AARZELING/tot aan de weer verschrikkende dode lichamen in de geest/ze lijken geestig tot gespenste toch te gewoon voor het ogenblik/berustend/verhullend/ze lijken ontdaan van de waarheid/die zo in alle eenvoud afkomt van de mooiste