al zijn er duizenden verzen gemaakt uit vele nietszeggende woorden; beter een enkel woord uit, een vers, na het horen waarvan men tot rust komt /dhammapada 101