ruisreus uit zijn vlees werd de aarde geschapen, de zee uit zijn zweet , uit zijn beenderen de bergen, uit zijn haren de boomen ... (edda)