sailing alone around the world van joshua slocum. na moby dick het belangrijkste boek vóór de verschijning van finnegan's wake