regent in de regen draal ik; ik sta ergens bij stil, en denk na en dwaal af