vermogen/niet het vermoeden maar de onderzoeker verandert door de waarneming