werk de handeling, de taak die je telkens opnieuw moet doen. die weerkeert. werk is verwant aan werkelijkheid