vrij·heiden geloof niet wat ze zeggen: we zijn steeds minder vrij. omdat we steeds afhankelijker zijn van anderen. voor ons eten, onze communicatie, alles. geloof niks en wees vrij