openbaring dat grotschilders de moeilijke grotten opzochten. omdat de vorm zich in díe muren openbaarde en niet andere mensen het publiek waren maar de natuur(god) zelf