subsidie is in eerste plaats een sturingsmiddel van de uitgevende instantie: blijf daar verre van omdat het je belemmert in je ontwikkeling