kleermakerszit • de mens kleedt alles aan. zichzelf, de ander, de wereld en de werkelijkheid