de wereldwerkelijkheid is alles behalve het discours (de meningen van anderen al dan niet ge:internaliseerd (de scheiding tussen het een en het ander loopt dwars door je heen, niet om je heen