als elk even getal is te schrijven als de som van twee priemgetallen (goldbach) dat ligt ook elk getal (immers de helft) precies tussen twee priemgetallen ligt, zou dan elke priem een spiegelbeeld hebben? dubbel de afstand tot zeker getal is priem