door het dikke wolkendek heen  o n t w a a r d e n  we de eerste teekenen der beschaving dier wilden