il faut cultiver notre jardin (men moet zijn tuin bewerken)—candide, voltaire