werking /de hoeveelheid werk die je ergens instopt en het resultaat van dat werk hebben geen enkele relatie