openbaring des te meer de natuur zichzelf openbaart in een (kunst)werk, des te beter. minder inbreng van de kunstenaar zelf maakt een sterker werk