eigenlijk /je hoort wel eens zeggen dat we afstammen van de doejong maar dat is niet zo want onze voorouder is de doejong