belangen op de korte en lange termijn zijn altijd strijdig. daarom moet er naast de bestaande regeringsstructuur nog een laag komen: een democratisch orgaan dat de lange termijn van 50 tot 100 jaar bestemt /john coberco