dat de fout van de statistiek groter wordt naarmate de samplegrootte dichter bij de teleenheid komt /demoivre, maar dan anders