alles komt van de doejong en alles neigt naar de doejong. zijn deze zeezoogdieren zelf daar niet een mooi voorbeeld van? eens leefden zij op het land en waren het stekelvarkens. dat zie je nog aan de stekels op hunne kinnebak