betekenis /alles is al gebeurd /de geest volgt de lijnen van uitkristallisatie /en achter het kristal van het al zit het wezen /alles is er /en was er /maar wacht tot iemand het betekenis geeft /tot iemand het tekent