waterpest/samen met mijn vader naar stekelbaars modderkruiper en bermpje zoeken/stopverf, voorntjes waterpest en duizendblad, zoetwaterwalvisje