, als uit vrije wil, zo scheen het, bewaarde hij afstand tot zijn collegae en tot zijn leermeesters, die toch op grond van zijn studieresultaten, bijzonder met hem ingenomen waren. Eerst dacht ik dat het was dat hij toch niet zo goed kon aarden in de grote stad. Zijn geest verwijlde veelal ergens anders. Iets leek hem voortdurend bezig te houden. Er kwamen verscheidene berichten en brieven van zijn familie maar ze hadden geen goede uitwerking op hem. waar anderen verheugd waren en opgevrolijkt door de berichten van thuis, leek hij bij elke brief, die meen ik, door zijnen zuster afgezonden werden, een slag te verwerken hebben, waar hij zich maar moeilijk van kon herstellen. Hoewel het leed van zijn gezicht droop beweerde hij eenvoudig dat er niets aan de hand was met hem, en, zoo verduidelijkte hij mij, zijn familie was zijn aangelegenheid en niet de mijne. Daar had hij natuurlijk gelijk in. Maar ik kon het maar moeilijk verdragen om mijn goede vriend zo te zien wegkwijnen. Na enige maanden, zijn plaats als primus was hij reeds lang kwijt, en hij liep gevaar de studie eerloos te moeten afbreken, was er niet veel meer over van hem dan een schim. geldgebrek had hij niet, maar hij verteerde alles in de vele kroegen die H. rijk is. Hij was gewoon om des morgens, alvorens te eten al een fles rode wijn te laten halen en te ledigen. Daarop kleedde en wies hij zich en toog naar de oude stad, waar hij meestentijds niet voor middernacht van terugkwam, geheel beschonken en met een lege beurs. Ieder sprak van hem, en verscheidene professoren, aangedaan als ze waren door zulk een verkwisting van rijke talenten, trachtten hem te overreeden zijn dronkemansbestaan op te geven en zich weer aan de studie te wijden, maar tevergeefs. Ook ik kon hem nauwelijks meer aanspreken. Hij had een afstand tussen ons geschapen die niet meer te overbruggen viel. Zijn gebrek aan vertrouwen in mij krenkte me, maar het diepst verwondden mij zijn woorden. Hij had zich in die paar maanden ontvouwen tot een bittere en harde sarcast en cynicus die alle waarden en deugden waar een zedelijk mens bij leeft wist te verdraaien en te belachen. Ik herinner nog die morgen waarop ik het huis verliet met al mijn bezittingen, want ik had een ander verblijf gezocht omdat met zoo iemand in de nabijheid onmogelijk valt te leven. 'Zo je gaat?' Zei hij, met een fles in zijn hand, hij dronk toen al niet meer uit glazen, maar zette de fles direct aan zijnen lippen. 'Je laat je oude vriend in de steek?' en hij lachte daarbij honend. 'dat is het niet,' zei ik 'gij zuipt als een arbeidsloze en leeft als een beest en ge maakt uzelf zo te schande. Maar dat laat me koud. Het is dat gij mij geen vertrouwen schenkt. Ik merk dat er weinig over is van die ouden vriendschap waar ge nu zo prat op gaat. waar is Uw gevoel voor waarden toch, mensch?' en daarop gaf hij mij een een bijzonder raadselachtig antwoord, waar ik tot op heden nog niet van te weten ben gekomen wat hij ermee bedoelde. 'Gij weet het allemaal zo goed.' Zei hij. 'Hoe men behoort te leven, de deugden die een mens zijn maat geven en dat soort onzin. Nu laat ik u dit vertellen, kameraad, Het leven is zo eenvoudig niet. Neem mij nu. Gezien de omstandigheden zou ik eigenlijk een bijzonder gelukkig mens moeten zijn. Het fortuin was mij gunstig de afgelopen maanden. ik zou mijzelve niet genoeg kunnen prijzen met zoveel geluk en voorspoed. Nu, ik ben niet gelukkig, dat kan ik u verzekeren. Toch ben ik te bang er wat aan te veranderen. Zo beangstigt me de gedachte dat het weinige dat me nog rest alsnog wordt weggenomen.' Nadien heb ik nog maar weinig van hem vernomen. Ik heb de moeite ook niet genomen mij naar zijn toestand te laten informeren, gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen. Ik was zeer ontdaan door zijn gedaanteverandering. Wij gedroegen ons als twee vreemden die enkele keer dat wij ons bij toeval ontmoetten. Dat waren we ook geworden, vreemden voor elkaar. De oude Voorhoeve scheen door mijn herinneringen eerder verontrust dan opgelucht. Af en toe keek hij naar de door koorts gevelde Vl. en luisterde dan met herniewde aandacht naar mijn verhaal. Ik vervolgde mijn verhaal, in een meer opgewekte toonzetting, nu, niet alleen om de oude Voorhoeve te gerieven maar omdat het werkelijk zo geschied was. 'Zo bleef het, voor enige maanden althans. Toen scheen Vl. plotseling zijn zelfbeheersing te hebben hervonden. Hij staakte het kroegenbezoek, verzorgde zich weer met enige aandacht, ja, hij schoor zelfs dien wilde baard af die hij dat jaar gekweekt had, als wilde hij van het hele studentenleven afscheid nemen. Hij bezocht mij, op mijn nieuwe adres op een avond in september. Ik was zeer verrast door zijn bezoek, dat kunt u zich voorstellen. Hij bood mij dan ook zijn verontschuldigigngen aan voor het leed dat zijn gezelschap mij gebracht had. Het was een private kwestie geweest waar hij maar moeilijk overheen kon komen, meer wilde hij er noet over kwijt. Ik was echter al lang tevreden dat hij zichzelf weer onder controle had. Hij zei dat hij genoodzaakt was het studentenleven vaarwel te zeggen, een oom van hem was overleden en zijn familie had beslist dat hij diens landgoederen in het zuiden zou gaan bestieren. Hij had hier nu vrede mee, al scheen het hem maar zeer moeilijk af te gaan. Dat was de laatste keer dat ik hem zag. we namen hartelijk afscheid van elkander en beloofden regelmatig te schrijven. Ik heb sedertdien echter nooit bericht van hem ontvangen.' 'Het is toch een merkwaardige kerel, die vriend van je.' De oude Voorhoeve kon zich een dergelijke levenswandel maar moeilijk voorstellen, laat staan goedkeuren. 'Nu had hij dus een goede betrekking, en zo te zien heeft hij daar ook de brui aangegeven, liever werd hij vagebond en landloper! En om zulke mensen maak jij je druk? Laat ze toch aan hun lot over, er zijn betere mensen die je vriendschap verdienen, jongen!' Ik moet hier wel bij vermelden dat de oude Voorhoeve bezijdens enige reizen naar H., die hij zo snel mogelijk en met veel tegenzin na lang uitstellen ondernam, nog nooit buiten deze stad was geweest. Mensen die reisden, hetzij voor hun werk of hun studie, of hun plezier schaarde hij vrijwel allemaal onder landlopers en zwervers, behalve de keizer natuurlijk. 'Gelijk hebt U, maar het is mijn kameraad, en kan hem moeillijk in de steek laten, waartoe het lot hem ook bestemd moge hebben. Welke draad er voor hem gesponnen wordt.' Wat kon ik anders doen? 'Laat het dan een les voor je zijn en kies je vrienden voortaan voorzichtiger.' De oude Voorhoeve verliet zichtbaar gegriefd de kamer. Hij hield mij stellig voor een groote idioot dat ik met zulke mensen omging maar dat liet mij koud. De git kwam binnen, achter haar aan sukkelde een oude man in een zwart pak, het was de dokter. "Hier is de zieke, dokter' Zei de meid geheel overbodig, want de arts had de zieke allang opgemerkt. Hij ging op de rand van het bed zitten en zuchtte enige malen diep. Ik was bevreesd dat hij nooit aan een onderzoek van de pati nt zou toe komen, zo scheen hij er tegen op te zien. Hij voelde het voorhoofd van de arme Vl., hij telde diens polsslagen en sloeg de dekens terug en beluisterde zijn longen met een hoornen trechter. Daarna legde hij dekens weer goed en stopte Vl. er zodanig mee in dat ik van hem van waaruit ik stond alleen nog maar een lokje haar kon zien, de rest ging schuil onder de dekens. De dokter zuchtte maar weer eens diep. 'B.' Zei ik. 'Wil je niet een kopje koffie gaan halen voor de dokter? Daar zal hij vast wel aan toe zijn.' Ik wilde niet dat de huismeid die zo ongeduldig scheen het verhaal van de zieke in haar huishouden aan anderen mee te delen het oordeel van de dokter te horen kreeg. Met tegenzin verliet ze het vertrek. 'Dokter, het spijt mij bijzonder U zo vroeg te moeten storen, in dit geval zag ik echter geen andere mogelijkheid. Vertelt mij, hoe gaat het met hem?' Zo sprak ik hem toe: 'Het is een goede vriend van mij dien ik vanochtend zo desolaat en zwetend en bevend van de koortsen aantrof op de drempel van de deur.' 'Helaas, mijn beste vriend, ik ben bang dat ik niet zoveel voor uw vriend zal kunnen doen. Hij heeft een zware longontsteking en hij schijnt lichamelijk volledig uitgeput. Als de koortsen beginnen te zakken geef ik hem een goede kans er weer bovenop te komen. Maar zijn gesteldheid is ernstig, laat ik daar duidelijk over zijn.' Ik begreep de oude heer niet zo goed. 'Wat bedoelt u dokter?' 'deze man is ten dode opgeschreven, nog nooit heb ik iemand gekend die een dergelijke inzinking overleefd heeft, het spijt me.' Ik was aangeslagen door dit nieuws, zo ernstig had ik het niet verwacht. 'Is er dan niets dat ik eraan kan doen?' 'Niet dat ik weet, maar zoals ik al zei, als de koortsen wegtrekken geef ik hem een goede kans. Laat hem aardappelsop drinken, en warme geitemelk, dat weert de koortsen en sterkt het gestel. Meer kan ik niet voor hem doen.' Hij pakte de hoorn in zijn tas en voelde nogmaals het voorhoofd van Vl. Ik liet de git vier kruiken in Vl. zijn bed stoppen, en besloot de bij hem te blijven waken. Later die dag kwam de de koster mij bezoeken. In alle opwinding was ik vergeten hem te waarschuwen dat ik verhinderd was. In de toestand was nog geen verbetering, en de brave kon verder ook niets voor mij doen, Vl was orthodox, en het geen zin kaarsen voor hem te branden aan een rooms altaar of een heilige met een latijnse naam. Ik verzekerde de koster dat Vl. het hem niet in dank af zou nemen als hij wist dat men op een dergelijke wijze aandacht aan hem besteedde. Overigens was de koster bijzonder coulant met Vl. en leek hij niet zoveel problemen te hebben met de verzorging van Vl. als de oude Voorhoeve had gehad. Hij beloofde de volgende ochtend langss te komen om te zien hoe de zieke het dan maakte en wenste mij sterkte met Vl.'s beterschap aangezien de zieke zelf niet bij machte was die woorden aan te horen. Er gebeurde die dag verder niet veel, ik besteedde de tijd die ik doorbracht aan de sponde van mijn oude vriend met het schiften van mijn aantekeningen en ordenen van de stukken met volksmuziek die ik in die contreien opgetekend had. Het gaf mij gelegenheid een weinig te reflecteren wat ik eigenlijk aan het doen was. Maanden had ik rond gerreisd door deze arme en onvruchtbare streken. Het scheen mij toe dat de cultuur van deze bewoners der zandgronden net zo armzalig was als de grond die zij bewerkten en net zo eenzijdig als de oogsten die zij er met veel noeste arbeid van af haalden. Ik realiseerde mij dat ik me had laten meeslepen door de flegmatieke aard, de afstandelijkheid van deze eenvoudige mensen. In hun berusting had ik een troost gevonden, in hun stilten een zicht op oneindigheid, in hun jenevers en aardappelstooksels een dubbele bodem. Maar daar, naast het ziekbed van de arme Vl. doorzag ik de ijdelheid van het al, een reusachtige kwaadheid overviel me, en het scheelde niet veel of ik had al die zorgvuldige genoteerde en schoongeschreven liederen verscheurd. Slechts de schroom dat mijn woede-aanval niet passend zou zijn aan het bed van een zieke weerhield me ervan de papieren in een woeste vlaag van verstandsverbijstering te verscheuren en de resterende kwade energie door het breken van een meubelstuk of flinke ruk aan het gordijn bij het raam te laten wegvloeien. Nog goed herinner ik me nu hoe ik dien kwaadheid bij haar naam noemde en me bedacht dat zo niet het kabaal waarmee zij gepaard ging dan toch het daglicht in al volle maar ook striemende glorie de kamer zou binnen komen en de zieke zou kunnen schokken en dat zou wel het laatste zijn wat ik wilde veroorzaken want Vl. scheen juist zo vredig te slapen. Hij ijlde en zweette niet meer, zoals dien ochtend en zijn ademhaling was rustig en regelmatig. Zijn gelaat had reeds een enigszins normaler roze teint. Ik hield mij dus in. Niet zoals men normaal werkelijk inhoudt, zoals men een driest paard tot kalmte sommeert, en haar temt door strakke teugels. Maar als een hevig noodweer, dat met grote snelheid- van de einder gespoedt komt, de hemel verduistert, met aanwakkerende winden, de bomen die gaan striemen en de lichtere onderkant van hun bladeren laten zien tegen de donkere lucht. De groene teint die men overal waar men kijkt ziet, het bestendig rommelen en donderen, de koude die in alles doordringt, en de geur van herfst die nat en klam en het laatste stof neerslaand in veronderstelde druppels de flanken van de neus onzacht treffen. Kortom, de onontkoombare onweersbui met stortregens, die dan op het laatste moment toch overdrijft en zo de lucht laat opklaren. Zo zat ik daar nog, (de ganse dag, verdiept in mijne kommervolle zelfbeklaagende gedachten. het was echter niet omdat ik zoo onfortuinlijk was geweest maar ik zag aan de groeven in het gezicht van mijn vriend dat hij heel wat meer van zijn leven had gemaakt. veel meer beleefd had althans, waarom ik hem benijdde.) die avond, toen mijn vriend vl. weer enige teekenen van leven begon te vertoonen. hij kreunde een weinig en sloeg toen de ogen op. hij trachtte eenige woorden van algemene strekking te uiten doch het gelukte hem niet. hij had niet voldoende adem, wellicht was zijn keel te pijnlijk, waren zijn gedachten te verward. ik legde mijn hand op zijn borst om hem te doen verstaan dat ik hem nochtans begreep en hem alzoo d uidelijk trachtte te maken dat het niet noodig was voor hem te spreeken. hij vocht vanonder de laakens een hand vrij en legde die op de mijne als wilde hij dat dien niet van zijn plek bewoog. kortstondig ontwaarde ik bij mijzelve eene aarzeling, eeven voelde ik een reserveering, doch ik begreep terstond dat dien hand hem zeekerheid gaf en liet hem daar liggen. ik moest echter wel mijn zithouding eenigszins wijzigen omdat ik anders die hand daar niet lang had kunnen laten liggen. zoo schuin voorover gebogen, met mijn andere hand rustend op mijn linkerknie. natuurlijk was mijn nieuwschgierigheid groot. hetgeen mijn vriend in deze erbarmelijke lichamelijke en ook, als ik het zoo mag duiden, diens geestelijke toestand gebracht had moest iets buitengewoons zijn geweest. wellicht enkel voor vl., maar daarom waarschijnlijk heel leerzaam voor mij, zoo goed kende ik mijn arme vriend vl. nog wel! dat alles kon wachten tot de toestand van zijn gezondheid wat verbeterd was. als vl. voldoende aangesterkt was zou hij stellig de beleefdheid hebben mij op de hoogte te brengen van de wederwaardigheeden van zijn verval. het is verwonderlijk, wonderwaardig hoe snel men dingen vergeet en hoe angstwekkend sluipend vergeten zaken hun opwachting maken in het portiek der tegenwoordigheid. hun aanvallen op de buste van verzelfgenoegzaamheid zijn wijd en zijd bekend en het bestand verwondert niemand die maar niet zijn verstand verstond. hun vrijheid, verpacht, verknocht is vergeten. de mens is zonder deugd, zonder zin, zonder weten. de volgende ochtend bezocht mij de meid bij mijn ontbijt. zij verraste mij, door niet uit te wijden over de zaken van huishoudelijke aard waarvan ze wist dat ik er een hartsgrondelijke afkeer van had over lastig gevallen te worden en zij dan ook niet na kon laten binnen de regels der conventie mij te vitten en te traaiteren met stoffige en soppige details, nee, het was wat anders. bij het wassen der kleeren vl.'s had zij bij het leedig en der zakken in een mouwzak van de frock een portfolio gevonden die zij mij hierop bracht, wetende dat ik hooge waarde in deze zaaken legde. ik begreep hieruit dat deze portfolio geen geld bevatte doch papieren en de zulke die de meid geen waarde leek te hebben. ik besloot ook toen toch een serieus gesprek met de oude voorhoeve te voeren over de dagelijkse gang van het huishouden. ik ontvouwde het portfolio en herkende terstond het magere handschrift van vl. op de bladeren die erin gevouwen zaten. het moeiljk te ontcijferen handschrift scheen neergeschreven in haast, doch met grote nauwkeurigheid, want geen der woorden die ik zoo vluchtig las waren afgekort. daartussen merkte ik een blad dat niet gelijk was aan de anderen. het was ook van een andere formaat, een quarto, terwijl de anderen folio waren. het was duidelijk niet door vl. geschreven. ik overwon mijn schroom om intiemer kennis te maken met het schrijfsel, want, zoals ik voor mij zelf redeneerde, het zou licht kunnen werpen op de omstandigheden van de arme vl. en misschien kon ik hem ermee van dienst zijn. de hele affaire is nu alweer zo lang geleden dat ik nu niet aarzel het ook aan u kenbaar te maken, daar ik nu weet dat ook vl. dit zo gewild zou hebben. Het schrift, zoo te zijn geschreven op het blad, gescheurd uit een schoolschrift scheen een schrijfoefening te zijn. althans, dat dacht ik in eerste instantie. "...en zal zij doodgaan, zal wreed vuur die stralen verspillen die zoveel harten in vlammen zette? heeft zij geen kracht zelfs dood met liefde te moorden? nee, zelfs de koude dood verteerd door heet verlangen, zoekt haar te plezieren (waar plezier zelf slechts slaaf is)..." ik was geschokt en verwonderd door deze tekst. het leek morbide maar was het toch eigenlijk niet. het was in ieder geval duidelijk dat vl. dit niet geschreven had. het leek mij eerder te zijn geschreven door een vrouw, zoo net en met veel aandacht zooals alleen een jonge vrouw of een meisje die kan opbrengen als zij volledig schijnt op te gaan in de taak die men haar opgeeft, geen oog meer hebben voor iets, of wat dan ook om heen, hoe onbenullig de opdracht ook moge wezen. maar wat een vreemd stuk om aan een jonge vrouw te geven om in het net te schrijven. welke zieke geest laat zoiets toe? centraal station: de trein wisselt dichter toe op de lijn van gevels, een lichte topzware zwenking, trager gevolggevend een nadering momenten: toendra's, van reflectie en afwending dan ogen kijken door de gevelwand in de mijne tussen de vensters staren twee ogen; er zweeft wat rook; beleefd onbegrip, door de reizigster trekken mijn ogen de zwarte stenen tussen de witte kozijnen scherper; een flinke wollen kabeltrui heb ik aan ik kijk niet naar u ik kan mij niet verraden. mijn nek zit op slot in normaal gedrag; in haar hoofd schieten ramen langs, een zichtbaar kenmerk door herhaling, vele ruiten worden één vol koestering, een klein ovaal kozijn. dan de donkere stationsoverspanning, bevrijdt van het kader van de donkere haarlok waar lang de amsterdamse schoolkabouterjenever: vlak na de oorlog monsterde ik aan op de gloednieuwe walvisvaarder de willem barendsz. een mooie tijd met veel optimistische jonge mensen. vol enthousiasme togen we zuidwaarts op zoek naar de walvis. eerst zakten we langs de westafrikaanse kust naar kaap de goede hoop en hadden daar overal een prima tijd. ik herinner me veel muziek, dans en vrouwen en heel goedkope jenever, kabouterjenever. gewoon uit nederland. allemaal geweldig maar na kaapstad was het uit met de pret. toen begon het echte werk. we gingen de oceaan op: geen havens meer maar alleen maar oceaan. we gingen steeds verder naar het zuiden op zoek naar de walvis. maar het zat tegen. de walvis liet zich maar zelden zien en vele maanden dreven we rond zonder ook maar één walvis te zien. dit was toch niet het mooie zeemansleven dat ons voor ogen stond! waren we nog maar in kaapstad, met de mooie vrouwen en de kabouterjenever. bij de meesten begon de heimwee en de spijt nu erg op te spelen. en het enige tijdverdrijf dat we hadden als je vrij was, was rondhangen op de achterklep van het schip. voor het luik waar de walvissen door naar binnen werden gesleept. die klep was vlak boven het wateroppervlak en je kon dan zwemmen en wat zonnen. veel meer was er ook daar niet te doen. zo lagen we daar wat te vervelen toen ineens piet op het platform verscheen. in zijn nette pak. met in elke hand een koffer -zo piet, ga je passagieren? - hij groette iedereen heel beleefd en zei dat hij naar huis ging. hij pakte zijn valiezen op en stapte zo overboord. even was het doodstil en we keken elkaar aan. wat een rare grap. maar hij kwam niet meer boven. een paar jongens doken er nu achteraan maar het was vergeefs. ze kwamen boven zonder iets van piet. hij had zijn koffers gevuld met kettingen en andere ijzeren troep om zeker te weten dat hij niet meer boven kwam (gehoord van jan alferink)regret iyer is known to have collected more than 375 regret slips or rejection slips from various magazines and publicised himself as collector of regret slips. He became so infamous as regret slip collector that his real name of Satyanarayana is overshadowed by his acquired name (wikipedia) rimpeling: de rimpels op de voeten van de man van zes miljoen in de leader van de serie. —is hij zo oud dan? en dan blijkt iedereen ze daar te hebben http://youtu.be/bGO57y4td-cals iets alleen een kwantiteit heeft, en geen negatieve waarde of richting, maar wel van invloed is, dan is het dus juist een andere dimensieSPINOZA in zijn filosofie speelde theologie geen rol. hij stelde dat door zijn nieuwe definitie god en natuur hetzelfde zijn en dat inzicht in de natuur de kennis van het goddelijke verhoogt (wikipedia)demensie ~ een oude vrouw is dement; telkens zijn er mensen die beweren haar dochter te zijn; (steeds gespeeld door een andere actrice); zelfs de verzorgers lijken steeds anderen; niets staat vast; ze wil naar huis, naar het huis van haar vader dat ze herkent uit de verteacademia moir brandts honk ~ kunst-bbs in den haag; deed mee met de digitale stad en het iane-bbs-netwerk; van 1993-1997. sysop huyb stegeman, verder met abel boerema, thomas van putten, iebele abel en wolter schraaoudsaksische doopgelofte : 1. Forsachistu diobolae? - ec forsacho diabolae. 2. end allum diobolgeldae? - end ec forsacho allum diobolgeldae. 3. end allum dioboles uuercum? - end ec forsacho allum dioboles uuercum and uuordum, Thunaer ende Uoden ende Saxnote ende allum them unholdum, the hira genotas sint. / 1. Verzaak je de duivel? - ik verzaak de duivel. 2 en alle duivelsoffers? - ik verzaak alle duivelsoffers. 3 en alle werken van de duivel? - en ik verzaak alle werken en woorden van de duivel, Donar en Wodan en Saxnot en al de afgoden die hun gezellen zijn. (wikipedia)crataegus: meidoorn, hawthorn, thornapple. bladeren jong te eten en thee van te maken. van de vruchtjes kan gelei worden gemaakt. bread and butter of the poorcourgetjam: 2kg courget, 4 citroenen en 1 sinaasappel in stukjes, rasp van 2 citroenen. rozemarijn en kaneel erbij tot moes koken. van het gas 2kg suiker erbij verder indikkenabrigo do lagar velho: grot in portugal waar resten van een kind met kenmerken van zowel homo sapiens als neandertaler zijn gevonden. beschreven door eric trinkausstream radio nacional: https://hlsliveamdgl0-lh.akamaihd.net/i/rnerne_1@586398/index_128_a-p.m3u8?sd=10&rebase=onboerenkater: pas als de man over het prikkeldraad stapt en over de dijkweg naar het dorp wandelt besluiten de overige twee hem te volgen. de drie mannen worden bekeken door een zwartwitte boerenkater, die helemaal aan de andere kant van het veld zitapostolisme: schilderkunstige school waarin met elke weergegeven lijn een apostel verschijnt; gebaseerd op het oudchristelijke thema van de Zeventig Apostelen uit Lukas 10:1 "En na dezen stelde de Heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor Zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad en plaats, daar Hij komen zou. 2 Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote. 3 Gaat henen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden der wolven. 4 Draagt geen buidel, noch male, noch schoenen; en groet niemand op den weg"holzwege: im holz sind wege, die meist verwachsen jäh im unbegangenen aufhören. jeder verlauft gesondert, aber im selben wald. oft scheint es ob gleiche einer dem anderen. doch es scheint nur so. holzmacher und waldhüter kennen die wege. sie wissen was es heiβt, auf einem holzweg zu sein /martin heidegger, holzwegeargandse lamp: wordt ook wel quinqué genoemd; een lamp met holle lont waardoor lucht stroomt met nagenoeg optimale en dus rook- en reukloze verbranding. ooit bedoeld voor walvisolie; zou de lamp ook werken met een plantaardige olie?konrad lorenz: degene die mij heeft mij geleerd dat ook dieren voelen, denken en communiceren (dat kunnen delen)Gödel's incompleteness theorems: Employing a diagonal argument, Gödel's incompleteness theorems were the first of several closely related theorems on the limitations of formal systems. They were followed by Tarski's undefinability theorem on the formal undefinability of truth, Church's proof that Hilbert's Entscheidungsproblem is unsolvable, and Turing's theorem that there is no algorithm to solve the halting problem https://en.m.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6del%27s_incompleteness_theoremsImre Lakatos: What Lakatos tried to establish was that no theorem of informal mathematics is final or perfect. This means that we should not think that a theorem is ultimately true, only that no counterexample has yet been found. Once a counterexample is found, we adjust the theorem, possibly extending the domain of its validity. This is a continuous way our knowledge accumulates, through the logic and process of proofs and refutations https://en.m.wikipedia.org/wiki/Imre_Lakatos genesis: bijbelboek waarin beschreven wordt hoe de mens van jager-verzamelaar boer werd (de verdrijving uit het paradijs)de zeven vrije kunsten: grammatica, retorica, dialectica, aritmetica, geometria, astronomia, musicacirkelpuntrotatie: vergelijkbaar, maar dan met een dimensie minder, met de (bol)puntrotatie. als de cirkel omgeslagen wordt verschijnen de punten aan de tegenoverliggende kant maar met de buren gespiegeld. de draai gebeurde in de derde dimensie