het veranderende beeld van de onveranderlijke werkelijkheid—dialectische verzoening van parmenides en heraklitos