populisme wees toch niet verbaasd over het toenemende populisme als je door je ongebreidelde geeuwhonger van de kritische burger een gemakzuchtige consument heb gemaakt