staande • niet de uitgebreidheid (res extensa) bepaalt het zijnde van de natuur maar de traagheid van al het bestaande • de traagheid van het bestaan • als de traagheid er niet was zou oorzaak en gevolg samenvallen en het heelal al voorbij zijn • het weer is een mooi voorbeeld van traagheid