alles wat je aan  m i d d e l e n  tussen jou en werkelijkheid stopt, vergroot de afstand tussen jou en die werkelijkheid maar ook tussen jou en je lichaam