natrium (sodium) /ja mijnheer, met kwik vermengd vormt het een amalgama dat in de bunsensche elementen het zink kan vervangen; het kwik wordt nooit opgelost; dit is slechts het geval met het sodium, doch dit levert de zee mij telkens weder op /kapitein nemo; 20.000 mijlen onder zee, 1e deel; jules verne