finnegans wake lezen is als het lezen van zen and the art of motor maintenance in het hongaars: vol met nieuwe richtingen en lagen. of beter nog, als het zien van een film in farsi of hindi: je begrijpt en zíet een deel en de rest vult je inbeeldingsvermogen in