volledig je doet de werkelijkheid onrecht als je probeert volledig te zijn in je weergave. je kunt beter proberen onvolledig te zijn. dat is echter