redeneer dat de rede maar een afgeleide is van het eigenlijk denken dat onzichtbaar en redeloos geschiedt (niet: verloopt)