elke nieuwe wereldtheorie mag NATUURLIJK geen onuitgesproken vooronderstellingen hebben, zoals het idee dat oorzaak en gevolg bestaat, of object en subject; in de theorie mag niks vanzelfsprekend zijn; dat betekent volgens mij dat je nooit zo'n theorie kunt opstellen