ontelogie /de studie van het nederlandse voorvoegsel «ont» dat aangeeft dat iets begonnen is te zijn: ont-waken, ont-bijten, ont-staan, etc