onweer "dat met aanwakkerende wind de bomen striemt en de onderkant hunner blaren tegen de donkere lucht laat lichten" (vl., silvus bitte)