god dobbelt niet maar de waarnemer wel; de mens schuift langs de lijn van de tijd door het parmenidesiaanse tijdruimtekansheelalveld; een continu:um waarin alle mogelijke toestanden van alle deeltjes naast elkaar liggen en uitgespeeld in alle mogelijke universa aanwezig zijn; alles dat bestaan kan is er al, en dat is precies wat parmenides al zei