als je op het punt komt waar alle natuurkunde alleen nog zuiver wiskunde is, dan ben je er