panjepanje • ritselen, regelen. (kiswahili) letterlijk: het pad van de rat