het groot vishaakJesboek • met daarin opgenomen verhandelingen over de doejong (oud geleerd) • een uitleg over soorten modder • plus leerzame oude sagen • hoofdstuk • broodtekst • schilderboek • grondbeet • raamvertelling • herinnerlijk • woordbaring