elke nieuwe allesomvattende filosofie mag natuurlijk geen onuitgesproken vooronderstellingen hebben, zoals het idee dat oorzaak en gevolg bestaat, of object en subject; in de theorie mag niks vanzelfsprekend zijn; dat betekent een grondig zelfonderzoek